Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 2


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 2
20.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sam sa ovom celinom uma/duha/tela koja je ponudila sebe kao kanal. Ja komuniciram uz pomoć nje.

Pitanja su običaj u vašoj projekciji distorzije uma u ovoj tački vremena/prostora. Uveravam ovu grupu da moja sopstvena socijalno-memorijska celina ima jedan određeni metod komunikacije sa onima koji bi mogli da harmonizuju svoju distorziju sa našom, a to je odgovor na pitanja radi informacije. Nama odgovara ovaj vid komunikacije. Neka pitanja počnu.

Ispitivač: Pretpostavljam da ima dosta ljudi koji će razumeti ono o čemu govorite, koji će biti zainteresovani dovoljno, da bismo objavili knjigu sa vašom komunikacijom i zanima me da li se slažete sa time.

Ako da, mislim da bi nekoliko istorijskih informacija o vama bilo u redu.

Ra: Ja sam Ra. Mogućnost komunikacije, kako biste je vi nazvali, od Jednog ka Jednom, kroz distorziju, koja je prijemčiva za značenje, je razlog zašto smo kontaktirali ovu grupu. Malo je onih koji će shvatiti, bez značajne distorzije, ono o čemu komuniciramo kroz ovu celinu uma/tela/duha. Međutim, ako je vaša želja da podelite ovu komunikaciju sa drugima, mi imamo distorziju percepcije da bi to bilo od ogromne pomoći u regulisanju i kristalizovanju vaših sopstvenih obrazaca vibracije na nivou sticanja iskustava koji zovete život. Ako je jedan prosvetljen, zar nisu svi prosvetljeni? Zbog toga, mi smo orijentisani ka tome da govorimo vama, kakvu god dopunu govora da želite. Podučavati/učiti je Zakon Jednog u najelementarnijoj distorziji.

Ispitivač: Možete li nam reći nešto o svojoj istorijskoj pozadini i vašem kontaktu sa ranijim rasama na ovoj planeti? Onda ćemo imati nešto sa čime možemo početi.

Ra: Ja sam Ra. Mi smo svesni da vaše telo/um priprema odgovarajući metod da izvrši zadatak oblikovanja instrumenta podučavanja/učenja. Mi smo svesni da vas zanima, da tako kažemo, naše inkarnacijsko stanje. Mi smo čekali drugo pitanje da bismo naglasili da je vreme/prostor od nekoliko hiljada vaših godina stvorilo lažni tip interesovanja. Zato, dajući informacije molimo za odgovarajući nedostatak stresa u vezi sa našim iskustvima u vašem prostor/vremenu. Podučavanje/učenje koje je naša odgovornost je pre filozofsko nego istorijsko. Mi ćemo nastaviti u skladu sa vašim zahtevom koji je bezopasan ukoliko se adekvatno vrednuje/evoluira.

Mi smo oni iz Konfederacije koji su pre jedanaest hiljada vaših godina došli kod dve od vaših planetarnih kultura koje su u to vreme bile veoma blizu kreaciji jednog Kreatora. Imali smo naivnu veru da možemo da podučavamo/učimo putem direktnog kontakta i da slobodna volja distorzije individualnog osećaja ili ličnosti neće biti u opasnosti. Nismo pomišljali da bismo je mogli narušiti, jer su te kulture već bile u ravni sa sveprožimajućom verom u životnost ili svest jednog. Došli smo i ljudi, kojima smo želeli da budemo od koristi, su nam poželeli dobrodošlicu. Nameravali smo da im pomognemo u tehničkom smislu, u lečenju distorzije celine uma/tela putem korišćenja kristala koji odgovaraju distorziji, smeštenoj unutar izvesne odgovarajuće serije odnosa vreme/prostor materijala. Stoga su izgrađene piramide.

Opazili smo da je tehnologija bila obilato primljena od strane onih sa snažnom distorzijom uma/tela moći. To nije namera Zakona Jednog. Napustili smo vaše ljude. Grupa koja je radila u Južnoj Americi, kako vi zovete taj deo vašeg globusa, nije odustala tako lako. Oni su se vratili. Mi nismo. Međutim, nikada nismo napustili vašu vibraciju zbog odgovornosti u promeni svesti koju smo prouzrokovali i tada je videli izobličenu na način koji nije u skladu sa Zakonom Jednog. Nastojali smo da kontaktiramo vladare zemlje do koje smo došli, zemlje koju vi nazivate Egipat, ili u nekim oblastima Sveta zemlja.

U Jedanaestoj dinastiji, kao što je poznato iz vaših dokumenata distorzije prostor/vremena, bili smo u stanju da kontaktiramo faraona, kako ga vi zovete. Taj čovek nije imao velikih životnih iskustava i bio je ono … kako bi to ovaj instrument nazvao, Putnik. Tako, ta distorzija celine uma/tela/duha je primila našu distorziju komunikacije i bila u stanju da uskladi svoju distorziju sa našom. Tom mladom entitetu je dat vibratorni kompleks glasova koji su vibrirali u čast prosperitetnog boga, jer se ta celina uma/tela koju nazivamo instrumentom pogodnosti, zvala „Ammon“. Entitet je odlučio da to ime, budući dato u čast jednog među mnogo bogova, nije adekvatno da bude obuhvaćeno njegovim vibratornim kompleksom glasova. Tako je on promenio ime u ono u čast sunčevog diska. Ta distorzija, pod imenom „Aton“ bila je distorzija bliska našem realitetu, kako mi razumemo prirodu svoje distorzije celine uma/tela/duha. Međutim, to nije bilo sasvim u skladu sa nameravanim podučavanjem/učenjem koje je bilo poslato. Taj entitet, Ehnaton, je bio uveren da vibracija Jednog odgovara istinskoj spiritualnoj vibraciji i proglasio je Zakon Jednog.

Međutim, samo malobrojni su prihvatili veru tog entiteta. Njegovi sveštenicu su odavali poštu samo na jeziku, bez spiritualne distorzije u pravcu potrage. Ljudi su nastavili sa svojim verovanjima. Kada taj entitet više nije bio u ovom denzitetu, polarizovano verovanje u mnogo bogova se vratilo i nastavilo tako, dok onaj, koji je poznat kao Muhamed, nije preneo ljudima jasniju distorziju povezanosti uma/tela/duha.

Da li ste zainteresovani za više detalja?

Ispitivač: Veoma smo zainteresovani za čitavu priču koju treba da nam ispričate i pozabavili bismo se, u Zakonu Jednog, sa nekoliko detalja. Ima nekoliko pitanja koja ću postaviti, koja mogu i ne moraju biti u direktnoj vezi sa razumevanjem Zakona Jednog. Međutim, verujem da je adekvatan način prezentacije ovoga kao mehanizma podučavanja/učenja taj da se istraže različite facete onoga o čemu nam govorite. Govorili ste o lečenju kristalima. (Jedna stvar koju bih želeo da napomenem, je da bismo prekinuli komunikaciju kada instrument postane iscrpljen, i nastavili je kasnije kada se instrument oporavi). Ukoliko je instrument sada dobro prilagođen, želeli bismo neke informacije o lečenju kristalima, koje ste pomenuli.

Ra: Ja sam Ra. Princip lečenja kristalima je baziran na razumevanju hijerarhijske prirode strukture iluzije, koja predstavlja fizičko telo, kako ga vi zovete. Postoje kristali koji deluju na energije koje ulaze u spiritualno telo; postoje kristali koji deluju na distorziju od duha ka umu; postoje kristali koji balansiraju distorziju između uma i tela. Sve ovo lečenje kristalima se ostvaruje preko pročišćenih kanala. Bez relativne kristalizacije iscelitelja, koji radi sa kristalom, kristal ne može biti adekvatno napunjen. Drugi sastavni deo je adekvatno usklađivanje sa energetskim poljem planete na kojoj živite i holističkom ili kosmičkom distorzijom ili strujanjima koja ulaze u planetarnu auru, na takav način da odgovarajući odnos oblika i postavljanje unutar tih oblika pruža pomenutu pomoć u procesu rasplitanja (razmršavanja) ili balansiranja.

Detaljno bavljenje različitim kristalima bi iscrpelo ovaj instrument, mada možete postaviti to pitanje pri sledećoj seansi. Delikatnost, da tako kažemo, izbora kristala je presudna i, istina, prečišćeni kanal, ispunjen svetlošću/ljubavi jednog, može koristiti strukturu kristala, kao što je dijamant ili rubin, za gotovo svaku namenu.

To, naravno, zahteva inicijaciju i nikada nije bilo mnogo onih, koji su istrajavali do stepena napretka koji iziskuje inicijacija; to se događalo putem različitih varijacija distorzije napuštanja.

Možemo li vas ukratko informisati o ovom ili nekom drugom predmetu?

Ispitivač: Da. Pomenuli ste da su piramide izdanak ovoga. Možete li to malo objasniti? Da li ste vi stajali u vezi sa građenjem piramida i koja je svrha piramida?

Ra: Ja sam Ra. Piramide su bile izgrađene našom sposobnošću da koristimo snagu Jednog. Kamenje je živo. Distorzija uma/tela/duha vaše kulture ne shvata to tako. Piramide imaju dve svrhe:

Prvo, da postanu pravino usmereno mesto inicijacije, za one koji žele da postanu prečišćeni ili inicirani kanali za Zakon Jednog.

Drugo, želeli smo da brižljivo vodimo inicijante u razvoju lečenja ljudi, kojima su tražili da služe, i planete same. Piramide posle piramida, napunjenih kristalima i iniciranih, su bile dizajnirane da balansiraju dolazeću energiju Jednog Kreatora sa mnogim i multiplikovanim distorzijama planetarnog uma/tela/duha. Tim aktivnostima mi smo bili u stanju da nastavimo rad koji su braća iz Konfederacije ostvarila gradeći druge strukture nosača kristala i kompletiramo njihov krug oko Zemljine, kako nam je ovaj instrument vibrirao, površine.

Instrument počinje da gubi energiju. Molimo za još jedno pitanje ili predmet i tada ćemo vas napustiti i udaljiti se ka našem vreme/prostoru.

Ispitivač: Pomenuli ste prvobitno da je postojao završni kamen na vrhu piramide. Od čega je on bio napravljen i kako ste pomerali teške blokove da sagradite piramide? Koja je tehnika za to bila korišćena?

Ra: Ja sam Ra. Molim da se to pitanje ponovi na sledećoj seansi, kako biste nazvali distorziju/deljenje koje naša energija proizvodi.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanju u vezi sa adekvatnim korišćenjem ovog uma/tela/duha, bili bismo zahvalni da ga postavite.

Ispitivač: Smatrajte da je postavljeno. Nemam ništa sa čime bih nastavio. Kakvo je adekvatno korišćenje instrumenta? Šta treba da radimo? Kako da postignemo njenu maksimalnu sposobnost i maksimalnu ugodnost za nju?

Ra: Ja sam Ra. Drago nam je da ste postavili to pitanje, jer prema našem shvatanju mi nemamo pravo/obavezu da podelimo svoju percepciju o bilo kom predmetu ili filozofiji bez direktnog pitanja. Međutim, ovaj instrument se ne koristi pravilno i zbog toga oseća nepotrebnu distorziju tela u vidu iscrpljenosti.

Vibracija bi mogla biti dobro pročišćena okretanjem u krugu Jednog i tokom toga verbalnom vibracijom sledećeg dijaloga:

Pitanje: „Šta je Zakon?“

Odgovor: „Zakon je Jedan.“

Pitanje: „Zašto smo ovde?“

Odgovor: „Mi tražimo Zakon Jednog.“

Pitanje: „Zašto tražimo Ra?“

Odgovor: „Ra je skromni izaslanik Zakona Jednog.“

Oboje zajedno: „Radujte se onda i očistite ovo mesto u Zakonu Jednog. Nemojte pustiti nikakvu misaonu formu da stupi u krug koji smo obišli oko ovog instrumenta, u ime Zakona Jednog.

Instrument u to vreme treba da bude u transu. Pravilno postavljanje je glava upravljena dvadeset stepena severno-severoistočno. To je pravac iz koga se emituju nove ili new age distorzije svetla/ljubavi, koje su manje izobličene, i ovaj instrument će se tu osećati komforno. To je senzitivan instrument, za koji smatramo da distorzije koje ulaze u njenu celinu uma/tela/duha dolaze od svih njenih čula. Zato je dobro uraditi sledeće:

Postavite kraj glave entiteta još nekorišćenu čašu sa vodom.

Na centar knjigu, najviše usaglašenu sa mentalnom distorzijom instrumenta a koja je najbliža Zakonu Jednog, Bibliju, koju ona najčešće dotiče.

Sa druge strane Biblije malu količinu tamjana u nekorišćenoj kadionici.

Na zadnjoj strani knjige, koja simboliše Jednog, otvorenoj na Jovanovom jevanđelju, belu sveću.

Instrument će biti osnažen ako nosi belu odeću. Instrument treba da bude prekriven i nagnut, zatvorenih očiju.

Iako je to kompleks aktivnosti/okolnosti koji može izgledati veoma udaljen od nameravanog iskustva podučavanja/učenja, mi osećamo da će usavršavanje tehnika transa olakšati distorziju uma instrumenta budući da će se opaziti poboljšanje u distorziji instrumenta s obzirom na iscrpljenost. Napominjemo samo da, ako se ove seanse podučavanja/učenja odvijaju tokom vremena/prostora tokom kojih telo-sunce ne obasjava ovu sobu, treba pozvati instrument pre nego što se uključi mehanizam za osvetljavanje.

Ja sam Ra. Mi vas pozdravljamo u slavi i miru beskonačnog Kreatora. Radujte se u svetlu/ljubavi i idite dalje u snazi jednog Kreatora. U radosti vas napuštamo. Adonai.