Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Smreka i jela - PICEA EXCELSA LINK. i ABIES ALBA MILL.

Smreka

Sinonimi: Abies excelsa (DC.) Poir. — Abies picea Mill. — Picea abies Karst. — picea vulgaris Link. — Pinus abies L. — Pinus excelsa Lam.

Smreka

Smreka

Narodni nazivi: ?am — ?ami? — ela — jala — jel — jela — omara — omarika — omorika — smr? — smr?a.


Jela

Sinonimi: Abies pectinata Lam. — Abies taxifolia Desf. — Pinus abies Duroi — Pinus picea L.

Jela

Jela

Narodni nazivi: bela jelka — borika — ?am — ?ami? — ?rna hoja — ela — jala — jalva — jel — jelika — jelovina — prava borika — smreka.

Opis biljaka: smreka raste kao vitko drvo, krošnja joj je piramidalna oblika. Stablo je pokriveno ljuskavom, sme?e-crvenom korom. Iglice, tj. listovi smreke, smještene su gusto oko grana. Smreka je jednodomna biljka: ženski cvjetovi rastu kao vise?i ?ešeri valjkastog oblika. Smreka naraste i preko 50 m u visinu.

Jela raiste ravno kao svije?a ali joj je krošnja prema gore proširena. Stablo ima glatku, bjelkastu koru koja se ne ljušti kao kod smreke. Iglice jele su plosnatije, na vrhu zarubljene, a na donjoj strani provi?ene s dvije uske pruge; one ne stoje kao kod smreke gusto oko grane nego su ?ešljasto smještene prema objema stranama grana. I jela je jednodomna biljka ?iji ženski cvjetovi rastu uspravno kao tupi ?ešeri valjkastog oblika. Jela može dose?i visinu do 60 m.

Miris izdanaka smreke, odnosno jele, je ugodan, smolast, okus je nešto gorak, smolast i poput terpentina. Drvo ima isti miris i okus.

Vrijeme cvatnje: obje vrste cvatu u svibnju dok je vrijeme sazrijevanja sjemena tako?er za obje vrste u rujnu i listopadu.

Stanište: i smreka i jela su šumsko drve?e evropskog podru?ja. Smreka uspijeva na planinama sve do granice šumskog podru?ja, dok jela više voli duboke ravnice i sjenovite vlažne doline.

Ljekoviti dijelovi biljke: od obje vrste sabiru se u prolje?e posve mladi izdanci (Gemmae Pini, Turiones Pini) i to dok su još pomalo zavijeni u sme?e ljuskice. Ako se mladi izdanci lagano smrve me?u prstima, mirišu jako smolasto i na balzam dok im je okus nagorak, smolast i nadražuju?i. Izrasle iglice i smola sabiru se izme?u lipnja i kolovoza. Mladi izdanci i potpuno izrasle iglice duljim stajanjem gube relativno visok postotak vitamina C.

Kod pripreme ?ajnog uvarka od izdanaka i iglica, dolazi do 50 posto gubitka vitamina C. Još ve?i gubitak vitamina C pretrpjeli bi izdanci i iglice ako se ne bi upotrijebili odmah nakon sabiranja.

Iverje mladih grana sabire se u svibnju i lipnju. Glavni sastavni dio smole je terpentin, a najviše ga ima u boru. Ljekovitost i smole i terpentina ista je kod svih vrsti ?etinja?a. Terpentin sadrži oko 15 do 20% eteri?nog ulja (Oleuml Terebinthinae) i oko 70% ?iste smole (Resina Pini) uz još nekoliko tvari, kao bornilacetat, pinen, limonen i dr.

Ljekovito djelovanje: uz visoku gospodarsku vrijednost crnogori?nog drve?a, (smreka, jela, bor, ariš, borovica) važna je i primjena u lije?enju. Iz opisanih mladih pupova, odnosno, mladih iglica i izdanaka priprema se ?ajni oparak (prelije se vru?om, ne klju?alom vodom i ostavi da odstoji 5 do 10 minuta) i pije topli s medom, protiv kašlja, katara, protiv gripoznih pojava. Taj se ?aj rado primjenjuje i kod katara mjehura i kao ?aj za ?iš?enje krvi. Ako se topli ?aj pije u krevetu, on djeluje na ja?e izlu?ivanje znoja. ?aj nadalje pokazuje vrlo dobar u?inak i kod tzv. proljetnog umora, pojave koja dolazi izmakom zime i po?etkom prolje?a, a prouzrokovana je pomanjkanjem vitamina C. U to vrijeme, kad još nema svježeg povr?a kojim bi se tijelu pribavilo potrebnog vitamina C, ve? tjeraju mladi izdanci ?etinja?a, pa se redovitim uživanjem ?aja od mladih izdanaka s uspjehom može suzbiti proljetni umor.

I ostale bolesti, nastale pomanjkanjem osnovnih tvari potrebnih organizmu, kao krvarenje zubnog mesa, skorbut, akutni rahitis kod male djece (Moller-Barlowljeva bolest), nestaju ako se taj ?aj redovito pije.

Za pripremu ?aja upotrebljavaju se pupoljci i mladi izdanci smreke, jele, bora i ariša; uzima se 1 do 2 ?ajne žlice tih pupoljaka i izdanaka za 1 šalicu vode. Sla?enje ?aja najbolje je medom ili še?erom. Od velikog je zna?enja za lije?enje i primjena terpentinskog ulja. To ulje djeluje nadražajno i ako se nanosi na neozlije?enu kožu, povisuje kolanje krvi u koži, pa može ?ak izazvati upale i stvaranje mjehura na koži. U tom smislu može se terpentinsko ulje primijeniti za poja?anje optoka krvi u koži s odgovaraju?im dubinskim djelovanjem. S obzirom da djelovanje na kožu nije samo nadražajno, nego i ljekovito, jer se sredstva za masažu koja sadrže terpentinsko ulje primjenjuju i za suzbijanje bolnog i kroni?nog reumatizma miši?a, upale zglobova i tetiva i za otklanjanje nakupljene teku?ine u tkivu kože (oedema) koja nastaje zastojem protoka krvi.

Terpentinsko ulje može se primijeniti za lije?enje mjehura na koži. Dospije li terpentin ispod kože, tada se stvaraju lokalne upale koje razaraju tkivo. Kod procesa otrovanja krvi, kao i kod gnojnih infekcija, ubrizgava se terpentin ispod kože jer spre?ava širenje uzro?nika bolesti.

Treba re?i da kod unutarnje primjene terpentinskog ulja, odnosno preparata koji sadrži terpentinsko ulje, ono pospješuje protok krvi sluznice želuca i crijeva i pobu?uje aktivnost žu?i i bubrega. Terpentinsko ulje djeluje i kao sredstvo protiv crijevnih glista. Za unutarnju primjenu treba lije?nik odrediti koli?ine, jer prevelike doze mogu izazvati povra?anje, proljev, nadražaj bubrega i upalu sluznice.

Terpentinsko ulje, odnosno pripremljeni preparati koji sadrže terpentinsko ulje, preporu?uju se tako?er za inhalacije kod oboljenja organa za disanje kao i kod kroni?nih gnojnih oboljenja dišnih putova, kod bronhalnog katara, bronhitisa, upalnih procesa plu?a, kod infekcioznih razaranja plu?nog tkiva (plu?na gangrena) i plu?ne tuberkuloze, ukoliko se kod plu?ne tuberkuloze ne radi o ve? uznapredovalom fibroznom procesu bolesti. Za inhalaciju se uzima 1 ?ajna žlica terpentinskog ulja u 0,25 litre vru?e vode, a može se prokuhati i šaka smrekovih iglica i inhalirati paru tog pripravka.

Kona?no, treba naglasiti da ljekovito djelovanje terpentinskog ulja ima veliku primjenu kod kupelji i to u obliku ekstrakta za kupelji. Ti dodaci kupeljima uzrokuju poja?ani protok krvi što ima veliko zna?enje u lije?enju teško zacjeljivih rana, reumatskih oboljenja i gihta, otvrdnu?a miši?a, zastoja rada jetre i dr.

Napokon, bolji protok krvi u ?itavom organizmu ne pospješuje samo izmjenu tvari nego stvara i poja?anu radnu sposobnost, a time i osje?aj zdravlja. Ne zaboravite da je ?itav niz ekstrakata za kupelji dokazan kao gruba patvorina, koji ne samo da su bez vrijednosti nego mogu imati i nepovoljne posljedice.

Kupelji od smrekovih iglica možete sami prirediti tako ako vodi za kupanje dodate procije?en lagani uvarak od jedne šake iglica smreke, jele ili bora, njihovih zelenih ?ešera ili vršaka gran?ica.

Iz starih bilinarskih knjiga i pu?ke medicine: žvakanje posve mladih gran?ica djeluje na izlu?ivanje mokra?e, a primjenjuje se i protiv osipa, skorbuta ili protiv glista.

Sirup vršaka jele odli?no je sredstvo za lije?enje prehlade ili bronhitisa, tuberkuloze plu?a ili teškog disanja. Sirup se priprema tako da se rano u prolje?e sabere nekoliko kilograma mladih izdanaka ili pupova od smreke, jele ili bora ili od svih triju. Na tu se koli?inu nalije toliko vode da izdanci budu dobro pokriveni, ?itava se koli?ina ugrije na laganoj vatri po mogu?nosti brzo i uz stalno miješanje dok ne nastane gusta kaša. Tada se za svaki kilogram izdanaka doda 0,25 kg crvenog luka (br. 7), 0,25 kg kandis-še?era i 0,25 kg meda pa se sve još jednom dobro promiješa dok ne nastane masa poput sirupa. Sirup se napuni u staklenke sa širokim grlom, najbolje one koje se upotrebljavaju za zimsko spremanje vo?a i povr?a, dobro se zatvore i ?uvaju na hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Tako pripremljeni lijek treba imati svako ku?anstvo. Ako sirup u staklenkama postane tvrd, treba boce prije uzimanja staviti u toplu vodu. Ako sirup popljesnjivi, tada se ukloni tanki površinski sloj i na vrh se stavi pergament papir, prethodno dobro natopljen alkoholom ili jakom rakijom. Mišljenje pu?ke medicine da je taj sirup u svojoj ljekovitosti vremenski neograni?en i da ga se može ?uvati nekoliko godina, nije ispravno. Sirup treba biti tokom jedne godine potrošen i svake godine u prolje?e ponovo pripremljen.

Primjena u lije?enju životinja: terpentinsko ulje ili preparati koji sadrže terpentin, bilo teku?i ili u obliku masti, s uspjehom se primjenjuju u veterinarskoj medicini za lije?enje rana i ?ireva.

Napomena: iz smole smreke (Picea nigra L.) koja potje?e iz Kanade i Sjeverne Amerike, a kod nas raste samo kao ukrasno drvo, priprema se homeopatski preparat koji pokazuje dobre uspjehe u lije?enju kod trovanja nikotinom, gihta, reume i nadražaja živaca.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!