Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 80


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 80

27.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora.

Pre nego što započnemo sa radom, hteli bismo da ispravimo grešku koju smo pronašli u prethodnom materijalu. Arhetip Pet, koji nazivate Hijerofantom, je signifikator kompleksa uma.

Instrument je izložen plamenu distorzije poznate kao bol. Svesni smo vaših savesnih pokušaja da pomognete instrumentu, ali ne znamo za drugi način, koji bi bio dostupan grupi za podršku, od terapije uspravnog kičmenog dela telesnog kompleksa vodom, kako smo ranije pomenuli.

Instrumentov telesni kompleks nekada podrazumeva ovakve, da tako kažemo, plamenove (bola) tokom perioda povećane distozije telesnog kompleksa. Naš kontakt može trenutno biti izobličen. Zbog toga bismo zamolili da postavite pitanja uz sve informacije za koje pomislite da su iskrivljene, jer želimo da ovaj kontakt ostane bez distorzije koliko god to dopušta ograničenje jezika, mentaliteta i senzibiliteta.

Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Hvala vam. Možete li mi dati indikacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Instrument doživljava blago variranje fizičke energije koje uzrokuje iznenadne deficite fizičke energije. To je usled mnogih, da ih tako nazovemo, molitvi i afirmacija ponuđenih instrumentu od strane peto-denzitetskog entiteta koga ste svesni (konstantan napad orionskog entiteta, vidi seanse 67, 68, 69 III knjige).

U drugom pogledu, instrument je u dobrom stanju.

Ispitivač: Morao sam da napustim sobu posle izvedenog kružnog rituala, jer sam zaboravio nešto. Da li je to imalo štetne efekte na ritual ili na rad?

Ra: Ja sam Ra. Da je to bio jedini rad, izlazak bi bio kritičan.

Na mestu rada postoji dovoljno druge energije zaštitne prirode da taj izlazak, iako se ne preporučuje, ne predstavlja pretnju za zaštitu koju pomenuti ritual pruža.

Ispitivač: Da li je naš peto-denzitetski posetilac bio manje u stanju da deluje na instrument tokom naše poslednje seanse?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo u dva dela. Prvo, tokom samih seansi entitet je u velikom stepenu razljućen. Drugo, u opštim iskustvenim okolnostima vašeg prostora/vremena ovaj entitet je u stanju da deluje na telesni kompleks instrumenta sa istom delotvornošću kao i na početku njegovog kontakta sa ovom grupom. To je usled nekoliko distorzija fizičkog kompleksa kod instrumenta.

Međutim, instrument je u većoj meri u stanju da mentalno i duhovno odgovori ljubavlju, redukujući time element straha na koji ovaj entitet računa kao na najvažnije oružje u pokušaju da u bilo kom stepenu omete kontakt sa Ra.

Ispitivač: Šta je razlog za to da entitet može da deluje preko postojećih fizičkih distorzija nasuprot nemogućnosti da deluje na entitet koji uopšte nema fizičkih distorzija?

Ra: Ja sam Ra. Ključ za ovo pitanje je termin distorzija. Bilo koja distorzija, bilo da je fizičke, mentalne ili duhovne prirode, može biti naglašena putem sugestije onoga ko je sposoban da deluje magijski; a to znači da sprovede promene u svesti. Ovaj entitet ima mnogo fizičkih distorzija. Svako u grupi ima različite mentalne distorzije. Njihova priroda varira. Što je manje balansirana distorzija samo-poznavanja, to je više ovaj entitet u stanju da naglasi te distorzije da bi oslabio skladno funkcionisanje i harmoniju unutar grupe.

Ispitivač: Kao što Ra dobro zna, informacije koje ovde sakupljamo će biti prosvetljujuće za veoma mali procenat današnjih stanovnika planete, jednostavno zato što će ih samo mali broj ljudi razumeti.

Međutim, izgleda da se naš peto-denzitetski posetilac veoma naoštrio, da tako kažem, protiv ove komunikacije. Možete li mi reći zašto je to njemu toliko važno, budući da je efekat na žetvu, pretpostavljam, veoma ograničen.

Ra: Ja sam Ra. Čistota ne završava sa žetvom na trećem denzitetu. Posvećenost Ra otklanjanju distorzije je potpuna (iskrivljeno shvatanje informacija prenetih ranije u našoj istoriji). Ona se sadrži u prihvatanju odgovornosti za služenje drugima relativne čistote. Instrument, kroz koji govorimo, i grupa za podršku poseduju sličnu posvećenost i nezavisno od bilo kakvo neprijatnosti za sebe same, žele da služe drugima. Usled prirode ove grupe, pitanja koja su nam upućena, su veoma brzo odvela do donekle tajanstvenih sfera. Taj sadržaj nije oslabio osnovnu čistotu kontakta. Takva čistota je svetlo. Takvo intenzivno svetlo privlači pažnju.

Ispitivač: Šta se naš peto-denzitetski posetilac nada da zadobije za sebe, ukoliko bude uspeo da eliminiše kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodno izjavili, entitet se nada da stekne deo svetla, a to je celina uma/tela/duha instrumenta. Pored toga, entitet pokušava da ugasi svetlo.

Ispitivač: Razumeo sam ovo osim jedne tačke, a ta tačka je, ako entitet bude uspeo u bilo kom od svojih nauma, od kakve će to vrednosti biti za njega? Kako će to povećati njegovu sposobnost? Da li će pojačati njegov polaritet? Kakvim mehanizmima bi on to učinio, šta god da čini?

Ra: Ja sam Ra. Posle dosta pokušaja tokom izvesnog prostora/vremena bez ikakvih dugoročnih rezultata, ovaj entitet bi to i sam mogao da se zapita. Ostvarenje pobede bi entitetu donelo povećanje negativnog polariteta utoliko što je uklonio izvor radijacije i time u ovom prostoru/vremenu ponudio mogućnost za tamu tamo gde je nekada bilo svetlo. Kada bi uspeo da potčini celinu uma/tela/duha instrumenta, potčinio bi moćan entitet, dodajući to svojoj snazi.

Ispitivač: Žao mi je zbog moje nemogućnosti da proniknem u taj mehanizam i izvinjavam se zbog svojih glupih pitanja, ali mislim da ovde imamo tačku koja je donekle centralna za ono što danas pokušavamo da shvatimo. Neka od narednih pitanja će biti nedopustivo glupa, ali ja ću pokušati da razumem šta ta moć, za kojom naš posetilac traga, predstavlja i kako je on koristi. Čini mi se da je to centralno za um i njegovu evoluciju.

Ako naš posetilac poveća svoju moć kroz svoje delovanje, šta bi bila ta uvećana moć? Možete li je opisati?

Ra: Ja sam Ra. Moć o kojoj govorite je spiritualna moć. Moć uma, kao takva, ne uključuje ovakvo delovanje. Možete razmisliti o mogućnostima mesečine. Znate da smo opisali matriks Duha kao Noć. Mesečina onda nudi ili pravu sliku, viđenu u senci, ili himeru i laž. Moć laži je duboka kao što je to i moć da se razabere istina od senke. Senka sakrivenih stvari je beskonačna dubina u kojoj je sakrivena moć jednog beskonačnog Kreatora.

Adept radi sa moći skrivenih stvari, osvetljenih onim što može biti lažno ili tačno. Prigrliti laž, znati je, tražiti je i koristiti pruža veliku moć. To je priroda moći vašeg posetioca i može donekle razjasniti moć onih koji tragaju da bi služili drugima, jer se u tmini, oh! tako lako naprave pogrešni koraci.

Ispitivač: Da li vi onda kažete da je to moć duha a ne moć uma ili tela?

Ra: Ja sam Ra. Rad adepta je baziran na prethodnom radu uma i tela, inače rad duha ne bi bio moguć na pouzdanoj osnovi. Uz tu ispravku potvrđujemo tačnost vaše tvrdnje.

Ispitivač: Petnaesti arhetip je Matriks Duha i on je nazvan Đavo. Možete li mi reći zašto je to tako?

Ra: Ja sam Ra. Ne želimo da budemo nedorečeni kod ovako važnog pitanja, ali možemo primetiti da je priroda duha tako beskonačno suptilna, da plodonosni uticaj svetlosti na veliku tminu nije toliko uočljiv kao tmina sama. Napredovanje, koji mnogi adepti izaberu, postaje konfuzna staza, jer svaki adept pokušava da koristi Katalizator Duha. Nekolicina uspeva da pojmi svetlost sunca. Većina adepata ostaje pipajući u mesečini i, kao što smo rekli, ta svetlost može da zavede kao i da obelodani skrivenu misteriju.

Zato se melodija ovog matriksa često posmatra kao negativna i zla, kako biste je vi nazvali, po svojoj prirodi.

Treba napomenuti, da adept sve više oslobađa sebe od okova misli, mišljenja i obaveza drugih-sebe.

Bilo da je to učinjeno za službu drugima ili sebi, to je neizostavan deo buđenja adepta. Tu slobodu oni koji nisu slobodni posmatraju kao nešto što biste vi nazvali zlom ili crnilom. Magija se prepoznaje, priroda veoma često ne.

Ispitivač:   Da li bih onda mogao da kažem da je procesu postojanja adeptom implicitna prividna polarizacija u pravcu služenja sebi, jer se adept odvaja od mnogih od svoje vrste?

Ra: Ja sam Ra. Verovatno je da se to dogodi. Na spoljnom nivou odvija se odvajanje, bilo da je u pitanju služenje sebi i time istisnko odvajanje od drugih-sebe ili služenje drugima i time istinsko spajanje sa srcem drugih-sebe i odvajanjem samo od iluzornih ljuštura, koji adepta sprečavaju da tačno percipira sebe i druge-sebe kao jedno.

Ispitivač: Vi onda kažete da je efekat ovog razdvajanja na adepta orijentisanog ka služenju drugima kamen spoticanja ili usporava proces dosezanja cilja kome on stremi? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Odvajanje od zaraze iluzije i pogrešnih predstava je sasvim neophodan deo staze adepta. Drugi to mogu posmatrati kao nesrećnu okolnost.

Ispitivač: Onda je to iz perspektive petnaestog arhetipa neka vrsta ekskurzije u Matriks Duha tokom ovog procesa. Da li to ima nekog smisla?

Ra: Ja sam Ra. Izlet o kome govorite i proces odvajanja je obično povezan sa arhetipom koji nazivate Nada, a koji bismo mi radije nazvali Vera. Taj arhetip je katalizator Duha i zbog prosvetljenja od strane Potenciatora Duha (Bljesak) počeće da izaziva promene u perspektivi adepta.

Ispitivač: Nisam nameravao da idem suviše daleko sa ovom serijom pitanja. Pozitivno i negativno polarizovani adept onda gradi potencijal da moć crpi direktno iz duha. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Bilo bi pogodnije reći da adept direktno kroz duh priziva tu moć od univerzuma, jer duh je kanal.

Ispitivač: Jedina vidljiva razlika između pozitivnog i negativnog adepta u korišćenju tog kanala bi bio put na kome se oni polarizuju. Da li postoji odnos između arhetipova duha i toga da li je polarizacija pozitivna ili negativna? Da li na primer pozitivni poziv dolazi kroz šesnaesti arhetip a negativni kroz petnaesti? Veoma sam zbunjen ovim i pretpostavljam da je pitanje ili jadno postavljeno ili beznačajno. Možete li ipak odgovoriti na njega?

Ra: Ja sam Ra. Izazov je odgovoriti na ovo pitanje, jer postoji izvesna zbrka u njegovoj konstrukciji. Međutim, pokušaćemo da govorimo o ovoj temi.

Adept, bilo pozitivan, bilo negativan, ima isti Matriks. Potenciator je takođe identičan. Zahvaljujući Katalizatoru svakog adepta on može početi da ubire i bira ono u šta će u budućnosti gledati. Iskustvo Duha, koje možete nazvati Mesec, je najveća manifestacija uticaja na polaritet adepta. Čak i naizgled najnesrećnija iskustva, da tako kažemo, koja se javljaju u ovom Katalizatoru kod adepta, viđena iz perspektive duha, mogu uz razabiranje koje je moguće u senci, da budu obrađivana tako, da svetlost jasna kao svetlost najsjajnijeg podneva obasja adepta i da se odigra pozitivno prosvetljenje ili prosvetljenje služenja sebi. Adept orijentisan ka služenju sebi će se zadovoljiti senkom i, posežući za svetlom dana, zabaciti glavu u jarosnom smehu, i dati prednost tmini.

Ispitivač: Pretpostavljam da je devetnaesti arhetip duha signifikator Duha. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kako biste opisali Signifikator Duha?

Ra: Ja sam Ra. Započeli smo to odgovorom na prethodno pitanje. Signifikator Duha je onaj živi entitet koji ili isijava ili apsorbuje ljubav i svetlo jednog beskonačnog Kreatora, isijavajući ga radijantno na druge ili ga upijajući za sebe.

Ispitivač: Da li bi onda taj proces radijacije ili apsorpcije bio mera adepta, budući da ovde imamo fluks (protok) ili brzinu fluksa?

Ra: Ja sam Ra. Ovo se može posmatrati kao razumno adekvatna izjava.

Ispitivač: Onda bi dvadeseti arhetip, za koji pretpostavljam da predstavlja Transformaciju Duha, možda bio analogan šesto-denzitetskom stapanju obe staze. Da li je to na bilo koji način tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Žao mi je zbog toga. Možete li mi reći šta bi mogao da bude dvadeseti arhetip?

Ra: Ja sam Ra. Ono što u svom sistemu nazivate Sarkofag se može posmatrati kao materijalni svet, ako tako hoćete. Taj materijalni svet je tranformisan duhom u ono što je beskonačno i večno. Beskonačnost duha je čak veće ostvarenje od ostvarenja beskonačnosti svesti, jer svest koja je disciplinovana voljom i verom predstavlja svest koja može direktno dosegnuti inteligentnu beskonačnost. Postoji mnogo stvari koje otpadaju tokom mnogo, mnogo stopa majsorstva. Mi, iz Ra, i dalje hodamo tim stopama i slavimo beskonačnog Kreatora pri svakoj transformaciji.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da bi dvadeset prvi arhetip predstavljao kontakt sa beskonačnom energijom. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, iako se ovde može videti kako refleksija ovog kontakta, tako i kontakt sa inteligentnom beskonačnošću koja je Univerzum ili, kako ste vi to pomalo provincijalno nazvali, Svet.

Ispitivač: Da li mi onda kod ovog kontakta možete dati neki primer za to šta bi predstavljao kontakt sa inteligentnom beskonačnošću a šta sa inteligentnom energijom? Možete li navesti primer kakva vrsta iskustva bi bio rezultat/kakvim iskustvom bi to rezultiralo, ako je moguće?

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje pitanje tokom ove seanse. Razgovarali smo o mogućnostima za kontakt sa inteligentnom energijom, jer ta energija je energija Logosa i to je energija koja leči, gradi, pomera, uništava i transformiše druge-sebe kao i sebe.

Kontakt sa inteligentnom beskonačnošću će pre proizvesti neizrecivu radost u entitetu koji doživi takav kontakt. Ukoliko želite da postavite detaljnija pitanja o ovom predmetu, pozivamo vas da to učinite tokom sledećeg kontakta.

Da li imate neko kratko pitanje pre nego što prekinemo kontakt?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da unapredimo kontakt i da učinimo instrument pogodnijim za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Aranžman je u najvećoj meri brižljivo postavljen. Vi ste savesni. Entitet koji služi kao instrument pokazuje izvesnu distorziju u pravcu ukočenosti u oblasti leđa. Masiranje bi bilo korisno.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u svetlu i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite ujedinjujući se u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.