Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness - stranica

Vie o Planetu A i Planetu B.
(?ovje?anstvo je pod utjecajem ovih nadolaze?ih doga?aja?)

Pitanje: Planet A i Planet B - to je s ljudima ili drugima unutar planeta, koji utje?u na sve nadolaze?e doga?aje?

C. A.: Sve je vrlo jasno. Uz nadolaze?e doga?aje, postoje dva smjera putovanja. Jedan, koji je stvoren kroz strah, tjeskobu i stres - kroz planetarni raspad i uruavanje sustava. U tu energetsku zamku ?e upasti, (a ve? su) mnoge due, jer one ne?e znati kako da se uzdignu boje?i se tog stanja. Oni ?e kompletno vjerovati i za njih ?e realnost potpuno biti naslikana, od strane onih koji imaju interes i kontroliranjem tog interesa stvaraju takve stvarnosti. To je jedan smjer i postoja?e varijacije u tom pravcu.

Drugi smjer je onaj, o kome je ova Svijest u zadnje vrijeme mnogo puta govorila, gdje pojedinci stvaraju?i vlastitu unutarnju zatitu od mjehuri?a znanja pokuavaju stvoriti efekat i uvjerenje da ?e sve biti dobro. To se temelji na neznanju - to se temelji na zabadanju glave u pijesak: to je nojevo na?elo.

Naprotiv, jasno razumijevanje je, da kao pojedinac usredoto?ite pozornost i svoju energiju, samo pojedina?no, tamo gdje elite i?i, fokusirati se i stvarati svoju vlastitu stvarnost.

Uvijek se usredoto?ite na pozitivne doga?aje

Ako pojedinac u neznanju ostane u stanju zaborava i tjeskobnom strahu, ako je ostao u stanju sumnje, misle?i da ?e sve biti dobro, onda je to njegov smjer i odabir. Ako u unutarnjoj svijesti razumijete da je neophodno da se usredoto?ite na pozitivno, razumijete da ?e sve biti dobro i usmjeravate energiju koja ?e to osigurati, onda je sigurno da ?e energija pomo?i kroz teke situacije.

Zapanjuju?e je kako vaa energija, kroz sve situacije, moe uvijek raditi za Vas.

?ak i ako je okolo kaos, on nemoe utjecati na sve u jednakoj mjeri. To je na?in razumijevanja, vjerovanja, da doista moete stvoriti svoju vlastitu stvarnost, svoje iskustvo. To je razlog zato ova Svijest govori o odravanju mjehuri?a razumijevanja, koji vas razdvajaju od sila kaosa.

Koje postotak ljudi ?e se Uspeti?
(Dolo je do eksponencijalnog proirenja)

Pitanje: Koji ?e se postotak ljudi Prosvjetljenjem Uspeti?

C. A.: Problem s ovim pitanjem je u kvantitativnom i linearnom odgovoru. Dakle, potuju?i linearni napredak koji postoji i koji se moe pratiti brojem i oznakom. odgovor bi trebao biti; ta liniju je oko 30%, 40% ili 50% onih koji su dosegli stadij Uskrsnu?a gdje se pojavljuje poviena svijest. Naalost, to nije tako jednostavno, u stvari, ono to se doga?a je eksponencijalno irenje.

Ve?u koli?inu je sada stvorio svjesni proces, gdje se individue mogo vie svjesnije o doga?ajima i deavanjima na ovoj Planeti. Od te to?ke, ako su napravi usporedba, gdje je ?ovje?anstvo bilo prije 20 godina, onda ova Svijest kae; oko 30% do 35% je onih koji su sada u toj mjeri svjesni, da imaju mjesta u Uzalom modelu, naspram onih 20% koji su bili poznati prije 20 godina.

To nije stvar Brojeva

Me?utim, to ne ide linearnom progresijom, ve? eksponencijalno. Odre?eni doga?aji, koji su jo uvijek u tijeku, a koji ?e u narednim mjesecima i godina eksplodirati, dovesti ?e mnoge osobe u stanje poviene Svijesti i razumijevanja, tako da ?e mnogo ve?i broj ljudi, na kraju, 50% do 70%, biti spremnih, da se proire i Uspnu, da do?u do svjesne to?ke, koja ?e im omogu?iti napredak koji se treba dogoditi.

Na kraju, to nije stvar brojeva, jer onima koji su dosegli to?ku vie svijesti, kvantnu razinu svijesti, biti ?e olakan proces Prosvjetljenja, a biti ?e i onih koji su zavrili proces, a koji se jednostavno ne?e Uspeti. Dakle, to nema puno zna?aja, ako kaem da ?e biti 30%, 50% ili 100% doseglih za Prosvjetljenje.

Sve to je doista vano znati je, da oni koji su dosegli razinu Svijesti, da su spremni za Prosvjetljenje, da se unutar fokusiraju na sebe i one oko sebe, da se i oni mogu poistovjetiti i unaprijediti svoj proces. Kada se to postigne, neovisno je koliko je stanovnika Planete Zemlje spremnih za Prosvjetljenje, bilo da je 20%, 40% ili 60% stanovnitva Planete.

Nakon Prosvjetljenja bolest ?e nestati?

(Moe li netko od 87g. izabrati da postane s 40g.?)

Pitanje: Ako su ljudi bolesni, dali ?e njihova bolest Prosvjetljenjem nestati, iskreno re?eno, mnogo ?e biti lake mladima?

Ako ?e njihova nevolja nestati, to zna?i da im lije?nik i zubar ne?e biti potrebni? Zato ?e im biti potrebni ako ?e s tom bolesti Uza?i na novi Planet, na kome ?e tijelo na neki na?in, ozdraviti? Ako tijelo postaje mla?e, moe li pojedinac birati svoju dob, a ako moe, to bi mu automatski izbrisalo postoje?e nevolje?

Moe li osoba od 87g. odabrati da postane opet s 40?, ili ?e osoba i dalje, s Prosvjetljenjem ostati s 87g.? to se ti?e djece, dali ?e tu biti iznimke, i ako ?e oni vremenom postati zreliji, kao to je i danas slu?aj ili se ta djeca ne?e peti, jer oni ne mogu donijeti takvu odluku?

C. A.: To je zanimljivo podru?je i potrebno ga je unutar sebe bolje razumjeti. Na neki na?in, pitanja su projekcija postoje?eg stanja fizi?ke stvarnosti, naspram odgovora koji su produkt Uzalog stanja Svijesti. To je zapravo pogrena pretpostavka. U sutini stvari, kada je pojedinac pripremljen za Prosvjetljenje, njegova Svijest se proiruje do to?ke potpunijeg shva?anja i razumijevanja istinske prirode viedimenzionalnog bi?a, do to?ka gdje ?e se zdravlje i dobrota dosegnuti, gdje se moe razmotriti i razumjeti.

Dakle, bolesti se ne?e prenositi na drugu stranu. Proces Prosvjetljenja ?e pojedina?no biti isti i za one koji imaju tjelesna ili mentalna oboljenja, jer ?e se i oni, ako su odabrali, na?i na drugoj strani Svijesti, koja nije vie u fizi?koj dimenziji, ako pokau odluku da budu me?u Prosvjetljenima njihova ?e bolest jednostavno nestati.

Svjetlosno tijelo koje ?e obaviti entitet, je upravo tijelo vie Svijesti, koja ne?e imati dilemu fizi?kog iskustva, niti bolesti koje su poznate na fizi?koj razini postojanja.

Dali za pojedina?ni Uspon mora prevladati sustav vjerovanja

Dok traje Prosvjetljenje fizi?ka dimenzija Planeta ?e se stapati u ve?u dimenziju stvarnosti, izbor bolesti u odnosu na ne-bolesti vie ne?e biti relevantan. Te stvari ?e se razraditi prije procesa Prosvjetljenja, u stvari, kod pojedinca koji se eli Uspeti, na prvom mjestu ?e bit nadvladan sustav vjerovanja koji ga moe dovesti do bolesti.
Pojedinac ne?e razmiljati dali je bolestan, jer ne?e u vioj dimenziji, koja ?e biti na Planetu A, imati takav pristup Svijesti - to je ono to ova Svijest eli re?i.

Rekavi da ove svijesti je svijest kao trenutni napredak Prije uzaa?a proces, to ?e do?i Takav poja?ani stanje svijesti da ?e mnogi biti u mogu?nosti vidjeti-kroz fizi?ke bolesti i njihove probleme i izabrati hodati izvan njih, izabrati ih pustile, odaberite pustiti da ode. Doista drugi mogu umrijeti u fizi?kom smislu samo da se ponovno rodi u njihovim tijelima u svjetlu tom stanju svijesti uzaa?a kojim se definira stanje svijesti, svijesti. Tako je vidio da ne?e biti vie od noenju fizi?ke bolesti ili bolesti ili bolesti koje razine svijesti proirio To ?e ozna?iti Uzaa?a Planet A.

Odgovor je; ozdravljenja ?e biti prihva?ena, a situacija ?e prije procesa Prosvjetljenja biti promijenjena. Ova svijest je zavrila ovaj odgovor.

Pitanje, dali osoba od 87g. moe odabrati da postane opet s 40, ili ?e i dalje ostati s 87, i u starom tjelesnom stanju, je ponovno produenje na?ela 3. dimenzionalne stvarnosti. Ova svijest ?e re?i o tome, to ?e vaiti za ve?inu pojedinaca, da se ne?e osje?ati kao 87, 60, ili 30. godinjaci, nego ?e se osje?ati mnogo mla?e. Tako ?e biti kada se bude deavao proces Prosvjetljenja, kada ?e se dopustiti Svjesti da u novom dobu izabere ono to eli biti.

Ne postoji potreba da pojedinac ostane na razini 87g. s druge strane, to na toj razini Svijesti nebi imalo smisla, jer to vai za one iza, u fizi?kom realitetu, nema potrebe da se nakon procesa Prosvjetljenja zadrava fizi?ka nemo? ili ista fizi?ka dob.

Svijest je vje?na

Pojedinac ne?e vidjeti sebe kao 87- godinjaka, kome ?e se u tojm vremenu proiriti Svijest - to bi bilo kontradiktorno, da tako kaemo. Taj 87-godinjak je vje?an, a u stvari, to je starost koju Svijest vidi s te to?ke gledita - to je iskustvo koje ?e Prosvjetljenjem iz?eznuti.

Dali ?e biti ljudi na planeti nakon iskustva smrti?

Pitanje: Kada 87-godinjak izabere da vide sebe kao 87- godinjaka, on ?e doivjeti posljednje godine i smrt, ili ljudi na planetu ne?e iskusiti ono to nam je znano kao smrt?

C. A.: Ako je pojedinac izabrao da ima iskustvo gdje ?e sebe vidjeti kao 87-godinjaka, ?ak i na toj razini svijesti koja ?e doivjeti Prosvjetljenje, onda je to njegovo slobodno i Savreno iskustvo, dok se probudi iz jo jedne iluzije i ne shvati da je to iluzija. To je ono to se ?ak doga?a i u 3. densitetu, kad pojedinac umre u fizi?koj stvarnosti, u 3. densitetu, on ?e se probuditi u povienoj razini svijesti, gdje moe vidjeti da je tijelo i tjelesnost samo iluzija.

To moe potrajati neki dui period dok se individua ne probudi u ovom razumijevanju, ali jednom mora u?initi, jer ?e jednom njegova stara sloboda doivjeti prirodu. Jednostavno, ima smisla da ne razmiljate da ?ovjek mora nastaviti to iskustvo u istom fizi?kom tijelu, nakon procesa Prosvjetljenja.

Ova Svijest to vidi kao pokuaj otpora razumijevanju pojma proirenju Svijesti, proirenoj Svjesnosti. Jednostavno, to je vi?enje stvari iz 3. densiteta, bez proirene Svijesti i dimenzionalne stvarnosti ili kako bi to moglo izgledati, bez osje?aja to je s druge strane.

Na neki na?in, vrlo je teko projektovati takva slobodna unutarnja razmiljanja, gdje jednostavno oni postoje?i uvjeti i iskustva ne moraju biti dijelovi druge stvarnosti, osim fizi?ke.

Djeca ?e biti u mogu?nosti da odrastu?

Pitanje: Dali ima bilo kakve iznimke za djecu, jer su onu nezreli?

C. A.: Ova Svijest opet upu?uje na ?injenicu da su svi stari, jer vrijeme je privid. Ako govorimo o djeci, pitanje je moe li dua biti stara, jer je definitivno dio Vje?nog Bitka, u stvari, kada iskustvo trai osloba?anja iz 3. densiteta, dali kroz smrt u fizi?kom procesu ili kroz proces Prosvjetljenja, idu?i naprijed, nema potrebe da se ide s konceptom, da je individua zaglavljena u dobi, gdje se mora doivjeti starost. Unutarnjost ?e uvijek biti slobodna i sve ?e biti iluzija, kada se iskora?i i kada se napusti stara Svijest.

Sve ?e biti iluzija, jer taj vremenski okvir, ta referenca, je stanje, u kojoj mnogi u ovom trenutku, vide ivot kao takav. Dakle, djeca ne?e utjecati na na?in kojim ih vidite na razini nezrelih, jer su to na prvom mjestu stare due, koje su se vratile korak natrag u ovu svijest, dok se ne dogodi proces Prosvjetljenja. U ovom trenutku s tjelesnom smrti je tako, a tako?er ?e biti tako i s procesom prosvjetljenja.

Je li "Bezuvjetna ljubav" stvarna potreba, da bi Planet mogao bitisati?
(Jesu li oni bez te Ljubavi, oni s Planeta B.?)

Pitanje: Prosvjetljenje, kao to je re?eno je dostupno svima, koji to ele, ali to ako osoba nema elje da se penje, zbog postojanja navika u bi?u, ako se zaglavi, nemo?na da izgradi bezuvjetnu ljubav? ele?i da se penju, dali je svima potrebno pozitivno vjebanje bezuvjetne ljubavi ili ?e taj nedostatak biti zastrauju?i. Dali netko voli ili ne, dali ?e oni koji nisu doku?ili bezuvjetnu ljubav morati ostati na Planetu B.?

Oni nisu loi ljudi, oni se jednostavno ne mogu promijeniti, ne mogu se otvoriti i voljeti, imati srce prema svima. Neki ljudi su vrlo otvoreni, a drugi su "rezervirani" ili su pretjerano osjetljivi na negativno razmiljanje, gdje ne mogu lako podnijeti ponaanje drugih. Neki ljudi su srameljivi, depresivni i ostali su sami, ali su otvoreni da se izraze na pozitivan na?in. Na primjer, to je teko, ako ne i nemogu?e, jer nekim entitetima su Illuminati nanijeli toliko zla, da nisu jo dugo u mogu?nosti pomisliti na ljubav.

Osobno vidim, da je vjebanjem svatko sposoban za bezuvjetnu ljubav, ne kao svetac, ali takav osje?aj i stav mnogi mogu napraviti krivo. To odraavanje ljubavi, tolerancije, pratanja i sl.., - prema svima, je nevjerojatno dostignu?e. Takve velike duhovne vibracije ?e entitet automatski kvalificirati za Planet A. Pod okolnostima "zaglavljen", je pouzdano pretpostaviti, da oni, koji se ne mogu mijenjati prema bezuvjetnoj ljubavi, ?e ostati na Planetu B, dali oni voljeli ili ne, da ?e ostati kao nesretni to ?e sigurno biti?

C. A.: Ovo pitanje ima mnogo razina. ?ini se, kao da je ova Svijest, u ovom trenutku govore?i o bezuvjetnoj ljubavi, neke kvalificirala omu?avaju?i im da prime kartu za odlazak na Planetu A.

Bezuvjetna ljubav nije sva?ije stanje koje se postie punim radnim vremenom, non-stop 24h, to je odprilike neto to se izgra?uje, tako da pojedinac radi prema Uzdignu?u stvaraju?i veliko iskustvo i stanje bezuvjetne ljubavi. Biti u stanju da date i primite bezuvjetnu ljubav, je u praksi najja?i afinitet, a vremenom to postaje kao stanje bivstvovanja.

Nije li Isus Krist uvijek posjedovao bezuvjetnu ljubav?

Ova svijest eli da podsjeti, da entitet poznat kao Isus-Krist nije uvijek pokazivao bezuvjetnu ljubav, a ipak je doao u stanje Svetca. Doista, on je Mesija, Jedan Odabrani, koji je doao do tog bitka najvie Svijesti.

Ipak, bilo je pri?a o njegovoj srdbi i bijesu, kada je iz Hrama istjerao zajmodavce, iz tog svetog prostora. Kada je to u?inio, to je bilo ispoljavanje bezuvjetne ljubavi. Jedno je vrlo jasno, u navodima koji se navode, jednostavno nije dopustio da ostanu tamo gdje su svi ostali.

Pokazao je bijes prema u?enicima u raznim prilikama. Na primjer, reakcije na Mariju Magdalenu kada ga uznemireni ili iritira, ali ipak, on se smatra da je jedna od najviih svijesti.

Kona?no, kri na njemu je otkrio da i sam ima sumnje i nesigurnosti, gdje je ?ak i njegov vlastiti otac u pitanju:

"O?e, zato si me ostavio?"

Biste li uzeli taj primjer bezuvjetne ljubavi, u vrlo presudnom i kriti?nom trenutku? To ne bi bilo u redu?.

Za istinsko razumijevanje, o ?emu govori ova Svijest, potrebno je, da je unutarnja ljubav bezuvjetna, da pojedinac do?e u stanje prihva?anja, to se moe ali ne moete uvjek stvoriti bezuvjetnu ljubav. Biti ?e trenutaka u fizi?kom obliku, fizi?koj stvarnosti, gdje se deavaju izlivi ljutnje, iritacije, razdraljivosti. U bezuvjetnoj ljubavi, pojedinac ?e prihvatiti drugog pojedinca i ako ovaj nije savren. Pitanje je; dali ?ovjek mora biti savren u svom prezentovanju bezuvjetne ljubavi, a ova Svjesnost navodi; ne, to nije tako - to je proces.

Kako se pojedinac kre?e naprijed u svjesno razumijevanje, njegovo postizanje vie svijesti ?e otkloniti uvjete, a njemu ?e omogu?iti da ivi u viem stanju bezuvjetne ljubavi.

Entitet Isus-Krist je doao putem fizi?kog utjelovljenja, da bi se vratio natrag u savreno stanje Svijesti, natrag u najve?e ostvarenje, Kristovu Svijest i moe se re?i, da je tada postigao stanje savrenog blaenstva, gdje je doao u stanje bezuvjetne ljubavi. U fizi?koj stvarnosti nije uvijek bio savren i nije uvijek mogao izraziti bezuvjetnu ljubav.

Kvalificiranje o stanju bezuvjetne ljubavi, u ovoj fizi?koj stvarnosti bi na bilo koji na?in bilo iznimno jer oni koji se kvalificiraju mogu se penjati. Iz ovog stanja svijesti, do?i ?e u procesu ekspanzije svijesti i mnogi ?e mo?i ivjeti due i due. To stanje poznato kao bezuvjetnu ljubav, ?e se odraziti ali moda ga ne postignu svi u trenutku kada po?ne proces Prosvjetljenja.

Ova Svijest govori o razini, pri ?emu ?e se pojedinci pomaknuti prema onima, koji idu prema Prosvjetljenju. Prosvjetljenje je najvii stupanj svijesti, od ekspandirane svijesti, ?ak i ako individua nije odmah dola do te visoke razine, ?ak i ako ne ivi u savrenoj bezuvjetnj ljubavi, do te razine ?e napokon svi do?i.

 

Stranica 6 od 11 Sve stranice