Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Pri?e iz matrice - stranica


Emocije

Emocije, njihova manifestacija
Programi, samo kontrola
Djelovanje, nestajanje
Transformacija, transmutacija

Zdravo Walter
Vidi se gospodin je gospodin
Ma s kim se druio
Sjednimo

Nasmijano lice
Vadi tabakeru
Probaj ovu
Ljubuki*
Jedna od najboljih na svijetu
Takvih nemate u Be?u

Pale cigarete
Joshua** povu?e duboko
Dri dim dugo
Puta ga kroz nosnice
Povu?e jo jednom
Dobra je, re?e
Dok dima kao izmaglica oko glave
Hercegova?ki je najbolji na svijetu**

Reci brate
Jeli sve spremno
Koliko ste ili daleko
Jesu li hologrami izmijenjeni za cijelu Evropu
Kako ovdje, kao u Rusiji i na Balkanu
Biografiju sam nau?io, moja majka je zagorka
Ima li negdje greaka

Ostavilo smo par nedoumica
Oni vode do naih izvora
Kad krenu
Tim tragom
Ja?at ?e njihovo uvjerenje
Piti ?e svi vodu
Sa izvora prosvjetljenja
Ti si prvi
Gospodin radnik

Mayer spremi cigarpic
Ustane, klimne glavom
Stavi eir, ieta na ulicu velegrada

Uvijek su brinuli za svoje
?uvali svaku kap krvi
Intelektualci
Par exelance
O kojima pjeva Krlea
Na odlasku svita
Tajnih drutava
Svom vrsnom ?lanu

Klavirski koncerti
Floreta
Jezici vrlo dobri
Njema?ki materinji

Tajne znanja
Bez straha
Potezi hazardera
Tu su bile divizije ranjenika
Izbjegli?ki ealoni
Ratnik Aleksandrova kova
Svinute cijevi tenkova
Taktika rjeenja
U ivotu
Popusti pa stei
Malo kredita
Drava pla?a
Ova pjesma o prolosti
Jutarnjoj zvijezdi slui
Kao podsjetnik
Uspona i pada
Osuda njega i drugoga
Samo takav
Moe re?i
Moj sud je partija

Neupitan zadatak
Dobiven
Od skrivenih gospodara

Gdje se nalaze
Gazde
Postojanja i raspadanja
Transmutirani
U svim nivoima postojanja
0d 1 do 9 realiteta
Magi?nog broja ove svjetlosti
Nastale u tami
Istoga svjetla
Ogromne gusto?e
Kako na?i iglu u plastu sjena
Kroz povezivanje
Ili priznanje
Cjelovitog pulsiranja
Cjeline
Koja jedna bez drugoga ne moe
Zato se pri?e pri?aju
Iz budu?nosti
Ispravljaju u prolosti
Egzistiraju?i u sada
Mi iz budu?nosti
Nismo u svojoj
Nego u naoj sadanjosti
Spominju Photon Band****
Svijest provu?ena kroz sva vremena
Veli?anstvena igra
Oslobo?enje od ne svi?a ju?e' stvari
Integriraju?i sami sebe u sebi kroz sebe
Jeli Photon Band u nama samima

Jeste li ikada razmiljali to se doga?a
Sa hranom koju jedete
U svijetu uzorka i posljedica
Smr?u ivotinja
Agonijom biljaka
Nasilnim prekidom rasta
Ubacivanje u lanac proizvodnih strojeva
Unose?i u sebe
Trae?i zadovoljstvo
Nepca
Hrana metalnog okusa
Ta kemija u naim tijelima
Elektromagnetski stimulirana
Iz dalekih svjetlosnih godina
Uzimanje nae ivotne sile
Iz ?ae ili pilule

Nae misli
Uzorka
Posljedica
Obrasci matrica
Kako malih
Tako i onih neslu?enih dimenzija
Otvaraju?i usta
Gutamo cijeli film
Od izvora hrane
Do naega stola

Princip je isti i u ne fizi?kim svjetovima
Stalno nam govore kako smo im toliko vani
Za popizdit'
U ?emu je na zna?aj
Da uslijed takozvanih svemirskih promjena
Promijenimo gospodara
Koji ?e se bolje brinuti o nama
Tko je lud u ovoj pri?i
Mi koji jesmo
To to jesmo
Ili
Van zemaljska inteligencija
Moda je i tu rjeenje
Da se poveemo sa svima
Kamenjem i pticama
Blatom i reptilima
Biljkama i svjetlucavim bi?ima
Ho?e li
Iz naih usta
Iza?i
Ljubav ili vatra
Tijelo nije slabo
Ve? je svijest opsjednuta
Kad vatra guta samu sebe
Odri?emo li se odgovornosti
Vlastitih namjera
Kriv je Lucifer
Boe spasi nas
Koja je to komedija

I danas Walter
Negdje
U nekom drugom realmu
Povremeno zapali
Ljubuki
Povu?e dva tri dima
Zagledan u daljinu
Postojanja
Sunce ne zalazi
Tamo ga nema
Neprekidno je svjetlo
U podtekstu
Nitko nije umoran
Nitko ne spava
Alkemi?ari nisu frustrirani
Pa nema svjetskog rata*****
Samo svijest o nama samima
Razasutim po svim svjetovima
?estica Boga?
Ne vano kako se zove
To to gledam
Beskona?no je
Ne znam mu ime
Ni gdje po?inje
Gdje svrava
Oduvijek je sve kao sada
Ni malo naprijed
Ni iza
Kud pogledam
Svjetlost
Osim svjetlosti
Ni?ega nema
Moje o?i su varka
Snivanja

*http://www.youtube.com/watch?v=-IbWPmtvu_g(2,31 min filma)
**http://en.metapedia.org/wiki/Josua_Ambroz_Tito
***http://www.poskok.info/index.php?Itemid=2&id=145&option=com_content&task=view
****http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=11963
*****http://www.4shared.com/office/glwDwAYE/plejade_-barabara_hand_agenda.html

copyright. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Vidim kako pla?e

Vidim kako pla?e
Rukom bih ti
Obrisao suze
Kako da dodirnem tvoje lice
Rukom ubojice, izdajice

Uvijek padaju nevini
Kao snoplje
Pokoenog ita
?ak ih se ne broji
Procjenjuje se na osnovi
Televizijskih slika

Nema milosti
Za one koji mole
Molitva poja?ava strah krvnika
Zbog ?ega se ubijaju
ene, mukarci
Starci, djeca
Komad ideologije
Zemlje, mora
Politike

Svaka zemlja moe biti
Palestina
U potocima krvi
Ako nije agresija
Uvodi se demokracija
Pucanj u tijela
Studenata i radnika
Hrabrih ena
Na ulicama
Mirnih demonstracija

Policajci, specijalci
Vojska
Sinovi te zemlje
Okre?u
Kratke i duge cijevi
Protiv djece, bra?e, besposlenih
Nesretnika
Dostojanstva
Posve malo trae
Da bi sutra bilo malo bolje

Pove?ava se proizvodnja
Gumenih metaka
Priprema napad na barikade
ivog zida
Ne ?ujem
Da se Internacionala pjeva
ute?i se gine
Sa kojim povikom na usnama

Jer oni s druge strane
Iza te iste vojske i policije
Osje?aju strah u kostima
Potpuno izokrenute stvari
Banka i drava
Vanije su od ?ovjeka

U snovima je isto
Neka druga stvarnost
Neko drugo doba
O?ito spektar kroz koji se kre?em
Nazivam ga
Svijet bola

Ustat' ?u u jutro
Popiti kavu
Okrenuti klju?
Gas na autobanu
Letim u avanturu novu

Novine na stolu
Naslovi, tekstovi
Okreni ih naopako
Neka ispadnu suvina slova
Vidi jasno
Tko puca
Tko pada
Lijepa ogledala
Lome se u padu

Iz svemira
Dolazi plima
Prekrivena zemlja bit' ?e cijela
Tko se vine u visine
Iznad oblaka
Ide dalje
Ostali
U pe?ine
Tvoja je volja
Sad' te se pita


copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zadovoljstvo dje?aka


Postignuto
Usnama nasmijanih lica
Lijepih ena
Sa sjajem u o?ima

Tijelo zmije
Ki?menog stuba
Glava elektromagnetske stimulacije
Valovi, slike
Slue privla?enju pogleda
To je elektri?na stolica
Na kojoj se ne umire
Znanje kodiranim porukama
Prolazi kroz nas

Ne elimo se buditi
Da bismo u jednom snu
Spoznali matricu vlastitih tijela
Nezemaljskog bi?a
Izloeni bogovima
Djece, kole, vjerovanja
Generirani strah
Milenija
Zadojenost od ro?enja
Mlijekom strepnje i uasa
Civilizacije nasilja

Nepotrebne su prosudbe
Opredjeljivanje
Navijanje
Mi smo
Povezivanje
Zaboravljenih to?aka
Kundalini
Zemaljske ovojnice
Centralna vibracija postanka
Od po?etka
Do sveukupne budu?nosti

Umiranje vjerovanje
Donosi ivot znanja
Mijenjamo vlastitu matricu
Uskla?uju?i
?isto?u svijeta
Micanjem polu
Ostaje istina
Utkana u svo vrijeme
Ovog realiteta
Sami preslaguju?i
Hologramske zrake

Mi nismo ravni bogovima
Mi smo stvorili bogove
U jednom jedinom danu

Na po?etku pri?e su usne
Koje govore, ljube, bude
Inicirana energija orgazma
Razlijeva se svim dijelovima
Od 1-9
Nivoi ovog' svijeta
Um je iskoriten u suprotnoj namjeri
S njim se i tako
Lako manipulira
Kundalini pulsira
Pritiskom krvi
Na zmiju u naim tijelima
Ta kraljenica
Dostupna ?ita?ima
Mi jesmo prastvoritelj na putu
Odmotava se skriveno
U naim spiralama
Ekspanzija ljubavi
U egzistencijama namjera
Ljubav je dobro jutro,
Dan, san

Mi nismo zaspali
Nismo latergija
Mijenjanjem fokusa promatranja
Nisu nam potrebne o?i
Srce vlada skrivenim znanjima
Iz ki?menog testamenta poruke vje?nosti

Ruke koje
Mijese misli
Oblikovanje uma
Privla?imo izvore
Okre?emo se k njima
Vra?amo tokove
Sve je punina
Ljubav je cjelina
Prolaze?i vrutkom sjenki
Pretvaramo rijeke
U vodu ivota
Valovi se mrekaju naim krvotocima
Krv ovih tijela
Zmajeva
?ovjekova
Transportira sazvije?a
Venama
Prostor vremena

Tama neka bude
Na svojem mjestu
Njoj pripada tiina, mir,
Saeto svjetlo nastajanja

Ne bojte se, strah je ruho obmane, vra?ate se izvoru
Naputaju?i vae ljudskog iskustva
Vi ste bi?a postanka
Oduvijek i zauvijek
Lice i nali?je
Prastvoritelja


copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Samo pogled

Samo pogled
Na tvojim ramenima
Toplinom te miluje sunce
Haljina pokretana vjetrom
Tijelo u titraju zraka
Rijeka u tvojim venama
Lice sa punim osmjehom
O?iju tamnih od dubine

Tvoja ruka
Dodiruju moje lice
Sklapam o?i
Udiem kroz nosnice
Miris jasmina
Blagost se iri mojim tijelom
Tople jagodice
Prstiju
Polako, njeno
Paljivo
Miluju vrat
Vene prema ramenima
Prsni ko se nadima
Diemo duboko
Polako primi?e usnice
Nejasan dodir na mojem licu
Zatvorene su o?i
Zamiljam poljubac pozdrava
Padam
Kroz razigrane boje
Nestajem
Polako se budim
Sam, sam na rubu kreveta
Sjedim
Nema te
Kraj mene

U snovima ti jesi
Ona koja
Bez rije?i voli
Njeno ljube?i
Svoje voljeno
Zagrljeno
Toplinom due

No?, tiina sa ceste
Prekriva prostor
Izme?u tla i neba
Leim na postelji
Zatvaram o?i
Uzimam
Misli blizine
Lijeem kraj tebe
Snom te grlim
U san padam
No?as ?u do?i

Mirno die
Gledam umorne kapke
Znam
To je samo tijelo
Ti si
Negdje daleko
Imam neke druge o?i
Vidim u tami
Zemlju crnih uma
Tvoja dua je tamo
Traim te duom svojom

Ve? mi nedostaje
Vlak jo stoji
Osmjeh na licu
Suze u o?ima
Kada ?u opet
Ljubiti
Ruke tvoje

?uje se zviduk
Crvenkapica
Podie znak
Pogled se prekida
Negdje u daljini
Pitam se
Zar nisam
Trebao
Ostaviti sve iza sebe
Po?i na taj vlak
Uz tebe
Putuju?i u daljine

Gledam
Postavljena granice
?enje i tuge
Ne do sanjane snove
al za onim
Mogli smo druga?ije
Ili nismo znali bolje

Sretni nastavci
Ostaju literaturi
ivot nas gura
Na zadnje stranice
Dok pazimo
Da ne iza?emo iz vlaka
Na nekoj stanici
Kao vagon koji nas vozi
Na stratite
Ne bi otiao
Bez nas
Da nitko ne fali

O?ima prebrojavamo
Jedni druge
Vesele?i se skorom kraju
Makar se nali u raju
Pakao je bio bolji
U njemu smo sanjali
Sretne dane
Jasne su bile slike
Tog to ne valja
Da bi izdrao sre?u
Trebaju ti
Velike ivotne kole

Sunce nas zove
Zima je
Temperatura niska
Odje?a slaba
Smrzavanje je bolje

Od nacista, alkemi?ara
Dje?aka su frustrirala
Ne prepoznavanje njegovog znanja
Za to je
Evropa pala
Na koljena
Pred elitom drugog svjetskog rata
Njema?ka ratna maina

Bez ruske zime, tovaria, brata
Teko bi se promijenile uloge
Hitler bi u ovom postojanju
Bio pobjednik svijeta
Car nad carevima
Pobjednik rata

Izme?u dvije to?ke
Slau se slike
Molim te
to se to ?ini
Svjesno, ne svjesno
Sudionici smo
Negdje na zelenoj travi
Nebo se plavi
Volim te
Na kraju dana

Na usnama tvoj poljubac
Na licu osmjeh tvojeg lica
U o?ima ti me gleda
Ja sam nitkov
Kradljivac
Otisaka rumenila
Usana
Dubokih o?iju dugog pogleda
Usjecima kotlina
Mirnim rijekama
Ne tjelesno bi?e
Bez misli
Bez glasa
Ne?ujno bez mirisa
Providan poput zraka

U meni se kupa
Kroz mene pliva
Grlim te vodom
Ljubim valom
Milujem vjetrom
Ljubim te letom ptica
Drvo sam ume
Naslanja umorno tijelo
Opusti se
Sanak te hvata
Moje grane bdiju
Iznad tvoje rascvjetane haljine
Zaustavljam
Zemaljske sate

Njeno ti apu?em
Tihim cvrkutom
Lijepa duo
Zar me se ne sje?a
Ja sam
Iza sazvije?a
I jo dalje
Od Plejade

Tiho die
Skoro bez uma
Tko zna
to sanja
Koju stvarnost
Je tvoja dua odabrala

Svo to vrijeme
Po tvojoj kosi
Prosipam zvjezdice
Dalekih putovanja
Pa ti stavim cvijet
On je lijep
Kao zemlja na dlanu

Kada se probudi
Taj cvijet ?u biti
Mirisom njenim
Re?i ?u tebi
Pozdrav srca
Ljubljeno moje
Zar misli
Postoje

Znam
Past ?u na zemlju
Svaki cvijet uvene
Jednom
Novi, ljepi cvijet
Ra?a se
U njedrima tvojim
A ja
Uzima tijelo
Mlade breze
?ekaju?i
Dugo
Ve? sam ostario

Kad drugi put pro?e uz mene
Sjedi u sjenu
Nasloni glavu
U san se vrati
Tu sam
Opet na nekom brodu
Olujnom moru
Odisej sam
Ti Odiseja
Za jednog
Plovimo
Nebeskim morima
Sve lijepo
Jo ljepe blista
Radost due
Sretno
Srce
Vuka i vu?ice
Iz davnina

Tisu?e ljeta
Na cvjetnim proplancima
U toplim ljetnim no?ima
Gledamo dolinu
Protje?e rijeka
Prepuna
Zvijezda
Plesa
Svaka rijeka
Iz mora izvire
Vra?a se
Moru ivota
Tamo negdje
I onaj Adolf
Je sretno dijete
Koje se
Bez prestanka
Osmjehuje


copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Nema vie vremena za nas
Nema vie vremena za nas
Mi postali smo vrijeme
Prolaze?e izme?u treptaja
No?nog neba
Hladi se pijesak
Pustinja curi kao vrijeme
Na drugoj strani pje?anog sata
Praznina
Usporedbe prestaju
Prostor gubi obrise
Smisao nestaje
Tiina guta slike sje?anja

Odlazimo tamo negdje
Zajedno
Sa kreacijom padamo
U dugi san
Zaspali ne sanjamo
Vie nema dokaza
Pozornica bez kulisa
Teatar bez stolica
Praznina
U bezdanu jednoga

Nema vie vremena za nas
An?ele slomljenih krila
Iskopanih o?iju
Probijena tijela
Sve tvoje postelje
Moja darivanja
Vie ne postoje
Niti u mislima
Tvoj kut je promijenjen*
Ugasla su svjetla
Vrijeme je spavanja
San zaborava

Nema vie vremena za nas
Umor nas svladava
Tkanje se raspada
An?ele ranjeni
Bez suza osmjeha
Ti dala si
Svijet da nestane
Bol utihne
Patnja prestane

An?ele pali
An?ele ustali
Angle* je zatvoren
Krug otvoren
Nitko se ne vra?a
On zna igru oduvijek
Na otrici brija?a**
Toliko borbe
Prijestolja
Okovi i lanci
Uze suanjstva
Bez tijela se moe
Ako svijest nije zato?ena
U beskraju
Nadanja

Nema vie vremena za nas
Nestale su granice
Vrijeme je usahnulo
to je u tom
Svijetu koji spava
Ljubav, istina
Stvarnost je ustala
Pa pala
Ne vidi o?ima
Ne doku?ivo stvaranje
Previranje u rijekama
Gube se oblici
Tokovi nestaju
Oceani bljesnu
Nestaju
Ima li jo srca u dubinama
Photon band
Dolazi
Spremi se
Transformacija je blizu

An?ele
Nema vie vremena za nas
Mi smo postali
Mi smo nestali
Proli smo i ostali
Ova slova izblijedit' ?e
Za to
An?ele
Ne brini
Tamo nam vie nita ne treba
Nema potreba
Ne postoji prostor
Ispunjen vremenima
Vie ne moe dobiti
Niti izgubiti

An?ele radosni
An?ele njeni
Oduvijek si znao
Da vu?ja vremena
Kad' dolaze
Ljudi se pogube
Vukovi nose empatiju
?uvaju?i ljudskost
Lyrae
Od kuda smo krenuli
Sa zemljom letjeli
Taj dio smo predali
umskim ljudima
A oni su postali
Vukovi ?uvari
Kad svijet se slama
Svijest se lomi
Mi padamo
Kroz dubine beskrajnih
Tamnih litica

An?ele
Nema vie darova
Vie nita ne pada
Nebesa su ugaena
Bez svojih svjetova
Do zadnjeg
Si voljela
Bila izdana
Kad si gubila
Sve to si imala
Dua je plakala
Sad tomu je kraj

Sve jedno je an?ele
Svjetlo i tama
To vie ne postoji
Niti u hologramima
Ne ?uje srca u padu
Padanje nije
Kraj bez dna
Jer kraj ne postoji

Lica si voljela
Smijehom plakala
Jedino ostat' ?e
Ti si voljena
Izgubljena u snovima

An?ele
Nema vie vremena za nas
Jer ti si
Samo ljubav
Jedna jedina
Ne podijeljena

Jednom na kraju
Kad opet upale se svjetla
Ringipil se vrti
Ljepi nego ikada
Tako je to uvijek
Na po?etku stvaranja

Ljubav nije ranjena
I nita, nita
Njoj ne treba
Sebe je davala
Ne moe biti potroena
Ona nije volja ni namjera
Ljubav je cjelina
U najmanjim komadi?ima
Beskrajna
U svima

*angle(kut)

**http://www.youtube.com/watch?v=jYYWiqJuTM8

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptLijepa pjesma umiru?ih ptica

Lijepa pjesma umiru?ih ptica
Pjev slavuja u srcima
Tuga utkana zlatnim nitima
U postojanje ovog svemira

Hladno je na dalekim zvijezdama
Ovdje tihe vatre griju
Stanovnike zime
Koji lijeu u studene postelje
Kad ve?er utihne u mislima
Slika, ime
Ti moje si dala drugima
Svakog si voljela
Traila
Malo topline
Bar da se dua ugrije
U promrzlim tijelima
No? je za spavanje
Dan za sanjarenje
Hladno svjetlo jutra
Izranja iz tmine

Magli se dah
Uurbanih dje?aka
Raznosa?a novina
U bogatim ?etvrtima
?enja za jo
Snova topline

Nasmijana lica kuharica
Sprema?ica, sobarica
Za stolom istine
Poslije jutarnje molitve
U ledenim sobama

U?i dje?a?e
Popij vru?i ?aj
Sti?i ?e na posao
U est
Mete
Pod birtije
Na uglu
Sirotinje velegrada
Trkom do trnice
Malo hrane
Bez nje se ne vra?aj
Gladna su bra?a i sestrice
Majka bolesna
Grudobolja
Otac otiao proljetos
Nema mu glasa
Koga nema
Bez njega
Se mora
Ko ne moe
Neka ostane
Ti budi zdrav
Na tebe se oslanja
Blizu je mjesecu kraj
Stie sakuplja? stanarina
?eka te druga smjena u koari
Kad krene ku?i
Pod vedrim nebom
Kroz grad
Smrznuta rje?ica
Spavaju dje?ica
Otvori vrata
Tiho, ne?ujno
Maj?in glas pita
Jesi li to ti sine
Zakalja, krv iskaljava
Kako si majko
Pita ju
Biti ?e bolje
?uje glas
Zavu?e se pod staru deku
Malo vatre jo ima
Do jutra tinja
Donio si ukradenog ugljena
Taj dom da se
Sutra ugrije
Zatvara o?i
Sanjao bi o lijepim
Sretnim stvarima
Prolje?a i ljeta
Tada ti najvie prijaju dani
Lake je
Ulice su ive
Toplije
Vie se ?uje smijeha
Sunce, svjetlo, toplina
Lijepo je sanjariti
U no?ima poslije vrelog dana
O zvijezdama iznad glave
Kako je bilo prije
Moda se otac vrati
Prije slijede?e zime
Svima ne dostaje
Nadanja su
iv je ?
Nita se dogodilo nije

Uz sve te teke slike
Dijete je dijete
Uvijek se smije
Ponekad zapla?e
Pa te gleda
Toplim o?ima srne
Tada se tvoje srce grije

Lijepa je pjesma
Ispjevana
Pjevom slavuja
U ranim jutrima
Predve?erja postojanja ovoga svijeta
Danas
Bilo je dobro
Sutra
Biti ?e bolje
Ostavljen si nadanjima
Neka se obistine
Sretno je srce tvoje

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptPogledaj oblak na nebu
Pogledaj oblak na nebu
Rijeku koja te?e
Sunce na nebu
Zraka probija zoru
Kroz dan
K tebi ide
Grije ti lice

Pogledaj pticu u letu
More i ivot u njemu
Svijet kojim se kre?e
Ljude koje sre?e
Ma?ku na prozoru
Psa na seoskom putu
List na grani
Vjetar dodiruje lice

Pogledaj drvo na osami
Umornom daje odmor
Osmjeh na licu
Suza u oku
Tuga i radost
Slike, knjige, rije?i
Misli koje se roje
U to?kicama

Pogledaj strah od gubitka
Vidjet ?e ljubav
Koja ti kae
Milo, ne boj se
To sam ja

Ljubav koja postoji u tebi
Bez dodira te voli
Bez zagrljaja tjei
Ljube?i grli
Buketom poljubaca obasipa
Svjetlo krvi
U tvojim venama
Svijetli tvojoj dui
Zaspaloj na putu
U dugoj no?i
Ljubav koja ti ne postavlja
Uvjete
Ne crta granice
Ve?a i snanija od svih zakona
Opsjene
Ta ljepota ljubavi
U tebi
Otvara prozore prolje?a
Punim plu?ima die
I kada svjetlost
Prelomi
Snjena vijavica
Ispod vrelog sunca
To sam ja

Nema potrebe
Da kanjava sebe
Uvjerava se
Unitavaju?i
Taj damar u tebi

Sada kada si me pronala
Na pje?anom alu
Obala vje?nosti
Mir je u svemu
Ni oseka ni plima
U tebi nita ne mijenja
Stvaranje
Radosti ivota
Jer to sam ja
Uvijek ?u te voljeti
Nikad ne?e biti bez mene
Kada ti bude najlake i najtee
Biti ?u kraj tebe

Ja te volim
Od kad' si ro?ena
Do beskraja
Koji se iri, raste
Ljepota otkucaja
Srca
U ritmu tam tama
Posljednji dan
Nikad ne?e do?i
U tvojim grudima
Udah miline
Izdah blagosti
Tvoja dua
Pjesnik je najve?i
Neka u tebi pjeva
Pjesma radosna
Ti si voljena


copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Pogledaj mi ime
Pogledaj mi ime
Topi se od miline
Ti tamo daleka
U svijetu
Koji sanjam

Sretoh te nekom gradu
Na odlasku sam bio
Odgodila si tren
Produljila
Zemaljske dane

Rije?i su slova
Svaka latica, jedno ime
Rime i stihovi
Umoran sam sada
Put ogra?en barikadama
Bodlje na ici
Odlazi moja generacija
Ja sam sa njima
U redovima

Poj ljeta
Brzo ute?e
Ti na drugoj strani
Zadnji pogled
Mlada si, prekrasno sjaji
Kosom ti prolazi duga
Bar dva ivota
U naoj igri
Kao karta iskoritena

Ovo nije tuna pri?a
U njoj nema nada ni kraja
Sje?am se tog mladi?a
Svijetom
Sam kora?a
Od ljudi do drve?a
Po betonskim umama grada
Trae?i
Glas boga ili bar an?ela

Odlaze?e kolone
Na putu zvijezda
Ovaj ivot
Jedan je samo
Ostali se ne broje
U ovom ivotu samo se spava
Snovi su tako ivi
Stvarnost je
Samo sjenka
U podnevu dana
Svuda je tama
Slika je skup to?kica

Suzama si ispirala rane
Tvoja ruka
Ozdravljena
Glas iscjeljenja
Dodir ivot vra?a
Isplatilo se
Otkupiti grijehe
U duhu to ne obitava
Ljubav dlanom klizi
Poljupcima
iva
Rastrganu kou
Marija, zemaljska k?eri
Ja sam
Sin ?ovje?ji

Otkrivene su tajne
Sve se vra?a
Sve manje ovoga svijeta
ivu?i razna iskustva
Zemaljske bajke su na kraju
Dua
Sretna
Ku?i se vra?a

O?i govore
Vie od knjiga
Praznih listova
Punih rije?i
To rijetko tko dobiva

Ne brini za teke dane
Doba i ne doba
Nije vano
Taj osmijeh pripada nama
Ti si u tijelu
Ja sam pepeo
Vjetrom raznesen
Kapi kie
Sve
Kao rijeka
Te?e prema morima

Kolona odlaze?ih
Bestjelesnih
?istih dua
Ponovo zajedno
Stari prijatelji
Ne brini
Nismo sami
Samo?a je svijet zaborava
Od nas nitko
Tom svijetu ne pripada

Na koncu ove
Umiru?e pjesme
Nae usne se opet spoje
Sve stane
Osima nas dvoje
Tog daha ivota
Samo smo djeca
u vrtu, zemaljske majke
Otac oblak
Nas gleda
Raj je na ovoj i na
Onoj strani
Samo je ljubav
Istina

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ruka ne?e zapisati

Ruka ne?e zapisati
Zadnje slovo, nita novo
Plovim nebeskim morima
Sa zvjezdanim svjetionicima
Jedra la?e
Puna sun?evog vjetra
Tih dana
Nema vijesti
Nema pisanja
Ho?u li raznobojnim slikama
Promijeniti vae svijesti
U mnogim svjetovima

Na nekim planetima
U raznim nivoima
Boravio sam vie puta
Zamisli
Ovaj svemir
Na nekoliko katova
Kao spirala
Ili nekoliko tanjura
Koji lebde jedni na drugima
Ako je zaokruen broj
1 i 0
U devet nivoa
Postoji zemlja i cijela galaksija
Samo da ti jedno kaem
Ona nije istog rasta
Moe tu sliku rastegnuti
Kao to se rastee harmonika
Ili ju stisnuti
Kao knjigu
Dok izme?u stranica
Stavlja cvjetove
Prea svjetove
Ta nezamisliva
Prozirna tanka struktura
Boje, ilice i opne
Egzistira i vibrira
Zamisliti postojanje
Ve?e od tebe ili manje

Svjetionici nestanu za olujnog neba
Plovim bez kompasa i smjerokaza
Ne razumijem
Ponekad nisam znao
Tko je sloio
Drame, scene igrokaza
U kojima bih se smijao, plakao, opet smijao
Zamisli u tom postojanju
Razli?itih nivoa
Istih scena i likova
Jedan pla?e, drugi se smije
Tr?i gleda, ?etvrti naputa kazalite
Skidaju?i ulogu sa lica
ive?i svaku sekundu
Uloga odigrana
U punom sjaju
Danas na pozornici
Sutra u tvojem aranmanu

Taj svijet
S onu stranu
Poslije privikavanja postaje topliji
Mnoge smo znali
Ne nuno poznavali
Uvijek je svijetlo
Tama koja se sanja
Neovisno o rasporedu
Zvijezda
Nivoima postojanja
ivotu i smrti
Umiranjima u istom danu
Zar o?ekuje da
Nebo padne na glavu
Kako da padne
Kad' je glava
U oblacima
Stoji u prizemlju
Gleda sa devetog katu
Prostorija ti je poznat
Na podu je zvrk iz ure
Jedan zup?anik izva?en
Iz vremena
U prostoru
Bez sata
Kome vrijeme jo treba
Nita nije novo
Teko otkrivamo scene
Ve? snimljene prije
Kako se doga?a zaborav
Samo ponekad
Dj? vu
Tada zna
To se dogodilo
Ti spozna
Da je to
Zaokruena igra

Pruam ti ruku
Publici naklon
Poslije predstava
Penjemo se na zadnju terasu
Gledam dole
Rairimo krila
Letimo prema zvijezdama
Taj brod nas na istom mjestu
?eka
Krenuli iz bilo kojeg svijeta

copyright_ Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Bio bih

Bio bih
Mlada trava
Koja dodiruje tvoje stopalo
Miris ruinih latica
Koji te grli
Poljupci cvrkutavih ptica
Dakom vjetra aptao bih
Sjeti me se
Ja sam tvoja sjena
Na putu
Samo u tamnoj no? i mene nema
Osim u mislima
Iza zatvorenih o?iju
Dok mirno die
Nestaju?i u snu

Vra?am se jutarnjim suncem
Njeno ti milujem lice
Njeno toplinom ljubim tvoju ruku
Ta ruka
Tako je skladna
Kao cvijet na mojoj ruci

Do?u oluje
I rat do?e
Vatrom se ?isti svijet
Grijeh je umrijeti za slobodu
Sloboda se ivi
U doba i ne doba
Kao to zrak nema granica
Pogled se utapa u dubini neba
?emu bi sluile
Sve ove stranice
Ako ti ne kaem
Volim te od dna mora
Do dubine neba

Kletva je ba?ena
Vrti se u kota?u
Kolo mijenja boje
?ujem jedno srce
Ne razaznajem da li je
Tvoje ili moje
to ?ini kada voli
Uvijek si zate?en
U tebi samo lijepo
Kao ljiljan na polju
Postaje cvijet
Ljubavlju obu?en

Sve njene rije?i
Ovoga svijeta
Sve blage misli
Tihe dodire
Sretne poglede
Sve lijepo
Na ovoj planeti
Svaku sekundu
Sre?u u leta
Osje?aje
Mirne i sjetne
I jo mnogo, mnogo toga
Tebi bih dao
No znam draga
Svim tim
Ne bih ti mogao re?i
Jer nema tih rije?i
Da opiem
Radost due
Moda je najblie tomu
Ako ti kaem
Da sam
I ja
Postao
Kao ti
Beskrajno te volim
Duo neba
No?i i dana
Pa kada su snovi
Druga?iji od svega
Sjeti se
Imamo jedno drugoga

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Reci mi zbogom

Reci mi zbogom
Ne ?ekaj me vie
Ne?u do?i
Ne nadaj se
Nema nita u nadi
Nada je ?ekanje
Nikad se ne dogodi
To to ?eka
Uvijek neto
Nenadano dolazi
Obi?no te
Samelje i pregazi

U svijetu ovom
Iluzija vara samu sebe
O?ekuje
Da jednom
Bude kako treba
Kako bi to bilo
Ni sama ne zna
Nije li tako

Tvoj ego je bolest
Okov oko vrata
Zamisli
Stoji na nekom mjestu
?eka
Gledaju?i vlakove
Prolaznici
Svi negdje idu
Kuda bi ti poao
Nitko ne ide u tom pravcu

Daljina
Ni planine nema
Horizont u magli
Misli nisu tvoje
Niti zna sa njima
Svijet gra?en
U opsjenama
Brzo se rui
I pada

Pusti slike
Vrijeme nek' iste?e
Ljudska rasa
Zavedena pitanjima
Objanjenjima
Zato je to tako
Razumijevanjem svega i sva?ega
Izgubljeno, na?eno
A to se stvarno trai

Nema pitanja
Na putu izvora
Tamo je
Kona?no rjeenje
Svih odgovora

Ne uzimaj ivot
Za ljutnju, tugu
Euforija te die
Pa baca u blato
Putuj, idi
Ne vra?aj se vie
Jer netko drugi
Na po?etak te vrati

Nema stabilnih
Tamo gdje su uvjeti
Granice kruga
Koji se iri i smanjuje
Nema izlaza
Niti se to doga?a

Ne ?ekaj me
Nisam ja spasitelj
Ne gubi dragocjeno vrijeme
O?ekuju?i povratak
Jednom si me sreo
Dovoljno je
Ne vei se u prolaznost
Sresti ?e me opet
Kada se budu stvarali
?itavi svjetovi
Bolji dani

Zar nije bilo dosta
Udaraca
Vrijeme ne postoji
Boje na slici
Razlijevaju se
Mijenjaju oblike
Ljubav je privid
Tatine
Potreba
Da na?e nekog
Bliskog
Na kraju
Tvoja
Cijeli ivot
Pisana knjiga
Ne sadri vie
Ni jedno slovo

Prolje?e ?e pro?i
I zima za njom
Vidjeti me ne?e
Nikad vie
Misli to eli
Nije me briga
Znaj samo jedno
To srce
Vie ne postoji
Umrla je vlastita iluzija
Stvarnost, nita bolja od toga

Padam sve dublje
Samo tama
Ni zvuka tiine
Samo?a sna
Zaborava
Zaspat' ?u
Molim te
Ne budi me vie

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kraj rijeke

Kraj rijeke
Kojom te?e tiina
Nijemo bez glasa
Ne govori
Odsutnog pogleda
Voda sve odnese

Druga obala
Ho?u li mo?i prije?i
U ruci drim bocu
U njoj pismo
Kada ?e sti?i do sjevernog mora
Ho?e li ikad do tebe do?i

Napisah rukom
Tek nekoliko rije?i
Tebi dalekoj
U tu?ini
Osu?ena na zatvor uvjeta
Provodi sli?ne dane
Sanja o slobodi
Rijetko koja
Iz kaveza ptica
Zna
ivjeti na slobodi

to dolazi
Znam
Ne?u da znam
Svatko se pobrine za sebe
S ove ili one strane

Ne?u ti re?i
Do?i ku?i
Dok tamo
Jo nekog ima
Ti ?e do?i
Kad eli
Ja vie nisam ondje
Ni u tragovima

Voljela si mene
Ja nisam sebe
Snaga nestaje
Tihom kraju
Pa zar bi bilo
Bez polariteta
Poezije, drame, komedije

Ne mogu u?initi za nikoga nita
Osim za sebe
Tako me to umara
Kad kaem
Da, trebam tebe
Onda je to ivot
U punom sjaju
Izgubih se u jednom danu

Kuda odlaze
Te usamljene due
Same, ostavljene
Tako malo su htjele
Dobile su
Nita
Zalutale u postojanju
Izale na krivom stajanju
Gledam ih u nekoj sobi
Sivog svjetla
Izmaglica, opijumskog dima
Lee na drvenim krevetima
Sanjaju o nekom raju
Nekom mjestu
Gdje sretno lete
Sretni majka i dijete
Otac voli svu djecu
Kao ono jedino najmilije

Svima ima
to treba
Ljudi se vole
Osim ljubavi
Drugi zakoni
Ne postoje

To su snovi
Utopija
Volio bih stvoriti takvo mjesto
Bar mislima

Na ovom nivou
Umiranja i nade
?emu sve
Sudbina se mijenja
Novotvorenim
Ne obiljeenim pilom
Karta na kartu pada
Kockar se smjeka
Karta iz rukava
Ponekad je teka

Ne ubijaju mene
Moji
Ve? tu?i ivoti
Nemo? mijene
Mijenjanje je teko
Samoga sebe
?emu to slui
Te rijeke suza
Kavo je to more
U koje utje?e tuga

Sve moje pjesme
Ljubavne su
Ponekad sa malo ljutnje
Gor?ine i jada
Tuga je
Ljepljivo stanje
ivi na granici
Sutra je umiranje
Umro si ju?er
Danas se ra?a

Kao dan iz no?i
Ko jednom
Da vidim te o?i
Kraj je svemu
Na koncu
Sve je lako
Ja silazim prije*
A ti
Sebi se vra?a


*http://www.croatianpopmusic.com/Drago%20Britvic.htm
Drago Britvi?/Arsen Dedi?
http://www.youtube.com/watch?v=PvvNBvkxcmk
Meni osobno najdraa izvedba Drage Dikli?a

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ustajem teko, polako

Ustajem teko, polako
Zima sa pahuljama snijega
U tekom stanju
Sa cipelama od leda
U malom umarku
Razgr?em bjelinu
Kopam licom
Kao zatvorenik
Sa nakanom bijega
Mala je ta raka
Dovoljna za srce
?ovjeka

Umrlo je srce
Prepuno tuge zemaljskih dana
Vra?eno zemlji
Da ga lije?i
Vani je ostala samo dua
Usamljena, naputena
Tijelo robota
Ote?enog od borbe
Sa vjetrenja?ama*
Kre?e prema odlagalitu metala

U knjigama
Daljine, ispunjene sje?anjima
Ostaje zapisana pri?a
Kako smo davno uspavani
U svijet snova
Zato?eni
Svo vrijeme
Trae?i sebe
Druge u sebi
Vjeruju?i
Da ?emo biti isti
Kao u davnim danima
Prije odlaska
Iz doma
Na put bez vra?anja

Na tim putovanjima
Stvarali smo novi dom
Ruili
Misle?i da slijede?i biti ?e bolji
Nedostignuto savrenstvo postanka
Vje?no nesigurni i nesretni
U ispravnosti svoga djelovanja
Ograni?eni prema sebi i drugima
Uvijek suzdrani i prevareni
Nepovjerenjem
Prema novim stvarima

A stvari su nam
Uzele ivote
O?i smo vezali za ekrane
Kraj nas su bliski
Zajedno s nama umirali
Da bismo rasli
Kroz boli
Mijenjaju?i staru za novu kou
Dua je ostala ista
Izme?u stvarnosti sna
U postojanju zaborava

ivot bez srca
ivot maine
Dua je negdje izvan toga
U tragovima
Njoj je svejedno
Prava ili umjetna stanica
Modul
Programa
Kojima je ugra?ena nada
Sutra je novi dan za vjerovanje
Jednom ?e biti bolje
Kada ponovo iskopa to srce
Sa zemaljskim snagama
Vrati ga u grudi
Jer oduzeto i je pravo izbora
Kad misli da pada
Pada prema gore

*http://www.bnp.ba/site/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=3

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptDraga

Draga,
Piem ovu pjesmu o zadnjim doga?ajima
Zime
Vijesti nisu ni loe ni dobre
Jednako bolesni kao i prije
Ljudi se i dalje
Me?usobno sude
Presude su stroge
Ponekad blage
Ratne maine
Griju motore
Novi pohod se sprema
Daleko od naih krovova
U svijetu raste brojka dugova
Znalci, svi hrabri
Ni?eg se ne boje
Katastrofa se u ljudima valja
?uju se
Zadnja uvjeravanja
Bit' ?e bolje
Ne rekoh davno
Umrla je nada
Sje?anja na nju
Samo su ?enje
Neka bude
Sve kao i prije
Nita se dogodilo nije

Svatko za sebe se brine
Spas je u tome
Da spasi druge
Nae zemlje su daleke
A nema daljine
Srca kucaju
Preskakuju
Jedna drugima se smiju
U jeku krvavog rata

Ne boj se mila
Ako tko od nas padne
Postojimo u drugim svjetovima
Moda se u jednom
Sve nae fasete spoje
Bore?i se
Za kona?nu slobodu
Kroz umiranje
U posljednjem danu
Ra?aju?i se
U zorama istine
Vlastitog bi?a
Jednine
Besmrtni
Kakvi jesmo
Sa jasnim sje?anjima
Na zemlju zaborava

Stanje je ovdje
Kao i kod tebe
Stvara se kriti?na masa
Na ?elo ljudske rase
Staju
Heroji
Bi?a bez straha
Ljubavnici bez premca
Tako ?e nestati
Svijet maina
Zatvora
Jednostavno se po?isti scena
Nastupa svijet
Slobodnog djelovanja
Utopija je stvarnost koja se ra?a

Da skratim na kraju
Posla jo ima
Ne brini
Budi mi lijepa
Znam
Srest ?emo se nas dvoje
Ova bitka me
Obla?i i sprema
Sada
Uvijek pripada
Nama

Ps
Ima jo jedna
Vijest, vana
No?as je
Umrla tuga
Nitko ne pla?e
Nitko se ne smije
Valjda je i to
Stvar vlastitog izbora

Smrt me ne alosti
Niti veseli
Radostan
Ve? kakav jesam
Malo suza
U smo?nici pekmez cijeli
Sve je igra
Svijest je uvijek tu
Samo pitam se
Zato
Izbjegavamo iru sliku
Da bismo vidjeli
Komediju

Na kraju
to si dalje
To si mi blia
Ljubav u meni
Jedina je
Istina

Copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


U dalekoj no?i

U dalekoj no?i
Hladna zima
U ku?ici od leda
Sa kristalnim snovima
Jo jedan sanak
Da usnuti mogu
Na tvojim grudima

Ima li nemira u miru
U kojem ?vrsta to?ka ne postoji
Mijenjaju se dani no?ima
Sanjamo neke druge varijante
O vlastitim ivotima

Zar slabije ?uje
Da bi bolje ?uo
Taj svemir
Slobodne volje
Koji u umu nosi zvuk i boju
Ispunjen signalima

Pri?i je kraj
Nas vie nema
Zar ne zna
Da se prilike ne ponavljaju
Proputene anse
Vie se ne sre?u
U alu za njima
Nita ne?e do?i
Nau?i bar jednom
Da rijetko se voli
Ljudi nisu bez uvjeta
Samo bogovi
Pali
Pla?u od boli
Gdje su nestala
Nasmijana lica

Gledam te rijeke rije?i
Teku u nama
Svjetlost se gubi u ponorima bi?a
Odvojen od izvora
Kao no?obdija
Javlja se u punim satima
Pale?i
Svjetiljke sa mirisom plina
Pod zvijezdama

Svi pokriveni no?nim platem tiine
Ispod mjese?ine
Kre?u se
Oni koji spavaju danima

um sve je ja?i
Nestajem u njemu
Hologram se gasi
Ne znam kako to zovu
Slikom, to?kicama
Mi smo spakirani
Za nova putovanja
Putuju?i kroz snove
Koji iluziji daju ?vrstinu
Temeljenu na vjerovanju

Taj sanak
Toliko eljan
Od silne elje nikad se ne desi
Svaka elja
Paklenim plamenom gori
Vatra u sebi
Sve spali
Ljudske misli, htijenja
Buja ivot na drugoj strani

Sanjam, u snu zaspim,
Sanjam o slobodnoj volji
Lee?i zatvoren negdje
?uvarima, uvjetima
Bez glasa
Sve to
Sretno to nije
Neka se izgubi
U ponoru tmine

Sanjaju?i
Kroz svijest lutam
Ho?u li se
Ikad' probuditi
Lee?i na svjetlu
Ni gladan ni edan
Nita osim mira nema
Samo mir
Mir
Svih svjetova


copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Kolike smo sreli

Kolike smo sreli
Nikad vie
Ponekad ni rije?i
Izgovorene na izlasku iz vlaka
Zadnji pogled
Simpatija je obostrana
Dovi?enja bez rije?i
Vi?enje se vie ne doga?a

Mata zamjeni
Tok i vrijeme
Zamilja
Kako bi bilo
Da smo se
Prije sreli

Nestaju djeca
Ljubavnici i bra?a
Nestaju mnogi
U procjepu vremena
?esto se vra?aju?i
Na iso mjesto
Na da bismo ih ponovno sreli

Njih vie nema
Otili su daleko
Ili su una drugom mjestu
?emu sve pri?e
Te?e med i mlijeko
?ovjek
Tako malo trai
Da ga se voli

Kada bih voljeti znao
Ne bih patio
Ve? se radovao
Samac
Izme?u
Zelje i neba
Zaklju?an iza devet vrata
Srce se zatvori
Boli
Da li ?e mo?i
Oti?i
Ostaviti sve iza sebe
U neki drugi film
Na drugu stranu
Presko?i
Tamo se pada, snuje i ljubi
U stvarni film
Nitko se ne vra?a

Dileme, utim
Zbrka u glavi
Teko je ivjeti polako
S tobom, bez tebe
Ovaj vlak juri
Sada kad si u njemu
Tebi se uri
Do stanice nove
Pa opet dalje
Nita se
Promijenilo nije
Isti si kao i prije

Pokuavam na?i
San pravi
Put iz labirinta
Mate i snova
Kuda ivot
Da se vrati

Gdje je
Miris mora*
Okus soli
Zrnce u pijesku
Val oceana
Opet u vodi do pola
Osjeti ljubav kopna mediterana
Plava ravnina
Malo se mreka
Crta horizonta
Sunce na glavi
Nije mi hladno
Nije ni vru?e
Legni kraj mene
Sluaj zvuk vjetra
Miris zelenih uma
U nozdrvama
Nita se ne doga?a
Neizmjerna radost
Postojanja

*http://www.youtube.com/watch?v=wJQ7TwYwf7E&feature=related

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptSjede

Sjede
Svatko u svojoj sobi
Omamljeni ivotom
Na stolu
Mjesta sa smijehom
Mjesta boli
Poeli ponekad
Da te netko grli
Lei u mra?noj sobi
Zaustavi dah
Slua
iv je onaj
Kraj tebe
Die
Da li spavaju?i ivi

Okrene se
Umiren
Na drugu stranu
Hvata
Zadnji tramvaj
Sna
Ako sada ne zaspi
?eka do jutra
Novi dan se budi
Kuda, kuda idu svi
Ti ljudi*

Snijeg pod nogama
Sunce u parku
Kos skaku?e ispred tebe
Zamilja da bog
Govori tebi
Ne brini
Uvijek nekoga ima
Niste sami

Umiri se
Prolje?e je stiglo
Vrabac preleti
Ptice na grani
to da ti kaem
Koliko si sam
A svijet te toliko voli

Teki su dani, loe vijesti
Nervoza na cesti
Ti se na tren slomi
Mataju?i o sre?i
Koje se boji
to ?u onda
Kada se ostari

Kad ga?enje nestane
U pohabanom kaputu
Ispruena ruka
Moli
Dodirni tu ruku
Osjeti
Koliko te voli
Nema ga na oltarima
Niti u hramovima
To su mjesta
Gdje se popravljaju programi
Sofisticiranim metodama
Propovjedanjima

Tijelo ne poznaje
Kao da buja
Tko zna
to
Sve stanuje u tebi

Sanjam te neku no? o?e
ao mi je to nismo sjeli
Bez emocija
Dokazivanja
Tko je u pravu
Prepri?avaju?i
Tu?a vjerovanja
Dokazuju?i
Da je naa vjera
Ona prava
Kasno je
Ne dostaje mi sada

Leim pod mjestom
Zvjezdano nebo
Ima li svatko
Od nas ime
Jedne od zvijezda
Iz daljine

Od kada te nema
Sve stoji
Kao da je
Ljubav
U ednu zemlju
Istekla
Vrati se jo jednom
Da ti poljubim lice
Da me netko grli
Ljube?i voli


*http://www.youtube.com/watch?v=0Q8vl8wFm7g

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Tek nekoliko re?enica

Tek nekoliko re?enica
Skriveni pogledi
U masi svijeta
Ti s njim si
Ja kao cvijet, ena
Miriem mirisom
Ljubavne pjesme
U prolazu
Dodir
Nadlanica
Toplina koja mijenja
Osmjeh lica
Gdje god bile
Te dvije due se grle
Na velikoj pozornici
Nevidljivom stra?u
One se ljube
Pleu?i tango
Sa prizvukom menueta

Kontroliranje izbjeglica
Vojnici, oruje
Ozbiljna lica
Nema tog rata
Niti smrti
Koji
Ljubav
Sputava
Taj plamen
Ne gasnu
Niti svi oceani
Vatra u vodi
Svjetlost je svijeta
Nas vode
Prema stratitima
Sretne
Raspjevanih cvrkuta ptica
Smrt tijela
Kao vrata slobode

Volim te zemaljski
Svjetlo si zore
U travi stopala
Haljina rose

Zbog tebe
Vrijedilo je
Vratiti se u tamnu prolost
Da bi se
Ponovo sreli
Jer pjesma je svijet
Stvoren za tebe
U njoj sam
Bolji od sebe

Topla zrako
Na grudima
Proljetnog sunca
Sve stoji
Kretanja nema
Grijem te
Izvorom due
U grudima
Srce boga
Otkucaji su njeni
Spori
Nai pokreti
Lagani
?uje se disanje
Kreacije
Izvor je nae
?edo
Gledam te o?i
Nita mi ne treba
Nije vano
Sve prolazno je
Postojimo
Samo
Nas dvoje
U svim plesovima
Zvjezdanih spirala

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 

Stranica 16 od 17 Sve stranice