Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2001-08-20


20.08.2001. Laura, Ark, Terri Burns


?ini se da prisustvo Terri ko?i kontakt.P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Tko je sa nama ve?eras?

O: Gillror.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Terri je sa nama ve?eras.

O: Pozdrav Terri.

P: (T) Pozdrav.

O: Vidim da se zabavljate!

P: (L) U redu, imamo nekoliko pitanja za ve?eras. Možemo li odmah pitati svoja pitanja, ili da se prvo zagrijemo?

O: Dobar posao.

P: U redu, prvo pitanje je: odakle potje?u Leviti?

O: Hititi. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Hittites ) Obožavatelji Mjeseca.

P: Pa, prije nego što su Hititi postali Hititi, što su oni bili?

O: Indo-europljani.

P: Koji je bio izvor Indo-europljana?

O: Arijska pod-rasa.

P: Da li postoji neka druga grupa sa kojom su se Arijevci mješali, da bi stvorili Indo-Europljane?

O: Genetsko mijenjanje iz 4. denziteta.

P: Da li je Abraham bio Levit?

O: Da.

P: Da li je Sarah bila Nefertiti?

O: Da.

P: Da li je to bio razlog za ?udan oblik lubanje Nefertiti i njene familije?

O: Genetsko mijenjanje.

P: Da li je to genetsko mijenjanje iz 4. denziteta napravljeno od OPS ili OPD sila?

O: OPS.

P: Ako su Leviti bili Hititi - Obožavatelji Mjeseca, kako to da je Akhenaten, koji se družio sa Nefertiti, uveo obožavanje Sunca? To nema smisla.

O: Uveden budu?i Ho.

P: Uveden budu?i što?

O: Ho.

P: HO mora zna?iti nešto. Ne razumijem. Da li je Nefertiti odgovorna za Akhenatenovo obožavanje Sunca?

O: Ve?inom.

P: Pa, zašto se to pretvorilo u obožavanje Sunca, umjesto u obožavanje Mjeseca?

O: U budu?u ?ast Ra. Idi 353535. Božanstvo.

P: Zna?i, oni su postavili temelj za budu?e koncepte?

O: Da.

P: Da li je Hram na Kreti kod Knossosa stvarno bio nekropola ( stari grad, groblje ) kao što to Wunderlich kaže?

O: Soba za ?ekanje 5. denziteta.

P: Da li su tu žrtvovali ljude?

O: Da.

P: Da li su tu žrtvovali životinje?

O: Da.

P: Koje životinje i kome?

O: Bik Apis ( http://en.wikipedia.org/wiki/Apis ( Egyptian_mythology ) djelomi?no.

P: Koji je bio drugi dio?

O: Haho 353535.

P: "Ho" mora biti neko ime. Da li je Ho ime nekog Boga?

O: HOH 353535.

P: (T) Da li je to voda? (L) Zvu?i kao Hawah? (A) HOH voda?

O: Sjetite se Irske svinje.

P: Da li je ovaj hram bio izvor legendi o hramu Solomona?

O: Da.

P: Da li je Solomon tako?er bio Kralj Menej iz Minosa na Kreti?

O: Ne.

P: Da li je Solomon bio kralj Egipta?

O: Da.

P: Koji kralj Egipta je ekvivalentan Solomonu?

O: Narmer.

P: Da li je Dedal "arhitekt" koji je postao poznat kao slavni masonski Hiram Abiff?

O: Blizu.

P: Da li je eksplozija There ( http://en.wikipedia.org/wiki/Santorini ) i ta kataklizmi?ka pri?a poslije dodana Egzodusu ( http://en.wikipedia.org/wiki/Exodus ) ?

O: Da.

P: Da li se Mediteransko more razdvojilo?

O: Ne.

P: Da li se to desilo u isto vrijeme kad je Abraham bježao od Akhenatena, prevoze?i svoju ženu Nefertiti/Sarah?

O: Da.

P: Što se desilo Akhenatenu?

O: Utopio se u Nilu.

P: Da li je pri?a o Davidu djelomi?no dio legende o Perseju?

O: Da. Ali i više od toga.

P: Ok, možete li mi re?i što je tu više od toga?

O: Pri?a iz 4. denziteta.

P: Dakle, interaktivna je u smislu grupa, ne individua?

O: Da.

P: Gdje je danas Etiopia iz pri?e o Kasiopeji?

O: 4. denzitet.

P: Ok, sa ?ime su ljudi to povezivali, u smislu ve?e grupe, ako je to bio arhetipski izraz?

O: Gal. ( stanovnik stare Galije )

P: Pa, to je bizarno. Da li je Škorpion kralj Egipta bio "Josef" iz Biblije?

O: Ve?inom.

P: Da li to zna?i da je pri?a o Josefu sastavljena pri?a?

O: Da.

P: Da li je Škorpion kralj Egipta bio sin Sargona Velikog?

O: Blizu.

P: Da li je on, kao što pri?a kaže, bio kidnapiran i prodan u Egipat?

O: Ne.

P: Da li je bio poslan u Egipat da bi uspostavio ujedinjenje Egipta i kontrolnog sistema?

O: Blizu.

P: Da li su Midianiti ( http://en.wikipedia.org/wiki/Midian_%28son_of_Abraham%29 ) i Ishmaeliti ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmaelites ) isti?

O: Djelomi?no.

P: Da li su oni bili Danajci?

O: Ne.

P: Ako je Akhenaten progonio Abrahama i Saru u vrijeme erupcije na Theri, da li se se voda iz Nila povukla, a onda se vratila i zapljusnula ih svom ja?inom?

O: Djelomi?no.

P: Zna?i, taj rascjep prilikom eksplozije je prekinuo tok Nila. Napravio je taj tok turbulentnim, poplavu, zna?i opasnim u nekom smislu?

O: Da.

P: Mi smo ?itali da su neki Masoni putovali u Etiopiju i tražili nešto.

O: Blizu.

P: Da li su dobili Knjigu Enocha iz Etiopije?

O: Blizu.

P: Pa ako je bilo blizu, što je bliže?

O: Egipat.

P: Da li su izmislili da su to našli u Etiopiji, da bi naveli ljude na krivi trag?

O: Vrlo vjerovatno.

P: Kako su znali da je knjiga tamo?

O: Howah im je dao znak.

P: (T) Da li bi trebali pitati tko je Howah? (L) Ve? su nam rekli, ima neke veze sa "Irskim svinjskim Bogom". Marokanci kažu da ime "Casablanca" poti?e od jedne bijele zgrade gdje su se portugalski mornari sastajali sa ljudima. Da li je to istina?

O: Djelomi?no.

P: Da li je to važno?

O: Ne.

P: Što je važno o "Bijeloj ku?i?"

O: Budu?i pogodak 4. denziteta.

P: Budu?e što 4. denziteta?

O: Pogodak ( hit, prim. prev. )

P: (A) Što je bilo pitanje? (L) Što je važno o "Bijeloj ku?i?"

O: Idu u 4. denzitet od tamo.

P: Što Bijela Ku?a zapravo zna?i? Da li to zna?i samo zgrada ili ima i neko ezoteri?ko zna?enje?

O: Genetska struktura.

P: Dakle to je jedna "ku?a" u smislu Zelenog Jezika iz Babilonske knjige?

O: Da.

P: Da li je Rock Lake ( u Wiskonsinu ) tako?er nekropola?

O: Ne.

P: Odakle su došli ljudi koji su sagradili gra?evine u Rock Lake-u?

O: Došli su sa mnogih mjesta.

P: (T) Da li je brežuljak "M" prirodna formacija?

O: Ne.

P: (L) Tko ga je napravio?

O: F 353535.

P: Da li se isplati da prou?avamo ove tragove?

O: Da.

P: Koje grupe su vadile bakar u sjevrnom Wiskonsinu, Minesoti i Michiganu, kao i na Isle Royale-u?

O: Arijci.

P: Zašto su trebali bakar?

O: Oružje.

P: Ne bi li se od željeza napravilo bolje oružje?

O: Ne u 4. denzitetu.

P: Dobijam osje?aj da postoje mnoge situacije curenja ( bleed-in and bleed-out ) iz 4. denziteta na ovom planetu, puno više nego što mi pretpostavljamo.

O: Da.

P: Da li su te situacije ponekad proizvedene od onih koji znaju kako to napraviti?

O: Blizu.

P: Da li oni znaju gdje se nalaze ovi prozori izme?u denziteta?

O: Da.

P: Da li je zna?ajno da je Rock Lake na istoj zemljopisnoj dužini kao i Tikal?

O: Da.

P: Da li to ima veze za prozorima o kojima smo upravo govorili?

O: Blizu.

P: Što je zna?enje crvene pjege na svim našim lubanjama?

O: To?ka spajanja sa 4. denzitetom.

P: Da li je Akhenaten bio stvarni sin od Amenhotepa III?

O: Da.

P: Terri bi htjela znati da li je programirana sa još nekim programom druga?ijim od onog društveno-kulturnog?

O: Da.

P: Da li je ona bila podvrgnuta nekoj vrsti sotonisti?kog nasilja?

O: Ne.

P: Da li je to programiranje napravljeno od strane bi?a 3. denziteta ili 4. denziteta?

O: 4.

P: Kakva je svrha tog programa?

O: Da deaktivira, zbunjuje, zloupotrebljava energiju.

P: Da li je ona bila otimana kao dijete?

O: Da.

P: Koliko puta je bila otimana u svom životu?

O: 13 puta. Dobila je implante sa 5 godina.

P: (T) Gdje su mi ih stavili?

O: Nosne šupljine.

P: Da li su to bile fizi?ke otmice ili replikativno izdvajanje duše?

O: Oboje.

P: Koliko je bilo stvarnih fizi?kih otmica?

O: 3.

P: Tko ju je otimao?

O: Sivi i Lizardi.

P: Da li je neko od njene djece tako?er bilo otimano?

O: Da.

P: Da li su to bile fizi?ke otmice ili replikativno izdvajanje duše?

O: Ve?inom ovo drugo.

P: (T) Da li postoji nešto što mogu napraviti da to sprije?im? (L) To bi i svi mi htjeli. Da li se to dogodilo otkad je Terri po?ela biti svjesna toga kao mogu?eg dešavanja?

O: Ne.

P: Da li svjesnost pruža najve?u zaštitu?

O: Da.

P: Koji je najbolji na?in za odstranjivanje ili poništavanje tih programa?

O: Svjesnost i pružanje otpora.

P: Koliko puta je Vincent bio otet? ( smijeh )

O: 136.

P: (T) Oh moj Bože! (L) Morala sam to pitati. (A) Svaki 3. dan. ( smijeh ) (L) Svaki put kad nazove svoje Ofani?ke inteligencije. Da li smo uspješno skinuli duhovni privjesak sa Terri i poslali ga u nepoznato?

O: Da.

P: Da li ih ona ima još, trenutno?

O: Ne.

P: Ok, da li je privjesak koji je sam sebi dao ime "Drvo života" bio namjerno stavljen od Vincenta?

O: Ne.

P: Drugim rije?ima, Vincent nema pojma kako da to napravi, ali se to desi samo od sebe, samim tim što se družiš s njim? ( smijeh )

O: Da.

P: (T) Koliko ?esto je on otiman? Ju?er? Prošli tjedan?

O: Vru?i praskavac.

P: (L) Što je "vru?i praskavac?"

O: Nedavno.

P: Drugim rije?ima, on je još vru?. On je bio tamo tako skoro da još uvijek praska. ( smijeh ) (T) Da li bi trebali pitati da li je D** agent? (L) Da li je D** agent u našoj grupi? ( kao što tvrdi Vincent )

O: Djelomi?no.

P: Zna?i on je agent koji nezna da je agent?

O: Da.

P: Da li je Žuti kineski car... imao neke vrste govore?ih, hodaju?ih tronožaca? Da li su te stvari bile sli?ne zavjetnom kov?egu? ( Ark of the Covenant )

O: Ne.

P: Što su bili ti tronošci?

O: Komunikatori na Zemlji.

P: Sa kim su komunicirali? Jedni sa drugima, ili sa ne?im na nebu?

O: Oboje.

P: Što je bilo na nebu?

O: Mati?ni brod.

P: Tko je bio na mati?nom brodu?

O: Lizardi.

P: Sjajno. (T) Vi ste rekli da su mnoge grupe izgradile Rock Lake. Tko su bile neke od tih grupa?

O: Arijci.

P: U savezu sa kime?

O: Lizardima.

P: (L) Da li zbog toga Indijanci imaju sve te slikice i znakove sa zmijama i sli?nim stvarima?

O: Da.

P: Vrlo interesantno. (T) Kad je David ( Terrin stari de?ko ) kontaktirao - vanzemaljce - koga je kontaktirao?

O: Glavno zapovjedništvo OPS-a.

P: (T) Odli?no. Da li je David "Zvjezdano Dijete"

O: Što je to?

P: (T) Dio jedne elitne grupe brilijantne djece koje je SAD vlada uzela za specijalni trening ili programiranje.

O: Ne.

P: (T) Pa to je rekao Vincent. (L) Da li postoji jedna takva elitna grupa brilijantne djece koju je vlada SAD-a uzela za specijalni trening ili programiranje?

O: Ne.

P: Da li postoji nekoliko ?udnih koje su oni uzeli?

O: Da.

P: Sa kim je Jack Sarfatti razgovarao preko telefona kad su oni s druge stane žice imali metalni glas?

O: 4D OPS.

P: (T) Da li je David ikad isprobao putovanje kroz vrijeme?

O: Da.

P: (T) Dakle, kad sam ga prošli put srela, on je stvarno bio mla?i?

O: Da.

P: (L) To ne zna?i da je to dobra stvar. (T) Ne, ne mislim da je to dobra stvar. Da li je David bio na Univerzitetu Floride djelomi?no i zbog toga, da me prona?e i drži podalje od toga što bih ina?e radila?

O: Da.

P: (T) Što David radi sada?

O: Propada.

P: (L) Da li je to generalna sudbina onih koji su alati u rukama OPS-a?

O: Da.

P: (T) Kad sam bila trudna i izgubila bebu, da li je to bilo zbog otmice? ( duga pauza ) (L) Oni ne?e odgovoriti na to pitanje. To je previše osjetljivo pitanje za njih. Da li je imala dijete koje je oteto od OPS vanzemaljaca?

O: Vrlo mogu?e.

P: (T) Da li si ti ikada pitala o svojoj bebi za koju si mislila da si ju izgubila? (L) Ne. Oni su rekli da ne želim znati. (T) Što je bila žuta teku?ina koja je okruživala moju majku kad je ona bila rodjena, što je bilo jako ?udno?

O: Normalna teku?ina kod zakašnjelog poroda, ima veze sa aktivacijom jetre.

P: (T) Da li moja majka ima ili je imala blizanca?

O: Ne.

P: (L) Zašto je Vincent bio uvjeren da smo ja i on neka vrsta astralnih blizanaca?

O: Prevara. ( smijeh )

P: Pa, nisam mu to povjerovala. (A) To je bilo slatko. (T) Sjeti se što smo htjeli pitati, ono o tome kako ?e ti on donijeti slavu? (L) Oh, da, gostovanje u emisiji. (T) Ne, ... (L) Oh, da, ok. Prije ste nam rekli da ?e nam Vincentovi i Jayovi napadi donijeti slavu.. (T) ( ?ita ) "Oni ?e vam otvoriti vrata ka slavi." (L) Da li tu ima bilo što specifi?nije o tome, što nam možete re?i?

O: Pomaže vam tako što vam nastoji naštetiti.

P: (L) Koji je generalni pristup koji bi svi mi trebali imati prema Vincentu? Da li bi mu trebali pokušati išta objasniti?

O: Ne.

P: Da li ?e on to ikada razumjeti?

O: Najvjerojatnije ne.

P: Šteta. (A) Mi neznamo. Rekli su "Najvjerojatnije ne." (L) Pa, znam, ali, "Najvjerojatnije ne" bi najvjerovatnije zna?ilo da bi se trebalo desiti nešto zbilja, zbilja veliko... da li on uop?e ŽELI shvatiti?

O: Ne.

P: Dobro. (A) To i nije pravo pitanje, jer se pretpostavlja da kod njega postoji jedan "ja", ali kod njega ima 20 "ja". On je tipi?an predstvavnik onoga što je Gurdjieff rekao, tu nema gospodara, tu ima nekoliko njih i svi oni žele služiti razli?itim Bogovima. Mi kažemo "on", ali tu nema ?ak nekog "njega". Tu je jedan "on" u utorak, a drugi "on" u srijedu. Tu je jedan "on" po no?i, a drugi "on" po danu. To je to.

O: Istina.

P: (T) To je zato što je on "vru?i praskavac!" (L) Oh, imamo jedan novi asteroid, PM-9. Da li ?e nas PM-9 udariti 10.05.2003? (A) Možda.

O: Vrlo mogu?e.

P: Da li je to naš "Kabuuum, splat?"

O: Možda.

P: Ako udari u Pacifik, Ranier ?e biti duboki krater, tsunamiji ?e pre?i preko Puget Sound-a ( http://en.wikipedia.org/wiki/Puget_Sound ) i zbogom Hawaii!

O: Da.

P: (A) Ako udari, imat ?emo nuklearnu radijaciju.

O: Da.

P: (T) Prije su dali vjerojatnosti, poput 1 prema nekoliko... (L) Koja je vjerojatnost?

O: Visoka.

P: Ho?emo li se mi odseliti u Francusku prije toga?

O: Da.

P: (T) Ho?u li se ja odseliti u Wisconsin?

O: Da.

P: (L) Pa, laku no?, osim ako ne želite re?i još nešto?

O: Napredak je postignut na svim nivoima, tako da, samo nastavite! Laku no?.

Kraj sesije.