Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Arcturians - kanalizirane poruke

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Arcturians - kanalizirane poruke (trenutno prikazana)
  2. dio
  3. dio
  4. dio
  5. dio
  6. dio
  7. dioARCTURIUS
kanalizirane poruke


Dragi ?lanovi Planetarnog Uzašaš?a,

?estitamo! Vi ste preuzeli i integrirali višu frekvenciju svijetla u vaše zemaljsko vozilo i stopili vaše osobne ?akre sa planetarnim ?akrama Gaje. Zbog toga smo mi Arkturijanci došli da vas podsjetimo na sporazum koji ste napravili s nama prije vašeg dolaska u zemaljsko vozilo. Vi ste bili u više dimenzionalnom Sebstvu i pripremali se za vašu realnost tre?e dimenzije sadašnjeg zemaljskog života, kad ste pozvali nas, Arkturijansku kolektivnu svjesnost. Znali ste da ?e ova realnost biti jako važna, budu?i da ste pristali biti ?lanovi «zemaljske posade» tima Planetarnog Uzašaš?a.

Bili ste svjesni da ?e vam sadašnja realnost dati veliku mogu?nost rasta svjesnosti, ali ste isto tako znali da ?e biti lako izgubiti se u iluzijama tre?e dimenzije i zaboraviti sporazum Duše.

Zbog toga ste nas zamolili da se povežemo s vama ?im budete mogli primiti naš poziv da vas podsjetimo na vaš sporazum. Budu?i da ste uveliko proširili svoju svjesnost, mi smo sada u mogu?nosti da s vama stupimo u vezu. Kad smo se sreli prije vašeg sadašnjeg života, vi ste obe?ali da ?ete podijeliti našu komunikaciju sa što više ljudi. želimo da znate da smo vam zahvalni da kroz vas možemo komunicirati sa ostalima, mi smo potpuno iza vas i u vama.

Sjetite se da nas držite u svijesti u svakom trenutku svog života. Osjetite našu komunikaciju koja ide kroz vašu krunsku ?akru, da bi se pokazala na ekranu tre?eg oka. Provedite našu energiju kroz nožne prste, ruke i srce. Osjetite nas iz središta zemlje i sa ruba atmosfere. Budite Jedno sa Arkturijanskom kolektivnom svjesnoš?u u svakom pokretu, misli, akciji i emanciji. Vidite naše lice kad gledate u ogledalo. Osjetite naš korak kad hodate kroz život i naš dodir kad istražujete svijet. Mi smo uvijek sa vama.

Mi, Arkturijanci, vas želimo podsjetiti da smo mi izabrani od strane Galakti?ke federacije da nadgledamo tranziciju stanovnika Gaje kroz ?etvrtu u petu dimenziju i nadalje. Stanovnici Arkturusa su se izdigli iznad tre?e dimenzije pred mnogo eona, a naša zvijezda ?e uskoro slijediti. Budu?i da smo služili kao staratelji onima koji žele slijediti Put ?iste svjesnosti, u stvari, u sadašnje vrijeme, mnogi od nas su uzeli fizi?ka tijela da pomognu Gajino planetarno uzašaš?e. Budu?i da vibriramo na petoj dimenzije i više, ulazak u zemaljsko tijelo je velika žrtva, ali ju radosno prihva?amo.

NAŠ KORIDOR

Akturijanski koridor je tunel svijetla, koji služi kao me?udimenzionalni portal u petu dimenziju i dalje. To je zbog blizine koridora Arkturusu i našeg drevnog sporazuma da pomognemo onima koji su na putu Uzašaš?a, jer smo izabrani za staratelje. Bi?a koja žele sudjelovati u eksperimentu tre?e dimenzije zemlje, putuju kroz naš koridor. Zatim kad su upotpunili svoj boravak u nižim svjetovima, kroz isti koridor se vra?aju u više dimenzije.

Naš koridor je taj kroz koji osobe prolaze kad se ponovo vra?aju na Zemlju u slijede?e inkarnacije ili idu u druge solarne sustave i dimenzije. Stoga smo mi ?uvari koridora koji služi ne samo kao prolaz kroz koji ljudi idu za vrijeme smrti i ponovnog ro?enja nego i kao usputna stanica za nefizi?ku svjesnost kako bi se naviknula na fizi?ki svijet.
Kad želite boraviti izvan vašeg solarnog sustava i iskusiti druge sustave, vi ?ete to u?initi kroz naš koridor.


PODRŠKA GAJI

MI, Arkturijanci, kao i vi, ?lanovi Planetarnog tima uzašaš?a, smo se obavezali koristiti snagu Bezuvjetne ljubavi, da pomognemo Gaji da ispuni božanski plan i postane planeta pete dimenzije mira i ljubavi. Voljeni ?lanovi Plejada, Sirijusa, Arkturusa, Andromede i Antaresa, kao i Bratstvo i Sestrinstvo Svijetla, an?eosko kraljevstvo, Uzašli majstori, i probu?eni Zemljani, su ujedinjeni da pomognu Gaji u njezinoj transformaciji.

Sjetite se da je klju? vašeg osobnog uzašaš?a u unutarnjem miru i bezuvjetnoj ljubavi, posebno ljubavi vašeg fizi?kog tijela.

Vaše zemaljsko vozilo vam dozvoljava da svoju realnost kreirate svojim mislima i osjetite ?udesne emocije radosti i ljubavi. Sretni smo što vas sada možemo podsjetiti da u ovo vrijeme emocije ljubavi i radosti imaju sposobnost podignuti vašu svjesnost na najvišu mogu?u frekvenciju. Iskustvo nesre?e nije odgovor na vanjske ili unutarnje utjecaje, nego naprotiv, to je znak da je vaša svjesnost pala na nižu frekvenciju.

Kad se suo?ite sa iskustvom «nesre?e» dok vašu svjesnost držite podešenu na frekvenciju vaše Duše/Sebstva, vi to možete uvidjeti kao mogu?nost za rast i proširenje svijesti. To je zato jer iskustvo koje uništava vaš ego je pravi izazov za vašu Dušu. Sa stanovišta vašeg multidimenzionalnog Sebstva, svako iskustvo je nova mogu?nost da ?istite i volite sebe i svoju planetu. To je dnevna povezanost sa višim dimenzijama i s nama, Arkturijancima, koji ?emo vam omogu?iti da potpuno osvijestite Misiju koju ste odabrali u zemaljskoj ?eti Tima planetarnog uznesenja.

O ARKTURUSU

Prije putovanja kroz Koridor, dozvolite nam da vam damo neke informacije o našem svijetu. Arkturus je crvena super zvijezda 36,7 svjetlosnih godina udaljena od Zemlje, u konstelaciji ?izama. Vjeruje se da je to bila jedna od prvih zvijezda koju su uo?ili drevni promatra?i, jer je to ?etvrta najsjajnija zvijezda na nebu. Od nje su sjajnije sam zvijezde Sirijus, Kanopus i Alfa Centauri. Na vašem jeziku Arkturus bi se preveo kao «?uvar medvjeda» zbog blizine Velikog i Malog medvjeda. Ime Arkturus se je prije upotrebljavao za cijelu konstelaciju ?izama.

Mnoge vaše milenije Arkturus se smatrao svjetionikom. Stari Egip?ani su ?izme nazivali «Smat» što zna?i «onaj tko postavlja pravila, pokorava i upravlja», kao i «Bau» što zna?i «onaj koji dolazi»

Arkturs je bio obožavan u vremenima Nila, za vrijeme Venecije u Ankoni. U 13. st. u Indiji, Arkturus se zvao «Svati», «Dobar goer». Rano arapsko ime za Arkturus je bio «Al Haris al Slama», «?uvar raja».

U vašoj mitologiji ….

Crvene super zvijezde poput Arkturusa su prete?e super nove, neutronskih zvijezda i crnih rupa. Zbog toga je Artkturus u zadnjim stadijima svog vidljivog života iz tre?e dimenzije. Budu?i da je Arkturus najsjajnija zvijezda u konstelaciji ?izama, ?esto se zove i Alfa ?izme. Obrazac zvijezda u našoj konstelaciji ?ini oblik zmaja s tim da je Arkturus na dnu. Arkturus je div u dijametru 18 puta ve?i od zemaljskog Sunca, sa ?etiri puta ve?om sun?anom masom i površinskom temperaturom nižom za 1500 stupnjeva, ali mnogo ve?a površina ga ?ini 105 puta svjetlijim od zemaljskog Sunca. Arkturus je stvoren prije 10 milijardi godina u krugu svjetlosti Mlije?ne staze, u generaciji zvijezda prije zemaljskog Sunca. To ga ?ini dvostruko starijim od sun?evog sustava Zemlje i najstariji je objekt vidljiv golim okom.

NAŠI LJUDSKI KANALI

Bilo je mnogo ljudi koji su s nama komunicirali. Edgar Cayce, poznati zemaljski kanal, je saop?io da su Arkturijanci jedna od najrazvijenijih civilizacija naše galaksije. Mi ?edno dopuštamo da je to tako, budu?i da smo mi civilizacija pete i viših dimenzija.

Mi smo tako?er i prototip budu?nosti Zemlje i rado koristimo našu arkturijansku energiju da emocionalno, mentalno i duhovno pomognemo svakome tko nas pozove. Mi smo uvijek raspoloživi da pomognemo svakome tko želi biti planer i dizajner vaše nove nadolaze?e realnosti.

Knjiga «Kju?evi Enocha» opisuje nas kao « središnji programski centar koje fizi?ko bratstvo u ovom univerzumu koristi kako bi upravljalo fizi?kim». Knjiga nas naziva «?uvarima frekvencije svijetla» koji pripremaju ?ovje?anstvo za nadolaze?e «Bratstvo Svijetla», Arkturus je u stvari, žarište znanja, biblioteka koja u?i Zemljane i druga uzdižu?a bi?a kako da se pomaknu iz jedne realnosti u drugu.

Naš sustav ?izme simbolizira starješinu, mudraca, mudrog starog ?ovjeka koji je zainteresiran za skrivene principe uzroka, teorije, ideologije, kako prošlost utje?e na budu?nost. Zbog toga je konstelaciju ?izama simbolizira lik Pustinjaka u tarot kartama. Pustinjak nosi ogrta? sa kapulja?om koji ga prekriva cijelog osim lica i ruku. U desnoj ruci drži fenjer, u lijevoj štap, pored njega na zemlji je zmija.

Oswald Wirth u ?arobnjacima tarota objašnjava da Pustinjak koristi svog psa da tapka po podu i komunicira sa zemljom dok on lagano ide svojim Putem. Umjesto da ubije zmiju, on na nju baca ?ari tako da se ona omota oko njegovog štapa, što nam govori da se ?arobnjak ne boji nižih energija, nego naprotiv, upravlja njima. Svjetlo svjetiljke osvjetljava, otkriva i prodire u unutrašnjost stvari. Pustinjak je majstor koji radi na crta?oj plo?i, stvara to?an plan konstrukcije.

Prije nego što dobije oblik, sve postoji kao apstraktna ideja, namjera. Pustinjak predstavlja misterioznog zanatliju, «crta?a plana», podiza?a skele, koja je neophodna prije po?etka bilo kakve fizi?ke gradnje. Pustinjak je sposoban upravljati radom drugih i razabrati za?etak ljudskog razvoja. Na taj na?in, mi, Arkturijanci, vam pomažemo kreirati za?etak Nove zemlje.

Norma Milanovich je opisala komunikaciju s nama u svojoj knjizi. Mi, Arkturijanci, smo gospo?i Milanovich dali važnu poruku da je osnovni uvjet života u petoj dimenziji bezuvjetna ljubav. Negativnost, strah i krivnja moraju biti prevladane ljubavlju i svijetlom. Mi usko sura?ujemo sa Uzašlim Majstorima i Galakti?kom Federacijom. Mi univerzumom putujemo u našim svemirskim brodovima, koji su jedni od najrazvijenijih u univerzumu, kako bismo štitili i vodili ?ovje?anstvo pomo?u naših telepatskih transmisija, onima koji nas mogu perciprati.

OTVARANJE KORIDORA

9. septembra 2002. energija našeg Arkturijanskog koridora se poja?ala i pomakla tako jako da bi se to moglo opisati kao «kozmi?ki flip flop». Vaše podru?je univerzuma pove?ava svjesnost, rebalansira, ?isti i intenzivira. U ovoj tranziciji dopušteno je našem Arkturijanskom koridoru da se pripremi za svoju višu službu. Dvadeset i sedam dana nakon pomaka mi smo se pre-baždarili da bismo bili prihvatljiviji za svjesnost tre?e dimenzije. Za vrijeme tih dvadeset i sedam dana, re?eno je da ?e biti mo?no spajanje svih dimenzija u savršeno jedinstvo svih dimenzionalnih ulaza. Savršeno jedinstvo dozvoljava otvaranje ulaza u unutrašnjost koridora koji je tamo postojao eonima ali se otvara samo ujedinjenjem dimenzija.

Ovaj unutrašnji ulaz je još otvoren, i ostat ?e otvoren tako dugo dok postoji i jedna osoba, planeta ili realnost tre?e dimenzije spremna da se vrati u više svjetove. Naš koridor u sebi sadrži harmoni?ku rezonancu koja aktivira sje?anje na vašu sposobnost da putujete i komunicirate inter-dimenzionalno. Do septembra 2002, vršilo se uskla?ivanje u svakom od vas koje vam je omogu?avalo sposobnost da shvatite i prihvatite da je SADA vrijeme da se vratite KU?I, u petu dimenziju ili više. Najbolje od svega je da ne morate «napustiti»bilo koji dio vaše voljene realnosti, jer se i Gaja isto tako priprema za svoj povratak KU?I.

Ovaj kanal je bio telepatska komunikacija s nama, Arkturijancima, mnoge godine i ona je dragovoljno podijelila naše komunikacije putem interneta. 2002, kad je postala svjesna da je koridor aktiviran, ona je sebi dozvolila iskustvo da svakodnevno ulazi u koridor, zapisuje svoja iskustva i dijeli ih drugima putem svojih obavijesti. U po?etku procesa, prošla je teška iskušenja mentalnog, emocionalnog i fizi?kog ranjavanja.

Kroz svoja iskustva u Koridoru ona je prošla transformaciju. Me?utim trebali su pro?i mjeseci prije nego što je toga postala svjesna. Duhovno lije?enje je poput kuhanja u mikrovalnoj. Ono se odvija sa odre?enom frekvencijom, a «kuhanje» se odvija iznutra prema vani. Uvijek je u fizi?kom svijetu potrebno «vrijeme» dok u vašoj svjesnosti ne do?e do promjene. Možda su neki od vas bili s njom, ili s drugima, 2002 i imaju sli?no iskustvo. Bilo da ste toga svjsni ili ne, ako ste bili na ovom putovanju kroz Koridor, vi ste vjerojatno sudjelvali na ovom putovanju 2002.

?ak iako je ovo vaše prvo putovanje kroz Koridor, usporedite za trenutak vaš sadašnji život sa životom 2002. god. Frekvencija se je na vašem planetu od tada jako pove?ala. Ve?ina od vas je doživjela neku vrstu transformacije. Kad viša frekvencija svjetla ulazi u vaš oblik, vaša osobna frekvencija raste. Ova pove?ana vibracija uzrokuje ja?u vrtnju ?akri i stanica sve do vaše DNA. Ova pove?ana vrtnja izbacuje niže frekvencije tame, straha, nelagode i bolesti, kako bi vam omogu?ila da prihvatite više svijetla u svoju svjesnost, tijelo, realnost.

Proces izbacivanja tame vam omogu?uje da u vaš sustav prihvatite više svijetla. Ova viša frekvencija svijetla može stvoriti razne simptome transformacije u vašim emocijama, mislima, tijelu, akcijama i realnosti. Me?utim nagrada je da frekvencija vašeg zemaljskog vozila raste i da se vaša svjesnost širi. Zbog ovih promjena, koliko god da su one neugodne, vi ste spremni zapo?eti vaše putovanje kroz arkturijski koridor. U toku vašeg putovanja, vi možete poželjeti da izrazite koliko se je vaš život promijenio ili nije od otvaranja našeg koridora 2002. Mi predlažemo da na to obratite pažnju jer se prizemljeni ljudi ?esto mogu izgubiti u svakodnevnim obavezama i zaboraviti koliko su napredovali.

Dozvolite svojoj mašti da prevlada kako biste mogli ušutkati glasove sumnje, na putovanju vaše svjesnosti u petu dimenziju i više. Ovo je putovanje izvan vremena i prostora. Zbog toga nema napuštanja ili dolaska. Postojat ?e samo ovdje i sada rastu?e svjesnosti osje?aja SEBSTVA. Zato ?vrsto svežite pojas na vašem putovanju kroz arkturijanski koridor.

Mi smo uvijek s vama. ……Arkutijanci.PORUKA OD GAJE

Dragi Zemljani,

Želim vas podsjetiti da ja, Gaja, svjesnost Zemlje, sudjelujem u ovom multidimenzionalnom putovanju. Zahvaljujem vam na pove?anju vaše osobne vibracije tako da možete širiti više frekvencije multidimenzionalnog svijetla sa našom planetom. Zauzvrat, ja ?u vam pomo?i da uzemljite vaša multidimenzionalna iskustva u vaše fizi?ko i planetarno tijelo. Ja, tako?er moram pro?i kroz veliku promjenu i spremna sam za pomak izvan granica tre?e/?etvrte dimenzije.

Pripremaju?i se za putovanje, zamislite da idete u novi dom. Me?utim to nije dom za vaše tijelo nego za vašu svjesnost. Vaša svjesnost prelazi u Svjetlosno tijelo. U stvari vi širite svoju svjesnost u Svjetlosno tijelo jer ?ete vaše zemaljsko tijelo držati na istoj frekvenciji kao moja planeta. Na taj na?in mi ?emo se pomaknuti u petu dimenziju i više kao JEDNO bi?e što smo uvijek i bili.

Razmišljajte o svom Svjetlosnom tijelu kao prekrasnoj sobi na mansardi koju niste nikad koristili, ali je oduvijek bila tamo. Vaše Svjetlosno tijelo je uvijek bilo na «mansardi» vašeg multidimenzionalnog uma, kao što je Atma (Trostruki plamen) vašeg Višeg Srca. Vaše putovanje kroz koridor ?e toliko proširiti vašu svjesnost da ?ete se biti u stanju «prebaciti» u vaše Svjetlosno tijelo iako još djelujete u zemaljskom vozilu u svakodnevnoj, fizi?koj realnosti. Na taj na?in, vi ?ete žive?i svoj svakodnevni život biti oslobo?eni svih iluzija, polariteta i ograni?enja.

Vi ste se polako navikavali na vaše Svjetlosno tijelo prihva?aju?i svijetlo u zemaljsko vozilo i stapali to svijetlo sa mojom planetom. Zbog toga ste uklju?ili i potpuno uzemljili neograni?enu mo? izvora vaše istine, multidimenzionalno svijetlo/elektricitet. Sve što sada trebate je da ga uklju?ite. Zato, pitam vas, da li ste spremni da aktivirate vaše Svjetlosno tijelo?

Ljubav i svijetlo u vama kažu DA, dok vaš unutarnji strah i tama kažu NE. Vaše putovanje kroz koridor ?e vam pomo?i da o?istite ostatke straha koji vas odvajaju od toga da prihvatite svoje više SEBSTVO.

Dajte si vremena da se sjetite ljubavi i radosti mnogobrojnih zemaljskih avantura… Sada više ne trebate blokirati svoja sje?anja, jer ste to radili u ve?ini inkarnacija na mojoj planeti. Vi se ne morate sjetiti detalja drugih realnosti, samo prizovite ljubav svake realnosti koju ste ikada iskusili na mojoj Zemlji.

Osjetite svu ljubav vašeg dugotrajnog odnosa sa mnom, Gajom, kako ulazi u vaše srce i ispunjava vaš um sa prekrasnim sje?anjima….

Dozvolite ljubavi da ispuni vašu svjesnost tako da nema mjesta za strah. Izbacite potrebu da osje?ate strah i nadomjestite ju potrebom da se sjetite ljubavi…

Na taj na?in, vaše Svjetlosno tijelo ?e se tako proširiti da ?ete stalno biti njega svjesni, ono ?e vas voditi i štititi. To što je nekad bilo san sada postaje stvarnost. Neprestanim ?uvanjem i povezivanjem sa vašim Svjetlosnim tijelom i mojim planetom, vi se ne?ete uzdignuti od mene, nego sa mnom. Na taj na?in ?ete olakšati i svjesno iskusiti dugo o?ekivano planetarno uzašaš?e Zemlje. Ništa ne?e biti izgubljeno osim straha i žalosti, kad se Raj na Zemlji uspostavi.

Dok se pripremate da u?ete u Koridor, ponavljajte što ?eš?e: ja sam spreman/na aktivirati moje Svjetlosno tijelo!

Hvala što ste moj partner u stvaranju Nove Zemlje koja se bazira na miru i ljubavi. Zajedno, dragi Zemljani, mi sada putujemo kroz Arkturijski Koridor u nepoznato…. Gaja.

PUTOVANJE KROZ ARKTURIJSKI KORIDOR.

Voljeni, mnogi ?lanovi zemaljskog tima su došli iz razli?itih svjetova (zvijezda/planeta) da preuzmu zemaljsko vozilo kako bi sudjelovali u velikom kozmi?kom trenutku planetarnog uzašaš?a. Naš koridor omogu?ava dolaze?u zraku pomo?u koje se svaki ?lan može ponovo povezati sa svojim multidimenzionalnim SEBSTVOM. Arkturijanski Koridor služi kao ulaz, otpremna stanica, ili kontrolni toranj, poput onih na aerodromima. Mi smo središte, usputna stanica za sve me?u-dimenzionalne istraživa?e. Svi me?u-dimenzionalni putnici putuju kroz naš vrtlog/koridor. Oni ili ostaju ovdje ili idu dalje na druga zvjezdana odredišta.

Mi, Arkturijanci vas želimo podsjetiti da je ?iš?enje vaših svjesnih i nesvjesnih vjerovanja u ograni?enja i odvojenost to što vam omogu?uje da u?ete u Koridor i putovanje izvan tre?e dimenzije, kroz ?etvrtu i petu dimenziju u šestu i sedmu. Svaki put kad u?ete u Koridor, bilo svjesno bilo nesvjesno, nudi vam se ve?a spoznaja, razumijevanje i integracija vaše istine, multidimenzionalnog SEBSTVA. Mi, vaša Arkturijanska obitelj, rado prihva?amo vaš povratak KU?I u više svjetove, iako ih u stvarnosti nikad niste napustili, budu?i da je vaše zemaljsko vozilo samo mali dio vašeg multidimenzionalnog Bi?a.

Nakon otvaranja Koridora 2002, više frekvencije svjetla obasjavaju vašu planetu. Ovo više svjetlo je rasvijetlilo, i nastavit ?e rasvjetljavati skrivenu tamu u središtu vaše trodimenzionalne realnosti. Kad ne-polarizirano, svijetlo više frekvencije pete i viših dimenzija putuje kroz naš Koridor, ono poja?ava «me?uprostor» putovanja kroz naš Koridor i poja?ava prostor izme?u najsvjetlijeg svijetla i najtamnije tame. Jednom kad je to rasvijetljeno, staza izme?u svijetla i tame je otkrivena i veza izme?u dvije krajnosti je uspostavljena. Drugim rije?ima, svijetlo viših dimenzija ?e osvjetljavaju?i polaritete vaše tre?e dimenzije objelodaniti da izme?u njih NEMA odvojenosti. Ovo otkrivenje ?e izazvati kratki spoj matrixa tre?e dimenzije.

Ako vjerujete da živite samo u mraku, vi ste u iluziji da ste ograni?eni u vašoj sposobnosti da širite svijetlo. S druge strane ako vjerujete da živite u svijetlu, vi ste ograni?eni u vašoj sposobnosti da uzemljite svijetlo da biste rasvijetlili i iscijelili svoju unutrašnju tamu. Naša prepreka višim dimenzijama, nepolarizirano svijetlo ?e služiti da otkrije iluziju polarnosti i odvojenosti. Bez odvojenosti postoji SAMO Jedinstvo.

Svako polarizirano razmišljanje, kao što je dobro nasuprot lošem, pravo nasuprot krivom, bogato nasuprot siromašnom, nestaje kad je ovaj put ostvaren. Dobar ?e shvatiti da je on i loš, onaj tko je u pravu ?e shvatiti da je on i u krivu, a bogat ?e shvatiti da je on i siromašan poput ostalih. Okon?anjem polarizacije koncept odvojenosti se gasi. Sve suprotnosti, svi rubovi spektra iskustva ?e biti sjedinjeni tako da možete shvatiti da ste vi obje suprotnosti kao i cijeli spektar.

Uživajte u spoznaji da su vaša stara uvjerenja ograni?ena, jer ako ste imali iskustvo da ste siromašni, u krivu ili loši, lako možete izabrati iskustvo da ste bogati, u pravu ili dobri. Me?utim morate vjerovati da imate mo? spoznati svoje ograni?avaju?e uvjerenje, ili ga ne?ete imati. Vaše misli, bilo svjesne, bilo nesvjesne kreiraju vaša uvjerenja, a vaša uvjerenja kreiraju vašu realnost.

Sa okon?anjem iluzije odvojenosti, vaši osje?aji odvojenosti od vaše istine, više dimenzionalnog Svjetlosnog tijela ?e tako?er nestati, i vi ?ete shvatiti da je vaše Svjetlosno tijelo produžetak vašeg fizi?kog tijela, poput prstiju koji su produžetak vaše ruke. Koncepti odvojenosti i ograni?enja su samo trikovi, iluzije, koje ste vi stvorili kako biste mogli igrati «3D igru Odvojenosti i Iluzije».

Budu?i da ste se osje?ali odvojeni od vašeg višeg SEBSTVA, osje?ali ste se i odvojeni od mnoštva drugih trodimenzionalnih, alternativnih paralelnih realnosti koje su rapršene u prostor/vremenu vaše planete. Izgleda kao da je svaka od ovih realnosti sama i odvojena od drugih. Me?utim, svako prosvjetljenje dovodi do toga da svaki život doprinosi pro?iš?enju Duše.

Ove mnogobrojne realnosti su poput velikog klupka zamršene pre?e, a vaša Duša je nit koja sa?injava klupko. Svaki namotaj pre?e sadrži suštinsku istinu Duše koja je umotana u iluziju tre?e dimenzije. Svaka petlja je oznaka na plo?i 3D igre.

U po?etku ima puno petlji i vi se borite da do?ete do pre?e za duhovnu kreativnost, ali je previše zamršeno i zauzlano. Me?utim sa svakim otpetljanim ?vorom, rasvjetljava se druga jedna realnost odvojenosti i ograni?enja 3D igre i tok Duše je manje sputan.Nakon toga se više duhovno/kreativne snage može slobodno kretati prema preostalim 3D stvarnostima. Postepeno sve više i više igra?a u vašoj igri je oslobo?eno od trodimenzionalne iluzije.

Mi šaljemo ovu poruku vašoj Duši, tako da ona može raspršiti naše svijetlo u svaki dio vas na na?in da ga svako Sebstvo prihvati. Budu?i da vaša planeta raste sve više i više u ?etvrtu i petu dimenziju, vi ?ete postati svjesni vaših drugih realnosti. Tako možete iskoristiti prednosti poraza i pobjeda svakog od igra?a koji živi u vje?nom sada. Na ovaj na?in, mudrost mnogih života se može skupiti u jednoj Jezgri Života, u koju ?e se sliti sve alternativne paralelne realnosti na kraju igre osobnog i planetarnog uzašaš?a.

Kako bi stvari izgledale još konfuznije u vašem polariziranom-3D-mozgu, svaka od vaših mnogobrojnih inkarnacija je imala mnoštvo paralelnih realnosti. Paralelna realnost je paralelni život u malo razli?itoj frekvenciji od vaše inicijalne realnosti, kadgod se radi o trenutku velikih odluka. Na taj na?in vaša Duša može istražiti vašu odluku i akciju u okviru «igre» svakog trodimenzionalnog života. Da olakšamo ovo trodimenzionalnoj svjesnosti, vi obi?no birate da budete nesvjesni u vašim paralelnim realnostima. Me?utim ?esto ih možete sanjati ili maštati o njima. Zbog toga vas podsje?amo da su vaši snovi mašta ?esto sredstva pomo?u kojih komunicirate sa multidimenzionalnim Sebstvom/Dušom.

Vaše putovanje kroz naš Koridor ?e vam pomo?i u vašem procesu shva?anja iluzije polarnosti. Bitno je da shvatite vašu vezanost na polarnosti jer polarnosti stvaraju realnost iluzije odvojenosti i ograni?enja. Kao prvo, kad ulazite u ?etvrtu dimenziju, vaša skrivena unutrašnja tama ?e biti donesena na svijetlo svjesnosti. Kad ulazite u petu dimenziju, otkrit ?ete ravnotežu svijetla i tame. Zatim u šestoj dimenziji, sjedinit ?ete svjetlo i tamu prepravljanjem vašeg tro/?etvero dimenzionalnog holograma. U sedmoj dimenziji srest ?ete svoju Naddušu i ?lanove vaše velike obitelji duše. Putovanjem kroz naš Koridor, obnovit ?ete svjesnost o vašoj multidimenzionalnoj prirodi na putu do sedme dimenzije.

Sa spoznajom i prihva?anjem veli?ine vašeg istinskog Bi?a, vaša trodimenzionalna iluzija, i strahovi koji tu iluziju stvaraju, ?e biti sagledana sa multidimenzionalne perspektive. Sa ovog stanovišta, polariteti koji su nekad uzrokovali odvojenost od SEBSTVA i ograni?enja u vašem životu, postaju vidovi realnosti koji se mogu lako sagledati. Jednom kad su granice emocije/svjesnosti prepoznate, vi možete otkriti središte, gdje je milosr?e ro?eno i gdje po?iva istinska sloboda.

Da li ste sada spremni da u?ete u Arkturijanski Koridor? Zapamtite voljeni, svako putovanje zapo?inje sa jednim korakom, i nastavlja se sa jednim-po-jednim.

Mi smo Arkturijanci.

KORAK PRVI

Ulazak u Arkturijanski Koridor.

U VRTLOGU

Budu?i da ste integrirali svoje multidimenzionalno SEBSTVO u svoje zemaljsko vozilo, što je zna?ajno proširilo vašu svjesnost, sada ste sposobni proširiti svoju realnost izvan granica svog svakodnevnog života.. Nadalje osje?ate se u sebi dovoljno sigurni da možete izlije?iti i osloboditi povrije?enu djecu, tinej?ere, i mlade unutar svoje svjesne i nesvjesne psihe. Ustvari vaša sebstva unutar vas su se postavila ispred vrtloga našeg Koridora. Pogledajte ih sada. Oni su spremni da u?u u vrtlog; oni su spremni da idu KU?I, natrag k SEBI. Pogledajte vrtlog našeg Koridora ispred sebe. U po?etku, on je daleko. Zatim, postepeno, on dolazi sve bliže i bliže, dok kona?no, vrtlog nije to?no ispred vas i u liniji vaših bivših sebstva koja su spremna da se oslobode u u njegovoj transmutiraju?oj mo?i.

Vrtlog sada raste. Što je nekad bila mala vrtložna sila, sada se širi. Postaje ve?a i ja?a. Boje postaju sjajnije i mijenjaju nijanse.

Duboka crvena se mijenja u magenta…

Naran?asta i žuta prelaze u sjajnu mandarinu… Zelena se pretvara u tamno tirkiznu koja se zatim kovitla u akvamarin protkan sa srebrnom.

Ovaj akvamarin se pretvara u tamnoplavu, zatim u ljubi?astu koja treperi i vrti se brže i brže…. Zatim centar vrtloga izgori u bujici bijelog svijetla, koje se odmah ispunjava primjesama zlatnih i srebrnih zraka.

Istovremeno ?ujete da se zvukovi vrtloga poja?avaju i mijenjaju. Ono što je prije izgledalo kao zvuk p?ele, poprima oscilaciju, koja se spaja sa dubokim zujanjem… Ovo zujanje prelazi u ton, a ton postaje spektar harmonija… Ove harmonije rastu oktavu po oktavu sve više i više, kao što centar vrtloga izgara u zlatu i srebru, tako zvu?i i krešendo Muzike Sfera….

Muzika te poziva u vrtlog svijetla i zvuka… Oni su sada spremni da odu, oni dijelovi vas, koji nikada više ne?e trebati postojati, koje vi SEBI više nikada ne?ete DOZVOLITI! Stanite na ivicu vrtloga da biste ih zagrlili i poljubili za oproštaj. Vaši najmla?i su na ?elu, a ostali slijede prema starosti, osim onih koji nose najmla?e koji ne mogu hodati.

Vi želite držati svakoga i oprostiti se s njim, ali snaga vrtloga ih vu?e sve brže i brže dok ne postanu nejasna slika. Sve što možete u?initi je promatrati, kako sve više i više osoba koje ste poznavali nestaje u vrtlogu promjene. Gledate vašu djecu, vaše tinej?ere, mlade ljude, kako nestaju tako brzo da ih jedva možete raspoznati.

Osje?ate kao da ste u tornadu. Tražite okolo da se za nešto uhvatite, ali nema ni?ega – ni?ega osim želje da ostanete na Zemlji i ispunite svoj zadatak. Da, Zemlja je prouzro?ila toliki strah ali i toliku radost. ?esto ste željeli pobje?i od svojih odgovornosti, i nestati u divljini vaših vlastitih iluzija.

Samo želja da ostanete, da ispunite svoj viši zadatak, ?e vas zaštititi da vas ne uvu?e vrtlog pred vama. «Još nije vrijeme!» šap?e glas iz središta vašeg uma. Vi ste dobrovoljci koji su tu za vrijeme velikog putovanja. Oslobodite sada sve dijelove vaše prošlosti koji nisu u stanju sudjelovati u ispunjenju tog zadatka.

Osjetite kako su oslobo?eni unutar vaše svjesnosti. Oslobodite ih jer se bune zbog osude na unutrašnji zatvor straha i boli.

Dozvolite im da iza?u na površinu kako bi mogli biti slobodni, slobodni od stege i ograni?enja, slobodni od tame i straha, slobodni od vremena i ograni?enja koja je ono donijelo.

Postoji kona?na snaga sisaljke, koja je toliko jaka da odriješuje ?ak i vaše žilavo držanje za uvjerenja. Vrtlog vas vu?e sve bliže i bliže. Ispred sebe vidite uragan, u ?ijem je centru potpuna tišina, potpuni mir. Ova tišina vas poziva da u?ete. Da li se usu?ujete? Da li se usu?ujete u?i i ispuniti svoje obe?anje, svoj zadatak? Iskušenje prijeti da iskorijeni privrženost koja vas je uzemljila.

Središte je duboka tišina, kona?ni mir. Kovitlac boja i zvukova koji proizlazi iz njega vas okružuje. Da li se sada usu?ujete i?i? Možete li se samo predati beskona?nom miru i ljubavi koju osje?ate u vrtlogu i sjediniti druge dijelove sebe, koji ne bi mogli više ?ekati? Napokon, vi ste samo jedna osoba.

Malo po malo, vi osje?ate kako ulazite u vrtlog. Ono što je nekad bilo snažno sada je nježno poput ve?ernjeg povjetarca. Ono što je nekad bilo prigušeno, sada je tiho poput prve zrake zore. Unutar vrtloga našeg koridora bit ?e mir, ljubav, pravda i sloboda. Podižete stopalo da napravite prvi korak u središte vrtloga, ali dok to ?inite, osje?ate još jedan trzaj. To je trzaj vašeg obe?anja, vašeg zadatka.

«Ne!» pla?ete tišini koja ?eka. «Ja ne?u odustati. Ja ne?u oti?i dok nisam ispunio/la sve što sam obe?ao/la da u?inim i sve što sam obe?ao/la da BUDEM.»

Odjednom, orkan buke i bujica snage zamjenjuje trenutak tišine i mirno?e. Morate upotrijebiti svu svoju volju da se oduprete povratku – povratku vašoj želji da ispunite što ste obe?ali u?initi – da dovršite osobu kakvom ste obe?ali biti. Vi znate da vrtlogu morate okrenuti le?a, ili se nikada ne?ete mo?i oduprijeti njegovom zovu. U jednom sve?anom trenutku posve?enosti, posve?enosti Božanskom planu, vi se okre?ete prema izazovu kojem ste zaprijetili napuštanjem. Pored sebe osje?ate trenutni oproštaj sa vrtlogom.

U blijesku zlatnog svijetla - otišao je. Vi ste sami.

Ali ?ekajte, ispred vas se stvara vizija. Postepeno, vi shva?ate da je vizija jedna od zraka, zraka svijetla koje silazi iz beskona?nog nepoznatog. Vidite ?udesna bi?a ispunjena svijetlom, ljubavlju i mirom koja plove niz zrake. Tko su ta ?udesna bi?a, ?udite se?

«Mi smo vi» odgovaraju jednoglasno. «Sada kada ste odriješili dijelove sebe koji su patili u tre?oj dimenziji, mi ?emo vas ispuniti dijelovima vas koji su voljeli u višim planovima. Mi smo vi, vidite. Mi smo dijelovi vaše Duše koji su ?ekali ovaj trenutak da otpustite svoju bol i prihvatite svoju slavu – našu slavu.» Jedan po jedan, bi?a svijetla, spuštaju se po zlatnoj zraci i ulaze u vaše srce tako da ih Sada osje?ate u sebi. Mir, Slavu, Harmoniju i, DA, Ljubav sada osje?ate u sebi. Povjerenje i hrabrost, tako snažno, tako ispunjeno mirom.

ULAZAK U ARKTURIJANSKI KORIDOR…..

POZIV ARKTURIJANCIMA

Dragi Arkturijanci,

Unutar sam vašeg kridora ve? neko vrijeme promatraju?i ekstremne polarnosti svjetskih doga?anja. Zapravo polarnosti su o?itije prije pomaka koji sada proživljavamo. Nastojao sam se izdi?i iznad straha i živjeti u ljubavi i suosje?anju. Bilo je teško. Mogao sam osjetiti strah kolektivne svjesnosti, ali znam da želim pridonijeti samo ljubavlju i suosje?anjem.

Dok sam bio u vašem Koridoru, odbacio sam strah i tamu mojih mnogih života kako bih se izdignuo iznad polarnosti. Odvojio sam se tako?er i od osuda i iluzija fizi?kog svijeta. Ovaj zadatak nije bio jednostavan. Zahvaljujem vam što ste bili moje uporište na nebu za koje sam se ?vrsto držao. Sada molim za rije?i mudrosti koje bih mogao podijeliti sa mnogim ustrašenim stanovnicima Zemlje.

Predragi,

Osjetili smo tvoju energiju i prihvatili tvoje napore da pomogneš. Ovu su teška vremena za sve uzemljene. Zbog toga, želimo svima koji su utjelovljeni da ste dobrovoljno prihvatili da budete sada ovdje i mi vam zato zahvaljujemo. Vi ste o ovome bili obaviješteni, znaju?i da ova promjena ne?e uvijek biti lagana.

Mi vam možemo pomo?i, a to i ?inimo, i zapamtite da ništa od ovoga NIJE stvarno! Vi sada proživljavate kona?nu bitku izme?u svijetla i tame, ljubavi i straha, tako da zauvijek izaberete mir i znanje. Mi duboko suosje?amo sa svima utjelovljenima, divimo se vašoj hrabrosti da dobrovoljno prisustvujete ovom sve?anom trenutku preobrazbe u istinsko SEBSTVO.

Odvajanje od trodimenzionalne drame, i istovremeno suosje?anje i bezuvjetna ljubav za sve i svakoga, je inicijacija najvišeg ranga. Mi pohvaljujemo sve vas koji nastojite prihvatiti ovu promjenu jer ste pravi pioniri koji se probijaju kroz divljinu straha i konfuzije.

Mi želimo re?i osobno svakom od vas, mi, Arkturijanci, smo u vama sada i zauvijek. Mi vam šaljemo najvišu frekvenciju ljubavi i suosje?anja, tako da ju možete uzemljiti u vašu svjesnost, vaše tijelo i svakodnevni život. Mi želimo da prihvatite ovaj dar, ne zato jer se bojite, nego zato što zaslužujete to. Vi zaslužujete sre?u, ljubav, ljepotu i neograni?enu avanturu Nove Zemlje.

Zastanite sada na trenutak, sjetite se svog života i vremena kad ste se uspješno suo?ili sa strahom koji obuzima vašu zemlju i ve?inu planete Gaja. Da li sada osje?ate kako su su se osje?ale mnogobrojne životinje kad su gledale kako se njihov okoliš uništava zbog ljudske sebi?nosti? Da li sada osje?ate kako su se osje?ale veli?anstvene šume i doline koje su pretvorena u grubu pustopoljinu? Da li sada osje?ate mnogobrojna stvorenja u oceanima koja su na rubu istrebljenja?

Da, predragi, vi osje?ate planetarnu svjesnost, zato jer je vaša empatija porasla i nije više ograni?ena samo na ljudski rod. Od sad su vaša emocionalna tijela prepuna poruka, ne samo od ljudi nego i od životne sile Gaje, koja ovaj trenutak inicijacije dijeli s vama. Ako shvatite veli?inu ovog vremena bu?enja, možete svoje emocije staviti u perspektivu. Ovime mislimo na planetarnu perspektivu.

Osje?ajte sada sebe kao SVE u vašoj realnosti. Osjetite sve što ste ikad voljeli i željeli doživjeti. Pogledajte budu?nost koju stvarate sa velikom ljubavlju i suosje?anjem, i znajte da staro mora umrijeti a novo se treba roditi. Unutrašnji rad mnogih starih mehanizama koji se zasnivao na pohlepi i željom za mo?i nad drugima, se razotkriva za sve vidljivo. Na taj na?in ?e se pojaviti nova realnost zasnovana na ljubavi, miru, brizi i jedinstvu. U vašim srcima i umovima vi ?ujete lepet krila ptice Feniks, koja izaziva strah da sve mora biti uništeno prije ponovnog ro?enja.

Mi vam sada kažemo, dragi utjelovljeni, smrt prije ro?enja je stara paradigma! Nova paradigma je da nema smrti, postoji samo pretvorba. Vi i vaša cjelokupna realnost se pretvarate u kopiju na višoj dimenziji. Ono što je dobrovoljno ostvareno ne mora umrijeti. Vaša želja da odete od toga što vas plaši, i vaša posve?enost da se povežete samo s onim što vas ispunjava slavom i duhom bezuvjetne ljubavi i bezgrani?ne zahvalnosti, povu?i ?e vas kroz uzak prolaz ogromne promjene osobne i planetarne preobrazbe!

Mi vas stalno držimo u svojoj svjesnosti i pozivamo vas da i vi nas držite u svojoj. Usmjerite svoju pažnju na ljubav, nadu i ?udo novog života. Pogledajte ugradnju u vašem tre?em oku, poput ekrana na vašem ra?unalu, realnost koju želite stvoriti zauvijek. Ova vizija ?e u?vrstiti vašu nakanu da se usmjerite na to što volite i da sebi dozvolite da ne ostvarite ništa manje od toga. Realnost koju ste izabrali percipirati je realnost koju ste izabrali živjeti!

Ne gledajte mnogo problema, osim da na svaki na?in pomognete i date svoj doprinos. Ako pomažete drugima u krizi, bilo da su to ljudska bi?a, životinje, biljke ili minerali, u?inite to sa velikom ljubavlju i suosje?anjem koje mi vidimo u vašim srcima. Vi ste kreatori novog svijeta. Vi ste se inkarnirali na Gaji s vremena na vrijeme da biste vježbali ovaj doprinos. SADA je trenutak za koji ste bili pripremani. Mi smo ovdje da vam kažemo: SPREMNI STE! Mi smo neprestano s vama i pozdravljamo vas jedinstvenom Mantrom: U svakom trenutku svog života ja sam kreator suosje?anja i bezuvjetne ljubavi.

Molimo pozovite nas, Arkturijanci.

KORAK DRUGI

Otkrivanje prekrivene tame niže ?etvrte dimenzije

Predragi, mi koristimo Koridor kao most prema ku?i za naše utjelovljeno mnoštvo. Utjelovljeno mnoštvo je iz razli?itih svjetova (izvornih zvijezda/planeta), kao i iz paralelnih realnosti u kojima su imali oblik pete dimenzije ili više. Naš Koridor omogu?ava sredstva da se ponovo povežete sa drugim inkarnacijama vaše Duše. Arkturijanski Koridor je zvjezdani ulaz, ili kontrolni punkt, kao što su i vaši aerodromi. Mi smo ?vorište, stanica za unutar-dimenzionalne istraživa?e. Svi me?udimenzionalni putnici prvo ulaze u naš vrtlog/koridor. Oni ili ostaju tamo ili idu na druge zvjezdane destinacije.

Pove?ana frekvencija svijetla unutar Koridora odmah širi vašu svjesnost u ?etvrtu dimenziju. Dajte si vremena u sve-prisutnom SADA Koridora da osjetite višu frekvenciju svijetla oko sebe. Naš Koridor je napravljen da pove?a vašu frekvenciju polako i ravnomjerno. Zato, s vašim prvim korakom, frekvencija svijetla je samo pola oktave iznad vaše realnosti tre?e dimenzije, a s drugim korakom je u ?etvrtoj dimenziji. Osjetite lagane trnce u vašem tijelu, umu i emocijama jer vas svijetlo nježno miluje. Ako pažljivo pogledate oko sebe, izgleda kao da ste u oblaku, ali oblak je vrtložni ples boja koje ?ine plava i ljubi?asta. Pogledajte gdje ste i prihvatite kamo idete da biste se predali kada do?ete. Na taj na?in ?ete BITI to što jeste i potpuno prisutni u svom iskustvu.

Svijetlo koje vas okružuje i grli nježno obuzdava vašu skrivenu tamu da iza?e u vašu svjesnost kako bi mogla biti iscijeljena i otpuštena jednom zauvijek. Vaša tama nije dio vas koji je «loš». Naprotiv vaša tama je dio vas koji je ranjen. U ovom ranjavanju postoji strah, koji je vašu vibraciju snizio toliko da ste zaboravili svoje Svjetlosno tijelo.

Vi sada putujete kroz najniže frekvencije ?etvrte dimenzije, poznate kao Niži astralni plan. Budu?i da je to najniža frekvencija ?etvrte dimenzije, ona sadrži tamu svih vaših inkarnacija, kao i tamu/strah koju su iskusila sva stvorenja Gaje. Iz unutrašnjosti Koridora, vi možete sigurno kreirati tunel svijetla kroz Niži astralni plan, kako biste pomogli Gaji u otpuštanju akumuliranih nižih frekvencija straha i tame. Zatim možete lako aktivirati svoje Svjetlosno tijelo kao i Svjetlosno tijelo Gaje.

Vizualizirajte na trenutak Gajino plavo tijelo iznad vas. Možete li vidjeti tamu Nižeg astralnog plana? To je akumulirana tama stanovnika Gaje koji su zaboravili pravu prirodu svoje Duše/SEBSTVA. Promatrajte kako se planeta vrti dok ne stane, njezinu hemisferu, kontinent, zemlju, državu grad, susjedstvo, ku?u i vaše zemaljsko vozilo, tko sudjeluje u vašoj avanturi unutar Koridora.

Koriste?i veliku mo? vaše mašte, napravite tunel kroz ovu tamu tako da pošaljete snop svijetla iz Koridora dolje kroz Niži astralni plan u podru?je Gajinog tijela ?iji ste vi nadzornik.

Zaustavite se na trenutak i osjetite bezuvjetnu ljubav unutar Koridora. Udahnite tu ljubav i izdahnite je kroz tunel koji ste kreirali, u vašu fizi?ku realnost… Kad ponovo pogledate na Zemlju, vidite sve više i više zraka svijetla kroz Niži astral i kroz tamu Gajine aure, budu?i da osje?ate da bezuvjetna ljubav dolazi sa svakom zrakom svijetla….

Zbog ovog osobnog i globalnog ?iš?enja tame, možete doživjeti neke neugodne snove, dok nastavljate s ovom službom u vašem astralnom, no?nom tijelu. Možete tako?er doživjeti spontana sje?anja na neriješena pitanja vašeg djetinjstva i mladosti, odnose u mladosti i u drugim razdobljima života. Ovi ostaci starih zaboravljenih strahova, ljutnji, razo?aranja i boli, izlaze na površinu vaše svjesnosti da biste se s njima suo?ili iz unutrašnje sigurnosti našeg Koridora.
Viša frekvencija svijetla Koridora trenutno pretvara svaku tamu koju otpustite u ?isto svijetlo. Zbog toga, sa svakim iscjeljenjem tame, vi ste sposobni prihvatiti sve više i više frekvencije svijetla kako biste olakšali aktiviranje Svjetlosnog tijela. Budu?i da ste vi ljubljeni ?lanovi Planetarnog tima uzašaš?a, mo?i ?ete ugraditi više frekvencije u vaše fizi?ko tijelo, vašu realnost i vašu planetu kad se vratite svakodnevnom životu. Gaja ?e tako?er pripomo?i vašem procesu, pridonose?i svoje veliko iskustvo, znanje, strpljenje i bezuvjetnu ljubav.

Predragi, svi vi reprogramirate svoje unutarnje senzore tako da možete biti u stalnom kontaktu sa realnostima viših dimenzija. Zbog toga vaša stara prekrivena tama mora iza?i na površinu da bi bila otpuštena. Ova stara tama stvara «statiku». A ova statika otežava da jasno primite poruke sa viših nivoa vašeg SEBSTVA. Dozvoljavanje prekrivenoj drevnoj tami da izroni u vašu svjesnost može stvoriti osje?aj straha. Da biste se tome oduprijeli, nau?ite jednostavno izdahnuti svoj strah.

IZDISANJE STRAHA

Napravite tri duga, polagana, duboka udaha. Sa svakim izdahom, zamislite da se vaša svjesnost širi sve više i više dok ne ispuni sobu.

Napravite tri duga, polagana, duboka udaha. Sa svakim izdahom zamislite da možete vidjeti prostore izme?u ?estica materije vašeg proširenog tijela. Sada, pogledajte pare straha koje vam se približavaju, Mirno ih promatrajte kako prolaze pored vas kroz prostore vaše proširene forme. Ne hvatajte se za strah. Samo mu dozvolite da pro?e kroz vas.

USMJERITE SE NA ONO ŠTO ŽELITE A NE NA ONO ?EGA SE BOJITE

Kada strah više nije vaš neprijatelj, vi lako možete prihvatiti ljubav koja se stalni emitira iz mjesta izme?u straha i ljubavi. Na ovaj na?in po?et ?ete shva?ati da je SVAKA odvojenost iluzija.

Arkturijanci

(Uzmite si jedan ili više zemaljskih dana da integrirate ovaj proces u osobno i planetarno tijelo. Doživljavanje straha SAMO kao energetskog polja, smanjuje njegovu mo? i omogu?ava vam da osjetite svoju unutarnju mo?. Na taj na?in, vi dijelite svoje iskustvo sa mnom, Gajom, kako biste pomogli u našem planetarnom uzašaš?u i dozvolili mi da poja?am proces svojom bezuvjetnom ljubavlju i suosje?anjem.Gaja)


KORAK TRE?I

Osje?anje toka

SREDNJA ?ETVRTA DIMENZIJA

Predragi uzemljeni, želimo vas podsjetiti, da mi dragovoljno i s ljubavlju širimo našu bit CIJELO vrijeme u svjetove tre?e dimenzije. Mi kažemo tro/?etvero dimenzionalna jer je vaša planeta jednom bila ?etverodimenzionalna ali je neravnoteža svijetla i tame Zemlju povukla u tre?u dimenziju. Sada uz pomo? njezinih ljudi, Gaja je pove?ala svoju frekvenciju kako bi ponovo obuhvatila ?etvrtu dimenziju.

Mi smo tu da vas vodimo kroz Arkturijanski koridor tako da možete i dalje pove?avati svoju osobnu i planetarnu frekvenciju do pete dimenzije i dalje. Vi i Gaja ste partneri koji jedan drugoga podupiru i poti?u na putu planetarnog uzašaš?a. Ne bojte se napustiti svoju realnost, jer su samo ograni?enja i strahovi ti koje napuštate. Osjetite sada svoju povezanost sa fizi?kim, kao i sa duhovnim svijetom. Ne možete više ograni?avati svoj osje?aj sebstva u mali fizi?ki oblik i istovremeno se rasprsnuti u slobodi koja vas potpuno ispunjava.

Budu?i da ste preuzeli i integrirali svoje multidimenzionalno sebstvo u vaše zemaljsko vozilo, ne možete više vaše zemaljsko vozilo percipirati samo kao tijelo. Kroz vašu proširenu svjesnost i osje?aj sebstva, vi sada percipirate vaše fizi?ko tijelo kao uzemljuju?u to?ku vaše ogromne multidimenzionalne forme. Vaš humani oblik je položaj vaše budnosti na fizi?kom planu, najguš?i oblik vašeg pravog Bi?a koje se širi izvan prostora i vremena. Zamislite na trenutak vaše SEBSTVO koje je SVAGDJE i UVIJEK….

Ostanite centrirani i mirni u svojoj svjesnosti, u ljubavi i ?isti u svom srcu. Osjetite tako?er i ?isto?u ljubavi i mirno?u Koridora. Vi ste sada u njemu jedan korak dublje, i to što su prije izgledali kao oblaci sada izgleda više kao vrtlog plavo/ljubi?aste boje. Dozvolite vašoj svjesnosti da se spoji sa ovom mješavinom, tako da možete osjetiti tra?ak zvjezdanog svijetla, ?ak i prije nego ga možete vidjeti…

Na po?etku tra?ak je slu?ajan, ali ako polako udišete i izdišete bezuvjetnu ljubav unutar Koridora, zvijezde se po?inju vrtiti u krug koji vas okružuje i grli… Jedna oposebna zvijezda rezonira sa vašim srcem. Ova zvijezda je vaš Dom, realnost koju vaša Duša osje?a ve?u vezanost i žudi da je ponovo posjeti. Osjetite radost sje?anja na vaš pravi Dom….

S druge strane, možete ?uti i glas stare tame koja se još drži ?ak i nakon šro ste poduzeli Prvi korak. Tama vam govori da ne možete biti u Koridoru zvijezda. «Vi trebate zaustaviti ovu glupost i vratiti se na posao, « vrišti strah. Pošaljite ljubav ovim rije?ima, jer znate da je to samo strah… Sa vaše pozicije u zvjezdanom Koridoru, vi možete vidjeti nepremostive «probleme» vašeg svakodnevnog života kao sredstva koja vam pomažu da se probudite. Pozovite bezuvjetnu ljubav koja ispunjava Koridor i pošaljite ju natrag u probleme svakodnevnog života.

Budu?i da ste proširili svoju svjesnost, vi ste svjesni da ste istovremeno i u Koridoru i u fizi?koj realnosti.. Pogledajte na trenutak SEBE u Koridoru, sada pogledajte svoje fizi?ko tijelo iz Koridora… Pogledajte Tok koji VAS povezuje. Osjetite tu Povezanost…Osje?ajte ju cijeli dan.

Osje?ajte tu vezu našeg zajedništva – CIJELI DAN. Arkturijanci

PORUKA GAJE

Dragi Zemljani, dok ste povezani u svom svakodnevnom životu, možete osjetiti simptome transformacije u Tre?em oku i u Krunskoj ?akri. Zato jer se Krunska ?akra širi i prima sve više i više frekvencije, dok se Tre?e oko otvara da percipira više i više realnosti.

Budu?i da punite ove ?akre svijetlom više frekvencije, vrtlog svake ?akre ?e se ubrzavati. Budu?i da svaka ?akra ubrzava vrtnju, ona stvara centrifugalnu silu koja ?e izbaciti niže frekvencije da bi prihvatila više, i vi ?ete po?eti osloba?ati koncepte tre?e dimenzije odvojenosti i ograni?enja i nadomještati ih konceptima pete dimenzije jedinstva i neograni?ene mo?i.

Kroz proces preobrazbe iz starog u novo, možete imati simptome promjene. To može biti osje?aj na vrhu glave poput žmaraca ili laganog svrbeža. Možete otkriti da se teško koncentrirate na zemaljske zadatke, da su vam dosadni ili da vas zamaraju. Ova reakcija na zemaljske zadatke je zbog toga što se vaša svjesnost širi izvan svakodnevne Beta moždane svjesnosti, u Alfa i Teta svjesnost. Zbog toga svoje vrijeme na Zemlji želite provesti ?ine?i samo ono što vas veseli i stimulira vašu kreativnost.

Sa otvaranjem vaše Krunske ?akre, mogu se promijeniti i vaši ciklusi spavanja, može vam trebati više sna ili manje. Vaši ciklusi budnosti i spavanja se mijenjaju zavisno od stimulacije vaše pinealne žlijezde. Možete tako?er otkriti da su vaši snovi i meditacije životniji i prosvjetljeniji nego prije.

Vaši tjelesni simptomi transformacije zbog otvaranja Tre?eg oka mogu biti sinusne glavobolje, vrtoglavice, prehlade, curenje nosa, problemi sa vidom i poteško?e u koncentraciji. Zbog vašeg putovanja kroz Arkturijanski koridor, vi zapo?injete život paralelno u dva svijeta odjednom. Daljnje otvaranje vašeg Tre?eg oka omogu?ava rast percepcije u obliku telepatije, empatije, intuicije, vidovitosti.. što ?e vam dati sposobnost jasne percepcije multidimenzionalne realnosti koja se neprestano širi.

Važno je da se oslanjate na percepciju i slijedite intuiciju. Vi me uvijek možete pozvati, vašu Zemaljsku majku, da uzemljite vaš novi život u moje tijelo, dok se kre?emo zajedno prema zvijezdama.

Gaja

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)

KORAK ?ETVRTI

Šuplji brod

GORNJA ?ETVRTA DIMENZIJA

Voljeni,

Možda postoji podru?je u vašem životu, koje je bilo stari problem koji se ponavlja. Ovaj «problem» može se predstavljati na na?in koji ne možete ignorirati. Možda ste to stavili na stranu jer ste bili zavarani iluzijom da je to za vas preteško. Me?utim, sada kada ste sagledali svoj fizi?ki život sa multidimenzionalne perspektive Arkturijanskog koridora vi možte vidjeti iznad iluzije i mogu?e rješenje.

U stvari rješenje može biti da dozvolite da vaš stari, probušeni brod potone. Zapravo, kako vaše putovanje koridorom napreduje, mnogi «šuplji brodovi» mogu potonuti. Kako vaše višedimenzionalno svijetlo sve više ulazi u zemaljski život, sve nestabilno ?e se dematerijalizirati (nestati iz vašeg života). Vi ste sebe silili «pokušavaju?i» razriješiti stvari koje su vas zamarale.

Ovaj zamor je zbog toga što niste uravnotežili svoj «izlazni tok» sa «ulaznim tokom». Kad ste zaboravili da «obnovite svoju energiju» prihva?aju?i «ulazni dotok» svijetla viših dimenzija u svoj život, možete postati neuravnoteženi i izgubljeni u svakodnevnim bitkama. Što se doga?a kad ne jedete ili pijete? Što se doga?a kad ne stavite gorivo u vaše vozilo? Dok ste izgubljeni u iluzijama tre?e dimenzije, možete zaboraviti da se vaš duh hrani ljubavlju i svijetlom, isto kao što se vaše tijelo hrani i vozilo troši gorivo.

To je svijetlo viših dimenzija koje ?e rasvijetliti rješenje vaših svakodnevnih problema, kao i dozvoliti vam da otpustite one dijelove vašeg života od kojih više ne morate u?iti. Zbog toga, uzmite si vremena da udišete svijetlo viših frekvencija kojeg u Koridoru ima u izobilju. Osjetite svoju suštinu i u SEBI i u Koridoru. Isto tako SEBE u zemaljskom vozilu… Udahnite Tok multidimenzionalne energije i bezuvjetne ljubavi unutar Koridorove plavo/ljubi?aste mješavine…. Izdahnite ovaj Tok kako biste ga dijelili da uzemljenim dijelom sebe…

Zamislite uzemljeni dio sebe kako udiše ovaj Tok… PONOVO. Sa perspektive Koridora, udahnite Tok multidimenzionalne energije….

Sada, istovremeno: OSJETITE kako Izdišete Tok unutar Koridora… i Udišete Tok poslat iz Koridora…..

Sada sa perspektive uzemljenog sebe, Izdahnite ovaj Tok u svakodnevni život…. Jednom, kad ste ispunjeni priljevom multidimenzionalnog svijetla i bezuvjetne ljubavi, vaš svakodnevni život ?e biti prožet perspektivom multidimenzionalnog SEBSTVA. Ova perspektiva je oslobo?ena ograni?enja iluzije tre?e dimenzije i ispunjena istinom koja treba slobodno te?i iz JEDNOG.

Jednom kad shvatite mo? uravnoteženja dotoka i odljeva, ponovo ?ete posti?i ritam u svom životu. Kad osje?ate ispunjenje svijetlom i kreativnoš?u, lako se možete prebaciti u izljev tako da podijelite svoje svijetlo i izrazite svoju kreativnost. Kad se osje?ate umorno, znajte da je vrijeme da prihvatite više svijetla da biste nastavili sa izljevom. Zapamtite da je dotok iz JEDNOG i nije ograni?en prostorom ni vremenom. Zbog toga nije potrebno vrijeme za dotok. Potrebna je samo vaša namjera da ga prihvatite. Pokušajte provesti dan sa stalnom spoznajom o vašem unutarnjem svijetlu. Kad ste puni svijetla, izljevajte. Kad je svijetlo na niskoj razini uzmite trenutak da stvorite namjeru: «Ja SADA prihva?am dotok mojeg višeg svijetla.» Brzinom misli, više svijetla ?e u?i u vaš sustav i voditi vas kroz dnevno davanje.

Postoje i viši ciklusi dotoka i odljeva. Ponekad je vaš život poput odljeva i imate izobilje energije da kreirate svoju realnost. Drugi put, vaš unutarnji život vas zove i vi trebate u?i u dotok da primite prosvjetljenje i mudrost, za što treba vrijeme i namjera da svoj život živite u dotoku toliko dugo koliko je potrebno.

Budite svjesni TOKA, tako da mu se možete predati u svakom trenutku svog života. Kad osje?ate potrebu da budete aktivni i kreativni, vi ste u odljevu. Kad osje?ate potrebu da budete tihi i zamišljeni, vi ste u dotoku. Ne sudite gdje ste, samo to poštujte, poštujte sebe svugdje i svagda.

Tok vas je sada odveo na po?etak pete dimenzije. Uzmite sada vremena da otpustite SVE šuplje brodove. Ulaskom u petu dimenziju, imat ?ete potrebu otpustiti sav strah i tamu fizi?ke realnosti. Shvatite da vas polaritet straha i tame u vašoj tre?oj dimenziji tjera da svoju svjesnost prebacite na suprotni polaritet ljubavi i svijetla. Ulaskom u više svjetove, imat ?ete potrebu da otpustite potrebu za polarnoš?u i shvatit ?ete da je realnost «izme?u».

Da biste napravili ovaj pomak u svjesnosti, trebat ?ete otpustiti sve osude i vezanosti za probleme materijalnog svijeta. Osu?ivanje vas vezuje za to što sudite i gura vas u konflikt kreiranja «najboljeg» izlaza. Kad ste bili djeca trebale su vam polarnosti života da u?ite kroz rješavanje konflikata. Sada ste odrasli i možete u?iti pomo?u sje?anja na vaše istinsko SEBSTVO. Vi tako?er shva?ate da ste VI kreatori vaše realnosti, tako da možete kreirati realnost slobodnu od iluzija i ograni?enja polariziranog svijeta. Pogledajte unatrag više puta život koji poznate. Pogledajte sebe u vrtlogu našeg Koridora… Osjetite izmaglicu koja se pretvorila u milijun trep?u?ih zvijezda koje vas okružuju i vode. Kako idete naprijed u novi život, svi obrasci vaše prošlosti se osloba?aju. Oslobodite strah blagoslivljaju?i ga s ljubavlju… Osjetite neutralnost me?uprostora koja se nastanila na vašem putu kroz centar Koridora….

Da li ste spremni aktivirati svoje Svjetlosno tijelo, jer vrijeme je SADA? Arkturijanci

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)

KORAK PETI

Praznina u Petoj dimenziji

VELIKA PRAZNINA PRIJE SVIJETLA

Najdraži,

Mi smo radosni jer ste nam se pridružili i mi nastavljamo naše putovanje kroz Koridor. Sada napredujemo prema petoj dimenziji, ali prvo moramo pro?i Veliku Prazninu. Naš Koridor je poput Praznine, jer je on izme?u svih mogu?ih realnosti, i istovremeno ulaz u svaku od realnosti. Izme?u tre?e i ?etvrte dimenzije i viših svjetova je Velika Praznina, koja je u stvari crna rupa, prolaz u više dimenzije. U ovom slu?aju, to je izraz više dimenzije vaše sadašnje realnosti.

Dimenzije od jedan do ?etiri su fizi?ka/astralna strana Velike Praznine, dok su dimenzije od pete do osme duhovna strana Velike Praznine. Postoji i drugi prolaz prije sedme i osme do dvanaeste. Ovaj viši prolaz nije ništavilo Velike Praznine. Naprotiv To je SVE što jest. Vaše realnosti od pete do sedme vas pripremaju za iskustvo beskona?nih doživljaja, svih u okviru istog SADA, od osme do dvanaeste dimenzije.

Kad djelujete samo sa stanovišta ego/sebstva vaše trodimenzionalne realnosti, vi možete iskusiti samo jednu realnost u vremenu. Me?utim kad proširite svoju svjesnost i obuhvatite ?etvrtu dimenziju, po?inju sje?anja, snovi i iskustva vaših paralelnih realnosti na drugim mjestima i vremenima tre?e i ?etvrte dimenzije. Me?utim vi ?ete se op?enito trebati maknuti u više stanje svijesti i isklju?iti svoj svakodnevni život da biste iskusili druge realnosti.

Drugim rije?ima, kad proširite svoju svjesnost i prihvatite petu dimenziju, mo?i ?ete istovremeno percipirati nekoliko vaših realnosti pete dimenzije. Bez ograni?enja i iluzije nižih svjetova, vaša multidimenzionalna percepcija može biti svjesna nekoliko paraelnih realnosti u istom trenutku. Više dimenzije mogu tako?er lako vidjeti niže, ali treba proširiti svjesnost i vježbati da bi niže dimenzije vidjele više. Vaša povezanost sa vašim multidimenzionalnim SEBSTVOM dozvolit ?e vam uvid i iskustvo mnogih verzija aspekata SEBE.

Me?utim prije nego u?ete u petu dimenziju, morate putovati kroz ništavilo Velike Praznine. Proživljavanje potpunog mraka i ništavila Praznine je potrebno da potpuno otpustite iluzije, ograni?enja i odvojenost polarnosti tre?e i ?etvrte dimenzije. Važno je shvatiti da je to veliki pomak paradigme koju Zemlja sada zapo?inje. Polarnosti poput ljubav/svijetlo i mrak/tama, postaju sve više i više vidljive. Intenzitet ovih poja?anih polarnosti tako frustrira i zbunjuje mase, da skoro nesvjesno, njihova svjesnost se gura u nultu zonu izme?u ekstrema suprotnih polarnosti.

Mnogi duhovni tragatelji na Zemlji su proveli duge periode u potpunoj tami da bi pronašli prosvjetljenje. U Evropi, mistici su gladovali i meditirali u podzemnim tunelima. Egip?ani su ulazili u piramide, Rimljani su boravili u katakombama u dugim periodima gladovanja i meditiranja. Esseni i Taoisti su koristili spilje, dok su Tibetanci ulazili u spilje ogra?ene zidovima u tu svrhu. Razlog za meditiranje i gladovanje u potpunoj tami je bio nau?iti «sebe hraniti» unutarnjim svijetlom. Tako?er bez stimulansa, um po?inje lutati iskonskim i visokim duhovnim stanjima svjesnosti koji su slobodni od vremena i prostora.

Budu?i da ste preuzeli više frekvencije energije/svijetla koje oplakuju Zemlju, i budu?i da planeta sada vibrira višom frekvencijom, to što sada trebate u?initi je vizualizirati duboku tamu Praznine. Sa mo?i imaginacije, možete aktivirati najdublje centre u mozgu da biste svoju pinealnu žlijezdu (krunsku ?akru) povezali sa Univerzalnom energijom, tako da vaša hipofiza (tre?e oko) može primiti ovu kozmi?ku silu i upotrijebiti ju za interdimenzionalno putovanje vaše svjesnosti. Ulaze?i u ?ahuru tame, koja je prirodni poro?ajni kanal, vi sebe pripremate da izronite u novi život.

Da biste ušli u Veliku Prazninu prije pete dimenzije, pogledajte zvjezdani Koridor ispred vas.

Milijuni zvijezda blistaju i vrte se da bi stvorilo zvjezdani put. Da li vidite središte? Ono je potpuno tamno i naizgled bez života. Možete li odbaciti vaše staro razmišljanje da je «svijetlo» bolje od «tame»? Možete li shvatiti da je ova tamna Praznina podru?je gdje možete sebe iskusiti kao bi?e svijetla? Prvo, me?utim morate sebi dozvoliti da budete praznina, ništavilo koje prethodi vašem ponovnom ro?enju.

Poslušajte naše rije?i i osjetite podršku mnogobrojnih zvijezda oko vas dok se pripremate da iskora?ite iz iluzije tko ste bili u istinu tko vi oduvijek jeste. Da li vidite pravo središte Koridora? Ono je potpuno tamno i naizgled bez života. Da biste ušli u mra?nu Prazninu, okrenite svoj um da biste znali svoje istinsko SEBSTVO. Ne mislite! Ne koristite logiku, analizu, ?ak ni percepciju.

Naprotiv, samo IDITE…

Otpustite polarnosti… Otpustite sve iluzije materijalnog svijeta, kao i potrebu da ih «popravite»…

IDITE
IDITE SADA!

Odjednom ste se našli u Velikoj Praznini. Tama je potpuna i praznina apsolutna. Nema ni?ega i nikoga tko bi mogao reagirati. Potpuna je tišina i vi ste sami – sami sa sobom. Zauvijek, vi plutate u ništavilu. Postepeno, bez iluzije osobe ili stvari za koju biste zaka?ili svoj strah, vi shva?ate da je strah iluzija, proizvod vaše fizi?ke realnosti. U Praznini nema ni?ega ?ega se treba bojati osim straha samog.

Lice straha je vaše vlastito, glas straha je vaš vlastiti. «Sje?aš li se ljubavi?»vrišti unutarnji glas vašeg SEBSTVA. Vaš unutarnji glas govori tako tiho da morate potpuno umiriti svoju svjesnost da biste ga ?uli. Sa dubokim udahom vi ste potpuno okruženi ništavilom Praznine i prihva?ate njezinu tamu.

Jednom kad se sjetite da prihvatite prazninu, po?injete sebe duboko doživljavati kao ?istu svjesnost, slobodnu od svih oblika, slobodnu od svih ograni?enja, slobodnu od svih ciljeva. I što je naj?udnovatije, slobodnu od straha. «Da» vi ?ujete sebe kako govorite ništavilu, «Ja se mogu sjetiti ljubavi». Budu?i da se sje?ate ljubavi, vi polako po?injete vidjeti vaše unutrašnje svijetlo, jedinu zraku svijetla koja obasjava tamno nebo.

Budu?i da vaše unutrašnje svijetlo postaje jasnije, tama se postepeno rasvjetljava da bi se otkrilo da niste sami. Oko vas trepere bezbrojne zrake svjesnosti i postepeno postaju sve sjajnije. Sa snagom unutarnje namjere vi se pridružujete ovim svjetlima, i otkrivate da vaše putovanje nije bez odredišta. Vaša rastu?a grupa svjesnih svjetala je na putovanju iz fizi?kog u više i više izraze njihovog Duhovnog SEBSTVA. Svaka prosvijetljena svjesnost je jedan od ?lanova zemaljskog tima. Zajedno, vi svi imate probu za veliku igru planetarnog uzašaš?a.

Budu?i da svijetlo traži svijetlo, vaša grupa je polako vo?ena prema ve?em svijetlu, U po?etku možete osje?ati samo toplinu, prvi osje?aj otkad ste ušli u Prazninu. Budu?i da unutar Koridora nema prostora ni vremena, nemate pojma koliko ste dugo bili na vašem putovanju. Nije važno, u SADAŠNJOSTI vašeg bezvremenskog iskustva, vi osje?ate veliku energiju koja vas poziva da joj se pridružite.

Kad se prilagodite grupi me?udimenzionalnih putnika, vaše ujedinjeno polje vas lako vodi na prag pete dimenzije. Ispred vas je veliki kristal koji izgleda kao grad Kad mu pri?ete otvaraju se širom velika kristalna vrata kako bi vas prihvatila. Svuda, zrake svijetla koje su nekad bili ljudi, gore u prekrasnim Svjetlosnim tijelima.

Ispitajte svoj oblik na trenutak. Pustite svojoj mašti da bude neograni?ena i otpustite guste granice vaše ljudske forme i proširite svoje tijelo na njegovu pravu veli?inu. Vaše Svjetlosno tijelo je Merkaba, Chariot do Boga. U ovom obliku vi lako možete u?i u svaki oblik koji poželite.

Zrake svijetla koje postaju Svjetlosna tijela koja sada uti?u kroz vrata pete dimenzije u Kristalni dvorac. Unutar Kristalnog dvorca svatko od vas ?e biti usmjeren u novo iskustvo. Držite sve što ste upravo iskusili u svom svjesnom umu. Koji oblik želite nastaniti, kamo želite putovati? Cjelokupna realnost je vama na izbor. Arkturijanci

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)


 

Stranica 1 od 7 Sve stranice

«