Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-08-22


22.08.1997.   Frank, Laura, AK

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo večeras sa nama?

O: Gorrora.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imam nekoliko osobnih pitanja, i ispričavam se zato, ali izgleda da trebam mali savjet. Da li bi uzrokovalo bilo koje štetne prepreke da prenesem slučaj s A. na tu advokatkinju s kojom sam razgovarala jedan dan?

O: Ne ako to dosljedno sljediš i znaš svaki detalj "svake minute".

P: Ta djevojka je zvučala kao da je za suradnju. Objasnila sam da sam se držala podalje od A-ovog načina jer sam mu vjerovala da on to može rješiti. Ali, ne želim da A. počne urlati na mene, također!

O: Drži svojeg novog advokata pri vrhu situacije... Ne odmaraj dok to nebude savjetovano.

P: Što to znači?

O: Budnost je tvoj štit, ugoda je tvoja ranjivost.

P: Pa, da li bi to trebala pustiti A.-u?

O: To bi te koštalo!

P: Dobro. Sad, budući da se on neće nagoditi kako je istaknuo, a ja nemam sredstva da pripremim klince za školu, razmišljala sam o refinanciranju računa u kući, a također i dobivanju nešto iz ulaganja kao kad je S. bila ovdje i kad je dobila savjete...

O: Nije mudro u ovom slučaju.

P: Zašto? Rekli ste S. da posudi novac i investira i da će onda postati bogata.

O: Svaka situacija je drugačija. Osim toga, suma o kojoj ti govoriš je malo neadekvatna. Kad smo savjetovali SV kako smo savjetovali, tržište je vrijedilo malo preko polovice od sadašnje trenutne vrijednosti. Individualne stvari su porasle i do 10000% za vrijeme ovog perioda. Da li ste bili toga svjesni?

P: Pa, ne. Nije mudro da se to učini zajedno s hipotekom?

O: Samo ako ste ekstremno oprezni.

P: U kojem smislu? Ima li tu nešto specifično na što bi trebala paziti?

O: Besmisleno trošenje posuđene sume.

P: Pa, samo vam želim reći da nema šanse da moj sin ide u školu s ovim hlačama, koje imaju rupe na sebi!!!

O: Hlače su u redu. A i odjeća, ali mamilica je mnogo i znaš što oni kažu za "isplatu".

P: Pa možda bi trebala zaboraviti na hipoteku i zadržati klince doma.

O: Zašto bi oni trebali ići u školu?

P: Pa Ark misli da bi oni to trebali.

O: Da li Ark ima potpuno razumijevanje američkog javnog obrazovnog sistema od 1997.?

P: Ne mislim da ima. Pokušavala sam mu objasniti ali ne postoji baš način na koji bi se to moglo prenijeti.

O: Tvoj instinkt te vodio do ove točke u vezi toga, i da li je vrijeme da se "pritisne gumb"? Ha?

P: Pa, dobro. Ali njegov instinkt je također dobar kod ovih stvari! Ali da on zbilja zna... mislim, čak i John K., koji je dio sistema, u neku ruku...

O: Koju je američku visoku školu Arkadiusz pohađao?

P: Pa... niti jednu, naravno. On ZBILJA nema ideje o umno kontroliranim zombijima koji pokreću taj sistem...

O: Što je banda koja je orijentirana na drogu naspram plemićkog pritiska poput onog u Poljskoj 1950-tih?!?

P: Dobro. Dobili smo zgodno pismo od UCF-a. Da li su oni zainteresirani kao što mislim da jesu?

O: Da.

P: Dobro smo obavili zadaću u vezi toga...

O: Na dobrom putu!

P: Čak su mu pisali prije nego što je istekao rok za prijeve. F: Vjerojatno su mu htjeli dati dodatne mogućnosti...

O: Da.

P: Dobro, C. je vjerojatno u Koloradu dosad. Možete li nam dati neku naznaku kako je reagirala na aerodrom u Denveru?

O: Glavobolja, na primjer.

P: Pa kako će se osjećati od tih slika na zidovima?

O: Nelagodno. Čudni ljudi ukočeno gledaju njene fotografske napore...

P: Da li će ona poluditi?

O: Možda.

P: Još nešto u vezi putovanja C.?

O: Čekajte i vidite... ostanite na kanalu...

P: Dobro. Sad smo na temi našeg prijateljsko raspoloženog vulkana u Montserrat-u. Što mu je?

O: Seizmičke aktivnosti nahrupljuju... Mnogo straha i brige kod službenih osoba; ništa se ne govori o tome...

P: Možete li nam dati ideju u vezi tog vulkana, što će se desiti? Kakvi su postoci slučaja kataklizmičke erupcije u bližoj budućnosti?

O: Pogledajte uzorke geoloških mapa radi odgovora.

P: Što bi posebno trebali tražiti?

O: Redoslijede, lokacije, povijesne priče, tragove i znakove. Znakovi uvijek prikazuju put za one koji mare za to i čitaju ih.

P: Ima li nešto u tome u vezi redoslijeda lokacija? Da li je to poput kretanja u serijama u generalnom smjeru ili uzorku?

O: Da.

P: U kojem se smjeru redoslijed generalno kreće? Sa istoka prema zapadu? Kako?

O: Reverberacijski ( prema odjeku, reverberatory, prim. prev. ).

P: Dakle, ako se nešto desi na jednom mjestu...

O: Kao valovi u malom bazenu vode.

P: Pa gdje je bačen kamen?

O: Pogledajte 18 stupnjeva južno i sjeverno.

P: Što je, specifično, na tih 18 stupnjeva što bi mi trebali vidjeti?

O: Magnetski sudari koji balansiraju.

P: Što oni balansiraju? Magnetska polja Zemlje?

O: Blizu.

P: Da li postoje specifične točke uzduž tih 18 stupnjeva, i ako da, koliko linija geografske dužine bi one trebale biti razmaknute?

O: Zamislite paralelogram.

P: Što će nam taj paralelogram reći?

O: Kozmičke "točke otvora".

P: Mislite poput kosmičkih prozora?

O: Bliže.

P: I ti paralelogrami su locirani uzduž linija 18 stupnjeva geografske širine?

O: Da.

P: I ti paralelogramski prozori... da li su oni u tim linijama, ili su ispod ili iznad njih?

O: Blizu, ako mjerimo u odnosu na površinu.

P: Od kuda oni proističu? Unutar globusa ili izvan njega?

O: Oboje, kao pozitivan/negativan naboj.

P: Što je unutar globusa, pozitivan ili negativan?

O: Zamislite to kao statički elektricitet da bi "uzemljili" vaš odgovor.

P: Koliko tih paralelograma postoji uzduž tih linija na 18 stupnjeva širine?

O: Četiri izbačene energetske trake.

P: Gdje one izbacuju energiju, u svemir?

O: I natrag.

P: Dobro...

O: Poput dvije dvostruke spirale, čiji su centri u jezgri planete.

P: Mislite dvostruke zavojnice koje zavijaju iz jezgre i dodiruju površinu na vanjskim zavojima, i onda zavijaju opet natrag?

O: Ne trebaju "zavijati". "Ljestve" mogu biti savršeno ravne u orijentaciji.

P: Pa, mislila sam da spirala podrazumijeva spiralni oblik... Da li su njeni krajevi u centru i idu k površini, i ne zavijaju oko površine...

O: Blizu. Zar ne vidiš, Laura? Ako to korektno nacrtaš, ujedinit ćeš jezgru bilo koje sfere sa svom kreacijom?

P: Pa, teško sad to zamišljam u svojoj glavi!

O: Pokazat ćemo vam to. ( planceta crta četiri linije iz centra ploče prema svakom kutu i natrag ). Sad, geometrijski proširite i procjenite vrijednosti, interpolirajte.

P: Dakle imamo četiri linije koje vode iz centra. I svaka linija predstavlja "dvostruku spiralu".

O: Blizu.

P: Dakle, ova linija je zapravo dvostruka linija...? Kako da umetnemo vodikove veze?

O: Veze nisu neophodne, jer ne govorimo o DNA.

P: Dakle to mora imati i pozitivne i negativne linije.

O: Da.

P: Da li su to samo lonije ili tokovi energije, ili je to nekako podijeljeno?

O: Tok koji zrači kozmički princip balansa.

P: Dobro, i svaka točka gdje ti tokovi dosežu površinu, izražavaju paralelogramski oblikovano područje na površini?

O: Blizu.

P: I sve od tih dvostrukih linija, ili tokova, izlaze generalno, na područjima 18 stupnjeva širine?

O: Da.

P: Dakle, to su točke koje tražimo da bi pronašli aktivnosti i onda vezali uz ostale točke na globusu?

O: U kružnim redoslijedima. Vaš "El Nino" je vezan uz to također! Zašto mislite da se voda u oceanu toliko zagrije, tamo gdje se zagrije u cikličkim i regularnim intervalima?

P: Izgleda mi to da su hurikani uzduž te linije na granici obale Afrike... hoćemo li imati neke ozbiljne hurikane u ostatku ove godine?

O: El Nino će uzeti svoj danak.

P: Pa, El Nino ih potiskuje ( vulkanske erupcije ).

O: Da.

P: F: Pa, također, kad je El Nino aktivan, zimske oluje u Južnoj Americi su također divlje. L: Dakle, imat ćemo divlju zimu? F: Vjerojatno. L: Da li će ova zima biti zbilja hladna i divlja?

O: Da.

P: Pa, sad kad smo iskusili MNOGO učenja na temu tih vulkana...

O: Može se desiti!! Gledajte pobliže!

P: Da li je Cayce pogrešno objasnio taj vulkan, Pele?

O: Možda, a možda i ne.

P: Sveca! Ako eksplodira, hoće li biti blizu?

O: Čekajte i vidite.

P: Da li kad se jedan aktivira u jednom od tih paralelograma, da se i ostali također aktiviraju?

O: Odjek... 1... 2... 3...

P: Pa, želim znati zašto se osjećam toliko smušeno i zašto imam laganu glavobolju upravo sada? Osjećam se kao da mi vrh glave pritišće tijelo i da hoće iskočiti iz njega!

O: Vulkansko magnetsko uzbuđenje.

P: Dobro je da nisam bliže tome! Čak osjećam mučninu u želucu! A: Možda to znači da si blizu erupcije.

O: Možda.

P: L: Čula sam da miruje zadnjih 4 dana. To NIJE dobar znak! Samo zato što se smirio ne znači da neće prestati! F: Mislim da bi ti ljudi trebali otplivati dalje, ako je to jedini način da odu od tamo! Ako će čekati da Britansku vladu, preplavit će pepeo, trebaju PODUZETI sami nešto! L: Dobro, sad, razmišljala sam o zadnjim serijama uništavanja, koje su u procesu stabiliziranja, da možda tu ima drugih iznenađenja i neočekivanih događaja iza ćoška...

O: Možda za Arkadiusz-a.

P: Koja vrsta iznenađenja bi to mogla biti?

O: Brdo "A." može eruptirati.

P: Jako lijepo! I ako će biti tako, kakve će vrste biti erupcija?

O: Kataklizmička.

P: Pa sveca mu! Još neki znak?

O: Samo budite oprezni!

P: Samo to?

O: Biti upozoren znači biti unaprijed naoružan.

P: Dobro, pa... još nešto što bi trebali saznati večeras? Još neki savjet... financijski ili bilo što?

O: Dali smo. Laku noć.