Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-10-04


04.10.1997.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Lororra.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imam nekoliko pitanja u vezi kasiopeje. U nekoliko slu?ajeva opisali ste Kasiopeju ili Kasiopejce, svjetlosna bi?a ujedinjene misaone forme, koji prenose kroz Kasiopeju, koji su na "prvoj crti balansiraju?eg prirodnog sistema univerzuma". Drugom prilikom, kad je R. bila ovdje, pitala je pitanja u vezi Isis-a i rekli ste da je Isis bio "izvidnica". Sad, to mi izgleda da je nešto što je na prvoj crti tako?er izvidnica - da su definicije nepromjenjive, ili sli?ne. Kroz ?itanje svih razli?itih mitova i legenda, izgleda mi da postoji sli?nost izme?u predodžbe kraljice Kasiopeje i Isis-a i ona je dosta upadljiva. Kakva je veza izme?u kraljice kasiopeje, arhetipski govore?i, i Isis-a?

O: Podsvjesna.

P: Veza je podsvjesna? Još sam primjetila jednu stvar u vezi rije?i "Isis", da se ona može lako promjeniti u "I Zeus". I Perseus može biti "per Zeus" i Perzija ( Persia ) može biti "per ziu". Jedan od najstarijih etmoloških korijena rije?i "God" ( Bog ) je "ziu" iz koje dobivamo "deu". Sve to predstavlja engleski prijevod za "for God" ( za Boga ), kod Perceval je "per ziu val" ili "strong for God" ( jaki za Boga ). Možete li komentirati te veze?

O: Me?usobno povezano trojezi?nom linijom u?enja.

P: Još neki daljnji komentari?

O: Ne.

P: Tako?er sam primjetila da rije? "Osiris" može tako?er biti lako modificirana recimo u "of Sirius" ( od Siruisa ). Komentar molimo.

O: Sirius je bio visoko cijenjen u vašoj "prošlosti".

P: Na ?emu se temelji ta visoka cijenjenost Siriusa?

O: "Od tamo odakle dolaziše, izgleda da znanje nemaše granica".

P: Možete li objasniti malo ovo?

O: Mogli bi, ali ne?emo.

P: Zašto?

O: Jer vi to možete!

P: ?itaju?i transkripte prošla sam kroz dio koji govori o "paktu" koji je napravila grupa OPS individualaca, koji su se zvali "Rosteem" i da je to bio izvor Rozenkrojcera. U knjizi "Misterije Oriona" govori se o ?injenici da je Giza nekad bila zvana RosTau, što je "Rose Cross" ( ružin križ ). U osnovi, željela bih razumjeti simboliku Ruže pri?vrš?ene za Križ. Izgleda mi da je slikoviti prikaz Isusa zakucanog na križ, zapravo Ruža prikovana za Križ. Kako je Isus vezan za Ružu?

O: Ne, iz Ruže se uzdigao Križ.

P: Oh... vidim...

O: Rekoše slijepci.

P: Objasnite, molim. Da li kažete da ono što vidim nije to?no?

O: Ne, ( veselje )!

P: Iz Ruže se uzdigao Križ... i zato, križ simbolizira...

O: Pitaj.

P: Što križ simbolizira?

O: Nije stvar u simbolici. Stvar je u efektu ( djelovanju na ljude? ).

P: Što je efekt križa?

O: Sve što je slijedilo iz njega.

P: Možete li nabrojiti nešto od toga da bi mi dali trag?

O: Znate ih.

P: Istovremeno primjetila sam da su tamo dvije vrste kukaca. Škorpioni i pauci. Zodijak je promijenjen tako da je Rak izva?en iz Škorpiona i kreiran je iz njih znak Vage. Ta slika je bila ona kod koje žena drži balansiraju?u vagu, obi?no vezanih o?iju. To je u?injeno bez zapisane povijesti, ali vjerojatno je formalizirano kroz okultne tradicije Kabale. Sad, kod pokušaja shva?anja tko je imao koju boju šešira, ako postoji takva stvar, došla sam do provizornog zaklju?ka da je pauk, ili onaj koji okre?e mrežu, utaboren kod Rozenkrojcera, a da škorpion predstavlja traga?a mudrosti... jer, zapravo, rije? Škorpion dolazi iz istog korijena i onog što zna?i probosti ili otkriti ( objelodaniti, skinuti veo ). Zato, Škorpion je tako?er Perseus, per Ziu, ili "for God" ( za Boga ). I Rozenkrojceri su "drugi", takore?i. Možete li mi to pojasniti? Ili komentirati?

O: Kad zamršenu mrežu ispletemo, onda vas i ne smijemo pustiti unutra. ( What a tangled web we spin, when we must not let you in ) - ( rimuje se kao stih u pjesmi )

P: Dakle, Ruža je Pauk?

O: Druga?ija svrha.

P: Dakle, Ruža, sa trnovima... možete li mi pomo?i kod te slike Ruže... da li je Ruža Škorpion?

O: Ne. Druga?ija svrha... Ruža je samostalan simbol.

P: Dakle, Ruža se može koristiti sa bilo koje strane, zar to?

O: Možda.

P: Idu?a derivacija ( izvedenica ) rije?i škorpion je "skopos", ili "to see" ( vidjeti ). Rekli ste da je ljudska vrsta zasijana na planeti u konstelaciji Škorpiona i zato, kad se podesi zodijak i kad se tragovi otkriju, izgleda mi da je umetanje znaka Vage dizajnirano da bi uzelo mo? i snagu ljudskim bi?ima, da se vežu njihove ruke, da ih se sprije?i od vi?enja, i da ih se u?ini bespomo?nima. Da li je ta slika blizu?

O: Na pravom putu.

P: I škorpion je predstavljen na 4 na?ina: škorpion, gušter ( lizard ), orao i golub. Dakle, imamo 4 nivoa doživljenja. tako?er, Minerva/Atena bila je k?er jedinica zeusa. Ona je bila poznata kao "krotitelj konja" i bila je Božica Djevi?anstva. Tako?er je znana kao "Parthenos", što zna?i separaciju ( odvojenje ). Da li je to dio slike kreacije Eve od rebra Adamovog, takore?i, ili separacija znanja od duše, ili veo izme?u svijeta 3. denziteta i svijeta 4. denziteta?

O: Blizu.

P: Usput, istom linijom, u astrološkoj simbolici, razli?itim zvijezdama su dodijeljeni razli?iti dijelovi tijela na neosnovani na?in, što nije izgledalo da je imalo ikakvog smisla sa stvarnom konfiguracijom zvijezda, samih po sebi. Kralj Cepheus je u znaku Ovna, suprug Kasiopeje, imao je zvijezdu u desnom ramenu. Ime te zvijezde na arapskom zna?i "redeemer" ( iskupitelj, izbavitelj, osloboditelj, nadokna?iva?, spasitelj ). Na slici razape?a, Isus je opisan kao da nosi križ na svojem ramenu kao da se kaže da je on stari kralj koji mora umrijeti da bi napravio put za novog... Osim toga, mnogi od nas su osjetili i doživjeli bol u svojim ramenima, ruci i imamo pikanje u ramenu neko vrijeme. Svojevremeno, vi ste to povezali sa DNA promjenama. Da li je to?no da su izvjesni individualci povezani s drugim denzitetima kroz prozore ( otvore ) zvijezda u odre?enim konstelacijama, vezanim za podru?ja tijela gdje su otvori u eteri?kom polju i to?ke aktivacije DNA, i da je to vezano uz izvjesne bolove i neugodnosti?

O: Dobro.

P: Da li je to u redu u smislu da sam na tragu ne?ega?

O: Možda...

P: Možete li mi malo pomo?i oko toga?

O: Previše toga bi kompromititralo tvoja otkri?a.

P: Da li su bolovi u tim dijelovima tijela povezani?

O: Za...?

P: O?ito je ovo nešto veliko... to je povezano direktno sa prekriženim kostima goljenice, za lubanju, pikanje u ramenu, koljenima, laktovima i mnogo drugih simbolika... istaknuta dojka kod Masonske inicijacije. U Bibliji gdje kaže da je Isus bio bi?evan, to je zapravo rije? koja zapravo zna?i pritiskanje i gnje?enje da bi se uzrokovalo da se mlijeko istisne iz dojke. Na stranici br. 33 u "Bringers of th Dawn" ( Donositelji svitanja ) Barabara Marciniak je napisala: "Tamo je bilo razli?itih portala na Zemlji koji su dozvoljavali razli?itim vrstama, bogovima kreiranja iz svemira, da se ubace. Jedan od ogromnih portala za koji se trenutno bori je portal na Bliskom Istoku. Ako pogledate kroz povijest Zemlje, shvatit ?ete koliko drama religija i civilizacija je bilo uvedeno kroz taj portal. To je ogroman portal sa radijusom od 1000 milja ( oko 1800 km ), ili tu negdje. zato i ima toliko aktivnosti na Bliskom Istoku. To je portal koji koriste Lizzardi". Možete li komentirati tu informaciju? Da li tamo postoje i drugi portali koji su toliko veliki i koje koriste pozitivni entiteti?

O: Portal je dvostruk ( dual, dvojni ).

P: Dakle, bilo tko ga može koristiti. Da li je to?no da je tamo veliki portal, na Bliskom Istoku?

O: Tvrdnje iznesene u javnost su blizu, ali ne i apsolutne.

P: Da li je ta ideja u vezi tih portala ekstremno zna?ajna? Da li se bore za njega?

O: Da, ali vi ne trebate istraživati te istine, sve dok ne nau?ite dovoljno ( više ).

P: Dobro. Marciniak je tako?er rekla da su tamo dobronamjerni Lizzardi. Jednom ste rekli da je dobronamjernih Lizzarda indicirano jako rijedak slu?aj da nije ni vrijedno spomena. Da li je istina da postoje dobronamjerni Lizzardi kao što je ona rekla?

O: Ima dobronamjernih evidentno ?ak i u najcrnijim krugovima.

P: Dobro, imam samo jednu kazetu, pa želim do?i na Arkova pitanja. On želi znati ima li kakvih uputa koje bi mu mogli dati u vezi sortiranja i pakiranja koje trenutno sprovodi. Što je važno da donese ovaj put?

O: Papiri koji potvr?uju njegovu poziciju i status.

P: Još nešto osim onog što on ho?e ponijeti?

O: Ne. ( u ovom trenutku mislila sam na prijašnja pitanja i povratila se momentalno )

P: Da li je ruža simbol Primarnog Kreatora, a križ konflikt izme?u OPS i OPD?

O: Ne.

P: Nešto što bi mi MOGLI re?i?

O: Toliko si znatiželjna; otkrit ?eš sve što tražiš, ?ak i bez da ti mi to direktno kažemo.

P: Dobro. jednom prije ste govorili o Meksiku. Možete li nam dati nove podatke o tome?

O: Nejasno.

P: Dobro, pozvani smo tamo u malu posjetu i samo sam se htjela uvjeriti da ?e putovanje pro?i sigurno.

O: Dobro za neke.

P: Kad to kažete, što to?no mislite?

O: Mnogo zna?enja.

P: Rekli ste da je u redu za neke, da li je za Arka i mene?

O: Mnoge mogu?nosti...

P: Koje vrste? Iz onog što ja razumijem, oni tamo sprovode nekakva istraživanja...

O: Da. Ali da li je izazov za vozilo 3. denziteta ostane neošte?eno?

P: Dobro, to vodi do mog idu?eg pitanja: prošli petak i doga?aj sa A. Da li je to bilo ono što ste mislili kad ste rekli da "Mt. A." može eruptirati kataklizmi?ki? Da li je to bila MOJA A.?

O: Primjetili ste brz rast broja imenjaka?

P: Da.

O: Kakve veze?!? Hmmm...

P: Neznam. Ho?ete li mi pomo?i kod ovog? Što je veza?

O: Zašto se daje ime?

P: Pa, njeno ime je A. i nazvali smo je A. jer je kratko i lako...

O: Tako ste lagano gurkani... sinhronicitet.

P: Postoji nešto što želite re?i. ho?e li više nego JEDNA Mt. A. eruptirati?

O: Zašto ne svi?

P: Da li je ta "erupcija" moje A. sve što ?e biti u tom podru?ju? Mislim, nebi mogla podnijeti više!

O: Da, ali tu su temeljni faktori koje treba daljnje ispitati.

P: Koji su neki od njih? Trebam nešto slijediti?

O: Duboki psihi?ki profil povezanosti. Oni koji spavaju s velikim mislima ?ine ranjivost nad istim koji ih vide iz kombinacije svih tu?ih!

P: Ho?ete re?i da moja A. spava s velikim mislima?

O: Da.

P: Što mogu u?initi da joj pomognem?

O: Treba glavno ispitivanje od onih koji imaju superiorniju i legitimnu psihi?ku mo?.

P: Možete li dati savjet?

O: Na?i ?ete kroz neusporedive izvore.

P: Pa, trebam nešto da joj pomognem uskoro jer ono što se desilo prošli petak me je skoro ubilo... da li su ti klinci bili oteti?

O: Što ti je re?eno?

P: Da ?e OPS 4. denziteta pokušati povrijediti me kako god mogu. Da pitam ovo, koliko je zapravo alkohola A. popila?

O: Vidi zadnji odgovor.

P: Pa iz onog što su klinci rekli, morala bi re?i, da. Ona je bila programirana na neki na?in?

O: Bila si maskirana.

P: ?ime sam bila zamaskirana?

O: Spojenim silama.

P: Pa, dajte mi trag! Bila sam toliko zabrinuta da Ark bude zašti?en da sam dobila udarac na moju slijepu stranu.

O: I ako Ark želi putovati naširoko u tvojem društvu, možda bi trebao shvatiti da spoj sa zabitim mjestom nije mudro pod ovim okolnostima! Mislili smo sve što smo rekli kao odgovor tvojim pitanjima u vezi Meksika, i na na?ine na koje još možda niste ni zamislili!

P: Mislite da Ark i ja nebi trebali putovati u Meksiko i ostaviti djecu?

O: Upozorenje nivoa 1: ako putujete sami, vratit ?ete se ku?i u kojoj ?e biti jedan stanar manje!!!

P: Da li to zna?i da ako putujemo bilo gdje?

O: Sve takve vježbe su ekstremno riskantne upravo sada. Morate vidjeti da se napad pove?ava kad netko do?e blizu izvjesnih platoa znanja, ali kad se jednom postigne, opasnost se ispari.

P: Da li neko drugo dijete, osim A.?

O: Moramo ti ovo re?i. I onda se nadamo da ?eš zapamtiti. I mi to radimo radi naše brige i ljubavi. Ono što vi radite s ovim direktnim uljevanjem znanja je vaš izbor. Ali mi to jedino ?inimo kad postoji direktna prijetnja vašoj misiji. Kad je napad najja?i, oni koji su najja?a prijetnja OPS snagama, primaju ekstremno snažno i direktno programiranje dizajnirano tako da se oni unište ( sami sebe ). Isto se može dogoditi onima koji su najosjetljiviji i koji su blizu potencijalnih otkri?a. Vi?ali ste to i prije. Vratit ?e se u periodi?nim intervalima.

P: Da li je to sve što ste željeli re?i u vezi toga?

O: Zasad.

P: Primjetila sam usporavanje kod moje ekspanzije svijesti. Ima li nešto što bi mogla ili trebala u?initi da se vratim natrag?

O: Ne brini, sve stvari kruže ( u ciklusima ).

P: Još nešto?

O: Savjetujemo da diskutirate u vezi poruka koje ste dobili ve?eras. Laku no?.