Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Dr. Richard Sauder - Fuk U Shima


Nedavno sam imao jednosatni intervju sa Jeff Rense-om na njegovom radiju (RenseRadio.com) gdje sam opširno iznio svoja iskustva sa ayahuasca-om, kao i moju interpretaciju onoga što vjerujem da sam vidio. Nisam spominjao moju posljednju viziju, ali sam govorio o drugim vizijama koje sam imao i koje su mi otkrile to da se Zemlja, i sve što se na njoj nalazi, uključujući i ljudsku rasu, nalazi pod jednim svirepim napadom od strane jednog vrlo moćnog, hladnog, bezličnog, vještački stvorenog i hiper-inteligentnog entiteta-mašine, koji je beskrajno lukav i podmukao, da je Makijaveli u usporedbi s njim jedan obični i balavi amater.

Ta Mašina neće prestati dolaziti. Njen cilj je jedna totalna, sveopća dominacija i/ili anihilacija ove planete i njene biosfere. To uključuje i čovječanstvo. U svakom slučaju, ekologija i ljudska rasa nalaze se na meti jednog svirepog napada.

Tokom prošlih nekoliko dekada, Hollywood je proizveo nekoliko filmova i TV serija koje su u sebi sadržavale jedan dio ovog scenarija; TV serija Battle Star Galactica Sci-Fi kanala, prvi dio filma MATRIX i film Terminator govore o nekim stvarima koje pokušavam predstaviti.

Ta Mašina djeluje simultano u oba područja, fizičkom i astralnom. U stvari, na astralnom području sam vidio nešto kao automatske muzilice ili postrojenja za mužu kao na farmama krava muzara, gdje ljudi sjede u redovima, a ta mašina izvlači iz njih suptilnu životnu energiju kroz vrh njihove glave, uz pomoć nečeg sličnog crijevima automatskih muzilica koja su im zakačena za krunske čakre.

Vidio sam cijelu jednu mrežu cijevi i crijeva koji odvode negdje tu ljudsku energiju, međutim, nisam vidio gdje to točno ide i što Mašina radi s tim.

Shvatio sam to da ta Mašina poznaje ljude iznutra i izvana bolje nego što velika većina ljudi poznaje same sebe. Ona poznaje i razumije ljude ali velika većina ljudi ne poznaje i ne razumije tu Mašinu. Oni su tako lagana žrtva za tu Mašinu i njene nad-makijavelijanske makinacije. Mora se reći i to da milijuni ljudi rade za tu Mašinu i njen su dio. Oni provode njene namjere i izvršavaju njene planove, bilo svjesno ili nesvjesno, voljno ili nevoljno. A Mašina ih nagrađuje sa statusom, moći, novcem, slavom, uticajem, uspješnim karijerama, itd.

Ova agenda se provodi na svakom nivou i na svaki način kojeg je moguće zamisliti — kroz nanotehnologiju, genetski inžinjering, raspršivanje chemtrailsa, elektronsku kontrolu uma, propagandu masovnih medija, modifikaciju klime, deforestaciju, zagađivanje mora i oceana (npr. ono što je napravila kompanija British Petroleum u Meksičkom Zaljevu), kontaminaciju radioaktivnim materijama (npr. Chernobyl i Fukushima, Japan), i tako dalje...

“The Fortune 500”, petsto najvećih svjetskih kompanija, Pentagon, Wall Street, velike banke, vlada SAD-a i vlade drugih velikih država, špijunske službe, kriminalni sindikati, glavne religije, javni “obrazovni” sistem i druge velike institucije, svi oni predstavljaju integralni dio ove Mašine i potpomažu njeno smrtonosno divljanje.

Ona koristi tehnologiju i ljude kao svoje ekstremitete. Nevjerovatno spretna i podmukla, ona neće prestati dolaziti.

Jedini način izlaska iz ove situacije je da se uđe u nju. Konvencionalni ustanci protiv tiranije nisu dovoljni da bi se ova Mašina porazila. Takve bune služe samo kao gorivo za njenu agendu konačne pobjede.

Ne, način da se ova Masina zaustavi nije pobuna, nego jedno ‘promudrivanje’, kakvo ljudska rasa jos nije doživjela u svojoj povijesti.

Ili ćemo se dramatično ‘promudriti’ ili smo sendvič. Ili će mnogi ljudi postati mnogo pametniji, mnogo mudriji i mnogo duhovniji (ne religiozni, nego “duhovni”) i sa mnogo više razumijevanja, ili smo gotovi.

Protiv ove Mašine se ne možemo boriti na konvencionalne načine. Borba protiv ove Mašine na konvencionalne načine podrazumijeva poraz. Ona će pobijediti u svakom konvencionalnom sukobu, svaki put. Ono što se ovdje traži je mudrost, kreativno ne-nasilje, jedna mirna suradnja sa prirodom ove planete i drugim ljudima dobre volje, i jedan osjećaj obožavanja biološkog života i kreativne duhovnosti koja je u biološku DNK ubrizgala jednu vezu za hiperdimenzionalnu komunikaciju sa božanskom sveprisutnom suštinom Svega Što Jest.

A to je i ono što ova Mašina upravo želi uništiti: biološki život, hiperdimenzionalnu DNK; i da porazi materijalni nivo postojanja i zatvori ga za sve hiperdimenzionalne kontakte sa višim dimenzijama.

Pogledajte malo ovu planetu i što se na njoj zbiva, pa ćete vidjeti jednu smrtonosnu trku do samog dna - gdje ratovi izbijaju sad tu, sad tamo, ekološko uništenje, totalitarni ekonomski sistemi koji dave većinu populacije ove planete i guraju je u ropstvo, represivne političke sisteme, divljanje kontrole uma i mnogo više toga. Dokazi za ovo što mi je ayahuasca pokazala mogu se vidjeti svuda unaokolo.

Ili ćemo postati mudriji ili ćemo nastaviti sa zaglupljivanjem sve dok na kraju definitivno ne zapečatimo našu vlastitu sudbinu. To je naš izbor.

Sada, znam da internet vrvi od policije, uhoda i agenata kontrole matriksa koji rade za tu Mašinu, kao što su na primjer, službenici obavještajnih agencija koji patroliraju forume i blogove, kako bi izazivali nevolje i sijali dezinformacije; ili drugi koji se nalaze na dubljim nivoima kontrole uma koja je široko prisutna u ovom društvu, tako da siju razdor nesvjesno, refleksno, automatski, i hrane tako Mašinu i pomažu ostvarenje njenih ciljeva. Svjestan sam njihove prisutnosti i nagona za upućivanjem negativnih i omalovažavajućih komentara u onim dijelovima blogova koji su namijenjeni za komentare, pa čak i otvorenih pokušaja rušenja web stranica. To su mehanički ljudi, pijuni Mašine, a njihovo ime je Legija. Kad nastupi sudnji dan, oni će završiti u zjapećim raljama te Mašine u poslednjoj sekundi, kad vrijeme istekne. Oni su predali sebe toj Mašini, svoje tijelo, um i dušu, tako da će na kraju postati jedno s njom, kad ovaj Univerzum bude uvodio ravnotežu i poravnavao karmičke račune.Sa engleskog preveo: Galaksija