Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-05


05.10.1994. F. i Laura

 

P: Pozdrav.

O: Dobro vam ide i ovako bez rituala.

P: Koji ritual hoćete da napravimo.

O: Nijedan.

P: Da li ritual odmaže ili sprečava komunikaciju?

O: Ograničava.

P: Kako se zovete?

O: Donarra.

P: Od kuda ste?

O: Kasiopeja.

P: Zašto mi svaki put kad komuniciramo sa vama, dobijemo drugu osobu?

O: Potrošnja energije.

P: Kome se troši energija?

O: Idućem u nizu.

P: Da li to znači da vi koristite svoju energiju za trošenje?

O: Ne. Mi se trošimo.

P: Imamo serije pitanja koje želimo pitati.

O: Hajde.

P: Pretpostavimo da je flota svemirskih brodova koji jašu val, i približavaju se iz okolice Zeta Reticuli, što znači kad kažemo da je vremensko/prostorno ubrzanje nedefinirano u smislu dolaska? Zašto je tako? Molimo obrazložite.

O: Masa utječe na elektromagnetski prijenos unutar gravitacijskog vala.

P: Drugim rječima, da li je tamo velika masa koju želite prenijeti, da li je djelomično i problem jer se masa sama po sebi širi preko velikog područja vremena/prostora i mora se prenositi u etapama ili nečeg takvog?

O: Blizu.

P: Možete li nam pomoći još oko toga?

O: Masa utječe na vremenski ciklus: mali iznos kratki ciklus; velika ili gusta uzrokuje dugi ciklus.

P: Također bi željeli imati više informacija o Zemaljskim promjenama. Da li je potres u Japanu koji ste predvidjeli prošlog tjedna i koji se dogodio, da li je to najmanji problem? ( Cijela sesija je bila izgubljena radi nefunkcioniranja trake ).

O: Ne.

P: Možete li nam dati nešto više o tome...

O: Bit će aktivnosti oko 8.9: 67 milja od obale Osake; 9.7: centralni Tokyo.

P: Da li će se sve to dogoditi unutar ove godine?

O: Ne. Unutar 1.6 godina.

P: Željela bi još detalja o čovjeku za kojeg ste rekli da je bio biološki otac Isusa. Još jednom, kako se zvao?

O: Tonatha.

P: Rekli ste da je bio Marijin poznanik?

O: Da.

P: Da li je bio selektiran iz nekog razloga da bude biološki otac Isusa od strane drugih bića ili snaga?

O: Blizu.

P: Možete li nam dati neki detalj o njemu? Koje je njegovo porijeklo, od kuda dolazi,...itd.

O: On je bio član bijele sekte.

P: Što je bijela sekta?

O: Također znani kao Ariyan-ci ( prim.prev.). Andaranci. ( Laura bilježi: Tko su Andaranci? )

P: Da li je Marija bila član Essene ( prim.prev. ) grupe?

O: Da.

P: Ta osoba, Tonatha, da li je bio izabran za biološkog oca Isusa?

O: Da.

P: Zašto se Marija nije oženila njime?

O: Osjećaji su bili vrlo prolazni.

P: Kažete da je ona bila prevrtljiva?

O: Ne. Utjecano je telepatskim sugestijama.

P: Da li je već bila zaručena tada?

O: Ne. Hipnotizirana na nivou 1.

P: Da li su Marija i Josip, nekad skupa, poslije toga imali druge djece?

O: Ne. Ali Isus je imao.

P: Isus je imao djece? Koga je oženio?

O: Nije bio oženjen.

P: Mislite, imao je nelegitimnu dijecu?

O: Subjektivno institucionalno ( razmišljanje ).

P: Tko je bila majka te djece?

O: Bile su tri žene.

P: Bile su tri žene?

O: Da.

P: Da li su one spomenute u Bibliji?

O: Jednom, ali ne po imenu.

P: Koja je bila jedna od njih?

O: Alicia.

P: Kako se zvala druga?

O: Rafea.

P: Treća?

O: Vella. Rimljanke.

P: Sve tri su bile Rimljanke?

O: Da.

P: I što se desilo sa djecom?

O: Preživjela i uspješno se razmnožila.

P: Koliko je imao djece sa tim trima majkama?

O: Troje.

P: Da li je, kao što tvrde neki ljudi, istinito značenje istraživanja Holy Graila, da to nije šalica već "Sang Real" ( prim.prev. ), ili sveta krvna linija?

O: Da.

P: Da li su neki potomci Isusa živi danas?

O: 364142.

P: Da li je Isus postao Krist u smislu da je dobio kakvu specijalni ogrtač moći koji je stavio na sebe za vrijeme njegovog baptizma?

O: Blizu korektnog.

P: da li je Guyana relativno sigurno mjesto glede pomaka zemljine kore, zemaljskih promjena,... itd?

O: Što je? Zemlja uključuje svu planetarnu površinu.

P: Da li su neka mjesta sigurnija od drugih?

O: Promjenjivo.

P: da li je Sjeverna Karolina/Blue ridge Mountain područje relativno sigurno?

O: Što sam ti upravo rekao? Ovisi o vibracijskim frekvencijskim promjenama. Nema specifične zemaljske promjene koju točno možemo predvidjeti sve do neposredno prije nego se desi.

P: Pitao je LM. što se desilo sa onim ljudima u Švicarskoj koji su umrli. Da li su bili ubijeni?

O: Pakt. Dogovor. Nagodba.

P: Svi su napravili dogovor da počine samoubojstvo skupa?

O: Da.

P: Zašto? Koliko ih je bilo?

O: 48. Religiozno oduševljeni.

P: Da li vlada SAD svojevoljno ubija Branch Davidians ( prim.prev. ) u Waco-u?

O: Blizu. Vode ih da se sami unište.

P: Kako?

O: Psihološke zavade taktika.

P: Da li im je vlada SAD "vatreno" podigla kamate?

O: Ne.

P: Tko je podigao kamate?

O: Branch Davidian-ci. Izluđuju ih.

P: Da li su ELF ( ekstrmno niske frekvencije ) ili kontrola podsvjesti korištene?

O: Da. Kao i druge stvari.

P: Da li je OJ Simpson ubio svoju ženu?

O: Da.

P: Da li je uzeo odjeću i oružje kojim je ubio u Chicago i ostavio tamo u vreći?

O: Ne.

P: Gdje je ?

O: Los Angeles smetlište. Jedno od njih.

P: Da li će se OJ Simpson proglasiti krivim?

O: Ne.

P: Koje je poklone dala Marija/proroci Isusu kao bebi?

O: Zlato; začine; odjeću.

P: Iz kojeg drugog realiteta je došao matični brod kojeg je vidjela Marija?

O: 5. denziteta.

P: I koja je bila svrha pojavljivanja tog matičnog broda u vrijeme Isusovog rođenja?

O: Previše neodređeno.

P: Da li je bilo specifičnih razloga vezanih za rođenje Isusa?

O: Da vodi proroke.

P: Koji je bio glavni razlog?

O: Ne. Također nadgledanje događaja i kodiranje.

P: Kodiranje čega?

O: Mališana.

P: Da li je to kodiranje napravljeno fizički ili telepatski?

O: Oboje.

P: Iz kojeg realiteta ili područja je Isus došao prije nego se rodio na Zemlji u tijelu Isusa od Nazareth-a?

O: 5. denziteta.

P: On je bio duša 5. denziteta?

O: Da.

P: Da li je imao neku drugu inkarnaciju u nekim drugim tijelima na planeti Zemlji?

O: Da.

P: Koliko je inkarnacija imao prije nego što je postigao 5. denzitet?

O: 1009.

P: Da li je Melchizidck inkarnacija Isusa?

O: Ne.

P: Da li je Joshua, desna ruka od Mojsija, inkarnacija Isusa?

O: Da.

P: Ima li još neka druga inkarnacija Isusa koje bi mogli imenovati?

O: Da. Socrates ( Sokrat ).

P: Koja je spiritualna veza Isusa i John the Baptist-a?

O: Pakt.

P: Koja je spiritualna veza Isusa i Marije, njegove majke?

O: Pakt.

P: Nema druge spiritualne veze u smislu spajanja duša?

O: Ne.

P: Da li su Marija ili John the Baptist duše iz 5. denziteta?

O: Obe.

P: Da li su na Zemlji danas neke duše iz drevnih vremena koje možemo navesti kao poznate?

O: Da. Arafat. Sadat. Papa John V.

P: Da li se demoni i zli duhovi nečega plaše?

O: Da.

P: Da li se boje neke moći koje mi kao ljudi imamo?

O: Da. Znanja.

P: Da li se boje religijskih simbola, znakova ili figura?

O: Ne.

P: Ima li koje ime ili znak ili simbol koji mogu odvratiti njihovu aktivnost?

O: Ponekad.

P: Da li se boje Krista?

O: Da. Radi njegovog znanja. Masa njegovog znanja je podiglo njegove vibracije. Znanje je istinska moć.

P: Da li pentagrami imaju neki efekt u usporavanju ili zadržavanju negativnih entiteta?

O: Samo ako vi mislite da oni imaju efekta.

P: Da li je najveća moć koju imamo da se odupremo demonskim entitetima sadržana u našoj slobodnoj volji: našoj moći da kažemo ne?

O: Ne.

P: Koja je onda najveća moć?

O: Znanje.

P: Da li akumulacija spiritualnog znanja čini ključ?

O: Da.

P: Ima li koji drugi zaključak koji nam možete dati?

O: Vi ne trebate ništa osim znanja.

P: Rekli ste da se Exodus dogodio u 2676. prije Krista, da li je to točno?

O: Blizu.

P: Da li je to bio zadnji prolaz Venere?

O: Da.

P: Da li je ta aktivnost Venere u vezi sa bliskim prolazom skupine kometa koje ste spomenuli?

O: Blizu. Jedna od tri kataklizmi spojenih skupa.

P: Ako je Venera bila jedna od kataklizmi i skupina kometa je bila druga, koja je bila treća?

O: Mars.

P: Da li je Mars bio izbačen iz svoje orbite radi Venere?

O: Da.

P: I druga je izgledala kao bitka na nebu stanovnicima Zemlje kao što je Velikovsky opisao, točno?

O: Blizu.

P: Sad, ta skupina kometa, kad je bila zadnji puta u našem solarnom sistemu?

O: Prije 3582 godina.

P: Koliko traje ciklus?

O: 3600 godina.

P: Dakle, kad bi ta skupina kometa trebala opet proći našom ravninom eklipse ponovo?

O: 12 do 18 godina.

P: Da li vanzemaljci putuju sa tom skupinom kometa?

O: Ne.

P: U kojoj zemlji je živio Noah/Utnapishtim, na kojem kontinentu?

O: Atlantida.

P: Gdje je pristala arka poslije povlačenja voda?

O: Egipat.

P: Što je uzrokovalo da Martek prođe blizu Zemlje u to vrijeme budući da je tisuće godina prije imao interakciju sa Venerom?

O: Planetarno poravnavanje gravitacijskim odstupanjem vezano uz Veneru.

P: Dakle, bilo je planetarno poravnavanje koje je uzrokovalo da Mars bude izbačeno iz svoje orbite?

O: Da.

P: Koji je bio događaj koji je, sto ili otprilike toliko godina poslije Noahova potopa, opisan kao zbrka u jezicima, ili toranj Babilona?

O: Duhovno spajanje.

P: Koji su razlog imali individualci koji su zajedno sagradili toranj?

O: Elektromagnetska koncentracija svih gravitacijskih valova.

P: I što su oni namjeravali s tim koncentriranim valovima?

O: Umno unaprijeđenje masa ( ljudi ).

P: Tko su bili "bogovi" koji su prezirno gledali na toranj Babilona, na one koji su ga napravili sa namjerom sjedinjenja, i odlučili uništiti njihov rad?

O: Lizzardi.

P: Dobro, dakle Lizzardi su dignuli u zrak Babilonski toranj. Što su još učinili umovima čovječanstva; da li su napravili nešto što je uzrokovalo literalnim poteškoćama da bi razumjeli razne jezike?

O: Blizu.

P: Koji alat su koristili da bi postigli to dijeljenje?

O: Pranje mozgova masama.

P: Da li su to radili preko implatanta i otmica?

O: Djelomično.

P: Koje je pravo značenje, originalno značenje hebrejske riječi "shem"?

O: Čistoća.

P: Zašto je ta riječ vezana uz obeliske ili stojeće kamenje kasnije nazvane "shem-ovi" od strane Hebreja?

O: Simbolika čistoće: ujedinjenje. Jedinstvo.

P: Da li to kamenje samo po sebi ima neku moć?

O: Ostalu.

P: Koji su objekt drevni ljudi postavili na toranj Babilona...

O: Kristal.

P: Da li je "shem" također sinonim za "kristal"?

O: Blizu.

P: Shem, sin Noaha, bio je nasljednik grupe koja je izgradila toranj, točno?

O: Da.

P: Kako su Sodom i Gomorah uništeni i drugi gradovi? I tko ih je uništio?

O: Nuklearno, EM ( elektromagnetski ) puls. Tko bi mogao biti?

P: Lizzardi?

O: Da.

P: Zašto?

O: Da bi posijali strah i pokornost.

P: Jesu li uistinu Sodom i Gomorrani bili zli i loši, radeći sodomiju i slično?

O: To je prevara povijesti.

P: Da li je Lot-ova žena bila pretvorena u stup soli?

O: Ne.

P: Ima li tu neke simbolike u toj priči za nas?

O: Ne.

P: Da li je bog koji je komunicirao s Abrahamom jedan od Lizzarda?

O: Da.

P: Da li je Abraham napravio sporazum sa Lizzardima?

O: Da. Ne direktno.

P: Da li je Melchizidek svećenik Lizzarda?

O: Ne.

P: Da li je Melchizidek dao Abrahamu točnu informaciju?

O: Blizu.

P: Da li je kabala istinito učenje dobrih momaka?

O: Blizu.

P: Da li je Ozirijski ciklus tumačenje akcije Lizzarda nad čovječanstvom u smislu izrezivanja Ozirisovog tijela kao razbijanje spirala DNA?

O: Blizu.

P: Što je bilo Voće sa Drveta Znanja dobra i zla koje je navodno Eva pojela i onda ponudila Adamu?

O: Ograničavanje u znanju. Kodiranje.

P: Što je značilo kad je rečeno da je Eva pojela voće sa drva znanja? Koji akt je napravila da to učini?

O: Združenje s krivom stranom.

P: Što je značilo pridruživanje?

O: Eva je simbolična.

P: Simbol čega?

O: Ženske energije.

P: Što je s ženskom energijom bilo kad se pridružila?

O: Izgubila je dio znanja i moć.

P: Zašto je hranjenje tim voćem sa drveta znanja dobra i zla bio veliki strah boga ili bogova, jer bi Eva bila izjednačena sa bogovima?

O: Što? Molimo pojasnite.

P: Tko je bio bog koji se bojao da bi Eva mogla postati jednaka kao i on ili oni kad je pojela voće?

O: Ne.

P: Biblija kaže da je Bog rekao da se bojao jer bi onda Eva mogla zadržati i drvo života i živjeti vječno. Što to znači? Zašto je konzumacija tog voća bogove jako plašilo?

O: Nije.

P: Što je voće drveta života?

O: Ograničenje.

P: Kako može voće drveta života i besmrtnosti biti ograničenje?

O: Ograničeno koncepcijski.

P: Želim vam reći da to baš i nema nekog smisla.

O: Da, ima. Razmislite pažljivo.

P: Da li je bog, koji je ušao u vrt koji je upozorio Adama i Evu da ne jedu voće sa drveta znanja dobra i zla, bio originalni kreator, bog, dobar momak?

O: Ne.

P: Tko je bio taj bog koji im je zapovjedio da ne jedu voće s tog drveta?

O: Komplicirano. Laura, propuštaš očigledno.

P: U kojem smislu bi voće sa drva života bilo ograničenje?

O: Vjerovanje da jedan izvor sadrži svo znanje je kontradiktorna realnost.

P: Što je bio vatreni mač koji je spriječio povratak u Eden?

O: Ne razumijete?

P: Ne. Ne razumijem.

O: Istražite ponovo.

P: Ako je koncept hranjenja voćem sa drva znanja koje je davalo svo znanje - pogrešan - jer ni jedan izvor ne može omogućiti svo znanje, i nadalje - netko vjeruje u pogrešno, taj je zarobio sebe unutar parametara. I zauvijek, ljudska rasa će biti trovana s istim problemom koji se reflektira na više različitih načina: jedan je da uvijek tražimo istinu iz jednog izvora i smjera, umjesto da tražimo istinu kroz bezbrojne puteve. Također i vjerovanje u jednostavne odgovore na kompleksne probleme i pitanja.

P: Što je bio vatreni mač koji je sprečavao povratak u vrt Eden-a?

O: Simbolizira zamku.

P: Samozavaravajući vatreni mač?

O: Da.

P: Gdje je bio Eden?

O: Zemlja.

P: Cijela Zemlja je bila Eden?

O: Da.

P: Da li je "pad" Edena, ili gubitak Edenskog stanja, također praćeno kataklizmom?

O: Da.

P: Što je uzrok te kataklizme?

O: Komete.

P: Skupina koju ste ranije spomenuli?

O: Da.

P: I prije koliko se to dogodilo?

O: Prije 309882 godine.

P: Da li je gubitak Edenskog stanja također praćeno preuzimanje čovječanstva od strane Lizzarda?

O: Da.

P: Tko su bili originalni kreatori bogovi?

O: Mi. 6. denzitet.

P: Kasiopejci? Da li su Pledijci također bili bogovi kreatori?

O: Isto. Šesti denzitet.

P: Koji je bio originalni indentitet zmije u Edenu?

O: Lizzardi.

P: Tko je sagradio Veliku piramidu ( Great Pyramid, prim. prev. )?

O: Atlantiđani.

P: Koje godine je sagrađena?

O: Prije 10643 godina.

P: Zašto je sagrađena? Za što je služila?

O: Hvatala je kosmičku energiju.

P: I za što je ta energija služila jednom kad je bila "uhvaćena"?

O: Mnoge stvari. Moć, transport, lječenje, kontrola misli, klimatizacija,...itd.

P: Tko je sagradio Sfingu?

O: Isto.

P: Da li je Sfinga bila sagrađena u isto vrijeme?

O: Da.

P: Zašto je napravljena Sfinga? Koja je njena svrha?

O: Hram.

P: Da li su zapisi zakopani ispod Sfinge?

O: Da.

P: Što se desilo s Neandertalcima?

O: Maknuti su od strane Lizzarda na druge planete.

P: Da li je to učinjeno da su fizički odstranjeni s planete?

O: Da.

P: Na koju planetu su ih prenijeli?

O: Druge.

P: Od nekoliko mjesta oko ove države na koja smo se mislili odseliti, na kojem bi bili najsretniji?

O: Neodređeno.

P: Da li bi bili sretni na Blue Mountains u Oregonu?

O: Nemoguće odrediti.

P: Nebi li vi trebali moći dati proročanstva?

O: Previše varijabli vezano uz to.