Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Duhovni svijet


Postoji li duhovni svijet u kojem obitavaju otišle "duše" ?

Što se doga?a kada netko umre?

Materijalisti, ateisti i skeptici mogu raspravljati da ništa ne ostaje nakon što umremo. Oni pogrešno vjeruju da je život ?isto jedan biološki proces. Za njih, kada tijelo umre, sve se zaustavlja, i to je kraj osobnosti.

Za neke postoji nešto nejasno iza fizi?ke smrti. Me?utim postoje i oni koji nemaju sumnje da postoji život nakon fizi?ke smrti. Za njih duhovni svijet postoji.

Kada netko umre, podseti nas na stvarnost koja kaže da ?emo jednog dana svi umrijeti.

Kada ste bolesni, boje u vašoj auri postaju tamnije i bliže tijelu. Kada smrt nastupi, aura se povla?i u unutrašnjost tijela, spremaju?i se da ga napusti. Mi nismo tijelo. Ne?ije fizi?ko tijelo ugoš?uje duh. Tijelo je poput odjevnog predmeta kojeg odjevamo dok smo živi, a odbacujemo ga kada umremo, baš kao što odbacujemo odje?u.

Fizi?ko tijelo je vo?eno velikom životnom silom, koja se na Sanskritu naziva prana. Ta životna sila prožimlje fizi?ko, astralno, mentalno i fino duhovno tijelo. Kod ljudi, životna je sila spojena na sedam glavnih centara svijesti znanih na Sanskritu kao ?akre. Sedam glavnih ?akri u eteri?kom odgovaraju položajima endokrinih žlijezda tijela i idu uzduš kralježnice prema gore.

Ljudsko je tijelo okruženo aurom koja se može predstaviti kao simetri?no jaje od svjetlosti. To jaje ima sedam slojeva sa dominantnim bojama. Boje aure kontinuirano se mijenjaju u ovisnosti od ne?ijeg stanja emocija i misli, iako netko može biti okružen jednom dominantnom bojom kroz cijeli život.

Dio tijela koji reagira sa fizi?kim tijelom je eteri?ko polje. Može se percipirati fizi?kim okom kao jedna linija bjeli?asto/svjetlo-plavkasto/svjetlo-zelenkasto svjetlo uzduž granica fizi?kog tijela.

Kada se smrt primakne blizu, aura osobe se skupi i postepeno uvla?i u tijelo. Kada se to dogodi, svjetlo oko osobe postaje slabo i beživotno.

Nasuprot nekim nau?avanjima Hindu Yogija, u trenutku smrti, "duh" ili svijest osobe napušta tijelo kroz krunski centar na vrhu glave, bez obzira na to da li je osoba bila ili nije duhovno razvijena.

Obzirom da je svijest ljudskih bi?a zarobljena u ovoj Virtualnoj Stvarnosti, oni koji su odbacili fizi?ka tijela obitavaju na raznim nivoina ili dimenzijama astralnog svijeta, kojeg je stvorilo Zlo.

Astralni svijet je "mjesto" u kojem bi?a obitavaju kada nisu fizi?ka. Fizi?ki svijet je "mjesto" gdje istovrsna bi?a borave kada nisu u astralu.

Astralni svijet je komplexno mjesto prepuno suptilnih zamki, baš poput fizi?kog svijeta. U izvjesnom smislu daleko je varljiviji od fizi?ke dimenzije.

Nitko nije mudriji samo zato što je iz duhovnog svijeta. Dakle, ne dopustite onima iz duhovnog svijeta da vam diktiraju {naturaju svoje}.

Tamo postoje nestašni {blago re?eno} entiteti – baš kao i u fizi?kom svijetu. Neki ?e se od njih pretvarati da su razboriti mudraci, umrli ro?aci ili dobri prijatelji, i pokušavati ?e vas izbudaliti ili manipulirati vašim životom.

Iako je poneka duhovna komunikacija izvorna, nije uputno postati zaka?en za to.

Iluzije u astralnom svijetu daleko su ve?e od onih u fizi?kom svijetu. Astral je mjesto sa kojeg se ideje prebacuju na fizi?ki nivokako bi uticale na umove fizi?kih stanovnika.

Ovdje na fizi?kom nivou, zli su gospodari Karme putem svojih tzv. zakona "uzroka i posljedice" prouzro?ili {i uzrokuju i dalje} mnogo boli, patnje, straha i konfuzije. Karma nikad nije bila podijeljena pravedno. Ljudi nisu svjesni da postoji astralna karma i karma fizi?kog svijeta.

Karma je zla.

?ak i u astralnom svijetu podložni smo astralnim "zakonima" karme. Astralna bi?a su prisiljena da se reinkarniraju opet i opet zbog razloga koji se temelje na lažima. U astralu se biva prisiljavano ili nagovarano da se vjeruje kako bi netko trebao nešto napraviti kako bi se oslobodio astralnih dugova kako bi zadobio oslobo?enje od ponovnih ra?anja u astralu.

Da je to istina, onda bi osoba mogla imati užasavaju?i zadatak da se riješi nepravedne karme. Nepravedna je zbog toga što, nasuprot tvrdnjama, karma nije administrirana na pošten na?in, iako joj je glavna tvrdnja "žanješ što si posijao". To nije uvijek istina. Karma je sprovedena na takav na?in kako bi se osiguralo da istinska bi?a uvijek budu u nepovoljnom položaju.

Postoje me?utim neke rupe i sredstva kojima je mogu?e zaobi?i ili modificirati karmu, ali samo nekolicina zna za to i samo je nekolicina sposobna za to. Osim ako ne do?e do neke specijalne intervencije od strane onih koji znaju kako izbje?i karmu, astralna su bi?a zaglavljena u beskrajnom i besmislenom krugu ponovnih i ponovnih ra?anja. Ovaj vje?iti ciklus prisiljava bi?a da se premještaju iz astrala u fizi?ko i nazad, i tako u vje?nost. Bilo da je bi?e u fizi?kom ili u astralnom svijetu, ono stalno navla?i na sebe karmi?ke dugove. Te je dugove nemogu?e otplatiti pod zlim sistemom. Pokušavati otplatiti fizi?ke i astralne dugove je kao pokušavati otplatiti vje?nu hipoteku na dušu. Zli gospodari Karme izvla?e tako velike kamate da nitko ne može otplatiti svoje dugove.


Evo jednog primjera zakona o karmi. Mnogi vjeruju da ako "X" pomaže hendikepiranoj osobi, "X" se tada miješa u karmu te osobe, stoga ?e "X" biti kažnjen karmi?kim dugom zbog tog upetljavanja. U drugu pak ruku, ako "X" ne pomaže hendikepiranoj osobi, "X" može biti okrivljen zbog nepomaganja, te tako opet navu?i na sebe karmi?ki dug. Kako "X" ili bilo tko drugi može znati da li da djeluje ili ne u odnosu na tu?u karmu? "X" to ne može znati. Karma je kapriciozan sistem; lišena je pravednosti. ?ak i naj?istiji u srcu mogu, i najvjerovatnije ?e i biti privezani uz beskrajan karmi?ki dug u ovoj zloj kreaciji.

Neki vjeruju da duhovni guru na ovom nivou može uznapredovati do to?ke kad on ili ona mogu pobrisati svoju karmu tijekon samo nekoliko života. To je apsurd. Odvojeno od Spasioca Svjetla nitko ne napušta ovu oblast, osim kroz rupe i neka sredstva, kako sam opisala prije.

U astralu se ubrzo nau?i da je sve temeljeno na mislima. I tako astralna bi?a mogu upotrebljavati svoje misli za dobro ili za zlo. Oni se mogu zavarati putem kreiranja misaonih formi koje izgledaju kao da su stvarne i nastavljaju da žive u toj iluziji dok mjehur ne pukne ili dok im ne dosadi.

Ako netko ne u?estvuje u aktivnostima ili programima koje su nametnuli arkoni Zlog uzurpatora, na?i ?e se u nezavidnom položaju. Oni zli na zemlji obi?no budu nagra?ivani tako što im se daju poželjne uloge i važne pozicije, što dalje pomaže programiranju astralnih i fizi?kih ljudi na na?ine koje diktiraju administratori astralnog svijeta. Onima, koji po Svjetlu, ?ine dobre stvari – u najboljem slu?aju dodjeljuju se minorne uloge. Oni manje sretni bivaju manipulirani i stavljeni u nezavidne pozicije kroz svoje astralno postojanje. S vremenom su svi u astralu prisiljeni na ovaj ili onaj na?in reinkarnirati se na zemaljskom nivou ponovo.

U astralu postoje oni koji izgledaju da su od pomo?i, puni ljubavi i izvorni. Ali, naj?eš?e se radi o zlim obmanjiva?ima. U stvarnosti su stanovnici astralnog svijeta u velikoj mjeri pod kontrolom zlog astralnog sistema. Opasnost leži u tome što on ima izgled slobode, svjetla i duhovnosti kako bi mnoge držao privremeno sretnima.

Ako ikada pogriješite i zalutate u nižu astralnu oblast, gdje su stvari zaista loše, možete iz njega iza?i pozivaju?i Božansku pomo? ili projiciranjem pozitivnih misli na mjesto gdje želite biti. Nebojte se nižih astralnih bi?a jer se ona hrane vašim strahom.

Kada netko iznenada umre, recimo u nekoj nesre?i, onda takva osoba može postati "izgubljena duša". Ako si netko oduzme život; ako netko ima veliku žudnju zbog vezanosti za ljude ili materijalne stvari; ili, ako je netko pun bijesa, ljubomore, straha ili konfuzije u trenutku smrti, može postati "izgubljena duša" nakon fizi?ke smrti. "Izgubljena duša" je onaj koji ne shva?a ili prihva?a da je mrtav. On ili ona tada se muvaju naokolo vrlo blizu zemaljske oblasti. Kada takve osobe zaglave izme?u zemaljskog i astralnog svijeta, nazivamo ih "izgubljenim dušama".

Me?utim, ne dešava se da svaka osoba koja po?ini samoubojstvo ili koja iznenadno umre, bude zaglavljena kao "izgubljena duša". Zašto je to tako?

Razlog leži u tome što je karma zla i kapriciozna. Ona preferira jedne a iskorištava druge. Takav jedan nepravedan i grozan plan jedino može biti kreacija vrlo poreme?enog i vrlo zlog boga. Vrlo je o?ito da se rat izme?u Zla i Dobra tako?er vodi i u astralnom svijetu. Kaos koji postoji u ovoj fizi?koj dimenziji tako?er postoji i u astralu i to u mnogo ve?em stupnju.

Iako ?e vaša bol i bolest nestati kada postanete stanovnik astrala nakon fizi?ke smrti, još uvijek postoji vrst patnje koja je poprili?no o?ajavaju?a za sva uklju?ena bi?a, ali to posebno vrijedi za istinska bi?a. Ta patnja predstavlja bol duha i ne može se zalije?iti nikakvim sredstvima osim putem Božanskog iscjeljenja. Sre?om, u astralu postoje neka bi?a Svjetla koja rade kao istinski iscjelitelji i u?itelji kako bi pomogla ozdravljenju, vodi? i pripomo? onima kojima je potrebno. Ona se nalaze pod smjernicama i zaštitom visokih duhovnih bi?a Velike Mo?i i ljubavi. Njih nije u astral postavio zli polubog, nego Svjetlost. To je jedan aspekt rata izme?u Dobra i Zla na astralnom nivou.

Dvorane za U?enja u astralnom svijetu, o kojima mnogi tako ushi?eno pri?aju, zapravo su hale za razli?ita masovna programiranja, kao i za individualna programiranja. Drugim rije?ima, onima koji u?u u te Dvorane U?enja biva ispran um, i bivaju programirani. To je tako?er mjesto na kojem zli kontrolori pod maskama velikih duhova programiraju bi?a na zemlji. Tzv. "prirodni zakoni" koji su operativni na astralnom nivou, zapravo su "zakoni" diktirani od strane arkona koji pripadaju uzurpiraju?em Zlom bogu. Oni koji sura?uju sa "prirodnim zakonima" astralnog svijeta bivaju nagra?ivani po ?eifu zlih kontrolora. Oni koji se opiru zlim kontrolorima bivaju kažnjavani, ali ve?ina tih kažnjenih nije uop?e svjesna svoje kazne zahvaljuju?i isprogramiranosti. ?esto su prisiljeni da u svojoj sljede?oj inkarnaciji u?u u užasna tijela. Me?utim, njima ?e biti re?eno, ili ?e biti tako programirani da vjeruju da je to zbog njihove najviše dobrobiti. Biti ?e im re?eno da imaju još lekcija za nau?iti na zemlji i da imaju životnu svrhu koju treba ispuniti. Neki ljudi na zemlji ponavljaju poput papagaja ovu uprogramiranu poruku i "podu?avaju" druge istoj toj laži – da smo svi mi došli na zemaljsku oblast da u?imo i oboga?ujemo naše duše ispunjavanjem životnih svrha.

Postoji uzre?ica da bi ovaj svijet bio mnogo bolje mjesto da ga žene vode. To je prili?no neistinito. Uzmite za primjer mnoge žene politi?are koje se ponašaju mnogo gore od svojih muških kolega u istim situacijama. To je uglavnom zbog toga što se više "demonskih svijesti" stavlja u ženska tijela, mnogo više nego u muška. Nije ?udo da se žene ?esto promatra sa sumnji?avoš?u i prezirom – i to s pravom u tako puno slu?ajeva – jer ?esto su žene korištene kao alati za prevare, manipulacije, izmamljivanja i korupciju suprotnog spola. Takva situacija tako?er postoji i u astralnom svijetu.

Anunaki "duhovi" kontroliraju astralni baš kao i fizi?ki svijet. Anunakijevska Elita služi zlim gospodarima karme. Oni su bi?a koja igraju glavne uloge u administriranju karme u astralnom svijetu. I dok izgleda da je hijerarhija "nebeske" vlade vo?ena napretkom duša, istina je da, poput karme ovdje, to nije nikada pravedno odmjereno, kako se to lažno tvrdi. "Duše" su prisiljene ili nagovorene na inkarniranje, a istovremeno to izgleda kao da im je dana slobodna volja da izaberu da li ?e se inkarnirati ili ostati u astralnom svijetu.

Karma koja je na djelu u astralnom svijetu prisiljava "duše" da se reinkarniraju. Astralni stanovnici su programirani da misle kako oni zapravo imaju izbor odabira vlastitih roditelja, mjesta, vremena i kulture u kojoj ?e se roditi. To je samo privid. Istina je da su programirani da misle kako je sve isplanirano radi najve?e dobrobiti "duše". Kakva velika laž!

Baš kao i u ovom fizi?kom svijetu, i u astralnom postoje demoni koji daju lažne informacije o religiji i duhovnosti. Postoje ovdje u ovoj fizi?koj oblasti oni koji podupiru i šire istu vrst lažnih informacija da navedu ljude na krivi put, da istinske traga?e navuku na sporedne putove. Ovi se zli "u?itelji" nalaze u astralu, kao i u fizi?koj dimenziji kako bi pravili zamke za ostale sa svojim lažima. Tako?er, vrlo je teško probiti velove tih podvala doklegod se ne uhvatite ozbiljnog samostalnog razmišljanja namjesto da gutate sve što vam je re?eno.

Pod normalnim okolnostima, bez obzira na dana objašnjenja za slu?aj ne?ijeg samoubojstva, u kona?nici se samoubojstvo desi jer je na žrtvu uticano ili je bila programirana od nevidljivih entiteta. Zatim su žrtve ili kažnjene ili im je dopušteno da izbjegnu kaznu, zavisno od volje tiranskih, zlih astralnih kontrolora. Eto zašto imate razli?ite izvještaje iz astralnog svijeta o posljedicama samoubojstva ovdje.

Zapamtite ovu vrlo važnu stavku: Da bi raskinuli vezanost za karmu ovdje i u astralu, nesmijete prihvatiti karmu. Umjesto toga, trebali biste raditi oo što vam vaše srce ili vaša esencija osje?a ispravnim u bilo koje vrijeme.

Astralne oblasti se sada slamaju i barijere izme?u ovog i astralnog svijeta postaju sve tanje. Ovo olakšava astralnim bi?ima da se izmigolje i komuniciraju sa bi?ima u ovoj oblasti.

Oni sposobni za život koji su sada u astralnom svijetu, ne?e biti prisiljavani na reinkarnaciju jer su ve? spašeni od zlog kota?a karme. Me?utim, oni još moraju ?ekati da ih se pokupi ili transportira iz ove zle dimenzije. Oni se u osnovi nalaze na pola puta ku?i gdje su lije?eni i pripremani za prikupljanje od strane Svjetla i kona?an odlazak Ku?i.

U ovom životu, neki ?e od vas biti transformirani u Svjetlo bez da ih se prisiljava da se vrate u astral, jer astral možda više ne?e biti tamo u vrijeme dok vi do?ete do izlaza odavde. Umjesto toga, biti ?ete na svome putu ku?i bez ijednog "prekida tog putovanja" – kakva predivna jednosmjerna putna karta za KU?I.


 

 
{ Prevod ?lanka Amitakh Stanford ODAVDE - sva podebljanja moja, osim onog zadnjeg, pisanog kurzivom }

?lanak prenesen sa: 4D Log