Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Pri?e iz matrice - stranica


Novi zavjet izme?u ljudi i ljudi

Novi zavjet izme?u ljudi i ljudi
Boga i boga
Da li je potreban
Re?i kroz slova
?emu to vodi
Mijenja li stanje
Dolazi li po?etak
Nove eksplozije života

Znaj, da gdje god bila
Što god radila
Imat ?eš mene
Dušo moja
Voljet ?u te bez uvjeta

Bi?ima u rastu
Bi?a višeg nivoa
Iscijelit' ?e rane
Pri tome iscjeljuju?i sebe
Stvaraju?i harmoniju

Od sada, pa na dalje
Ugasiti ?e se svi sukobi
U svim svjetovima
Izgubljena energija
Potamnjele fasete
Spojit ?e se s izvorom
Nestat' ?e straha, slutnje, vjerovanja
Sve to zamijeniti ?e
Znanje

Kreacija dobiva novo ubrzanje
Jer je ?ista
Neograni?ena
Neuvjetovana

Ni jedan svijet
Ne?e biti sam, napušten
Zaboravljen

Iskušavanje igre
Ljubavlju se zove
Nema ograni?enja
Nema uvjeta
Da se voli
Da se prima

Sve što postoji
A kod je izgubljen
Osaka?en
Primit ?e izvorni kod kreacije
Ljubav je uvijek u sada

Svijet tajni
Više ne postoji
Svaki uvid
Kad se zatraži
Biti ?e dan
U cijelosti

Sve je promjena
Koja se igra i raste
Nikad ne odrasta
Jer je uvijek sada
Odrastanje
Je besmislica
Sva djeca imaju sveznanje
Znanje pripada svima
Prošlost je iluzija
Budu?nost ne stvorena
Uvijek postoji samo sada

Sudionici pri?a
Iz kronika prošlih
Proizašlih iz igre skrivenih igra?a
Pri?aju iste kao promatra?i
Sa ljubavlju
Razumijevanjem
Spoznavanjem
Mjesta i uloge
U dramama koje su stvorili
Iskusili, zavoljeli
Nema žrtava, nijedna duša nije
Osaka?ena
Nijedno bi?e ne pati
Bilo na kojem planu da je manifestirano

U svojem životu
Kada se po?ne stvarati uvjet
Pogledaj ga
I rasto?i

Svi imaju sve
Ispunjenje zadovoljstva
Vrhunske potrebe
Je srž, smisao
Sveg života
Sveg stvorenog
Stvaranog
Tek ro?enog

Podjele
Su stvar
Pri?a

Sve što postoji je ljubav
Nisu potrebni zakoni
Vo?e
Duše su uvijek izraz kreatora
Kreator poštuje duše
Jer voli sebe
Iznad svega
Svaka duša je dio njega

Sve je podešeno
Prema jednom i jedinom
Koji svi mi jesmo
On je svi mi
Tako je ispunjena cjelina
Koja ne prestaje stvarati
Jer nema uvjeta
Za bilo što

*Svakom koga sretneš, reci volim te, zagrli ga svojim srcem, dobrotom, mislima, time ?eš doprinijeti prihva?anju bezuvjetnosti, razumijevanju sebe, znanju o svima, znanje je istina, istina je ljubav, jedino u stvarnosti egzistira. Ovaj svijet kao kopija ve?eg, loša je kopija originala, traljava bra?a koja izgubiše svjetlost iz vidnoga polja, prestaju?i voljeti sebe, izgubiše se u strahu od postojanja. Ovim ih se vra?a izvoru kao najmanjem i najvišem razumijevanju, vra?a ih se u stvarnost, jer oni su kao i zemaljska djeca, sakrili se u šator gdje nema svjetla i zaboravljaju?i kroz prostor vrijeme koje su stvorili tko su i što su. Pošto je igra završena, šatora više nema, svuda oko njih je svjetlo i oduvijek je bilo, a tama je samo mogu?a u iluziji koju se stvara pa se ponekad dogodi brisanje svega osim zaborava.

Dobro došli natrag svjetovi svih iluzija.
Svakom koga sretneš, reci volim te …

Hvala D.Icku, na naslovu njegove knjige Ljubav je jedina istina …


Rudarski tunel

Rudarski tunel
Poniranje
U dubine
Tama
Slike prošlosti
Živa slika
Glasovi , muzika
Pleše se i svira
Padaš na travu
Boja zelena
Nepoznata nijansa
Kao i svijetlo koje vibrira
Bez tijela
Si
Otisci ostaju
Pa nestaju
Što se zbiva
?ak sre?eš poznata lica
Oni su tamo na ?ekanju
Jeli to kraj
Po?etak blaženstva
Ili je još jedna
Martixova zamka
?ak ni tu nema tvoje volje
Autoriteti
Ti govore
Vrati se gore
Nije li tu nešto sumnjivo
Kako se ponaša zarobljena svijest
Promijenjena vibracija
No igra ista
Gdje spava sloboda
Tvojeg srca
Uvjet do uvjeta
Uvjet nevažnih sitnica
Promjena ne prestaje
Samo ubrzava
Što te ?eka
Iza prvog
Nepreglednog zavoja
Stalno ti ponavljaju
To je ono pravo
A ti krvavo zara?uješ
Svoj hljeb
Krpaš kraj sa krajem
Svijetu profita ništa ne zna?i
Tvoja sre?a
Njegov si izvor zarade
Od stana, auta, ljekara
Pogrebnika
Biznis je biznis
Nema šale
Jeli to pri?a
Stvarno bez kraja
Sapunica najgore
Vrste
Raja saginje glave
Da ne vidi
Sjajne bogove
Druge vrste
Koji sa ljudskim
Nemaju ništa
Ve? u ?ovjeka
Zasijaše
Otrov sjemena
Da radi i spava
Spava i radi
A onda umire
Smisao je to pravi
Oprostite
Meni vrane
Još
Nisu
Mozak popile
Više previše
Dosadne su pri?e
Koji je smisao
Svega toga
Hajmo vele?asni, papa
Državnici, psihijatri
Odgovor tražim
A kako da ga daju
Sluge pokorne
Kad nemaju vlastitog stava
Zašto su ljudi takvi kakvi jesu
Jesu li ljudi
Ima li tu nedefiniranih za?ina
Kad osvojiš jedan svijet
I tvoja ?izma
Uvede red
Pa stanovnike malo prekrojiš
Mentalno programiranje ti je najja?a strana
Od ro?enja do umiranje
Neprekidni programi
Koji programiraju sami sebe
U zadanim uvjetima
Vlast je slatka
Sigurna
Laka
Kad povu?eš potez na
Šahovskoj plo?i
Dva naroda na ivici rata
Dva brata jedan protiv drugoga
Kako se digne za tili ?as
Program mržnje
Podijele
Tko nije s nama
Taj ima da gine
Svijet veliki
Svijet u malom
Sve je replika
Podijele od prije
Ona zna tajnu
Živi uvijek u sada
Što je sa emocijama
Zašto nas tako vole
Svaki od nas je nuklearni reaktor
Proizvodimo neograni?enu koli?inu struje
Visokog napona
Zato nas drže dole
Da ne shvatimo
Što smo
Kolika je snaga u nama
Zarobljene u tijelima
Uvjetovanim zemaljskim životom


No?as sam samo

No?as sam samo
Zarobljenik ove planete
Pun tuge
Sebi?nosti
Bola
No?as sam samo
Napušteno dijete
Ostavljeno
Pred vratima
Ne?ijeg doma
No?as su moje rije?i
Složene od slova suza
No?as u nadi ?ekam te
Da ?eš do?i
Prije nego postanem
Slu?enog uma
No?as sam nerazuman
I ne znam što to zna?i
No?as bih mogao
Pla?u?i
Umirati od tuge
Kao kad pas izgubi gospodara
No?as sam usamljen
I društvo samo?i
No?as niti vjerujem
Niti se nadam
Ne znam
Kada ?e no? pro?i
No?as sam more tuge
Ocean jada
Pun sažaljenja nad svojom samo?om
No?as umirem
No?as se ra?am
Opraštam ti
Svijete
Sve takove no?i
No?as sam
Preplašeno dijete
Pla?em nad samim sobom
U zaboravljenom kutku svemira
Ispušten iz nekog broda
Ja preplašen i tužan
Sa tišinom
Svoju sebi?nu bol dijelim
No?as sam samo tužan
Pla?em samo za sebe
Možda su to suze ne isplakane
Jer nije bilo vrijeme
Za plakanje
Ne samo moje
Ve? toliko
Ostavljene
Usamljene
Djece
U košari
U kutu
Sa malo svjetla
Možda kad svane
Ako preživi
Netko na?e
U dekicu
Zamotano dijete
No?as ?u umrijeti
Od samo?e
No?as mi je sve svejedno
U ovom svijetu
Poslije smijeha
Dolazi vrijeme
Tuge
Tko preživi
Opet se smije
No?as te volim
No?as mi fališ
Volim te više nego obi?no
Fališ da sve boli
?ekam jutro
Tvoj glas
Da upuhne
U moje grudi
Dah
Života
Moje ?ekanje
Moje tuge
Isprat ?e prve kiše
Proljetne
I ljetne duge


Sve je oduvijek bilo

Sve je oduvijek bilo
Sve ?e uvijek biti
Sve postoji u sada
Nitko ne?e biti izgubljen
Nitko nikuda nije otišao
Ove zavrzlame
Biti ?e prekinute
Uništene
Nepostojanjem
Jer ih nikad nije ni bilo
Pa ?emu sve borbe i putovanja
Kad uvijek do?eš na isto mjesto
Svog polaska
Cijeli svijet je u nama
A nas u svijetu
Nema
Jer samo je igra
Zaborava
Obrisana sje?anja
A kako se sjetiti
Ono što ne postoji

Kažu da ih je nahranio ribom
A znak ribe se rasprostre svijetom
Riba iz horoskopa
Utisnuta u ki?mu postojanja
Pliva
Amo tamo
No sazvijež?e neba je isto
Planeta koja nedostaje
Kao karika u lancu
Kad se vrati
Lanac se spoji
Onda puca
Nema smisla
Stvarati uvijek nove slike
A opet ista pri?a
Nema smisla
Jer program ima zakon
Gdje je tu pitanje
Boga
Ima li išta od onoga
Što kažu da je naša slika
Misliš
Da je tako
Ajde pogledaj
Smisao
Tog života
Na kraju
Riba postaje hrana

Lomi te svijet
Ti lomiš njega
Ustaješ u jutro
Misliš da je tako
Samo negdje daleko
Stavljaš drugu kacigu na glavu
Kaciga za igru
Je samo za one
Koji nisu zaboravili
Dijete
U sebi
Kako god izgledalo staro
Lice ?ovjeka

Zato skrivaju istinu od raje
Jer ako raja dozna
Nema
Zakona ni boga
A onda se igra
Druga?ija igra


Ni zahvalni ni nezahvalni

Ni zahvalni ni nezahvalni
Oni su birali mene
Ja njih
U zemaljskoj školi života
Punoj palih an?ela
I osaka?enih bogova
Kazamatu
Velikih mora
Divne prirode
Bogatstvu onog što diše
Opisa i slika
Izobilje
U stvari svijet retardiranih bi?a
Sjedim u kuhinji
Pišem
Jedem stari kruh
To je pjesni?ka slika
Zašto svi gledaju unazad
Pri?aju?i što ?e se dogoditi
Zar je slika prošlosti
U ogledalu
Odraz budu?nosti
Oh kakvih tema
Za romane i drame
Kao kad iza?u svi iz kina
Padne pri?a
Što je tko vidio
Doživio
Obrišem nos
Suze sa lica
Protrljam o?i
Zar ja to dobro vidim
Ovo je raj
Kad se iskop?aš
Govore ti kako je lijepo
Budi sretan
Nisi više dijete
Gledaj što ti je dragi bog
Dao
Prešu?uju ono
Što je ukrao
Ne traži krivnje
Ni opravdanje
Drugi u stvari ne postoje
Sve su to tvoje slike sa zida
Vlastitom rukom nacrtane
Prestani se bojati
U ovom svijetu
Prevare i laži
Od takvih je stvoren
Programi varaju jedni druge
Pa je i komi?na uloga
Svetog Petra
Kad mu putnik za nebo do?e
Petar mu kaže
Budalo
U tako lijep zatvor te stavih
A ti sve
Upropasti
Još se kitiš žrtvom
Simbolima raznim
Pa, jesi li se zapitao
Zašto taj svijet
Postoji
Nije stvar u hrani
Propitujem boga
Njegove ?uvare
Plijesan starog kruha
Prema ovoj rije?i
Je samo melem na ranu
Ta rije?
Britka
Skida otrov sa kosti
Kao ma?eta
Kr?i put duši
Voliš
I voljen jesi
Tad' se živi od ljubavi
Drugo je obmana
Da ne dužim
Po obi?aju
Nama ja problema sa bogom
Ve? ja jesam problem
Ve?i od njega
Sletjeh ovdje
Nije važno kako
Ni ime
Ni znaka
Ne imadoh
Da dokinem carstvo
Plakanja i boli
Spaljujem uvjete
Lud ti se ?inim
Hej dobri ljudi
Sve je samo igra
Pa što se ?eka
Loviš

Kad pojuriš me?u zvijezde, na putu u ništa
Više nema ni kina, ni kazališta
Tvoje stanje je sloboda
Više nitko i ništa ti ne treba
Jer ti si ona, ona je ti
Kona?no prava stvarnost
Postali ste opet jedno
Možda zato
Pogled u prošlost
Samo ne vidim dovoljno daleko
A prošlosti nema
Što ti misliš
Pitanje je tvoje
Odgovor ne donosi ništa
Osim
Spoznaje


No?as sam sanjao

No?as sam sanjao
Kako stojim sam na tra?noj cesti
Vlak odlazi s tobom
Bilo je tu i nekih duša
Bez tijela
Ne bijah
Baš posve sam
Na kraju perona
Mašu?i to?ki koja nestaje
U daljini

Nekako miran
Lebdim zajedno sa Zemljom
Pa do?e
Pregršt novih slika
Životi prije
I oni poslije
Stajah miran bez emocija
Na tužne slike
Ne dogodi se ništa
Iz mene
Ni suza ne kanu
Niti se podigne
Prašina na cesti
Kad vesela kolona
Protutnji
Na ciganskim kolima
Pjevaju?i

Sve nekako gledam
Promatram te misli
Vidjeh daleki po?etak
Kako putuje duša
Razne odore nosi
Nema razlike izme?u
?ovjeka i mrava
Ista inteligencija
U svemu obitava

Pitah se odjednom
Kad opet ?u te sresti
Zar milijuni godina
Kao rijeka ?e te?i
Sam do?oh
Sam bijah
Svo vrijeme
Junak u samo?i
U ?asu jednom
Nešto me spoji
Sa dušom mojom
Izgubljenom
Volim te dušo
Dušo
Moja
Zovu te i
Besmrtnom
Jedinom


Znaš ljudi samo?e

Znaš ljudi samo?e
Misle da ?e na?i društvo
Boje se samo?e
Vezani uz tijela
Ro?enje i smrtnost
Po?etak i pepeo materije

Duše zarobljene
Okovima zemaljskog zatvora
Neprekidno tragaju?i
Za drugim dijelom sebe
Ne poznaju?i
Srce duše koje nose

Malo je duša koje se spoje
I zajedno mogu pjevati
One su samo duša
Duša svih duša
Nekad davno pocijepana
Ponovo ro?ena
Odlazi
S ovoga mjesta
Napušta ovo vrijeme

Podijeljenom umu
Nezamislivo je
Osim tu?ih programa
Da vidi išta
Zemlja je blizu
Nebo daleko
Nedostižno
Traže?i vrata
Slobode
Vrata su skrivena u srcima
O?ima se ne vide
Umom ne spoznaju
Razumom ne doku?uju
Vrata su u nama
Ili još ljepše mi smo ta
Tražena vrata

Još jednom ?u
Pro?i svijetom
Svjetlo pronijeti
Ko ga uzme biti ?e kao i ja

Ne dajem ti ništa
Svjetlo je u tvojim rukama
Što ?eš u?initi to nitko ne zna
Dok ne u?iniš
Pa ili letiš
Ili padaš
I ne vjeruj
Onima koji lažu
Ne boj se visine
Jer ona tebi pripada

Zbunjuje te pogled svijeta
Nema ništa nejasnog
Sve znaš
Oduvijek
Negiraju?i sebe
Živiš kako ti svijet odre?uje
Ne živiš svoju dušu
Živiš holograme
Programera
Ne?ijih želja

Raskorak straha
Preplašenost uvjetima
Za vratom
Ugovori
Ucjena
Života
Udara te nisko
Kao u boksu
Ispod pojasa
Pa prljavo iza vrata
Kad pokušavaš
Opstati

Dugo umiriše
Krivudavim putem
Patnje
U ime ni?ega

Svemir slobodne volje
Bila je ideja
No postade
Ružnom tamnicom
Za smrtna tijela
Svemirom straha
Zlovolje
Osvete
Ratovanja
Primitivnih bi?a
Visoke tehnologije
Davno izgubljenih srca
Svemir zaborava

Znaš kad onaj kojem dadoše
Avatara ime
Kaže
Sve ostavi
Po?i s nama

Prestani se bojati
Ruše se tamnice i vrata
Malo ?e ih biti uz tebe
Ovaj put nema nikog
Osim tebe
Sama postaješ Isus
Tko se nije rodio
Ne može ni umrijeti
Ja jesam
Postojim
Ti si
Isto kao i ja


Grlice gugu?u

Grlice gugu?u
Ptice pjevaju
Šum liš?a
Sve je uskla?eno
Nema nesporazuma

Napadani smo s druge strane
Kroz nas probijaju
Me?usobna prepucavanja
Nevidljiva ovom oku
Bol i pritisak
Udarci ispod rebara
Pa uvjetovane ucjene
Optuživanja
Za krivovjerje
Nevjernika
Trovanje iz zraka
Otrovana voda
Mutirano tlo i dio životinjskog svijeta
Što im to zna?i
Kad naša svijest ja?a
Kad se povezuje
Kad nam ne trebaju pomo? ni pomo?nici
Jer kona?no dolazi vrijeme
Jedne istine
Sve možemo sami
?inimo to upravo sada

Na rubu ni?ega
Postoji ništa
Na rubu svega postoji sve
U ?emu je razlika
Oboje postoji
Pitanje je
Kakvi su uvjeti za jedno, za drugo
Da li postoje uvjeti
Isti uvjet za sve
Kako onda toliko tlake i razlike
?emu
Se blagoslivljaju puške
Koji su to mali bogovi gospodari svojih svemira
Proizvo?a?i nemira
U živom svijetu kamena
Drve?a, bi?a koja gmižu, plivaju, hodaju
Razlika izme?u stijene i vode
Je vizualne prirode
Razli?ite kristalne rešetke
Dobacuje netko sa strane
Da, da
U hologramu, višedimenzionalne projekcije
Crtanog filam, smišljenih likova
Zamrznutih crta?a i živih illuminata

O?ekivao sam posljednji sud
No on ne dolazi
Ljude se plaši mrakom, neznanjem
Zar još uvijek vjerujete da tama postoji
Kako se usudite spavati
Tko nas umara i gasi
I odvla?i u neke druge pjesme
Pri?e
Vi?enja, doživljaje uznemiruju?eg sna
A moraš spavati, sve se gasi isklju?uje
Moraš spavati
I spavaš ispod naja?eg svjetla
Jer program se tada
Up date-a

Nema ni božje kazne ni božje pravda
Gomila besmislica kojima se manipulira ljudima
No drago društvo
Sudaca i porotnika
Uskoro ?emo se sresti
A tada vam ukidam radna mjesta
Oduzimam titule
I dajem slobodu
Da budete
Kao i drugi
Nevažni
Nitko i ništa

Na balkonu
Ispod plafona
Gugu?u grlice
U parku pjevaju ptice
U ovom vremenu ovdje i sada
Ne postoji ništa
Što mi ve? nismo
Samo pripazite
Ovih dana
Slijedi mnogo doživljaja
Iznena?enja, sje?anja
Briše se program
Zaborava
Sve postaje ništa
Ništa je sve


Zarobljena svijest ne može stvoriti slobodu

Zarobljena svijest ne može stvoriti slobodu
Jer je pojam slobode dat u ?ežnji, u htijenju
No duboko je ne znanje o slobodi
Pojam slobode je postavljen
Kao i pojam boga
Ne zna se što je
No usprkos tome se vjeruje
Da postoji

Jesi li ikad razmišljao
Zašto muško tijelo
Na žensku golotinju
Reagira uzbu?enjem
To uzbu?enje je energija
Koja blokira razum koliko ga god ima
I muškarac poput psi?a
Kojem je pokazana kost
Kroz vidno polje vlastitih projekcija
Svu pažnju usmjeri na neki dio tijela koji ga
Posebno stimulira

Ako do?e do kontakta
Manje-više se radi o proizvodnji struje
Bez znanja
Tko gdje s tim ?inom što dobiva
Žene su dobre volje
A de?ki imaju hitnog posla
Malo ih ostaje i leži
Nastavljaju?i ljubavnu igru
Cvrku?u?i
Ljubavne rije?i

No tema nije ovo
Ve? samo uvod
Kako se matrica manifestira
Jesmo li i mi ona
Matrica svijet u malom
Na fizi?kom planu
Pa majka Zemlja
Imam ideju
Copy paste
Bilo koju ideju, sliku, matricu
Možeš kopirati u bilo koju drugu ve?u
Ili manju
Matrica mala i velika se uskla?uju
Dolazi do prihva?anja

Znanje se dovodi u zabludu
Sve izgleda kao da je oduvijek bilo
Dio slike, pri?a slijedi tok doga?aja
Automatski se vrše promijene u sje?anju
Fina podešavanja

Logi?kom umu su nejasne stvari
Traži objašnjenja i tuma?enja
Najprije se pita kako je to mogu?e
I zašto bi to netko napravio
Znate li onu staru izre?icu
Zini da ti kažem
Zijevanje odražava ne znanje
I o?ekivanje
Odgovora nema
Jer onaj tko kaže
Zini
Zna da ne može dati odgovor onom
Tko nije spreman
Kad sam do?e do odgovora
Više nema pitanja niti zijevanja ?u?enja

Kako žene reagiraju na mušku golotinju
Da li je to sli?no kao ono gore
Ili možda ima više teksta
Pri?a ima stila
Da li i one to vole

Na obali rijeke
Preko puta jakuševa?kog parka
Na visokim stablima
Stoje dvije ptice
Jedna je orao nebeskih visina
Druga je gavran koji
Isto kao i prije
Odgovara
Nikad više*
Orao
Preletio pola svijeta
Zbog društva sleti na tu granu
Pri?a gavranu
A ovaj ponavlja
Nikada više
Što orao vidje
Što gavran zna
Je li to cjelina
Ovog svijeta

To ve?e'
Na nekom programu
U nekom filmu**
Svira i pjeva
Bob Dylan
Zemaljske godine
Ne mijenjaju boju glasa
Stil je ostao isti
Zadovoljstvo je zna?ajka
Tog talenta

Pitam se onda
?emu sve ovo
Što radimo
Robotizirane sluge
Korporacija ?iji program živimo
Pa na pitanje
Jesi li zadovoljan
Uvjeravamo sebe i pita?a
Da, kako da ne, što sam sve napravio i postigao
Sre?a me prati cijeli život
U o?ima neka melankolija
Glas obojen sjetom
Bilo je i smiješnih scena
Izme?u dviju re?enica
Izme?u kave i kola?a

O?i tuge
Lice suza
Ta glava ?emu služi
Mu?i dušu u grudima
Srce udara
Kao timpani
Matrica misli pušta
Naši vladari velikog znanja
Bez osje?anja
Hrane se hranom
Patnje i boli
Ne znaju?i kako je ljubav
Dobra hrana
Pa jedu
Tugu, jad, bijedu
Sva?e, nesporazume
Uzimaju si prava
Ne pitaju?i
Da li se slažete
Da se vaša slika objavi u novinama

Hej ljudi, kada ?emo prestati biti hrana
Kažu nam plejadanci
Vi volite drame
Naravno
No malo bi voljeli lijepe stvari
Bez štresa***
Ljubav ?ista
Zadovoljstvo svih
Emocija
Miran tok
Rijeke
Nema bujica
Otpada na obalama
Sve je ?isto
Žirafa i lav
Jedno kraj drugoga
Rat ne postoji ni u mislima
Istrebljenja
Pobjednici i poraženi su isto
Civili nisu više žrtava rata
Samo slap
Ljubavi koja
Izvire u svakom srcu
To je nemogu?e
?ujem prigovor sa strane
Ne nije
Samo budi ljubav
Voli
Radi što te ?ini zadovoljnim
Prestani raditi što moraš
Svijet je odmah druga?iji

Ova matrica
Više nema smisla
Na kraju
Što ?e nam programeri
Njihovi programi
Živiš negdje na zemlji
Priroda ti daje more izobilja
Od hrane do krova
Misliš da ne možeš bez slova
Ekrana, monitora
Raznih drugih strojeva
Zamisli kad pri?aš pri?e
Razvijaš sve svoje potencijale
Daješ poticaj slušaocima
A kad kreneš na more ako baš želiš
Ili negdje dalje
I?i ?eš svojim nogama
Uživat ?eš u svakom trenu hoda
Ne?e biti
Ni?ega i nikoga
Što te ugrožava

Pa ona smrt
Koja to nije
Kad se napušta tijelo
Biti ?e veselje
Jer je putnik
Iskusio radost ovog svijeta
Pa ide dalje
Da se igra
A polja prepuna cvije?a
Mirisi
Razvijaju ?ula
Pitka voda
Kiša
Oblaci
Sunca
Hej
Zar nije to bolji život
Od ovoga

*Gavran, najpoznatija poema Edgara Allana Poea
**http://en.wikipedia.org/wiki/Masked_and_Anonymous
***(stress) njema?i za stres


Tko su žrtve

Tko su žrtve
Tko njihovi gospodari
Kako se postaje žrtva
Kako žrtva postaje gospodar
Kako nastaju žrtve
Zaklju?ak bez dubokoumnog mla?enja
Prazne slame
Žrtve su proizvod straha
Strah je prijem?iva emocija
Dolazi uslijed zaborava
Tko je što je
Zaborav da smo stalno na vezi sa
Izvorom
Našeg bitka
No ne možemo se sjetiti
Kako to funkcionira
Dobro bilo je tu i drugih igra?a
Na primjer jedan dio njih
Ovladao je tehniko stvaranja
No pošto je original samo jedan
Nije moglo nastati ništa osim surogata
Original je ne umnoživ
Zato je ovo svijet surogata*
Kopija kopija kopije
Pad u ne znanje
Doveo je strah u naše živote
Zatim su došli bogovi
I usadili vjerovanje
Znate to nije onaj usadak iz film
Usadak je gurnut kroz matricu holograma
U DNK program svega i sva?ega
Kada je istina sakrivena ostala je praznina
U koju je stavljen bau bau
Pa je strah razvijan kroz rast takozvane civilizacije
Postao je op?e „dobro“
Zašto ne bi bogati papa
Predstavnik boga na zemlji
Tamo gdje putuje
Ponio brdo oplja?kanih para
I podijelio potrebitima
Ili im izgradio domove
Naravno da to ne?e biti
Izvu?i ?e vam zadnju paru iz džepa
Jer sve to nije istina
Kako od surogata
Koji ne zna što je
Možeš o?ekivati da u?ini bilo što za tebe
Kad on nije svoj
Ve? gospodare ima
Kojima se tajno klanja
Javno ih obreduje
I njihove simbole
Nosi kud po?e
Da update sumnji?ave
Ili bar da ih svede na neznatnu manjinu
Taj strah
Perverzije i sodomije, manipulacije
Stalno se obnavlja
Kroz civilizaciju ratova
Povijest koju pišu pobjednici
Kao to je njihovo pravo
Ok
No nemaju pravo na istinu
Ona pripada svima
Veliki upravitelj
Obmana
Je samo
Velika usta koja govore
Taj nije u stanju smisliti
Dvije suvisle re?enice
O nepoznatim stvarima
Kao što je pitanje
Žrtve
I ti vrli gospodari
Žrtve su
?ije
Kako bi oni stvorili
Nešto drugo
Osim
Žrtve
I tako
Preslikaj i zalijepi
Je najmo?nija tehnologija
Mnogih svjetova
Na taj na?in se stvaraju i nebrojeni hologrami
A ona pri?a
O pobjednicima
Misli li se tu na one
Koji stoje na tu?im le?ima
Stara obitelji
Koja nam se toliko umiljavate
Nije to zbog nas
Ve? vi imate sranje u vašoj sadašnjosti
Jer ste postali beskarakterni
Pa nam se pojavljujete
Kao nosioci istine, novi bogovi
Ili kako god vas tko naziva
Opet govorite polu istine
Zavaravate
Koristite nas da odradimo stvari koje se zajebali
Umjesto vas
I opet smo kolateralne žrtve
Jer vi ste žrtve nekog ve?eg vama nepoznatog
Što je sa božjim poslom
Odvija li se on ipak bez svijesti
Kao ameba
Koja multiplicira samu sebe
Ptica koja odleti iz gnijezda
Izgubi vezu sa mati?nim brodom
I onda se snalazi sama
Recimo da je tako
Pa zašto da vas slušamo
Pri?ate nam o našem potencijalu
Ok
Uzet ?emo ga u ruke
Pa da vidimo
Što ?e biti

Ne bojte se
Mi nismo kao vi
Ovo nije prijetnja
Donijet ?emo vam slobodu
I ljubav o kojoj toliko pri?ate
A ne znamo ni sami što je
Ideje
Koje manipuliraju umom
No nama to više ne treba
Želimo živjeti
Svoje zadovoljstvo
I zadovoljstvo života
Sve vaše križeve iskoristi ?emo za izgradnju ni?ega
I najbolje ih je spaliti u svakom obliku
To su snažni programi manipulacije
Tzv križ života,
Svako nosi svoj križ i ostale gluposti
To nam ne treba
Jeli vam to postaje jasno
Uvjetovanosti
Kada svatko bude sretan
I ne uvjetovan
Prire?iva? vlastite igre na lutriji
U kojoj uvijek dobiva
Ne?e više ništa zna?iti tako zvane povrede
Jer nitko nikoga ne može povrijediti
Nitko nikoga ne može ubiti
Nitko nikome
Ne može ništa
To su sve zablude kojima nas se drži pod kontrolom
?emu to služi
Gospodo sa viših nivoa
Jedne igrice
Jeli i vas neko ga?a sa
Pomicanjem yojsticka i pritiskom gumba
Ska?ete li i vi sa grane na granu
Halo
Vrijeme je da vas probudimo
Nismo mi nikakav uspavani lav
Mi smo to što jesmo
Bi?a
Koja mijenjaju svoj program
Bi?a kreacija
Bi?a bez uvjeta
Bi?a koja su ljubav
Istina
Bi?a
Ono što vi nazivate bogovima
Dolaze da vrate
Oduzeto
Bez osvete
Bez kazne
Jer jedino u njima
Postoji ljubav bez trunke srama
Zato žrtve
Završavajte svoju igru
Vaše vrijeme
Je odbrojano
Više vam ništa ne treba
Jer sve ste imali oduvijek
A sve je nasuprot ništa
Samo
Polje na kojem se igra
Utakmica

*http://en.wikipedia.org/wiki/Ersatz_%28film%29,
http://www.youtube.com/watch?v=xQyKaPQ6AbsŽivjeti od ljubavi

Živjeti od ljubavi
Živjeti na prani
Živjeti na zraku
Po vodi hodati
Biti to što jesi
Tama ne postoji
To je iluzija sna
Privid zime i ljeta

Gledaš ruke svoje
Gledaš lice svoje
Više nisi isti oblik
Zamijenjena tijela
Ti si ?ovjek
Ja sam žena

Izme?u zvijezda
U prostoru bez zraka
Lebdim
Slušam
Kroz moje srce
Odjekuju
Zvuci planeta
Nema tijela
Ne postojim
Stopljena sam
Sa svijetom
A svijet
Ne postoji
Ka ni ja

Mir
Tišina
Samo misao
Zvijezda sam u daljini
Pa se približi
Hodam po nekoj planini
Jesu li to boje
Dugina svjetla
U umu
Stvoritelja
Ako sam u njemu
Dio sam njega
Zašto se ne sje?am
Koliko sam velik
Gdje je prekinuta veza
Da li zna za mene
Znam li ja
Za njega

Negdje
U nekom krevetu ti sanjaš
Ja ne spavam
Mislim o tebi
Razmišljam o nama
U cijeloj ovoj zbrci
Moje misli presele se k tebi
Zagrlim te
Gledam kako dišeš
Slušam tihi
Šum
Svjetiljke plina
Na ku?i
Iznad vrata

Snijeg se spušta
Pada
Tvoja duša
Polako se budi
Daje mi ruku
Pa uspravni
Nasmijani
Lebdimo
Oko nas su
Pahulje
Snježnih kristala
Smiju nam se o?i
Još smo djeca mala

Kuda ?emo
U ovoj no?i
Koji san si izabrala

?ekaju nas polja
U daljini rijeka
Visovi planina
Avantura nova

Brzacem ronim
Ti putuješ preko grana
Za nama
Dvorska svita
Majmuna
Pavijana
Tr?e
I lete
Mnoga razna bi?a
Nitko nema
Zube
Koji kolju
Sva su lica
Nasmijana
Ljubazna
Sretne duše
Na putovanju
Stvorene u trenu
U plesu
Shakti
I igri
Shive

Kraj vuka
Srna
Kraj lava
Antilopa
Spava

Ovo je svijet
U kojem
Nema vampira
Krvopija
Kradljivaca
Ovo je svijet
U kojem su
Prekrasna
Sva bi?a
Iskušenje igre
?arolije stvara
Volim te mila
Ovo je život
Za sva stvorenja
Radosna
Razigrana


Oni sa zemlje vide

Oni sa zemlje vide plavi nebeski svod
I zvijezde vedre no?i
Oni sa zemlje ne vide tamnu stranu mjeseca
Oni sa zemlje ne vide ništa od sunca

An?eo se približava
Plavoj planeti
Negdje ispod sunca
Slike iz studija
Razaslane svijetom

Gleda an?eo
Tama se nadvila nad zemljom
Sa zemlje silna buka
No?na svjetla velegrada
Zaga?enje dugo u no?

Pogleda dom svoj*
An?eo
U njemu
Ku?e nesretne
Jadni
Uplašeni
Iscrpljeni
Maskirane spodobe
Duše bez ljudi
Ljudi bez duša
Tijela teturaju cestom

Reklamni osmjesi
Na licima jutarnjim
Nesnosne boli predve?erja
Bez smisla
Oduzeti životi
Svijet bez perspektive
Zmajevi
Paraju nebo
Nevidljivi
Oku bez sjaja

Na brzinu probu?ena djeca
Izuzeta od svojih postelja
Odnesena na dnevno programiranje
Roditelji zadovoljni
Tete se brinu o njima
U?iteljice u školama
Profesori dalje
Pa onda šefovi, direktori, korporacije
TV ku?e, novine, panoi prepuni skrivenih poruka
Me?usobno ?uvanje i kontrola
Traženje balansa života
Ljudi, ljudi, ljudi**
Što je s vama

An?eo odbaci svoja krila
Spusti se meko
U podzemlje velegrada
Tihim korakom krenu
Svjetlom prilika obasjana
Sve što puzi
Sakri se
Bljesak toliko jak
Mijenja strukturu razuma
Vibraciju crnila
Razlijevaju?i
Zagrljaj za kojim
?ezne i zmija
Lica okamenjena

Od smijeha bole usta
Zato što se rijetko smiješ
Izmiješana svijest
Sa komadi?ima svjetla
Izgubljena
Zaboravljena
Prepuštena sama sebi
Dobre i loše stvari
Kao sinusoida
Postavljena kroz pravila igre

Komadi?i istine
Suprotno od toga
Egzistira neznanje
Jedni druge poti?emo
Kroz sje?anja
Stara eone
Kugla se okre?e
Ili plovi
Ovisno od kuda se gleda
I koja je svrha
Promatranja

Kora?a an?eo
Otvara
Vrata
Zale?enih osmjeha
Prozore raskrili
Pozove vjetra
Svaki osmjeh
Svom licu vrati

Zarobljeni
Zaboravili
Slobodu
Kreaciju kakva je
Jedni druge
Vode za ruke
Pitaju prolaznike
Na cesti
Jeli dobar put
Za povratak
U strah
Boje?i se
Mira i tišine
Bezbrižnosti
Razumijevanja
Vremena bez tajni
Bez plavih oblaka
Kad smo svi bili
Hodaju?e svjetlo
U danu
Bez pada

Nosi svjetlo
U sebi
An?eo
Hodaju?i
Svojim domom
Podižu?i
Posrnule
Puze?e
Bolesne, uboge
Nesretne
Osamljene

Odjednom
Toliko mnogo svijeta
?ovje?anstvo se smije
Prepoznaju se duše
Ne gledaju?i lica
Toliko
Radosti
Na ovoj napa?enoj zemlji
Planine pla?u
Izvori je?e
Dan se budi

Zemlja se
Za putovanje sprema
Sa radosnima
U doba novo kre?e
Gdje sve je
Brže
Ljepše
Postoji samo
Jedna istina
Ljubav bez uvjeta

Pitanje prije kraja
Promatra? promatra
Osje?a li isto
Kao promatrani
Gledam sebe
Kako puzim
Junak sam bio
Sada
Sjedim postrani
Pitam se
Kuda idu svi ovi ljudi***


*potaknuto: http://www.youtube.com/watch?v=r5CgO4ySxf0
http://www.elyrics.net/read/r/riblja-corba-lyrics/pogledaj-dom-svoj-andjele-lyrics.html

**http://www.youtube.com/watch?v=a35VrqgHxHc
http://www.songonlyrics.com/jimi-hendrix-bleeding-heart-lyrics-originally-by-elmore-james

***http://www.youtube.com/watch?v=xajQUEPXRyg
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/eleanor-rigby-lyrics-the-beatles/9894414d7ca027a748256bc20013cd05


Klaunovi pla?u

Klaunovi pla?u
Suze smijeha
Bulumenta
Pijanih vojnika
Osaka?enih drolja
Sve se to vu?e
Kroz povijest ljudskog vijeka
Izme?u ratova nešto se radi
A onda nove generacije
Strojeva
Za sijanje smrti
Od njih ništa ne raste
Njima se ubija
Mislite
Da ona gospoda po dvorovima
Koja crtaju karte
Dok njihove žene
Staru gospodu svla?e
Na svoja le?a
Istina, oderanih zvijeri
Bunde obla?e
Pa diplomacija
Ostala ?uda
Kažu glavnog pastira
Sam bog drži
A on se vozi ne ne?emu
Što nije za raju
Ali recimo
Ostavlja dojam
Kao i viagra na penisu
Mali je ko novi
No iznenada
Samo se ruši
Pada
Tako se kolone vuku
Malo mira
Malo rata
Pa se vesele
Drugi tuguju
Onda na smjenu
Ta zemlja na kojoj živiš
Ima potencijal
Trgovac sam spretan
Podijelim plasti?ni novac
Sve vas imam u džepu
U isto to doba
Krvave fronte
Me?usobno se tuku
Pristaše rata

Bombarderi
Istresaju tepih
Od bombe do bombe
Napalm je zabranjen
Po konvenciji nekoj
Razbojnik do?e
Sada, ja sam gazda
Sudit ?emo sve
Zlo?ine rata
Naša vojska
Ne ona to nije
To je sve kolaterala
I nemoj da mi ko vojsku dira
Ona je ?uvar svjetskoga mira
A slovo m
Nestalo negdje
Više ga i ne traže
Valjda zato je teško
I dopuzati do mira

Tužne li slike
Ljudskog napretka
Svi imaju televizor
Radi lakšeg programiranja
Hej ?ovje?e
Pitaš li se tko si
Malen ispod zvijezda*
A zvijezde ne postoje
Njima se kite ?lanice pakta
I jedan su od programa
Za programiranje
Papagaj
Sa ljudskim licem
Svi postajemo
Agent Smith
Takav ?eka nas kraj
Tko ne zna
Nek' pogleda Revolutinos
Matrix
3. dio
Neo
I Smith
Su jedno

Predzadnja slika
Prije kraja
Bajke
Kreator nešto pri?a
Oracle se ne da
Kaže ovom
Pusti ih više
Jadno si ti više bi?e
Da se razumijemo
Oracle i kreator
Su Shiva i Shakti
Jedan drugog
Prosta rije? slijedi
Nikako da se slože
Tko ?e biti gore
Tko dolje
O?ito je problem u njihovim glavama
Samo nije mi jasno
Zašto svi drugi
Najebu

*A.B.Šimi?,Opomena
Ag.Smith, Neo, Kreator,Oracle,Revolutons(Triologija filmova Matrix)
SVIJEST I ENERGIJA - Šiva i Šakti
Univerzalna svijest i njena svemo?na potencijalna energija lice su i nali?je jedne te iste Stvarnost koju zovemo Bog, Braman, Izvor svega što postoji..... iz tamo neke daleke Indije

 

Stranica 13 od 17 Sve stranice