Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness - stranica

Oprost ?e prevladati?

Pitanje: Ako Edenski Vrt ne?e biti na Planetu B, koje je prekrasno mjesto za ivot, o?ito zbog zle uprave Iluminata i njihovih vo?a, koji ?e uivati u okoliu, osim ako ne budu privedeni pravdi i zarobljeni, zbog njihovih nedjela.

Pitanje koje se pojavljuje s ovim scenarijem je, oprost ?e biti dio Galakti?kog Postanja, u?enja i normi, i ako je tako, upravo ?e Iluminatima biti oproteno i biti ?e oslobo?eni zatvora, ili ne?e u njega i?i? Isto tako, ako praksa pratanja prevlada, ako se to primjeni na svim entitetima, koji kre zakon, to ?e stvoriti nesigurno okruenje, zar ne?

Ako oprost prevlada, a ?ini se da to slijedi, ako gledamo kroz Illuminate, oni ?e biti slobodni da odu i rezimiraju svoj spletkaroki na?in, mogu ponovno uspostaviti i ponoviti svoju pohlepu i nadzor - s vremenom oni ?e se vratiti u Eden, jer i danas OPS-i kre slobodnu volju?

C. A.: Ova Svjesnost je ve? navodila, da Planet B ne?e biti planet Edenskog Vrta, jer je to pitanje opredjeljenosti. Kada smo to rekli, postoje pojanjenja koja ova Svijest eli iznijeti.

Ovaj planet ?e uglavnom degradirati, ali mi vidimo i depove po planetu, koji ?e biti zati?eni u oklop, to moe biti tamo gdje je neki oblik prirodne ljepote, ti depovi mogu biti mjesta koja bi mogli zvati Edenski Vrt.

Orion Reptili ?e biti zadueni za Planet B

Isto tako ova Svijest vidi, da ?e ti depovi biti naseljeni uglavnom onima koji su na vibracijama Reptila i Orion uvjerenja, oni koji su dijelovi Novog Svjetskog Poredka, Iluminati i svi oni koji su toliko dugo bili zadueni od tih snaga. Oni ?e i dalje biti vrhovni gospodari ove Planete B.

Oni ?e imati ove enklave i u njima sigurne robove, ljude koje su tu zadrali, zbog vlastitog zadovoljstva i za svoje usluge. To ?e biti robovi, koji ne?e imati prava i slobode.

Oni ?e biti tretirani po eljama svojih gospodara, bez ljudske samilosti ili ljubaznosti, a ti ljudi koji se odlu?e nastaviti u tom iskustvu, su ograni?ene svijesti.

Postavljeno pitanje je;

"Ove vrste ne?e biti kanjene? Njima ?e se oprostiti i dopustiti da nastave? "

Pitanje je nebitno, dali ?e ta bi?a nastaviti dalje, jer je dio evolucijske svrhe planetarni krug, oni su dijelovi tog kruga i imaju slobodnu volju. Tako?er ?e u toku biti velik skok svijesti, koja ?e se vezati s Vrhovnom Duom. Dakle, pitanje oprosta je suvino.

Svijest je vje?na

Doista, oprost je duhovni kvalitet, oduvijek je postojao i postojati ?e. U nekom trenutku, ?ak i onima koji su odabrali da se dalje odvoje od boanstva, od Vrhovne Svijesti, da odvoje Svijest od istine, ?ak i njima ?e se u nekom trenutku oprostiti i vratiti ?e ih se u stado. Ova Svijest kae da je svima na umu, Svijest je vje?na, ali vje?nost je pojam koji je za mnoge izuzetno teko razumjeti ili prihvatiti.

U skali onoga to je vje?no, onoga to je vje?nost, to je bitno, je neovisno dali se tok svijesti protee jedan, dva ili tri milijuna godina? Na kraju ?e se svaka individua vratiti natrag u sebe, natrag u boanstvo. Ona ?e se vratiti nose?i darove, darove o tome da je svijesna, da je nau?ila i razumljela kroz evolucijske staze iskustva. Dakle, pratanje je uvijek mogu?e, uvijek je dostupno i mnogi ?e shvatiti kako ovaj potez dolazi iskustvima.

Sva iskustva ne dolaze odmah. Ona mogu potrajati mnogo generacija kroz ono to ste postali, ive?i evolucijskom stazom na Planetu B, ?ime se ostvaruju i razumiju zamisli i elje. Iskustva mogu potrajati mnogo generacija, ?ak i prije kvaliteta Oprotenja, koje podrazumijeva da se ponovno otkrije i na kraju jo jednom shvati i ponovno otkrije.

Na kraju ?e se svi vratiti u boanstvo, neovisno to dua izabere, neovisno dali je to iskustvo na Planetu B. Nije do ove svijesti da presu?uje i predlae onima koji nastavljaju putem degradacija, da mimo njihovog odabira name?e svoju volju, da ograni?ava tu?u svijest, da bude sudija toj svijesti.

Nema potrebe za presudu, sve je kao to treba. Sve su lekcije. Sve ?e biti oproteno, a sve ?e se vratiti na ono boansko, Izvor, Svijest koja je Sve i u Svemu.

Karmi?ki odnosi na Planetu B

Pitanje: Ako bi Edenski Vrt bio vra?en na Planet B, to bi bilo tako divno, onda moe biti koriten i biti kola za u?enje karmi?kih due, iskreno sve je tako zamreno? Ako su due siromane, a njihova brojnost prevladava na Planetu B, one moraju nastojati da ispune neki svoj negativni karmi?ki izbor s drugih Galaksija, s tre?e dimenzionalne ravnine, drugim rje?ima, sve due nakon ro?enja se u?e i rade na negativnoj karmi?

Ako postoje i drugi prostorni planovi, gdje te due idu na posao da se izlije?e od negativne karme, onda i ti stanovnici moraju posjedovati fizi?ko tijelo kao to je nae, i mora postojati ivot, tako da mogu imati to iskustvo, ono koje im je potrebno? Ako je tako, onda je tim procesima, kao to je na Planet B, potrebna Boja pomo?.

C. A.: Svijest Primarnog Kreatora eli da opet napravi Planet B, koji ne?e biti povezan s Edenskim Vrtom. Ako to razumjete, onda se moe lako vidjeti koliko je zaista dobar Planet B, da Svijest koja eli doivjeti karmi?ki put, koja eli razumjeti generacije na vie-putnoj fizi?koj razini postojanja, je Svijest istine, koja eli igru tijekom mnogih generacija, kroz lekcije i iskustva, koje treba jednom kroz istinsko razumjevanje, kroz bezbroj ivota privesti kraju.

Postoji mnogo razloga zato entitet eli karmi?ke odnose s drugima, jer kako dua sebe doivljava kroz odre?eni napredak, ona odabire na?in na koji eli i moe razumjeti. Taj Duhovni evolucijski trag je bio tu, na planeti evolucije, tijekom bezbroj tisu?lje?a, do to?ke podjele. Mnogi su ovu pjesmu napredka nau?ili kroz milijune godina, kroz najdublja saznanja. Mnogi od njih su svoju Svijest doveli do stupnja gdje su spremni za kretanje naprijed.

Taj kvantni skok u svijesti je sada dostupan za one koji su viestruko i kroz mnoge generacije nau?ili karmi?ke lekcije. Doista, to su oni koji su spremni za kretanje naprijed i spremni su se penjati. Oni koji nisu spremni, izabrali su da ponove iskustva, ?ak kroz teka fizi?ka iskustva, onoga to ?e do?i na Planetu B. Ovo ?e biti veliki fizi?ki trag u njihovoj postoje?oj svijesti.

Iako postoje i druge fizi?ke realnosti, one ne?e biti iste. Mogu?nost u?enja kroz karmi?ke lekcije, preko-vie generacija koje imaju karmi?ke veze, samo ?e predstavljeti trag u evolucijskoj svijesti, koja ?e se definirati na Planetu B, i to na duhovnom i evolucijskom putu. Pitanje u vezi drugih planeta fizikalnosti je irelevantno za razumijevanje, jer je to samo na?in kojim individua kroz ovu duhovnu evolucijsku liniju doivljava karmi?ku prirodu.

Oni ?e u?iti u fizi?kom svemiru, koji postoji i koji je druga?iji, ali ne moraju nuno sudjelovati u nizu karmi?kih inkarnacija, kojima ?e u?iti karmi?ke lekcije. To je samo za one Due koje ele imati takve lekcije, koje ele na taj na?in sudjelovati tragom duhovne evolucije. Oni koji nemaju tu potrebu ?e i?i negdje drugdje.

Kako je mogu?e imati fizi?ko tijelo u viem Realitetu?
(Kako Buddha i Isus sebe demontiraju)

Pitanje: Kako je mogu?e posjedovati fizi?ko tijelo u viem Realitetu?

C. A.: To je mogu?e kroz pomicanje u svijesti. Ova svijest je proli put govorila o pojmu koji omogu?ava da se po vertikalnoj ravnini mogu vidjeti sve uklju?ene crte viih dimenzija, da svi postoje istovremeno.

Kada se svijest pomakne do odre?ene to?ke, ona postaje svjestna toga i svoje mogu?nosti da pristupi nekoj od tih najboljih ravnina postojanja, onih na vioj razini svijesti. Kada biste u fizikalnosti dosegnuli tu svjesnu Svijest, pristupili toj istini, onda bi bili u stanju da dematerijalizirate svoje tijelo, te ga bez fizi?ke smrti maknete iz fizi?kog plana.

To je ono do ?ega su na Planeti doli Uzali Majstori, koji su u tijeku duhovne evolucije planeta do danas, dostigli razinu svjesne Svijesti i maltene su mogli rastaviti i ponovno sastaviti svoje fizi?ki tijelo, biti u nekom drugom, a ne u tjelesnom obliku.

Kako je Isus nestao iz groba

To je Buddha rekao, da je bio u mogu?nosti to u?initi, a postoje i drugi primjeri, uklju?uju?i Isusa-Krista, koji je u vrijeme uskrsnu?a demontirao tijelo, maltene je nestao iz groba, a kada je bio pred u?enicima ponovno ga sastavito, da bi oni mogli vidjeti njegovo fizi?ko tijelo.

?ak su se vidjele i rane nastale kroz iskustvo razapinjanja. Jednostavno im je elio pomo?i da shvate, da moe sastaviti svoje tijelo. Izabrao je da ga ponovno sastavi u trenutnom stanju, u kojem je bio na kriu, da ga pokae u tom stanju i na taj na?in.

Ovo gore navedeno moe koristiti prosvijetljeno bi?e, bi?e koje je do te razine svjesno Svijesti, da razumije, da fizi?ka linija postojanja pomae Svijesti da se iskae u fizi?kom realitetu, ali da se moe transcendirati i izmjeniti, jer to nije eljezni omota?.

Kad se to postigne razinom svijesti, onda taj pojedinac moe sko?iti iznad zakona tjelesnosti i napraviti ?udesne stvari, koje su za druge nemogu?e.

Smrt je iskustvo, a kada je kraj

Pitanje: Kada jednom pro?emo, kao to je dananja norma na Zemlji, tijelo ?emo ostaviti iza sebe....

C. A.: Ova Svjesnost eli na ovo odgovoriti prije napredovanja. Ovo je na?in kako je sada, jer ve?ina subjekata ima razinu svijesti koja im omogu?uje da je njihov fizi?ki oblik s njima. Na?in stvarnosti je takav, da uspinju?i se u odre?enom trenutku gore, kada je vrijeme da se entitet vrati natrag u duhovnu svijest, fizikalnost je ono stanje koje se odbacuje, ostavlja iza sebe, koje se vra?a natrag u fizi?ki element same Planete.

Kao to je re?eno, "pepeo pepelu, prah u prah." To je jednostavno izjava da ?e se fizi?ko tijelo vratiti natrag u prirodni element, a svijest o tom tijelu, identitet tog tijela, pustiti iz fizi?kog zatvora da se vrati natrag u viu razinu, gdje Svijest postoji u svom naturalnom obliku.

Kada se to dovoljno ostvari, onda ne?e vie biti potrebe za fizi?kom smrti, za fizi?kim oblikom. Tada je mogu?e demontirati i sastaviti svoje tijelo, po vlastitoj elji, ali ?e entitet i dalje ostati u svom svjesnom obliku.

Pitanje: Ho?e li Prosvjetljeni entiteti, na neki na?in imati primjedbe ili ?e to biti strogo, mislim na one koji su Uzali s Planeta B.?

C. A.: Ovoj Svijesti to pitanje nema smisla, jer svi fizi?ki entiteti na ovom planetu su duhovi, koji su odabrali fizi?ku egzistenciju. Samim ra?anjem entitet je odabrao put ka naprijed. Kada se svijest podigne na ve?i stupanj, ne?e postojati potreba za ra?anjem u fizi?kom realitetu, jer je tada svijest u prirodnom stanju, svjesna sebe u Duhu, dakle, nije joj to uop?e vie potrebno.

Planet B, ?e kao takav nastaviti fizi?ko putovanje, gdje ?e svaka dua morati odlu?iti da se rodi na njemu, maltene, morati ?e doivjeti iskustvo fizi?kog ro?enja, pa dalje nastaviti u dubine tjelesnosti, do gotovo neotesane prirode. To ?e entitete voditi do toga kako je nekad bilo, kada im nitko u tom fizi?kom stanju nije mogao pomo?i pri ro?enju djece.

Mnogi ne?e preivjeti fizi?ko putovanje, ali ?e to biti njihov izbor, izbor njihovog vlastitog fizi?kog iskustva, njima dostupnog. To je ono kako ?e biti.

Pitanje: Postoje li skrivene poruke?

C. A.: Doista, ova Svjesnost nema skrivenih poruka i duboko potuje to pitanje. Moda to pitanje nekome izgleda viak, ali je to pitanje koje mnoge interesira. Postoje mnoge nedoumice koje se odnose na proces Prosvjetljenja, posebno onaj dio u vezi podjele planetarne Svijesti, koja ?e se formirati poslije procesa Prosvjetljenja.

Doista, prosvjetljeni Planet ?e postati svijestan visoke Svijesti, koja ?e i dalje rasti i razvijati se, kre?u?i se ka mjestu i prostoru ?iste svijesti. Za one koji jo uvijek imaju potrebu za fizi?kim iskustvima, Planet B. ?e biti nastavak fizi?ke razine svijesti, koja ve? postoji tisu?ama godina.

Postoje odre?ene due, koje imaju potrebu da osjete dublju razinu odvojenosti od sebe, premjetaju?i se u gu?u razinu svijesti, ?ime su samo malo pomaknute iz neotesanog stanja svijesti. To stanje je malo druga?ije od onog neotesanog stanja svijesti, koje je postojalo tijekom dugog perioda, poznatog kao era piljskog ?ovjeka, odnosno doba neandertalaca, primitivnog ?ovjeka.

To ?e biti malo druga?ije, jer ?e postojati grupa entiteta ili ljudi koji ?e imati krajnju kontrolu i mo? nad ivotima mnogih. Tu ?e biti gospodari i robovi, gdje ?e ovi drugi doslovno ispunjavati svaku elju i volju, koju njihovi gospodari budu imali.

Barbarizam i Kanibalizam na Planetu B

Bit ?e i drugih koji ne?e biti pod tom dominacijom, nego ?e oti?i da ive pod zemljom u vrlo rudimentarno postojanje, jednostavno ?e preivjeti u fizikalnosti. ?esto ?e ova grupa biti usmjeravana od one elite, jer njihova prirodnost za opstankom je njihov njihov sport, ?ak ?e i njihova razina svijesti degradirati kroz barbarizam i kanibalizam, koji ?e za mnoge biti odbojni, jer ne?e imati takve iskustvene elje. Opet, ovo je iskustvo samo za one koji ?e odabrati takvo iskustvo i suvina je procjena takvog iskustva.

Druga?iju procjenu su napravili oni koji ve? imaju viu razinu svjesne Svijesti, oni ne ele imati takva iskustva - to su oni koji se kre?u naprijed u svijesti.

Oni koji su odabrali druga?ija iskustva, fizikalnost kao realitet, ?e u?initi ono to trai njihov duh ili dua, koja eli takvu iskustvenu razinu, u koju je kroz barbarstvo pala civilizacija, jer je to iskustvo za tu duu normalno.

Uistinu, pitanje koje je ovoj Svjesnosti postavljeno, predstavlja pojmove, razmiljanja i razumijevanje o mnogim ?udima, koja interesuju postavlja?a. Ova Svijest zahvaljuje na postavljenim pitanjima, koja su dobro-dola i koja omogu?avaju razjanjenje proseca Prosvjetljenja i njegove posljedice u vezi Planeta A i Planeta B, i njihovih razina kroz nadolaze?u etvu.

Kako ?e se deavati proces Penjanja

Pitanje: Da li se Planeta Uspinje na 4. ili 5. dimenziju?

C. A.: Proces uspinjanja ?e sa Planeta ukloniti prisutne iz 3. dimenzionalne stvarnosti, jer ?e istu presijecati 4. i 5. dimenzionalna stvarnost. U isto vrijeme, postojati ?e znatieljno stanje. Bi?a na ovom novom planetu u 5. dimenziji ?e mo?i doivjeti fizi?ku senzaciju.

Oni ne?e biti u gusto?i fizi?kog svijeta, 3. dimenziji, a ipak ?e sebe mo?i utjeloviti u fizi?ke strukture i doivjeti fizi?ka iskustva, iako ?e u svakom trenutku znati da su iz 5. dimenzije, jednostavno, oni ?e se oblikovati u fizikalnosti, da bi imali ta iskustva.

U to vrijeme, do neke mjere, funkcionisati ?e dvojnost, kako fizi?ka tako i duhovna. Tijelesni obrazac ?e se izraziti u oba smjera i ne?e biti paradoksa, jer ?e se shvatiti, da je fizi?ki oblik manifestacija i izraz duhovnog stanja, duhovne Svijesti. stoga ?e ta planeta, Prosvjetljena Planeta, biti transcendirana Planeta.

To ?e biti vie nego fizi?ki oblik, fizi?ki izraz, to ?e biti utjelovljenje duha koji se aktivira unutar obrasca. U ovom trenutku, to je za vas jo uvijek zbunjuju?e i jako je teko razumjeti, jer za sada, vi jo vidite dvojnost, fizi?ko tijelo ili duhovno, a ne tijelo u koje je uklju?eno i jedno i drugo. To ?e se Prosvjetljenjem promijeniti i na pojedinaca ?e to stanje djelovati reformiraju?e.

Slanje energije Majci Zemlji
(Ona ide na Planet A ili B?)

Pitanje: Kada aljemo energiju Majci Zemlji, svaki dan 11:11, ona ide na Planet A, B, ili oba?

C. A.: Me?utim, ne moe se tako kvalificirati svijest. Zaista, postoji ?in slanja i primanja energije sa vie razine i unutarnja reformiranost, da osoba alje ovu energiju i sudjeluje u stvarnosti Prosvjetljenog Planeta, ?ime ?e mislima vizualizirati bivstvovanje, za koji projekt se odlu?i. Kada ova Svijest kae "Ne", to ne zna?i da nema u?inka u slanju te energije, ali da individua mora shvatiti, da pojedina?ni davalac, koji alje energiju, ima pristup irenju okolne Svijesti prema onome to ?e biti Planet A.

U stvari, to je ono kada pojedinac omogu?i energiji da utje?e na odre?enu destinaciju, dijele?i s njom svoju sudbinu. Kod Planeta B, je druga?iji na?in uklapanja. Ako bi pojedinac slao energiju, koju sam spomenuo, ona nema mogu?nost da djeluje, jer ovaj na?in se ne uklapa u Planetu B. (Pojam destinacija poti?e od latinske re?i destination, to u izvornom obliku zna?i odredite).

Imperativ je razumjeti, da jedna takva energija utje?e kreiraju?i svoju vlastitu stvarnosti, a ujedno energetizira Planet, zapravo, irenje svijesti omogu?ava Planetarno irenje, kojim ?e se omogu?iti doivljaji na Planetu A.

 

Stranica 5 od 11 Sve stranice