Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Mirin Dajo - ?udesni ?ovjek


?udesni ?ovjek. Svakako! To što je izvodio Mirin Dajo, bilo je više nego ?udesno. Zato je ostao jedan od najve?ih fenomena 20 st... Jedino što je zapravo htio pokazati - dokazati ljudima da mir, ljubav i Bog su jedine prave vrijednosti. No malo tko ga je slušao. Najavljivao je novi svijet, novo doba, ali ga ljudi nisu dobro razumjeli. Svi su se divili njegovoj neranjivosti i ?udima koje je izvodio, no nerazumijevanje njegove poruke dovelo ga je do velike depresije. To je pri?a ovoga velikoga ?ovjeka. To je pri?a o Arnoldu Gerrit Henskeu, poznatijem kao Mirin Dajo!

Ro?en 1912. godine u Rotterdamu i ispo?etka nije pokazivao nikakve osobite sposobnosti. Završava školu i po?inje se baviti dizajnom. Od rane mladosti pokazivao je snažan osje?aj kozmopolitizma i osje?aja bratstva me?u svim ljudima pa je, kao mnogi iz tog razdoblja, po?eo u?iti esperanto (zaboravljeni jezik stvoren da jednog dana bude sredstvo komunikacije me?u ljudima). Svoj pseudonim Mirin Dajo uzima upravo iz esperanta, što na tom jeziku zna?i: divni ili ?udesan. U svojim ranim dvadesetim godinama javljaju mu se neobi?ni snovi, ali i neka druga paranormalna iskustva (kao npr. razgovori s "an?elom ?uvarom", ne samo s jednim nego s više njih). Prijelomni je trenutak njegova života vizija u kojoj mu je re?eno da je "njegovo tijelo neranjivo". Tada odlazi u Amsterdam, gdje ljudima na ulici dopušta da ga probadaju s raznim predmetima!

Takva nevjerojatna demonstracija mo?i zapanjuje sve! Sveu?ilište Leiden angažira dva znanstvenika, da ga promotre i doku?e u ?emu je tajna. Njihov zaklju?ak je ovakav: >>svojim nevjerojatnim probadanjima tijela Mirin Dajo si nije ni najmanje naudio za vrijeme njihova promatranja. Kada su ga upitali za komentar Mirin Dajo kaže ovako: "Nama upravlja ono što zove Izvorom, nadmo?na inteligencija odnosno Bog, a moj dar neranjivosti samo je poruka te inteligencije da je svijet duha važniji od materijalnih dobara i pohlepe koja vlada svijetom".

Dajo pristaje na najzastrašuju?i test ikada vi?en. Pred o?ima znanstvenika i lije?nika su ga proboli kroz srce, plu?a i bubrege a da nije osje?ao nikakvu bol niti je prolivena jedna kap krvi! Na kraju je pristao da probijen floretom ode na rentgen koji se nalazio na katu iznad prostorije u kojoj je obavljana ova nevjerojatna demonstracija. Ne samo da je jasno uo?eno da metal prolazi kroz unutarnje organe, ve? je Mirin Dajo tako pretr?ao nekoliko ulica u Zurichu! Nitko nije uspio osporiti ovako uvjerljive dokaze, a Dajo je svoje tijelo probadao na ovaj na?in oko petstotinjak puta.

Što re?i za ovako ?udesnog ?ovjeka, ?ovjeka koji je dosegnuo viši nivo ljudskog postojanja? Zašto danas ve?ina ljudi ne zna za ovoga ?ovjeka? Oni koji znaju za njega dive se njegovoj neranjivosti, no zaboravljaju njegovu poruku. Njegova mo? neranjivosti je trebala ukazati na poruku koju je upu?ivao ljudima. Zato je pao u depresiju, jer je shvatio da ljudi ne mogu, ne žele prihvatiti njegovu poruku. Dajo je bio izuzetno tužan, jer je malo tko shvatio što je želio kazati. Za kraj ovog posta, pokušati ?u izdvojiti njegovu poruku, pa neka svatko prosudi što je zapravo želio kazati Mirin Dajo, poruka glasi ovako:"Okrenimo se svom izvoru, višoj inteligenciji, Bogu. Jer dolazi novi svijet, novo doba. Doba ljubavi, mira, bratstva, slobode..."Preneseno sa: http://www.atlantidahr.blog.hr/Ono što je danas poznato kao New Age, Novo Doba, po nekima posljednja faza prije propasti ?ovjeka na Zemlji a drugima kraj tamnog razdoblja i po?etak, kako to Hindusi zovu, Satja Juge, Zlatnog Doba, po?elo je, što je poznato malo kome, novim valom do tada nepoznatih fenomena i na?ina razmišljanja koja naglo izviru u godinama nakon Drugog Svjetskog Rata. Narodi svijeta su iscijedili i posljednju kap životnog soka koji tjera na dominaciju nad drugima a tehnologija im se više ne ?ini nužno dobrom majkom koja samo hrani. Ona može uništavati na najgore mogu?e na?ine i kult napretka pod svaku cijenu paralelno ra?a jedan drugi svjetonazor. Bizaran je po?etak te nove nade, a obilježava ga do tada posve nepoznati Kenneth Arnold, avijati?ar koji ?e prvi komandnom tornju svoje baze javiti da je naletio na svjetle?e tijelo nepoznatog podrijetla, nešto što ?e jedan novinar tada nazvati, zbog njegova oblika, «lete?im tanjurom». Ganjaju?i nepoznato tijelo, ?ija je brzina tada nezamisliva, Arnold gine i tog 23. lipnja 1947. godine mediji ozna?avaju po?etak razdoblja vjerovanja u superiorne vanzemaljske goste koji ?e nas na kraju spasiti od nas samih. U kasnijim ?e godinama, kada se kult NLO-a ve? dobrano razvio, genijalni švicarski psihoanaliti?ar Carl G. Jung konstatirati da su «sva vi?enje NLO-a zapravo kolektivna halucinacija koja ?ovje?anstvu najavljuje skori kraj».

Svega jedna dan prije Arnoldove tragedije magazin «Time» objavljuje tekst pod naslovom «?udesni ?ovjek», u kojem se bavi jednim od najve?ih fenomena 20. stolje?a, kada je ljudska svijest i fiziologija u pitanju. Rije? je o danas posve zaboravljenom nizozemskom fakiru ?ije je pravo ime bilo Arnold Gerrit Henske ili Henskens. Poslije ?e neki ?ak ukazivati na neobi?nu podudarnost izme?u prezimena pilota i imena fakira kao ljudi koji ?e svaki na svoj na?in ozna?iti po?etak tog Novog Doba. Henske je ro?en 1912. godine u Rotterdamu i ispo?etka nije pokazivao nikakve osobite sposobnosti. Završio je školu i po?eo se baviti dizajnom. Ve? je od rana pokazivao snažan osje?aj kozmopolitizma i osje?aja bratstva me?u svim ljudima pa je, kao mnogi iz tog razdoblja, po?eo u?iti esperanto, tako?er zaboravljeni jezik stvoren da jednog dana bude sredstvo komunikacije me?u svim narodima. Kasnije ?e svoj pseudonim uzeti upravo iz esperanta i kao fakir ?e se zvati Mirin Dajo što na tom nesu?enom jeziku budu?nosti zna?i «divni» ili «?udesni». U ranim dvadesetim godinama se mladom dizajneru javljaju neobi?ni snovi ali i neka iskustva koja on cijeni paranormalnima. Prijelomni je trenutak vizija u kojoj mu je re?eno da je «njegovo tijelo neranjivo». Odlazi u Amsterdam i izdržava se tako da pred pubovima jednog od najveselijih gradova Europe prolaznicima dopušta da ga probadaju oštrim predmetima, bodežima i iglama a i guta žilete i zdrobljeno staklo. U vrlo kratkom vremenu Henske postaje poznat i po?inje javno nastupati a samo rijetki uvi?aju da probadanje unutarnjih organa floretom bez ikakvih ozljeda ili tragova ranjavanja predstavlja nešto što daleko nadilazi standardne fakirske egzibicije.

Vlasti gledaju poprijeko na opasne demonstracije nevjerojatnih mo?i, pa Sveu?ilište Leiden angažira dva znanstvenika, Bertholta i Stokvisa, koji obznanjuju da si svojim nevjerojatnim probadanjima tijela Mirin Dajo nije naudio za vrijeme njihova promatranja. On, pak, tvrdi da nama upravlja ono što zove Izvorom, nadmo?na inteligencija odnosno Bog, a njegov je dar neranjivosti samo poruka te inteligencije da je svijet duha važniji od materijalnih dobara i pohlepe koja vlada svijetom. Sebe proglašava Božjim glasnikom i u razgovoru za «Time» pokazuje zarasle ožiljke u sredini ?ela i iznad desnog oka. Iako je bilo onih koji su tvrdili da su to vidjeli svojim o?ima, malo je tko Daju povjerovao da je njegova neranjivost dokazana s dva metka ispaljena u njegovu glavu s udaljenosti od pola metra! Tvrdio je da mu nisu mogli nauditi ni užareni željezni ?avli, kipu?a voda, a njegove ?e upravo nevjerojatne mo?i kasnije opisivati i njegov pomo?nik Jan Dirk De Groot. Izme?u ostalog, dar telepatije, iscjeljivanja dodirom ruke i kontakte s «an?elima ?uvarima» kojih je, kako je to tvrdio De Groot, imao nekoliko.

Zanimljivo je da su po uputama «an?ela ?uvara», poput onih koji su se pojavljivali pred Dajom ili mu se obra?ali u glavi, navodno živjeli gr?ki filozof Sokrat i francuski sineast Jean Cocteau. De Groot ilustrira povezanost Mirina Daja s «višim silama» kada opisuje brigu za vlastitu obitelj za vrijeme jedne od njihovih turneja. Dajo, dok su boravili u Švicarskoj, umirio svog pomo?nika pojašnjenjem da su svi kod ku?ei kartaju od osam sati nave?er a tako ?e ostati do 2 ujutro. Naknadnom je provjerom De Groot saznao da je tako i bilo. Dakako, kako su opisi javnih probadanja koja su ponekad obavljana oštrim kopljima debljine ljudske ruke, prodirali u javnost, zainteresirale su se i medicinske ustanove, posebice ciriška Kantonalna bolnica u koju su Mirina Daja pozvali doktori Naegeli-Osjord i Brunner.

Dajo je pristao na najzastrašuju?iji test ikada vi?en. Pred o?ima lije?nika su ga proboli kroz srce, plu?a i bubrege a da nije osje?ao nikakvu bol niti je prolivena jedna kap krvi! Nije se bojao infekcije, a na kraju je pristao da probijen floretom ode na rentgen koji se nalazio na katu iznad prostorije u kojoj je obavljana ova demonstracija. Ne samo da je jasno uo?eno da metal prolazi kroz unutarnje organe, ve? je Mirin Dajo tako pretr?ao nekoliko ulica u Zurichu! Nitko nije mogao osporiti ovako uvjerljive dokaze a ra?una se da je ovaj ?udesni fakir svoje tijelo probadao na ovaj na?in petstotinjak puta. Nikada nije zabilježena nikakva povreda koju je ova potencijalno fatalna praksa trebala izazvati. Svi se slažu da nijedan fakir u povijesti nije mogao izvesti nešto sli?no, a pogotovo ne u kontroliranim klini?kim uvjetima.

Šok koji je izazvala senzacija zvana Mirin Dajo i želja ljudi da vide ?udo zasjenila je ono što je ovaj Nizozemac smatrao svojom pravom misijom. Kako njegove propovjedi o miru i ljubavi me?u ljudima, zasjenjene njegovim sposobnostima, nisu nailazile na odjek, pomalo je zapadao u depresiju. Kako kaže De Groot, po?eo je vjerovati da njegovo vrijeme još nije došlo i da ?ovje?anstvo ne shva?a poruku s viših razina postojanja. Po?eo je najavljivati svoju skoru smrt, no malo je tko vjerovao da bi se to moglo dogoditi ?ovjeku u 36. godini starosti i s takvim mo?ima.

Pri?a o smrti Mirina Daja nalik je «horror» filmovima.

Prema nekim zapisima iz toga vremena, 12. svibnja 1948. godine «unutarnji glas» je Daju rekao da proguta veliku željeznu iglu, što je on i u?inio, da bi nakon toga završio u bolnici gdje je položaj igle ustanovljen rentgenskim pregledom. Operiran je drugog dana i igla je odstranjena, da bi narednih 10 dana proveo u krevetu, u stanju nalik transu. Posljednja su mu tri dana u nekoliko navrata konstatirali smrt, ali bi se životni znaci iznenada ponovo vra?ali. Protivno volji njegova jedinog suradnika, obdukcija je obavljena odmah nakon proglašenje smrti i kao uzrok smrti je navedena raptura aorte koju je igla izazvala.

U svjetlu današnje genetike i naga?anja o granicama mo?i ljudske svijesti, uvid u to kako su funkcionirali mozak i tijelo Mirina Daje bio bi od neprocjenjive vrijednosti.

Preneseno sa: http://www.piramidasunca.ba/