Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Jasno?a je sve!

 


Naš je um, bez konkurencije, naj?udesnija stvar u našem životu. ?injenica da nam netko može uputiti stanovite rije?i i da ih mi možemo razumjeti je nevjerojatna. ?injenica da možemo vidjeti jedni druge. ?injenica da se ?itav ovaj svijet pojavljuje. ?injenica da u svom umu imamo kapacitet za mir, radost, transcendentnost, ljubav itd., te da što dublje u njega zaranjamo, to bolja situacija postaje. Plus, naš je um prirodno miran – zapravo je prirodno blaženstven. Sve je to skoro pa nevjerojatno, a mi hodamo naokolo s tim blagom svo vrijeme.


Meditacija na um

Meditaciju na svoj um možemo zapo?eti pra?enjem svojih misli koje su nekako poput oblaka koji nadiru i nestaju u prostranstvu našeg uma koji je poput neba. Na te misli ne trebamo reagirati niti ih promišljati. U po?etku naš um možda ne?e nalikovati vedrom nebu ve? možda više budu zamjetne zna?ajne koli?ine naoblake bez tra?ka vedrine. Nemojmo reagirati, samo pratimo prolazak tih oblaka. A onda se zapitajmo malo o onome što se odvija ispod te naoblake:

“Otkud dolazi svaka ova misao? Kamo ide? Što je ona? Gdje je ona? Što je ovaj prostor izme?u kraja jedne misli i po?etka druge?”

Ovo bi trebalo izvesti u duhu opuštenog eksperimenta. Ako provjerimo, vidjet ?emo da ne možemo razdvojiti predmete svojih misli od misli ili svjesnosti koje ih zahva?aju, isto kao što ne možemo razdvojiti val od oceana ni odraz u ogledalu od samog ogledala.

Možete li uop?e i pomisliti na objekt koji nije znan umom? Svijet ne postoji van našeg doživljaja svijeta.  Ono što se dešava u vašem svijetu, na primjer, je vaš doživljaj doga?aja. Ako pokušate na?i nešto više, ne?ete uspijeti. Vaš svijet se ne može odvojiti od vašeg doživljaja svijeta, ne možete pokazati neki svijet van vašeg doživljaja svijeta. ?im to napravite, vi ga proživljavate.

Jedan tradicionalni primjer koji nam pomaže shvatiti kako je sve prirode uma su ocean i valovi – ne možemo „povu?i ravnu crtu“ izme?u oceana i njegovih valova. Isto je slu?aj i s našim mislima i njihovim objektima kao što su oblici, zvukovi i sl. Svi oni proizlaze poput valova iz oceana našeg korijenskog uma. Koje pojavnosti i iskustva proizlaze poput valova ovisi o tome koji karmi?ki potencijali dozrijevaju. Sve je prirode uma, ništa ne postoji van uma.

 

Karmi?ki film

Kad radimo ovu meditaciju, po?injemo promatranjem svojih misli. To je nekako kao da gledamo karmi?ki film, pojavnosti u valovima nadiru uslijed vjetrova karme koji se dižu nad oceanom našeg korijenskog uma.

Val je zapravo samo aspekt oceana.

 

Unutarnja svjetlost

Umjesto da smo stalno preokupirani najpovršnijim pojavnostima, u ovoj meditaciji na um možemo nau?iti prepoznati svoju unutarnju svjetlost koja nam omogu?ava sva iskustva koja imamo, koja je uvijek prisutna i dostupna. Kako Geshe Kelsang kaže, samo je naš um „dovoljno jasan da može percipirati objekte.“ On je sama animacija. On je život.


*podrobna objašnjenja o prirodi i funkciji uma te iscrpne meditacije na um možete prona?i u knjigama Razumijevanje uma i Tantra Mahamudre
Budisti?ki centar Kailash