Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2002-09-21


21.09.2002. Ark, Laura


P: Pozdrav.

O: Pozdrav! Pružite ruku u našu.

P: Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Calonia.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Da li je objektivna ?injenica da mogu razmišljati puno jasnije vani nego u ku?i, kao što sam primijetio prošlih tjedana?

O: Da. To je zbog koncentracije uzoraka dugih valova u ku?i.

P: (A) Da li oni nastaju iz nekog vanjskog izvora?

O: Da.

P: (A) Koja je lokacija izvora?

O: Sakriven izvor. Vojni generatori postavljeni na specifi?ne lokacije za op?u "kontrolu".

P: (L) Dakle svi su bombardirani time i nitko ne može misliti ( svojom glavom ). Svi spavaju. (A) Zašto utje?e na mene više nego na Lauru?

O: Ne. Samo druga?iji simptomi.

P: (A) Volio bih razumjeti - zašto kad sam vani, zašto hodanje...

O: Geometrijske strukture uzrokuju "raspore?ivanje".

P: (A) Možemo li a) staviti neki štit, b) imati nešto što bi nekako to oslabilo...

O: Najbolje je da se preselite.

P: (A) Da, to bi bilo najbolje. Ali, da bi se preselili, moramo u?initi neke stvari - bilo bi lijepo ako bi mogli u?initi te stvari s boljim kapacitetom uma - dakle, što je najbolje u?initi u vezi toga, prije nego se preselimo?

O: Generator valova širokog spektra ima sposobnost prekinuti to djelovanje izvana.

P: (A) Kojih valova: akusti?nih ili elektromagnetskih?

O: EM.

P: (A) Da li su takvi generatori i komercijalno dostupni?

O: Vjerojatno ne. Zašto ne sagraditi jedan?

P: (A) Dobro, možemo napraviti jedan generator. Kakva struja je potrebna? Ako napravimo EM generator, on ?e samo stvoriti EM šum ( smetnje ), to?no?

O: Da.

P: (L) Tako ?emo se otrovati dva puta! (A) To?no!

O: Osim ako ne dodate detektor koji se može podesiti i podesite ga na tu konkretnu frekvenciju.

P: (L) Mislim da bi bilo jeftinije preseliti se. (A) Valni generator širokog spektra, kao na primjer, ošte?ena flourescentna lampa producira hrpu EM šuma. Ali ako podesiš frekvenciju... (L) Pa moraš imati i detektor i tjuner. Jefitnije je preseliti se.

O: Bolje, tako?er!

P: (A) Treba postojati na?in na koji bi napravili da tijela budu manje podložna tim stvarima.

O: Odje?a od svile i ukras za glavu.

P: (A) Znam! Aluminijske piramide! ( Smijeh )

O: Sa svilenom podstavom.

P: (L) A što je s ovim metaliziranim reflektiraju?im zavjesama koje imam za izolaciju, da mi bude u ku?i hladnije i koje drže toplinu vani ( izolacija ), pomažu li? I ne zaboravi da tvoj ured ima taj katedralni strop u obliku piramide. Oni su govorili nešto o geometrijskoj strukturi.

O: Da.

P: (A) Dobro, ako mi promijenimo geometrijsku strukturu nekako, to bi pomaglo? (L) Mogli bi objesiti nešto na strop, što se mi?e - ventilator? To bi proizvelo šum, EM, mi?e zrak... (A) To bi moglo pomo?i. Ali tada, ako bi imali generator ozona, ventilator bi širio ione unaokolo. Ioni koji se mi?u su elektri?na struja. Oni bi proizveli šum. Tako da to bi moglo pomo?i. (L) Dakle, trebamo sagraditi generator ozona.

O: Sve je od pomo?i. Ali najbolji izbor je da prodate ku?u i odselite se.

P: (L) Vi niste NIKADA prije rekli da je dobra ideja prodati i seliti se. Svaki put kad smo pitali o tome, odgovor je bio negativan. Zašto je odjednom prodaja ku?e i selidba dobra ideja?

O: Stvari se sada kre?u jako brzo.

P: (L) Da li ?e se nešto zna?ajano dogoditi 22. rujna, kako je sugerirao Vincent B.?

O: Ne vjerojatno.

P: Što ?e se dogoditi ako se ljudi po?nu baviti njegovom glupom ceremonijom "podizanja djed-a", ( http://www.world-mysteries.com/alignments/sar_djed.htm ) kako on to zove?

O: Ništa.

P: (L) Da li postoji na?in da se ikako zaustavi ovo bombardiranje Iraka koje George Bush želi i da se zaustavi da mi idemo u rat?

O: Ne.

P: (L) Da li su svi moji napori u tom smislu izgubljeni?

O: Ne.

P: (L) Pa ako nisu izgubljeni, a bombardiranje ?e se ipak desiti, u ?emu je stvar?

O: Napori ?e rezultirati na druga?iji na?in.

P: (L) Nebi li trebali napaviti još malo posla na ku?i prije prodaje?

O: Ako to možete u?initi u žurbi.

P: (L) Ako se preselimo, da li to zna?i iz ove ku?e u neku drugu blizu, ili iz zemlje?

O: Francuska.

P: (L) Mislila sam da ste rekli da ?e Francusku pogoditi nuklearna bomba?

O: Još uvijek mogu?e, ali manje vjerojatno.

P: (L) Da li ?e Sjedinjene Ameri?ke Države udariti nuklearna bomba?

O: Nema sumnje.

P: (L) Što bih trebala u?initi u vezi svoje najstarije k?eri i moje majke?

O: Pomozi im da vide.

P: (L) I ako one ne vide?

O: Ništa ne možeš u?initi.

P: (L) Radoznala sam o ovom objektu koji se vidio u orbiti oko Zemlje, koji je uo?io jedan amater astronom. ?im je to najavio, odjednom je bilo objašnjeno da je to stari raketni pogon koji je orbitirao oko Sunca i koji je sada ponovo u orbiti oko Zemlje. Aha, da, možeš mislit. Od 1969. je kružio oko Sunca. Da li je ovo jedan stari raketni pogon?

O: Ne.

P: (L) Što je?

O: Skener sektora na visokom nivou.

P: (L) Kao radar? Satelit?

O: Sli?an, ali napredniji.

P: (L) Kome pripada?

O: Konzorciju na visokom nivou.

P: (L) Ljudski ili vanzemaljski?

O: Oba.

P: (L) Što je bila ova stvar vi?ena kod Hollywooda nedavno, za koju su tvrdili da je to bio lansirani ICBM ? ( http://en.wikipedia.org/wiki/ICBM )

O: Besmislica. To je bio let letjelice koja prolazi kroz denzitete.

P: (L) Dakle, kako ja razumijem, rat je bio zakazan za sije?anj ili velja?u, ali od danas je odgo?en za studeni. To je ludo. Htjeli smo bombardirati Sadama u sije?nju ili velja?i, zato što nije pustio inspektore u zemlju. A sada - on je pustio inspektore, a oni su odlu?ili da ga žele bombardirati ?ak i prije! Objasnite mi to! Osje?am da se nalazim u svijetu koji je poludio!

O: Nalazite se.

P: (L) Što je najvažnija stvar koju trebamo raditi baš sada?

O: Koncentrirajte se i obavite sve stvari prije selidbe i spremite se za selidbu.

P: (L) Što je cilj Georgea Busha i bande? ( dosadno )

O: Život ne?e biti tako težak kao što mislite.

P: (L) Dobro, neznam kako možemo u?initi takvu stvar. Mi nismo u položaju to u?initi. Znam da si ti morao donijeti takvu odluku i ti si to sve u?inio sam. I ja sam morala odlu?iti mnoge stvari. A sad, ovo je odluka koja je protiv svega što želim raditi. Mislim, želim to u?initi, ali suo?iti se s tim i napraviti to je kao penjanje na planinu. Nemamo novaca da samo sko?imo i odselimo se sada! (A) Postoji jedno rješenje: korak po korak.

O: Da.

P: (L) Pa to je dovoljno za mene ve?eras.

O: Novac ?e do?i vrlo brzo. Laku no?.

Kraj sesije.