Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-06-28


28.06.1997.  Frank, Laura, AK

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Wixxom.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Dobro. Naga?am da ste slušali našu diskusiju u vezi gosp. Mann-a. Sad, on je možda sasvim u redu, i mi smo samo diskutirali u vezi toga. Ali, poslala sam kopiju zadnje sesije transkripti Valerianu i jednu malu zgodnu poruku s njom jer je on spomenuo... i poslala sam mu tako?er poruku da sam pogriješila radi toga što nisam naglasila spiritualan aspekt DNA promjena... itd. Ali, nisam ?ula ništa od njega, samo tišinu. Ništa nismo ?uli od njega.

O: U tom slu?aju, tišina je vrijedna pažnje. U slu?aju Valeriana, oni s kojima je on direktno povezan i/ili s njim, od najve?e je važnosti!

P: Želite li dati još neki zaklju?ak u vezi toga?

O: On je zainteresiran, ali oni s kojima je povezan i s kojima se druži, ?ak su zainteresiraniji od njega!!

P: Pa, u neku ruku osje?am da je Val uznemiren jer sam mu rekla da mislim da su spisi tzv. Michaela Telemachusa bili njegovi vlastiti - što sam, naravno, dala kao kompliment - ali mislim da je bio potresen što sam mogla vidjeti kroz njega.

O: Ego je problem, da, ali savjetujemo da se ne izbacuje novoro?en?e iz sapunice.

P: Dobro. Pa, ne?u. Ali on se kompletno okrenuo od nas...

O: Onda ga natrag okrenite! Informacije su u njegovoj sferi utjecaja poput "velike bombe". Mislimo da bi uobi?ajena me?usobna intelektualna komunikacija s nekim od tih bi?a uveliko poja?ala vašu bazu znanja/svijesti!

P: Pa napravila sam sve što sam mogla. Mislim da je njegov problem taj što on zna da mi imamo pristup informacijama koje on drži u tajnosti i za koje on želi da ostanu skrivene. Kad je pro?itao seiju u kojoj se identificirao izvor Krill dokumenta i ocjenila njegova to?nost, što je oboje bilo to?no, on se uznemirio jer njegove tajne nisu više bile tajne. On to ne voli jer mi to znamo.

O: Kako znate da je to ono što se dogodilo?

P: Jer sam razgovarala telefonom s njim. Toliko se branio u vezi Krill dokumenata... Imala sam vrlo jak utisak da je bio uznemiren i da je njegov ego bio uvrije?en; imao je previše tajni. Ne voli ?injenicu da vi možete vidjeti kroz njegove tajne. To ga brine!

O: "Briga" s malo njegovanja onda lako može biti preokrenuta u "spletku".

P: Pa, poradit ?u na tome. Ali ne mogu samo gnjaviti momka. Ako nije zainteresiran, onda NIJE!

O: Tko kaže da bi ga to "smetalo"? Savjetujemo nešto jednostavno i neosu?uju?e, poput: Dragi Val, ovdje se nalaze neki odlomci koje smo dobili od Kasiopejaca za vrijeme jedne od naših sesija. Samo želim ?uti što ti i/ili drugi mislite o tome. Sa štovanjem, Lark. Na to ?e "preokrenuti" o?ima.

P: Dobro. Vratimo se na g. Mann-a. On je rekao da je postigao, kroz primjenu u?enja "misterija", izvjesnaosobna prosvjetljenja, a tako?er i primjenom tajnih geometrijskih principa, to?nih lokacija na Zemlji gdje se netko može premašiti prostor i vrijeme. Ima li takvih mjesta?

O: Postoje "to?ke" gdje se taj proces postiže mnogo lakše, ali proces je najve?i dio klju?a, ne lokacija. To ima veze s meridijanima spajanja magnetskih polja.

P: Dobro, savjetovao je da pogledam sliku Poisson-a, "Winter" ( zima ), radi tragova.

O: Da, odi vidi spomenutu sliku. Ima jakih povezanosti izme?u toga i crteža na me?unarodnom aerodromu u Denveru, kao i prijedloga kojeg smo ti dali za ure?enje tvojeg bazena!

P: Pa on je opisao to kao figuru Noaha, koji sjedi na konju izme?u dva stupa. Osim što su alkemijski simboli, otkrila sam kroz etmologiju i filologiju, za konje, što figure konja predstavljaju?

O: Možda je to nešto u vezi ili naznake "viteza", ili oblaka i maglice u Orionu. Usput, Laura, jesi li sagledala život svoga oca i što ga je vodilo u ovisnost o drogama, i uništenju? Hmmm? Ima li tu velikih tragova za otkriti?? I ako ima, koji su? Koji?

P: O ?emu govorite?! Ima li to nešto s "problemima sa rukom" kao što je opisano u Matrix materijalu, njegova ruka, moja ruka, Tommy-jeva ruka, maj?ina ruka?

O: Pitaj se, draga moja, pitaj! Tragovi, kao što znaš ve? do sada, ?ine u?enje eksplozivno-važnim iskustvom!

P: Dobro. Mann kaže: "Mogu li predložiti da istražiš pri?u o umorstvu Dagoberta II, zadnjeg Merovingijskog kralja. Umro je nakon što je bio proboden kroz oko, dakle etmološko ime, jedno od klju?eva Solomona: 'Perc(e)y(e). Primjeti sakriveni 5. element, slovo 'e. On kaže da je Percy predstavljen u drugom kontekstu, od Dagoberta, Merovingijskog kralja, ili obratno. Da li je Percy alegorija za "probušeno oko"?

O: Ako netko tako odlu?i.

P: Pa to je dvosmisleno! Ali, pronašla sam MNOGO razli?itih druga?ijih zna?enja koja vode natrag do još drevnijih tajni nego ovo smješno istraživanje svjetskog monarha. U jednom smislu, to zna?i konj, ili je alegorija na sasvim druga?iju vrstu, vezanu uz Perzijske izvore nekih gnosti?kih u?enja.

O: Onda si odgovorila na svoje pitanje.

P: Koji su izvori "klju?eva Solomona"?

O: Da li smo nemarom izostavili "klju?eve"?

P: Ne, govorili smo o klju?evima, ali želim ovdje biti konkretna.

O: Nisi li istražila poticanje? Klju?evi Solomona. Klju?evi Enocha. Klju?evi Floride. Toliko klju?eva! I zašto, usput, tu postoji banka "klju?eva"?

P: Neznam! Ho?ete li mi dati trag?

O: Nismo li to upravo u?inili?

P: Dakle, to je drugi dio dezinformacijskog programa Konzorcija/Zvijeri - kompleksa za odvla?enje i maskiranje. Dobro. Sad, pronašla sam tu ?udnu vezu sa Springe, Njema?ka, blizu Bielefelda, i ?udnog kruga u žitu koji se pojavio i zakopanih plo?a. Povezuju stvarnu lokaciju Roswella, pada NLO-a, aviona u San Augustinu, Redom sve?enika, Marijom Magdalenom, Tenerifima i Djevicom Calendarije. Da li je sve to povezano kako mislim?

O: Ali naravno! Ali, još nisi završila. ?ekaj dok ne stigneš do to?ke gdje možeš povezivati sve što si nau?ila iz drugih raznih stvari!

P: Moja interpretacija razli?itosti izme?u pastira i uzgajiva?a, esencijalnog konflikta Cain i Abela, tj. to da duhovni vo?a hrani druge i djeluje unutar prirodnih ciklusa. On djeluje s prihva?anjem i ne pokušava kontrolirati prirodu. Uzgajiva?, na drugu stranu, teži kontroli svakim djeli?em energije koju izvla?i iz bilo ?ega što uzgaja, i manipulira okolinom, obi?no štetno. To je neprirodni ciklus. To je bit OPS-a naspram OPD-a. Da li je to koncept kojeg tražim?

O: Djelomi?no. I na kojoj vrsti ran?a je živio Mac Brazel?

P: Pa, ran?u s ovcama. Dakle, to je još jedna veza s Roswellom. A ?ak je i ime "Brazel" znatiželjno. Taj ?itav doga?aj je alegorija. Vratimo se natrag, duhovni vo?a, neki tragovi su me odveli na 23. psalam... komentar?

O: Ali naravno!

P: dobro. Sad, imam ideju o alegoriji Grala koja je vezana uz "glavu". Glava je sastavljena jezgreno od grupe od sedam, što onda kreira tijelo preko eksponencijalnog pove?anja znanja i energije. Da li je to korektno zasad?

O: Polu.

P: Da li je Princ Henry Sinclair stigao u Novi Svijet?

O: Možda oni koji to tvrde, zasad zbunjuju i miješaju stvari duše sa stvarima tijela.

P: Dakle, to je tako?er alegorija. Da li ima živih predstavnika merovinijske dinastije?

O: Zašto ne?

P: Pa, oni tvrde da su oni direktni potomci Krista preko Marije Magdalene. Ali, vratimo se na temu Percy i viteza. Kroz Gale, vežemo Percy za Perch, pa March za konja, Mer za more i "Mary" ( Marija ), i onda vitez ( knight, prim. prev. ) ide natrag na jugu i yogi, onda naprijed na Jadczyk i onda sve je to vezano uz genetiku. I onda dolazimo natrag na pitanje mog oca, kao Knight, i moje pretke, Henry Percy i Elizabeth Mortimer. Mortimerovi su bili Earl-ovi March, prenositelji jedine postoje?e linije Welsh kraljeva. Dakle, natrag na mog oca. Znaju?i, naravno, da je on bio o?ev blizanac, imao je crnu kosu i sme?e o?i, a njegov brat je bio crvene kose i plavih o?iju, što ?ini neobi?nu situaciju s kojom bi po?eli. Da li je bilo još ne?eg neobi?nog u vezi njegovog ro?enja?

O: Da.

P: I što je to bilo?

O: Bilo je "regrutirano".

P: Mislite, da su jedan ili obojica blizanaca bila implantirana?

O: Pa, možda bi trebali istražiti "regrutiranje".

P: Ho?u. Još nešto?

O: Njegov život je zaista bio neobi?an. Pitaj Alice.

P: Pa, znamo da je bio brilijantan, ali nisu mogli kontrolirati njegove ovisnosti. Kao da je imao dvije li?nosti u sebi.

O: To ide mnogo, mnogo dublje nego ovo, Laura.

P: Pa, što bi bilo mogu?e objašnjenje za njegove promjene u ponašanju?

O: Ispitaj!

P: Dobro. Ako je linija Percy-jevih došla preko moje majke, što tražimo kroz liniju Knight-ovih? Što se ujedinilo ovdje s mojim roditeljima? Ovo po?inje izgledati kao da je nešto bilo "projektirano" radi nekog definitivnog cilja.

O: Da. I predlažemo da to istražiš!

P: Jedino sam u mogu?nosti slijediti liniju Knight natrag do Abel Knight-a koji je došao u Ameriku iz York-a, sredinom 1600-tih. Ima li kakve povezanosti s Yorkom?

O: Daljnje istraživanje je potrebno, i ono je jednostavnije nego što ti misliš.

P: Dobro, tako?er ste predložili da istražim Alton Towers. Jesam. I sve što sam mogla na?i bilo je to da je Alton Towers, za Boga miloga, zabavni park! U Disney-evom svijetu u Engleskoj! Što ?u na?i u Alton Towers-u?

O: Pogledaj u njega.

P: Pa, u redu. Sad, što ima samnom neracionalno ponašanje mog oca?

O: ?!?

P: Rekli ste "mnogo, mnogo dublje". I "zašto". Zašto je imao taj problem. Mi tražimo "zašto".

O: Djelomi?no.

P: Dajte mi naznake! Nemam ideje. Da li je to nešto s genetskom linijom ili nešto u njemu i njegovim životom? Ima li to nešto s genetskom linijom?

O: Mogu?e... ili krvnom linijom?

P: Da li je krvna veza nešto što se odvaja ili razlikuje od gena ili DNA?

O: Simbiozna veza. Da li je tu bila neka veza s vojskom?

P: Oh, mislite na ?injenicu da je moj otac bio kemi?ar i da je bio u Mornarici? Da li to ima nešto s mojim nestajanjem u vremenu od 12 dana, kad sam imala 3 godine?

O: Možda?

P: Da li je nešto u?injeno s njim dok je bio u Mornarici?

O: Hmmmmmmmmmmmmm? Sad, poveži "Jack" sa "Cecil".

P: Pa, Cecil je bio momak koji me je oteo. I onda, kad je bio uhapšen, mornarica je došla i odvela ga i rekla da je bio "nesposoban da bi izdržao su?enje" jer je "pobjegao iz bolnice iz Mornarice". I to je definitivno pokopalo svaku nadu da saznamo gdje sam bila odvedena i zašto. Jednostavno ne vidim. Kako je to povezano sa Sv. Augustinom, Kanarima, Oak otoku - svim time? Što mi tu radimo?

O: Sv. Albans.

P: I tu je još! Oh Bože! Nismo bili sretni s Marijom Magdalenom i Sv. Augustinom, i Sv. Anthony-jem! Sad tako?er imamo i Sv. Albans-a! Naravno da znam da je to mjesto gdje se vodila bitka i jedan od Percy-jevih je tamo poginuo. Tako?er se zvalo Verulamian u Keltske dane i Francis Bacon je bio Lord Verulam i netko sumnja da je on bio sin Elizabete I. Ali, imamo samo nekoliko sati dnevno, momci! Trebam pomo? kod ovoga! Nadala sam se da ?emo dobiti neku pomo? kod traženja...

O: Ostanite otvoreni prema svemu i tražite i druge. Ali, savjetujemo vam da "pokupite njihove mozgove" temeljitije prije nego ponudite vaše vlastite informacije, što ?e prouzro?iti manje poteško?a emocionalno orijentiranih i brzog preklapanja. Dosta zasad. Do slušanja! Kraj sesije.