Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Pismo koje ćete pokazati Vašem doktoru prije nego cijepite svoje dijeteMi, (ime i prezime), kao odgovorni roditelji maloljetn* (ime i godine), suglasni smo da se zaštita zdravlja naš* (sina/kćeri) provede u najboljoj mogućoj mjeri i prema zakonskim odredbama.

Kako zakon uz obaveze daje i prava, željeli bi prije samog cijepljenja ostvariti i naša prava kako bi smirene savjesti i uz saznanje i vjeru da činimo najbolje doveli naš* (sina/kćer) na cijepljenje.

Molimo Vas da nam prema točki broj 6. čl. 21 Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 121/2003.* iziđete u susret i prije cijepljenja nas upoznate sa svim rizicima koji postoje kako pri samoj reakciji na cjepivo tako i sa rizicima razvijanja autoimunih bolesti (dijabetes, reumatoidni artrtitis, demijelinizacija nervnih stanica MS) koje se mogu razviti tokom idućih godina, te isto tako odgovorite na upit što se sve točno može dogoditi u organizmu kad se unose rekombinantna DNK cjepiva. Nadalje smatramo, da je prema zakonu ** aktivno provođenje i obaveza prijava nuspojava pri cijepljenju propisane od strane HZJZ, svrstalo nas, tj. naše dijete u predmet znanstvenog istraživanja djelovanja cjepiva te samim time uključuje i našu moralnu obavezu kao roditelja da preispitamo sigurnost sudjelovanja našeg djeteta u vašem znanstvenom eksperimentu. (prilog 1)

Budući da se radi o bitnim stvarima (unošenje stranih organizama i to još po svoj prilici genetski modificiranih) molimo Vas, da nam tražene podatke predočite u pisanom obliku, tako da bi ih mogli detaljno proučiti i na taj način smanjiti zabrinutost te dovesti našu kćer na cijepljenje.

Ukoliko vi ne raspolažete informacijama ili niste u mogućnosti da nam ih jasno predočite molimo Vas da nas uputite i preporučite gdje do njih možemo doći.

Predano odgovornoj osobi,

(Ime i prezime) doktora, broj, mjesto, datum.

* Točka 6. U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaka osoba ima pravo na točno informiranje i pouku o svim pitanjima koja se tiču njezina zdravlja

** čl. 21. Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 121/2003: U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaka osoba ima pravo na:

Točka 8. odbijanje da bude predmet znanstvenog istraživanja bez svoje suglasnosti, ili bilo kojega drugog pregleda ili medicinskog postupka koji ne služi dijagnosticiranju bolesti i njezinom liječenju.

 

Prilog 1) HZZJ ispis obaveze sudjelovanja liječnika koji provode cijepljenja

Definicije neželjenih reakcija nastalih nakon cijepljenja od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog Zavoda za kontrolu imunobioloških preparata (danas Agencija za lijekove i medicinske proizvode) distribuirane su 1998. godine Definicije neželjenih reakcija nastalih nakon cijepljenja svim liječnicima koji cijepe u Hrvatskoj. Podsjećamo na ove definicije s napomenom da se svaka nuspojava od cijepljenja u najkraćem roku mora prijaviti Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb ili na broj fax-a: 01 468 38 77 na priloženom obrascu. U slučaju grupiranja nuspojava ili nuspojava sa smrtnim ishodom, kao i neobičnih i vrlo teških nuspojava, ovo treba prijaviti telefonom na broj 01 468 30 05 u radno vrijeme ili 24 sata dežurnom epidemiologu na broj 098 22 77 53.

Prilog 2) izvadak iz zakona o zdravstvenoj zaštiti

Citati iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 121/2003:

Članak 21.,

U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaka osoba ima pravo na:

1. jednakost u cjelokupnom postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite,

2. slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravilima zdravstvenog osiguranja,

3. zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja,

4. prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada mu je ona potrebna,

5. slobodan izbor između više mogućih oblika medicinskih intervencija koje mu ponudi doktor medicine, odnosno doktor stomatologije, osim u slučaju neodgodive intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje osobe ili izazvalo trajna oštećenja. Ako osoba nije sposobna donijeti ovakvu odluku ili je maloljetna, za donošenje odluke ovlašteni su: bračni drug, roditelji, punoljetna djeca te punoljetna braća i sestre i skrbnik, odnosno zakonski zastupnik te osobe. Traženje te suglasnosti nije obvezno ako bi zbog njezinog pribavljanja proteklo vrijeme zbog čega bi život osobe bio ugrožen, a ona u tom trenutku nije u stanju donijeti takvu odluku,

6. točno informiranje i pouku o svim pitanjima koja se tiču njezina zdravlja,

7. odbijanje promatranja, pregleda i liječenja od strane studenata i odbijanje svih drugih intervencija koje bi samostalno obavljali zdravstveni radnici prije položenoga stručnog ispita i ishođenog odobrenja za samostalan rad,

8. odbijanje da bude predmet znanstvenog istraživanja bez svoje suglasnosti, ili bilo kojega drugog pregleda ili medicinskog postupka koji ne služi dijagnosticiranju bolesti i njezinom liječenju,

9. povjerljivost svih podataka koji se odnose na stanje njezina zdravlja,

10. odbijanje pregleda i liječenja, uključivši tu i pravo da tijekom liječenja pisanim putem zatraži promjenu doktora medicine, odnosno doktora stomatologije iz razloga koji ne mora šire obrazlagati,

11. prihvaćanje ili odbijanje kirurške i druge medicinske intervencije na tijelu ako je pri svijesti i sposobna je za rasuđivanje. Za osobe koje nisu pri svijesti ili nisu sposobne za rasuđivanje suglasnost za medicinsku intervenciju daju osobe iz točke 5. ovoga stavka, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije,

12. prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi,

13. obavljanje vjerskih obreda za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi u za to predviđenome prostoru,

14. pravo opremanja u mrtvačnici u slučaju smrti, uz primjenu vjerskih, odnosno drugih običaja vezanih uz iskaz pijeteta prema umrloj osobi.

Pravo prihvaćanja, odnosno odbijanja pojedinih dijagnostičkih ili terapijskih postupaka iz stavka 1. točke 7., 8. i 11. ovoga članka osoba izražava potpisivanjem suglasnosti, osim ako je za to nesposobna ili maloljetna.

Suglasnost za nesposobnu ili maloljetnu osobu iz stavka 2. ovoga članka potpisuje bračni drug, roditelj, punoljetno dijete, punoljetni brat i sestra, zakonski zastupnik ili skrbnik.


Preneseno sa: HR svijet
 


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!