Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2001-07-05


05.07.2001.  Ark, Laura, Vincent Bridges, OE, BT

 

P: Testiramo. ( Laura BU-u ) Zagrij svoje prste. Ne?eš se zaljepiti za mene, zar ne? VB: Nikad neznaš. Probat ?u ovo napraviti tako da nemoram kružiti po 8 puta oko stola do idu?eg slova. Grozno mi je išlo dok sam po?injao. L: Pozdrav, ima li koga? Halo, halo... ( ekstramno duga pauza ) Pa, mi sjedimo ovdje, a akcije nema. A: Upravo je A. prošla kraj nas. Možda trebamo ?ekati. Oni ne vole djecu. L: Oni vole djecu, samo ih ne žele da su tu blizu, nije zdravo za njih. ( VB je izgovorio nerazgovjetnu primjedbu ) L: Ti nevjerni?e! ( smjeh ) VB: To ih nije zaustavilo prošli put. L: Bili su o?ajni. A i imali su nešto za re?i, tako?er. Možda misle da su nam rekli sve što su imali za re?i i što bi mi trebali znati. ( Duga pauza. L daje VB-u upute kako sa opusti ruku i rame. Planceta po?inje kretati se u krugovima i zaustavlja se na Jarcu. ) L: Pozdrav. Ima li koga?

O: 1

P: L: Kako se zoveš?

O: UC!

P: UIC?

O: OU gledaj. ( rije? "gledaj" je cjelovita rije? na plo?i i nije izgovorena slovo po slovo )

P: 1 U tražiš, OU gledaš?

O: SAR ?ekaj. ( "?ekaj" je tako?er cijela rije? na plo?i, nije slovkana ) Slušaj. ( još jedna ?itava rije? na plo?i )

P: Slušam?

O: Da. ( još jedna cjelovita rije? na plo?i ) M.

P: ( Planceta se zaustavila. Duga pauza ) VB: Stala je. L: Ona je izme?u strijelca i jarca.

O: Gledaj. ( opet ?itava rije? )

P: L: Dakle, što su rekli zasad? A: Jednom "UC". VB: Što tražimo ili u što gledamo?

O: Lara gledaj. ( slovkano "Lara", a ?itava rije? "gledaj" )

P: VB: Pa, oni su izgovorili tvoje ime. L: Pa da, ali su izostavili slovo.

O: Laura gledaj. ( slovkano "Laura", a ?itava rije? "gledaj" )

P: VB: Ima li neki razlog što ste izostavili slovo "u"?

O: Da. Lara L U C.

P: L: Što je "Lara Luc"? VB: Dobro, da li mi pri?amo sa Kasiopejcima? Ili samo lutamo okolo po astralu?

O: Kasiopeja, Laura... ( planceta se po?inje polako kretati u spiralu )

P: VB: U redu, što je ovo? L: Još uvijek se okre?e. U po?etku smo to ?esto ?inili. To izgra?uje energiju. ( planceta se nastavlja kretati u spiralu )

O: Zaklju?avanje aure.

P: VB: U redu, momci, nemojte da planceta izleti s plo?e, dogovoreno? ( planceta se okre?e sve brže i brže ) A: Okre?e se vrlo brzo. VB: U mojem tre?em oku vidim mali zeleni plamen na planceti. Mogu ga slijediti po plo?i sa zatvorenim o?ima. L: Nebi trebao imati o?i zatvorene. Oni su predlagali da o?i budu otvorene. VB: zapravo ide mi bolje kad su o?i zatvorene. Hm, ima li ne?eg u tom malenom zelenom plami?ku kojeg vidim, momci? Nešto što bi rekli o tome? ( nema odgovora, planceta izlje?e iz VB-ih prstiju ) VB: U redu, izletila mi je iz ruke. I zaustavila se na istom mjestu. L: U redu, rekli su da su radili "zaklju?avanje aure"? VB: Da. Zato sam i pitao o zelenom plamenu.

O: 3 tijela spajanje zemaljska pregra?ivanje motqetuh.

P: L: Neznam što govore.

O: Ose nad kore 5 k.

P: L: Zaustavila se. Što su rekli? ( VB-ova nerazumljiva primjedba ) L: Moramo negdje po?eti sve dok se ne uskladi. To se zove "usviravanje".

O: Novo podešavanje. ( planceta kruži u spirali )

P: Zato idu u spirali. Oni i žele i?i u krug, u spiralu. ( pauza dok se istovremeno planceta nastavlja kretati u krugovima ). I to u?ini da se tvoja ruka umori. VB: Možda je i to cilj? ( duga tišina dok se planceta nastavlja kretati u krug ). Zagrijavam se ovdje. BT: Istrošit ?e ti se miši?i. L: Pa da, to može biti zbog... VB: Bratova skepti?na želja da stvari po?u u odre?enom smjeru? ( planceta nastavlja kružiti ) L: Zauzeto, zauzeto, zauzeto. Oh, oni su samo zauzeti, zar ne? BT: Lijepo energetsko okretanje. L: Moja ruka je spremna da mi otpadne. U redu! Možda da pitamo neka pitanja, ?ak iako zaglavimo s nekim jednostavnim na po?etku?

O: Vrijeme je za požuriti svako ( okretanje ) g da razu ( L. uzdah ).

P: VB: hajde. ( L. uzdah )

O: mije vo vo vo žnju.

P: ( VB trlja rame ) L VB-u: Da li te boli? VB: Da. L: To je dobro, nešto se dešava. VB: Pa, da. Stvari lete toliko brzo po plo?i da nemogu... L: Ne, o ne?em drugom se tu radi, vjeruj mi. VB: Što smo dobili? BT: "Vrijeme je za požuriti svakog da razumije vožnju". L: Drugim rje?ima, trebao bi voziti ( ride, prim. prev. jahati, voziti motor, bicikl ), a ne voziti ( drive, prim. prev. auto, ili neko vozilo ) ( Jack987: u našem jeziku je to isto - voziti ). Mislim da imaju problema jer ti voliš voziti ( auto ), a ne jahati ( voziti ). VB: Pa, ?inim najbolje što mogu... L: Znam. VB: Ovo je puno bolje nego zadnji put. L: U redu. Samo ti kažem. Vjerojatno postoje podsvjesni razlozi za ovo. ( VB naizgled govori u zrak ) Moja greška. Izvadi me iz ovoga ( iritantno ). L: Pa, samo prestani jako pritiskati, samo uživaj u tome. Trebao bi uživati u vožnji. VB: Da li te tvoje rame boli isto kao i mene? ( smijeh ) L: Ne, ali je boljelo. A možda ?e i boljeti puno više.

O: Druga metoda, druga namjena plo?e je dobra za podešavanje, pa uživajte u vožnji!

P: ( L VB-u ) Pa, trebaš se zagrijati. VB: Pa, koja je druga metoda, druga svrha? A: Na tebi je da pitaš. L: Da li je za savjetovati da nastavimo s plo?om? Ili dodatak druge metode? ( duga pauza, okretanje )

O: Napravite to ovdje, sada.

P: L: Što da napravimo ovdje i sada?

O: Ogledalo.

P: L: K vragu! VB: Kažem ti, možda me zagrijavaju... A: Zabavljamo li se? L: "Napravite to ovdje, sada." Zašto? Oprostite momci, moram pitati ovo.

O: Vidjeti 4. denzitet.

P: L: Ne?e me pustiti iz ovog, zar ne?

O: Laura, sada!

P: Ho?u li vidjeti naših 300000 dolara?

O: Neodre?eno, možda uvid dobitka u vezi dionica, pogledaj.

P: BT Lauri: Dobro, to si samo ti ili pun mjesec ili što? L BT-u: Pa, mislim da to ne ?ini nikakvu razliku. ?inili smo to prije sa Arkom i VB. ( duga pauza ) Još koja rije? mudrosti prije nego postavimo ogledalo? VB: Uh, zapravo, momci, imamo dosta pitanja. ho?ete li mi pomo?i ovdje, budu?i da sam "novajlija"? Znam da ona treba gledati u ogledalo, ali vi, što mi možete re?i u vezi svih tih ?udnih stvari? Nešto što trebam znati?

O: Laura gledaj.

P: VB: U redu, hajde, hajde. Nisam još u tome! Ja sam onaj tvrdoglavi momci, oprostite. Ako Laura gleda, postoji li nešto što bi trebali znati o njoj da joj pomognemo da to u?ini?

O: Hipnoza Laura budu?e vrijeme nov pogled djelo u redu ne toliko ljudski umor za dobitak

P: A: Što to zna?i? ( VB netrpeljivo ) U redu, "djelo u redu" zna?i to da sam tiho upitao "Ne želim hipnotizirati Lauru, bojim se da ne?u biti drugi Dr. Puharich", i mislim da je "djelo u redu" bio odgovor meni u sredini, što je zbacilo "toliko ljudski" jer sam se opirao... Oh, ne, ne, ne želim to u?initi; zar vi momci zbilja želite da to u?inim? L: Pa moraš zapamtiti, VB, da sav napor koji je napravljen da me sprije?i da se to u?ini prirodno, da mora biti prevazi?en, a nemamo još mnogo vremena. VB: U redu, želio bih to u?initi na druga?iji na?in, ali pretpostavljam da mi oni ne pomažu previše, zar ne? L: Pa, zašto ne postaviš pitanje ogledalu? VB: Pa, to je vrlo interesantno, zar ne? L: Pun je mjesec. ( duga pauza ) VB: Dobro momci, javlja mi se osje?aj da nam govorite... ( kazeta završava, VB ponovo postavlja izgubljeno pitanje na drugoj strani ) Kažete li mi da je jedini razlog što sam ovdje taj da budemo sigurni da ona može stvarno oti?i dovoljno duboko da bi vidjela kroz ogledalo? Ako to nije jedini razlog, moda je jedan ve?i dio razloga?

O: ( duga tišina, nema odgovora )

P: VB: Kažite nešto momci.

O: Percival.

P: VB: U redu, trenutno nas je petero ovdje. Da li to ?ini neku razliku?

O: Da.

P: VB: Da li bi nas trebalo biti samo troje za tehniku ogledala?

O: Ne. TIuethultoit

P: L: Što je to bilo? Pokušajte ponovo, momci. VB: ?ekajte, ?ekajte, ?ekajte, ?ekajte. L: Što je to bilo? Ta rije? "tiue" ili štogod?

O: Veže te za to, vodi Laura ogledalo, pogledaj soba je iluzija ( mirage, prim. prev. odsjaj, odziv, obmana, tlapnja ).

P: L: Što je to? VB: Obi?no oni ne izgovaraju tako loše. Dobro, molimo jasnije u vezi "soba je iluzija". Što ste mislili pod tim?

O: Ljudi u sobi percipiraju iluziju.

P: L: Oh, shva?am. Ljudi u sobi dodaju energiju vi?enju, pa joj omogu?avaju da pro?e kroz sve bolje i jasnije. To ste htjeli re?i?

O: Da.

P: VB: Dobro, pogledat ?emo u ogledalo. u?init ?emo to nakon što završimo s idu?im pitanjem. Ali nam trebate re?i kako to treba napraviti. Trebate nam to?no re?i kako želite da to napravimo.

O: Ukazana percepcija je samo iluzija i gledajte samo ono što je stvarno.

P: VB: Dovraga, što je to? ( BT ?ita ponovo ) To je direktan odgovor tebi na pitanje o tome što da ?inimo. VB: Momci, to zbilja ne pomaže. A: Ukloniti tu percepciju, zar ne? Ona je samo iluzija, zar ne? VB: Ali oni kažu da percepcija svih u sobi bi trebala biti iluzija, da mi dajemo energiju iluziji, pa kako ?emo vidjeti kroz nju?

O: Ljudi pomagati pomaknuti percepciju zadovoljstva po?eti

P: VB: U redu. Ima li još nešto drugo, a ako nema, idemo ravno na ogledalo. Još nešto za znati?

O: ( Nema odgovora, duga pauza )

P: VB: Sada, neka mi se nitko ne približava. Nitko se ne mi?e? ( A i B ): Ne. L: Zašto? VB: Oooo, ništa. A: Nešto te dotaklo? VB: Tako je. Pa što, trebam još dodirnuti rame. B: Da li je to bilo tvoje desno rame? VB: Da.

( kraj kazete )

 

Sesija s ogledalom

VB: Kako dišeš, ostani fokusirana prema ogledalu. I na rubu tvojeg pogleda, dozvoli sebi da postaneš svjesna sobe. Možeš vidjeti skoro sve u sobi u rubnim dijelovima tvog pogleda. Ostani fokusirana na ogledalo. Duboko udahni, opusti se, opet duboko diši, opusti se. Kako dišeš duboko, dozvoli percepciji na sobu da izblijedi. Soba u kojoj sjedimo je iluzija. Ona je prazna. Tu nema ni?eg osim tebe i ogledala. Fokusiraj svoj pogled duboko u ogledalo i dozvoli svojoj percepciji koja vidi sve u sobi da izblijedi, da precipira samo ogledalo. Kao da je to fatamorgana u pustinji, valno mreškanje, nestajanje, sve dok ništa ne ostane, osim ogledala. Možeš vidjeti površinu ogledala, možeš percipirati granicu ili površinu ogledala. Sve ostalo izblje?uje. Kad gledaš u ogledalo, to je poput toga da gledaš vrlo mirnu površinu vode. Pogledaj duboko u tu površinu, a dozvoli sve ostalo iz sobe da izblijedi. Diši ugodno, potpuno se opusti, fokusiraj se na ogledalo. Dozvoli da soba izblijedi i da samo ostane ogledalo. Želim da se fokusiraš na ogledalo, osjeti kako soba blijedi. Dozvoli sebi da postaneš kompletno fokusirana, svom tvojom sviješ?u, svom tvom energijom, fokusirana na ogledalo, osjeti tu granicu, površinu ogledala. Kroz par trenutaka ?u brojati od deset do jedan. Sa svakim brojem ?eš osjetiti da tvoje tijelo postaje vrlo lagano, tvoje tijelo blijedi kao i ostatak iluzije. Sa svakim brojem, kad tvoje tijelo blijedi, osjeti svoju svijest koja ide kroz granicu, sve do broja 1, ti ?eš gledati svojim o?ima duboko u ogledalo, pro?i granicu i u?i duboko u ogledalo, vidjet ?eš samo ono što je realno. Sad ?emo brojati od 10 do 1, a ti ?eš osjetiti da ti tijelo nestaje, sve dok ne ostane ništa osim tvog fokusiranja na ogledalo. Kako se fokusiraš na ogledalo, pogledaj duboko u njegovu površinu, sve dok ne do?emo do broja 1 kad ?eš biti unutar ogledala, i vidjet ?eš samo ono što je stvarno. Sad, odbrojavanje:

( odbrojavanje 10 - 1 )

Duboko se fokusiraj na ogledalo, i samo dozvoli energijama da do?u. Fokusiraš se na ogledalo. Ispod površine. Samo dozvoljavaš energijama do površine. Drži svoje o?i otvorenima sada, ostani fokusirana na ogledalo, po?ni osje?ati ili vidjeti ili osjetiti ono što je duboko u ogledalu. Ostani fokusirana na ogledalu, samo osjeti svoje tijelo, ostani fokusirana na ogledalo, samo dozvoli osje?ajima u tvojem tijelu da se rasplinu.

Duboko, sporo disanje. Fokusirana na ogledalo. Dozvoli bilo kojim osje?ajima da jednostavno nestanu. Bilo kakvim neugodnostima, bilo kakvim napetostima, samo im dozvoli da nestanu. Ostani fokusirana na ogledalo. Dozvoli energijama da se pojave. Gledaj duboko unutar ogledala.

Samo opiši što vidiš i što je to.

( duga pauza )

Štogod vidjela - po?ni - samo dozvoli da iza?e.

( duga pauza )

Štogod da to je, samo opiši što vidiš u ogledalu.

L: Svjetla.

VB: Dobro. Samo nastavi gledati. Sva svijetla. Samo dalje opiši što vidiš.

L: Oblake plazme.

VB: Samo ostani fokusirana na ogledalo. Na oblake. Samo mi reci što vidiš. Samo opiši što vidiš.

L: ( Ve?inom neizgovorljivo. Izgleda da su to opisi bezobli?nih oblaka koji se mi?u, do?u i odu. )

VB: Ostani fokusirana na ogledalo. Udahni duboko i dozvoli tjelesnim osje?ajima da se izgube. Ti možeš lako pri?ati bez ikakvih napora. Svijest tvojeg tijela se gubi kako ideš sve dublje u ogledalo. Samo opiši što vidiš.

L: Ništa posebno. Samo svjetla i oblake bez oblika. Slike. Geometrijske figure.

VB: Izaberi jednu od tih figura i pogledaj pobliže, samo opiši što vidiš.

L: ( Opisi slika i boja, oblaka svjetla koji dolaze i odlaze )

VB: Nastavi gledati. Možeš li slijediti jednu figuru?

L: Pa, ona je bez nekog oblika ( amorhous, prim. prev. amorfna ). Oblaci se kre?u. Neki od njih su veliki, spori, a neki samo brzo prolete.

VB: Kad vidiš jednog koji brzo prolazi, dohvati ga i uspori.

L: Oh, nemožeš ih usporiti.

VB: Ubrzaj se do njihovog nivoa da ih promotriš malo pobliže. Što vidiš?

L: Ništa osim svjetla i oblaka.

VB: Udahni duboko. Opet duboko. I opusti se. Sa svakim izdahom, svakim izdahom, ti postaješ sve više i više fokusirana na dubine ogledala. Udahni, i kako se opustiš, dozvoli svojoj svjesnosti da ide dublje u ogledalo. Duboko u ogledalo. Dobro. Što vidiš?

( duga pauza )

VB: Dublje u ogledalo. Nema ni?eg nego slike u ogledalu. Duboko u ogledalu. Diši duboko u ogledalu. Ova soba i tvoje tijelo su iluzije. Ono što vidiš u ogledalu je stvarnost. Otvori joj sebe. Osjeti je kao realnu i opiši što vidiš. Brojim do tri i onda te puštam da tvoja cjelokupna svjesnost nestane, osim za slike duboko unutar ogledala. ( brojanje ) Samo opiši što vidiš.

L: Bezbroj oblika, boja i svjetla. Figure koje ?ekaju da uzmu formu.

VB: Opiši što vidiš.

L: Geometrijsko svjetlo. To je jedini na?in na koji to mogu opisati.

VB: Samo po?imo i u?i duboko u ogledalo. Idi duboko u ogledalo tako da si ti u mjestu gdje je ogledalo. Ti si u prostoru geometrijskih svjetala. Pomo?u svog tre?eg oka ti možeš pogledavati unaokolo po tom prostoru. Samo mi kaži što vidiš.

L: Problem je taj što specifi?no pitanje treba biti pitano da bi se bilo što formiralo. ( zvuk otkucaja srca na traci ) Mnogi smjerovi ne izgledaju da idu bilo gdje osim u neodre?ene amorfne prezentacije.

VB: U redu. Ti trebaš pitati pitanje da bi vidjela nešto. Potpuno se opusti. Ostani otvorena i fokusiraj se duboko unutar ogledala. Pitaj pitanje.

L: Nisam ja onaj tko pita.

VB: Zašto ne?

L: Nije primjereno.

VB: Zašto nije? Dobro! Što upravo sada doživljavaš?

L: Osje?aje ograni?avanja.

VB: Što je ograni?avanje?

L: Pitanje za sebe, služi jedino sebi. Ja nemogu biti ona koja pita. To je usmjereno k sebi i to ograni?ava.

VB: ( glasan zvuk cmokanja ) Samo nastavi gledati. Što sada osje?aš?

L: Sad je bolje. Neka opasnost je prošla.

VB: Diši duboko. Kako se opustiš izdisajem, potoni natrag u taj prostor. Duboko u prostor. Pogledaj oblake. Mi bi željeli da Laura vidi sliku Kasiopejaca. Možemo li vidjeti sliku Kasiopejaca?

L: U oku uma. ( tre?em oku )

VB: Ti gledaš u ogledalo. Gledaj oblik. Reci mi što vidiš?

L: Oblike, svjetlo.

VB: Gledaj dalje. Opusti se unutar toga. Možete li pokazati Lauri više o ovoj slici?

L: Vidim sliku spiralne galaksije koja se okre?e u svemiru.

VB: Možete li pokazati Lauri 4. denzitet?

L: To je neprikladno re?eno. To uzrokuje ograni?enje, ograni?enje u mojim grudima.

VB: Zašto?

L: Zato jer je izgovoreno tako kao da je pitanje postavljeno od sebe prema sebi.

VB: Na plo?i, rekli ste da bi Laura mogla vidjeti 4. denzitet ako pogledamo u ogledalo. Što ste mislili? Možete li pokazati Lauri to na što ste mislili?

L: Što iz 4. denziteta želite vidjeti?

VB: Pokušaj se ne stopiti s ogledalom. Ono što Laura treba vidjeti u vezi 4. denziteta je toliko važno da to sad trebamo u?initi? Pokažite joj to.

L: To je neprikladan zahtjev.

VB: Na plo?i, spomenuli ste da postoji razlog zašto Laura treba to potražiti sada i to je povezano sa vi?enjem 4. denziteta.

L: Tu su mnoga pitanja.

VB: Nastavite.

L: Zašto ih ti ne pitaš?

VB: ( Glas mu postaje napet i tvrd ) Laura, ja želim da budem siguran da ti vidiš ili ?uješ Kasiopejce i da ti ponavljaš ono što ti oni kažu. Ne odgovaraj samo u svoj glas. Da li razumiješ?

L: Razumijem ono što prolazi kroz mene.

VB: Dobro. To je ono o ?emu pri?am. Vidi ili ?uj to u ogledalu. Dobro? Vidi to, ?uj to, sve što dolazi iz ogledala. Poveži se kroz ogledalo. I dozvoli neka bi?e u ogledalu govori. Zašto Laura mora vidjeti sada 4. denzitet?

L: Odgovori na pitanja mogu biti postignuti tako da se vidi kad su pitanja postavljena propisno.

VB: ( O?ito iritiran ) Dobro sad, Laura, samo pogledaj u ogledalo, drži svoj pogled na ogledalu, i što doslovce vidiš?

L: Vidim sijevanje svjetla na lijevoj strani, velika svjetla gore desno, fluktuacije svjetla u centru i daljini, bljeskanje svjetla koja se slu?ajno pojavljuju na svim mjestima, bezobli?ne slike koje dolaze i odlaze.

VB: ( Vrlo autoritativno ) Dobro. Pokažite Lauri što ona treba vidjeti SADA.

L: Pitanje treba biti postavljeno konkretno i na propisan na?in.

VB: Što ona, iz 4. denziteta, treba sada vidjeti?

L: Odgovore na pitanja.

VB: Kako ?e ona vidjeti te odgovore?

L: Kad se postave pitanja.

VB: Kako ?e ona vidjeti te odgovore?

L: Kad pitanja budu pitana, odgovori se pojave. Razna pitanja primaju razne odgovore.

VB: Dakle, ne postoji ništa o ?emu trebamo komunicirati, osim onog što mi pitamo?

L: Samo ako pitate - možete primiti odgovor.

( duga tišina )

VB: Dobro, Laura, udahni duboko. Osjeti tamo gdje jesi, osjeti svoje psihi?ko stanje, osjeti otvorenost u ogledalu. Sad, želim da sve to ostaviš iza sebe i želim da svjesno iza?eš iz toga. Želim da pogledaš svoju povezanost u ogledalu, izme?u stolca i ogledala. Što vidiš?

L: Vidim oblik siluete.

VB: U ogledalu?

L: Da. To izgleda poput izrezane siluete.

( Kraj 45 minutne kazete. Nastavak na drugoj strani u pola re?enice. Možete poslušati i skinuti tu kazetu u mp3 formatu, file je velik skoro 6 MB )

VB: Figura se po?inje mijenjati. Kako ju gledaš, vidjet ?eš sve više i više. Što vidiš, što se dešava s figurom?

L: Figura je ovdje i tu su sukladne slike u dubinama. Amorfne.

VB: Što vidiš u crnilu?

L: Svjetla, koja se izdižu i opadaju.

VB: Slijedi svjetla. Slijedi svjetla. Samo nastavi gledati svjetla. Što ona rade? Kamo ona idu?

L: Ona dolaze iz centra i siju u svim smjerovima.

VB: Fokusiraj se na centar. Dozvoli svojoj svjesnosti da se pomakne kroz taj centar. Nastavi gledati. Opiši ono što vidiš kad se kre?eš kroz centar.

L: Kre?e se, stvara valove.

VB: Sad, ostani u kontaktu sa tim što stvara valove. Osjeti te valove.

L: Oooh! Pogledaj to!

VB: Što vidiš? Opiši to.

L: Živo svjetlo. Ono se presijava. Presijavaju se oblici. Poput jaja koja svjetlucaju.

VB: Možeš li ih vidjeti sada?

L: Ne. Izronila su i ponovo potonula.

VB: Osjeti tu tamu koja se mreška ( stvara valove ).

L: Da. Ljubi?asta je.

VB: ( Vrlo oštrim glasom ) Kakva je svrha rada s ogledalom?

L: Povezivanje s drugim realitetom.

VB: Kojim realitetom?

L: 4. denzitetom.

VB: I sa ?ime u 4. denzitetu se trebaš povezati?

L: Svjesnosti. Kad vidiš, postaješ svjesniji. I što si svjesniji, ti si sve više u mogu?nosti djelovati u tom realitetu, postati slobodniji od ograni?enja i obmana.

VB: Možeš li vidjeti jaja ponovo?

L: Sad vidim stup svjetla koje se proteže od gornjeg lijevog dijela pa do donjeg desnog, poput laserske zrake.

VB: Želim da zamisliš da ulaziš u to svjetlo. Vidi sebe u ogledalu kako ulaziš u to svjetlo. Da li se išta mijenja?

L: Sve je svjetlije.

VB: Kako se osje?aš u svjetlosnoj zraci?

L: Dobro. Ona pulsira.

VB: Ho?ete li dozvoliti Lauri da vidi - ili može li Laura vidjeti...

L: Ako se pita prikladno pitanje.

VB: Može li Laura vidjeti što se dešava kroz ogledalo?

L: Ako se pita prikladno pitanje.

VB: Možete li pokazati Lauri gdje je rukotvorina ( artifakt )?

L: Kakva rukotvorina?

VB: Rukotvorina o kojoj smo diskutirali na plo?i, u prošlosti.

L: U odgovaraju?e vrijeme.

VB: Dakle to zna?i da ga možete pokazati ali ne?ete ga pokazati sad?

L: Postoji nekoliko koraka koji se moraju pre?i prije toga.

VB: Možete li nam re?i koji su to koraci?

L: Morate pitati jednostavno pitanje. Ono mora biti izre?eno jednostavno i mora biti specifi?no.

VB: ( Oštro i nestrpljivo ) Netko DRUGI želi pitati ili pokušati s pitanjem?

Ark: Možeš li vidjeti drvo kabale? Da li je to stvarna struktura? Kroz sve denzitete?

L: Aha! Kao bliska prezentacija kao da je tu, ono izgleda kao...

VB: ( Prekida ) Možeš li dozvoliti sebi vidjeti ga pomo?u gledanja kroz ogledalo...

L: ( O?ito ignorira VB-a ) Sad je ovo vrlo ?udno.

VB: Opiši.

L: Aaaah! Ovo je vrlo fluidno mjesto! Vaaaaaaau!

VB: Opiši ga. Kako misliš "fluidno"?

L: Aaah! Pa, svjetlo se ovdje ne proteže u ravnim zrakama. Ono... ono... ono je poput konopca ili opruga. Pitali ste o drvu kabale i odjednom sam vidjela konopce i opruge, strukture... objekt kojeg mi crtamo kao drvo kabale je vrlo struktuiran i stati?an i nema ništa s onim stvarnim! Evo ga ovdje - i on je skoro neopisiv.

VB: Nastavi gledati. Što se dešava kako ti samo gledaš? Možeš li još uvijek vidjeti drvo?

L: Da, to je živo svjetlo koje se kre?e i povezuje poput ogromne mreže sa beskona?no...

VB: ( Prekida ) Možete li pokazati Lauri vremenski stroj?

L: Da li TI želiš vidjeti vremenski stroj?

VB: Naravno. Možete li pokazati Lauri vremenski stroj?

L: To je neprikladan zahtjev.

VB: Zašto?

L: Nije izre?en propisno.

VB: Može li Laura vidjeti vremenski stroj?

L: Da li TI želiš vidjeti vremenski stroj?

VB: Ja bih želio za Lauru da vidi vremenski stroj i opiše nam ga.

L: On izgleda kao objekt koji je veli?ine vrlo velike kutije za kruh. On zra?i polje, ili svjetle?u zraku. Nisam sigurna da li morate biti u kontaktu s njim ili stajati u zraci, ili samo stati blizu njega. Jasno je da netko ne ulazi "unutar" njega, kao prikazano u filmovima. Polje koje on stvara je važna stvar. Zraka izgleda kao u filmovima gdje zrake svjetlosti svjetle u nebo i šaraju po njemu; to je poput toga samo što ima oblik. Stroj nije duguljast, ravan niti valjkast, više je oblika kao stožac. Dakle, da, tu je, njegovi...

VB: ( Prekida ) Sad želim da ostaneš fokusirana...

L: ( Ignorira prekid )... on ima neke kuteve na sebi, metalne plo?e, i struktura sama po sebi izgleda poput geometrijskog cjevovoda...

VB: Ho?e li Laura biti u mogu?nosti da zapamti i da ga nacrta?

L: Zapravo, smješno, sli?no je obliku stati?kog drva života na svojoj strani, duplirano i preokrenuto kao da imamo pokretno zavrtanje... ( mobius twist, prim. prev. )

VB: Da li je to Arka?

L: Pa da... to...

VB: Arka. Noeva Arka. Arka sporazuma... Arka Vremena...

L: Objekt o kojem govoriš, ide unutra... njegovo polje...

VB: Sad, nastavi gledati i ostani izvan ogledala; možeš li pokazati, Laura, tako da nam možeš opisati, od kuda i kada poti?e taj stroj?

L: Ah! To je staro. Odgovor dolazi kao 10000 g. p.n.e.

VB: Gdje se on nalazi u našoj neposrednoj budu?nosti?

L: Da.

VB: Možete li pokazati Lauri gdje se on nalazi u neposrednoj budu?nosti?

L: U neposrednoj budu?nosti.

VB: Možete li joj pokazati gdje se na planeti on nalazi, kad on u?e u našu budu?nost?

L: U prikladno vrijeme.

VB: Zašto sada nije prikladno vrijeme?

L: Jer bi tu postojala onda opasnost.

VB: Ostani na svojoj strani... 10000 g. p.n.e. Gdje je on bio izme?u tada i naše neposredne budu?nosti?

L: Bio je prona?en i korišten mnogo puta. Bio je korišten za vrlo negativne svrhe i odlu?eno je da se to propisno ispravi i...

VB: ( Prekida ) Sad nemoj biti povu?ena u ogledalo... ostani na ovoj strani!

L: ( Neizgovorljiva primjedba )

VB: Možete li pokazati Lauri, kako bi ona mogla nama opisati, katastrofalnu situaciju u našoj budu?nosti, ili bližoj budu?nosti?

L: Izgleda kao da ?e biti napretka. Kao po?etak kiše, kad prvih nekoliko velikih, hladnih kapi padnu; i onda pauza nakon koje slijedi još nekoliko kapi; i onda - pljusak.

VB: Opiši što vidiš.

L: Vidim kamenje, ali ono nije vrlo veliko. Ono je veli?ine tvoje šake. Samo nekoliko. I oni ?ine neko komešanje. Buku. Ljudi ?e biti uzbu?eni... vrlo uznemireni. Izgleda kao samo dva - dva mala kamena. I onda se ništa ne dešava na neko vrijeme, i oni to zaboravljaju. Sve se utihnulo. I onda, tre?i, ?etvrti, peti i šesti - i možda ?ak i sedmi... odvojeni doga?aji, ili tako izgleda. Još uvijek mali. I onda, veliki. Sve to ?e se odigrati unutar perioda od par mjeseci.

VB: Udahni duboko, ostani na ovoj strani ogledala... gledaju?i kroz njega. Nastavi gledati; gledaj kroz ogledalo. Ho?ete li pokazati Lauri, kako bi onda ona nama mogla opisati, situaciju u vezi Percival, Percival Trojice. ( Percival Three, prim. prev. )

L: Prethodno spomenuti vremenski stroj, smješten to?no na specifi?nu lokaciju - i nije potpuno jasno da li je akcija - tu postoji izbor u toj to?ki vremena, znaš...

VB: Koja vrsta izbora?

L: Grupa može oti?i sa strojem, ili grupa može vezati svoju svijest i koristiti napravu da pomakne Zemlju sa putanje uništenja. To nije pomak u materijalnim okvirima, to je pomak u vremenu.

VB: Tako da ?e komet pro?i tamo gdje Zemlja više nije locirana?

L: To?no.

VB: Koliko velik skok to zahtjeva?

L: Oh! Pa s obzirom na vrijeme, promašaj je dobar i da je 2 kilometra daleko!

VB: Koliko pomaka u vremenu je potrebno?

L: Jedan dan.

VB: Prostor, kojeg Zemlja prije?e za vrijeme jednog svog okretaja oko osi, je dovoljan da se izbjegne direktan pogodak?

L: Da.

VB: Koji bi bili efekti pomaka planete i svih stanovnika na njoj za jedan dan unaprijed ili unatrag?

L: Da vi možete to u?initi, ve?ina ljudi, poslije pomaka, zaboravila bi da je uop?e postojala opasnost.

VB: Da li je to dobra stvar?

L: ( Uzdiše )

VB: Pa da, znam. Trik pitanje. Sad udahni duboko. Vrati se natrag samo malo. Neka me Laurina svijest ?isto ?uje. Postoji li nešto što te mu?i u vezi ovog kontakta? Nešto što možeš svjesno osjetiti dok održavaš svoju povezanost? Bilo što što bi te uznemiravalo?

L: Postoji samo poreme?aj u pitanju. Ispitivanje je ograni?avanje i usmjeruje svjesnost. Pitanja trebaju biti otvorena i isto kao i odgovor, mogu jedino prije?i kroz kanal nekorumpirani ako je pitanje postavljeno na na?in u kojem nema pretpostavki. Za mene, to zna?i da djelujem kao posrednik onog što je bilo vi?eno, za ostale da pitaju pitanja, pitanja nesmiju ograni?avati. To ograni?avanje se osje?a fizi?ki. Postoji neko suzdržavanje - trenutno, kad je pitanje izre?eno kao da je proizašlo iz mene i da pitam samu sebe - drugo "ja" - kao držanje odgovornim kod ispitivanja samog sebe. Da li razumiješ?

VB: Pa, moje idu?e pitanje je zašto Laura nastavlja klizati u ogledalo? Zašto je njoj tako teško ostati na ovoj strani?

L: Ahhh... Tu postoji formacija veze svjesnosti. Tu postoji drugo "ja" u toj ne-predalekoj budu?nosti, koje sam ja. To sam ja, koje komunicira samnom; to su Kasiopejci koji mi prilaze; i zbog toga što je bliže iz 4. denziteta, lakše je komunicirati natrag i naprijed ako se sjedinim sa sobom u budu?nosti. To je poput približavanja dva mjehura od sapunice jedan drugom - oni samo postanu jedno. To nije negativna stvar koju...

VB: Izgleda mi da mi želimo izbje?i to.

L: Nije neophodno. Svatko od nas se treba po?eti sjedinjavati sa svojim višim "ja" u smislu svjesnosti... ( neizgovorljivo )

VB: Zašto ja osje?am negativnost?

L: Nesigurnost.

VB: Prili?no mi je dobro sa svojom vlastitom energijom. Da li je to sve što smo trebali ovdje?

L: Ooooh! ( Vidi nešto u ogledalu, o?ito )

VB: Što vidiš?

L: Pa, oni su poput kombinacije psi?a i cvije?a... ( Traka završava. Po?inje nova kazeta. Možete ju skinuti ovdje u mp3 formatu. File je velik skoro 4 MB. ) ... nešto što je bilo s tobom; ne mogu re?i što je bilo u tebi ili oko tebe; nešto što još nosiš sa sobom, to je skoro kao vrlo teško odijelo. Ono zapravo izgleda kao da ga ti moraš forsirati da bude blizu pomo?u toga da stojiš na njemu i guraš stvari u pukotine i vežeš ga za sebe trakama jer je ono spremno rasprsnuti se u otvoreno.

VB: Dobro, sad pogledaj dublje u ogledalo, kroz ogledalo. Samo nastavi opisivati što vidiš.

L: Hmmmm. Sad vidim amorfna svjetla i oblake koji se kre?u.

VB: Nastavi se kretati kroz to mreškanje valova, kroz ljubi?astu mra?ninu. U tom prostoru, pogledaj unaokolo vrlo pažljivo i reci mi što vidiš.

L: ( Nerazgovjetno )

VB: Ho?ete li dopustiti Lauri da pogleda unaokolo po prostoru pa da nam onda ona to može opisati?

L: Pa, to je smiješno, jesi li ikad vidio crtani film sa bi?em-olovkom? ( smije se ) Oh, ovo je smješno. To je poput njega.

VB: Ta figura poput štapa je poput ?arobnog štapi?a?

L: Ne. Ona je... ona je... ( smijeh ) Koja igra rije?ima! Oni su toliko zabavni! Jezgra. Znaš rije?i "temeljno bi?e"? ( core being, prim. prev. ) Pa, to nije šala! ( smijeh ) Samo pomisli o sebi kao bi?u svjetla, u jednom ili nekom drugom smislu, nije toliko amorfno kako bi neki ljudi mogli pomisliti. Tu postoji neka plasti?nost. Znate kako je u ovom ( 3D ) realitetu, ?vrsta supstanca je ono što zapravo jest i mi nemamo kontrolu nad njom? E pa u 4. denzitetu, skroz unaokolo postoji amorfna supstanca, i tu je "temeljno bi?e", koje može sastaviti tu supstancu pomo?u djelovanja volje. U našem 3D realitetu, ono onda postaje konstruktivnije na na?in ishrane, postaje tvoje tijelo, iako ono treba dug period prilago?avanja i pretvaranja. U 4. denzitetu, to je dosta brže. Tu je temeljno bi?e - i ono je zbilja srž!

VB: Poput jezgre jabuke?

L: Ne, jezgra - skoro kao cijev. Ali znaš, mnogi ljudi ga ne koriste kao takvog jer se oni vole igrati sa dostupnim materijalima. ovo je zabavnije. Ali, nije neophodno i u razli?itim slu?ajevima, oni ne mogu okloniti sve te stvari to?no na isti na?in kako bi mi mogli skinuti svoju odje?u. ( Nerazgovjetno ) Ovo je samo mnogo vrijednije.

VB: Sad, ti koristiš "sebe". Da li je to op?i termin ili sa li sam ja ta štapna figura?

L: Bilo tko u 4. denzitetu.

VB: Jesmo li mi u 4. denzitetu?

L: Ja sam.

VB: Dakle, to si TI, to što vidiš u 4. denzitetu?

L: Ja i drugi.

VB: Dakle, štapna figura si ti u 4. denzitetu?

L: To je vizualna reprezentacija temeljnog bi?a bilo koje individue u 4. denzitetu. To je bitak.

VB: Udahni duboko. Postoje neki mehanizmi koji djeluju i u koje osobno nisam siguran. Ima li nešto što bi mi migli re?i da se to olakša?

L: Možeš li pitati preciznija pitanja? U što, zapravo, nisi siguran?

VB: Nisam siguran u prirogu kontakta. Nisam siguran u prirodu percepcije. Nisam siguran u ovo, zašto sam umješan na ovaj na?in kako jesam. Nisam siguran zašto je to neophodno sve ovo raditi.

L: U redu.

VB: Neki odgovor?

L: Pitaj pitanje. Ne mogu odgovoriti ako ti ne pitaš.

VB: Zašto imam te nesigurnosti koje sam naveo? Što možemo u?initi da bi olakšali cijeli ovaj proces?

L: Nesigurnost je vezana uz - teško je odgovoriti na na?in na koji si pitao - "zašto ti imaš te nesigurnosti".

VB: Da li su nesigurnosti dio procesa?

L: Kako ti percipiraš nesigurnosti?

VB: Ja percipiram nesigurnosti... Nije sigurno kako ?u ovo napraviti? Da li smetnje dolaze iz naših nespretnosti u obavljanju procesa?

L: To nije poznat teritorij; to je vama nepoznat proces, posebno radi toga jer bit toga zahtjeva toliko otvorenosti...

VB: ( Oštro prekida ) DOBRO! Zašto vidim ono što Laura vidi?

L: To ima velike veze s tim zašto si ti dio preocesa, trenutno.

VB: Zašto sam ja dio procesa?

L: To ima veze sa genetskim linijama i izborima koji su napravljani na drugim nivoima da se u?ine izvjesne stvari u odre?enim to?kama vremena, obe su budu?e u vremenu...

VB: Ako ja odlu?im da to NE u?inim, kakav ?e biti efekt?

L: Netko drugi ?e usko?iti i ispuniti tvoju prazninu. Univerzum je neograni?eno sposoban voditi brigu o sebi.

VB: Da li se to doga?a ovdje? Da li se univerzum pokušava brinuti o sebi?

L: Oh, da! To je...

VB: Što vidiš?

L: Jednostavno vidim da si ti, ja, mi SMO svi univerzum. On djeluje kroz nas.

VB: Što bi mi trebali u?initi - trebamo to saznati - da bi dobili sredstva za naša istraživanja?

L: ( Smjeh ) Pa, moram re?i da prva stvar koja isko?i iz svega je serija brojeva i jednostavno ?u ih re?i - 6, 14, 25, 48, 52.

VB: Da li su to datumi?

L: Neznam.

VB: Pa pitaj ih, jesu li to datumi?

L: Ti ih pitaj.

VB: ( Vi?e ) Jesu li to datumi?

L: Ne.

VB: Što su?

L: Brojevi za korištenje po vašem izboru.

VB: I što bi mi trebali s tim brojevima?

L: Štogod poželjeli.

Ark: Mislim da znam što u?initi sa tim brojevima. VB: Da li je to pitanje? Ark: Ne. ( Nerazgovjetno ) VB: Pa, nemogu te slijediti. Možeš to re?i ponovo? Ark: Mislim da su vjerojatno brojevi na lotu. VB: Da li su to brojevi na lotu?

L: Mogu biti.

VB: Zašto nebi bili malo detaljniji? Ja pitam vrlo specifi?no pitanje.

L: Oni bi mogli biti brojevi na lotu; mogli bi se koristiti na brojne na?ine. Mogli bi se primjeniti kod izbora koji se odabiru kroz idu?a tri mjeseca. Možete nai?i na nekog tko je nekako povezan s ovim brojevima; možete na?i te brojeve na stranicama neke knjige koja ?e vam re?i ono što trebate znati. Te stvari dolaze u toliko mnogo nivoa; toliko mnogo aplikacija ( primjena ); i nemojte zatvarati druge mogu?nosti i re?i da su to samo "brojevi na lotu". Oni mogu biti, ali oni tako?er mogu biti i puno, puno više.

VB: ( Uzdiše bijesno ) Sumnjivo mi je što ste dali 52. Da li samo vježbam svoju sumnju?

L: Možeš i obrnuto.

VB: Mi ve? imamo 25.

L: Onda imate dvije 52-ke.

VB: Dobro, idemo u drugom pravcu. Udahni duboko. Možete li pokazati Lauri, tako da bi ona mogla onda nama, ono što mi trebamo napraviti, da bi po?eli idu?i korak?

L: Pitaj bez ograni?enja i sve ?e sjesti na svoje mjesto. Ne brini, postoje stvari koje se kre?u u podru?jima za koje vi uop?e ni neznate, koje ?e pritjecati na neobi?ne na?ine i još je i bolje da neznate jer bi vi to onda o?ekivali i zato - blokirali.

VB: ( Oštro ) Dobro! Zašto je Ari ovdje danas? Možete li mi re?i zašto je tako?

L: On je imao vrlo velik interes, želio je biti hrabar kao što je nekad bio, i toliko slobodan. Pa ipak, možda za njega nije mogu?e da se oslobodi granica koje ga ograni?avaju. Kako bilo, energija proširena u bilo kojem pravcu, ?ak i pružana prema osobi koja ne odgovara na nju na na?in na koji bi želio, kad napusti tvoju prisutnost, može nositi te vibracije sa sobom u ostatak realiteta. I tamo je dostupna nekome drugome. Bilo koja koli?ina energije dana radi cilja, ?ak i ako razgovarate sa 25 ljudi koji su pogrešni ljudi, zapravo vi stavljate energiju za cilj otvoreno...

VB: ( Prekida oštro ) Kakva je to bila slika koju si upravo vidjela?

L: Pa, samo svjetla i geometrijske figure...

VB: Dobro, ta svjetla imaju neku vrstu funkcije. Koja je njihova funkcija?

L: Ona su poput supstance iz slika i u krajnosti ?e se spojiti u vrlo ?vrstu i realisti?nu formu. To je po?etak formacije slika.

VB: Dobijam osje?aj da neka od tih svjetla, neka od tih sjemena misli, štogod, žele pro?i kroz ogledalo u ovaj realitet. Da li je to to?na pretpostavka?

L: Ne vidim to uop?e; ne.

VB: Što mi daje takav dojam?

L: Pa, rekao si: pretpostavka. Ti imaš mnogo pretpostavki. Vrlo je teško raditi sa svim tim pretpostavkama. ( Nerazgovjetni opisi slika u ogledalu )

VB: I to NE prelazi preko, u naš realitet?

L: Ne. Oni samo gledaju. Kao prijateljsko raspoloženi psi?i; energetske forme. One su slatke.

VB: Ima li još netko drugi neko pitanje? Ark: Što je bila ta stvar kad je Vincent osjetio kao da mu je netko dodirnuo ruku?

L: Vincent ima neke prijatelje koji putuju sa njim, i koji ga žele držati podalje od nevolja. To izgleda poput toga, u ovom posebnom slu?aju, da ga je netko lupio po ramenu samo da mu da do znanja da je u redu.

VB: I koja vrsta prijatelja putuje samnom?

L: Zapravo, jedan od njih li?i ovako - ima na sebi odijelo, lanac od sata mu se klati iz džepa, ali on ne pokazuje vrijeme, što je smiješno. Sme?e odijelo, ?izme, prosje?na visina, svoj prst ?esto uperi ( prema nekud ), nao?ale. Naklonjen ti je. Ne mogu re?i da je on "privjesak", ali voli biti oko tebe.

VB: Od kuda je?

L: Zapravo, ono što vidim je o?ito projekcija. On projicira taj izgled, i osje?am da je on nešto poput, na neki ?udan na?in, on je možda ?ak i ti u nekom drugom životu.

VB: Dobro, on nije onaj koji me je potapšao po ramenu. ( Vrlo jaki zvu?ni efekt ) Da li su me Kasiopejci potapšali po ramenu, i sada, i da li su mi utisnuli otisak ruke na mojem ramenu, u prošlosti?

L: ( Osje?a ekstremno ograni?avanje i nije u mogu?nosti se oduprijeti zapovjedi/pretpostavki, vrlo tih i slab glas ) Da. ( Trenutni osje?aj gušenja )

VB: Dobro. Sad, Kasiopejci su dosta svjesni svih tih raznih stvari koje su u mojoj prtljagi. Ho?eš li ih pitati da ti pokažu što je u mojoj prtljagi?

L: Prljavo donje rublje!!! ( Smijeh. Ograni?enje se odjednom otpustilo i odgovor je izba?en skoro prije nego što je VB završio s pitanjem. ?im je pitanje postavljeno, trenutno se pojavio velik, prepun, izgreban kofer, spomenut ranije, i vijela sam ga otvorenog i stotine komada prljavog donjeg rublja je letjelo posvuda. Ono nije bilo samo normalno zaprljano, nego je bilo zamrljano fekalijama i ostalo je takvo umjesto da ga opere, ili prizna da ono treba pranje. Svaki komad je bio sakriven i novi je dodan, sve dok nije zaprljan i dodan u kolekciju. Kako bilo, sve te vizualizirane slike nisu zahtjevane, pa nisu dane rije?ima. Za bolje razumijevanje tih slika, po?ite ovdje. )

VB: Nastavi gledati! Što još? Hajde!

L: ( Jak glas ) tamo su neke zbilja smiješne staromodne stvari. Kunem se, te hla?e - ako ih ikad odjeneš i iza?eš u javnost, nemoj re?i da me znaš - odvratne su i imaju tregere. ( Bile su velike, vre?aste, poput onih koje nose klaunovi. ) Tu je i kofer od kože.

VB: Otvori kofer od kože. Što vidiš?

L: U kožnom koferu nalazi se hrpa malih bo?ica; bo?ice od lijekova; plave su. Tu je i pribor za brijanje, ?ešalj; na ?ešlju nedostaje jedan zub...

VB: Vidiš li još nešto tamo?

L: Tamo su maramice, staro ogledalo, i tamo su ?iste bijele košulje koje nikad nisu izva?ene iz pakiranja. Nikad nisi nosio te košulje.

VB: Sad, zbilja ti dobro ide. Sad, ako bi Kasiopejci mogli biti toliko dragi da Lauri objasne zašto ja nosim taj kofer...

L: Zašto ga nosiš? Jer ga nemožeš pustiti.

VB: Zašto ga nemogu pustiti?

L: Zato jer uvijek želiš biti spreman.

VB: I za što se pripremam?

L: Ti se pripremaš za put, to je jedna stvar. I bojiš se da te nešto ne?e odvesti u krivi vlak.

VB: Da. Možete li prevesti taj "krivi vlak" u malo jasnije termine?

L: Pa, tu je smješna stvar u vezi toga. To je poput stvarnog problema kad misliš da nemaš novca da si kupiš ono što ti treba kad stigneš tamo.

VB: ( Oštro ) Dobro, to je smješno, ali mi gubimo vrijeme. Ima li netko još neko pitanje? OE: ( Pita pitanje u vezi zdravlja ) Postoji li neki poseban smjer prou?avanja koji slijedi svrhu ve?eg služenja procesu potpomaganja slobodne volje?

L: ( Komentira dio za lje?enje ) ( Kazeta završava. Velik dio nedostaje na po?etku idu?e kazete. )

VB: Da li bi Kasiopejci bili toliko ljubazni da daju Lauri simbol koji bi ona mogla vidjeti u svojem tre?em oku, koji bi joj omogu?io da brzo ostvari ovaj kontakt...

L: Imam ga.

VB: Da li ga trebaš opisati?

L: Ne.

VB: Gledaj ga vrlo pažljivo. Sad, ti ?eš prekinuti kontakt pomo?u tog što ?eš vidjeti kako taj simbol blijedi. I kako on blijedi, ogledalo ?e se vratiti da bude samo ogledalo. Vratit ?eš se u svoje tijelo. Udahni duboko. ( Brojanje do bu?enja )

-------

Nakon nekog vemena, Terri Burns je htjela da svi koji su bili prisutni na ovoj sesiji napišu svoje impresije onoga što se dešavalo. Ti njihovi izvještaji su onda bili postani na javnom forumu ovako:

 

Ovdje su relevantni opisi "Sesije sa ogledalom" sa VB-om

 

Od: "Arkadiusz Jadczyk"
Datum: 7.08.2001.
Predmet: Re: Pitanje za O., Ark-a, i B.

 

7.08.2001, u 12:13, Terri je napisala:

> Pro?itali smo sesiju sa Laurom i Vincentom u Floridi. O*, Ark, i B*, vi ste tako?er bili tamo. Što ste vi primjetili u toj situaciji?

 

Terri,

ovo su moji doživljaji. Istaknut ?u ih bez nekog redoslijeda.

 

1) Vincent je bio vrlo napet, kao nikad prije.

2) On se ponašao kao da djeluje pod nekim vanjskim pritiskom.

3) On nije vidio sebe.

4) On je na silu pokušavao više puta od Laure dobiti podatke "gdje se nalazi Zavjetni kov?eg"? ( Arka )

5) Ali on se nije usudio pitati Lauru direktno "Laura, reci mi gdje je Zavjetni kov?eg". On je pitanja postavljao nekom "duhu" da "pokaže Lauri gdje je to!", na jedan zapovjedan na?in.

6) Naravno da sam znao da to stavlja Lauru u opasnost. On to ili nije shvatio ili ga nije bilo briga .

7) On nije bio u mogu?nosti pitati jednostavna pitanja. On je htio prisilno obaviti jedan ritual. Ništa nije dolazilo. Mogao sam vidjeti kako Laura pati pod tim pritiskom.
8) Ne ?inim to obi?no, ali ovaj put sam morao prekinuti njegovo ispitivanje, jer sam vidio da to ne vodi nikuda, da Laura fizi?ki pati. JPitao sam jedno jednostavno konkretno pitanje o Kabala drvetu i odmah smo dobili odgovor. Klju?no je bilo pitati Lauru direktno, a ne zapovijedati "Pokaži Lauri ...".
9) Zna?ajno je promotriti kako je sesija završila. Nešto je došlo iz Vincenta što me pogodilo kao nikada prije. On je pitao o svojoj "psihi?koj prtljazi". Laura je po?ela opisivati to što je vidjela. U jednom trenutku, on je iznenada prekinuo: "Prestanimo sada i ne trošimo više našeg vremena na to." Ili nešto sli?no. On je bio jako ljut. "Ne trošimo naše vrijeme." A on je pitao o tome. Ali nije mogao podnijeti ono što je došlo kao odgovor. Laura nekako nije mogla primjetiti koliko je on bio primitivan u tom trenutku. Primjetio sam to, razmišljao sam o tome nekoliko dana. Kona?no, nakon nekoliko dana sam uzeo traku i pustio Lauri taj dio da ga presluša. Bila je iznena?ena.

 

Ovo su glavne stvari koje mi sada padaju na pamet.

Pozdrav, Ark

 

 

Od:  c***@
Datum: 7.08.2001
Predmet: Re: [cass] Re: cenzuriranje i druge stvari

 

Ovo je kopija mog odgovora ?lanu Cass grupe koji me privatno pitao o "zadnjoj" sesiji sa Vincentom i moje dojmove o toj ve?eri. Možda ?e ponuditi neka razjašnjenja o tome što se dešavalo, kao i o mirnom tonu "privatne" komunikacije.

B.

>> Dobro jutro (xxxx), ... sorry za kašnjenje sa odgovorom - ja sam tek sada dobio e-mail pristup. Odgovoram ti privatno, a razlog ?u ti objasniti.

 

Laura je ve? ?ula nešto / ve?inu ovoga. Moj odgovor može biti krivo protuma?en i ovo proizlazi iz nekih od prethodnih napada, koji su usmjereni protiv napora grupe. Ja sam imao posla sa raznim njuškalima, krticama, kra?om i lopovima, preko stotinu njih zadnjih godina, prije svega u poslovnom svijetu. Op?e pravilo ovoga je da takva dešavanja dobiju tvoju pažnju. To funkcionira tako da ti pogledaš prvo osobe koji su najvjerojatnije stvorili rascjep i pogledaš osobe za koje je to najmanje vjerojatno. Ako su obje "?iste", kre?eš dalje na druge najviše i najmanje vjerojatne, itd. sve dok ne do?eš do nula po?initelja. Proces se koncentrira na pristup i potencijal, a ne na "osobne antipatije" i omogu?ava objektivnu metodu eliminacije.

 

S (xxxx) i (xxxx) prekidima, priroda napada kakvog znamo, izgleda upu?uje na to da su manji prekidi ?esto zavjesa za suptilniji rad iza scene. ?ini mi se da je o?ito, da je  Vincent savršeno ispunio ulogu "najmanje vjerojatnog" za tako nešto.

 

Ja ne upirem prst u Vincenta i to nije NIŠTA osobno. Ja sam ?ak stavio i sebe u ulogu "najmanje vjerojatnog", da balansiram listu. Ne mislim to kao svjesnu namjeru da se svjesno ?ini šteta naporima grupe, nego jednostavno netko tko je geografski u situaciji svakodnevno utjecati na napore Laure i Arka, i znam da ako 4D OPS želi pokrenuti napad, ve?ina nas bi mogla biti nenamjerna sredstva kroz koja se vrši napad. U tu svrhu, ja sam Lauri rekao moje namjere i ako joj se u?ini da ja govorim ili radim druga?ije nego ina?e, neka kaže i stavi mi do znanja da sam mogu? u ulozi trojanskog konja.

 

Dovoljno pozadine o situaciji, samo bih dodao, da kao što je bio Laurino, i moje "željno razmišljanje" je ušlo u brzinu kad je Vincent u pitanju. O?ito je ?ovjek dobro upu?en i pametan, i ako je to ono što nam je trebalo da Kasiopjeci postignu cilj,  ja sam bio za njega. Dan sesije je bio moj prvi susret sa Vincentom osobno. Spomenuo sam gore proces eliminiranja "subjektivnih" aspekata kada pokušavate razotkriti krticu i moram re?i da je subjektivni aspekt bio vrlo prisutan cijelo vrijeme, sa samo kratkotrajnim trenucima "željnog razmišljanja".

 

(xxxx), ti si ?uo Vincentove komentare da sam ja bio smetnja u tom sklopu i da sam bio opsjednut sa raznim duhovnim privjescima koji su ometali tok stvari. Ne znam, ja sam otvoren za tu mogu?nost, ali u isto vrijeme ja sam introspektivan što je više mogu?e, jer želim pridonijeti, a ne omalovažavati cijeli taj proces. Tako je tijekom poslijepodneva i rane ve?eri postojala vidljiva napetost ili barijera izme?u nas dvoje.

Sada na dio o kojem si se raspitivala. Sesija je po?ela oko 21:00 kao i obi?no. "Atmosfera" je prili?no dobra i bilo je malo ili uop?e nikakvog zastoja. Gotovo odmah, C's su zahtijevali da se sesija zaustavi i po?ne dio sa ogledalom tako da Vincent hipnotizira Lauru.

 

Inzistiranje da pogledamo u ogledalo je došlo direktno od Cs,  ali u trenutku "željnog razmišljanja", mislio sam da je to pozitivan znak, da je možda takva komunikacija koja bi ina?e bila zamrla sa Frankom u ovom slu?aju zbog Vincenta postala otvorenija. Napravili smo kratak predah i presložili namještaj u sobi da bi olakšali sesiju i trans. Ark je jedina osoba osim Laure koji je imao jasan pogled na ogledalo. Vincent je imao pogled sa strane i (xxxx) i ja smo bili skroz sa strane. Rad sa ogledalom je bio vrlo brz, što se ti?e Laurinog sudjelovanja. Sudjelovanje Vincenta je bilo jednostavno "krivo".

 

Prije 3 - 4 desetlje?a i ja sam radio hipnoze. U?io sam sam sebe i vjerojatno nisam imao pojma o tome što se zaista doga?alo u tom trenutku. Ja ne govorim o ozbiljnim sudjelovanju, možda 15-20 indukcija drugih ljudi i možda stotinu ili tako indukcija samog sebe. Bio sam spreman staviti Vincenta u ulogu eksperta u tim pitanjima, ( "željno razmišljanje" opet). ALI ON TO NIJE BIO. Indukcija je bila dovoljno glatka, iako prili?no standardna sa normalnom kvalitetom glasa. Ali ja bih se ?ak usudio re?i da je Laura bila ta koja je omogu?ila indukciju mnogo brže nego što ju je vodio Vincent.

 

Kad se hipnoza produbljivala i Laura dobila vizualizacije, Vincent je postao skoro paranoidan, igraju?i se sa njenom svjesnosti i glumio je da ju pokušava zaštititi. A to je uloga ( zaštitnika ) induktora hipnoze. On je veza sa životom te osobe u transu. Ali Vincentovi pokušaji zaštite nisu bili u skladu sa tim da je Laura bila u poteško?ama, oni su bili odgovor na Vincentove strahove od trenutka do trenutka i njegova zaštita, gledano retrospektivno, da bila je na ritualnoj bazi.

 

Tada je dosegnuta dubina transa dovoljna za Lauru da da neke odgovore i uvide, ali Vincent nije mogao formulirati pitanje na na?in koji ?e omogu?iti odgovor. Gledali smo Lauru i slušali njeno ponavljanje da se pitanje mora postaviti na OPD na?in i da ?e odgovor do?i, ali Vincent jednostavno nije mogao shvatiti što to zna?i, a još manje oblikovati pitanje u OPD okviru. Tiho sam vrištao na njega ?ak i sa mojim "po?etni?kim" znanjem hipnoze da ispravi i korigira svoj na?in pitanja i vo?enja sesije. Ark je sjedio pored mene i radio to isto.

 

Nisam htio sko?iti sa mjesta i riskirati tu vezu hipnotizera i hipnotoziranog, mislim da je i i Ark bio miran dugo vremena iz istog razloga. Na kraju, Ark više nije mogao izdržati i umješao se u sesiju. Stvari u se malo ublažile i on je predao "kontrolu natrag Vincentu."

 

Vincent i dalje nije shva?ao što se dešava, nego je nastavio na isti na?in. Kulminacija doga?aja je bila kad je pitao Lauru da "kaže" gdje je fizi?ka lokacija tog zakopanog izvora energije. Kao što je Laura pisala nakon toga, ovo je bilo nešto što ju je stavilo direktno u opasnost. Sama ?injnica da je lokacija i sada nepoznata ( ili neotkrivena ) je njena sigurnost i zalog za njen život.

 

To nije bila ugodna sesija, mogu pokušati braniti Vincenta i re?i da nije kriv jer nije mogao iza?i iz okvira svojih dobro poznatih navika rituala i ostalog mambo-džambo-a sa kojim je bio dobro upoznat. Mogu ?ak i re?i da je možda bio nenamjerno iskorišten. Ali ne mogu opravdati na?in na koji je vodio i sudjelovao u ovoj sesiji.

 

Ovo nije "ljuti" odgovor i pregled sesije. Sa stajališta "željnog razmišljanja", ja sam htio da Vincent sudjeluje, ?ak i ako je bilo "trenja" izme?u nas. I ja sam htio da konferencija ide naprijed kao i planirana i da bude uspješna, ako ne iz drugog razloga, onda da napravim neki digitalni video na konferenciji i besplatnu prezentaciju kako bi opravdao trošenje nekoliko tisu?a dolara na ra?unala i opremu, samo da to napravim. Toliko o "željnom razmišljanju".

B.

 

 

Od: "O. E. E***@
Datum: 8.08.2001 10:40:50 
Predmet: [cass] V i ogledalo

 

Zdravo grupo

OK, ja ?u ispri?ati moje doživljaje:

 

Sesija je pokrivena i ja nemam ništa bitno za dodati. Vincent je bio napet cijelo vrijeme i posebno zlovoljan kad mu se opisala duhovna prtljaga, no on je to izgleda po?eo iz neke znatiželje, jer je odmah nakon toga rekao: 'To je sve zabavno, ali mi gubimo vrijeme ovdje".

Korištenje ogledala nije bila njegova ideja, zapravo on uop?e nije bio željan toga, pa ako je kontakt bio poboljšan s njim, onda barem rezultat korištenja ogledala nije bilo ono što je on o?ekivao.

Moj glavni problem u vezi Vincenta je u vezi sa visokim poštovanjem koje on ima za Crowley-jevu Knjigu Zakona, koji je ?isti OPS dokument. On je dalje rekao u razgovoru da smatra Parsonov i Hubbardov "Babilonski rad" kao visoku važnost u razvoju budu?nosti, zašto sam tako?er mislio da je to vrlo ?udno. Tko god je dao "Knjigu Zakona", bio je napunjen mržnjom i pitanje je da li je itko imao išta osim zla iz druženja sa tom stvari.

 

Vincentova povijest u vezi sa magijom i ritualima nisu držani u tajnosti, mada bez preciznih detalja, osim za "Tisu?ljetni Rad" i druge njegove Ophani?ke poslove, što je opisano detaljno na njegovoj web-stranici. Proizvod u?enja i intelekta, sigurno, ali za što? Dosta je re?i da su informacije otvoreno dostupne.

Imao sam neka kratka pitanja o ugovorima i izdavaštvu, ali nebih se sada osobno ubacivao gdje nije zatraženo.

 

Vincent i ja smo se jednom sreli i bilo je sigurno fascinantno pri?ati s njim, on je obrazovan, pametan i svjetski putnik koji je vidio sve. Fina prezentacija, bez sumnje. Ali svi smo razgovarali o prošloj slavi i Vincent je ?ak pisao o tome, tako da, što je sljede?e?

 

Pozdravi, O.

 

----

 

Sada, u vezi s svim nevedenim, jasno je da su C's inzistirali na ogledalu, tako da ja "vidim" Vincenta kakav je on stvarno bio. Ali kao što sam ja napisala drugdje, bila sam tako uvjerena o njemu, da je trebalo dana i dana da se podigne magla sa mog uma, tako da po?nem slagati dijelove zajedno. Ali, ?ak i tada, JA to nisam htjela vjerovati. Tako da, kad smo Ark i ja znali da moramo donijeti neke odluke i zauzeti smjer koji je bio vrlo neukusan za nas - da potaknemo Vincenta da do?e do nekog razumijevanja i ako je to nemogu?e, da se jednostavno razi?emo, imali smo još jednu sesiju i raspitivali smo se o mnogim djeli?ima ove velike slike koju smo tek sada po?injali vidjeti.