Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 53


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 53
25.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Prvo bih želeo da pitam kakvo je stanje instrumenta i da onda postavim dva pitanja za nju. Ona bi prvo volela da zna da li svakoga dana može da radi jednu celinu vežbi i da li je bol koji oseća pre seanse posledica orionskog napada?

Ra: Ja sam Ra. Stanje instrumenta odgovara našoj ranijoj izjavi. Kao odgovor na pitanje o vežbama: sada kada je intenzivni period prošao, ovaj instrument će moći, ukoliko tako izabere, da radi jednu celinu vežbi. Skenirajući distorziju fizičkog kompleksa instrumenta, nalazimo da je jedna celina vežbi na granici snage instrumenta. To je dugoročno dobro zbog kumulativnog skupljanja vitalne energije. Kratkoročno to iscrpljuje instrument. Zbog toga sugerišemo entitetu da uzme u obzir naše prethodne savete u pogledu drugih mera koje pomažu fizičkom kompleksu. U vezi sa drugim pitanjem možemo reći da se ranije teškoće fizičkog kompleksa da ostvari kontakt sa našim memorijskim kompleksom usledile zbog podsvesne volje ovog instrumenta. Ta volja je izuzetno snažna i ona od celine uma/tela/duha zahteva da na raspolaganje stavi sve rezerve vitalne energije potrebne za ovaj kontakt. Tako se javio osećaj neugodnosti usled dramatične distorzije između fizičke slabosti dok se ta energija tražila. Treba naglasiti da je entitet takođe pod psihičkim napadom i on pojačava ove prateće pojave i odgovorno je za grčenja i vrtoglavicu u istoj meri kao i distorzija uma.

Ispitivač: Hvala vam. Želeo bih da znam da li (ime) može prisustvovati nekoj od seansi u skorije vreme?

Ra: Ja sam Ra. Celina uma/tela/duha (ime) je deo ove grupe po duhu i dobrodošao je. Treba da zatražite da uključenju u seanse prethodi specijalni meditativni period. Predložili bismo da se fotografija onoga pod imenom (ime) pošalje ovom entitetu uz njegov rukopis na njoj, naznačujući ljubav i svetlost. Držanje toga tokom meditacije će entitet dovesti u stanje mira i harmoniju sa svakim od vas, tako da neće biti rasipanja energije kada se razmene pozdravi između dva entiteta, koji oba imaju distorziju u pravcu samoće i stidljivosti, kako biste vi to nazvali. Isto se može učiniti sa fotografijom (ime) za entitet (ime).

Ispitivač: Hvala vam. Tokom putovanja za Laramiju uočio sam neke stvari u vezi sa materijalom iz prve knjige Zakona Jednog i onima koji su imali iskustva sa NLO-kontaktima, i postavio bih nekoliko pitanja koje bih onda uključio u Knjigu I da bih eliminisao nesporazume koji mi se čine mogućim. Zbog toga su ova pitanja, mada najvećim delom prolazne prirode, namenjena eliminisanju izvesnih distorzija s obzirom na razumevanje materijala iz Knjige I. Nadam se da koristim ispravan pristup. Možda nećete moći da odgovorite na neka od njih ali to je u redu. Ukoliko ne možete da odgovorite na ona koja postavim, jednostavno ćemo preći na sledeća.

Možete li mi reći nešto o tehnikama koje koriste pozitivno orijentisani entiteti Kofederacije - orijentisani prema drugima - u kontaktu sa ljudima na ovoj planeti, o različitim tehnikama ostvarenja kontakta?

Ra: Ja sam Ra. Možemo.

Ispitivač: Da li biste to učinili?

Ra: Ja sam Ra. Najefikasniji kontakt je onaj koji doživljavate u ovom trenutku vremena/prostora. Kršenje slobodne volje je izuzetno nepoželjno. Zbog toga će entiteti Putnika na vašem planu iluzije biti jedini predmet za misaonu projekciju koja čini takozvane „bliske kontakte“ i susrete između pozitivno orijentisanih socijalno-memorijskih kompleksa i Putnika.

Ispitivač: Možete li mi dati primer nekog takvog kontakta između socijalno-memorijskog kompleksa i Putnika, kao i šta bi ti Putnici doživeli?

Ra: Ja sam Ra. Jedan takav primer koji znate je onaj, poznat kao Moris. U ovom slučaju su prethodni kontakti sa entitetima iz kruga prijatelja ovog entiteta bili negativni. Međutim, setićete se da je taj entitet, Moris, bio nepristupačan za taj kontakt i nije mogao da ga vidi fizičkom optičkom aparaturom.

Međutim, unutrašnji glas je upozorio onoga poznatog kao Moris da sam ode na drugo mesto gde se pred njim pojavio entitet u obliku misaone-forme i netremice gledao u taj entitet, budeći u njemu na taj način želju da traga za istinom u vezi sa tom pojavom i iskustvima sa svojom inkarnacijom uopšte.

Osećaj probuđenosti ili aktiviranosti je cilj ovakvih kontakata. Trajanje i upotrebljeni oblici variraju s obzirom na podsvesna očekivanja Putnika koji doživljava tu mogućnost za aktiviranje.

Ispitivač: Pretpostavljam da se tokom „bliskih susreta“ sa Konfederacijom taj „bliski susret“ odvija sa vrstom letelice u vidu misaone-forme. Da li su Putnici tokom nekoliko poslednjih godina imali „bliske susrete“ sa letelicom u vidu misaone-forme koja je sletela?

Ra: Ja sam Ra. Ovo se događalo, iako je mnogo manje uobičajeno od orionskog tipa takozvanog „bliskog susreta“. Naglasili bismo da je u Univerzumu beskonačnog jedinstva koncept „bliskog susreta“ komičan, jer zar susret sebe sa sobom nije u prirodi svih susreta? Zbog toga, kako bilo koji susret može biti nešto drugo osim veoma, veoma blizak?

Ispitivač: Dakle, govoreći o tom tipu susreta sebe sa sobom, da li su neki Putnici pozitivne polaruzacije imali „bliske susrete“ sa Orionom ili negativnom polarizacijom?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Zašto se to dešava?

Ra: Ja sam Ra. Javlja se retko i to usled slabe percepcije Oriona o dubini pozitivnosti nekog entiteta ili zbog želje Orionskih entiteta da uklone tu pozitivnost sa ovog plana egzistencije. Uobičajene taktike Oriona su da izaberu jednostavne distorzije uma koja nagoveštava slabiju aktivnost mentalnog ili spiritualnog kompleksa.

Ispitivač: Postao sam svestan veoma velike raznolikosti kontakata sa pojedincima. Možete li mi dati nekoliko opštih primera za metoda koje Konfederacija koristi da bi probudila ili delimično probudila Putnike koje kontaktira?

Ra: Ja sam Ra. Metodi koji se koriste da bi se probudili Putnici su različite. Suština svakog pristupa je ulazak u svest ili podsvest na takav način da se izbegne strah i da se maksimizira potencijal za razumljivo subjektivno iskustvo koje ima značenje za entitet. Mnogi od njih se odigravaju u snu; drugi u sred različitih aktivnosti tokom budnih sati. Pristup je fleksibilan i ne uključuje obavezno sindrom „bliskih susreta“ kojeg ste svesni.

Ispitivač: Šta je sa sindromom fizičkog ispitivanja? U kakvoj to vezi stoji sa Putnicima i kontaktima sa Konfederacijom i Orionom?

Ra: Ja sam Ra. Podsvesna očekivanja entiteta određuju prirodu i detalje doživljaja misaone-forme koje Konfederacija nudi preko entiteta misaone-forme. Tako, ako Putnik očekuje fizičko ispitivanje, to će nužno biti doživljeno kao slaba distorzija u vidu alarma ili nekonfornosti koliko to dopušta priroda očekivanja Putnika od podsvesnih distorzija.

Ispitivač: Da li oni, koje Konfederacija i Orion odvedu na brodove, doživljavaju slično fizičko ispitivanje?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje ukazuje na netačno razmišljanje. Orionska grupa koristi fizičko ispitivanje kao način zastrašivanja pojedinca i čini da se on oseća kao drugo-denzitetsko biće, kao laboratorijska životinja. Seksualno ispitivanje je podvrsta ovog ispitivanja. Namera je da se dominacija Orionske grupe nad stanovnicima Zemlje.

Doživljaji misaonih-formi su subjektivni i po pravilu se ne odvijaju na ovom denzitetu.

Ispitivač: Dakle, na Zemlji postoji širok spektar entiteta s obzirom na mogućnost da budu požnjeveni, kako pozitivno tako i negativno orijentisanih. Da li će ciljevi Orionske grupe biti unutar ovog spektra, kako pozitivno, tako negoatvno orijentisanih?

Ra: Ja sam Ra. Donekle je teško da se na ovo pitanje precizno odgovori. Međutim, pokušaćemo da to učinimo.

Najtipičniji pristup Orionskih entiteta je da izaberu kolebljivi entitet, kako biste ga vi nazvali, kome se može sugerisati veliki deo filozofije Oriona , da bi ga on kasnije širio.

Neke Orionske entitete pozivaju visoko polarizovani negativni entiteti sa vaše tačke prostora/vremena. U tom slučaju oni šire informacije baš kao što to mi činimo. Međutim, ovo je rizik za Orionske entitete usled frekvencije negativni planetarni entitet zreo za žetvu pokušava da zapoveda i naređuje Orionskom kontaktu, baš kao što i ti entiteti naređuju planetarnim negativnim kontaktima. Rezultat je borba za nadmoć i ako je izgubljena nanosi štete polarizaciji Orionske grupe.

Istovremeno, pogrešan kontakt Oriona sa visoko polarizovanim pozitivnim entitetima može da izazove pustoš među Orionskim trupama, dok ovi krstaši ne budu u stanju da depolarizuju ovaj greškom kontaktirani entitet. Ovaj događaj je gotovo nečuven. Zbog toga Orionska grupa više voli da ostvari kontakt sa neodlučnijim (kolebljivijim) entitetima.

Ispitivač: Onda generalno možemo reći da ako neki pojedinac ima „bliske susrete“ sa NLO-ima ili neki drugi tip iskustva koja izgledaju kao da imaju veze sa NLO-ima, on mora gledati u jezgro susreta i efekte koje on ostavlja na njenu da bi mogao da li je to kontakt Oriona ili Konfederacije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ako tu ima straha i zle kobi, kontakt je verovatno negativne prirode. Ako je rezultat nada, prijateljska osečanja i buđenje pozitivnih osećaja za službu drugima, znak Konfederacije je evidentan.

Ispitivač: Hvala vam. Ne bih želeo da ovaj materijal koji ćemo uključiti u Knjigu jedan proizvede pogrešan utisak. Možda ćemo smatrati neophodnim da dodamo nešto od ovog materijala. Kao što sam rekao, znam da je on prolazne prirode, ali verujem da je neophodan za puno razumevanje ili da tako kažemo, korektan pristup.

Ovde bih postavio još nekoliko pitanja, ali ako ne želite da na njih sada odgovorite, sačuvaćemo ih. Želeo bih da pitam, da li mi možete reći kako izgledaju entiteti Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Četvrto-denzitetski entiteti Konfederacije izgledaju drugačije u zavisnosti od, da tako kažemo, porekla svog fizičkog vozila.

Ispitivač: Da li neki od njih izgledaju poput nas? Da li bi mogli da prođu kao zemaljski entiteti?

Ra: Ja sam Ra. Entiteti takve prirode su najčešće peto-denzitetski.

Ispitivač: Pretpostavljam da bi isti odgovor važio i za Orionsku grupu. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Imate li neko kratko pitanje na koje možemo odgovoriti?

Ispitivač: Izvinjavam se zbog postavljanja pitanja prolazne prirode tokom ove seanse. Smatrao sam da je neophodno uključiti nešto od ovog materijala, tako da Putnici i drugi čitaoci prvog knjige ZAKONA JEDNOG ne steknu pogrešan utisak s obzirom na svoja iskustva tokom kontakta. Izvinjavam se zobg svih problema koje je to možda prouzrokovalo.

Želeo bih samo da pitam da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Molim vas, brižljivo vodite računa o predmetima. Ostavljamo vas sada, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.