Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Elektri?ni svemirKoronino masovno izbacivanje eruptira iz Sunca
 

Elektri?ni svemir: Što je došlo prvo?

Donald Scott,
thunderbolts.info
Petak, 24. lipanj 2011., 19:14 CDT


Elektri?ne struje stvaraju magnetska polja u Suncu.

„Što je došlo prije, kokoš ili jaje?“ Postavljanje ovog pitanja ?esto izaziva podsmijeh od skupine djece koja to prije nisu bila pitana. Za odrasle, to potvr?uje njihovu osudu da pitanja na koja nije mogu?e odgovoriti moraju biti ignorirana smijehom. Za farmera koji ulazi u posao prodaje jaja kupnjom skupine kokoši nesilica odgovor je jednostavan: „Moje kokoši su došle prve; na taj na?in sam dobio svoja jaja.“

Astrofizi?ari koji se bave Suncem i koji pokušavaju objasniti što uzrokuje koronska masivna izbacivanja (CMEs) imaju sli?nu zagonetku za odgonetnut: „Što je došlo prvo, promjena u elektri?noj struji ili promjena u Sun?evom magnetskom polju?“ Sve do današnjeg dana nije bilo spomena o elektri?nim strujama u svemiru od strane astronoma koji se bave Suncem. Nije bilo nikakve potvrde da je elektri?na struja potrebna da bi se stvorila magnetska polja ili da ona uop?e postoji.

Kristian Birkeland je 1908. sugerirao da elektri?ne struje iz Sunca uzrokuju pojavljivanje polarne svjetlosti koju primije?ujemo. Astronomi kao što su Sidney Chapman su ga ismijali zbog toga. Kada se radi o opisivanju Sun?evih koronskih masovnih izbacivanja i sli?nih fenomena, sve što smo ?uli ve? desetlje?ima u vezi toga je da se magnetska polja kre?u uokolo i savijaju – njihove „magnetske linije sile“ se skupljaju, dodiruju i onda razlije?u nose?i materiju sa sobom. To se naziva“Ponovnim magnetskim spajanjem.“ Astronomi koji se bave Suncem nikad ne spominju elektri?ne struje. Ho?e nas uvjeriti da magnetska polja sve to rade sama, bez pomo?i.

?ini se da su se od nedavno stvari promjenile. „Nova studija“ pod naslovom „Trenutni mehanizam ispunjavanja za lomljenje linija magnetskog polja tijekom ponovnog spajanja“ (9 lipanj, 2011., Br. 474, Nature, str. 187) spominje elektri?ne struje – ali više kao efekt nego kao uzrok kretanja magnetskih polja. Pravi labaratorijski pokusi bi od njih zahtijevali postavljanje elektri?nih struja da bih stvorili magnetska polja koja su željeli izmjeriti. Stoga su naveli rezultate svojih kompjuterskih simulacija kao eksperimentalnu ?injenicu.

Desetlje?ima su elektri?ni injženjeri i klasi?ni fizi?ari znali da samo kretanje(strujanje) elektri?nih naboja uzrokuje magnetska polja. Elektri?na struja je jedini uzrok magnetskih polja. Mijenjanje snage i smjera tih struja ?e pomaknuti magnetska polja uokolo i promijeniti njihovu snagu. Zatvaranje uzro?ne elektri?ne struje ?e uzrokovati osloba?anje magnetski poshranjene energije.

U sažetku studije koja je gore navedena autori navode: „otkrili smo da kada trenutni slojevi, koji se oblikuju za vrijeme ponovnog magnetskog spajanja, postanu previše intenzivni, oni se dezintegriraju i šire u kompleksnu mrežu punjenja koja uzrokuje da se brzina ponovnog vezivanja naglo pove?a.“

Sve su krivo shvatili. Zaboravljaju ?injenicu da su varijacije u smjeru i snazi uzro?ne elektri?ne struje to što stvara zapažene promjene u magnetskom polju. Da li smatraju da magnetsko polje ima snagu volje? Da li se magnetska polja „sama po sebi“ kre?u uokolo i „ponovno spajaju“? Što poti?e njihovo pomicanje na prvom mjestu? Što je prvotni uzrok fenomena kojeg opažaju i nazivaju „ponovnim magnetskim spajanjem“?

U ovoj studiji izvještavaju da promjene u magnetskom polju stvaraju punjenja elektri?ne struje. Elektri?na punjanja su to što stvara magnetska polja i uzrokuje njhovo kretanje. Ova studija nam nudi prvi tra?ak nade da se te ideje možda javljaju u embrijskom stanju u umovima astrofizi?ara koji se bave Suncem.

U ovom trenutku, oni još imaju svoja jaja prije svojih kokoši. Možda ?e jednog dana to shvatiti i u?initi to kako spada.

Donald Scott je autor Elektri?nog neba.


?lanak prenesen sa: http://www.matrixworld-loviste.com

Originalni ?lanak možete vidjeti ovdje.