Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 64


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 64
26.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo reći kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj ranijoj izjavi, sa izuzetkom prolazne distorzije koja umanjuje protok vitalne energije.

Ispitivač: Možete li mi reći kakva je to prolazna distorzija?

Ra: Ja sam Ra. To je marginalna informacija.

Ispitivač: Onda neću postaviti to pitanje.

Možete li nam objasniti osnovne principe koji stoje iza rituala koji izvodimo da bismo inicirali kontakt i onoga što bih nazvao belo-magijskim principima zaštite?

Ra: Ja sam Ra. Usled linije vaših pitanja uočavamo da bi bilo prihvatljivo uključiti odgovor na pitanje o uzroku prolazne distorzije vitalne energije kod instrumenta. Uzrok je čežnja za izražavanjem posvećenosti jednom Kreatoru u grupi.

Ovaj entitet čezne za takvom zaštitom prvo svesno, tako što reaguje na pribor povezan uz to izražavanje, na rituale, boje i njihovo značenje, kakvo je dato od strane iskrivljenog sistema koji nazivate crkvom, pesme i molitve kombinovane sa izražavanjem zahvalnosti i, pre svega ostalog, što se može posmatrati kao centralna magija, unošenje hrane koja nije sa ove dimenzije, već je transmutovana u metafizičku hranu, u ono što ta distorzija naziva sveta zajednica.

Podsvesni još snažniji razlog za tu čežnju je svest da takav izraz, kada ga entitet prihvati kao transmutaciju u prisustvo jednog Kreatora, pruža veliku zaštitu entitetu koji se kreće na stazi služenja drugima.

Princip iza rituala belo-magijske prirode je da konfiguriše stimulanse  koji prodiru do debla uma, jer ovaj aranžman (poređani predmeti) generišu disciplinovanu i pročišćenu emociju ili ljubav, koja može predstavljati kako zaštitu tako i prolaz ka inteligentnoj beskonačnosti.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto je mala greška u početnom ritualu pre dve seanse omogućila napad Orionskog entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je kontakt preko uzane trake i njegovi preduslovi su precizni. Drugi-sebe koji nudi svoju službu na negativnoj stazi takođe poseduje veštinu mačevaoca. U ovom kontaktu vi imate posla sa silama velikog intenziteta, pročišćenog u posudi delikatnoj kao pahulja i kao kristal.

Najmanja greška može narušiti pravilnost obrazaca energije koji formiraju kanal za ovu transmisiju.

Možete primetiti, radi vaše informacije, da smo napravili pauzu zbog neophodnosti da se u potpunosti uverimo da je celina uma/tela/duha instrumenta bezbedna u svetlosnoj konfiguraciji ili denzitetu, pre nego što smo započeli komunikaciju. Mnogo bi bilo bolje dopustiti da školjka postane beživotna, nego da celina uma/tela/duha bude uklonjena (premeštena na pogrešno mesto).

Ispitivač: Možete li nam opisati ili reći kakve rituale koristi Ra u traganju u pravcu službe?

Ra: Ja sam Ra. Govoriti o tome šta šesto-denzitetski socijalno-memorijski kompleks koristi da bi napredovao je u najbolju ruku komunikacije bez mnogo svrhe, jer se mnogo toga gubi u transmisiji koncepata sa denziteta na denzitet i razgovor o šestom denzitetu je neminovno u velikoj meri iskrivljen.

Međutim, mi ćemo pokušati da govorimo o ovom pitanju, jer je ono od pomoći utoliko što nam omogućava da još jednom izrazimo potpunost jedinstva kreacije. Mi tragamo za Kreatorom na nivou podele iskustava koji vam nije poznat i pre nego da se zaognemo svetlom, postajemo svetlo. Naši rituali, kako biste ih mogli nazvati, predstavljaju beskrajno suptilan nastavak procesa balansiranja koji sada počinjete da doživljavate.

Mi tragamo bez polariteta. Zbog toga mi ne tražimo nikakvu snagu od spolja, jer se naša potraga sabrala u unutrašnjosti. Balansi su oni za kojima tragamo, balansi između empatije i mudrosti koji našem razumevanju iskustva daju informaciju da se možemo približiti jedinstvu sa jednim Kreatorom, čemu radosno težimo.

Vaši rituali na vašem nivou napretka sadrže koncept polarizacije i ona je centralna tačka u vašem trenutnom prostoru/vremenu.

Možemo govoriti dalje ukoliko imate dodatna pitanja.

Ispitivač: Da li bi bilo korisno, ako bi Ra opisao tehnike koje je koristio na trećem denzitetu za evoluciju uma, tela i duha?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje leži iza Zakona Konfuzije.

Ispitivač: Šta je sa četvrto-denzitetskim iskustvima Ra? Da li bi i ona ležala iza Zakona Konfuzije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Dopustite da izrazimo tu misao. Ra nije elita. Govoriti o specifičnim iskustvima grupi, koja nas počastvuje, bi vodilo do tačke specifičnog savetovanja. Naš rad je bio kao rad vaših ljudi, iskustvo katalizatora radosti i tuge.  Naše okolnosti su bile nešto harmoničnije. Dopustite da kažemo da svaki entitet ili grupa može stvoriti najveličanstveniju harmoniju. Iskustva Ra nisu ništa više nego vaša. Vaša su ples u tački prostora/vremena treće-denzitetske žetve.

Ispitivač: Nedavno se pojavilo pitanje u vezi sa mogućim svicima u blizini, u ili pored Velike piramide u Gizi. Nisam siguran da li bi to oni bilo od koristi. Želeo bih da pitam da li bi istraživanje u toj oblasti bilo plodonosno?

Ra: Ja sam Ra. Izvinjavamo se jer ostaje utisak da smo škrti sa informacijama. Međutim, ijedna reč o toj određenoj temi bi kreirala mogućnost za kršenje slobodne volje.

Ispitivač: Tokom prethodne seanse ste spomenuli magijski prolaz za adepta koji se dovija u ciklusima od osamnaest dana. Da li biste mogli da proširite tu informaciju, molim?

Ra: Ja sam Ra. Celina uma/tela/duha je rođena pod serijom uticaja, lunarnih, planetarnih, kosmičkih i u nekim slučajevima, karmičkih. Trenutak rođenja u ovoj iluziji započinje ciklus koji smo spomenuli.

Spiritualni ciklus ili ciklus adepta je ciklus od osamnaest dana i operiše sa kvalitetom sinusnog talasa. Usled toga postoji nekoliko dana na pozitivnoj strani krive, u prvih devet dana ciklusa – precizno četvrti, peti i šesti – kada se rad najadekvatnije obavlja, pod uslovom da entitet i dalje nema potpunu svesnu kontrolu nad distorzijom/realnošću svog uma/tela/duha.

Najinteresantniji deo ove informacije, kao i kod svih ciklusa, je napomena da će na kritičnoj tački, prolazeći od devetog do desetog i od osamnaestog do prvog dana adept osetiti neke teškoće posebno ako se istovremeno odvija tranzicija u sledeći ciklus.

Na tački suprotnoj od zenita adept će imati najmanje moći ali neće biti otvoren prema teškoćama u stepenu koji doživljava u kritično vreme.

Ispitivač: Da bismo pronašli ciklus treba da uzmemo trenutak rođenja i izlaska deteta iz majke u ovaj denzitet, da započnemo ciklus od tog trenutka i nastavimo kroz život. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je sasvim tačno. Neophodno je utvrditi trenutak rođenja. Dnevni ciklus u kome se odvija taj događaj je dovoljan za većinu rada.

Ispitivač: Da li je tačna moja pretpostavka da, kakvu god magiju da adept izvodi u to vreme, ona bi bila uspešnija ili, da tako kažem više u skladu sa njegovim dizajnom, nego da ju je izveo u manje podesno vreme u ciklusu?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj ciklus je korisna alatka adepta, ali, kao što smo rekli, kako adept postiže veći balans dizajniran rad će sve manje i manje zavisiti od ovih mogućnosti ciklusa.

Ispitivač: Nemam sposobnosti da prosudim na kojoj tački bi nivo sposobnosti adepta dostigao nezavisnost od aktivnosti ciklusa. Možete li nam dati indikacije o nivou adepta, neophodnom da bi se dosegla nezavisnost?

Ra: Ja sam Ra. Ne možemo govoriti, pogotovo usled rada ove grupe, jer bi to moglo izgledati kao sud. Međutim, možemo reći da ciklus možete posmatrati u istom svetlu kao i takozvane astrološke balanse unutar vaše grupe; to znači, oni su zanimljivi ali nisu ključni.

Ispitivač: Hvala vam. Čitao sam nedavno istraživanje koje je ukazivalo da se normalni ciklus spavanja za entitete na ovoj planeti događa sat kasnije svakoga dana, tako da bismo imali ciklus od 25 sati umesto od 24. Da li je to tačno i ako je tako, zašto?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno u nekim slučajevima. Planetarni uticaji onih sa iskustvenim sećanjima sa Marsa mogu imati neke efekte na treće-denzitetske komplekse fizičkog tela. Ta rasa je dala genetski materijal mnogim telima na vašoj planeti.

Ispitivač: Hvala vam. Ra je pomenuo (ime) i (ime) na prethodnoj seansi. Oni su pripadnici onoga što nazivamo medicinskom profesijom. Kakva je vrednost modernih medicinskih tehnika u uklanjanju telesnih distorzija s obzirom na svrhu tih distorzija i onoga što nazivamo karmom?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje je uvijeno. Međutim, napravićemo neke opservacije umesto da pokušamo da damo koherentan odgovor, jer alopatski pristup među vašim praksama lečenja ima dve strane.

Prvo, morate sagledati mogućnost/verovatnoću da je svaki alopatski lekar zaista iscelitelj. Na vašoj tački kulturoloških iskustava ova obuka se posmatra kao odgovarajući način da se usavrši sposobnost lečenja. U najosnovnijem smislu svaki alopatski lekar se možda može posmatrati kao entitet koji želi da služi drugima umanjenjem distorzija telesnog ili mentalno/emocionalnog kompleksa, tako da entitet koji treba da bude lečen može iskusiti dalji katalizator tokom dužeg perioda onoga što nazivate život. To je velika služba prema drugima, kada se odvija putem akumulacije distorzija u pravcu mudrosti i ljubavi koje se mogu kreirati korišćenjem prostorno/vremenskog kontinuuma vaše iluzije.

S obzirom na alopatski koncept telesnog kompleksa kao mašine, možemo napomenuti da simptomi sociološkog kompleksa ukazuju na nepopustljivu želju za distorzijama distrakcije, anonimnosti i spavanja. To je pre rezultat nego uzrok društvenog razmišljanja na vašem planu.

U povratnom efektu ovaj mehanički koncept fizičkog kompleksa je kreirao kontinuirano širenje distorzija u pravcu onoga što nazivate bolest usled snažnih hemikalija koje se koriste da bi kontrolisale ili sakrile telesne distorzije. Postoji shvatanje među vašim ljudima da postoje mnogo efikasniji sistemi lečenja koji ne isključuju alopatske ali i podrazumevaju mnoge druge puteve lečenja.

Ispitivač: Pretpostavimo da je kod nekog entiteta nastupila telesna distorzija i on zatim može da izabere da zatraži alopatsku pomoć ili doživi katalizator distorzije i ne zatraži pomoć. Možete li dati komentar uz ove dve mogućnosti za entitet i njegovu analizu za oba put?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko je entitet polarizovan u pravcu služenja drugima, analiza će voditi do razmatranja koji put će ponuditi više mogućnosti za služenje drugima.

Suprotno će biti slučaj kod negativno polarizovanog entiteta.

Za nepolarizovan entitet razmatranje je proizvoljno i po pravilu će biti usmereno ka distorziji u pravcu komfora.

Ispitivač: Razumeo sam da je (ime) doneo kalup big foot-a sa četiri prsta. Možete li mi reći kakvu vrsta big foot-a je predstavljao taj kalup?

Ra: Ja sam Ra. Možemo.

Ispitivač: Znam da je potpuno nevažno, ali smatram da treba da postavim to pitanje kao uslugu (ime).

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet je jedan iz male grupe misaonih-formi.

Ispitivač: On je takođe pitao – znam da je potpuno navažno – zašto nisu nađeni nikakvi ostaci big futa kada su ti entiteti umrli na površini naše sfere. Možete li odgovoriti na to? Znam da nije od važnost, ali postavljam to pitanje kao uslugu/pomoć.

Ra: Ja sam Ra. Možete sugerisati da će istraživanje u pećinama koji okružuju neke od planinskih regiona na zapadnoj obali vašeg kontinenta jednog dana pružiti takva otkrića. Oni neće biti shvaćeni ukoliko ta kultura opstane u svom sadašnjem obliku dovoljno dugo u vašim vremenskim merama, da bi se ovi vektori verovatnoće/mogućnosti realizovali.

U ovom trenutku ima dovoljno energije za još jedno potpuno pitanje.

Ispitivač: U vežbama lečenja, kada ispitujete senzacije tela, da li mislite na senzacije koje nastaju preko pet čula ili u odnosu na prirodne funkcije tela, kao što je dodirivanje, ljubav, seksualna razmena i društvo, ili govorite o nečem drugom?

Ra: Ja sam Ra. Ispitivač može da percepira svoj telesni kompleks u ovom trenutku. On doživljava senzacije. Većina tih senzacija, ili u ovom slučaju, gotovo sve, su prolazne i bez važnosti. Međutim, telo je proizvod uma. Određene senzacije imaju važnost jer su ispunjene snagom koje se um odrekao doživljavajući te senzacije.

Na primer, u ovoj tački prostora/vremena jedna senzacija nosi snažno punjenje i može biti ispitana. To je senzacija onoga što nazivate distorzijom u pravcu neudobnosti usled pogrbljenog položaja telesnog kompleksa tokom ovog rada. Zašto je ta senzacija snažna? Zato što je izabrana da bi entitet mogao biti u službi drugima-sebi energizujući kontakt. Svaka senzacija koja ostavlja ukus značenja u umu, koja ostavlja ukus u sećanjima, treba da bude ispitana. To su senzacije o kojima govorimo.

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite da nadzirete aranžman. Vi ste savesni i svesni značaja brige za instrument u sadašnjoj distorziji koja je povezana sa zglobovima i šakama. Kao i uvek, ljubav je veliki zaštitnik.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, moji prijatelji, u slavnoj ljubavi i radosnom svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjujući se u slavi i miru jednog beskonačnog Kreatora.