Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1999-03-06


06.03.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo s nama ve?eras?

O: Znsllsos.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: Mislim da Chloe ima par pitanja koje je htjela pitati ve?eras. (C) Kad sam živjela na farmi, imala sam jedan san gdje sam se probudila s nekim rije?ima koje su odjekivale u mom uhu. Da li znate na koji san mislim?

O: Govori precizno i u sadašnjem vremenu.

P: Imam pitanje o jednom snu.

O: Raspali draga, ne oklijevaj.

P: Da li je ime ili bi?e 'Sekenenre' važno za moj život ili za život ljudi koji su ovdje okupljeni?

O: Naravno.

P: Da li bi nam to pojasnili?

O: Pojašnjenje dolazi kroz otkri?e, ro?eno iz traženja.

P: Da li je 'Sekenenre' povezano sa legendama vitezova Templara?

O: Whoa!

P: (L) Tko? Oh, WHOA! Shva?am!

O: Da li? Mi mislimo da si malo zahr?ala.

P: (C) U redu,… Sekenenre….. (L) Mislim da "whoa" zna?i da trebaš jos jednom pitati…

O: Donosiš krive zaklju?ke. Kako ?eš ih zadržati na "farmi"?

P: Da li donosim krive zaklju?ke u vezi s tim da postoji veza izme?u 'Sekenenre' i Templara? Pa, da se vratimo na temu. San. (C) Da li sam ja bila zapravo suvremenik sa Sekenenre u tijelu?

O: Vidi prethodni odgovor.

P: (L) Mislim da opet donosim preduhitrene zaklju?ke. Moramo pojednostaviti. U prvoj liniji, mi uop?e neznamo da li je taj Sekenenre postojao kao što je opisano. To može biti  i dezinformacija. Da li je Sekenenre bio inkarnirana osoba?

O: Ne.

P: (L) Zašto je Sekenenre poznat kao jedan od faraona u Egiptu?

O: Povijest je malo zamuljana dizajnom.

P: U redu, iz kojeg izvora je došao ovaj san i glas kojeg je Chloe ?ula?

O: Sada ste opet na pravoj stazi.

P: (C) Dakle, koji izvor?

O: Ponekad, naši prijatelji iz petog denziteta igraju igre sa nama kad znaju naše ranjivosti.

P: (L) Govorite li da ovaj izvor je bio iz 5D i da on igrao na kartu njezine ranjivosti?

O: Da.

P: I koje su to ranjivosti?

O: Analize pretpostavljaju?eg uma.

P: (L) Dobro, tko je Sekenenre?

O: Ne još.

P: (L) Što je bio svrha ovog sna i glasa?

O: Multi-povezano.

P: (L) Može li nam re?i koja je najosnovnija svrha?

O: Otkrivanje zagonetki.

P: (L) Što je bila zagonetka?

O: Potraga za istinom.

P: (C) U redu, dakle Sekenenre nije postojao kao osoba...

O: Chloe, ti bi mogla predvidjeti sve prepreke, da si bolje u?ila interpretirati. Pogled unatrag za otkrivanje.

P: (L) Pogled za otkrivanje ?ega?

O: Snova, moja draga, snova!

P: (C) Bio je prili?no jednostavan. Nije bio zapravo san. Ja sam se probudila i kad sam se probudila, shvatila sam da upravo prije nego sam se probudila -  da sam ?ula glas koji je govorio "voljena od  Sekenenre."  Ja sam pri?ala o tome zato što nikad nisam ?ula tako jasan glas i nikad nisam ?ula nešto o Sekenenre. Ti si našla Sekenenre kao faraona u toj knjizi o Masonima s rupom u svojoj glavi. U redu, tko je bio kostur s rupom u knjizi koji je identificiran kao Sekenenre?

O: Masonski ritualni vodi? za životni put.

P: (L) Chloe-in život?

O: I ostalih tako?er.

P: (L) Chloe je imala san i "rije?." Ja sam našla tko je bio i vezu izme?u...

O: Tragovi... ne zaklju?ci.

P: (C) Je li to bila ilustracija veze naših života?

O: Možda, ali postoji više nego samo to.

P: (C) Da li smo Laura, ja, Frank i Ark tako?er povezani sa Sekenenre ili je 5 denzitet uklju?en u to nekako? To nije jasno pitanje...

O: I ovo nemože biti jasno razjašnjivo, osim ukoliko se ne odreknete svih svojih pretpostavki/o?ekivanja.

P: (C) Dakle, zaboravimo o povezanosti; to nije tako važno.

O: Mi smo u?ili Lauru da u?ini tako, ali ona je zahr?ala!

P: (L) Nisam toliko zahr?ala, ali ovo je Chloe-in san. Da je ovo bio moj san i da sam željela otkriti neke stvari oko toga, ja bih pitala prije svega da li je to bio zapravo završetak sna?

O: Da.

P: (L) U redu. Da li je to bila interakcija sa bi?ima drugih denziteta?

O: Petog.

P: (L) OPS ili OPD bi?a?

O: Peti je kontemplacijska zona.

P: (L) Da li je to bio netko na rubu recikliranja, netko tko je bio recikliran ili netko tko je bio utjelovljen i tko je u zoni izme?u inkarnacija?

O: Najzadnje.

P: (L) Dakle, to je netko tko bio je utjelovljen i sada je u 5D nakon smrti. Je li bio netko koga je Chloe znala?

O: Da. Materinski.

P: (C) Da li je to bila moja majka?

O: Da.

P: (C) Da li je ime Sekenenre jedan od njezine...

O: Vaši kontakti s 5D moraju biti kreativni da bi poru?ili nešto, jer je slobodna volja vrlo težak teret.

P: (L) Dakle, drugim rje?ima, njena majka joj je pokušala prenjeti poruku na takav na?in koji ne?e prekršiti slobodnu volju?

O: Dovoljno blizu za potkove!

P: (C) Dakle, ja dobijam poruke od svoje majke i ostalih sa druge strane. I Laura na?e Sekenenre... što je 'voljena' dio zna?io? Da li je to bilo samo da pridobije moju pažnju?

O: Možda.

P: (L) U redu, ti znaš da ti netko pokušava prenijeti poruke bez da prekrši slobodnu volju ... da li bi to bio ovaj dio o slobodnoj volji ili neka poruka u vezi posla.... (C) U redu, ja sam tu, neka mi daju poruku.

O: Ne.

P: (L) Dobro, ona je dobila poruku, to se spojilo sa ne?im u knjizi .... (C) Da li je moj životni put dio poruke koju su mi pokušali poslati?

O: Ne baš...

P: (L) Možemo li pretpostavljati da, budu?i da je takva dramati?na poruka re?ena njoj, da ona ima životni put i da ga možda ne slijedi i da je možda ovo 'poziv na bu?enje?'

O: Nije loše za pucanje po mraku!

P: (L) Tu sam!

O: Ne tu, ali možda u "Orlandu."

P: (L) Da li ona treba biti u Orlandu da na?e svoj životni put i Sekenenre?

O: Bolje da meditirate o tome.

P: (C) Ja planiram odlazak u Orlando sljede?i tjedan. Ho?u li na?i trag u to vrijeme?

O: Možda.

P: (C) Da li je ovo vezano za poslovanje?

O: Možda.

P: (L) U redu, ti si imala komunikaciju koju si rekla meni. Ja sam našla trag i rekla tebi. Ti nisi mogla po?eti ništa s tim, što te dovelo do toga da pitaš i re?eno ti je da ti je netko pokušao nešto re?i bez da prekrši slobodnu volju i oni su pokazali u pravcu Orlanda i meditaciji o tome. Meni se ?ini da je tu dostignut limit slobodne volje. Ja bih voljela ukratko dotaknuti ovu situaciju u vezi mojih djevojkama i mojom majkom, jer sam rekla neke od detalja Franku i Chloe. U mojoj glavi postoji pitanje o tome tko je centar ili izvor ove ružne situacije. Da li bi mi mogli to razjasniti?

O: Pojedinosti, molimo.

P: (L) Da li je moja majka pauk u centru ove mreže?

O: Jedan od njih.

P: Bilo koji ostali?

O: Tinejdžersko buntovništvo; ponavljanje uzoraka, genetske predispozicije.

P: (L) Dobro, osje?am da sam u?inila sve što sam mogla...

O: Onda nemoj više raditi ništa.

P: (L) Voljela bih znati što je bio izvor vatre koja je po?ela pored ku?e, prošlu no?? Cigarete mog sina - ba?ene tamo?

O: I taninska kiselina.

P: (L) Došla sam do mnogih zaklju?aka, budu?i da sam ponovo pregledavala materijale i otkrila neke tragove, našla sam jedan zapanjuju?i potopljen grad u Wisconsinu. Nekako se ?udim da li bi ovo moglo biti ono što ste mislili kada ste spominjali blaga u Rajnskom podru?ju. Nije u Rajnskom, ali nije predaleko. Da li je ovo dio tragova, budu?i da postoji ogromna veza izme?u ovog mjesta i Kanarskih Otoka?

O: Nastavi otkopavati.

P: (C) To je zanimljiva duplo slojevita primjedba. (L) Kada ste napravili primjedbu da je putovati u redu za mene ali u malenim dozama, ja sam po?ela razmišljati o tome da kada do?e vrijeme za nas da idemo i istražujemo nešto, da bi to moglo biti upravo ispod naše ku?e ili nedaleko od nje?

O: Možda.

P: (L) Da li je još uvijek važno za nas da na?emo što je zakopano ispod ove ku?e?

O: Ako vi imate grbu, da li vam šteti?

P: (L) Obi?no ne. Bilo bi bizarno da na?emo nešto važno upravo pod ovom ku?om. To bi objasnilo zašto sam je dobila tako lako!

O: I to nebi bilo super?

P: (L) Da, to bi bilo totalno SUPER! U redu, dakle... to je mogu?nost. Ja sam pokušala ne uzrujavati se da bi mogla složiti neke stvari u svojoj glavi. S jedne strane, osje?am se nekako beskorisno, s druge strane mislim da ?inim pravu stvar zasad...

O: Sve to vodi do bogatstva. Dakle, strpljenje je vrlina.

P: (L) Dobro, bilo je nekoliko naznaka da je nešto ispod ku?e i ja sam pitala jednom o vrijednosti toga i odgovor je bio da je bila dragocjenost samo za nekog, tako da je to meni dalo ideju da se radi o nekom artifaktu, prije nego novcu ili draguljima ili tako. (C) Dobro, no?as su dali naznake o prokopavanju i bogatstvu. (L) Dobro, okolnost dobivanja ove ku?e je vrlo bizarna i to je bilo primije?eno - da je postojao razlog što sam dobila ku?u... vrlo specifi?an razlog. Da li je postojala ikada druga struktura ovdje prije ove ku?e, koja je bila sagra?ena?

O: Otkrit ?ete.

P: Dobro, mi dolazimo preblizu tome.. i ove stvari s Miam Circle ?ine da se pitate .. (C) Da li je postojao podrum tamo prije cementa koji je sada stavljen u podrum?

O: Možda. Mi ti to ne?emo re?i!

P: (C) Ja mislim da ono što je tamo dolje, da je starije nego cement. Oni su govorili nešto o ekscentri?nom bivšem vlasniku i skrivanju ne?eg tamo dolje i to bi moglo biti nešto što je on našao i ponovo zakopao. (L) Poludjela bih da je ova uništena stvar koju tražim posvuda na planeti zakopana upravo ispod ku?e! To bi bila ultimativna ironija! Želim pitati o mom poreme?aju spavanja... što je razlog...

O: Vitamin i dijetalne promjene, kombinirane sa naporima da se riješi ovo, što je mozda nerješivo na poslu. Uzimaj više mlije?nih proizvoda, dodaj lake doze nijacina.

P: (A) Što u vezi ove vlažnosti za koju mislim da manjka u zraku? Nemogu spavati zbog toga.

O: Otvori prozore.

P: (L) Dobro, ako on to u?ini, ja ne?u mo?i spavati!

O: Da,  ho?es.

P: (L) Ne, ne?u. Ja ?u udisati taj vanjski zrak koji ?e me ubiti!

O: Ako ?e te to ubiti, onda si gotova.

P: (L) Govore?i o zraku i o ubijanju, postojale su neke stvari na internetu o tragovima aviona ( chemtrails-a ) koji  su zapravo izbacivanje kemikalija ili bakterija ili ne?ega u atmosferu na taj na?in i da to ?ini da ?e svi oboljeti. Postoji li bilo kakva istina u ovoj glasini?

O: Ne mnogo, ali u izoliranim primjerima, da.

P: Dobro, mi nemamo ništa drugo no?as...

O: Laku no?. Kraj sesije.