Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 104


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 104

27.07.1983.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu Jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Očitavanja pokazuju manju distorziju fizičke energije i gubitka vitalne energije nego u prethodnoj seansi. Još uvek postoji pozamašna nejednakost u ovim očitavanjima.

Ispitivač: Instrument bi voleo da zna koja je optimalna količina aerobika, hodanja i vežbi sa vrtlozima za najbolju kondiciju u ovom trenutku?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo na dva načina. Prvo, govorićemo o generalnom slučaju koji je bitan za ovaj instrument u varirajućim stepenima. Svaki oblik vežbanja je dobro obaviti otprilike tri do četiri puta u vašoj nedelji. Količina vežbanja, sabrana u jedno, treba da bude otprilike sat vremena u dnevnom periodu.

Sada odgovaramo na drugi način, iskrivljen u ovom odgovoru zbog duplih uslova žutog zraka, fizičke poteškoće i distorzije umnog kompleksa. Kovitlajuće vode bi odgovarale četiri do pet puta nedeljno. Hodanje i vežbanje onoliko koliko to želi entitet. Period svih ovih vežbanja ne bi treba da prelazi period od 90 minuta u dnevnom periodu.

Ispitivač: Instrument je utvrdio da je nepromišljena upotreba njene volje upotreba iste bez komponenti zadovoljstva i vere i to konstituiše žrtvovanje. Da li bi Ra komentarisao to, molim te?

Ra: Ja sam Ra. Drago nam je da je instrument razmišljao o tome što je dato.Mi bi smo komentarisali ovako. Dobro je za instrument da poseduje znanje koje je manje iskrivljeno ka žrtvovanju i koje je bogato obećanjem. Entitet koji je sposoban da misli će ili biti sposoban da deluje ili će to što ima biti uklonjeno. Tako je manifestovanje znanja oblast koju instrument treba da ispita.

Mi bi smo dalje primetili da se balansiranje, u slučaju ovog entiteta, najbolje postiže u analizi i manifestacija koja je ispunjena kontemplacijom o tišini može biti ojačana manifestovanom tišinom i nedostatkom rutinske aktivnosti. Mi ne smemo dalje od ove preporuke regulisanja slobodnog vremena, i želimo da entitet otkrije fundamentalne istine o ovim distorzijama kao što i hoće.

Ispitivač: Možemo li još nešto da uradimo kako bi smo pomogli instrumentu sa njegovim stomačnim i leđnim grčevima?

Ra: Ja sam Ra. Najveći deo pomoći je već pružen. Ohrabrivanje da instrument ne uzima na ulju prženu hranu je od pomoći. Radosna harmonija
je od pomoći. Definitivno uzdržavanje od prekoračivanja već otečenih granica fizičkih ograničenja je preporučljivo.

Ispitivač: Možeš li da nam kažeš šta nije u redu sa očima našeg mačka Gandalfa?

Ra: Ja sam Ra. Onaj poznat kao Gandalf približava se kraju svoje inkarnacije. Njegov vid slabi i vodena membrana postaje čvrsta. Ovo nije dobro ali ne izaziva neudobnost kod entiteta.

Ispitivač: Možemo li nešto da preduzmemo kako bi smo uklonnili ovu situaciju?

Ra: Ja sam Ra. Postoji terapija kojom bi se pomogla. Međutim, mi je ne bi smo preporučili pošto je situacija benignija od tretmana.

Ispitivač: Ne razumem. Možeš li da objasniš šta si mislio?

Ra: Ja sam Ra. Doktor bi vam dao kapi za oči. Mačka bi našla da je iskustvo sputavanja dok joj se stavljaju kapi mnogo neudobnije nego ono što sada oseća i može da ga uveliko ignoriše.

Ispitivač: Može li mačka uopšte da vidi?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Da li se čini da će mačka izgubiti vid u skoroj budućnosti ili da li je mačka blizu smrti?

Ra: Ja sam Ra. Onaj poznat kao Gandalf neće izgubiti vid ili umreti sledeće tri sezone sigurno.

Ispitivač: Ja se osećam jako loše zbog stanja mačke i voleo bih da pomognem. Može li Ra da predloži nešto da uradimo kako bi pomogli Gandalfu?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Šta bi to bilo?

Ra: Ja sam Ra. Prvo, mi bi predložili da vrtlozi mogućnosti/verovatnoće uključe one u kojima entitet poznat kao Gandalf ima dužu inkarnaciju. Drugo, mi bi predložili da ovaj entitet ode na diplomiranje ako želi. U suprotnom, možda izabere da se reinkarnira kako bi bila sa drugovima koje je volela. Treće, entitet vama poznat kao Betty ima sredstva da učini entitet više iskrivljen prema udobnosti/neudobnosti.

Ispitivač: Možeš li mi reći na koga misliš kada kažeš Betty? Mislim da ne znam koga podrazumevaš pod Betty. I šta bi Betty uradila?

Ra: Ja sam Ra. Ona poznata kao Carla ima tu informaciju.

Ispitivač: Ja sam zabrinut zbog mogućnosti selidbe. Ako se preselimo Gandalf će imati problema sa snalaženjem u novom prostoru zbog vida. Da li on vidi dovoljno kako bi se snašao u novoj okolini?

Ra: Ja sam Ra. Vid nije toliko bitan kada postoje izoštrena čula mirisa i sluha. Pošto bi prijatelji i nameštaj bili poznati trebalo bi mu malo vremena da se privikne.

Ispitivač: Možemo li nekako da mu stavimo kapi koje si preporučio a da ne moramo da ga sputavamo? Ima li načina da to izvedemo?

Ra: Ja sam Ra. Verovatnoća je mala.

Ispitivač: Zar ništa ne možemo da uradimo? Postoji li neka druga mogućnost upotrebe neke tehnike koja bi pomogla njegovom vidu?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li bi kapi o kojima si govorio pomogle vidu... Koliko bi one pomogle vidu kada bi bile upotrebljene?

Ra: Ja sam Ra. Nakon određenog perioda upotrebe vid bi se popravio donekle, možda 20%, možda 30%. Ovome se suprotstavlja sputavanje pokreta koje bi dovelo do velike neudobnosti.

Ispitivač: Znači Ra misli da bi dobrobit ovih kapi bila stavljena u senku zbog neudobnosti koju bi mačka iskusila. Postoji li način da se mački da anestetik kako bi joj se dale kapi a da ona ne bude toga svesna?

Ra: Ja sam Ra. Unošenje anestetika u ovaj entitet bi imao gori učinak od sputavanja.

Ispitivač: Ja se izvinjavam što ovoliko potenciram ovu temu ali sam se zaista nadao da ćemo smisliti nešto kako bi smo pomogli Gandalfu. Pretpostavljam da je Ra predložio da ostavimo stvari onakvima kakve jesu. Koliko kapi bi bilo neophodno da bi se pomoglo očima, grubo?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 40 do 60.

Ispitivač: Svakoga dana ili tako nešto?

Ra: Ja sam Ra. Molim vas izdahnite dah iznad grudi ovog instrumenta.

(Ovo je urađeno kako je i naloženo.)

Ispitivač: Da li je ovo zadovoljavajuće?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Pitao sam da li bi kapi trebalo davati jedanput dnevno. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To zavisi od doktora od kojeg bi dobili kapi.

Ispitivač: Kako se zovu kapi?

Ra: Ja sam Ra. Imamo poteškoća. Stoga, uzdržaćemo se od odgovora na ovo pitanje.

Ispitivač: Žao mi je što potenciram temu. Veoma sam zabrinut za mačku i razumem da Ra preporučuje da ne koristimo kapi i nećemo. Samo sam želeo da znam šta to nismo radili kako bi smo pomogli mačorovom vidu i izvinjavam se za potenciranje teme. Završiću pitanjem da li Ra ima nekih drugih predloga u odnosu na ovu mačku?

Ra: Ja sam Ra. Radujte se u njegovom društvu.

U ovom trenutku mi bi smo predložili još jedno pitanje za ovu seansu.

Ispitivač: Pre procesa zastiranja nije bilo, ja pretpostavljam, arhetipnog plana za evolucijski proces. To je u potpunosti prepušteno slobodnoj volji um/telo/duhova da evoluiraju onako kako su želeli. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ja sam Ra. Sve je dobro. Ništa nije izgubljeno. Napredujte radujuću se u ljubavi i svetlu, miru i moći Jednog beskrajnog Kreatora. Ja sam Ra. Adonai.