Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-12-31


31.12.1997.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo večeras sa nama?

O: Yxtorra.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Uskoro nas čeka posao za koji osjećam da nas iskorištava izvođač koji radi na našoj kući. Znam da ste rekli da krenem i sredim kuću, ali mislim da to taj momak neće učiniti. On ima novac, a ja još uvijek stojim sa praznom torbom.

O: Onda budi "nesnosna".

P: Mislite da maltretiram, galamim i da se žalim?

O: Ne, pomogni mu. Što je s onim "kotačima koji škripe"?

P: Pa ako to učinim, da li ćemo vidjeti energiju koja će sve okruživati i situaciju u kojoj će sve biti u redu i dobro napravljeno, bit će sve završeno i ja ću biti sretna sa tim poslom?

O: Dvoje od troje; ti izaberi.

P: Dobro, nešto u vezi situacije na što bi trebala paziti specijalno?

O: Dozvola.

P: Njegova dozvola? Njegov broj dozvole? Još nešto?

O: Ne.

P: Dobro, iduća stvar. Sad kad smo mu dali sve naše novce i sad smo švorc, a imamo mnogo stvari o kojima se trebamo pobrinuti u Januaru. Što vidite, ili što bi nam mogli dati kao znakove u vezi zaposlenja ili potencijalnog dohotka, koje bi mogli aktivirati trenutno?

O: Lekcija koju ste naučili, zašto ste dali sav vaš novac kao predujam - slijedi !!

P: Dobro, lekcija je naučena. Sad, savjet!

O: Pogrešno! Brzopleta si po prirodi.

P: Pa, nema SAV novac; ima još uvijek novca na čuvanju kod treće stranke...

O: Koliko se planova dogovorilo?

P: U vezi čega? Ugovornih stranaka ili posla?

O: Da.

P: Posla?

O: Oboje.

P: Pa, kod ugovaranja, nazvala sam mnogo firmi koje neće raditi na mojoj kući zbog starosti. Zbunjena sam!

O: Samo ti možeš zbuniti sebe.

P: Ark: Možete li dodati nešto u vezi ovoga, nešto što bi mi mogli učiniti, a nismo razmišljali o tome?

O: Samo ako pitate.

P: Neznam kako. L: Da li će nam se javiti iz UCF-a?

O: Trebali bi uzeti "ciljanje truba". Pogrešno je da vi mislite da vi nemate kontrolu, krajnju.

P: Dobro, u vezi kontakta, o kojem cilju govorite?

O: Postignuće pozicije.

P: Pa, mislili smo napravit nešto krajem Novembra, ali ste rekli "strpljenje isplaćuje". Dakle, mi smo čekali da vidimo što će ispasti. Dakle, nismo napravili nikakve definitivne korake, misleći da će se nešto otvoriti, pa ipak, vidimo da ćemo trebati nešto poduzeti u vezi ovoga.

O: Novembar je bio Novembar. Strpljenje je bilo potrebno da bi se izbjegao vremensko nepodešeni prolaz.

P: Dobro, dakle sad je vrijeme da ih kontaktiramo i nešto kažemo?

O: Da.

P: Još neki savjeti?

O: Budite snažni; prodajte se.

P: Želim pitati da li je pad slike i zaustavljanje sata bio rezultat dolaska Arkove majke i njeno prenošenje poruke?

O: Da.

P: Da li je ona u redu?

O: Da.

P: Da li je ona završila ono što je trebala?

O: Prekompleksno radi koncepta ovog medija.

P: Budući da nismo imali sesiju od kada smo otišli u Meksiko, željela bih istaknuti da nismo bili u mogućnosti dobiti razvod u Meksiku, niti smo mogli dogovoriti bilo koju drugu vrstu legalnog manevra. Dakle, zašto ste nas hrabrili da to učinimo? Nismo postigli ništa osim što smo potrošili novce!

O: Glupost!

P: Pa, što VI možete reći da smo postigli, osim što je Ark održao svoje predavanje i osim što smo se zezali okolo i proveli se predivno...

O: Da...

P: Da li će nešto iskrsnuti iz tog putovanja u Meksiko, nešto što mi još ne vidimo?

O: Čekajte i vidite.

P: I nismo vidjeli niti jedan NLO, osim možda jednu malu mrlju na fotografiji koju sam slikala kroz prozor aviona. Gledali smo i tražili neki, ali ih nije bilo! Bila sam vrlo razočarana!

O: Smješna ženo! Znaš ti bolje! Ono što vi vidite i ono što percipirate u vašem 3. denzitetu, u vašoj svjesnoj memoriji - to su dvije različite stvari! Zašto je A. bila bolesna? Zašto joj je curila krv iz nosa?

P: Nismo nikome spomenuli da joj je curila krv iz nosa i nikad prije joj nije curila krv iz nosa. Shvatili smo da joj je to od toga što je u avionu. Dobro, dakle, što se desilo?

O: Hipnotizer. Ne ti.

P: Da ju odvedem kod hipnotizera koji nisam ja?

O: Da. I ti također.

P: Pa, bila sam bolesna kad smo tamo stigli, onu noć. Bila sam toliko bolesna da sam se tresla. Morala sam u krevet. Dobro, još nešto što bi rekli u vezi Meksika?

O: Ne, ukoliko ne pitaš.

P: Da pitam jedno pitanje. Da li se nešto desilo u Miami-ju, u zraku, ili kasnije kad smo sletjeli?

O: Da.

P: U Miami-ju?

O: Istraži.

P: Ark: Kako to možemo istražiti bez odlaska kod hipnoterapeuta?

O: Nikako baš.

P: Rekli su da to ja ne radim. Zašto?

O: Potrebna je objektivnost.

P: Ark: Želio bih znati da li je sve to bilo važno, jer se mnogo stvari dešava koje nisu važne za budućnost?

O: Važno je. ( pauza za Novu Godinu )

P: Sada je 1998. Momci, imate li kakva predviđanja ili komentare za Novu Godinu?

O: U Pensacoli, kao samo jedan primjer, još uvijek je 1997.

P: Jako lijepo! Dobro, dakle nije Nova Godina na čitavom globusu i tu ste ukazali na vrijeme. Pa ipak, ubrzo, svatko će se složiti da je 1998. godina i onda će biti, zapravo, 1998. g. Dakle, imate li za one koji čekaju nešto u vezi nadolazeće godine? Naravno, znam da svi vidovnjaci i kanali užurbano stavljaju sva svoja strašna predviđanja u vezi fotonskog pojasa, nul-zona i čega god... čitava nova serija datuma će proizaći, očekujem...

O: Nisi li već umorna od ovakvih bala?

P: Da, ekstremno sam umorna od takvih stvari, ali vi ste dali prilično dobra predskazanja u prošlosti, a neka su bila mrtvo kriva. I govoreći o skroz krivim predskazanjima, da pitam: u jednom slučaju ste rekli da je broj ljudi koji su preživjeli Noah-ov potop bio 19 miliona, a u drugom slučaju ste rekli 119 miliona. Sad, koji je iznos točan?

O: Oba.

P: Pa, ne mogu biti oba!

O: Da, mogu... sve je onako kako promatrač percipira.

P: Mislim da sam vas voljela više dok ste bili malo više linearni!

O: Nikad nismo bili linearni. I to nije za vas. Ništa više nego što je za izvršni program kompanije koja proizvodi platno ( ? don diapers, prim. prev. )!

P: Da, ali... Osjećam se kao da samo kružimo unaokolo i dobivamo nejasne odgovore. Da, mi razumijemo neophodnost takvih odgovora u nekim slučajevima, ali tu su i druge stvari s kojim bi se htjeli pozabaviti malo izravnije.

O: Vi dolazite u nevolju kad pitate i pretpostavite prirodu odgovora.

P: Pa, još uvijek to ide prema...

O: Ne, ne... Dovedi svoju majku da ti čita!

P: AK: Želite da ja pročitam odgovore? Da se vratimo?

O: Priroda.

P: A: Imamo ideju da neke od sesija stavimo na internet. Da li je to dobra ideja?

O: Dobro, ali knjiga izgleda prosperitetnije ako uključuje participaciju svih triju od vas. Internet, kad se koristi oprezno i propisno, vodi do toga. Arkov kredibilitet se poboljšava, a ne smanjuje.

P: Dakle, drugim rječima... Arkov kredibilitet se povećava? Da koristimo Arkov kredibilitet? To ste mislili?

O: Ne.

P: A: Mislim da je ideja ta da bi se mogao bojati koristiti svoje ime u smislu da bi mogao izgubiti svoj kredibilitet i rekli su da to nije slučaj...

O: Da.

P: Dobro, to je bilo jedno pitanje...

O: Ti si rastući kvantni fizičar i kao takav imaš mogućnost da budeš "pionir".

P: A: Da, postojao je fizičar koji je radio sa Ra, zašto je on umro, što je bilo iza toga?

O: Zapitaj sebe u vezi onog na što ti sumnjaš.

P: Pitam seba na što sumnjam i sumnjam na to da je bio utišan kao Marinov. Da li je to bio slučaj?

O: Intuicija je neophodna i vrijedan alat kod pionira.

P: Iduća stvar je ta da smo diskutirali o stavljanju nekih informacija u vezi smrti Marinova na Skywatch...

O: Tko vas je pokušao zaustaviti?

P: Nitko, ali moja intuicija govori da nebi trebali.

O: Točno. Ark zna za oprez koji je prijatelj podržavanja života. Laura zna "baciti oprez u zrak" kao svoja zemljakinja! Balans = savršenstvo.

P: Ali! Kako možete biti u balansu između davanja i ne-davanja informcija o Marinovu na Skywatch? A: Balans znači staviti nešto, ali ne neophodno to...

O: Da li Laura želi imati svoje voljene kidnapirane?

P: Ne, ja ne želim imati svoje voljene kidnapirane!

O: Budi oprezna i strpljiva.

P: A: Želim vas ispitati malo momci. Jeste li spremni?

O: Kad nismo?

P: Dobro. Sad, jednom ste rekli, kad smo pitali u vezi Ra materijala, i dali iznos od 63 % točnosti. Da li to i sad potvrđujete?

O: Da.

P: Sad, želio bih znati kako ste dobili taj broj 63, kako ste to izračunali, zašto je to 63, a ne 62 ili 64?

O: Proces predviđanja uvijek se lomi na matematičke procese, koji su jedini istinski univerzalni jezik.

P: Ali želim znati koji ste matematički proces koristili da bi dobili taj broj 63?!

O: Zbroji ukupan broj objavljenih riječi; podijeli ukupni zbroj brojem prikazanih točnih konceptualizacija.

P: Dobro, ako imamo 100 riječi i 25 su korištene u opisima koncepata koji su točni, da li je to na što ste mislili?

O: Blizu.

P: Dobro, kako određujete točnu konceptualizaciju? Kako odredite da li je dana riječ točna?

O: Pomoću istinitosti izdavača.

P: Dakle, riječi, iako one mogu značiti različite stvari, istinitost govornika može dati...

O: Da, jer ako se promatra u stanju čiste ne-predrasude, nivo točnosti će biti korektno percipiran.

P: Možemo li poći, riječ po riječ, kroz Ra materijal, ukloniti nekorektne riječi i ostaviti samo ono što je korektno?

O: Nema potrebe iz upravo danog razloga.

P: Dobro, želim pročitati rečenicu: "Prvo, Velika Piramida je formirana otprilike prije 6000 vaših godina" ( The first, the Great Pyramid was formed approximately 6000 of your years ago, prim. prev. ). Želim proći kroz to riječ po riječ. Riječ "The", točna ili netočna?

O: Točna.

P: "First" ( Prvo )

O: Netočno.

P: "The".

O: Neutralno.

P: "Great" ( velika ).

O: Točno, u ovom slučaju, radi konvencionalnog sporazuma.

P: Sad, opisali ste riječ "the" kao neutralnu, ali u matematičkom algoritmu koji ste dali za proračun, niste spominjali neutralne riječi, pa što radite s neutralnima?

O: One pripadaju u 37 % jer ne mogu biti prebrojene subjektivno kao točne.

P: "Was" ( je )

O: Točno.

P: "Formed" ( formirana )

O: Točno.

P: "Approximately" ( otprilike )

O: Točno.

P: 6000.

O: Točno.

P: "Of"

O: Neutralno.

P: "Your" ( vaših )

O: Točno.

P: "Years" ( godina )

O: Točno.

P: Dobro, ako primjenimo istu formulu na kasiopejski materijal, koji postotak ćemo dobiti?

O: Nije na nama da to izmjerimo.

P: Dobro, dali ste, s obzirom na piramidu, sljedeću rečenicu: "Velika Piramida je izgrađena od Atlantiđana prije 10643 godine". Da li je ona točna?

O: Ne kako ste je izjavili.

P: Pitanje je bilo: koje je godine izgrađena, a odgovor je bio prije 10640 godina. I da li je to točno? Da li je to netočno dok čitamo originalne transkripte? L: Da, mislim da je tu problem. Potvrdio si Ra materijal u točki koja je kontradiktorna onome što si dao sam sebi!

O: Problem nije kod "nas", problem je pokušaj uspoređivanja različitih okvira uspoređivanja.

P: Dobro, pročitajmo rečenicu riječ po riječ...

O: Nema svrhe, jer još čak i niste postigli točno čitanje koje je pripadajuće zapisanom. Zapamtite!! "Okviri uspoređivanja". Tražite tragove u izrazima definicija.

P: Ne razumijem što govorite. Ili je sagrađena prije 10643 godine ili je sagrađena prije 6000 godina.

O: Glupost je pojačana žurbom.

P: A: U ovom materijalu...

O: Formirana/izgrađena... vi mislite da je to ista stvar, ha???

P: Bila je izgrađena prije nego što je formirana? A: Prema Ra materijalu, nije uopće bila izgrađena, već formirana pomoću misli... Pa, mi govorimo o činjenicama, brojevima.

O: Ako je vaša kuća na broju 5555 na Malibu Aveniji rekonstruirana, onda ona poprima novi izgled ( formu ). Sad, ponovno pročitajte rečenice iz pitanja pažljivo.

P: "Prvo, Velika Piramida je formirana otprilike prije vaših 6000 godina. Onda, redoslijedom, poslije tog izvođenja pomoću misli, izgradnje ili arhitekture velike piramide, koristeći više lokalan ili zemaljski materijal, a ne misao iz materijala da bi se izgradile ostale piramidalne strukture". Sad, Kasiopejci kažu: "Velika piramida je izgrađena od strane Atlantiđana prije 10643 godine". Problem s tom rečenicom je - mi nismo specifični - mi znamo da smo mislili da je Velika piramida u Gizi. Dobro...

O: Ne, Laura, ne, ne, ne, ne!!!!!

P: Ako je vaša kuća prepravljana u 1998., da li je onda kad je sagrađena? Ne, to nije onda kad je izgrađena. Da li je rečenica koju si izvadila iz teksta rekla Atlantiđani? A: Da, prvo si pitala kad i onda tko...

O: Potomci Atlantiđana, ne Atlantiđani!!

P: Ne, jednom je bilo rečeno od strane potomaka, a jednom je bilo rečeno od Atlantiđana. ( provjerili smo pronašli da je rečeno "Potomci Atlantiđana, a NE Atlantiđani ) Možemo li koristiti ovaj proces da bi analizirali sav materijal?

O: Možete, ali stariji sugrađani čekaju njegovo kompletiranje.

P: Ima li neka stvar u vezi tog pitanja točnosti, koju bi trebali spomenuti? Jedna glavna stvar jest: prisustvo izvjesnih osoba. Neke sesije su bile točnije od drugih, što je ovisilo o tome tko je bio prisutan...

O: Shvatili ste!!!

P: Zato, bilo bi teško pristupiti ocjenjivanju točnosti Kasiopejaca, njih samih...

O: Bingo! ( pogodili ste )

P: Ali mi MOŽEMO pristupiti samom materijalu, imajući na umu da neki dijelovi mogu biti točniji od drugih...

O: 71,7 %.

P: Dobro, to se odnosi na korupciju radi drugih ljudi, greškama kod zapisivanja, rekonstrukciji, itd. I isto se odnosi na Ra materijal... A: Dobro, pretpostavimo da imam rečenicu da je Velika piramida izgrađena prije 10000 godina, ali da je stvarno izgrađena jučer, i vi bi dali 70 % točnosti toj izjavi.

O: Ne.

P: Ali samo jedna riječ je netočna...

O: Vi tražite konkretnu formulu unutar vakuuma apstrakcije. Jedini način da se dobije točno mjerenje je da se pričeka dok ćete moći uključiti ukupan zbroj svih riječi, onda odrediti točnost kao postotak ukupnog. Sa zbrojem svih riječi i svakom pojedinačnom riječi, kao jedinicom mjerenja. I na to, do idućeg puta, laku noć.