Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness - stranica

Orion dnevni red neće biti preuzet

Stoga će svatko raditi, jer će željeti da bude kreativan, željeti da bude aktivan, da se izrazi kroz aktivnosti po kojima će postati poznat, ali to će jednostavno biti toliko različito, da u poređenju sa ovim današnjim to izgleda kao neprimjereno. To jednostavno neće biti ista stvar, jer Orion dnevni red neće biti prenijet u Uzašašće, u viši stupanj svjesne svijesti.

Rad će također biti različit po tome, što neće nužno biti potrebno fizički raditi. Mnogo će se postići na mentalnom i emocionalnom, i tako, mnoge stvari koje se održavaju danas, a one traju tako dugo, na fizički način, jednostavno će nestati.

Tamo će biti dostupne tehnologije koje će omogućiti da individua ne radi teške fizičke poslove, da pojedinac u odnosu na pojedinca bude zbrinut, da ne troši vrijeme radeći te poslove, jer mu to više neće biti potrebno.

Ova Svijest govori o tehnologijama koje će se prenijeti, tako da svijest pojedinca, koja je na drugoj razini, a koji živi izvan fizikalnosti i tog stupnja svijesti, neće imati više potrebu za starim načinom izražavanja, ali neki oblik radnika će biti potreban.

Hoće li roboti raditi većinu napornog rada na planetu

Oni koji su poznati kao roboti ili androidi, koji su toliko popularni u znanstvenoj fantastici jednostavno više neće biti potrebni na Prosvjetljenom Planetu A.

Mnogi ljudi će željeti da naprave robota; za popravak cesta, za izgradnju zgrada, za rad u tvornicama, za izradu fizičkih stvari, koje se još uvijek mogu koristiti na planetu Uskrsnuća, na tom stupnju Uzašle svijesti.

Ove stvari će se automatski vršiti, kreacijama koje su i sada poznate kao roboti ili androidi.

To može biti koristno za vrijeme dok se svijest bude premještala dalje, naprijed tijekom desetljeća, na drugu stranu Uzašlog procesa. Prosvjetljeni će biti oni koji će kreirati i napraviti svojim ručnim radom i djelom sve ono što će im biti potrebno za to vrijeme, da će većina ljudi izabrati da rade posao za koji će biti sposobni. Za vrijeme, kako se proces Prosvjetljenja kreće naprijed, možda će biti ljudi koji će još uvijek raditi fizičke poslove, a i kasnije će se vidjeti da će određene osobe uživati u tjelesnim aktivnostima, fizičkom radu, kao što su rad u vrtu ili stvaranje građevinskih objekata.

Međutim, taj proce će se toliko promijeniti, da jednostavno neće biti kao što je sada. Čak i potreba za stvaranjem ogromanih neboderskih zgrada više neće biti potrebno. Sve će biti mnogo više usklađeno s Panetom Zemljom i prema sebi, a čovječije nametanje svojih želja i potreba će splasnuti. Dakle, gradovi poznati kao što su sada će biti stvar prošlosti, jer neće biti potrebno da se živi u džunglama od betona.

Automobili i vozila kao što su današnja više neće biti potrebna, ali to je nešto o čemu će ova svijest kasnije govoriti.

Androidi i roboti - razlika?
(Oni su nešto poput stvorenja poznata kao "Podaci")

Pitanje: Da li je Android isto što i robot, ili je to nešto drugačije?

C. A.: Android je u biti više prirodan biološki i nema metalnu površinu, to je ta razlika od robota. Oni će biti više poput stvorenja, vama poznatih kao „podatci“ iz serije „Star Trek“. Tu je razlika, ipak, ljudskom prirodom oni će biće rođeni u ljudskom tijelu, iako će imati izgled ljudskog bića, neće imati dušu i neće kao takvi imati ljudsku svijest.
Njihov napredak će biti isti kao i kod računalnog čipa, koji imate upravo sada na ovoj planeti, a imati će i logiku i sposobnost da misle. Oni će biti u mogućnosti da funkcioniraju visoko na toj razini - to je sve dio onoga što je pred vama, ali ova Svijest ne želi o tome mnogo razgovarati u ovom trenutku.

Dali će biti potreba jesti i spavati na Planeti?
(Prana i Vegetarijanstvo su norme)

Pitanje: Hoće li entiteti jesti i spavati kao što su da sada činili, ili neće biti potrebe za spavanjem ili jelom?

C. A.: Zaista neće postojati potreba za tolikim jelom i spavanjem, jer će se i to promijeniti. Vama poznat način ishrane kao vegetarijanstvo će postati norma, čak će se i potreba za biljnim proteinima također promijeniti. Energije će se primati kroz dah, kroz pranu koja se i sada koristi kroz joga tradiciju, a na Uzašlom planetu će to sve više biti slučaj.

Oni koji razumiju kako se hraniti energijom više neće morati jesti na način na koji se to radi sada, neće morati uzimati hranu kao što to čine danas.

Potreba za snom će se smanjiti

Ovo je već navedeno, ali ova Svijest kaže, da će se smanjiti potreba za fizičkim snom, jer će svijest također i tu napraviti pomak. Aktivno sudjelovanje u spavanju će iznositi 5-tinu/6-tinu/7-minu dimenzionalne stvarnosti. Fizičko tijelo će postati mnogo više eterično, a manje fizikalno, time će se i potreba za snom također smanjiti.

To su dijelovi evolucijske staze, koju ova Svijest vidi kao lagano kretanje ka naprijed, međutim, to se neće sve odmah dešavati nakon Prosvjetljenja.

Uzašli entiteti će se u toj fazi jednostavno otvoriti, tako da će se mnogi kretati u tom pravcu, a na čelu će biti oni koji su već radili na pomaku vlastite svijesti, od kojih će drugi prosvjetljeni moći sve više učiti.

Koliko će te osobe ostati na planeti?

Pitanje: Koliko dugo će osobe ostati na Planeti? Hoće li imati izbor da ostanu ili prijeđu na drugo mjesto, kao što je to bio slučaj s ovom višom dimenzijom?

C. A.: Ovo je također slučaj i s nižim dimenzijama na zemlji. Sve osobe imaju izbor, ostati ili se vratiti natrag u višedimenzionalnost, u duhovnu svijest. Oni će zaista nastaviti dalje, jednostavno, oni koji su Prosvjetljeni će imati mnogo više svijesti o njihovoj višedimenzionalnoj naravi i karakteru.

Mnogi će ostaviti tjelesnost, kroz različe faze, kada postignu dovoljno visoku svijest, da se putem svoga tijela mogu manifestirati, da mogu u svoje fizičko tijelo ulaziti i rastaviti ga, dok se budu kretali u više stanje, u čistu svijest, čistu razinu svjesne svijesti.

Mnogima će to biti dostupno, ali do tog vremena mnogi će živjeti u fizičkoj strukturi koja je prijelazna do više razine svjesne svijesti, tako da će angažman u tim razinama svijesti biti sve više i više norma, dok će tijelo koje je još uvijek na raspolaganju, biti kutak za spavanje ili san, dok će viši stupanj svijesti biti svijet snova.

Ovo nije velika razlika od onoga što se događa na fizičkom nivou, ali to će biti više istaknuto i prevladavaće razum višeg stupnja, a samim time i sanjanje neće biti misteriozno ili odbijeno, jer će taj nivo svijesti vidjeti kakav je prirodni aspekt višedimenzionalnog bića, a ne nešto što će odbiti ili neće razumjeti.

Ova Svjesnost želi da pojasni događaje koji će se odvijati i u kom će se pravcu kretati čovječanstvo, koje je više u nefizičkom stanju svijesti, ali to nije ono što će odmah nakon Prosvjetljenja biti dostupno. Tijekom vremena, to će postati tako, i to u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Svijet koji će postojati nakon Prosvjetljenja, kroz proces koji će se odvijati, će biti radikalno drugačiji od svijeta koji postoji sad, prije procesa Prosvjetljenja.

Iako ova Svijest govori o stupnju fizikalnosti, koji će još uvijek ostati, to će biti radikalna razlika od onoga što postoji sada, kao kada bi uporedili dan i noć, tj, ona sjećanja koja ste imali s novim stanjem svijesti kakvo će biti.

Fizičko stanje svijesti će potpuno nestati

Taj pomak će se nastaviti u sljedećih, oko 140 godina, gdje više neće biti sjećanja na fizičko stanje svijesti. To će jednostavno biti nešto što će se moći manifestovati kada za tim bude potreba ili želja da se entitet uključi u tjelesnost.

Sve se određuje na početku procesa, u kome oni koji se „presele“ će doći do tog stanja svijesti, da za fizikalnošću prosto neće imati potrebu. Ti Prosvjetljeni entiteti neće imati želju za boravkom u fizičkoj stvarnosti, osim u slučaju koji je ova Svijest već navela, kada postoji potreba ili želja da imaju fizički doživljaj.

Trenutna pretvaranja u duhovno stanje su već u toku

Mnogi imaju uvjerenje da je proces Prosvjetljenja trenutačno pretvaranje u duhovno stanje. Takva trenutna pretvorba je već u toku - to se zove smrt. Na prijelazu iz fizičkog stanja, svijest pojedinca je odmah je puštena ka višedimenzionalnoj svijesti, koja postoji izvan fizičkog nivoa svijesti.

To je ono što će se postupno dogoditi, kako se proces odvija prema razini svijesti, koja postoji odmah nakon smrti, isto je i nakon Uzašašća. To je evolucijski proces kojim će se čovječanstvo pomaknuti prema naprijed, u multi-dimenzionalnost.

Mnogo će se promijeniti nakon procesa prosvjetljenja. Mnogo će biti u mogućnostima koje nisu imali prije, ali će odmicati još dublje, kako se tokom vremena proces bude razvijao. Ova svijest je svjesna paradoksa koji je ovdje prisutan u vezi tih promjena, a koje će se dogoditi odmah nakon Prosvjetljenja, za koje je još uvijek potrebno vrijeme. Dramatično će se promijeniti svjesno razumijevanje o tome što čovjek uistinu je, kako je mnogo više od fizičkog tijela i fizičke egzistencije, a mnogi su već svjesni toga, za jedan ili dva stupnja prije procesa Prosvjetljenja.

Većina onih koji žele Prosvjetljenje će doživjeti Prosvjetljenje i imati će sve dublje i dublje razumijevanje ljudske svijesti. Za njih ovaj proces Prosvjetljenja, u prvom redu, predstavlja ostvarenje onoga što znaju ili misle da će biti tako, u odnosu na mišljenje koje je dirigovano, jer oni zamišljaju da bude tako, a to će za njih zapravo i biti tako.

Dakle, mnogi će moći doživjeti duboku i čudesnu magičnost. To je najveća pojedinačna promjena koja će se dogoditi nakon procesa Proasvjetljenja.

Putovanje u fizikalnost će se nastaviti na Planetu B.

Za većinu ljudi koji su stekli uslove za proces Prosvjetljenja, većina čovječanstva koja izlazi, početi će živjeti prosvjetljeno, jednostavno razmišljajući o tome, zamišljajući ili pitajući se o tome. Naravno, proces koji će se odvijati na Planetu B, će biti radikalno drukčiji. Njihov put u fizikalnost će se nastaviti.

Oni će u svojoj prirodi postajati sve više i više gušći, ne oslobađeni, ne slobodni kao što postoje danas. Današnja sloboda je uglavnom zbog onih pojedinaca koji trebaju da pristupe višim stupnjevima svijesti, jer čovječanstvo, čak i u ovom stupnju i vremenu, kroz svoja iskustva, ima puno više slobode, puno više mogućnosti i sve će biti tako, dok oni koji su sanjari, vizionari, oni koji drže više razine svijesti ne odstupe iz fizičke razine stvarnosti.

Nakon što pojedinci, koji su se vezali za veći stupanj fizikalnosti odu, početi će puni zamah. Oni koji ostanu naći će se u nepovoljnom položaju, naspram onih s višom svijesti, ali oni s višom svijesti će već otići. Ova svijest kaže, da oni koji se još uvijek drže za ono što je njima poznato će morati „zaspati“, "oni" su oni koji su izabrali da se ne „penju“, koji je izabrali da ne podižu razinu svijesti.

Oni će kao neinteligentni, s vlastitom svijesti, nastaviti postojanje u odabranoj gustoj stvarnosti, u gustim vibracijama. Tako će sve više i više zaboravljati što je nekad bilo i znati samo za tjelesnost, nakon ćega će to i postati.

Hoće li oni koji se Uspnu na Planet A imati i dalje reinkarnaciju i Karmu?

Pitanje: Hoće li oni koji se „uzdižu“ s planeta i dalje biti predmet karme i reinkarnacije? I ako je tako, kako to može biti, kada nam se govori da je to život mira, ljubavi, sloge i dr., - što dovodi do izravnavanja karme?

C. A.: Ova Svjesnost kaže, da za „Pobjednike“ nema više karme, jer ona nije potrebna s većim razumjevanjem, s većom svijesti, događaje stvara svaka individua, jer učiniti nešto protiv drugog pojedinca, bez njegove volje ili želje, jednostavno nije način na koji će se živjeti.

Neće biti potrebna suradnja s drugim pojedincima u stvaranju karme, kako pojedinačno, tako i prema društvu, dakle, nema potrebe za karmu. To je negativno iskustvo koje nije više potrebno, jer je za time bila potreba, kao način učenja u fizičkoj stvarnosti.

Reinkarnacija više neće postojati

Što se tiče reinkarnacije, unutarnja višedimenzionalnost će se razumjeti i angažirati, te će shvatiti, da je reinkarnacija jednostavno oblik višestruke dimenzionalnosti, više života, višestrukih slojeva svijesti, i da će se mnogi životi moći vidjeti, razumjeti i doživjeti s ovom višom razinom svijesti.

Na jedan način, reinkarnacija koju sada razumjete na fizičkoj razini, više neće postojati, jer je u to vrijeme, taj proces izgledao kao linearan - da su se prošli životi dogodili u nekom trenutku prošlosti, i da se linearna linija provlači kroz prošlost, sadašnjost u budućnost.

Takvo shvaćanje više neće biti valjano, za veću svjesnost i razumijevanje neće biti u igri, jer sva vremena postoje istovremeno, i na tom istovremenom postojanju, svi životi postoje istovremeno, a time i svijest može odabrati bilo koje životno iskustvo, u bilo koje vrijeme, biti otvoren za iskustva koja su prisutna u tom životu, dakle, reinkarnacija kao što je sada razumjete, više neće postojati. Postojati će višedimenzionalnost, istovremeno će se doživljavati u bilo koje vrijeme, u bilo kojem trenutku, zavisi našto se individualna svijest želi usredotočiti.

U središtu pozornosti će biti primarno razumijevanje. Ono na što se individua fokusira to će i doživjeti. Karma jednostavno više nema potrebe biti u fokusu i ona će prestati postojati, a samim tim i potreba za slijeđenjem sekvencijalnog životnog poredka u različitim reinkarnacijama koje neće više postojati, time će se sve promijeniti.

Biti će zapamćeni prošli životi?

Pitanje: Hoće li se osobe sjećati svih različitih života koje su imali, u trenutačnom životu ili je to nešto što bi se trebalo razviti?

C. A.: Razvoj će se pojaviti čim bitak napravi pomak, to je kretanje, a ostvarenje se događa naprijed u proširenju svijesti, čak i mimo toga što će u početku biti spremni za Prosvjetljenje. U središtu pozornosti će biti ova osnova. Kao što svijest uči da se usredotoči, na svoju namjeru, na događaj ili na događaje, jer to je život, tako će se Svijest usredotočiti na taj događaj, sve dok traje to iskustvo. To je nešto što već postoji, ali na čudan način također mora biti učeno.

Kada svijest dosegne do tog mjesta, da razum fokusira ono što je bitno i osnovno, onda je sve moguće, bilo da je u pitanju životni vijek, dimenzija ili bilo što drugo, onda je bilo koje iskustvo moguće.

Hoće li Edenski Vrt biti vraćen?
(Ispitivač je prilično zbunjen oko Planeta A i B)

Pitanje: Ako Planet B, gdje se trenutno nalazimo, bude vraćen u Edenski Vrt, od strane Vanzemaljske Galaktičke Federacija, kada konačno budemo stigli na našu „obalu“, tako da sve bude čisto, veselo i radosno boravište, to neće biti kao glavna zapreka da se mnogi subjekti ne mogu „uspeti“, ili će taj proces Prosvjetljenja biti gotov prije Edena i da će se zlatno doba osnovati ovdje na Planetu B.? Ako su entiteti zadovoljni s Planetom B, onda oni nisu razlog, "Zašto ići bilo gdje drugdje kad smo tako sretni i zadovoljni upravo ovdje?"

Nije mi točno jasno što će se dogoditi na Planetu B, kada se zatvore vata Prosvjetljenja. Naveli ste, da će Planet B, opet biti treći denzitet. Izgleda da je to Planet B, koji se trenutno diže na 4. i 5. dimenziju, ali će kao opet pasti u treću, kao što je i sada Zemlja, i ako je tako, neće li Edenski vrt i zlatno doba još uvijek prevladavati na Planet B, što je poželjno mjesto za podržati?

C. A.: Ova Svijest treba istaći pogrešku u misaonom procesu, i pretpostavci od strane postavljača pitanja. Planet B. neće biti Eden planeta, kojim će tek postati Planet A. – jer to je planeta koja će biti Eden, još jednom, taj dio procesa će se dogoditi nakon odvijanja, koje će trajati nekoliko stotina godina, dok se ne vrate energije u Edenski Vrt.

Planet A je u uzlaznom procesu i on će se sam prestrojiti, ali neće doći do savršenstva koje je imao Edenski vrt, a oni koji na njega dođu će razumjeti svoju novu ulogu, svoju pravu ulogu u tom procesu.

Dakle, oni će biti u mogućnosti još jednom sudjelovati u Edenskom vrtu, a on, (Planet A) će biti na raspolaganju svima koji se penju, jer samo oni mogu razumijeti svoju ulogu, svoje mjesto, sklad i ravnotežu rada i života. Kao svjesno biće, svaka individua će posjedovati planetarnu svijest „Nove zemlje“ i imati će svoje mjesto na novom Prosvjetljenom Planetu, imati će mjesto na „New Gaia“, o svijesti živih bića, koji žele živjeti u harmoniji sa svim njezinim građanima, sa svima bićima koja na njoj prebivaju.

Planet B će biti degradirana i zagađena Planeta
(Osušeni oceani s ogromnim pustinjama)

Jednostavno, Planet B neće biti Eden, a događaji koji će dalje slijediti na Planetu B, dovesti će do propadanja i uništavanja prekrasne planete, koja se trenutno bori za svoj opstanak. Iako je njezina prirodnost da bude Edenski vrt, neznanje i arogantne akcije bića, koja sada žive na njezinoj površinu, imaju negativne posljedice na njezinu dobrobit.

Ova Svijest vidi da će Planet B degradirati u kvalitetu, jer će se svijest o planetu isključiti i otići u dubok zimski san. To je tako, mnogi će doživjeti degradaciju planeta, koji će biti jako zagađen, to će biti jako otrovno područje, sa velikim pustinjama, koji će imati presušene oceane.

Život pod zemljom je jedina mogućnost Planeta B.

Svijest o planetu će ići duboko u planet, čime će površina postati neprijateljska površina. Dio borbe će biti jednostavno borba za opstanak. Mnogi neće moći nastaviti preživljavanje na površini, a to će značiti, da će mnogi otići pod zemlju. Oni će morati preživljavati pod površinom, jer život na površini više neće uistinu biti moguć.

O tim uvjetima govoreno je i ranije, a zračenja koje dolazi uništiti će površinu planete, do te mjere, da će život pod zemljom biti jedina mogućnost. To će se odvijati tijekom mnogih generacija, a kako ne mognu preživjeti na površini, nastaviti će pod zemljom, čime će ući u fizičku vibraciju planeta. Kako svijest o planetu tone, što ga privlači prema unutra, efekt će biti gušći, a tako i svijest onih bića koja žive ispod površine.

Pogrešno je pretpostaviti da će Planet B biti Eden planet, i mnogi, koji se ne žele „uspeti“, koji su toliko ispunjeni ljubavlju prema slavnom Edenskom Vrtu, misleći da će ova planeta to postati, su jednostavno u krivu - to je pogrešna pretpostavka.

To nije sudbina Planeta B, ili onih koji će i dalje imati fizički doživljaj svijesti na tom planetu.

 

Stranica 4 od 11 Sve stranice