Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-05-07


07.05.1995.   F., Laura, TR i JR, SV

 

P: T: Dobro ve?e.

O: Dobro.

P: L: Koga ve?eras imamo sa nama?

O: Myip.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, imamo serije pitanja koje bi željeli pitati ve?eras. Da li je to u redu? Ili ve? imate planove?

O: Neke.

P: Vi imate planove ili mi možemo pitati neka pitanja?

O: Oboje.

P: Još jednom, budu?i da je misao smo stimulirana znakovima iste, koja je pri?a sa žoharima u mojoj ku?i? Zašto oni dolaze u tolikom broju?

O: Neodre?eno.

P: Pa, tu su sve vrste pukotina za njih kroz koje mogu dopuzati, ali obi?no, oni to ne ?ine.

O: Nanjušili su hranu.

P: Zato dolaze u tolikom broju?

O: Jedan od razloga.

P: T: Koji je drugi razlog?

O: Predlažemo elektronski rastjeriva? buba.

P: L: Mislite na elektri?ni spaljiva? buba? SV: Ne onaj koji ih uništava, ve? onaj koji ih rastjeruje. T: Ne?e li se ta frekvencija umješati sa kanalom?

O: Glupo pitanje.

P: J: Ne mislim da je tako. L: Niti ja. Mislim, to je frekvencija.

O: Sad je preteško za zašto.

P: Dobro, da sko?imo na neka naša pitanja. Prvo je: Tko su bili Sumerani?

O: Prou?avajte matematiku.

P: Da prou?avamo matematiku? To je odgovor?

O: Da.

P: Tko bi trebao prou?avati matematiku?

O: Vi.

P: Ima li nešto o matematici što ?e mi re?i tko su oni bili?

O: Da.

P: Pa, pro?itala sam o Sumeranima, i imala sam Sitchen-ov materijal...

O: Mi nismo Sitchen!

P: Kako su Sumerani stvorili svoju civilizaciju tako odjednom i kompletnu, koja izgleda da je nastala odnikud?

O: Prou?avajte matematiku za sve neodgovorene dijelove slagalice!!! Umetnite i koristite odgovaraju?i kompjuterski program, u?enje sada pove?ava vašu mo? desetorostruko kad koristite neku inicijativu ra?e nego da nas pitate za sve odgovore direktno!!!

P: Prva stvar koja mi pada na pamet je da unesemo u sve datume koje su nam dali, da kreiramo bazu podataka, zbog podataka, ne neophodno pisani materijal, datume komentara, civilizacija, arheološke datume, pronalaske, itd., i da vidimo kako se sve to uklapa. Da li je to odgovor na sve ovdje? J: Ja bi željela da imamo malo više o krugovima u žitu.

O: Vi ne želite pove?anje u mo?i?

P: L: Želimo. Ima li nekog posebnog zna?aja Velikoj Godini od 25920 godina - što je precesija ( mijenjanje ) zodijaka?

O: Vidite prijašnji odgovor.

P: Evo jedno za koje neznam da li ?e nam matematika pomo?i oko toga, ali, što je "kosa an?ela" koja je bila vi?ana da pada sa NLO-a?

O: Tako?er znana kao "šljaka".

P: J: Da li je to nusproizvod pokreta?kih pogona?

O: I transdimenzionalnih manevara.

P: T: Zato se to izgubi i nestane. L: Da li znate da je M.F. imao neku staklenu posudu koju je negdje dobio i tvrdi da je to "kosa an?ela"! T: On tako?er ima i NLO detektor u kutiji od cigareta!

P: L: Dobro. U mnogim slu?ajevima bilo je vatrenih padova objekata sa neba koji su ostavili želatinastu supstancu koja je onda nestala. Ima li tu ne?eg zna?ajnog što bi nam moglo...

O: Vidite prethodni odgovor.

P: T: Ista stvar kao i "kosa an?ela". L: Dobro, bile su neobi?ne okolnosti oko tzv. "Velikog ?ikaškog požara". Željela bi znati da li su potakli tu vatru druge dimenzionalne snage, ili je to samo bio prirodni fenomen?

O: Neodre?eno.

P: Pa, specifi?no, bilo je nekoliko ljudi koji su vidjeli i izvjestili da je doslovce bio vatreni tornado, ili eksplozija, ili pad vatre sa neba i da se to razvilo nad njima toliko odjedamput i toliko cjelovito da doslovce nisu imali vremena za ništa osim da pobjegnu spašavaju?i svoje živote.

O: Glasine.

P: Pa, tu su uništeni ?itavi mali gradovi koji nisu ?ak niti blizu Chicago-u, i to se desilo odjednom, navodno.

O: Napravilo "dobro ?itanje".

P: Tko je konstruirao veliki vijugavi nasip u Adams County-ju, Ohio?

O: Armonijska sekta.

P: T: Tko su bili Armonijci?

O: Potomci Atlanti?ana.

P: Dakle, to je davno bilo? L: Ima li nešto o njima što bi se moglo preporu?iti za nau?iti ili znati o njima?

O: "Dijelovi slagalice".

P: Koji vremenski period su oni živjeli u tom podru?ju, od kad do kad?

O: Vidite odgovore na pitanje o Sumeranima.

P: Pa, moje mišljenje na tu ?itavu stvar je da su Sumerani i Armorijci bili Atlanti?ani koji su stvorili lokale na svojim prostorima kad je Atlantida potonula.

O: Dobro, sad idite s time.

P: Mogla bi re?i da se može isto re?i i za White Horse ( Bijeli Konj ) u Uffington-u, u Engleskoj?

O: Da.

P: Pa, to me navodi na to. Da li netko ili nešto, kao u ljudima ili civilizacijama, ili grupi, ili organizacijama, postoji unutar Mount Shasta u Kaliforniji?

O: Ne.

P: J: Ima li kakve istine u glasinama misti?ne snage koja okružuje Mount Shasta-u?

O: Samo zaobilazne.

P: T: Ali, Mount Shasta, sama po sebi, nema nikakvu snagu koja je vezana uz nju?

O: Da.

P: L: Da, Mount Shasta, sama po sebi, ali ne bilo koja grupa ili entiteti, to?no?

O: Da.

P: Ima li neki razlog tome što bi mi željeli pitati taj niz pitanja o stvarima o kojima uop?e nismo svjesni?

O: Na vama je.

P: Zašto je nepodnošljiv smrad sumpora povezan s vanzemaljskim tijelima i entitetima i drugim fenomenima povezanih s njima?

O: Kemijske reakcije.

P: Dakle, ako vanzemaljc umre u 3. denzitetu i ostane u 3. denzitetu, i truli u 3. denzitetu, to uzrokuje kemijsku reakciju koja kreira sumpor ili vezane spojeve?

O: Bravo!

P: J: Dakle, razlike u dimenzijama to kreiraju? L: Da li bi oni smrdili ovako ako bi umrli u 4. denzitetu? J: Pa, to je glupo pitanje jer, što je "smrad" u 4. denzitetu? L: Pa to je bilo trik-pitanje!

O: Pokušajte razmišljati više kao na 4. denzitetu, umjesto 3. i 2.

P: Da li to odnosi, budu?i da sam to htjela zaklju?iti, da su vanzemaljci kemijski konstruirani u 4. denzitetu?

O: Blizu.

P: Sad, F. i ja smo imali ?udne snove, oboje. Sanjala sam prošle nedjelje da sam izašla van i da je tamo bilo mnogo aktivnosti na nebu. Bilo je vanzemaljskih brodova koji su pucali jedni na druge i po zemlji i bilo je prili?no zastrašuju?e. Bilo je ljudi koji su tr?ali unaokolo i moj muž i djeca su me napustili, jer je on bio izlu?en sa svim time. Zbilja vrlo ?udan san.

O: Ostanite na tom valu!

P: J: Oh, bože! L: Da li je to bio san proro?anstva?

O: Neodre?eno.

P: T: Da ostanemo na tom valu, kao ostanimo u tom snu da vidimo što ?e se još dogoditi?

O: Za više snova.

P: L: Da li ?e nam neki od tih snova dati informacije?

O: Neodre?eno.

P: T: Imam snove koji se ponavljaju o jednoj ženi. Tko je ona?

O: Vidi prethodni odgovor, od sada ?emo to skra?ivati kao "VPO".

P: L: Dobro, prolazila sam kroz transkripte nedavno i kažu da je Crna Rupa totalno ne-postojanje što se regenerira na nivou br. 1. Ili, da je regeneracija na 1. nivou refleksija Crne rupe. Da li je crna rupa fenomen 1. nivoa, ili 7. nivoa?

O: Samo od 1 - 4.

P: Ima li nekog predstavljanja fenomena Crne rupe, koja je totalna ne-egzistencija, na višim nivoima, što su 5 - 7?

O: "VPO".

P: T: Pa, ako je crna rupa ?isti OPS na nivoima 1 - 4, na nivoima 5 - 7 je samo ?isti OPD. SV: Rekli su ranije da je bilo OPS-a na nivou 5 i 6. T: Ali to je samo refleksija. L: Misaona forma.

O: Zatvorena u 5.

P: Da li poslije nivoa 7, ima drugih...

O: Ne "After Seven" ( poslije sedmog ), predlažemo "Kurs osvježenja" transkripti!

P: Pa, pitanje koje mi niste dali da završim bilo je, da li je tu oktava, da li taj korak prema gore po?inje kao po?etak cijele stvari iz po?etka, kao oktave na klaviru?

O: "VPO".

P: Pa, bilo je jako mnogo stvari koje mame oko toga oko tih oktavi, itd.

O: Veliki ciklus, i tko radi to "mamljenje" o kojem govorite?

P: Jedna od osoba koje govore o ciklusu oktave je Gurdjieff, Sufi u?enja, nekoliko od velikih filozofskih u?enja govore o efektu oktave. Tu je ciklus od sedam i idu?i na višem nivou, zove se oktava, kao segmenti na muzi?koj skali, odnosno ljestvici.

O: Tko smo mi?

P: Kasiopejci.

O: Da, sad, mi smo voluntirali da vam asistiramo u vašem razvoju, to?no?

P: Pa, da bacimo sve te stvari i drugo sme?e kroz prozor?

O: Da ima nivo broj osam, da li mislite da bi mi ve? to spomenuli?!?

P: J: Dobar zaklju?ak. SV: Zaboravili su! J: Oh, usput, da li smo spomenuli nivo 8?! T: Pa, možda ti ostali ljudi smatraju recikliranje kao micanje u drugu oktavu, ra?e nego jednostavno ponavljanje stvari opet i opet. Oni samo nemaju još dobre informacije.

O: Ima mnogih koji govore, a nekih samo koji govore istinu!

P: J: Pa da, ali koji govore istinu? L: Istina je tamo negdje! Ali zašto sedam? Što je zna?aj broja sedam?

O: Zašto ne?

P: T: Da li bi tu lako moglo biti osam, ili devet, ili šest?

O: Ima li "zna?aja" u i?emu?

P: L: Jedino zna?aja koji im mi dajemo, naga?am.

O: I ako je tako, koji je to?

P: T: Pa, to mi je interesantno jer to zna?i da je tu bila struktura da bi se na neki na?in stvari mogle podesiti. Tu mora biti razlog koji je selektirao taj na?in kao suprotno od nekog drugog na?ina.

O: Ma da?

P: To se ne dešava samo tako. Ništa se ne dešava slu?ajno! J: Sad, samo malo, baza je 10 jer imamo po 10 prstiju?

O: Tko kaže?

P: T: Vi ste rekli.

O: Oh, ma da?

P: L: Da li kažete da je to neophodan na?in jer se stvari samovoljno odvijaju na taj na?in?

O: Ne, mi pokušavamo nau?iti vas kako da kompletirate slagalicu.

P: T: Dakle, razlog je taj što to jest i zašto mi to trebamo shvatiti.

O: I vi morate shvatiti što je razlog?

P: Razlog za što? J: Za sedam.

O: Ne. Ne. Ne. Obratite pažnju, molimo. Što je razlog?

P: J: Kao u raspravi?

O: Mnogo vašeg u?enja dosad je bilo bazirano na pretpostavkama o definicijama realiteta.

P: L: I, sve od naših pretpostavki su kompletno krive?

O: Ne sve.

P: J: Nešto što ima korijene u 3. denzitetu ne primjenjuju se ve?inom u tim stvarima i tu to sve trebamo odbaciti.

O: Logika je subjektivna.

P: Da li je simboli?ka logika koja je korištena u matematici, subjektivna?

O: Ne.

P: Ali vi uvijek izbacite neke druge, razli?ite stvari, koriste?i matematiku ra?e nego spominjanje. Dobro. Pa, otovrili smo novu kanticu sa crvima ovdje. T: Mi to radimo svaki put. J: Crvi su mi! ( smjeh )

O: Projekt koji je u procesu.

P: T: U?enje nas je projekt u procesu. J: Mi smo kantica crva. L: Ima li koja to?ka u vremenu kad ?e ovo komuniciranje prestati? ( kazeta se završila i prekinula i isklju?ila se i nastao iznenadni smjeh radi sinhroniziranosti tog doga?aja )

P: Da li je to bio simboli?an odgovor na naše pitanje?

O: Neodre?eno.

P: T: Želim pitati o mojem snu... znam, "VPO...". Tko je ta žena? Tko je to bi?e?

O: Ostani na tom valu.

P: Oh bože! To je kao penjanje liticom svake ve?eri! J: Da li ?e biti više nastavaka? T: Možda, jer ona mijenja taktike...

O: Laura je umorna.

P: T: Da li si umorna? L: Ne više nego normalno. Ima li za to neki razlog?

O: Neodre?eno, predlažemo kofein.

P: L: Pauza za kavu! Mi bi željeli znati za taj fenomen uli?nih svjetala koja se ponekad gase kad se TR i JR provozaju. Znam da se to i meni desilo nekoliko puta tako?er. Ima li tu nekog zna?aja tog fenomena? Da li to TR i JR uzrokuju, drugim rje?ima?

O: Možda.

P: Možete li nam re?i nešto više o tome?

O: Otkrijte.

P: Vratimo se nekoliko godina unatrag, izgleda da je jako mnogo stvari slomilo u mojoj prisutnosti... prozori, stakla, petrolejka, prozori na autu, satelitski tanjuri... mehani?ki objekti bi umrli kad bi ih ja dotakla.

O: EM anomalije.

P: Da li se to dešavalo jer je nešto u meni ili oko mene?

O: Promjene u svjesnosti, itd.

P: Da li je tu bilo nekih otmica ili kontakata samnom u to vrijeme?

O: Možda.

P: T: Naga?am da izme?u "neodre?eno" i "možda" je to da je "možda" bliže "da". L: Da li su to EM anomalije i promjene u svijesti? J: I djelomi?no, kao što sam rekla TR-u, da li je to, da ako niste svjesni onoga što se dešava oko vas u vašem okruženju, da vi ni ne primje?ujete takve stvari?

O: Da.

P: L: Pa, u mojem slu?aju, izgleda da je bilo malo više eksplozija jer sam možda bila u malo ve?em mraku i trebala biti malo više puta "udarena u glavu"?

O: Možda.

P: T: Da li taj EM val još uvijek cirkulira oko planete?

O: Da.

P: Onda, nije još napravio ono što je trebao napraviti?

O: Neodre?eno.

P: Nešto drugo sam primjetio, trostruko negativni su ih izbacili... ( smjeh ) J: Pa, trostruki negativci su odvratni, svejedno.

O: Krugovi u žitu:

1. Planetarni "prozor".

2. Fenomen astronomskog "blizanca".

3. Izmjeni?na struja.

4. Zna?i: O?ekujte biti nagra?eni u vrijeme žetve.

P: Da li je ova formacija spirale prevara?

O: Neodre?eno.

P: Što to zna?i?

O: Neodre?eno. 5. Pohranjena memorija 6. Vlak 7. Žudnja 8. Znanje kroz na?in mišljenja 9. Doseg oka navodi na potvrdu 10. Smjena u?enja 11. Komunikacija

P: J: Pa to je onaj koji koriste za svoj logotip. T: Pitam se da li su oni to znali?

O: Pitaj se, naravno! 12. Hodnik znanja 13. Prona?ite neophodne zaklju?ke pomo?u prou?avanja cikli?kih uzoraka 14. Obitelj 15. Sezona promjena 16. Velika prednost 17. Univerzum kao laboratorij 18. Dimenzionalno križanje 19. Ilustriran fizi?ki život.

P: Zašto mrtav dikobraz?

O: Ispremještena kemija tijela.

P: Da li su dikobrazi zna?ajni u tim figurama?

O: Nau?ite. Vi imate dosta materijala da ga zasad svarite, dakle sretno i do idu?eg slušanja, dovi?enja.