Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Poruke s one strane o manipulaciji ?ovje?anstva i bliskoj nam budu?nosti - Montague Keen - dio


01. srpanj 2012.


Ništa nije politi?ki ispravno što je moralno pogrešno. ( Abraham Lincoln )

Promatrajte na što se spremaju vaše vlade. Prona?ite svoj glas: jer imate ga. Navedite razloge zašto nije u najboljem interesu ve?ine da udovolji njihovim novim zahtjevima. Vlade bi trebale odgovarati narodu, a ne Smutnji. Mnogo je novih ‘zakona’ koji se tajno donose, a kojih ste potpuno nesvjesni. Sve do sada bili su veoma uspješni u njihovom skrivanju. To se više ne može doga?ati. Oni su otkriveni. Nemaju se kamo skriti.

Niste o?ekivali bankovni skandal, koji je uništio živote mnogih, da bude otkriven. Pogledajte pažljivo banke i one koji ih podržavaju te ih brane bez obzira na patnju i poteško?e za koju su odgovorne. Nikada nisu bile ustrojene za dobrobit ?ovje?anstva. Pogledajte one koji rukovode tim bankama. Svi su istog porijekla. Pa što vam to govori? Rije? je o koncentriranim naporima da se uništi život kakav poznajete. Stajali ste i gledali kada je vaš brat izgubio ku?u i posao. Niste u?inili ništa. Sada svjedo?ite preuzimanju vaših zemalja. Da li ?ete dozvoliti uništenje tih zemalja prije nego što nešto poduzmete? Kada ?ete prona?i svoj glas? Da li ?ete ponizno stajati i gledati gozbu lešinara?

Vrijeme je da u?inite nešto, moji prijatelji. Vi ste 99%. Nemojte nasjedati govorancijama koje kruže da bi vas se uljuljkalo u lažni osje?aj sigurnosti. Sa umovima se petljalo; njih se može izmanipulirati i usaditi u njih informaciju kakvu god Smutnja odabere. Ljudsko bi?e može biti klonirano za 36 sati: toliko je Smutnja napredna. Nikada ne možete biti sigurni da osoba koju gledate zapravo i jest osoba za koju vjerujete da je pred vama.

Ne možete si priuštiti pogreške. Odluke koje donosite imaju dalekosežne posljedice. Uvijek sam vam govorio da to ne?e biti lak put. ‘Ljudi’ s kojima imate posla nemaju morala. U potpunosti su nesposobni za bilo kakvu ljudsku empatiju. Samo trebate pogledati u svoju povijest da steknete bar tra?ak dojma s ?ime imate posla. Svako zlo koje se dogodilo na vašem svijetu bilo je osmišljeno i provedeno od strane Smutnje. Trebate se probuditi u stvarnost s ?ime imate posla. Nemate vremena za gubiti. Oni iskorištavaju svaku sekundu svakoga dana pokre?u?i ostvarivanje svojih planova.

Mnogo puta sam govorio o važnosti LJUBAVI. Morate po?eti od sebe. Ukoliko ne volite i ne prihva?ate sebe, kako možete o?ekivati od drugih da vas vole i prihva?aju? Nemojte pasti pod utjecaj holivudske verzije LJUBAVI; to je pažljivo isplanirano da bi zarobilo umove lakovjernih i da bi stvorilo lažan osje?aj stvarnosti. Ti isti ljudi kontroliraju banke, itd. i njihov krajnji cilj je uništenje ?ovje?anstva. 2000 godina planiranja utrošeno je na OBMANU koju sada osvještavate. Oni su imali 2000 godina za planiranje – vi imate 6 mjeseci da se OSVJESTITE i poduzmete nešto; to bi vam trebalo prikazati vašu poziciju. Vatikan, London City i Washington D.C. imaju samo JEDAN GLAS. Tek osvještavate tu ?injenicu, sada, ovako kasno. Oni su kovali urote protiv vas 2000 godina. Ni kamen nisu ostavili netaknut u svojim naporima da vas unište. To je ?injenica sa kojom se sada morate suo?iti i prema njoj djelovati. Kada sam još bio na Zemlji, patio sam jer nisam želio biti dio “plana“. Mogao sam se suo?iti sa svojim prelaskom s ljubavlju u svome srcu i znanjem da imam ?istu savjest. Vi ste na Zemlji samo za još kratko vrijeme, tako da je važno u?initi pravu stvar.

Napokon, znanstvenici i lije?nici progovaraju. Više ne mogu živjeti sa izobli?enjima istine koje su bili prisiljeni prikazivati javnosti punoj povjerenja. Ti ljudi su uzeli svoje živote u svoje ruke da bi vam pomogli u stvaranju vrijednih sudova u vezi dezinformacija o lijekovima, medicinskim tretmanima itd. Promjena u energiji Zemlje omogu?ava tim ljudima da kažu svoju istinu. Dolaze vas spasiti. Poslušajte ih prije nego slijepo prihvatite ono što vam je predstavljeno kao norma. Kada u?enicima nisu dane prave ?injenice tijekom medicinskog obrazovanja, kako možete vjerovati savjetu koji vam se daje u vezi sa vašim zdravstvenim problemima? Kao u?enici, oni su prihvatili bez pitanja sve ?emu su podu?avani. Uvijek imajte u vidu prirodne lijekove osmišljene od Boga Ljubavi tako da ne patite od bolesti dok ste na Zemlji.

Smutnja želi “srediti“ populaciju. Da li ste se s tim složili? Ne. Tada preuzmite odgovornost za sebe i one za koje ste odgovorni. Vaša je dužnost tako postupati. Vi radite u susret miru i harmoniji svih ljudi. Ne smijete zaboraviti i ravnopravnost. Došli ste na Zemlju da biste to ostvarili. To je vaš projekt. Vrijeme je da ga provedete. Veronica bi vam rekla da sam bio izvrstan u “provo?enju“. Nikada nisam dopuštao da pustim korijenje. Vi živite u najuzbudljivije vrijeme u povijesti. Uživajte u izazovu. Znajte, unaprijed, da ?ete uspjeti; o tome nema sumnje. Molim vas, dijelite informacije i podržavajte jedni druge. Zajedno ste jaki. Nikada se nemojte bojati re?i istinu.

Mnogi od vas su pogo?eni promjenama u Energiji. To je, na žalost, neizbježno. Pokušajte se nositi s tim. Nemojte se uzbu?ivati. Kada se dogodi velika promjena, možete se osjetiti “pripitima“ ili kao da ste pod utjecajem narkotika. To se vaš mozak prilago?ava: potrebno je nešto vremena da se na to naviknete.

Moja draga, tvoj se posao umnožava svakoga dana. Sve je više zahtjeva prema tebi. Nije mogu?e svima odgovoriti. Jednog dana, možda, mogla bi dobiti pomo? da se nosiš sa ogromnim brojem elektronskih poruka. Prekrasno je da toliki žele ostvariti kontakt. Doista smo zahvalni za njihove dobre želje. Mnogo dobrih stvari je u planu i ne?e pro?i dugo prije nego što ugledate plodove vašeg truda.

Moja draga, molim te, pokušaj se malo odmoriti. Daleko se previše naprežeš. Obi?avali smo imati mnogo odmora kada sam ja radio; ti, s druge strane, nisi uzela niti jedan od kada sam prije osam godina preminuo. To nije dobro za tebe. Dijelim tvoje uzbu?enje i mogu shvatiti tvoj poriv, ali trebaš se pobrinuti za sebe. Molim te, u?ini to zbog mene.

Morate biti jaki; sigurni u spoznaji da se zauzimate za istinu i pravdu za sve.

Moja draga, uvijek sam s tobom. Tvoj voljeni, Monty8. srpanj 2012.


Kretanje prema Svjetlu dobiva na snazi. Molim vas da u?inite najviše što možete da biste odaslali Svjetlo do onih koji ga nisu, do sada, prigrlili. Shvatite da je iznimno teško nekima preuzeti odgovornost za svoje vlastite živote. Oni su dopustili religijama da upravljaju njihovim životima tako da im ponovno preuzimanje odgovonosti ne pada lako. Smutnja, s druge strane, nikada ne propušta prilku da sprije?i dijeljenje Svjetla. I ti si iskusila takav incident na svojoj koži, ovoga tjedna. Neki nemaju dovoljno hrabrosti da se jave i budu uvršteni. Oni pri?aju pri?u, ali ne uspijevaju je oživotvoriti.

Zahvalan sam Penny P. što te upoznala sa namještanjem atlasa.

IZNIMNO JE NUŽNO DA SVI RAZUMIJU ŠTO JE U?INJENO LJUDSKOJ RASI TAKO DA MOGU BITI KONTROLIRANI I MANIPULIRANI.

Atlas je prvi kralježak i u ve?ine ljudi je iš?ašen ili uganut. To stanje vodi do ?itavog niza fizi?kih i psiholoških poteško?a i bolesti. Rotacija uzrokuje smanjenje dijametra luka u bazi lubanje i kanala kralježnice. To ometa normalan tok informacija izme?u mozga i tijela kroz karotidne i kralježne arterije, limfni sustav, teku?inu unutar centra kralježnice, sustav moždanih ovojnica i kralježnice.

Moja draga Veronica, sama si ve? iskusila zahvat i uvi?aš važnost te prilagodbe za svakog pojedinca. Objasnio sam, nedugo nakon mog prijelaza, da su poduzimani zahvati nad ljudskom rasom. Nisi razumjela na što sam pokušavao ukazati. Sada vidiš cijelu sliku. To je posebna vrsta namještanja koju mogu provesti samo oni koji su posebno obu?eni za izvedbu tog zahvata. Iznimno ga preporu?am. To ?e olabaviti stisak koji Smutnja ima nad ?ovje?anstvom. To bi još jednom proizvelo slobodoumna Bi?a Svjetla. Osobito je važan za mlade, i edukacija o tome. Može se u?initi u bilo kojoj dobi. Taj poreme?aj je uzrokovao neizrecive probleme i bolesti ?ovje?anstvu i zbog toga je i osmišljen. To je sve dio bu?enja. Vaše tijelo je vaša odgovornost.

Rekao sam vam da vam ne?e biti lako suo?iti se s realnoš?u o tome što je bilo u?injeno ?ovje?anstvu. Dijelio sam tvoju bol dok si ?itala što je u?injeno irskom narodu da bi se uništila njihova DNA, svi dokazi njihove veli?anstvene prošlosti i njihova uloga u civilizaciji svijeta. Tako je važno da se Irci probude i nau?e svoju pravu povijest te da razumiju zašto ih je Vatikan držao pod kontrolom putem STRAHA. ?ega se to Vatikan boji?

Zašto je toliko irske djece ukradeno? Zašto ih toliko nestaje bez traga, gdje god Vatikan ima kontrolu? Kevin Annett otkriva ?injenice. Ve? je obavio istraživanje i našao dokaze. Da, teško je povjerovati da kanibalizam još uvijek postoji. On može biti zaustavljen samo tako da se o njemu osvijesti javnost.

Zla zavjera koja je skovana prije 2000 godina ne?e uroditi plodom. ?ovje?anstvo uzima natrag mo? u svoje ruke i jasno sagledava po prvi puta kako su bili korišteni i zloupotrebljavani od nekolicine. Zajedno, možemo vratiti ovu planetu. Stvorit ?emo bolji svijet za sve u kojemu ?e rat biti stvar prošlosti. Bit ?e vrijedno napora i žrtvi koje biste mogli istrpjeti da bi se svim ljudima vratio mir i pravda. Nemojte se zamarati lažnim izjavama Smutnje. Njihova jedina zada?a je da potaknu STRAH. Vjerujte u vodstvo Boga Ljubavi i zamolite za znak kad god ste u sumnji. Budite svjesni planova Smutnje svakoga trenutka tako da ne budete zalu?eni u vjerovanje njihovim pri?ama. Planovi 99% koji žele mir oni su koji ?e se ostvariti. Toliko je informacija o tome na internetu. Samo je pitanje ujedinjavanja i ne dozvoljavanja Smutnji da vas zastraši. Toliko ste blizu cilja. Kako se budite u velikom broju, oni bespomo?no blijede. Zlato im ne?e kupiti ono što žele: iznevjerilo ih je. Oni su u šoku!

Ljubav ?e vladati vašim svijetom, ponovo. Svi strahovi, podjele i lažne religije izblijedit ?e i postati daleko sje?anje. Ljudi ?e preuzeti kontrolu nad organiziranjem obavljanja onoga što se mora u?initi da bi se priskrbila dobra, cjelovita hrana, ?ista voda i prirodni lijekovi onima koji su ih potrebiti. Dobri ljudi se ujedinjavaju i planiraju kako se to može obaviti bez previše prekida. Jednom kada kontrolni sustavi budu odstranjeni, ?ovjek ?e biti slobodan da sam donosi ispravne odluke. ?udesno je što se sve može napraviti kada ljudi sura?uju.

Bit ?emo uz vas na svakom koraku puta da bismo vam pokazali put. Besplatna energija ?e biti ogroman korak naprijed u olakšanju života za sve ljude. Samo je stvar osposobljavanja. Sve je spremno. Sve je testirano i funkcionalno.

S ljubavlju u vašim srcima i vjerom u bolju budu?nost za sve, nastavimo dalje stvarati tu budu?nost puni povjerenja.

Pazi na sebe, ljubavi moja. Pomo? stiže. Uvijek, tvoj voljeni, Monty.15. srpanj 2012.


Ulazite u posljednji stadij odstranjenja svega što je od tame u vašem svijetu. Mnogo više vas podiže glave iz programiranog stanja kontrole. Odstranjujete blokadu koja je nametnuta ?ovje?anstvu. Vi, napokon, uživate slobodu koja vam je bila uskra?ivana. Draga, neposredno nakon mog preminu?a, rekao sam ti da je ?ovje?anstvom manipulirano. Sada u potpunosti razumiješ i možeš pomo?i drugima informacijama koje se ti?u poravnanja atlasa, omogu?avaju?i ljudima da postanu bi?a kakvima su osmišljeni biti. Mra?na Smutnja ?e na vaš put staviti sve što može da bi sprije?ila osvještavanje ?ovje?anstva. Nikada nisu željeli da te informacije postanu dio javnog znanja. Važno je da osvjestite do koje je mjere kontrola provo?ena nad vama. Vaše vijesti su kontrolirane diljem svijeta. Svi sviraju po istim notama. Novine tek malo mijenjaju vijesti da bi se doimale autenti?nima. Tako se postupa da bi kontrolirali i manipulirali vašim umovima, pa da budete cijelo vrijeme spremni i voljni vjerovati što god vam kažu te da budete podatni i pokorni njihovim naredbama. Re?eno vam je da “zakon“ ili “ustav“ predstavljaju ono što morate poštivati. Pa, tko je uop?e tako odlu?io?

Ljudi bi se trebali ujediniti i složiti oko toga što se treba prihvatiti. “Zakoni“ se donose svakoga dana, a da toga niste svjesni sve dok, naravno, “ne prekršite zakon“. Vlade bi trebale biti izabrane od naroda za narod, a ne tek za korist bankara. Živite u svijetu obilja, ali ga ne dijele svi. Prestanite dopuštati da se vama manipulira. Prestanite gledati podjele koje su kreirane da bi se omogu?io izmanipulirani sukob. Ulazite u razdoblje oporavka kada se od vas o?ekujete da preuzmete osobnu odgovornost za svoja djela te da se više ne ponašate poput ovaca.

Budite sposobni suo?iti se sa sobom u ogledalu i budite ponosni da vaša djela ne nanose štetu niti jednom ?ovjeku; da ste se ponijeli pošteno i ?asno prema svima koje ste sreli na svome putu. Oprostite nesigurnima koji svaki ?as iskrsavaju. Svatko od vas ima svoj put koji treba slijediti i bit ?ete tako i vo?eni.

Korumpirani se koprcaju dok im vrijeme isti?e. Bit ?e im pružena mogu?nost da se iskupe, da promijene svoj na?in života. Neki ?e prihvatiti, a neki odbiti te ?e ih se odstraniti sa Zemlje. Osveta NIJE vaš na?in. To je proizvod Smutnje. To je trodimenzionalno razmišljanje. Vi se trebate izdi?i iznad svega što je trodimenzionalno. Molim vas, nemojte gubiti svoje dragocjeno vrijeme na inzistiranju uhi?enja. Ohrabruje vas se u tom pravcu da bi vas se zadržalo u trodimenzionalnom na?inu razmišljanja. Vrijeme je da nastavite dalje sa svojim novim po?etkom, potpuno novim na?inom života na planeti Zemlji koji ?e donijeti radost svima koji ?e u njemu sudjelovati.

Mnogi dobri i pošteni ljudi istupaju da podijele svoju istinu i iskustva sa vama u pokušaju da ujedine sve dobre ljude na Zemlji. To se nije doga?alo tisu?ama godina. To je ono što ste došli obaviti na Zemlju. Mi možemo vidjeti da se sve lijepo slaže. Rasa ili porijeklo ne smiju biti prepreka. Ljudska rasa se mora združiti u jedinstvo. Oni me?u vama koji nisu ljudi trebali bi se vratiti odakle su i došli. Njihovo namjerno uništavanje vašeg planeta i ?ovje?anstva bit ?e neko vrijeme ispravljano. Bit ?e vam pružena pomo? u svakom pogledu da obnovite svoju planetu i ?ovje?anstvo. Upravo kao što je Smutnja kovala svoje planove da uništi ?ovje?anstvo, i mi smo napravili svoje planove za obnavljanje života na Zemlji u onoj mjeri kvalitetnog kao što su ga uživali u drevnim vremenima kada je život življen u potpunosti. Ljubav je prevladavala i svi su uživali slobodu.

Uvjeravam vas da stvari napreduju. Smutnja to nikada ne?e priznati. Oni vas žele zadržati u mraku pod svojom kontrolom do posljednjeg trenutka. Neki od njih uzmi?u iz tame. Oni po?inju uvi?ati koliko su zli bili njihovi planovi i žele biti spašeni. Mnogi od njih su toliko zli da bacaju sjenu tame kamo god pošli. Više ne mogu skrivati svoje zle namjere. Svakim danom postaje sve o?itije i oni imaju poteško?a zadržati svoje obli?je, jer sve više vas postaje svjesno i budno.

?ovje?anstvo je toliko toga moralo pro?i. Promjene na tijelu, manipulaciju poviješ?u i izvrtanje svih ?injenica. ?ovje?anstvo je bilo u divljini konfuzije 2000 godina, ali je PREŽIVJELO SVE ŠTO MU JE U?INJENO I ZATO JE JOŠ SNAŽNIJE. NJEGOVO NOVO STE?ENO ZNANJE GA JE U?INILO NEUSTRAŠIVIM. Takvo je 99% koji ?e se ujediniti u harmoniji da bi nastavili u budu?nost koju ste prije ovog trenutka mogli samo sanjati.

Daleko smo napredovali od kada sam preminuo 2004. godine. Mi u Duhu vidimo puninu razmjera velikog bu?enja. Doista nam je radosno to promatrati. Naše velike zahvale usmjerene su prema svima koji su pomagali, jer je svaki napor važan u velikoj shemi stvari. Doista je bio u pitanju timski rad. Zajedno možemo pomicati planine; a i ho?emo… sada nas ništa ne može zaustaviti.

Želio bih se zahvaliti svima koji su donirali fondaciji Montague Keena. Veronica je snosila trošak osam godina. Sada, od nje se o?ekuje više. Ona treba putovati da bi sudjelovala u raznim doga?anjima i da bi posjetila druge organizacije i sl. Važno je da se poruka objavi i dopre do sviju. To ?e joj olakšati misli u ovim teškim, no uzbudljivim vremenima.

Radujte se budu?nosti. Pred vama je prekrasna budu?nost. Oprostite onima nižih vibracija koji su stvorili zbrku u vašim životima. Zaslužili su žaljenje, jer nikada nisu iskusili radost ljubavi ili prekrasan osje?aj pripadanja koji ljubav, sama po sebi, unosi u vaše živote. “Vodite ljubav, a ne rat“ trebao bi biti vaš moto!

Nastavljamo i napredujemo, moja ljubavi, na najuzbudljivijem putovanju u povijesti univerzuma.

Zauvijek tvoj voljeni suprug, Monty22. srpanj 2012.


Znanje je mo?, a dijeljenje znanja je klju?no u ovo vrijeme velikih previranja i promjene. Smutnja traži na?ine da vas održi u hipnoti?kom snu iz kojega se budite. Na konferenciji koju si pohodila, ju?er, slušala si neke od najbudnijih i najsvjesnijih ljudi koji su posvetili svoje živote službi ?ovje?anstvu. Njihov rad je klju?an i mora privu?i pažnju ?im više ljudi. To je timski rad. Svaka pomo? se mora pružiti da bi se omogu?ilo da poruka stigne do svih. Kontakte koje si ostvarila pomo?i ?e ti u otvaranju o?iju u to što planiraju psihopati koji “vladaju“ vašim svijetom. To je, napokon, njihova posljednja šansa za preuzimanje i stvaranje njihovog Novog Svjetskog Poretka.

Oni gledaju na Olimpijadu u Londonu kao prolaz u Novi Svjetski Poredak. Namjeravaju stvoriti nered da bi izazvali toliki STRAH da ljudi pristanu na gotovo sve da bi se osjetili sigurnima. U pitanju je ZAMKA. To je ista stara formula: djelovala je 11. rujna, djelovala je 07. srpnja.

To je OGROMNO. Ovo je njihova posljednja prilika da ostvare Novi Svjetski Poredak koji su planirali i prema kojemu su djelovati toliko dugo. Probat ?e iskorisiti projekt Plava zraka (Bluebeam), lažne svemirske brodove; u stvari, sve što je u njihovom arsenalu u ovom, posljednjem njihovom pokušaju da preuzmu vaš svijet.

Nisu uzeli u obzir vaše bu?enje. To je razlog zašto stavljaju više smrtonosnog fluora u vašu vodu koju mnogi od vas piju, udišu i u kojoj peru kosu. Ona se nalazi u ledu u vašim pi?ima, u pivu i gotovo u svemu što konzumirate. Trebate se zaštititi kao i svoje obitelji od tog smrtnonosnog napada na sve vas. Da li ste dali dopuštenje ili se složili s upotrebom tog otrova? Da li ste ikad upitani da li to želite? To je zlo?in protiv ?ovje?anstva.

Thomas Sheridan ima jedinstvenu sposobnost da upotrebi prave rije?i da bi oslikao sliku koja trenuta?no budi ljude u to kako djeluje kontrolni sustav i što ?ovje?anstvo može u?initi u vezi s time. On je ?ovjek mnogih talenata koji ih je spreman upotrijebiti da bi spasio svog brata ?ovjeka od najgoreg preuzimanja vaše planete. Sve koje si srela koriste njegove vještine da bi istražili i otkrili što se doga?a i kako to sprije?iti.

Ništa se ne doga?a slu?ajno. Bilo je planirano da Olimpijada bude održana u Londonu tako da se njihovo dramati?no preuzimanje odigra tamo. Nikada nisu namjeravali da takozvani “fijasko“ zaštitarske tvrke bude objavljen. Uvijek su namjeravali upotrijebiti trupe da bi kontrolirali mase. Kao i obi?no, lutke izvršavaju svoja nare?enja – isti ljudi koji vam dolaze tražiti vaš glas i koji daju obe?anja za koja dobro znaju da ih nikada ne?e ispuniti. Zašto im nastavljate vjerovati da ?e u?initi ono što je najbolje za vas? Njihova vjera je uz Smutnju i uvijek ?e i biti.

Možete vjerovati samo onima koji su posvetili svoje živote obra?aju?i vašu pažnju na istinu. Ljudi poput Davida Ickea, Iana R. Cranea, Briana Gerrisha i mnogi drugi koji putuju diljem svijeta da bi podijelili svoju istinu. Oni neumorno rade da bi vas zaštitili od katastrofe. Poslušajte što imaju re?i. To je vaša jedina prilika za preživljavanje. Došlo je vrijeme da napravite izbor. Da li ste spremni ustati i odlu?iti se? Realno, 99% ne može biti utišano i Smutnja to zna. Njihov jedini strah je da ?ete se osvijestiti u tu ?injenicu.

Sada su se reflektori okrenuli ka Vatikanu i tome kako je uspio potajno kontrolirati vašu planetu dok su se svo vrijeme skrivali iza MASKE ljubavi, odanosti i tolerancije. Kako se veo diže i sva strahota njihove kontrole postaje o?ita, to je uzrokovalo da mnogi koji su ga podupirali uzmaknu ZAPANJENI kako su bili tako pametno obmanuti. Istina više ne može biti skrivena. Sve ?e vam biti izloženo tako da budite spremni da se ILUZIJA sruši pred vašim o?ima.

”Irska je Klju? koji sve otklju?ava.” Mora po?eti tamo. Ovo govorim irskom narodu, ujedinite se, spoznajte tko ste, svoju pravu povijest; tada ?e postati jasno što je u?injeno da bi se stvorila iluzija u kojoj se danas nalazite. Odbacite ono što vam je zato?ilo umove putem straha. Postanite oni koji ste kreirani postati. Budite ponosni na to tko ste. Drevni Irci su znali sve odgovore. Bili su potpuni. Pogledajte u svoju prošlost i nau?ite kako stvarati bolju budu?nost za svo ?ovje?anstvo. Zapamtite, ?ovje?anstvo ovisi o tome da vi to u?inite.

Michael Tsarion je toliko toga u?inio da bi iznio vašu pravu povijest na svjetlo. Pogledajte još jednom i poslušajte vašim dušama ono što govori i vidjet ?ete svjetlo. On je doista jedan od velikih ljudi vašeg vremena.

Vaši prijatelji s drugih planeta su kreirali krug u žitu s datumom 04. kolovoza u njemu. To je datum kada bi se mogle odigrati stvari. Vi znate, zajedno s drugim bi?ima, da smo bili uspješni u prevenciji napada na Iran. Nastavit ?emo raditi najbolje što možemo da sprije?imo to zvjerstvo. Smutnja postaje sve više lu?a i odvažnija u svojim naporima da izazove III. svjetski rat. Vi živite u nasilnim vremenima. Potrebna nam je vaša podrška da biste nam pomogli zaštiti vas.

Oni koji su postavili vaš svijet u samom po?etku uskoro ?e se vratiti na vašu planetu. Oni su pronašli na?in da prodru kroz štit koji je Smutnja postavila da bi ih držala podalje. Kada stignu, vaši životi ?e se u potpunosti promijeniti na bolje. Više ne?e biti straha, siromaštva, gladi ili bilo koje druge katastrofe koju je stvorila Smutnja da bi vas držala u strahu i pod kontrolom. Okusit ?ete slobodu po prvi puta i univerzum ?e vam svima biti otvoren. Još jednom ?ete zauzeti svoje pravo mjesto u Obitelji Života. I vaši umovi su bili u zatvoru. Svo znanje ?e vam biti dostupno i ništa ne?e ostati skriveno. Imajte hrabrosti zakora?iti u Svjetlo. Ujedinite se sa svojim bratom ?ovjekom. Recite NE kontroli koju Smutnja ho?e nametnuti vama i vašim voljenima. Promjene mogu po?eti. Sada je sve na vama. Smutnja ?e stvoriti katastrofe da bi vas odvratila i ispunila strahom. To je ono što oni ?ine, s vremena na vrijeme. Nemojte nasjesti na to, još jednom. To je samo ponovljeni stari uzorak.

Moja draga, trebaš putovati i sresti ljude dok ideš prema Svjetlu. Stanovnicima Londona, mog rodnog grada, kažem, budite spremni za ono što bi Smutnja mogla prirediti, no nemojte se tome pokoriti. Gledajte na to kao na njihov posljednji napor da ostvare svoje zle planove. Dobri ljudi ?e se ujediniti da bi vam pomogli. Ovo je kona?no odbrojavanje. Znajte da ste podržani s obje strane života. Naša svrha je pomo?i vam kroz ova teška vremena.

Znaj, ljubavi moja, da sam uvijek tu za tebe. Tvoj voljeni, Monty29. srpanj 2012.


Uzbudljivo je, moja draga, da se toliko ljudi sa svih strana svijeta povezuje s tobom u ovo sretno vrijeme. To je kao što je bilo planirano prije nego što ste se vratili na Zemlju; da ?ete zajedno obnoviti na vašoj planeti svjetlo istine i pravde. Odabrali ste u?i u razli?ite zemlje i rase, znaju?i da ?ete se, bez sumnje, jednog dana sresti, prepoznati jedni druge i zajedno raditi da biste probudili one koji su se izgubili u sustavu kontrole, uplašeni da razmišljaju sami za sebe.

2012. godina je vrijeme kada se Transformacija mora i kada ?e se dogoditi. Vi ?ete nadi?i prepreke koje ?e vam Smutnja staviti na put. Gledajte na njih kao na stepenice. Smutnja se ne?e lako predati. Njima se svi?a njihov na?in života, imati kontrolu nad planetom Zemljom. Neki od njih ?e ?ak pokušati prihvatiti Svjetlo, no ve?ina ?e biti prkosna do kraja. Oni se još uvijek doživljavaju superiornima u odnosu na vas ostale, no ništa nije dalje od istine. Mnogi od njih su se sada okupili u Londonu, vjeruju?i da ?e posti?i ono što im srce želi – Novi Svjetski Poredak, sa jednom vladom za sve i odstranjenje svih ljudi koji im nisu potrebni. To se posve sigurno ne?e dogoditi. Oni još uvijek mogu pokušati LAŽNU INVAZIJU VANZEMALJACA, no kao što vam je re?eno, biti ?e nekoliko prijateljskih, velikih prikrivenih brodova iznad ve?ih mjesta natjecanja, sprje?avaju?i bilo kakve šarade po pitanju scenarija invazije vanzemaljaca. Svijet duha i vaši prijatelji s drugih planeta ne?e dozvoliti da se to dogodi. Dijelili smo s vama ovu informaciju tijekom nekoliko prošlih godina, tako da vam nije iznena?enje ?uti da vlade tvrde da bi moglo do?i do invazije vanzemaljaca; uprkos tom inzistiranju, tijekom godina, ti vanzemaljci nisu postojali! Sigurno ljudi ne mogu vjerovati ono što govore o toj temi.

Svakoga dana, uzbudljive informacije se pojavljuju, a koje upotpunjuju cjelokupnu sliku. Bila si iznena?ena spoznati da kada je irski narod, koji jest ARIJSKA RASA, slijedio Sunce u Egipat i ostvario vezu koja je o?ita istraživa?ima, da su na povratku u Irsku naišli na poteško?e. Stoga su se skrasili na mjestu koje je sada poznato kao IRAN. Prona?i ?ete i neke u drevnoj Njema?koj i Austriji, no samo u drevnim vremenima. Mnogi u Iranu imaju istu DNA kao i Irci.

S pravom se pitate zašto je sve to skrivano od vas? Tako je postupano da bi vas se kontroliralo – da bi vas se držalo u neznanju o vašoj pravoj povijesti. Istražite sami. Odgovori su tu. Vrijeme je da zaboravite sve što su vas nau?ili. Po?nite iznova ?istoga uma, poput djece. Zanemarite one koji su vam lagali, poput vaših religija i obrazovnih sustava. Njima, istina je što god odaberu da to bude u odre?enom trenutku. Budite spremni suo?iti se s istinom, bez obzira koliko vam šokantna mogla biti. Pripremali smo vas na to tijekom mnogo godina. Budite uzbu?eni jer ?ete posti?i ono što ste došli na Zemlju posti?i.

Tijekom 2000 godina vam je lagano i bili ste zloupotrebljavani. Sada dolazi poplava istine sa svih strana, otkrivaju?i korupciju. Oni se više ne mogu sakriti. Zadovoljni smo vidjeti da Irska predvodi put, ponovo. Prvo, u razotkrivanju Vatikana, a sada su uhitili bankare na vrhu. Irska pronalazi uporište, preuzima kontrolu, pokazuje put. Ujedinite se – vi ?ete obnoviti Svjetlo bez krvoproli?a ili bilo kakvog nasilja. Samo tvrdoglavom odlu?noš?u da provedete pravdu za svo ?ovje?anstvo.

Za londonsku Olimpijadu, Smutnja je upotrebila sotonisti?ki ritual. Nevini ljudi vjeruju da cijeli taj spektakl ima veze sa sportom. Oni moraju razumjeti da je sport upotrebljen da bi se stvorila Energija Tame. ?lanovi Smutnje su ve? pokušali stvoriti nagodbe obe?avaju?i da ?e dopustiti da se obznani istina. Od vas traže da zanemarite njihove zlo?ine protiv ?ovje?anstva; no to samo ?ovje?anstvo može odlu?iti. Oni se ne pokušavaju ispri?ati za svoje zlo?ine budu?i da oni nemaju savijest ili bilo kakvu empatiju za one koje su koristili i zlostavljali. Oni su odgovorni za toliko toga što je bilo osmišljeno da se ?ovje?anstvo drži pod kontrolom. Ohrabrivali su farmaceutske kompanije da razvijaju lijekove o kojima ?e ljudi postati ovisni; drugi su imali užasne “popratne pojave“ koje su im uništile živote. Od ljudi su stvarali pacijente. Oni koriste cijepljenje da bi uništili ljude. Kome vjerujete ovih dana, jer se promi?u krive informacije. Na svakome od vas ponaosob je odlu?iti da ne prihvatite ono što vam se govori. Otkrijte sami za sebe.

Sve u vašem svijetu ?e trebati pro?istiti. Zaga?enje vašeg tla, vode i zraka biti ?e naši prioriteti. Ti i ja smo o tome razgovarali kada sam prešao u svijet Duha i dok sam prolazio kroz šok što je u?injeno planeti. Moja draga, ti znaš da su svi veliki umovi prošlosti pripremljeni i spremni savjetovati vas kako obnoviti planetu Zemlju. Uzeli smo sve u obzir. Mi smo spremni.

Sve što je bilo potrebno je nekoliko odlu?nih bi?a da preuzmu vaš svijet. Sada, razmislite koliko ?e biti lako da 99% preuzme kontrolu. Mnogi su razmišljali i uložili energiju u istraživanje kako osigurati da postoji pravda za sve i da niti jedna od grupa ljudi ne vlada. Mjesec kolovoz ?e mnogo toga otkriti. Biti ?e odlu?uju?i za budu?nosti vaše planete. Nemojte pasti na igre koje ?e vam servirati Smutnja. Nemate se ?ega bojati stoga budite snažni i vjerni sebi.

Bila si oduševljena vidjeti da se Irci, napokon, bude. Kada oni shvate važnost te prekrasne Duhovne Zemlje i shvate Svetu Energiju koju je namjerno blokirao Vatikan, tada ?e cijeli svijet živjeti u miru i harmoniji. Irska ima veli?anstvene portale koji se trebaju još jednom energizirati. Daleko ste stigli u procesu bu?enja. Sada, iskusit ?ete radost i zadovoljstvo spoznaje da ste sudjelovali u Tranziciji koja ?e preobraziti vaš svijet iz planete zatvora u raj na Zemlji. Dobro ste svi obavili posao!

Uzbudljiva vremena, moja ljubavi. Zauvijek tvoj voljeni, Monty


05. kolovoz 2012.

“SAMO NAS POGLEDAJTE, SVE JE KRIVO; SVE JE NAOPA?KE.
LIJE?NICI UNIŠTAVAJU ZDRAVLJE, PRAVNICI UNIŠTAVAJU PRAVDU, UNIVERZITETI UNIŠTAVAJU ZNANJE, VLADE UNIŠTAVAJU SLOBODU, GLAVNI MEDIJI UNIŠTAVAJU INFORMACIJE, A RELIGIJE UNIŠTAVAJU DUHOVNOST.”

Michael Ellner

Ove rije?i doista osje?aš, moja draga. Uvijek sam govorio da ništa nije onakvo kakvim se ?ini. Namjerno ste u?eni suprotno od onoga što je istina. To se odnosi na sve od ro?enja pa do smrti. Lagano vam je. Sada morate preuzeti odgovornost za svoje vlastite živote. Uvijek slijedite ono što je prirodno i ?isto. To vam ne?e naškoditi. Imamo planove da vam predstavimo prirodne metode uzgoja hrane, ?istu vodu i zrak za disanje. Naš posao spašavanja ?ovje?anstva je veliki poduhvat. Uvjereni smo da to možemo ostvariti, jednom kada sve bude javno i kada ljudi budu probu?eni iz svog hipnoti?kog stanja. ?im budete imali cjelovitu svijest, više vam se ne može lagati ili vas se držati u lažnim sustavima uvjerenja.

London je trenutno u centru donošenja odluka. Postoji nesloga me?u onima koji su planirali potpuno preuzimanje vašeg svijeta – Novi Svjetski Poredak. Jedno ili dvoje bježi uplašeno, jer su se mnogi od vas probudili i spremni ste odbiti poslušnost. Gledali su na londonsku Olimpijadu kao na savršeni scenarij za njihovo dramati?no preuzimanje. To bi im pružilo i savršenu priliku da odstrane veliki broj vas sa Zemlje. Planirali su koristiti strah koji bi to prouzro?ilo da vas prisile prihvatiti njihove planove za preuzimanje vaše planete. Morate o tome dobro razmisliti i pripremiti se podržati jedni druge. Ti ljudi su vam lagali 2000 godina. Oni su stru?njaci u manipulaciji. Pogledajte kamo su vas dovela njihova obe?anja iz prošlosti. O?ito da im se ne može vjerovati, nikada. Oni sura?uju sa entitetima koji bi vas zgrozili ukoliko biste ih ikada susreli. Zaklju?ak je, oni nemaju poštovanja za vas i vaše. Oni na vas gledaju kao na inferiorne u odnosu na sebe. Oni su stvorili izmišljeni svijet. Hollywood je upotrijebljen da bi u?vrstio mit da bi vas se zavaralo u prihva?anje lažnog osje?aja sigurnosti.

Postoje neki koji imaju uvid kako se pripremiti za budu?nost nakon Tranzicije. Veronica je razgovarala s jednim takvim ?ovjekom ovoga tjedna. On je blagonaklono pristao biti intervjuiran. Ona ?e vas povezati s njegovim ?udesnim radom. Cijeli svijet treba biti osiguran da nikada više grupa ljudi ili obitelji ne?e vladati ?ovje?anstvom. Mir i pravda te dijeljenje znanja biti ?e uobi?ajeni. ?ovijek više nikada ne?e živjeti na planeti zatvoru. Vi ste na korak do završetka vašeg puta na povratku ku?i. Tada ?ete vidjeti vašu planetu o?ima koje nisu ograni?ene religijom ili politikom. Upoznat ?ete svoju bra?u s drugih planeta. Tako?er ?ete uživati u u?enju svega što je bilo skrivano do vas. Vrijeme Prosvijetljenja ?eka na vas. Toliko toga za nau?iti, toliko toga za istražiti. Ovo je ?udesno vrijeme za biti na Zemlji. Budu?nost vašeg planeta je u vašim rukama.

Rat i Vatikan su uništili toliko mnogo zemaljskih zvjezdanih vrata da bi sprije?ili vezu sa svijetom duha i drugim planetama. Morat ?e se ozbiljno razmotriti obnavljanje tih zvjezdanih vrata, svetih izvora i svetih mjesta. Smutnja je odlu?ila presje?i vašu vezu sa univerzumom, pa ?ak i me?usobne veze zemalja na Zemlji. Doga?a se uništavanje drevnih artefakata kada vojske okupiraju zemlje, jer imaju naputke da unište sve što bi moglo biti drevno. To je zlo?in protiv ?ovje?anstva. “Mi samo slijedimo nare?enja” više ne?e biti prihva?eno kao izgovor. Osvijestit ?e ih se u ogromne razmjere njihovog zlo?ina. Svatko je odgovoran za svoje postupke. Morate poštivati druge i njihovu povijest. Pomognite onima koji su brutalno zlostavljani vašim korumpiranim sustavom.

Vaš planet ?e u?initi ogroman skok u budu?nost. 2012. je odre?ena biti godinom kada ?e korumpirani svijet biti odstranjen i svjetlo mira i pravde ?e prevladati da bi se stvorila budu?nost u kojoj su svi ljudi jednaki. Biti ?e to poput izlaska iz mraka na sun?evo svjetlo. Druge planete se pripremaju biti vam na pomo?. Oni ?e pružiti pomo? kakva god bude potrebna da bi vam pomogli da se prilagodite vašem novom na?inu života. Pomo?i ?e vam u stvaranju centara koji ?e pružati kakvo god vodstvo ili pomo? budu potrebni da bi vam pomogli u vašem novom životu. Ti centri ?e biti diljem svijeta i pažljivo su isplanirani s ove strane života. ?inimo sve što možemo da bismo u?inili Tranziciju što lakšom, ugodnijom i ?im uzbudljivijom. Gledajte u budu?nosti i ostavite sve nepravde nedavne prošlosti u prošlosti, jer za njih nema mjesta u vašoj budu?nosti. Onda kada prou?avate drevna vremena, u?ite istinu: tko ste i zašto je vaša zemlja bila prijetnja Smutnji; zašto su je uništili da bi sprije?ili drevno znanje da ispliva na svjetlo dana, kao što se nedavno zbilo u Iraku. Vi ste svi gra?ani planete Zemlje. Ne postoje gra?ani drugog reda. Korupcija u bankarstvu ?e uskoro biti zaboravljena. Nikada više ne?e biti dozvoljeno da se ponovi jer novac ne?e postojati. Druge planete sretno postoje bez novca. To je tek još jedan mehanizam kontrole. Zdravlje sviju ?e se ?udesno popraviti kada svi otrovi budu odstranjeni iz vaše hrane, zraka i vode. Vaše vlade namjerno truju vaše zalihe vode. To je zlo?in protiv ?ovje?anstva i mora biti zaustavljen. Pitajte se koji su pravi razlozi takvih postupaka i zahtjevajte iskrene odgovore. Pitajte zašto se o?ekuje da im pla?ate to što vas truju. Zaslužujete znati zašto!

Budite sigurni da niste sami. Toliko ih se okupilo da vas vodi kroz Tranziciju u više dimenzije. Gledajte na to kao na veliku avanturu u novi život gdje vlada mir. Ljubav, a ne strah, sjati ?e iz o?iju vašeg brata ?ovjeka. Vrijeme je da vratite svoju mo?. Pred vama je zlatna budu?nost. Opustite se i uživajte u putovanju.

Ovo su zaposlena vremena za tebe, moja ljubavi. Pomažem ti koliko mogu. Nikada te ne?u napustiti. Tvoj voljeni, Monty


12. kolovoz 2012.

S ove strane života, sve se razvija prema planu. Istina se otkriva i ljudi su prijem?ljiviji za situaciju s kojom se suo?ava vaš svijet. Prihva?amo da je mnogima od vas teško vjerovati da postoje ljudi oko vas kojima se gadite i koji vas preziru jer vas gledaju kao manje vrijedne te da je njihova namjera da vas odstrane s planete na koju pripadate. Nažalost, to je sve dio njihovog plana. Lažna povijest koju su izmislili sada izlazi na vidjelo. Dobri ljudi se pripremaju ispitati sve što su vjerovali da je ?injenica. Znanost može i doista ho?e ustanoviti istinu. Tehnologija je dostupna u svakoj zemlji. Vrijeme je da se svi dobri ljudi svih nacionalnosti ujedine u spašavanju vašeg svijeta od kriminalne elite koja želi preuzeti vlast. Vaš prekrasan planet ?e biti obnovljen, a sve što je potrebno je odstranjenje Kontrolne mreže.

Ono ?emu si nazo?ila, prošloga tjedna, nije bila tvoja imaginacija. Tvoji prijatelji sa Andromede su pokazali da mogu jednostavno dolebdjeti na Zemlju s njihovih svemirskih brodova. Oni nisu ograni?eni lažnim informacijama i kontrolama koje vas u?e što je dozvoljeno samo Smutnji. Ukoliko biste samo znali koliko više ste sposobni, bili biste zapanjeni. Nau?ite sagledavati širu sliku. Ukoliko vjerujete da to možete u?initi, tada to i možete.

Vrijeme je da otvorite zatvorska vrata vaših umova jer su vaši umovi korišteni da bi vas se kontroliralo. U pitanju je ispiranje mozga i do sada je funkcioniralo. Slijede?i puta kada vam bude re?eno “to nije dopušteno”, provjerite to. Pitajte ZAŠTO! Tko je to rekao? Vaše je Bogom dano pravo živjeti svoj život bez ograni?enja koja su vam nametnuta religijom. Kada sve te lažne kontrole budu odstranjene, svi ljudi ?e se ujediniti i živjeti u miru i harmoniji. Vaše vje?ne duše biraju biti na Zemlji u ovo vrijeme da bi pomogle stvoriti budu?nost i ostvariti Tranziciju. Jedina religija koju trebate je religija LJUBAVI, onakva kakva je bila prakticirana u drevnoj Irskoj prije nego je Vatikan odlu?io uništiti je i zamijeniti je pohlepom, razaranjem i ratom – neimaštinom kakva nikada nije vi?ena na vašem svijetu u svim tisu?lje?ima koja su prethodila preuzimanju.

Oni vise na niti i još uvijek se nadaju da mogu zadržati svoju kontrolu. To ne?e biti dozvoljeno da se dogodi. Njihovi dani su odbrojani. Vratit ?ete se duhovnosti. Povezat ?ete se sa onim što jeste i uskoro ?ete zaboraviti no?nu moru koju ste proživjeli. Vrijeme je da budete hrabri i suo?ite se sa stvarnim ?injenicama; ne ono što vam mediji govore da su ?injenice. Oni samo ?itaju tekstove koje su stavljeni pred njih od strane onih koji imaju kontrolu. Uspjeli smo biti jedan korak ispred njih, sve do sada. ?itamo njihove misli pa smo tako pripremljeni kako omesti njihove planove. Energija onih koji su budni i svjesni ja?a svakim danom. To nam omogu?ava da u?inimo toliko više za vašu zaštitu.

John (Mack) želi da znaš da su oni koji su organizirali njegovu smrt u?inili njemu uslugu, jer može u?initi toliko više iz svijeta Duha nego što je ikada mogao na Zemlji. Bio je zaslijepljen kontrolnim sustavom. Nije bio svjestan korupcije svuda oko njega. Oni su se ?ak sprijateljili s njim i željeli mu pomo?i da bi ga zaslijepili za njihove zle planove. Vjerovali su da ukoliko ga u?ine svojim dužnikom, da nikada ne?e pre?i granicu. John, budu?i da je pošten ?ovjek, u?inio je ono što je vjerovao da ?e koristiti ?ovje?anstvu i napretku našeg znanja o Univerzumu ?iji smo dio. Darovit ?ovjek, koji je posvetio svoj život onima koji su trebali njegovu pomo?. Njegov rad nipošto nije gotov.

Bila si šokirana spoznati da su su?enja u vezi GMO usjeva u Engleskoj na raspravi. To je bilo moje polje zanimanja, kao što znaš. Žestoko se protivim GMO usjevima i šteti koju nanose tlu. Trebat ?e 100 godina da se u potpunosti odstrani otrov iz zemlje. Glupo je re?i da ?e biti korištena samo odre?ena polja budu?i da ptice i druge divlje životinje prenose otrov tako da ?e svo okolno tlo biti zaga?eno. Vi ne posjedujete zemlju. Vi je samo možete koristiti. Nije vaša da biste je mogli uništavati. To je dio zlog plana da se stvori nedostatak hrane. Izgladnjivanje da bi se prorijedile mase. Upravo je takvo njihovo gledište. Opskrbite se ?injenicama i kažite NE. To bi trebalo pokrenuti zvono za uzbunu u vašim umovima. Da li im zaista želite povjeriti kontrolu nad vašim zalihama hrane? Provjerite tko kontrolira GMO sjeme.

Uzbudljivo je, moja draga, znati da ljudi u drugim zemljama provjeravaju svoju DNA zbog poveznica sa Irskom iz drevnog razdoblja kada su Irci slijedili sunce u Egipt. To ?e dati dokaze. Tu su. Vrijeme je da do?ete svjetlu i da otkrijete, jednom zauvijek, laži koje su vam nametnute. Smutnja nikada nije sumnjala da ?e jednoga dana njihovi planovi biti otkriveni i da ?e istina iza?i na vidjelo. Arijski narod ?e se još jednom ujediniti. Radovat ?e se dok ?e posje?ivati zemlju svog porijekla – Irsku. Irska Vlada se mora probuditi. Duguju to svim Ircima, ma gdje bili. Nažalost, oni u svojim redovima imaju neke ?ija lojalnost i odanost nije prema Irskoj. Pozivam irske znanstvenike da istraže vaše porijeklo. Možda bi vaš predsjednik bio za to zainteresiran, jer bi se iz toga UKAZALA ISTINA i oslobodila svijet. Zapitajte se zašto su Irci obi?no opisivani kao pijanci i glupaci. Zašto je uloženo toliko napora da se ponizi Irce? Svijet je nau?en nikada se ne obazirati na Irsku. Oni koji su joj ukrali povijest i jezik pobrinuli su se da Irci ne budu shva?eni ozbiljno.

Nedavno su ‘banksteri’ obavili dobar posao uvjeravaju?i zemlju da je u nevolji kada o?ito nije. Rad Michaela Tsariona otrkiva toliko toga. Njegov rad bi trebao biti u curiculumu svake škole i univerziteta, osobito u Irskoj. Da li ljudi još uvijek prihva?aju ono što ih je nau?io Vatikan: da su bezvrijedno nitko? I zašto vas tako podu?avaju?

Irsko… cijeli svijet ?eka da poduzmeš akciju. Ti sama možeš osloboditi svijet iz okova korumpiranog kontrolnog sustava. Vrijeme je da zakora?iš u svjetlo istine i zatražiš istinu za sve.

Mi u Duhu želimo se zahvaliti svima koji slušaju ono što govorimo i koji odvajaju vrijeme za istraživanja koja dijele s drugima tako da se i oni mogu probuditi i radovati se budu?nosti.

Ku?a od karata ljulja se na samom rubu, spremna srušiti se. Tada ?ete se zapitati kako je toliko mnoštvo moglo tolliko dugo biti zaposjednuto tako zlim umovima. Oni ?e se vratiti odakle su i došli. Dobro izbavljenje za njih. LJUBAV ?e se vratiti na vaš svijet.

Nastavit ?u ti pokazivati, moja draga, da sam uvijek uz tebe.

Tvoj voljeni, Monty19. kolovoz 2012.

Vaši tla?itelji podbacuju u pronalaženju rješenja za probleme s kojima se suo?avaju. Polako dolaze do zaklju?ka da nemaju izbora. Ono što mi predvi?amo jest da ?ete se jednog dana probuditi i uvidjeti da su oni odletjeli s planete. Onda ?e sva tamna tehnologija biti rastavljena. Ona ?e biti zamijenjena s tehnologijom koja ?e vas uzbuditi i zadiviti. Imajte razumijevanja; nije im samo tako lako oti?i od svega što su zamalo imali na dlanu svoje ruke.

S njima ?emo se obra?unati što brže možemo. Tako?er ?emo se morati pozabaviti i s onima koji odbiju napustiti stanje tre?e dimenzije. Ona ima mo? nad njima i strah ih je napustiti je. Oni se boje promjene bilo koje vrste. Nisu nau?ili vjerovati dokazima koji su im podastrti. O?ajni?ki se drže materijalnih dobara, odbijaju?i vidjeti da ?ete, kada se ujedinite s vašim dobrim prijateljima s drugih planeta, imati sve što se ikada mogli zaželjeti. Iako su ograni?eni u svom razmišljanju, biti ?e zbrinuti.

Odigrat ?e se masovno iscjeljenje i sve tjelesne bolesti ?e nestati. Tako da se ne brinite o svome zdravlju jer ?e biti zbrinuto. Mnogi od vas su naporno radili da bi se odigrala ova Tranzicija. Uskoro ?ete vidjeti plodove svoga rada.

Imala si neke zanimljive razgovore ovoga tjedna. Još jednom se dokazalo da ti dovodimo ljude. Nikada nisi morala nikoga tražiti. Kada svo znanje bude podijeljeno, otvorit ?e se sva vrata i sve ?e biti otkriveno. Svi vi radite prema istom cilju, samo idete drugim putevima ka krajnjoj destinaciji. Cijeli sustav vlade ?e biti u potpunosti promijenjen tako da niti jedna obitelj ili grupa ljudi ne?e sebe doživljavati kao da imaju pravo vladati nad drugima.

Vizija budu?nosti Davida Boyle, kao što si razgovarala s njim, jest dobra i zaslužuje pozornost. Mnogo je razmišljanja posvetio temi vladavine. Nužno je biti pripremljen u?initi sve potrebne korake kada Smutnja bude odstranjena. Nemojte o?ajavati zbog nepravdi prošlosti jer vas to zadržava u 3D razmišljanju. Vrijeme je da iskora?ite na sun?anu svjetlost vaše sutrašnjice. Budu?nost je ono što bi vam sada trebalo biti važno. Vrijeme je da prošlost ostavite iza sebe. Što se duže budete držali tre?e dimenzije, duže održavate Smunju na njihovim pozicijama.

Kao što sam mnogo puta rekao, “Irska je klju? koji ?e sve otklju?ati.” Moja draga žena ?e otputovati tijekom rujna u Irsku (detalji na http://www.montaguekeen.com) da bi još jednom povezala Egipat s Irskom. Arijski narod, potekao od drevnih Iraca, samo treba pogledati svoju DNA da bi DOKAZAO pravu verziju povijesti, koja nije onakva kakva je zapisana i nau?avana od Smutnje. Povijest koju ste u?ili bila je izmišljena da bi vas se sprije?ilo da saznate istinu tko ste.

Postoji mnogo konfuzije me?u mnogim ljudima zašto je bilo dano predvi?anje od toliko njih da ?e Smutnja bombardirati londonsku Olimpijadu: izjavljeno na Rockefellerovim internet stranicama i sl. Uspjeli smo sprije?iti da njihovi planovi budu provedeni. Oni se nikada ne predaju! Nastavit ?e pokušavati jer im je potreban vaš STRAH od krvoproli?a kao i stvarno prolijevanje krvi. O?ito je izraženo na svim vojnim uniformama da su vojnici KRVNE ŽRTVE: ZAR NIJE VRIJEME DA OSVIJESTE TU ?INJENICU! Prolijevanje krvi je klju?no da bi Smutnja mogla postojati. Sve dok mladi ljudi ne osvijeste tu ?injenicu, ubijanje ?e se nastaviti. Da li je to ono što želite?

Molim sve koji mogu pomo?i da se pokrenu, molim vas, u?inite to. Nemojte to prepuštati nekolicini koji su toliko naporno radili da bi se ostvarile promjene koje su nužne za Tranziciju. Ponekad, sve što je potrebno je popri?ati s drugima ili pomo?i sa kompjuterima. Kompjuteri su bili prokletstvo mog života na Zemlji!

Svatko tko pomaže, na bilo koji na?in, biti ?e dobro nagra?en. Potrebno nam je vaše sudjelovanje. Za one me?u vama koji imaju odre?ene uloge u Tranziciji, vrijeme je da se udružite i da radite da biste osigurali da sve pro?e glatko za svakoga. Neki od vas dobivaju inspiraciju s drugih planeta kao i iz svijeta Duha, tako da ste dobro informirani što treba ?initi i kada. Odre?ene stvari trebaju biti spremne, stoga je potrebna pomo?. Uvijek vam je re?eno da slijedite svoj unutrašnji osje?aj, no to vas je odvelo na stranputicu. Kažem vam, “Slijedite svoje srce”. Neka ljubav bude razlog za obavljanje stvari. Kada je ljubav vaše svjetlo koje slijedite, tada znate da ste na pravom putu. Nekoliko slijede?ih mjeseci ?e biti najzanimljiviji i najuzbudljiviji koje ste ikada proživjeli. Vaša borba je uskoro gotova. Sve što ste prošli da bi se to ostvarilo, vrijedilo je truda. Bilo je iznimnih napora u svakoj zemlji da se provede ova promjena koju toliko o?ajno trebate. Zahvalni smo vam svima. Svatko od vas je u tome imao ulogu. Posjetit ?ete druge planete i sami se uvjeriti kako oni žive svoje živote. Bit ?ete slobodni. Slobodni, napokon, da iskusite život kakav bi trebao biti.

Svi mi, zajedno, stvaramo pogodne uvjete za Tranziciju. Neophodne promjene odvijaju se glatko da bi se osiguralo da budu?nost bude mirna, a ta ?e ljubav pokazivati put. Ljubav je ono što nam omogu?uje da sura?ujemo, ?ak iako smo na razli?itim razinama svijesti. Još uvijek smo zajedno, doslovno.

Bilo je to dugo i naporno putovanje za tebe, moja draga, no gotovo smo stigli. Stoga gledaj prema budu?nosti s povjerenjem.

Tvoj voljeni, Monty26. kolovoz 2012.


Veronica, moja draga, rezultati naših napora da sprije?imo III. svjetski rat postaju svakim danom sve o?itiji. Smutnja je postala posve o?ajna. Ljudi progovaraju i otkrivaju što je Smutnja u?inila da bi uništila i kontrolirala ?ovje?anstvo. Neki se više ne mogu nositi s krivnjom zbog onoga što su bili prisiljeni napraviti kada su bili pod kontrolom Smutnje. Mnogi su stavljeni u situacije kada je sotonisti?ka zlouporaba bila prihvatljiva. Budalasto su se upustili ne znaju?i da je sve bilježeno i kako ?e to biti iskorišteno protiv njih da bi se prisililo te takozvane “poštovane“ ljude da se pokore Smutnji ili budu uništeni razotrkivanjem. Ta formula je djelovala generacijama i to se nastavlja do današnjeg dana. Uvjerilo ih se da pripadaju “ekskluzivnom klubu“. Oni ?ine znak Lucifera da bi pokazali da su sretni što mu pripadaju. Oni sebe doživljavaju kao superiornijima manje vrijednim, potrošnim, smrtnicima.

?ovje?anstvu se sada više ne može tako lako lagati. Dobro je vidjeti koliko ih se osvijestilo u realnost. Sada jasno vide kada im se laže. Najpametniji krivotvoritelji i falsifikatori više nisu sigurni od razotkrivanja i objavljivanja kako istina i svjetlo napreduju, bez obzira na Smutnju, koji su sada po prvi puta izloženi, pa tako i njihovi zli planovi. ?ovje?anstvo se osvještava u tu veliku prevaru i po?inje jasno uvi?ati one koji su vas izdali i svjesno predali vašim tla?iteljima. Oni su krivi za falsificiranje povijesti vašeg svijeta te su je nadomjestili tkivom LAŽI koje su tako pažljivo ?uvali. Tajna ove prevare sada biva shva?ena.

Irska je ta, kao i Irci, koji su propatili najviše i nastavljaju patiti do današnjeg dana uslijed ove prevare. Drevni Irci, koji su se sretno smjestili u drugim zemljama i podijelili svoje ogromno znanje, bili su izbrisani iz vaših povijesnih knjiga. U ta vremena, ?ovjek je znao za što je sposoban. Ljudi su bili neustrašivi, pouzdani u svoju bit. Mnogo je trebalo Vatikanu da uništi i kontrolira irski narod. Sada, kada je istina rasprostrta pred njima, oni jasno mogu vidjeti što im je u?injeno, kao i cijelom ?ovje?anstvu, kao rezultat toga. Svatko na planeti je patio kao posljedicu toga što je u?injeno.

Sada je vrijeme da se ispravi ta krivnja. Nevjerovatno je da je ta prevara opstala toliko dugo bez da je otkrivena. Propaganda, korištena da bi se stvorio lažni dojam svega, pažljivo je isplanirana i provedena. Ne ugledajte se na one koji su vas naveli da povjerujete da su superiorniji, da biste dobili savjet. Na svakome od vas ponaosob je da preuzme odgovornost. Sami tražite istinu. Toliko ste zlostavljani i iskorištavani da biste zadovoljavali pohlepu Smutnje.

Sada imate dokaz da su mnogi bankari uhi?eni i prisiljeni odgovarati za svoja djela, no to nije u vašim novinama niti na vašem TV-u. Ispitajte zašto se ta informacija taji od vas. To je tek jedan primjer kontrole sustava koji ste sve do sada prihva?ali. Zaslužujete istinu. Vratite svoju snagu. Zajedno, nepobjedivi ste!

Velika nam je radost gledati kako se ujedinjavate, dijelite znanje i podržavate jedni druge kroz posljednje stupnjeve Tranzicije. Želio bih kada bih s vama mogao podijeliti naše planove, no važno je da su za sada još u tajnosti. Svi ste u?inili toliko mnogo i neki su bili ponekad na ozbiljnim kušnjama. Ustrajali ste znaju?i da ?e vas istina osloboditi. Sve ?e biti ispravljeno na vašemu svijetu i mir ?e biti obnovljen. ?ovje?anstvo ?e živjeti zajedno u slozi, kao u drevnim vremenima. Na ono što ste proživjeli bit ?e gledano kao na mra?no doba.

Smijeh stvara prekrasnu energiju. To je najbolji lijek. Ne?ete na?i strah tamo gdje je smijeh. Obitelj koja se smije zajedno, ostaje zajedno. Svi ste vi dio velikog tima. Nije važno u kojoj zemlji živite, vi ste svi jedno u vašim naporima da odstranite kontrolu Smutnje zauvijek. Mnogi vam duguju svoje živote jer ste bili dovoljno hrabri razotkriti planove Smutnje za londonsku Olimpijadu. Oni nisu mogli provesti svoje planove da poubijaju tisu?e nevinih ljudi. To je znak koliko ste uspješni. Uspjet ?ete: nikada ne sumnjajte u to. Zanemarite barijere koje su bez sumnje stavljene pred vas da bi u?inile da se osje?ate budalastima, jer vjerujete da ?e istina pobijediti zlo. Potreban je snažan karakter da se zauzme za ono u što vjeruje, bez obzira na napore Smutnje da ga se u tome omete. Sjetite se tko ste i zašto ste na Zemlji u ovo doba.

Uskoro, jedan od velikih sustava kontrole ?e pasti. Tada ?e se urušiti cijela ku?a od karata. Sjeti se, moja draga, neposredno nakon što sam prešao u duh, da sam ti to rekao, tada si sumnjala da se to može ostvariti. Sada, znaš bez ikakve sumnje, da je samo pitanje vremena kada ?e se urušiti. Nestati ?e bez traga i is?eznuti sa lica Zemlje; njegova vladavina terora je napokon gotova. Bio je odgovoran za previše toga zlog i pokvarenog. Smrt i uništenje su bile njegove cigle, a pohlepa mu nije znala granice. Samo oni koji su još uvijek u stanju hipnoze odabiru ostati nezainteresirani za istinu, a uskoro ?e postati o?ito ?ak i njima. Sada se morate suo?iti sa groznom istinom što je u?injeno ?ovje?anstvu da bi vas se održalo u stanju nezainteresiranosti. Bit ?ete zapanjeni kada vidite što su plodovi vaših napora. Budu?nost je vaša. Uživajte u avanturi!

Stvari se brzo odvijaju i teško je sve pratiti. Možete se samo truditi, kao i uvijek, no trebala bi se i odmoriti.

Budi spremna, moja ljubavi. Tvoj voljeni, Monty2. rujan 2012.


Vaš svijet se budi i stisak Smutnje slabi kako se širi Svjetlo istine. Sada su ljudi spremni obaviti ozbiljno istraživanje prave povijesti vašeg svijeta prije nego ju je izmijenila Smutnja prije 2000 godina. Kroz krvoproli?e su nametnuli svoju doktrinu zemlji za zemljom. Stvorili su podjelu kroz razli?ite sustave vjerovanja da bi izazvali konflikt. Ukoliko ne promotrite što se tada dogodilo, nikada ne?ete razumjeti koliko to mijenja na stvari. Jednom kada istina bude shva?ena, sve ?e do?i na svoje mjesto. Vi ništa ne možete promijeniti dok ne razumijete ono što se treba izmijeniti i tko odgovoran za stanje u kojem se nalazi vaš svijet. Morate se zapitati: kome možete vjerovati? Pogledajte marionete za koje glasate. Iznova i iznova ste zavedeni lijepim rije?ima koje nemaju sadržaja. Sigurno, do sada ve? uvi?ate, da su u pitanju samo rije?i. Oni ne misle ono što govore. Njihova svrha je da vas drže pod kontrolom i da provedu sve zakone koji su nužni da vas održe robovima koji postoje samo zato da bi im služili. Vrijeme je da prestanete biti robovi.

Neki veoma zanimljivi ljudi dolaze da se sretnu s tobom, da podijele s tobom svoja istraživanja. Sve u funkciji da ti se upotpuni slika. Ono što si nau?ila o energetskim linijama zemlje je veoma važno zapamtiti. Kada se dvije linije presijeku, one proizvode svetu energiju. Te linije su bile cijenjene u drevnim vremenima. Smutnja je izgradila aerodrome, elektrane i sl. na tim to?kama tako da bi raspršila snagu svjetla. To je kriminal. Mark je u tome u pravu: vaša veza sa Duhom i onim što zapravo jeste je namjerno uništavana od strane onih za koje ste vjerovali da rade za vašu najve?u dobrobit. Generacija za generacijom je obmanuta u vjerovanje i davanje povjerenja krivim ljudima. Mreža koju je Smutnja postavila iznad planete Zemlje da bi vas držala kao zatvorenike sada puca. Sve više ih košta svaki dan održavanja kontrole. Stoga se pitajte: tko ima pravu mo?? I ubila?ka mašinerija nailazi na probleme. Uskoro ?e se morati suo?iti sa stvarnoš?u kada ?e biti izložena gola istina tako da je svi mogu vidjeti. Ne?e im biti omogu?eno da provedu PLAN. Oni su mislili da ?e imati potpunu kontrolu nad planetom Zemljom i svima koji prebivaju na njoj, do sada. To se ne?e ostvariti. Planeta Zemlja ?e se još jednom vratiti u krilo.

Budite svjesni i da oni proizvode sve više i više ‘lijekova’; sve to da bi vas uništili kao ljudska bi?a. Neki od njih su ?ipirani, mnogi su istinski štetni. O?ajni?ke situacije zahtijevaju o?ajni?ke mjere. Oni gube kontrolu i traže rješenje za tu situaciju. Morate preuzeti odgovornost za svoja vlastita tijela i tijela vaše djece. Vratite se prirodi u potrazi za lijekovima koje biste mogli trebati. Vjerujte vlastitim prosudbama, svojim uro?enim instinktima. Nau?ili su vas da se ugledate van, na druge. To se mora promijeniti. Nosili ste svo znanje kroz vjekove iz svakog života i sve je u vama.

Ljudi poput MICHAELA TSARIONA su se zagledali u sebe i shvatili su. Njegovo poimanje kako je Smutnja sve promijenila je zapanjuju?e. On je doista veliki ?ovijek. Michael je hodao Zemljom od po?etka vremena. Sada vas vodi k istini. Vratio se u Irsku u ovom životu u tu svrhu. 2000 godina Smutnja je pokušavala izbrisati Irce. Oni su odgovorni za brutalne smrti milijuna Iraca. Dokaz je o?it svima onima koji su voljni istražiti tu ?injenicu. Smutnja je željela uništiti irsku DNA, no kroz povijest, Irci su putovali i naselili se u raznim zemljama. Tako ?ete njihovu DNA na?i diljem svijeta. Zašto je Smutnja toliko zastrašena irskom DNA? Što bi se dogodilo kada bi se Irci u svakom kutku svijeta probudili i shvatili istinu?

Vrijeme je da odbacite te okove koji su vas vezivali za Smutnju. Jednom kada ste svjesni STRAHA kojeg su stvorili da bi vas porobili, i kada sve vidite u pravom svjetlu, to više ne?e imati utjecaja na vaše živote. Nitko vas ne može povrijediti ako im to ne dozvolite. Kada se uvedu nove strukture, tada ?ete vidjeti kako po?inje jednakost svih ljudi. Gladni i bez doma su rezultat pohlepe Smutnje. To se više nikada ne?e ponoviti. Ima više nego dovoljno za sve. Možda ?e biti potrebno malo vremena da se organizira dovoljna zaliha i da strukture osiguraju obilje za sve, no nikada više ljudi ne?e biti promatrani kao gra?ani drugog reda. Postojat ?e poštovanje za sav život.

Agenti tame rade pod mnogim krinkama, uvijek spremni da omalovaže istinu i sve one koji je istražuju. Nije važno kojim se titulama kite ili kakva udruženja osnivaju, njihov cilj je da zatru istinu. Rekao sam ti kako sam bio šokiran kada sam prešao u Duh i jasno vidio one koji su izvana tvrdili da istražuju istinu i dokaze. Ništa nije moglo biti dalje od istine. Oni su se zavukli u svaku rupu, i poput karcinoma, oni šire svoje pipke u naporu da sprije?e istinu da se o?ituje. Rijetke su iznimke od tog pravila. Pitaš, moja draga, kako mogu živjeti sami sa sobom. Pitam, kako se misle suo?iti sa prelaskom znaju?i što su u?inili. Jer to je zlo?in protiv ?ovje?anstva.

Sada ste ušli u rujan. Mjesec obe?anja, kada se može zbiti neo?ekivano, kada bude za to vrijeme. Kao što znaš, moja draga, da bi se stvari dogodile, uvijek mora biti pravi trenutak da bi se polu?ili o?ekivani rezultati. Mi postojano napredujemo prema našem cilju. Spremi se za napredak.

Informacije ti priti?u iz svih smjerova. Ponekad je teško sve pojmiti. Osje?am tvoje uzbu?enje kada se otkriju odgovori na pitanja pod najnevjerovatnijim okolnostima. Pravi ljudi dolaze da bi ti pomogli. O?ekuj iznena?enja! Uzbuljivo vrijeme, moja draga.

Tvoj voljeni, Monty9. rujan 2012.

Ono što opažate u posljednje vrijeme je razdjelnica izme?u dobra i zla sa vladama koje donose odluke koje se ti?u svih vas. Vrijeme je da prona?ete snagu progovoriti ili biti vo?eni – poput ovaca na klanje. Odluke koje se donose su previše važne da bi se prepustile korumpiranim politi?arima. Vi ne želite svjetski rat s bezumnim klanjem milijuna ljudskih bi?a uz vaš pristanak. Taj plan za rat je posljednji napor da bi se stekla kontrola nad vašom planetom. Da li to želite? Vrijeme je da vi, robovi, smognete hrabrosti, da shvatite tko ste i da prakticirate vaše pravo kao ljudskih bi?a koja postoje na planeti Zemlji. Zlo ne ostavlja niti kamen netaknutim u želji da se ostvari dominacija nad svijetom. Oni ne pripadaju u vaš svijet. To je razlog zašto ga se toliko trude promijeniti da bi ga prilagodili više sebi. Svi vi ste stajali mirno i promatrali kako oni preuzimaju kontrolu nad svime. To je ostvareno kra?om. Oni su uložili vrijeme jer nisu željeli da se ovce probude i shvate što to oni zapravo rade. Oni su vas obmanuli da povjerujete da imate neprijatelje preko inteligentnih tehnika ispranja mozga. Kako su se samo smijali svakom vašem nasjedanju laži – zaka?i, stavi na traku i uništi. Jedina stvar koju nisu željeli jest da se ?ovje?anstvo osvijesti o velikoj prevari.

Mi u Duhu vam pomažemo da sami shvatite i da otvorite svoje o?i ne bi li jasno vidjeli kako ste manipulirani od strane nekolicine koja želi kontrolirati mase. Vi ste ta masa i vi sada odlu?ujete da više ne želite biti tretirani kao robovi; jer zaista ste sasvim sposobni sami voditi svoju planetu na dobrobit sviju, a ne tek nekolicine – kao što je sada slu?aj. Sve vam se otvara da to i ostvarite. Pokazuje vam se put napretka.

Njihovo oružje je NOVAC. No, uskoro vam ne?e biti potreban njihov novac. On je stvoren od njih kao oružje za vašu kontrolu i do sada je funkcionirao.

Dobri ljudi istupaju da bi predvodili put u bolji i pravedniji put za sve. Vi ponovo preuzimate vaš svijet od uzurpatora. Jednom kada donesete odluku djelovanja, sve ?e se razjasniti i bit ?e vam pružena pomo?. Ljudi s drugih planeta promatraju i gledaju i ?ekaju da vam pruže pomo? sa svime što biste uop?e mogli trebati. Pogledajte vaše nebo i vidjet ?ete ih. Što mislite zašto vaše vlade koriste chemtrailove da bi vam zamaglili pogled, kao i da bi vam oduzeli prekrasnu energiju svjetla koja se slijeva odozgo na vas. Vi sudjelujete u najveli?anstvenijoj avanturi koju ste mogli zamisliti i svi ste dobrodošli. Na žalost, neki su još uvijek zato?eni u trodimenzionalnom razmišljanju u kojem je klju?no gomilanje novca. Previše su prestrašeni da bi napustili utrku štakora.

Naši planovi, s druge strane, prekrasno napreduju. Nimalo ne sumnjamo da ?emo požnjeti uspjeh. Svaki korak je poduzet prema planu i jednoga dana ?ete razumjeti zašto je tako trebalo biti ?injeno. Nikada nije bilo toliko zla na vašem svijetu kao što ga ima sada. Mora se voditi ra?una da se sve obavi apsolutno ispravno. Djelujete samo onda kada ste vo?eni djelovati. Uz sebe vežite samo one ljude kojima možete vjerovati; ukoliko ima ikakve sumnje, tada morate djelovati u skladu s tim, jer je mnogo toga na kocki. Vrijeme je da se ujedine svi dobri ljudi u ljubavi i istini.

Uskoro ?e bastioni zla biti otkriveni da ih svi mogu vidjeti. Oni ?e biti zauvijek odstranjeni sa Zemlje. Ne možete držati trulu jabuku u posudi, ona ?e kontaminirati sve što dotakne. ?iš?enje vaše planete je otpo?elo. Ne?e biti skrovišta za ona zla stvorenja koja su prouzro?ila toliko uništenja. Ne?e im biti dopušteno da se sklone u svoje podzemne brloge. Ne?e biti dobrodošli na planeti Zemlji: ispod ili iznad razine tla. Bit ?e odstranjeni jer je njihovo vrijeme isteklo.

Radujte se upoznavanju prijateljskih ljudskih bi?a iz dijelova svijeta koji su vam nepoznati. Upamtite da su podjele religijama i rasama oružja korištena od Smutnje da bi vas sprije?ili da otkrijete tko je vaš pravi neprijatelj. To je okrenulo ljudsko bi?e protiv ljudskog bi?a dok su uzurpatori preuzeli kontrolu. Morate priznati, djelovalo je. Oni su mislili da sve što moraju u?initi jest uložiti svoje vrijeme do pravog trenutka PREUZIMANJA VLASTI. Kako je samo arogantno bilo od njih vjerovati da ?e im biti dozvoljeno preuzeti planetu i koristiti bi?a u vlastite svrhe. Njihove LAŽI više ne?e biti prihva?ane bez pitanja. Oni postaju sve zabrinutiji oko toga što ?e napraviti ?ovjek s ulice kada shvati što su mu u?inili. Ne?e morati još dugo ?ekati. To su ljudi koji su manipulirali svime da bi vas obmanuli i kontrolirali. Napisali su “Sveto pismo“ da bi vam kontrolirali umove; oni su napisali povijest koja nije istinita i koja vas je zbunjivala.

Postoje mudre zemlje koja sada žele znati više istine. One same istražuju. Mi ?emo ih voditi. Uvijek zapamtite ono što sam rekao kada sam prešao u stanje Duha: NIŠTA NIJE ONAKVO KAKVIM SE ?INI. Sve je upravo suprotno. Vaša duša je ono tko ste vi, ne tijelo; tijelo je tek posuda u kojoj prebiva vaša duša. Vi ste imali mnogo tijela tijekom vremena, neka bitno druga?ija od onoga danas. Duše uživaju u mnogo razli?itih životnih iskustava. Po?et ?ete se prisje?ati razli?itih života i iskustava koja su vas u?inila osobom koja ste danas.

Koncentrirajte se na istinu i svjetlo i ujedinjavanje svih koji žele živjeti u miru i harmoniji na Zemlji. Stvorite u svojim umovima svijet koji želite u budu?nosti. Mnogo je toga što sada ne mogu otkriti. Mi vam ne možemo pokazati našu ruku jer bi naši neprijatelji poduzeli protuakcije. Jedan veliki korak treba biti u?injen i bit ?e. Mi smo spremni.

Moja draga supruga mora mnogo toga obaviti. Ona može sagledati cijelu sliku. Ljubav je ono što joj daje snagu da bi slijedila moje vodstvo i da bi vjerovala mojoj prosudbi u stvarima koje se ti?u naše misije na Zemlji. Kada se ljudi ujedine u ljubavi, sve je mogu?e. Vrijeme je da kažete ZBOGOM prošlosti: budu?nost je vaša.

Vjeruj svojim prosudbama, moja draga. Tvoj voljeni, Monty


23. rujan 2012.


23. rujan, obljetnica dana kada si postala mojom nevjestom. Naša sre?a je bila tolika, da smo mislili da ?e trajati vje?no. I trajemo vje?no, no ne baš na na?in na koji smo mislili. Sada ti pomažem u tvome radu na Zemlji i moramo to tako sagledati. Bit ?e razdoblja kada ne?eš mo?i pisati sa mnom; ljudi ?e to razumjeti. Upozorio sam te da ne?e biti lako, da ?e biti na putu i prepreka. Tvoja odlu?nost da uspiješ je za pohvalu. To je tvoj božanski put. Ja mogu samo asistirati. Postoje mnogi drugi na ovoj strani života koji daju svoje svjetlo onome što se mora obaviti. Molim te, osiguraj da budeš prizemljena svo vrijeme. Napad na tebe, prošle nedjelje, tijekom dana i sa ljudima oko tebe, trebao bi biti upozorenje da uvijek budeš na oprezu. Mra?ni se bore za svoje postojanje. Oni ?e se suprotstaviti svakome tko ih obasja svojim svjetlom. Potreban ti je odmor. Ne možeš nositi ovo samo na svojim ramenima. Sretan sam vidjeti da sve postaje jasnije. Nikada nisi posumnjala u tvoju vezu sa odre?enim mjestima tijekom tvojih mnogih života na planeti Zemlji.

Svi pokušaji da se zapo?ne III. svjetski rat sa Iranom su propali. Narod Irana nema želje voditi rat ni sa kim. Samo nekolicina želi rat. Vrijeme je da ubijanja prestanu. Ne?e biti mjesta za zagovornike rata kada se ?ovje?anstvo vrati u Svjetlo. Kako se ve?ini podiže vibracija, oni jasno vide manipulaciju nekolicine i odbacuju je. Više nisu voljni biti obmanuti u prihva?anje lažnih “razloga“ zašto bi trebalo po?i u rat. Klanje nevinih ne?e biti prihva?eno, bez obzira kakav razlog bio ponu?en. Vi znate da su isti “razlozi“ bili podvaljivani tijekom stolje?a; ista formula ponovo i iznova. No, više jednostavno ne?e djelovati. Nekoliko bezdušnika ?e se morati ponovo zamisliti.

Tko ?e na Zemlji povjerovati da se doga?a “invazija vanzemaljaca”! Tko bi želio provesti invaziju na planetu zatvor, osim u svrhu osloba?anja ?ovje?anstva od ropstva nametnutog od Smutnje. Trebali biste ih pozdraviti raširenih ruku kao svoje spasitelje ukoliko se odlu?e provesti “invaziju“. Smutnja je planirala tu invaziju – “Projekt Plava zraka” (op. prev. Bluebeam) – godinama. Bilo je samo pitanje vremena prije nego su je zavrtili. Oni imaju tehnologiju spremnu i spremni su na akciju. No, ljudi su sada mudriji i više nisu spremni biti zalu?eni lažnom propagandom i histerijom, koji su djelovali u prošlosti. Svjetlo istine blistavo sja na vašem svijetu i svakim je danom sve ja?e. Doga?a se Veliko Bu?enje. Ono ne može biti zaustavljeno. 2012. godina je vaša godina da shvatite tko ste i za što ste sposobni, jednom kada okovi budu odstranjeni. Bit ?ete slobodni uživati život na planeti mira i harmonije. To više nije san; to se doga?a. Vaša hrabrost i voljnost da istražite istinu to su i donijele. Nema povratka.

Bit ?e zanimljivo u?iti vašu pravu povijest. Ve? samo to ?e predstavljati enormnu razliku. Povijest bi trebala biti zasnovana na ?injenicama, a ne fikciji. Nekolicina odgovornih za stvaranje fikcije bit ?e otkriveni kao prevaranti što i jesu. To ?e neke uzrujati, to da su bili posve obuzeti prevarom te su u nju doista vjerovali. Oni nisu sami: toliko mnogo jest ili je bilo prisiljeno na to putem ma?a. Nažalost, oni koji su se opirali su bivali usmr?eni. Želja za preživljavanjem je uvjetovala da mnogi prihvate lažne doktrine. Nažalost, oni su ih zatim prenosili iz generacije u generaciju. Tako su preživljavali. Kada tama bude u potpunosti odstranjena, vidjet ?ete i iskusiti život kao nikada prije. Postat ?e radosno iskustvo. Tama ne može i ne?e preživjeti na svjetlu. Vi, s druge strane, postat ?ete Bi?a Svjetla što i jeste.

Mnogo toga se priprema da bi se ostvarilo. Ne?ete morati još dugo ?ekati. Obje strane života sura?uju kao jedna. To je zajedni?ki trud. Uskoro smo na cilju. Trenutak je povoljan. Dugo smo ?ekali da ovo ostvarimo. Trebali smo da odre?eni ljudi budu na mjestu tako da to može biti glatki prijelaz.

Irska ?e imati veliku ulogu u obnavljanju istine. Cijela ?e biti otkrivena kao Sveta zemlja arijskog naroda – naroda Svjetla. Njihovo svjetlo ?e još jednom jasno zasjati dok ?e putovati na ?etiri strane Svijeta, kao što su ?inili i u prošlosti, da bi podijelili svoje svjetlo sa drugima. Irska je spremna otkriti svoje tajne koje su bile brutalno skrivene ili uništene od onih koji su preuzeli kontrolu. Irci, ma gdje bili, prigrlit ?e istinu. Sve nacije ?e se povezati u prijateljstvu, nikada više ne?e objavljivati rat ili tla?iti druge zbog pohlepe ili kontrole. Irski ljudi se moraju nadati da g. Kenny ne?e napustiti nevinu djecu, za koju se ne tako davno zauzeo, jer ga prozivaju oni koji su ih zlostavljali i nemilosrdno lomili. Daleko ste stigli u ovoj godini 2012. Preostale su tek završne etape koje treba pro?i, a sada kada ste otvoreni i mudriji, možete sami vidjeti da je kona?ni rezultat vama nadohvat ruke.

Mojoj ženi mnogo toga po?iva na ramenima. Molim vas, shvatite ukoliko povremeno ona mora biti negdje drugdje, rade?i za vašu korist. Ona ?e sve mo?i objasniti, jednoga dana, a vi ?ete znati istinu o našoj suradnji. Veronica i ja smo bili zajedno kroz mnoge živote tako da nam je prirodno sura?ivati.

Moja draga, pokušaj ostati mirna i uzemljena. Drugi ?e ti pomo?i. Ti znaš što mora biti u?injeno. Vjeruj da ?e sve što je nužno biti i osigurano. Ja, i drugi, bit ?emo uz tebe svo vrijeme.

Zauvijek, tvoj voljeni, Monty7. listopad 2012.


LAKŠE JE NEKOGA PREVARITI NEGO GA UVJERITI DA JE PREVAREN - Mark Twain

Ono što je moja žena u?inila prošli tjedan bilo je od velikog zna?aja. Mnogima koji su sudjelovali, kažem od srca “hvala“. Dok ste stajali na brdu Tara, oblaci su se razdvojili, nebo je postalo plavo nad Tarom i energija je bila mo?na. Važno je potvrditi vezu Egipta i Irske u prošlosti. To je izbrisano iz prošlosti od strane onih koji su preuzeli kontrolu nad vašim svijetom. Isitna o tim vremenima mnogo toga objašnjava, jer je tada prava povijest u potpunosti izmijenjena i Irskoj je ukradena prošlost.

Mnogi su putovali iz drugih zemalja da bi sudjelovali u ovom povijesnom danu. Svijet Duha je pokazao i da su oni sudjelovali budu?i da nije bilo kiše ili oblaka nad Tarom tijekom ceremonija.

Ceremonija da se odstrani “Patrikovo prokletstvo sa Tare” ve? se davno trebala održati. Sada je njegov utjecaj odstranjen zauvijek. Patrik je odgovoran za smrt i razaranje. On je osudio irski narod da žive (ili bih trebao re?i, postoje) pod direktnom kontrolom Vatikana. On je uništio sve što je bilo dobro u ljudima koji su živjeli prema ljubavi i u?enju. Sje?anje na njega bi trebalo zauvijek biti izbrisano. Vrijeme je da se suo?ite sa ?injenicama i da vratite svoj suverenitet. Tada ?e svijet u?iti o IESI, onome koga su uzurpirali i njegovo ime promijenili u Isus. ?ak su mu osmislili i izmišljenu obitelj. Ta prevara vam je nametnuta putem legija vojski Rima. Vrijeme je da se Rim suo?i sa otkrivanjem i da ljudi postanu duhovna bi?a kakva doista jesu.

Veronica, bilo je nužno objasniti da kada krstite dijete – bez obzira na religiju – ozbiljne ZAKLETVE se polažu u ime djeteta. TE ZAKLETVE OBAVEZUJU osim dok nisu formalno opozvane. Ta ?injenica nije u potpunosti shva?ena od strane onih koji to gledaju kao društvenu priliku i govore u ime djeteta bez njegovog pristanka. Razmislite o tome – to je ozbiljna stvar i ne bi se trebala uzimati olako.

Bilo je dobro da si onima koji su bili prisutni pružila priliku da opozovu te zakletve i da vrate svoj suverenitet. Bila je to emocionalna i mo?na ceremonija u kojoj su sudjelovali odrasli sposobni donositi vlastite odluke. Zarobljavanje duša u tako mladoj dobi je gnjusna stvar. Tom Ryan je obavio dobar posao odstranjuju?i veze Vatikana na brdu Tara. Ponavljam: “Irska je klju? koji ?e sve otklju?ati.” To se klju? okre?e u bravi, a ovo je bio prvi korak u otklju?avanju lanaca koji su vas držali okovanima u korumpiranom režimu.

Dijelio sam tvoju radost, moja ljubavi, kada si susrela Barrya. On je doista ?istog duha. Njegova prekrasna energija obuhva?a sve koji ga susretnu. Da, on je bio druid u davnim vremenima i poput Fergusa, Mikea R., vratio se da bi obnovio Irsku i kroz taj ?in vratio mir vašem svijetu.

Još uvijek uspijevamo sprije?avati rat koji pokvareni toliko trebaju. Oni gube svoju mo? kontrole vlada i po?inju izgledati blesavo u svom o?aju. Oni svjedo?e da se svi njihovi planovi raspadaju. Prevara koja je nametnuta ?ovje?anstvu sada je izložena da je mogu vidjeti onima koji znaju gledati. Jasna je poput dana. Zlo?ini rimske Crkve protiv ?ovje?anstva moraju iza?i na otvoreno da bi bilo otkriveni i da se za njih odgovara. Sada kada svjetlo istine ja?a svakim danom, ono otkriva sve što mora biti otkriveno. Zajedno, obje ?e strane života slaviti odstranjenje Mra?nih i to ?e zapo?eti u Irskoj. Novo Doba mira i svijetla brzo se približava. Pripremite se da ga pozdravite.

Ova strana života je uz vas na svakom koraku ovog puta. Daleko ste stigli tijekom posljednjih godina dok ste se budili iz hipnoti?kog stanja koje vam je nametnuto. Molim vas, podupirite jedni druge u ovom vremenu promjene, jer ste zajedno iznimno mo?ni. Sve se dovodi na mjesto da bi se stvorile prave okolnosti za kona?ni korak u svjetlo. Svaka zemlja bi trebala biti u tome budu?i da ?e svi uživati nagrade tih masovnih napora da se zauvijek odstrane Mra?ni. Vi stvarate povijest; stvaraju?i budu?nost slobodnu od korupcije i to za cijelo ?ovje?anstvo. Bit ?e vam pružena sva pomo?: samo trebate zatražiti. ?uda se doga?aju svakoga dana u ovo vrijeme promjena.

Molim vas, shvatite da moja draga žena radi na projektima koji joj uzrokuju velike brige i stres. Ti projekti moraju i bit ?e završeni. To je svrha s kojom se vratila na Zemlju. Prebivati me?u njezinim zemljacima u Irskoj pružilo joj je veliko zadovoljstvo, a mogu?nost da im pomogne osloboditi se iz ograni?enja koja im je nametnuo Vatikan, bilo je ?udo u njezinim o?ima. Oni su sada slobodni duhovi koji se sjedinjuju u istini i ljubavi.

ARIJSKA RASA SE BUDI. RADUJTE SE!

Njihova zahvalnost, i naša, pripada ENDA KENNY-u (irskom premijeru) jer je otvorio vrata da bi omogu?io da svijet napreduje u svjetlost. Bio je to mali korak za Irsku, no veliki za ?ovje?anstvo. Enda Kenny je hrabar ?ovjek koji se zauzima za istinu i odbija se pokloniti onima koji lažu i zlostavljaju nevinu djecu svijeta.

Sve se lijepo slaže. Vaša energija i posve?enost su cijenjeni. Zajedno, zakora?it ?emo u budu?nost: obje strane života stoje?i kao jedna.

Moja draga, ti znaš što moraš ?initi. Imaš potporu i molitve onih koji traže istinu i svjetlo. Uvijek sam uz tebe.

Tvoj voljeni, Monty21. listopad 2012.


Moja draga, toliko naporno radiš da bi ispunila svoje poslanje. Nemoj o?ajavati: iako na tvome putu ima prepreka, ništa ne?e sprije?iti ishod. Bilo je predskazano prije stotine godina da ?e se to dogoditi kada bude za to vrijeme. Neizbježno je. Vrijeme za veliku promjenu je sada. Mo? 99% koji zahtjevaju promjenu ne može se ignorirati. Sve do sada, bili su robovi manjine, no oni sada mogu vidjeti korupciju kao ono što jest i više ne žele biti dio toga. Sada i sami vide sebe kao Suverena Bi?a kojima je sloboda božansko pravo.

Mora biti primljeno na pažnju da kada glasate za nekoga, vi toj osobi dajete svoju slobodu. Molim vas da razmislite o toj ?injenici veoma pažljivo. Nemojte se zanositi huškanjem medija i propagandom. Glasanje je ozbiljna stvar. Vi imate pravo napisati ”Ništa od navedenog”. Sve što ?inite u ovo doba promjene ima ozbiljne posljedice na budu?nost. Ispiranje mozga se koristi da bi vas se uljuljkalo u lažni osje?aj sigurnosti, a obe?anja se daju bez da ih itko misli održati. Robovi uvijek na to nasjedaju, no osvješteni ne. Slijedite svoje srce. Budite vjerni sebi. Budu?nost vaše planete je u vašim rukama.

Smutnja ?e obe?ati sve i svašta da bi vas održala pod kontrolom. Vise na niti i o?ajni?ki pokušavaju zadržati svoju zlom ste?enu imovinu. Polako, ali sigurno, dolaze do zaklju?ka da vas više ne zavaravaju. Njihovi zahtjevi za III. svjetski rat su otklonjeni i to ih ostvlja izloženima i poniženima. Vrijeme je da ubijanja prestanu u svim zemljama. Vi ste svi bra?a. Zašto biste se željeli me?usobno ubijati?

Doga?a se otkrivanje zlostavljanja djece od strane pedofila na visokim pozicijama. Obe?ao sam da ?e istina izvirati iz svih kutova. Dok mnogi pokušavaju sprije?iti da im imena budu otkrivena, plima istine ne može biti zaustavljena. Ti zli ljudi ?e sada spoznati što su njihove žrtve morale pro?i radi njihova zadovoljstva. Ne upuštajte se u odmazdu. Otkrivanje ?e dostajati. U suprotnom biste se spustili na njihovu razinu. Vrijeme je da ?uvate svoj mir. Rulja snižava vaše vibracije i drži vas pod njihovom kontrolom, dok vas puna svijest podiže u visine više nego što je Smutnja ikada mogla dose?i. Njihovo postojanje ovisi o tome da ih podržavate. No, vama oni nisu potrebni. Zajedno, podržavaju?i jedni druge, vi ste mo?na Suverena Bi?a. Sve je na svome mjestu da bi vam se pomoglo da poduzmete kona?ne korake ka SLOBODI u svijetu gdje su svi jednaki i mogu živjeti jedni kraj drugih u dostojanstvu i s poštovanjem jednih prema drugima. Ljubav, ne strah, vladat ?e danom i svi ?e uživati slobodu. Molim vas da vizualizirate budu?nost koja ?e vam pripadati. Stvorite je u svojim mislima, zatim ?e postati vaša realnost. Vi imate mo? da to ostvarite.

Tako?er se trebate pripremiti da prihvatite pravu povijest vašeg svijeta. To ?e mnoge uzrujati, no istina se mora izre?i i biti shva?ena. Moja draga, i sama si vidjela ovoga tjedna kako se Mra?ni trude na sve mogu?e na?ine da nasrnu na Svjetlo s namjerom da ga unište. ?ak i sa svime što znaš, bila si duboko šokirana drskoš?u kojom traže kako uništiti sve što je dobro i ?isto. Pogledajte sva sveta mjesta na vašem svijetu koja su Mra?ni besramno pokušali obeš?astiti i uništiti. Sada, napokon, dobri ljudi svijeta uzimaju stvari u svoje ruke i vra?aju ono što im pripada. Smutnja ne pripada na ovaj svijet – svijet koji zlostavljaju za svoje vlasite ciljeve. Oni nose MASKU koja im je dobro služila sve do sada; no, kako se budite, možete vidjeti kako maska pada otkrivaju?i svu njihovu ogavnu tamu. Fina odje?a i dragulji ne?e prikriti ono što ?e biti otkriveno. Sažaljevate ih dok ?e tražiti zaklon od Svjetla. Sve što vam je oduzeto bit ?e vam i vra?eno. Novac koji je bio izumljen da bi vas se kontrolirao, više ne?e biti nužan. Služio je da vas se drži u ropstvu i to mu je bila svrha. Postupno, sve ?e se otkriti i ispraviti tako da se okon?a ropstvo i da zapo?ne sloboda.

Ti uz sebe imaš nekoga tko razumije važnost tvoje misije i pomo?i ?e ti u svemu što budeš ?inila. Rekao sam ti da ?emo ti dovesti prave ljude i jesmo. Molim te da se odmaraš koliko god možeš u ovim veoma užurbanim danima. Niti kamen ne?e ostati neokrenut. Uspjet ?emo.

Znaj da si voljena i ?uvana i jednoga dana ?emo ponovo biti zajedno da nastavimo svoj posao s ove strane života.

Tvoj voljeni, Monty


 

Stranica 5 od 9 Sve stranice