Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Pri?e iz matrice - stranica


Toliko rije?i...

Klupa u parku
Ne daleko svjetlo prozora
Starih vijesti
Doga?aja koji više ne postoje
Sje?anja koja se vuku sa mnom
Ništa nije trajno u prolaznom svijetu
Što je sa ljubavlju
Kad se sastave nebo i zemlja
Tijelo padne
Jeli duh ili duša ili kako se zove
Ta krijesnica što tinja
Dok ležim u raci
Bujice nad mnom
Vjetar nošen daljinom
Kiša šiba lica zgrade
I okna, o?i stanara
Sa stolom u sobi
Stolicom ispod om?e
Zemaljskog života
Gledamo
Iz uma
Kroz o?i
Slika se stvara
Sve je izokrenuto
Da bismo razumjeli
Što se stvarno zbiva
Nježne pjesme
Rasje?ene bi?evima metala
Nebeske gitare i zemaljske oluje
Sumorne pjesme
I mirni dani
Daljine na zalasku
Sunce na zapadu
Proziran mjesec iznad glave
Zrikavac u krošnji
Šum valova
Koji prekrivaju moj grob
Zakopano pa iskopano
Zemaljsko tijelo
Spaljeno
I ba?eno prvom uraganu
Da se poigra njime

Šepa jedan mladi?
U pustinji svijet
U gomili ljudi
Posve sam
Odsutan od mjesta po kojem kora?a
A bijeli oblak
Na sebi nosi crnu mrlju
Bitka se probija u ovu sliku
Svijetle mu ruke
Plamen u o?ima
Tišina u grudima
Jeli on
Gospodar
Vjetra i oluje

Na
Uglu
Postade hromi starac
Kojeg ismijavahu djeca
I kamenje leti za njim
Kora?a
Putem
Skrivenim od sjena
Prilazi zastoru nebesa
Povla?i užad mornarskih ?vorova
Rastvara se
Pozornica
Scena

Kulise
Padaju
Iza njih
Plamti
Bitka za Zemlju

Ja sam umro
Ugasio ovaj zemaljski
Plamen

Sjajan ma?
Satkan od svjetlosti
Uzimam u ruku
Tamo je moje mjesto
Gdje vodi se bitka

Tijelo je
Korpus
Sevdaha i bluesa
Mi bjesmo
Živi i mrtvi
Na raznim stranama
Primali i davali
Ra?ali
I ubijali

Jednom
Davno
Tvorac stvori stvora
On krenu
Na put
Dug
Ne poznat

Kreacija se širila
Ljube?i svu svoju djecu
Kao sebe samoga
Mi
Djeca jednoga

Želja krenu
Razdvoji nas
Pa nas ljubav opet skupi
Spoji
Tako, tko zna
Koliko puta

No, toliko rije?i
Htjedoh samo re?i
Ja te volimVe?eras na programu

Ve?eras na programu
Neke stare pjesme
Sviram ih tebi
Sjede?i u ovoj stolici od drva
Nedostaje
Nježnih rije?i
Nedostaje osje?ajnih izraza
Nema ništa osim praznine
Nema rijeke koja te?e
Prazne su grudi
Nedostaješ u ovoj no?i
No?i bez ideja
Dok gledam tvoju sliku
I neopisivo zra?im
Mijenjaju se ritmovi
Gitare
Pjesnici
Izvo?a?i
Maestralni program
Svemir se komeša
Plesni koraci
Plešu svjetla u prolasku
Svira? na uglu ovog svemira svira
Slaže ritmove i rije?i govore?i rije?i
Razgovara sa srcem
Unesen u svaki ton
Dok noga lagano se diže i spušta
Ruka
Prati ritam
Udaraju?i po bedru
Izmjenjuju se slike
Rasplesano srce
I zarobljeni pokreti
Samo slova na papiru
slova slažu rije?i
A rije?i ne treba
Daljine su postale blizine
Ovo ve?e'
Posve?eno tebi
Radosti i tuzi
Jazzu i bluesu
Sje?anjima skrivenim u srcu
I život
Prvoro?enog
Voljenog
Strepnja
Bol
Nemir
Nesklada
Toliko znaš, ne govoriš
Pjevaš, glas ne izlazi
Nema
Mjeseca iza pu?ine
Koraci po ljestvici mola
Nose
Prema vje?nosti
Podijeljena
Izme?u preživjeti i voljeti
Strah
Bola i povrede
Udaraju
Tvoje nasmijano lice
Dušu
Nitko ne vidi
Samo ve?eras
Sviram za tebe
Neke pjesme
Meni
Neke
Tebi
Drage
Program ide dalje
Nikad ne prestaje
Poja?am radio
A misli brižno
Šumore
Pjesmu potoka i vjetra
Rije?i ne izgovorenih
Nikada ne re?enih
Sviram za tebe
Jer tako si to ponekad voljelaKiselo slatko ljuto

Kiselo slatko ljuto
Masno slano gorko
Memorija našeg mozga
Tako zvano zadovoljstvo
Volite li meso
Ili sol
Volite li led
Ili še?er
Mlijeko stvara sluz
Svemir se mu?i i kašlje

Mi smo misli
Koje ne razumijemo
Snaga duhana
Ili marihuane
Snaga alkohola
Ili LSD
Ovisnosti ne samo stalnosti
Odlasci
Ljekaru
Razgovor sa trgovcima snova

Mu?imo sebe ili druge
Nalazimo li se zaista u umu stvaratelja
Ili umu ma?ehe

Pogledajmo hijerahiju neba
Bogovi raznih vrsta druga?ijih namjena
Samo posluživanje
Ljutiti bogovi
Bogovi milosr?a
Tko drži batinu a tko mrkvu

Kažu mi da se sva?am s bogom

S kojim
Sa Svima
A kako da se sva?am s nepoznatim
Tko mi je dao njegove slike
Vjerovanja
Pri?e
Kataklizme
Da li jedan te isti stvara i razara

Um u umu
Slika u slici
Misao u misli
Boja u boji
Zvuk u zvuku
Svijetlo u tami
Svijet u svijetu

Snovi izmiješani
Izme?u trke po poljima
I odmora uz planinske potoke
Košmar
Kaos
Ve?i plan
Bolje se vidi sa planine
A sa zvijezde
Iz daljine

Jedan dah bi?a koje se igra
Ruši stabla u šumama

Od njegova kašlja
Polete sve ptice iz krošanja
Kad zakora?i negdje u dalekom svemiru
Protrese se cijela Zemlja

Jesmo li mi takvi divovi
Koji uznemiruju civilizaciju mrava
Malih zmija i guštera koji se griju na suncu
A najmanji šum
Skršena gran?ica
Tjera na pani?ni bijeg

Mislimo da mašta pripada nama
A dio smo mašte
Onog ve?eg
Svijet se vrti u krugovima
Život u ciklusima
Je li kružnica savršenstvo
Postanka i kraja

Sje?aš li se pri?e o zaspaloj kraljevni
Jeli ?ovje?anstvo tako usnulo
?iji ?e nas poljubac probuditi
Hologram
Reproduciran na sve strane

Sjedim u kinu
Svuda oko mene su platna
Na svakom platnu drugi film
U svakom filmu
Igraš i ti

Stara i nemo?na
Na postelji smrtnosti
Ili
Mlada djevojka
Na brzom konju
Majka koja doji dijete
A to dijete u drugom filmu
Si ti

Divizije
Penzionera
Bogalja
Prosjaka
Ešaloni vojnika
Poginulih u zemaljskim ratovima
Ranjene životinje
Vuku se za njima
Uplakana djeca uz ceste
Kolone prolaze mileniumima
Sirotinjo
Zašto si tako teška

Boli li te bože
Možeš li vraže
Popiti još iz pehara tuge

Sada zamisli
Igraš u svakom filmu
Projecirana si na bezbrojnim platnima
Ovog trenutka spojit ?eš se u jedno
Sastavit ?e se komadi?i razbijenog zrcala
Više nisi podijeljena
Prekrasan slika koja se vidi u cjelini
Nema odvojenosti
Znaš tko si
Znaš što si
Znaš kako je sve po?elo
I kako ?eš
Zaplesati
Ples
Novog stvaranja
Sjetila si se
Svog pravog imena
Tvoje ime
Je uvijek bilo na usnama podijeljenih

Dišeš mirno
Stvaraš nestvoreno
Popravljaš porušeno
Budiš usnule
I miluješ tek ro?ene

Ti to možeš
Ti to znaš
Ti si LjubavPoštovana publiko

Poštovana publiko
Šešir skidam
Moj naklon
Ve?eras je kraj igre
Dozvolite
Da izvedem zadnji ?in
Na kraju ove drame

Molim vas
Molim vas
Ovacije ostavite
Za novi po?etak

A sada
Najavljujem
Zadnje prikazanje
Tehnika
Maknite zidove
Majstore skini krov

Prolog

Zatvorite o?i
Opustite se
Umirite disanje
I sjetite se

Prvog doga?aja
Koji vam do?e
U blesimetru
Jeste li?
Mirno dišite
Pogledajte dobro
Vidite li sebe
Tu scenu
Vidite li sebe u njoj
Vaša uloga u drami je
......
Ne, ne govorite ništa
?ujem vaše misli
?ujem vas kad' šutite
Spuštam nebo
Nad vaše glave
Ne otvarajte o?i
Dignite jednu ruku
Spojeni ste s nebom

Vidite li unutarnjim o?ima
Jeli sve slika
Koje ste dio
Kao u mijeni
Sva mjesta
Postadoše jedno mjesto
Koliko dug je vaš put
Posmatrajte
Rijeku zvijezda
Koja te?e mimo vas
Ili
Uronjeni u matricu
Posmatrajte posmatra?a
U svakom slu?aju ste posmatra?
U miru ili pokretu
Nevažno
Važno je vaše iskustvo
Vaše emocije
I misli
Koje vam dolaze
Prebirete po njima
Kao kad ?istite rižu
Odbacujete
Onu lošu
Napuklu
Druge boje
Da li ste tako pažljivi u životu

Uvijek ponavljamo istu pri?u
Ispri?anu na bezbroj na?ina
Vi neprekidno žudite
Za novim pri?ama
Shvatite
Postoji samo jedna pri?a
Pri?a koju stvarate sami
U kaosu
To je samo mali dio
Kronike
Za veli?inu kaosa
Vrlo mali
Dio
Dio je kaosa
Kao što je na?in na koji egzistira kaos
Utkan u samu potku vaše pri?e

Kao Kreatora
Kreator iskušava samoga sebe
Razdijelivši se u druge sebe
Energiju koja se igra do boli
Sumanutih ideja
Nemira
Uli?nih demonstracija
Anarhizma
U spašavanju svijeta
Slobode

Sloboda od vas ne traži organizaciju ni pravila
Ne treba male ni velike
Ni zdrave i bolesne
Sloboda se želi multiplicirati
U svakoj matrici
U svakom postojanu
Tko uzima slobodu
Uzima vatru u ruke
Sunce u o?i
Slijepog da ga vodi
U ponor
U dubinu
Izgubljenost
Dezorijentaciju

Krv je voda koja pamti
Bolje od ikoga
Doživljena kao tvar
Tvar koja ima napon
Kojom te?e struja života
Osje?ate li to
Kakve su vam sada emocije

Kada se svi spojimo
Kako ?emo djelovati na kreatora
Mijenjamo li njegovu putanju

Slika patnje
Boli
Traume
Svijet sukoba
Ratova
Podvale
Skrivene namjere
Iza vaših le?a
Spremaju se zamke
Kome vjerujete
Vjerujete li sebi
U sebe
S ?im ste identificirani
U zamkama vas ?ekaju bi?a
?iju visinu ne možemo definirati
Ve?a
Ja?a
Ispred
Nas
Ho?emo li odustati
Jesu li to naši bogovi
Koji se osje?aju
Svemogu?im
Znate li pri?u o Davidu
Ili
Ono kako je Odisej
Sredio kiklopa

Postoji li jedan bog
Što je bog
Što znamo o njemu
Da li ga možemo spoznati
Ili je to sve bla bla bla
Bog pravde
Bog pohote
Bog prevare
Bog novca
Bog mržnje
I drugi bogovi
Stari simboli programiranja
Svjesno ih ne znamo ?itati
Naša podsvijest upravljana njima
?ini po božjim zakonima
Pakao života

Gdje ste sada u vašim slikama
Jeste li i ovaj tren manipulirani
Kakve su emocije
Možete li ljutnju
Pretvoriti u smijeh
Tugu
U radost
Strah u ljubav

Odgovorite sebi
Poslušajte unutarnji glas
Da li nazirete tko vas je kodirao
Vidite li klju? koji se nalazi u vašoj ruci
Da otklju?ate vaše spirale znanja
Vaš DNK života

Hej
Gdje ste
Uspavani
Ili trljate o?i
Tijelo se budi
Sve boli
Loš krevet
Loši snovi
Je li netko sanjao nešto lijepo
???
Vidim ruke
Snovi
O cvjetovima
Rijekama
Oblacima
Snovi s nebom punim ptica
I leptiri u niskom letu
Snovi
Sa kišom
Bez kiše
Snovi sunca
Magle
Šetnja uz rijeku
O?arani prisutstvom druge osobe
Vaša podijeljenost
Dolazi iz vas samih
Vi ste ta osoba koja kora?a pored vas

Zašto se dugoro?no ne možemo promijeniti
Ili možemo
Da li stvarno želimo
Želje su snažne
Želje su nestvarne
Motiv želje je sre?a
Usmjeren na krive stvari
Na druge
Na stvari
Na doga?aje
Na san
Na dan
Promjena u strahu
Utkanom u nas kroz generacije
Naslije?en od naših predaka
Držimo ga kao nešto što nam pripada
A onda boli
Žestoko boli
Kao kad se ra?amo
One koji nas ra?aju
Tren zaborava i krik
Izlaska pod svjetla pozornice
Rastajem se sa svojim mislima
Zaboravljam kolijevku bezbrižnosti
Uranjam u svijet
Paklenog stvora
Neka ?udna lica
Pa majka
Otac
Oni su me usre?ili
Evo me
Ha ha ha ha

Koliko puta ste prokleli svoje ro?enje
Koliko puta ste se ustali iz pepela
Gdje sam ja
Tamo gdje su moje misli?
Postoji li ?vrsta to?ka
Bivstvovanja
Za svemirske putnike
Zaigrane i zarobljene
Odraz jednoga koji je podijeljen
Bezimeni sa bezbroj imena
Od svijeta do svijeta
Ni jedno ime
Ne sadrži pravi smisao
Osim možda
Tišina

Kome smo dali svoju mo?
Iskonsko znanje zamijenili za zaborav
Koji se pretvara u vje?nost
Zamijenili smo život za san

Kako napredujemo
Jeste li još u sazvijež?u Strijelca
Ili ve? putujete
Možda
Jašete na valu
Koji vas svojom snagom
Brzinom
I neizmjernom ljubavlju
Budi

Kako se osje?ate
Brine li vas još nešto
Ostavite brige
Bacite ih preko ramena
Uz put
Samo jedna informacija
Za cijenjeno gledateljstvo
Da li je to uzus
Ili
Nešto drugo
Zemlja je ve? na novoj putanji
Jeste li umorni
U ovoj vožnji izme?u svjetova
Osmi red
Desno
Ti krajnji
Pruži ruku
Dolazi ti dio tebe
Spoji se

Ispred nas je zastor
Zaigranih boja
Dinamika
Kretanja
Intenzitet se pove?ava
Sada prolazimo kroz
Dio vaše svijesti
Spajate se sa mnogima vi
Iz drugih svjetova
Kakav osje?aj

Osjetite li sada zaboravljeno zadovoljstvo
Ispred svakog od vas
Promi?u slike
Vaših života
Birajte što vam se najviše svi?a
Promijenite ruho
I budite to što želite

Jeste završili
Pogled prema gore
Naša brzina je
10 brzina svjetlosti
Posmatrate
Sazvijež?e koje se stvara
Ako tko želi izi?i
Slobodno
Dovoljno je da pomislite
Ja ostajem ovdje

Još nekoliko sekundi
Približavamo se rubu ni?ega
To je cilj ovog puta
Novi po?etak
Bilo mi je drago
Poštovana publiko
Moj naklon
Ovo je vaša nova mogu?nost
Novo stvaranje

Hvala hvala
Drage su mi vaše ovacije
Hm
Jesam li nešto zaboravio
Nema veze
Uvijek postoji drugi putDa li je to moja želja

Da li je to moja želja
Moja glad
Moj ego
Ve? danima
S tvojom slikom se budim
Zaspivam
Sanjam te u ovom snu

To što znam o tebi
Nebitno je
Što manje znam
To više žudim

Kad pro?itaš knjigu
Shvatiš da ti ona govori o drugim knjigama
I onda ih tražiš i ?itaš

Tvoje znanje je manje pa ve?e
Pa manje

Moje o?i piju boju ovog mora
Ili se ona razlijeva iz njih
Nebitno
U sje?anju
U meni
Nešto se mijenja
Kao da sam to more
Iz najcrnjih dubina
Do svjetla sunca
Slike oblaka
Kaoti?nog neba

Sjedim bez rije?i
Na stolici od trske
Ruka na stolu
Noge u lavoru
Gledam sliku obale
Kraj stare lule
Sve stoji u trenu za tren
Pu?inom plovi brod
Visoka su jedra
Puna vjetra
Sje?anja
Na boku
Ispod pramca
Na boku
Tvoje ime
Suzanne

?ovjek postane opsjednut
Bi?em tame
Ili bi?em svjetla
Ti ploviš mirno
U tišini
Tamo negdje iza moje glave
Na zelenom zidu stare boje
Tvoja slika tvoje lice na kraju tmine
Suzanne

Kle?im
I htio bih da molim
Samo šap?em tvoje ime
Suzanne

Na oblaku dima
Zamu?ene svijesti
Naslonjen na ruku
Za stolom
Držim se za ?ašu
Gledam
Kroz prljava okna
Ulicu koja prolazi pokraj mene

Neka pjesma iz zvu?nika
?ujem
Pjeva? izgovara tvoje ime
Suzanne

Sve manje te znam
Sve si dalja
Samo trenutak
Kad sretoh te
Ve? pro?e
Sjetih se
Volim te
Bez uvjeta
Od davnina
I ako nikad ne?eš
?uti
Moj glas
Dok ide pjesma
Kako izgovaram tvoje ime
Mila Suzanne

Ni sretan ni nesretan
Više posmatra?
Samo gledam more valova
Nebo bez oblaka
Na horizontu tvoje lice
Draga Suzanne

Znam
Pripadaš samo sebi
I ne bih te
Htio
Nikad
Imati
Jer onda
Više
U tišini ne bi mogla
Pjevati
Lijepa
Suzanne

*Ime *,Copyright:leonard CohenHej ti

Hej ti
Baci koju cjepanicu
Neka vatra bukti
Neka bude svjetlo
Da pogledam što ovaj svijet
Radi
Kako živi
S ?ime se bavi

Bijela zgrada
Crveni križ na krovu
Bolnica
Mala djeca
Majke
Bebe
U bijelim mantilima
Hodaju doktori
Naoružani špricama
Još ne probu?ena djeca
Bivaju
Bodena
Vrisak
Majke stavljaju ruke na uši
Da smanje koli?inu boli
Koja se rezonancijom
Prenosi u njihova tijela
Cijepljenje
Ha
Karta za brzo putovanje kroz njihov život

Naoružani vojnici
Jurišaju jedni prema drugima
Nemaju?i što izgubiti
Osim gluposti u vlastitim glavama
Dok svijetle?i metci
Udaraju u njihova tijela

Na konzoli dje?aci
Vode ratove
Dok o?evi bogovi
Blude
U potrazi za
Napitkom besmrtnosti
Majke
Bogova
Bacaju kosti
Da vide budu?nost
Svoje djece

?ovje?anstvo
Se ra?a i umire
U ciklusima
Matrice
Karme
Sna
U kojem sanja
Život
Kroz iluziju
Staklene kugle
Izme?u kristala
Prepunih starog znanja
O svemu
I prije po?etka
I kraju po?etka

Netko mora umrijeti
Da bi zakon oja?ao
Važan je zakon
Ne bi?a
Slova
Ne?ijih misli
U ime boga
Kralja pravde
Prsta božjeg
I ostalih tlapnji

Poja?aj svjetlo

Na primjer
Ona
Poznata
Gdje je svjetlo
Nema tame
A što je tama
Sakriveno svjetlo
Može li išta
Postojati
Bez svjetla
Da li su loše stvari loše
A što su dobre stvari
Tko je to odredio
Zakon jednoga
Moralni zakoni
Skriven je smisao
U slojevima postojanja
Opijene duše
Nokautiranih ljudska bi?a
Pokušavaju se podi?i sa poda

Svjetlo iznad vode
Ispresijecano šumovima daljine
Vrtlog na dnu tame
Komešanje
Sve ide ka to?ci usijanja
Vapaj dopire iz tišine
Zbunjeni slu?eni
Izgubljeni
Traže put

Ima li izlaska preko granica
Bijeg preko zidova
Prolazak
Kroz elektri?nu mrežu
Bez pokretanja
Alarma
Prevareni laseri

Bijeli traže crne
Crni traže bijele
Šahovska plo?a
Igra?i se igraju
Sa lutkama

Sluge tr?e oko njih
A brižni otac i majka
Gledaju svoje najomiljenije idiot
Serije
Glupi tupi ovisni
TV signali upravljaju naši htijenjima

Hej ti
Baci još drva na vatru
Ovaj plamen
Ovo sunce se gasi

Jedni tuma?e druge
Drugi traže nešto novo
Sveobuhvatno
Novu formulu
Koja sve objašnjava
Zaplet svih zapleta

Poslana ljubavna poruka
Skrivenog zna?enja
Mijenja
Vibraciju tijela
Varalice
Vra?evi
Lije?nici i doktori
Operatori kirurzi
Vampiri nad nama

Kradu kradljivci od kradljivaca
Struju iz naših tijela
Trgovci varaju
Proizvo?a?i daju lažne deklaracije
Duše zbunjenih
Mozgovi ni?emu ne služe

Mi smo roboti
Ove planete
Svojom ili ?ijom voljom
Ako takvo što postoji
Ili su i to samo rije?i zavodnice
Prevarantice
Majke svih varalica
Stvarateljice iluzije
Koja traži
Slušajte
Vjerujte
Molite
Klanjajte

Na trenutak
Prestanimo govoriti
Šutnja neka bude potpuna
Bez misli koje se ne ?uju
Neka i misli nestanu
Neka više nema slika
Ne vidimo u muku tišine
Nemamo potrebe za kretanjem
Sve je stalo
Svemir se širi

Sve postoji
I spava
Možemo li izdržati tu sliku
Možemo li izdržati ništa
Koje nas je prožima

Sve je tu
Nešto nam ništa više ne zna?i
Ni?ega nema
Ni nas

Ostao je život
Bez maske
Bez potrebe
Bez htijenja
Trebamo li ga ponovo u?iti
Ili ?e nam se kroz
Ne?ujni val
Vratit
Sje?anje
Tko smo mi u stvari

Ugaslo je sunce
Loža? uzima lopatu na rame
Ulazi u kola svojeg gospodar
Zamjenjuju uloge i mjesta
Dok ko?ija bez konja
Odlazi
Bolje re?eno nestaje
Jer ništa nikud ne ide
Nikad se nije kretalo
To je bio dan
Sada dolazi no?
Sanjao sam iluziju
Vrijeme je da
Padnem u san bez snova
U kojem nema
Ni mene
Ni tebe
Ni njih
Kona?no postadoh ništaOvo nije naše vrijeme

Ovo nije naše vrijeme
Ovo nisu naši dani
Ovaj ples mi ne ?emo plesati
Ovaj put mi ?emo svirati

Stvoriše svod dana
Sa suncem i
Mjesecom
Stvoriše svod no?i
Sa zvjezdanim tapetama
Iznad glave
Pravog svijetla više nema
Stvoriše sunce
I pri?u kako je tamo vru?e
U utrobi zemlje
Da vide put izme?u gradova
Stvoriše kaveze od tijela
Sa EMS osiguranjem
Tko su
Oni
A tko
Smo
Mi

Šamarani od sutra do zore
Potonuli u no?i
Ukopani stojimo u asfaltne površine
Goloruki
Nasmijani
Dok nebo prekrivaju krda aviona
Stampedo oklopnih kola
Žuri ulicama
Okruženi smo
Sa svih strana
Otpor ne postoji
Ljubav nas prati
Pokriva i sakriva
Nevidljivi jesmo

Bjesni ?uvari
Traže
Ne pronalaze
Šalju svete zrake
Smrtne za ova tijela
Smijeh je ja?i
Prvi metci
Probijaju naše redove
Ne ruše ulice ispunjene radosti
I svaki proboj
Zrna kroz srca
Izbija svjetlost
Koja raste
Zadnji me?u nama
Kad se okrenemo
Postaje prvi
Stoji
Pada
Više nas nema

Ulica mokra
Svjetluca
Od kiše
Nema neprijatelja
Kako ih ve? zovu
Ostadoše sami
Nitko
Ne zna
Dalje
Ostadoše gospodari
Njihove vojske
Zastor se ruši
Publike nema
Ni
Tko su
Na kraju
Više nisu

Ovo nije naše vrijeme
Ovo nisu naši dani
Ovaj ples mi ne ?emo plesati
Ovaj put mi ?emo sviratiProlaziš pokraj mene

Prolaziš pokraj mene
U ovoj no?i
Padaju zvijezde
Poklanjam ti osmjeh
Svojih o?iju
Smijem se tvom osmjehu
Poklonjenom drugima

U prolazu
Ja sam nevidljiv
Postojim samo u snu
Snu koji sanjam

Sretoh te sanjaju?i
Tuga oko nas
Plovimo
Otoka nigdje
Ve?
Samo sunce
I no? prepuna zvijezda
I danima te gledam
Uvijek tu si ispred
Nadohvat ruke

Sjedim pred tvojom slikom
Milujem to nježno lice
Volim tvoje o?i
Zamišljam kako zvu?iš
Što bih ti rekao
Da li bi me voljela

Ili samo

Zaplesala
Jedan tango
I u onom pokretu
Kad te trebam privu?i
Zagrlit'
Nestadoh me?u zvjezdama
Vlastitih sanja

Traže?i sebe
Našao sam tebe
Sjediš na obali
Ovoga mora

U tvojoj nutrini tuga
Kao delfin
Se igra
Suze teku u tebe
Nema ih na licu

Danima danim danima
Pokušavam ti oduzeti bol
Tugu
Nasmijati tvoje srce
Ti šutiš
Kao da te nema
Sakrivena u sebi
Sakrivena od svijeta
?uvari te nemogu prona?i

Srce tiho
Mirno kuca
Kao srce Zemlje
Ne?ujno
Vrijeme se skratilo
Taj tren sve je bliži

Udah samo kada oluja krene
Izdah
Kada orkan valove podiže

Stopila si se i nestala
Postala si svijet
Tvoja probrazba
Je savršena

Jedna misao
Od nekud
Doluta
Ne brini
Još sam tu
I uvijek ?u te voljeti
Srce sam ti dao
Dajem ti svoj život
Jer ti si važnija od mene
Ti si važnija od svijeta
Ti si moj odraz
I znam jedino
Kad udahneš
Osje?am da živim
Ve? od davno
Postao sam ti
Onaj vuk
U tebi
Da te volim u tišini
I šutim
Šutim šutim
Umriejti mi nije
Jer smrti nema
Život je moj sve ve?i
I tražio sam u svim svjetovima
Ne pitaju?i Kreatora
Da li mogu
Smijem li
Rije? kojom bih rekao ljubav
Rije? kojom bih rekao volim te
Rije? kojom bih dao sebe tebi
Kada bih
Te cjelovom
Mogao probuditi nasmijanu
I sretnu
Ma gdje krenula poslije sna
Moja jedina
Ili samo
Draga
Suzanne

*ime Ime Suzanne,Copyright:leonard Cohen
Nadam se nadam se nadam

nadam se nadam se nadam
da možeš sve to nositi
i da te ne?e slomiti
da jednom ?eš se opet srcem smijati
i kad ja ne budem tu
da ipak sve što je prekrila tama
okupat' ?e svjetlo
posve novog i nepoznatog dana
nadam se nadam se nadam
nadam se da jednom negdje
imati ?u Ericov glas i Leonardov dar
nadam se da ?emo se opet sresti
negdje u nekom još neznanom dijelu Kreatora
da bar na tren
budem s tobom
kada taj tren
postane
ono što nosim u srcu
idu?i prema kraju ovog puta
nadam se nadam se nadam
jer kako bih rekao
prije toga
nada mi služi
da prevarim samog sebe
i ne u?inim ništa
ne znaju?i
strahuju?i
da remetim red stvari
ve?e slike
na kojoj sam samo
potez kista
u trenu
ili zauvijek

nadam se nadam se nadam
da jednom ?u te sresti
na nekoj cesti
koja vijuga

kroz

livade proljetnog cvijeta
ispod nekog neba
gdje boravi harmonija
zvuka i boje
gdje spava tišinaProlazim Duhove

Prolazim Duhove
Star' i prašan put
Vozim prema neskladu

Dao si nam razli?ita lica
Ne mogu te prepoznati
Sakrio si isto bi?e
Is?upao korijen naše duše
Dao si nam podjela
Razli?ite boje
Misli si podijelio
Rascijepio si njihov tok
K'o drvosje?a
Kada udari sjekirom u cjepanicu
Iverje leti
Sprema drva za zimu
Ona dogore do kraja
Više ne postoje
Pepeo raznese vjetar
Iznad ognjišta
Zatvorskih ?elija

U no?i negdje stadoše
Iza?oh iz broda u sred šume
Uzeh tijelo vuka
Potr?ah put proplanku
Nizine ispod mene
Doline razdijeljene rijekama
Na vodi blješti ogledalo mjeseca
Iznad glave zvjezdani pokrov
Kroz san se kre?em
Hitre šape
Kroz šumu
Lebdim
Proplanak
Je tu

Mjesto je isto
Kao eone prije toga
Spušten u neku drugu pri?u

Postelja od sijena
Iskri bijeli veo oko nje
Prilazim sve bliže
Ruka spuštena na mahovinu
Ruka, kao ona prije
Tisu?e godina
Tvoja ruka
Draga Suzanne

Poližem te prste
Mirisa se sjetih
Dubok' san
Zaspala
Usnula
Rekoše mi
Samo
Kad stigneš
Znat' ?eš

Sjedim kraj postelje
Tvoja duša lebdi
Duša
Ovog vuka
Podiže se u ravninu
Tad po?'e
Nebo izlijevati
Boje
Kaleidoskopa
Svjetla se igraju nad obzorom

Staro drvo, sjedoh na nj
Govoriš mi
Još malo
Ostavi me u snu
Još malo
Ne budi me
Daj da sanjam
Nekoliko
Ne dovršenih snova
Mladog poglavicu
?uvaj

Težak zahtjev podjele
Zadatka koji mi dadoše
I želja tvojih
Draga Suzanne
Da te nježno budim
Da te brižno ?uvam

Eh
Nije lako, draga Suzanne

Znam što ?u
Podijeliti ?u svoju dušu
Srce duše
Dajem tebi
Snagu duše mladom poglavici
Ništa ostaje meni
I to je dovoljno da
Održi život vuka
Koji leži ispod tvoji nogu

Do?i ?u iz drugih dimenzija
Spojit ?u se sam sa sobom
Kad podigneš ruku
I poželiš se probuditi
Tada ?eš ?uti
Fijuk vjetra
Sa hukom no?ne pjesme vjetra
Glasovi vukova utkani u no?
Iz daljine

I biti ?e kao davno prije
A bilo nije
Ustani Suzanne
Vrijeme je prošlo
Došao je tren
Da stvaraš novi svijet
Hej Suzanne
Hej Suzanne

Sje?am se
Onih vodopada
Kada su u mlazovima padale zvijezde
Ne bjesmo u fizi?koj ravni
Ve? duše savršenstva
Bez tijela
Bez želja
Bez htijenja
Bez mijena

Sje?aš se
Negdje daleko u dubini stvaranja
Gledali smo
Sve postanke
Sve nastanke
Igru kreacije
Mi nestvoreni
Mi bez potreba
Mi bez i?ega
Okruženi oceanom blaženstva

Odmi?e
Ova zemaljska no?
Dolazi sun?ev dan
A izmaglica
Rane jeseni
Sakriva vuka

Uz tvoju postelju
Ležim
Ti dalje sanjaj
Snove
Igre
Boje
Svjetlo
Komedije
Drame

Mirno snivaj
Kraj ove igre
Jer ništa se promijenilo
Nije
Kraj tebe sam
Moja draga
Suzanne*

*Ime Suzanne,Copyright:leonard CohenBereš jabuke

Bereš jabuke
Svaki plod je jedan svijet
Svaki svijet je gotova pri?a
Odlažeš ih u košaru
Punu košaru
Stavljaš na le?a
Odnosiš ih djeci bogova
Da se igraju
A djeca ko djeca
Loptaju se
Bacaju u vis
Pa hvataju
I one koje brzo padaju prema tlu
Prije samog sraza
Uhvate

Ptice u zraku
Kruže nad dolinom
Karavana prolazi
Sprema se
Kraj

Zadnji pogled
Slika neba
Ili slika trave
Odlazak
Dok glasovi nestaju
Vide se samo usta riba
Koja se otvaraju i zatvaraju
Boli li srce prije odlaska
Da li je žalost
Pjev ptica u sutonu

Pjevaju pjeva?i
Na trgu pajaca
Zabava klaunova
Palih an?ela
I izgubljenih bogova
Opijenih od nargila
Promišljaju od kuda su se našli
Na ovoj planeti
U kavezu
Zarobljene misli

Programirane misli
Kruže neprekidno
Popravljaju?i programe
Ljudskih tijela
Životinje su zanemarene
Opasan je jedino dan kada ?e one progovoriti
Kada ?e svi razumjeti jedinstven jezik
Simbola
I slika

Misliš li svojom glavom
Da li je ona tvoja
Tko nas je programirao
Tko nam je dao kodove i klju?eve
Tko su bogovi
Tko su gospodari
Tko

Pa re?i ?u vam
Skrivaju se iza zastora
Zato strgnimo zastore
Skrivaju se na višim nivoima
Zato po?imo na više nivoe
I ove no?i
Oduzimam im sva prava tla?enja
Bijesa
Osvete
Zakona krvi i tla
Strah
Pravo programiranja bilo ?ime osim sa ljubavlju
A ljubavi u njima nema
Jer jedno isklju?uje drugo
Oduzimam im pravo na zlo
Nudim im ljubav
Ili ispraznost
Mogu birati
Kao što smo mi mogli birati
Izme?u niša i ni?ega
Grlim ih zagrljajem majke
I dajem im ruku oca koji ih vodi ka odrastanju

Lavež ne dokazane pasje njuške
Iz jedne stare pjesme
Nagovještava naš dolazak
U svaki skriveni kut svih svjetova
Tamo gdje se tama sakrila sama od sebe

Dolazim u vaše snove
Da maknem horror iz vaših života
Dolazim u vaše živote
Da vam dam znanje
O vama samima
Da vam kažem da je klju? svega u vašim rukama
Da trebate spojiti kroz vaše tijelo
Sve što nosite eonima a nije povezano
Kad se spoje vaše kosti sa kostima predaka kroz sje?anje
Vratiti ?e vam se znanje sveznaju?ih
Spojeni ste direktno na kreaciju
Bez posrednika
Koji iskrivljuju stvari
Govore?i poluistine

Vi ?e te
Dokinuti svijet manipulacije
Vi ?ete iznijeti istinu na površinu koliko god bila duboko zakopana i skrivena od vas samih
Vi ste ti koji putuju na Zemlji i sa njom
Prema višem nivou postojanja
Vi se spajate sami sa sobom
U svim fasetama dimenzija
Fractali su samo privid
Ovisno o kutu gledanja
Nema podjele
Nema razlika
Nema gospodara
Jer svi koji vam govore i u?e vas nešto drugo
Što nije ljubav bez uvjeta
Žele i dalje vladati vama
U dubini
Vi znate da je druga?iji svijet mogu?
I zato pozdrav
Ljudskoj rasi na putu
U novu avanturu
Kreacije
Kreacije koja smo mi sami

Bereš jabuke
Svaki plod je jedan svijet
Svaki svijet je gotova pri?a
Odlažeš ih u košaru
Punu košaru
Stavljaš na le?a
Odnosiš ih djeci bogova
Da se igraju
A djeca ko djeca
Loptaju se
Bacaju u vis
Pa hvataju
I one koje brzo padaju prema tlu
Prije samog sraza
UhvateOprosti što ti pišem

Oprosti što ti pišem
A nisam pitao
Što mislim na tebe
A ne znam da li mi je to dozvoljeno
Što izgovaram tvoje ime
Dok hodam ulicom
Dok te sanjam
I htio bih te nazvati
A ne znam da li ?u s time unijeti nemir
Promijeniti tok stvari

U ovom trenu sam sebi?an i slab
Htio bih ti re?i koliko mi nedostaješ
I ako ne znam što bi bilo poslije
Pomislim
Ako je to sve što radim protiv tvoje volje
Zašto to radim
Ne mogu razumjeti
Osim što me jednostavno time poti?eš da pišem
Daljine, daljine, daljine
Pjevao je davno Tin

Ovo je tužna pjesma
U kojoj ja znam da sam sretan
Mogu te voljeti
Ikad voliš druge
Tvoj osmjeh raduje moje srce
Nema uvjeta
Za bilo što
Neka moja duša pjeva u tišini
Tvoje ime
Skrivena od svijeta i zvijezda

Mogu šutjeti
Ne govorim
Od dna do dubine
Do najviše visine
Ako okreneš dolje da bude gore
Izme?u toga
Ni?ega da nema
Osim tišine
Bez pri?e
Bez igre
Bez daljine
Sretan je ?ovjek koji voli
I ne o?ekuje
Ništa od togaDanas

Danas
U predve?erje
Sretoh gospodina
Sa bezbroj odijela
Izgledao je
Iskusno
Potrošeno
Ne bih ga prepoznala
Tek za?uh njegov glas
Suzanne
Još uvijek si mlada

Prostruji nešto
Mojim tijelom
Pred o?i mi do?e
Chelsea hotel
Gdje jedne no?i
Sjedio je sam
Whiskey i cigareta na malom stoli?u
Blok
Olovka
Šešir obješen o klin
A mladi gospodin
Podigne pogled
Ozari svoje lice

Vidjeh
Mušterija, sjedi, sam
Isturih grudi
Nasmiješih se
Noga krenu sama
Pri?oh bliže
Dobra ve?er gospodine
Mogu li sjesti
Izvoli kaže on
Baš mi društvo treba
Nasmiješih se sjedoh
On pokuca prstima
O tablu stola
Mladi konobar
Moj prijatelj
Svodnik
Dojuri
U tren
Izvolite
Gospon

Dami što pije
Meni još jedan
Ponudi me cigaretom
I pripali
Povukoh dim
Gledam te o?i
Kao da propadam u njima
Nešto u meni zasvjetluca

Pjevuši, mrmlja
Ja sam Leonarda
Kako je tebi ime
Oh
Zbuni me na tren
Oprostite gospodin'
Ja sam Suzanne

Lijepo ime
Kaže on
Smješka se dok utapam se
U tim o?ima dubine
Ponavlja
Moje ime
Suzanne

Moj mladi? gleda
Misli
Biti ?e para

Simpati?an taj je ?ovjek
U blok nešto piše
Pitam ga što je
O, draga Suzanne
Naslov mi nedostaje
Za pjesmu ovu
Ali mislim
Da tvoje ime
Je predivan dar
Ta pjesma zvat ?e se
Po tebi
Suzanne

Ja za novac
Dadoh sebe
I sretoh mnoge
Poslije toga
Nijedan mi ne napisa ništa
Ali kad ?ujem negdje
Na radiju
Pjeva
?ovjeka sa bezbroj odijela
A pjesma
Se zove po meni
Suzanne

Još uvijek sam mlada
Poželjna
Znam
Sretoh ga ovog dana
On me prepozna
Sjeti me se
Nazva me po imenu
Nakloni se meni
Re?e
Divno te je
Ponovo sresti
Lijepa
Suzanne*

*Ime Suzanne,Copyright:leonard CohenZarobljen sam u tvom umu

Zarobljen sam u tvom umu
Ne mogu iza?i
Vani je vjetar oluja
U zatvoru mir i tišina

Nedostaju mi kapi kiše
Žalim se

Umiru?i ne žele umrijeti
Živi umiri

Oprosti
Remetim red stvari
Sebi?nost ili zadatak
Podijeljenost
Izme?u opsjene
I odlu?nosti
Da se zagrebe Kora istine

Tišina izme?u nas
Donosi mi pri?u o sebi
Ponovne susrete
Suo?avanje

Prošlo je sada uvijek i sada
Dolazak pjeva?a
Niz skaline
Ulazim u sadašnjost kroz prošlost
Vra?en iz budu?nosti

Kaže
Alma mater
To su tvoje fantazije
Da me zaustavi
Zaveže
Okuje

Frekvencije
Razli?iti nivoi
Menuet gitara
Otvaraju se
Vrata auditorija

Vesela
Svita dvorskih luda
Pjevaju?i i plešu?i
Penje se na pozornicu
Prigušuju se svjetla
Tek sjene se vide
Zvuk postaje jedan ton
Vibracija
Aum
Sve se smiri
Utiša

Bljesak svjetla
Gospo?a
Sa lisi?jim repom
Nasmijana
Mlada
Niklovana
Blješti haljina
Najavljuje

Dame i gospodo
Ve?eras samo za vas
Na ovom mjestu
U ovom prostor vremenu
Ma?ioni?ar
Par excellence
Za one koji vjeruju
Za one koji ne vjeruju
Ne dijeli publiku
Niti njihove misli
Pokazat' ?e vam
Samo jedan trik
Trik
Sa kartama

Po?inje komešanje boja
Plešu leptiri
Iznad svjetova
Podižu oluje
Spuštaju sunca u oceane
Pomi?u zvijezde nebom
Nebesima

Bude
Zaspale
Lijene
Bogove
Otimaju?i im uzglavlja
Multiplicirani
U nebrojenim dimenzijama
Samo jedan zna
Koliko ?ega ima

Nebitno
Špil karata
Leti iznad glava publike
Sporo
Pa ubrzavaju
Svjetlucaju mijenjaju boju
Ruke pokušavaju uhvatiti
Bar jednu
No one lagano izmi?u
I spuštaju se na ruku
Iluzioniste

Još jednom ih baci u zrak
Pa ponovo skupi

Sve se umiri
Svjetlucaju zvijezde pozornice
Svjetlo prošara publikom
I zaustavi se na jednom dje?aku
U maj?inom krilu
Osvijetli mu lice

Gospodar igre baci karte u vis
Jedan se odvoji
I doleti nježno do dje?aka
Spusti se na njegov
Dlan
Majko vidi kako je ovo lijepa slika
Izvire rijeka iz kamena
Okružena šumama
Iz dubine svjetlucaju o?i

Iz karte jurne slika
Svi je vidješe
?uje se huk izvora
Kapljice lete zrakom dok se voda obrušava sa visine
Da bi se spojila
Sa svojim procjepom
Dubine
Koja ju vodi kroz stijene
Da zelenih ravnica
Nepreglednih

Jedva vidljivim ?ine se bi?a
Koja nošena vjetrom
Sade polja
Šarenim cvjetovima
Prosipaju?i boje iz svojih rukava
Drugi koji stvoriše
Krošnje
Po?eše stvarati
Svijet ptica
Pri?a ide dalje

Gospo?a u invalidskim kolicima
Dobije slijede?u kartu
Mala
Djevoj?ica protr?i iznad glava
Utr?i u kolibu na
Po?etku šume
Ne, ne nije Crvenkapica
Ulazi u prostoriju okupanu svjetlom
Za stolom sjedi
Zvjezdani lutalica
Putnik iz davnina
Bog koji je bio u budu?nosti
Na stolu kugla koja iskri
Svjetlo
U tami koja je iznad stola
Miješaju se
Struje kaosa
Bljeskovi
Oluje
Po?inju stvarati
Nebeski svod
Djevoj?ica se približi stolu
Podigne ruku
Gurne ju u
Kuglu
Otvori šaku
Iz nje se prosipaju zvijezde
Padaju kiše
I lagano se spuštaju ljudska bi?a na tlo
Pridošli
Prvi
Vrtlari nove planete

Plove karte iznad
Glava
Ispod svoda planetarija
Igra se ubrzava
Nema vremena za karmu
Požutjela polja jeseni
Napukli oblaci
Olovnog sjaja
Kiše liju
Moja duša tr?i kroz šumu
Okružena
Vukovima
Krive slike razbijene niz skale

Ho?e li zmajevi opet letjeti
I izletjeti iz kino dvorana
Ve? su uletjeli u dje?je glave
Da li je žena
Bolja glumica
U muškom svijetu dominacije
Ne postoji njena šansa
Zato održava ovaj svijet neravnoteže
Dok muškarci igraju
Karakterne uloge
Zato što imaju
Probleme sa karakterom
Zamisli
Mjesto ega
Karakter
Duša bi plesala

Dok slijede?a karta
Napušta špil
Tražim rije?i

Koje nedostaju
Ne postoje
Nama ih
Ne mogu ih na?i
Rije?i kojima bih mogao
Bilo što to?no re?i
Dok plešu re?enice
Odlomci
Romani
Knjige
Iza njih
Ostaje
Trag
Pri?a koje ispadaju iz korica
Kao zvjezdane maglice

Slijede?a
Karta padne ispred
Djeteta u kolicima
Nad kolijevkom
Sijevaju munje
Bijesni oluja
Pada kiša
Otvaraju se o?i demiurga
Crne kao morske dubine
Po sredini
Crven zaobljen prorez po dužini
U njemu se okre?e
Spirala zmije
Raširenih rila

U jednom trenu
Za?uje se
Gong
Kaže moja zemaljska majka
Boga ne trebaš moliti
On sve sam u?ini
Ove na zemlji njih trebaš moliti

To?im benzin
Pa plin
Vozim prema Žumberku
Tamo je dom
Mog
Dragog
Prijatelja
U kraljevstvu tišine
Okružen cvjetovima
Stablima kestena
Padina
Prepuna jesenskih gljiva
Mir
Tišina
Glavobolja promjena

Karte i dalje
Lete iznad glava
Pokušavam doku?iti
Što radim tu
?emu sve to
Tko sam je
Zašto sam došao
Od kuda
Koja je moja namjera
U ovom cirkusu
Koji
Bez to?ke
Dvorskih luda
Baca?a noževa
I lete?eg špila karata
Ne bi imao smisla
Oštrica se zabije
Kraj moje glave
No znaš
U toj tišini
Izme?u nas
Pronalazim istinu o samom sebi
Ponovo se susre?em i suo?avam
Sa onim što je sada
Što je bilo
Što dolazi
Sve je postalo sadašnji trenutak
Ostaje mi samo da zapjevam la la la la la
Frekvencije razli?itih nivoa

Leptiri
Vukovi
Ljudi
Gmazovi
Lovci ubojice
Žrtve
Pobjednici
Heroji
An?eli
Bogovi potu?eni do noguAko su programi duše i mogu biti izbrisani

Ako su programi duše i mogu biti izbrisani
Cijeli svijet duša je u zabludi
Nema budu?nosti
Programi imaju svrhu
Programi bez svrhe
Brišu se
Tako, otprilike ide jedan dijalog
Dok u Matrixu revolution
Neo ?eka vlakovo?u
Krivo složene stvari
Dovode do krivog razumijevanja
A što je sa svijetom mašina
Kako on egzistira
Što ga stvara i pokre?e
Što su sluge a što gospodari
Koliko ima nebeskih svodova
Jednih iznad drugih
Jesmo li toliko zapleteni u snu
Da multipliciramo matricu
Nebrojeno puta
Ako je sve san
Program
Iluzija
Poništenjem
Brisanjem
Možemo li po?eti iz po?etka
U kojem ?e se obliku energija iskazati
Transformirati

Svijet je podijeljen
Da nitko ne zna istinu
Istina u dijelovima
Vodi u zablude
Svatko misli da je njegova istina
Jedina istina

Staviš masku
Postaješ maska
Uzmeš kostim
Postaješ marioneta
Tvojim pokretima
Upravlja neka druga ruka
Nevidljivim koncima spojena si
Dok u snu
Pokušavaš letjeti
Plivaš
Zauzimaš stav u raspravi
?iji si ti zvu?nik
Tko kroz tebe govori
Misliš da su rije?i tvoje

Nadahnuto se ispovijedaš
O snu koji želiš ostvariti
Ali pazi, tu su dvije rije?i prevare
San
Želja
Ni jedno ni drugo ne postoji
I tvoj san je iluzija
U iluziji sanjaš
U iluziji želiš
A spavaš u svijetu strojeva
Strojeva koji jesmo

Kad nam uzmu stvari
I duh negdje zaspe
Izme?u stanica i kolodvora
Sjedimo na poljani
Ronimo suze
Ne znaju?i zašto
Ve? osje?amo
Samo sažaljenje

Zastanimo opet
Tu smo odvojeni od svega
Bar tako
Osje?amo
Odvojenost od cjeline
Nije stvarna
I dalje smo povezani
Sa svime
Sa svima
Izgubljeni klju?
Imenom Zaborav

Snažna potreba
Signal slab
Sje?anje zapleteno u matricu
Uskla?enih programa
Samo je tren
Kad naši gospodari
Razmjenjuju igra?ke
Ili nas preprodaju
Kao robu sa greškom
Sve ovisno o tome
Kako su se igrali
Teško pokvarene
Stavljaju u stanje sna
I daju ih
U radionicu za popravak

U snu
Tr?imo poljima
Na kojima cvjetaju zvijezde
Nebo je
Nebesko plavo
Nema oblaka
To je mjesto obnavljanja
I zamjene dijelova
Prije nego što nas vrate
U arenu
Borbe i strahova
Oni koji su bolje prošli
Postaju dio igre
Na putovanju stvaranja
I rušenja
Svjetova

Bogovi rastu i u?e
Kako da sa?uvaju i unaprijede igru
No najgora se stvar dogodi
Kad djeca bogova
Igraju?i
Zaborave tko su
Uvuku roditelje
Njima manipuliraju
Tada
Igra?ke najviše stradaju
Ratovi su dugi
Iscrpljuju?i
Majka i otac
Stvaranja
Pošalju
Val
Da ispere koprenu
Sa o?iju da se svjetovi uravnoteže
I igra krene iz po?etka

Negdje
U jednom kutu
Zaboravljenom od svih
Igra?ke
Su oživjele
Svoja srca
Stvaraju svoj
Vlastiti svijet
Svijet bez bogova

Što misliš, tko si*
Vrijeme je da saznaš

*Što misliš tko si, knjiga Carlosa Wartera,MD


Odlazim

Odlazim
Jer dolazi takvo vrijeme
Nikad ne?u oti?i
Postajem nevidljiv
Ni sjena mojeg kaputa
Vidjeti se ne?e
Stvari koje se neprekidno raspadaju
Treba otpustiti

One same
Kao brod sa puno slabih mjesta
Tonu
Nestaju sa ulica
I tvojih putova
Da me ne sretneš
Da te ne prepoznaju
I da ne moraš re?i
Taj ?ovjek
Meni ne poznat nije

Ni groba imati ne?u
Izgorjet ?u u vatri zore
Gore?i
Kako bih dao svjetlo danu
Kao da nikad
Mene
Bilo nije

Sve ?e izgledati
Kao loš i nedovršen roman
Koji ?eš maknuti sa svojih polica
Sve ?e prekriti
Tama patine
Prašina zaboravljenih stvari
Ništa ostalo nije

Potonuli brod netko prona?e
Na koji na?in
Nešto
Što bilo nije
Što šuti
Ni u mislima ne izgovaraju?i tvoje ime

Ne tražim više rime
Ritam i melodije
Za pjesme o tebi
Šutnja
Tišina

Kad me budu mu?ili
I zadnje dijelove tijela
Komadali
Ne?u im priznati
Tvoje ime

Pantomimom
Pri?ati pri?u o pajacu
Na žici
Na koncu
Na kraju pri?e
Pred djecom u krugu
Poklon do zemlje
Dok o?i
Lutke
Gledaju
Vrh cipele tvoje
Ne?ujni vrisak
Drža?a križa i žice
Ja tebe ne?u
Ali molim te
Ti meni zaboravi ime

Izbriši kredu sa plo?e
Gdje su re?enice dubine
Emocije
Pjesme u skici

Neka su mirne misli tvoje
I srce neka se smije
Neka sve bude
Kao da ništa ni po?elo nije

Moja draga
Uzeo sam tvoju tugu
Koliko ukrasti se moglo
Svoju šutnju
Tvoju tišinu

U kinu sjediš
Gledaš taj usporeni film
Vidiš namjere
Nakane
Skrivene stvari
Koje promakle su neprimjetno prije

Padaš prema dnu
Jedini dobar put
I probijaš dno
Ulaziš u svijet ispod  vode
Tu sve po?inje
Naboji elektriciteta
Stvaranja
Podijele su još uvijek cjelina

Pri?e još neispisane
Sve je kako treba
Taj proces zadržan je
Za stvaranje snova
Slatko?a života
Podržava laž
?ine?i brzo zadovoljstvo
Zadovoljnog nepca
Pohlepu ega
Ovaj put
Daješ mu ime
Beskrajne mogu?nosti

Uporno tražiš
Dok se odmotava
Slika za slikom
Igranog filma

Na peronu
Opustjelom
Sjedi ?ovjek
Ili sli?an mu lik
Svjetluca u tami
Skoro nevidljiv u danu
?eka
Ve? tisu?e godina
Da ispuni dogovor

Plašt je satkan
Od materije zvijezda
Kapulja?a na le?ima
Klupa boje
Oksidiranog bakra
Zidovi požutjeli
Od naslaga
Pustinjske prašine
Zagledan u daljine

Tada dolaziš
Kora?aš meko
Ne?ujno
Kao u davno vrijeme
Jastreb kruži ispod litica planine

Na klupi
Kraj njega
Knjiga
Boje ve?ernjeg horizonta

Ti znaš
Pored njega treba pro?i
Gledaš pred sebe
Vizija je jasna
Stvara cestu ispred tebe

Dva koraka do njega
Zasvjetluca knjiga
Na praznim koricama
Slažu se slova
Ispisuje se tvoje ime

Taj tren
Usporeno vrijeme
Prolete slike
Djetinjstva
Vas dvoje
Daleko u sredini dana
Sva sje?anja u jednom

Slijede?i korak
On ve? ostaje iza tebe
Tvoje o?i
Njegovim osmjehom se smiju

Raspada se knjiga
Stranice postaju slike
Što su dalje od tebe
Postaju sve ve?e
Stvaraju?i novi svijet
Novi svemir
Svemir bez rime

Ti znaš
To je ljubav
Što prati svaki tvoj odabir
Novo sazvjež?e
Ima tvoje zemaljsko ime


 
Novinari papagaji

Novinari papagaji
Politi?ari sluge
Skriveni gospodari u svojim jazbinama
Nije vuk u ov?joj koži
Ve? reptoid u ljudsko
Temeljne zablude omogu?avaju manipulaciju
Vjerovanje ni?emu ne služi
Osim gospodarima
Ne zanima me tko je otac a tko sin
Ni tko je susjed
Ni tko je Lidija
Ne zanima me ni NLO
Ništa me ne zanima
Dok u vene ubacuju kemiju
Otrove
Koji ubijaju
Ništa me ne zanima
Osim izlaza
Iz ove svijesti
Zarobljene i okovane
Kako možemo govoriti o ljepoti
Kad smo zaboravili stvaranje
Nekima drugima je sve to ružno
Roboti ljudi
Upravljani daljinskim
Programirani do besvijesti
Što se doga?a u svemiru slobodne volje
Ako je prst
Bi?a velik kao cijeli mlije?ni put
Ne možemo to ni zamisliti?
I sva ta dokumentacija koja dolazi i mijenja se
Prema potrebama vladar
Kao što nam mijenjaju svijest i sje?anja
I mislimo da je uvijek tako kako se sje?amo
A stvarno smo upravljani
I zabluda koju stalno ponavljamo
Istražuju?i iluziju
Ne vodi nikuda
Jer nema izlaza iz holograma prijevare
I poslije tolikih pitanja
Koje sam postavljao sebi i vama
Tolike godine
Shvatio sam da je cilj
Iz jedne zablude oti?i u drugu
Misle?i da putujemo
Na putovanju nade
Nade za budale
Vjerovanje za neuke
?ekanje spasitelja
Mesije
Nekoga tko ?e umjesto nas u?initi nešto za nas
To se ne?e nikada dogoditi
Zapamtite
NIKADA
Samo mi možemo mijenjati svijet
Mijenjaju?i ga kroz promjenu naše svijesti
Kroz rušenje granica koje su nam nametnute
A mi ih
Brižno ?uvamo i održavamo
Fokus našeg djelovanja je svijest
Ne ono što igra u igrokazu zatvora pet osjetila
Ve? svijest nas samih
Naše spajanje sa izvorom Svega
Kako god to zvali
I ne znaju?i o ?emu govorimo
Ne razumski
Jer razum je kao prazan disk
Koji se puni programima
Znanje je nalazi u našim srcima
Od uvijek
I zauvijek

Izlazi glasnogovornik
Ha ha ha
Koji termin
Pružaju se mikrofoni otvaraju blokovi kemijske su naoštrena
Dolazi nam re?i kako nam je kako živimo i što da mislimo
Što da vjerujemo i radimo
A o nama se brinu oni
Koje smo birali i dali im vlast
Svaki od nas pojedina?no ?ine?i ili ne ?ine?i
Dao je svoj život
U ruke onome tko ga u op?e ne poznaje
Pa molim lijepo nije li to suludu
Jeli nam jasno kolike smo ovce i kako nas pastiri vode na klaonicu

Novinari papagaji
Politi?ari sluge
Skriveni gospodari u svojim jazbinama

Hej
Drmni onoga kraj sebe
Probudi ga
Vrijeme je
Da naše živote uzmemo u svoje ruke

PROBUDI SE
 

Stranica 4 od 17 Sve stranice