Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Anatomija i dinamika energetskih centara


Energetski se model psihospiritualne teritorije pokazao veoma preciznim i izrazito praktičnim jer energetski centri predstavljaju stanja svijesti koja možemo nazvati izvornima i čistima. Samim time energetski su centri neka vrsta orijentacijske mape koja nam može poslužiti kao pouzdano pomoćno sredstvo prilikom definiranja pozitivne i poželjne realnosti, odnosno unutarnjih stanja koja jesu prirodna te onih koja su neprirodna.

Naime, svaki će unutarnji (psihološki i spiritualni) poremećaj biti povezan s disfunkcijom nekog energetskog centra. Tako se, na primjer, energetska forma traumatskog iskustva kao jedinstvenog uzroka svih ljudskih problema uvijek nalazi u zoni jedne od čakri i ometa njeno zdravo funkcioniranje. U zonama čakri nalaze se također i suptilni energetski kanali koji osobu povezuju sa sferom nižeg astrala. Ono što stvara poremećaje u funkcioniranju energetskih centara na razinama dubljim od aure i čakri jesu isključivo veze s nižim astralom. Tako se na različitim razinama suptilnih tijela ostvaruju različiti tipovi energetskih poremećaja. Zato je dobro poznavati barem osnovne karakteristike do sada poznatih energetskih centara na svim razinama. Dakle, pored fizičkog tijela ljudsko biće tvore tri razine suptilnih tijela:

1. razina ljudskog energetskog polja (aura i čakre)

2. razina namjere (hara nivo)

3. zvjezdana razina.

Evo kratkog pregleda osnovnih karakteristika ovih triju razina i energetskih centara koji se na njima nalaze, od kojih su mnogi novootkriveni i uvelike upotpunjuju i zaokružuju anatomsku mapu energetskih tijela i centara. Kroz ovaj pregled bit će vidljivo koje sve dimenzije svijesti mogu postojati, odnosno koja su to zdrava stanja svijesti i kako ih koristiti.

 

AURA I ČAKRE

Prema Barbari Ann Brennan, aura ili ljudsko energetsko polje predstavlja "...energetski okvir ili mrežastu strukturu na kojoj počiva fizičko tijelo. Sve što je stvoreno u materijalnom svijetu prvo mora postojati ili biti kreirano u svijetu životne energije. Svaki postojeći oblik mora prvo biti formiran na strukturalnim nivoima energetskih polja." Aura je, dakle, energetska matrica koja se nalazi oko fizičkog tijela i ima sedam osnovnih slojeva. Svaki je sloj aure povezan s jednom od sedam čakri. Gradivno tkivo aure čini energija univerzalnog energetskog polja koja se na ovom nivou doživljava kao energija misli i osjećaja. Fizičko tijelo nosioc je materijalnog aspekta ljudskog bića, dok aura predstavlja emocionalni i mentalni aspekt. Aura svake pojedine osobe napaja se energijom univerzalnog energetskog polja. Energija univerzalnog polja unosi se u auru te zatim u fizičko tijelo putem energetskih virova koje zovemo čakrama. Čakre su tako sredstva energetske komunikacije, one primaju emotivne i misaone informacije različitih frekvencija te ih također emitiraju u našu okolinu. Svaka čakra regulira čitav niz različitih tjelesnih, psiholoških i spiritualnih funkcija. S obzirom da se čakre doživljavaju kao sredstva energetske komunikacije, one će biti mjestom kontakta našeg energetskog polja s najrazličitijim oblicima vanjskih utjecaja. O pozicijama, bojama i vezama čakri sa žlijezdama s unutarnjim izlučivanjem i tjelesnim organima već postoji mnogobrojna literatura. Ja ću se ovdje pozabaviti nekim njihovim manje poznatim aspektima. Evo koje su najosnovnije psihološke i duhovne funkcije svake od sedam osnovnih čakri.

Prva čakra povezana je sa sviješću o sebi kao fizičkom biću. Ona hrani fizičko tijelo zemaljskim energijama te mu daje snagu i otpornost. U psihološkom smislu u prvoj čakri nailazimo na tip odnosa koji osoba ima prema svome tijelu. Osobe koje vole svoje tijelo i zadovoljne su njime imaju prvu čakru koja funkcionira na zdrav način. Ovdje ćemo također naići i na tip odnosa koji osoba ima prema fizičkoj, materijalnoj realnosti. Zato prva čakra regulira čovjekovu prizemljenost te sposobnost snalaženja i djelovanja u fizičkoj realnosti. Ono što obično zovemo zdravim razumom također ima svoje sjedište u prvoj čakri, a također je povezana s vrstom praktičnih sposobnosti koje osoba ima. Tako u prvoj čakri nailazimo na sposobnost praktične realizacije vlastitih zamisli.

Druga čakra, za razliku od prve, ima dva aspekta, prednji i stražnji. Ista je stvar i sa svim ostalim čakrama, osim sedme. Svi su prednji aspekti čakri emotivni centri, dok su leđni centri volje. Druga čakra povezana je sa seksualnošću te sa sviješću o vlastitoj vrijednosti. Prednji aspekt druge čakre povezan je s nečim što se popularno zove "ego". Ljudski ego, međutim, nije nikakva nezdrava tvorevina - on je psihološko sredstvo individuacije duše, sredstvo njenog inkarniranja i kreativne realiziracije kroz specifično fizičko tijelo i osobnost. Ego je ona instanca ljudske osobnosti preko koje čovjek postaje svjestan tko je on i što je on (kakav je) za razliku od drugih ljudi. Zato ego ima svoje ravnopravno mjesto u mapi ljudske duše, jednako kao i svaki drugi njen aspekt. Ego je tvorac individualne svijesti, odnosno iluzije podijeljenosti, ako ljudsko biće promatramo s nivoa duhovne realnosti. Međutim, sve dok biće postoji unutar manifestiranog svemira, ono posjeduje svijest o vlastitoj individualnosti. Utoliko je ego izrazito zdrava i potrebna instanca osobnosti jer omogućuje individualiziranom biću da sebe percipira kao zasebnu jedinku te se pobrine za vlastiti opstanak i osobnu realizaciju. Ego će degenerirati jedino u slučaju da osoba nema nikakvu duhovnu spoznaju, odnosno svijest o izvornom jedinstvu svih postojećih oblika života, kao i naizgled nežive tvari. Osoba bez kontakta sa suptilnim dimenzijama vlastitog bića može prenaglašavati važnost onih dimenzija koje poznaje pa potrebe ega dolaze u centar pozornosti takve osobe. Zato je takva osoba sklona vezati se (prilijepiti se) za objekte koji čine elemente njenih osobnih potreba, a svaki gubitak objekta za koji je vezala pozornost doživljava kao osobnu povredu, što u njoj proizvodi patnju. Samim time osoba potpada pod vlast svojeg ega i umjesto da upravlja njime iz razina svoje više svijesti, ego upravlja njome.

Druga je čakra centar u kojem prevladava emotivni aspekt pa tako ovdje nalazimo najbazičnije emocije kao što su zadovoljstvo i ugoda. Zato je ona povezana sa seksualnošću - prednji aspekt s kvalitetom seksualne energije, a stražnji s kvantitetom. Svi problemi s impotencijom i frigidnošću stvarat će disfunkcije stražnjeg aspekta, a problemi s perverzijama prednjeg aspekta. Pozadina ovakvih problema uglavnom je u traumatskim iskustvima koja su za posljedicu imala stvaranje kompleksa manje vrijednosti, odnosno u traumatskim iskustvima koja su blokirala zdravu agresivnost osobe i time je onemogućila da manifestira svoj puni seksualni potencijal. Pored seksualnih problema i svi ostali oblici životnog nezadovoljstva također se mogu čistiti tretiranjem druge čakre.

S obzirom da je druga čakra povezana sa sviješću o vlastitoj vrijednosti, materijalno stanje osobe bit će u direktnoj vezi s njenim funkcioniranjem. Na količinu prihoda i način dolaska do novca utječu brojni "objektivni" faktori, ali osnovni je uzrok nečijeg siromaštva svjesni ili podsvjesni stav o vlastitoj bezvrijednosti. Zato se svi problemi s novcem mogu sređivati energetskim i psihoterapijskim tretiranjem druge čakre.

Što se izvanosjetilne percepcije tiče, s obzirom da je druga je čakra emotivni centar preko nje je moguće direktno percipirati tuđe emocije, no uglavnom one koje osoba trenutno osjeća. Tako vidovita ili senzitivna osoba preko druge čakre može osjetiti emotivno stanje druge osobe.

Treća čakra (pleksus) povezana je sa sviješću o sebi kao osobi. Prva, treća, peta i sedma jesu takozvane mentalne čakre. Dok je prva čakra središte zdravog razuma, u trećoj nalazimo sposobnost logičkog razmišljanja. Tako je treća čakra centar linearnog, analitičkog uma. Ukoliko je njena aktivnost presnažna, pretjerana će upotreba analitičkog razmišljanja odvesti osobu u neurozu. Neuroze će biti praćene mnogim psihosomatskim simptomima od kojih su najpoznatiji nervoza, lupanje srca, pritisak u pleksusu ili znojenje ruku praćeni emotivnim stanjima kao što su trema ili strah. Zato u trećoj čakri nailazimo na emotivno stanje koje je u današnje doba poprimilo razmjere psihološke epidemije, a to je nesigurnost. Rješenje za osjećaj nesigurnosti nalazi se u prirodnim ili zdravim aspektima treće čakre kao što su razumnost i vjera u sebe, a također i svijest o svom izvornom identitetu (ja sam ja). Treća čakra osobu centrira u vremenu i prostoru te joj omogućuje da pronađe svoje mjesto u svijetu, svoj životni smjer i misiju.

Stražnji aspekt treće čakre povezan je s procesima samoiscjeljenja. On se aktivira u trenutku kad se u tijelu pojave patološki procesi i odgovoran je za ono svima dobro poznato stanje umora i malaksalosti koje prati većinu bolesti. Prema takvom stanju osoba prepoznaje da je bolesna pa je prisiljena obustaviti svoje svakodnevne aktivnosti kako bi omogućila tijelu da se odmori i oporavi. Snažno razvijen stražnji aspekt treće čakre obično imaju osobe koje se uspješno bave liječenjem. Tip nadosjetilne percepcije koji je moguće ostvariti putem treće čakre jest direktna percepcija tuđih misli.

Srčana čakra, četvrta po redu, povezana je s međuljudskim odnosima, odnosno s univerzalnom i osobnom ljubavlju. Njome napuštamo sferu ljudske osobnosti i prelazimo u nadosobnu dimenziju ljudskog bića. Zato je srčana čakra direktno povezana s kvalitetom odnosa koje osoba ima. Kako je srčana čakra emotivna čakra, tako u njoj nalazimo emocije višeg tipa kao što su ljubav, sreća i ispunjenje. Ovdje ćemo naići na sve oblike ljubavi, od zaljubljenosti do univerzalne ljubavi. Plemenitost, humanost, nesebičnost i spontanost također su stanja koja osoba komunicira preko srčane čakre. Tako je prednji aspekt ove čakre povezan s nekima od najmekših i najsuptilnijih unutarnjih stanja, ali manje je poznato da je stražnji aspekt srčane čakre povezan s hrabrošću i srčanošću, odnosno hrabrom ili nemilosrdnom ljubavlju. Borbenost, nemilosrdnost ili nepokolebljivost jesu stanja karakteristična za stražnji aspekt. Imati srca nekome nešto reći, suočiti se sa situacijom ili hladnokrvno reagirati u trenucima opasnosti također su sposobnosti povezane sa stražnjim aspektom srčane čakre.

U spiritualnom smislu, srčana je čakra centar u kojem se skupljaju energije koje dolaze iz viših čakri da bi se putem nesebične ljubavi transformirale i spustile u takozvane niže čakre (niže po njihovoj anatomskoj poziciji, a nipošto prema važnosti). Energije koje dolaze iz nižih čakri skupljaju se u srčanoj i prolaze kroz transformaciju kako bi se podigle u više čakre. Zato je otvorenost srčane čakre ključan moment prilikom ostvarenja svakog duhovnog iskustva i unutarnje transformacije, odnosno najvažniji aspekt sposobnosti kanaliziranja energije univerzalnog polja. Preko srčane čakre senzitivna će osoba biti u stanju percipirati stupanj nečije otvorenosti, pri čemu je redovito riječ o kapacitetu davanja i primanja ljubavi.

Grlena čakra, peta po redu, povezana je s percepcijom vanjskog svijeta te sa sposobnšću komunikacije sa svijetom oko sebe. Preko grlene čakre mi komuniciramo i s materijalnim i s duhovnim svijetom. Grlena čakra oblikuje komunikacijske modele preko kojih osoba ostvaruje kontakt s vanjskim svijestom. Zato je ona centar mentalne, energetske te konačno verbalne forme koju posjeduje model koji koristimo za komunikaciju. Stoga u grlenoj čakri možemo naići na poremećaje kao što su krutost ili formalizam, odnosno tvrdoglavost i sklonost predrasudama koja proizlazi iz nerazumijevanja činjenice da mapa nije teritorij i da su komunikacijski modeli ipak samo modeli, a ne i realnost koja se njima prenosi.

Grlena čakra povezana je sa stavovima o sebi, životu, drugim ljudima ili Bogu koji čine kostur našeg svjetonazora. Ono što treba znati jest da je nužno imati stav, ali da je također nužno biti u stanju promijeniti svoje stavove onda kada više ne služe svrsi, odnosno kada osoba sazrije za izgradnju novog svjetonazora. Zato je zdravo funkcioniranje grlene čakre povezano s mentalnom fleksibilnošću, razumijevanjem i tolerancijom.

Prednji aspekt grlene čakre oblikuje tip odnosa s vanjskim svijetom, percepciju vanjskog svijest i komunikaciju s njime. Ukoliko je svjetonazor osobe ispunjen negativnim uvjerenjima, ona će imati tendenciju da ih drži potisnute u podsvijesti kako bi o sebi održala sliku dobre i fine osobe, ali će takvi negativni stavovi i uvjerenja biti zahvaćeni mehanizmom projekcije. Tada će osoba u vanjski svijet projicirati svoja podsvjesna uvjerenja pa će druge ljude ili Boga doživljavati kao prijetnju svojoj opstojnosti te će se zato osjećati ugroženom od svoje okoline. Tako je mehanizam projekcije direktno povezan s grlenom čakrom. Sadržaji naših projekcija mogu se osvijestiti i čistiti tretiranjem grlene čakre.

Prednji aspekt grlene čakre oblikuje tip energetske hrane iz vanjskog svijeta koja je osobi potrebna. Kako grlena čakra regulira probavu i metabolizam, tako se svi problemi s težinom tretiraju čišćenjem i harmoniziranjem ove čakre. Ista je stvar i s ovisnostima, od pušenja i kave do alkohola i droge. Naime, hrana koja je uistinu potrebna našem biću tiče se isključivo informacija i energije koja nam omogućuje osobni i spiritualni razvoj. Sve je ostalo suvišno ili potpuno nepotrebno, ali suvremeno se društvo suočava s brojnim problemima najrazličitijih tipova ovisnosti zato što je u današnjoj civilizaciji spiritualnost marginalizirana i smatra se nebitnom - ona je, pored seksa ili smrti, tabu tema. Međutim, upravo je nedostatak svijesti i povezanosti s duhovnom razinom vlastitog bića jedinstven uzrok svim ovisnostima.

Stražnji aspekt grla poznat je i kao "profesionalni centar". Njegova otvorenost i zdravo funkcioniranje omogućuje osobi da pronađe odgovarajuću formu preko koje će sebe kreativno realizirati, dakle profesiju koja joj najbolje odgovara. Tip nadosjetilne percepcije koji omogućuje grlena čakra jest "channeling". Stražnji aspekt grlene čakre omogućuje povezivanje s višom sviješću i komunikaciju s njome putem kanaliziranih verbalnih poruka.

Šesta čakra ili "treće oko" povezana je sa svijetom ideja kao osnovom našeg svjetonazora. Tu leži naša sposobnost razumijevanja mentalnih koncepata, kreativna vizualizacija, odnosno naša životna filozofija. Treće oko je sjedište sintetičkog uma, sposobnosti da raznorodne koncepte povežemo u smislenu cjelinu. U spiritualnom smislu treće oko je sjedište svijesti o univerzalnom jedinstvu svega što postoji. Zato je ova čakra povezana s intuicijom i ekstrasenzornom percepcijom kao sposobnostima koje proizlaze iz činjenice da na spiritualnoj razini postoji međusobna povezanost između svih pojavnih oblika, neovisno o njihovom mjestu u vremenu i prostoru.

Stražnji aspekt trećeg oka poznat je i pod nazivom "egzekutivni centar" jer se tiče sposobnosti da se životna filozofija sprovede u djelo. U stražnjem aspektu nalaze se i naši talenti. Sve duhovne inicijacije zahvaćaju stražnji aspekt trećeg oka i u njemu se smještaju energetski zapisi novostečenih duhovnih sposobnosti. Tip nadosjetilne percepcije tipčan za treće oko jest vidovitost koja nadilazi vrijeme i prostor, dakle direktna vizualna percepcija kojom se putem slika ili vizija percipiraju zbivanja smještena u sadašnjost, prošlost ili budućnost .

Krunska čakra kao sedma po redu ima samo jedan aspekt, jednako kao i prva. Ona je, kao i treće oko, također povezana sa spiritualnom sviješću, ali njome nadilazimo manifestirani svemir i svijest o univerzalnom jedinstvu svih pojavnih oblika te percipiramo izvornu, nemanifestiranu realnost. Takvu realnost obično nazivamo Bogom. Zato je krunska čakra centar svijesti o našoj jednosti s Bogom. Istovremeno je krunska čakra centar vjere, mira i strpljenja, povjerenja u pozitivan ishod nekog zbivanja onda kad sve izgleda loše. Ona je centar predanosti, prepuštanja i služenja.

Tip nadosjetilne percepcije koji nalazimo u krunskoj čakri jest trenutna znatost. Osoba koja je u stanju na ovaj način koristiti krunsku čakru napušta procese kao što su kanaliziranje poruka ili vizije, već jednostavno zna da nešto jest ili nije, bez ikakvog opipljivog ili suptilnog pokazatelja. Krunska čakra svoje ime duguje pretpostavci po kojoj su u nekim davnim vremenima kraljevi bili osobe s potpuno otvorenom i razvijenom tjemenom čakrom. Tako su vladarima postajali oni koji su bili najpotpunije povezani s Bogom. U kojoj se mjeri ova karakteristika kraljeva kasnije izokrenula vidljivo je iz činjenice da su u poznatoj povijesti kraljevi uglavnom postajale osobe koje su nemoralnim sredstvima došle do materijalnog bogatstva i voljom mača postavile sebe na prijestolje, a od otvorenosti krunske čakre ostao je samo svjetlucavi metalni surogat nataknut na glavu kako bi svojim sjajem impresionirao podanike.

 

NIVO NAMJERE

Prema Barbari Brennan nivo namjere jest "...kvantni skok dublje u našu izvornu prirodu i jednu dimenziju dublje od naše aure. Hara nivo je temelj na kojem počiva naša aura. " Ovaj se nivo egzistencije zove hara nivoom prema središtu moći u zoni abdomena iz japanskih borilačkih vještina koji se popularno naziva harom. Hara nivo jest razina ljudskog postojanja povezana s akumulacijom energije koja je potrebna da bismo ostvarili naše ciljeve, odnosno našu izvornu namjeru u bilo kojem trenutku. Dok slojevi aure predstavljaju različite frekvencije emocionalnih i misaonih vibracija, a čakre sredstvo energetske komunikacije tih stanja, točke energetskog zračenja na hara nivou jesu centri energetske akumulacije. Tako se u energetskim centrima na hara nivou akumulira energija potrebna za ostvarenje najrazličitijih ciljeva. Hara nivo također omogućuje stvaranje svijesti o našim pravim ciljevima ili izvornoj namjeri te svijest o sredstvima pomoću kojih ćemo našu namjeru ostvariti u materijalnoj realnosti.

Različiti istraživači i tradicije imaju različite mape hara nivoa. Kineski taoizam govori o tri dan tienahara liniju i tri energetska centra na liniji od kojih se dva mogu povezati sa sustavom kineskih dan tiena (centar koji ona zove dan tienom jest donji dan tien iz taoizma, a centar koji zove dušom mogao bi biti taoistički srednji dan tien), ali njen treći centar nije taoistički gornji dan tien, već nešto sasvim drugo. Diane Stein, majstor Reikija, govori o trinaest energetskih centara na hara nivou, ali je po mojem iskustvu njen stvaran doprinos anatomiji hara nivoa jedino u otkriću takozvanog kauzalnog centra i točke koju je nazvala zemaljski chi. Struktura hara nivoa koju sam ja kreirao koristeći navedene izvore i osobna otkrića izgleda ovako. ili središta moći. Barbara Ann Brennan u navedenoj knjizi spominje

Osnovu hara nivoa čini već spomenuta hara linija koja izgleda kao laserska nit koja ide odozgo, iz sfere koju bismo mogli nazvati nebeskom, te se zatim spušta kroz središte našeg tijela prema centru zemlje. Hara linija jest naša osovina, središnja os koja drži sve atome i molekule našeg fizičkog tijela na okupu. Ona nam također omogućuje svjestan kontakt s izvorom naše namjere i predstavlja temelj na kojem počiva svaka naša aktivnost. Tako u procesu otkrivanja čiste izvorne intencije koja leži iza bilo kojeg našeg postupka, duševnog stanja ili situacije u kojoj se nađemo, mi u stvari povezujemo svoju svijest s hara linijom. Da bismo bili svjesni svoje izvorne namjere, hara linija mora biti ravna i neprekinuta te čvrsto povezana sa središtem zemlje.

Prema taoističkim učenjima u prirodi postoje tri izvora energije, odnosno moći. To su nebo (svemir), zemlja (planeta) i čovjek. Hara nivo odraz je ovog modela. Na hara liniji nalaze se tri izvora energije te tri dan tiena kao točke energetske akumulacije i djelovanja kojima upravlja čovjek. Prvi se izvor energije kojom će se puniti tri dan tiena nalazi otprilike jedan metar iznad naše glave. Frekvencija energije koja dolazi iz tog centra jest takva da ovu točku nazivamo izvorom nebeskog čija. Barbara Ann Brennan ovaj centar zove "ID point" ili točkom individuacije jer predstavlja točku Božje manifestacije kroz individualno biće te u sebi istovremeno nosi mogućnost kontakta s nemanifestiranom realnošću. Ja bih dodao da izvor nebeskog čija omogućuje napajanje tri, odnosno sveukupno šest dan tiena kao centara energetske akumulacije onim aspektom univerzalnog energetskog polja koji nazivamo nebeskim ili spiritualnim. Riječ je o veoma finoj i visokoj frekvenciji čiji je najtipičniji efekt stanje svježine, mira i opuštenosti.

Drugi izvor energije na hara liniji nalazi se otprilike metar ispod našeg tijela i zove se izvorom zemaljskog čija. Riječ je o takvoj frekvenciji energije univerzalnog polja koju nazivamo zemaljskom jer je zemaljski či neophodan fizičkom tijelu za preživljavanje, a njegov tipični efekt je osjećaj topline, snage, budnosti i energičnosti. I jedan i drugi izvor energije omogućuju kontakt s mnoštvom različitih frekvencija (i time karakteristika) nebeskog i zemaljskog čija koji se pohranjuje u šest dan tiena ili izvora moći. Treći je izvor energije sam čovjek, sa svojim energetskim centrima koje taoisti zovu dan tien.

Donji dan tien jest centar akumulacije energije potrebne za ostvarenje naših ciljeva i djelovanje u fizičkoj realnosti. On se nalazi otprilike dva prsta ispod pupka i prema Barbari Brennan nalikuje na narančastu lopticu za golf. Riječ je o centru moći najpoznatijem iz istočnjačkih borilačkih vještina - to je, naime, mjesto iz kojeg djeluju praktikanti karatea ili kung fua kada čine stvari koje nadilaze čovjekove uobičajene tjelesne sposobnosti (lome cigle i ostalo). Tako donji dan tien daje čovjeku tjelesnu snagu i pokretljivost, odnosno sposobnost da najspretnijim postupcima ostvari svoju čistu izvornu namjeru u materijalnoj realnosti.

Središnji dan tien Barbara Brennan zove "soul seat" ili sjedište duše. Ovdje nailazimo na energetsku formu onoga što obično nazivamo dušom. Ovaj se dan tien nalazi malo iznad srčane čakre, naravno u sasvim drugoj dimenziji, i izgleda kao plamen svijeće s difuznim plavičastim svjetlom. U središnjem se dan tienu akumulira energija koja će nam omogućiti stvaranje svijesti o našim pravim osobnim ciljevima, o težnjama naše duše, kakve god one bile. Duša teži ispunjenju koje se postiže kroz tjelesno i psihičko zdravlje, sretne odnose s drugima ljudima, ostvarenu kreativnost, rad za opće dobro te ritualni život usklađen s Bogom. Koji će biti konkretni oblici i sredstva našeg unutarnjeg ispunjenja znamo samo mi. Središnji dan tien nam daruje energiju potrebnu za stvaranje svijesti i ostvarenje naših osobnih potreba.

Gornji dan tien nalazi se dva prsta iznad trećeg oka i izgleda kao blještavi dijamant. U njemu se akumulira energija potrebna za stvaranje svijesti o svojim duhovnim ciljevima, kao i energija za ostvarenje vlastitih spiritualnih potreba. Kao što donji dan tien omogućuje ispravnu percepciju naših tjelesnih potreba i sposobnosti, a središnji dan tien psiholoških, gornji dan tien omogućuje ispravnu percepciju spiritualne realnosti i naših osobnih spiritualnih potreba. Osoba kojoj ovaj dan tien funkcionira na zdrav i uravnotežen način svjesna je svog duhovnog puta, svojih učitelja i vodiča, odnosno duhovne tradicije kojoj eventualno pripada. S druge strane, ovaj je centar poznat i pod imenom "scanner" jer omogućuje razvoj sposobnosti kojima je moguće direktno percipirati i utjecati na materijalne i energetske procese, neovisno o vremenu i prostoru.

Tri navedena dan tiena jesu osnovni centri moći na hara nivou. Oni se nalaze na prednjoj strani našeg tijela, u ravnini s hara linijom. Međutim, to nije sve što možemo naći na hara nivou. Na stražnjoj se strani hara linije nalazi još nekoliko zanimljivih centara. Neki od ovih centara već su poznati pod imenima kao što su kauzalni centar ili skupna točka, dok je treći centar moje osobno otkriće i jedino bi ga se moglo povezati s taoističkom točkom pod imenom "ming men". No, ja ću ih zvati stražnjim dan tienima jer i oni su centri energetske akumulacije. Razlika između prednjih i stražnjih dan tiena jest u tome što su tri prednja dan tiena centri u kojima se akumulira energija potrebna za izvršenje određenih energetskih aktivnosti, dok se u tri stražnja dan tiena akumulira energija potrebna za ispravnu energetsku percepciju.

Gornji stražnji dan tien (kauzalni centar) nalazi se iza vratnog dijela kralježnice. Njime percipiramo sebe kao energetsko, nematerijalno ili duhovno biće te smo u svakome trenutku svjesni izvorne namjere vlastitog postojanja kao spiritualnog bića utjelovljenog u materiji. Dakle, kada nešto radimo znamo zašto to radimo, jasna nam je svrha svakog našeg postupka. Tako ovaj centar omogućuje prisutnost u sadašnjem vremenu i prostoru te daje svijest o razlozima našeg postojanja upravo u tome vremenu i prostoru. Popularna new-age ideja o životu "ovdje i sada" ima svoj ekvivalent u ovom centru. Gornji stražnji dan tien skladno funkcionira i aktivan je, između ostalog, ukoliko se osoba drži ravno. Njena kičma mora biti uspravna, bez pogrbljenosti u gornjem dijelu. Osoba koja se ravno drži dominira situacijom u kojoj se nalazi i svjesna je rješenja eventualnih problema u kojima se nađe. Ona je budna i prisutna te je nije lako pokolebati. Kraljevi i aristokracija oduvijek su uspravnim držanjem izražavali svoju statusnu poziciju. Sluge i podanici pognute glave izvršavaju tuđa naređenja, a osobe uspravnog držanja vladaju situacijom. Zato je pravi aristokrat osoba svjesna svojih ciljeva te sposobna da ih ostvari u materijalnoj realnosti. Naša izvorna priroda jest aristokratska jer u njoj leži svijest o tome da nismo samo fizičko biće nego i nešto daleko više od toga. Izvor plemenitosti je u našoj spiritualnoj prirodi, a ne u novcu ili umišljenoj ideji o vlastitoj važnosti. Tako su svijest o izvornom spiritualnom cilju našeg postojanja, centriranost u sadašnjosti te sposobnost vladanja situacijom osnovne karakteristike ovog dan tiena.

Središnji stražnji dan tien nalazi se iza središnjeg dijela kičme, otprilike negdje između lopatica. Poznatiji je pod nazivom "skupna točka" (assemblage point) iz sustava duhovnog razvoja opisanog u knjigama Carlosa Castanede. Castanedin učitelj Don Juan govori o skupnoj točki kao centru percepcije vanjskog svijeta. Dobar dio treninga koji prolaze Don Juanovi učenici tiče se akumulacije energije u skupnoj točki kako bi se ušlo u stanje povišene svjesnosti te se svijet sagledao kao energetska pojava, a čovjek kao svjetlosna energetska lopta. Akumulacija energije u skupnoj točki dovodi do njenog pomicanja, odnosno fluidnosti, čime učenik može pomoću vlastite volje mijenjati svoju percepciju svijeta i prebacivati se iz jednog nivoa realnosti u drugi. Snagom namjere osoba mijenja vlastitu percepciju i postaje svjesna da ona sama svojom percepcijom svijeta kreira vanjske okolnosti svoga života. Time je skupna točka, nazvana tako prema ideji po kojoj je sva ljudska percepcija skupljena u tom centru, također energetski pandan jednoj popularnoj suvremenoj pretpostavci, a to je da čovjek sam kreira vlastitu realnost, bila ona unutarnja ili vanjska.

Donji stražnji dan tien nalazi se otprilike u zoni bubrega, odnosno donjeg dijela kičme. Ovaj centar tiče se načina na koji čovjek percipira samog sebe kao osobu i tjelesno biće, naravno i ovaj puta kroz prizmu nivoa namjere. Izvorna namjera našeg postojanja kao fizičkog bića jest nešto što također spominje Castaneda kada kaže da osoba koja se odluči za duhovni put postaje ratnikom. Osnovna karakteristika ovog centra jest svijest o sebi, svojim unutarnjim stanjima i svojem djelovanju. Ratnik je osoba koja kontrolira svoje strasti, djeluje bez žaljenja, nepogrešiva je i besprijekorna. Svijest o sebi i svojim postupcima omogućuje sustavno usavršavanje svog ponašanja prema idealu koji smo nazvali ratnikom ili "ratnikom svjetla". Tako je i ovaj centar povezan s jednim otprije poznatim i popularnim duhovnim procesom koji se obično naziva samopromatranje.

 

ZVJEZDANI NIVO

Zvjezdani nivo povezan je s izvornom suštinom našeg bića. Iza aure i čakri kao sredstava energetske komunikacije te iza hara nivoa kao razine u kojoj nailazimo na svijest o svojim ciljevima i akumuliramo energiju potrebnu za njihovo ostvarenje, nalazi se zvjezdani nivo koji predstavlja razinu naše izvorne prirode. Na zvjezdanom nivou nalazimo našu pravu individualnu suštinu, neovisno o egu, duši i svim ostalim razinama osobnosti. Naš istinski identitet jest naša božanska priroda. Ova priroda ima sedam osnovnih dimenzija koje se manifestiraju kroz sedam zvjezdanih centara. Zvjezdani centri pred nama otkrivaju fascinantan svijet naše izvorne prirode, sa svim njenim neograničenim potencijalima. Energija zvjezdanih centara provlači se kroz sve energetske centre na nižim razinama te kroz sve stanice i atome našeg fizičkog tijela. Tako zvjezdani centri nisu više točke energetske komunikacije ili energetske akumulacije - to su centri koji, kao i zvijezde, sami zrače vlastitu energiju.

Zvjezdana razina nalazi se jednu dimenziju dublje od hare i predstavlja temelj na kojem počivaju sve ostale razine - hara nivo, aura i fizičko tijelo. Model zvjezdanih centara koji ću ovdje iznijeti uvelike se razlikuje od meni jedinog poznatog sličnog modela, a to je onaj Barbare Ann Brennan. Ona spominje jedan energetski centar na zvjezdanoj razini, zove ga "core star" te navodi i njegove karakteristike. Upravo pod utjecajem njenog modela započeo sam vlastito istraživanje ove razine. U prvo sam vrijeme jednostavno preuzeo njeno tumačenje i smatrao ga konačnim. No, moj se osobni razvoj, kao i razvoj mojih najbližih suradnika, spontano kretao u smjeru dubljeg uranjanja u zvjezdanu razinu, što je ubrzo dovelo do sasvim novog modela ovog nivoa. Naše iskustvo zvjezdane razine u ovom je trenutku takvo da se ona sastoji od sedam osnovnih energetskih centara od kojih svaki predstavlja po jedan od osnovnih aspekata naše izvorne prirode. Svaki je zvjezdani centar povezan s jednom od osnovnih razina Božje kreacije, odnosno jednom od razina onoga što popularno zovemo rajem.

Prvi zvjezdani centar, ako ih promatramo kroz njihovu vezu s rajskim razinama, nalazi se na centralnoj tjelesnoj osi, točno na pola puta između duše i grlene čakre. Prva razina naše izvorne božanske prirode jest bezuvjetna, univerzalna ljubav koja se doživljava kao naša izvorna suština. Zato sam ovaj centar nazvao centrom ljubavi. Karaterizira ga potencijal za ostvarenje potpuno ispunjenih i sretnih odnosa s drugim bićima. Ljubav ovdje postoji sama po sebi, bez potrebe da bude izazvana nekim vanjskim podražajem. Ona je i gradivno tkivo čitavog univerzuma jer u ovome centru svoj izvor također imaju četiri, odnosno pet elemenata (zrak, voda, vatra, zemlja i eter) od kojih je sastavljen svemir. Elementi se ovdje mogu doživjeti u svom najčišćem obliku u kojem oni predstavljaju čistu svijest (zrak), čistu ljubav (voda), čistu energiju (vatra), čistu akciju (zemlja) i čistu komunikaciju (eter). Mistici su oduvijek govorili da je Bog stvorio manifestirani svemir kao kristaliziranu ljubav i zato nije neobično da pet elemenata imaju izvor u centru povezanom s ljubavlju. Svaki zvjezdani centar u sebi također nosi upisan i po jedan primordijalni kod pa tako u centru ljubavi možemo pronaći tip našeg primordijalnog odnosa.

Drugi zvjezdani centar, kao i svi ostali, također se nalazi na centralnoj osi našeg tijela, malo iznad pupka. To je centar koji Barbara Brennan zove "core star" i povezan je s onim aspektom naše izvorne božanske prirode koji nazivamo kreativnošću. Iz tog sam razloga ovu točku jednostavno nazvao kreativnim centrom. Ovdje se nalazi naš sveukupni izvorni kreativni potencijal. U ovom je centru također i izvor zadovoljstva. Životno je zadovoljstvo direktno povezano s ostvarenim ili neostvarenim kreativnim impulsom. Postoje razni načini na koje se kreativni impuls može ostvariti u praksi, međutim u kretivnom centru pronaći ćemo takozvanu "ljubav života" o kojoj govori švedski mistik Emanuel Swedenborg. Riječ je o tipu kreativne aktivnosti koji nama osobno najviše odgovara, odnosno o primordijalnom kreativnom impulsu. Pored ljubavi života u kreativnom centru možemo također naći i osnovne arhetipove kreativne realizacije koje je ezoterijska znanost još u pradavnim vremenima oblikovala u sustav dvanaest znakova zodijaka. Svaki od znakova predstavlja jedan specifičan tip i polje kreativnog ostvarenja, odnosno jedan od osnovnih Božjih identiteta.

Treći zvjezdani centar nalazi se između druge čakre i donjeg dan tiena. Ja sam ga nazvao centrom mira. Ovaj zvjezdani centar u sebi sadrži izvornu zdravu matricu svih organa našeg fizičkog tijela, naše aure i centara na hara nivou pa ga možemo smatrati čuvarom izvorne čistoće naših tijela, odnosno njihove svetosti kao neke vrste Božjeg hrama. Mnogi duhovnjaci smatraju tijelo i materiju nečim niskim, prljavim ili čak zlim. No, ukoliko materiju promatramo kroz vizuru trećeg zvjezdanog centra, doživljavamo je jednako vrijednom i svetom kao i sve druge oblike postojanja ili razine egzistencije. Tijelo je sveta tvorevina, hram duha, a materija sredstvo Božje manifestacije i kreativne realizacije. Zato tijelo treba biti sveto oruđe prosvijetljenom biću koje će se njime koristiti kao sredstvom svojeg ostvarenja u materijalnom svijetu. Izrazom "bodhisattva" moguće je vrlo dobro opisati ovaj zvjezdani centar. Bodhisattva je prosvijetljeno biće koje živi u fizičkom tijelu. Da bismo postigli prosvjetljenje, pored ostalih preduvjeta koji moraju biti zadovoljeni, fizičko će tijelo morati biti zdravo i pročišćeno. Također, da bi prosvijetljena duša ostvarila sebe u materijalnoj realnosti, ona mora imati zdravo i pročišćeno tijelo. Stoga će rad na osvješćenju i oslobađanju ovog centra proizvesti vrlo snažne reakcije u fizičkom tijelu. Zato centar mira ima nezaobilaznu ulogu u svakom procesu iscjeljivanja tijela.

Pored usuglašavanja naših tjelesnih organa i energetskih tijela s njihovom izvornom savršenom matricom, bitna je funkcija ovog centra dovođenje osobe u stanje potpunog mira. Mir će također čovjeka povezati s istinom koja leži iza svih dualnosti, svakog kretanja i svakog procesa. Otkrivanjem primordijalnih polariteta koji se nalaze upisani u ovom centru i njihovom neutralizacijom moguće je ući u stanje dubokog mira. Preko ulaska u stanje mira ljudi se povezuju s onim dijelom svoje prirode koja jednostavno jest sama po sebi, onakva kakva je izvorno stvorena od Boga. Tako je, pored povezivanja s univerzalnom ljubavlju te izvornim kreativnim impulsom, ulazak u stanje mira način da se doživi naša izvorna priroda. U ovom centru svoj izvor također imaju i energije deset planeta našeg planetarnog sustava. Svaka od planeta predstavlja jedno polje osobne realizacije, odnosno tip svijesti i aktivnosti koje su odraz izvornih motivacijskih potreba svakog ljudskog bića.

Četvrti zvjezdani centar nalazi se negdje između kreativnog centra i pleksus čakre te nalikuje na zlatnu kuglu koja je, slično donjem prednjem dan tienu, postavljena malo ispred centralne vertikalne osi. Ovaj centar u sebe skuplja energije do sada navedena tri zvjezdana centra i omogućuje pronalazak odgovarajuće forme preko koje ćemo u materijalnom svijetu ostvariti potencijale zapisane u prva tri centra. Zato sam isprva ovaj centar nazvao koordinacijskom točkom, no ovaj je naziv kasnije promijenjen u centar realizacije jer preciznije opisuje njegovu osnovnu karakteristiku. Karakteristike centra realizacije toliko su fantastične da nalikuju više na čaroliju ili magiju, nego na neku uobičajenu ljudsku funkciju. Naime, ovaj je centar u stanju pronaći odgovarajuću formu za ostvarenje bilo koje naše ideje. Kao magični šešir iz kojeg mađioničar vadi zečeve, golubove, marame ili najrazličitije druge predmete, tako će i centar realizacije iz sebe iznjedriti rješenje za bilo koji problem koji imamo, odnosno formirati put do realizacije nekog našeg opravdanog i prirodnog cilja.

Tip svijesti koji donosi centar realizacije vezan je uz spoznaju svog izvornog identiteta, a on bi glasio - "ja sam manifestirani Bog". Naglašavam da je način na koji osoba sebe doživljava kroz ovaj centar daleko od bilo kakvog egoizma, manije veličine ili prikrivenog sotonizma. Riječ je o svijesti o tome da je Bog u nama, a ne izvan nas i da smo mi manifestirani Bog. Mi smo kralj našeg zemaljskog kraljevstva. Zato se izvor bezuvjetnog ispunjenja koje donosi jednost sa svojom božanskom prirodom nalazi u nama, a ne izvan nas. Radeći na čišćenju ovog centra osoba može postići veoma visok stupanj slobode jer će sebe postupno deidentificirati od vanjskih izvora ispunjenja i centrirati se u svojoj izvornoj prirodi. Ona tada nije ovisna o bilo kakvom vanjskom podražaju, nije vezana za pojedine osobe, mjesta, svoje estetske kriterije ili duhovne učitelje koji bi se nalazili izvan granica njenog vlastitog bića. Zato centar realizcije donosi beskonačno i bezuvjetno unutarnje ispunjenje koje ljudi obično doživljavaju kao stanje ekstaze u zoni pleksusa koja se širi prema ostalim dijelovima tijela te prema van, u našu okolinu. Takvo unutarnje ispunjenje stvara potrebu za slavljem, odnosno za kreiranjem nekog oblika ritualnog života koji neće biti nametnut izvana, već je slobodno odabran i prihvaćen od strane svake pojedine osobe. Ona će takav ritualni život živjeti bez osjećaja dužnosti ili prisile te s neskrivenim užitkom jer je sama, na slobodan način, odabrala životni stil koji joj donosi najveće ispunjenje. Primordijalni kod koji je moguće otkriti povezivanjem s centrom realizacije jest primordijalni identitet.

Navedena četiri zvjezdana centra čine neku vrst cjeline i povezani su s prve četiri rajske razine. One uvelike nalikuju zemaljskim razinama, manifestiranom svemiru, odnosno svjetovnom životu jer je riječ o sferama višeg astrala koje predstavljaju neku vrst energetske matrice prema kojoj je kreiran materijalni svijet. Naime, sve što je stvoreno od Boga možemo jednom rječju nazvati Kreacijom. Prve četiri razine Kreacije u potpunosti su povezane s manifestiranim svijetom, odnosno svjetovnim životom. Svjetovni život ima svoj temelj u odnosima baziranim na ljubavi, u kreativnom radu, u djelovanju za opće dobro te u ritualnom životu. No, pored ove četiri, postoje još tri rajske razine i tri zvjezdana centra čije su karakteristike nešto suptilnije te su povezane sa spiritualnim životom i razinama koje postoje neovisno o materijalnom svemiru. Te su tri razine od posebnog interesa misticima, odnosno duhovno orijentiranim osobama. One su nešto apstraktnijeg karaktera od prve četiri razine i ponekad zahtijevaju poseban životni stil da bi bile prepoznate i uklopljene u svakodnevni život. Međutim, takozvani "svjetovni život" nije ništa manje bitan od duhovnog života. Skladan svjetovni život predstavlja zdrav temelj za duhovni život. Upravo bi zato sve razine egzistencije kod uravnotežene i ostvarene osobe trebale biti ravnopravno zastupljene.

Prvi se od tri gornja centra, odnosno peti zvjezdani centar po redu, nalazi na samom vrhu čela, malo iznad gornjeg dan tiena i zove se centar svetosti. Poniznost, milosrđe, suosjećanje i sposobnost praštanja jesu osnovne karakteristike svijesti koju donosi ovaj centar. On ima jednu nadosobnu dimenziju i prati ga osjećaj pripadnosti velikom kozmičkom bratstvu prosvijetljenih bića koja sebe stavljaju u službu općim, univerzalnim ciljevima. No, taj se cilj redovito odnosi na nesebično pomaganje drugima. Tip ispunjenja koje donosi ovaj centar jest sposobnost radovanja tuđoj sreći i uspjesima, odnosno duboko unutarnje zadovoljstvo koje dolazi kao posljedica davanja i pomaganja drugima. Način djelovanja i pomaganja ovdje je našto pasivnijeg karaktera i obično poprima oblik neke duhovne aktivnosti kao što je molitva, njegovanje ili iscjeljivanje. Centar svetosti također donosi svijest o sebi kao svjetlosnom biću, slobodnom svemirskom putniku koji se zajedno s ostalim dušama kreće prema izvoru svjetlosti, odnosno prema sjedinjenju s Bogom. U ovom centru nalazi se i izvor sedam iscjeljujućih zraka koje mnogi napredni iscjelitelji navode kao bitno sredstvo njihovog rada.

Slijedeći, šesti zvjezdani centar nalazi se desetak centimetara iznad glave i zove se centar jedinstva. Njega karakterizira svijest oslobođena bilo kakvog procesa ili suprotnosti, odnosno povratak u stanje izvorne jednosti. Preko ovog centra moguće je ući u samadhi, u stanje jednosti s Bogom. Međutim, za razliku od četvrtog zvjezdanog centra gdje se Božja priroda doživljava u manifestiranom aspektu, centar jedinstva omogućuje doživljaj Boga u svim njegovim aspektima, dakle i u nemanifestiranom stanju, onakvog kakav uistinu jest izvan svih oblika, bilo materijalnih ili energetskih. O izvornoj se prirodi Boga može malo toga reći, međutim, može se ponešto reći o praktičnoj vrijednosti iskustava koja donosi ovaj centar. S obzirom da se postojanje suprotnosti u centru jedinstva doživljava kao iluzorno, ovdje ćemo naići na ono što se popularno zove vjerom.

Naime, nepostojanje suprotnosti, odnosno napuštanje dualnosti, u potpunosti isključuje postojanje bilo kakve sumnje. Kako ovdje ne postoji nikakva razlika između subjekta i objekta i nema procesa, tako nema niti sumnje koja je po svojoj prirodi proces. No, vjera koju donosi šesti zvjezdani centar ponešto se razlikuje od vjere u tradicionalnom religijskom smislu. Prava vjera morala bi biti posljedicom osobnog duhovnog iskustva. Vjera u objavu koju je donio netko drugi, makar to bio i vrhunski duhovni autoritet, ne spada u domenu osobnog iskustva i samim time ne može se nazvati znanjem. Ukoliko osoba nema vlastito duhovno iskustvo, ona neće biti u stanju sebe na ispravan način uskladiti sa svojom spiritualnom prirodom i živjeti u skladu s njom. Tako ovdje nije riječ o vjeri utemeljenoj na obiteljskoj ili nacionalnoj tradiciji, odnosno vjeri zbog toga što bi iz nekog razloga bilo dobro da se vjeruje. Riječ je o vjeri koja proizlazi iz nepostojanja sumnje u Boga kao svoje najdublje, izvorne prirode. Iz te će vjere osoba moći izgraditi osobine kao što su optimizam, povjerenje, prepuštanje, sigurnost, mir, nepostojanje straha, ljutnje ili tuge zbog odvojenosti od Boga. Ovdje više nema razloga za otuđenost, već je osoba u stanju živjeti u harmoniji sa sobom, drugim ljudima i prirodom. Ekološka svijest proizlazi iz činjenice da ne postoji suštinska razlika između životnih oblika i da su svi oblici međusobno povezani. U spiritualnom smislu osoba s pročišćenim šestim zvjezdanim centrom postaje svjesna sebe kao "kralja nebeskog kraljevstva", tvorca vlastitog univerzuma u kojem ne postoji ništa što nije ona i što bi bilo odvojeno od nje. Bog je jedan, ali to ne znači da postoji samo jedan pravi Bog, već da je sve što postoji Bog, da nema ništa što nije Bog. Bog je sveprisutan i predstavlja jedinstvenu izvornu suštinu svega što postoji i svega što ne postoji.

Sedmi zvjezdani centar vodi nas još dublje u mističnu prirodu Boga. On se nalazi otprilike tridesetak centimetara iznad glave i povezuje nas sa sedmom razinom raja. Kad se netko nalazi u "sedmom nebu" tada, između ostalog, ima osjećaj kao da lebdi i ne osjeća nikakvu patnju. Upravo su ovo dvije najtipičnije karakteristike sedmog zvjezdanog centra. Zato bi njegovo ime moglo biti centar savršenstva. Razlog za ovakvo ime jest u tome što ovdje sebe doživljavamo kao savršeno biće koje je samo sebi izvorom ljubavi, sreće, znanja ili istine. Mi smo ta ljubav koju tražimo, u nama je svo potrebno znanje, mi smo cjelovito i savršeno biće potpuno ispunjeno samo sobom. Postojanje se ovdje doživljava prije kao Božji san, kao iluzija stvorena u svrhu samoprepoznavanja. Tako ovdje nailazimo na svijest o nepostojanju patnje. Razlika između centra realizacije (u kojem se također nalazi svijest o sebi kao Bogu) i sedmog zvjezdanog centra jest u tome što preko centra realizacije mi svjesno kreiramo vlastitu realnost, a ovdje je svako kreiranje potpuno suvišno. Mi već jesmo cjelovito i ostvareno biće i svaka će akcija samo narušiti izvornu ravnotežu i savršenost.

Razlika između šestog i sedmog centra jest u tome što je šesti centar povezan sa spoznajom izvorne Božje prirode, a kod sedmog centra nema više nikakvog spoznavanja. Ovdje je prije riječ o doživljaju Boga kroz stanje potpune slobode i rasterećenosti. Zato ovaj centar prati iskustvo statičnosti, ne-djelovanja, jednostavnosti i običnosti te potpune sigurnosti i zaštićenosti. Kako je sedmi zvjezdani centar po svojim osnovnim karakteristikama mističan, tako on naizgled nema prevelike veze s pojavnim svijetom i svjetovnim životom. No, mogućnosti njegove praktične primjene jesu velike. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, sposobnost da, pored rada i aktivnosti, svjesnim ne-djelovanjem postignemo svoje ciljeve, mir i sigurnost u sebe, ljubav prema sebi, zadovoljstvo i sveznanje jesu poželjna unutarnja stanja koja sasvim sigurno predstavljaju zdravu osnovu za bilo kakvu konkretnu aktivnost. Zato je ovaj centar neka vrsta kreativnog i spiritualnog uzora (učitelja) koji se nalazi u nama samima te nas vodi prema potpunom samoostvarenju. On je savršena matrica nas samih i zato bismo mogli reći da je ovo centar putem kojeg se Bog manifestira kao savršeno ljudsko biće.

Pored navedenih sedam zvjezdanih centara postoji ih još sedam koji se nalaze iznad navedenih i tvore niz niz koji vjerojatno ide u beskraj. Međutim, smatram da je o zvjezdanim centrima iznad sedmog suvišno govoriti. Osobe koje uspiju osvijestiti i pročistiti sedam osnovnih zvjezdanih centara moći će same otkriti karakteristike onih koji se nalaze iznad njih. Karakter ovog teksta ne dozvoljava temeljitije bavljenje ovom temom, ali je i karakter viših zvjezdanih centara takav da je o njima bolje šutjeti. Razlog za šutnju nije mistifikacija, već su karakteristike ovih centara izrazito suptilne pa je o njima teško govoriti. Zato je meditacija na energetske centre jedini pravi način da se ostvari neposredno i osobno iskustvo dimenzija svijesti o kojima je ovdje riječ. Mapa koju sam ovdje iznio može poslužiti kao pomoćno sredstvo, ali mapa nije teritorij i stoga bih želio čitatelje uputiti na praksu kojom je, nasuprot verbalnim informacijama, moguće steći i istinsko praktično znanje.

 

©Tomislav Budak, rujan 2000, http://www.tomislavbudak.com/