Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Porodica svjetlosti 12. poglavlje


12. Prastvoritelji nadmašuju

Mi vas pozivamo kao avanturiste i istraživače carstva misterija i znanja da se sami nađete u dubinama neistraženih blaga starine. Opustite se i osigurajte svoj vlastiti identitet, zatim slijedite riječi i vibracije energija, koje mi dijelimo sa vama, za vrijeme dok vam obznanjujemo svrhu ove cijele priče. Istina je jedan veoma važan elemenat u životu, zavisan od opažanja, mjesta i gledišta. Kako vi shvatate naše priče, to je vaša stvar. U mnogom pogledu naše priče i lekcije se odnose zapravo na nas same; mi smo se predstavili kao putnici i pripovjedači priča i pozvali vas, da nas pratite na putovanju, jer kao što smo učili: jedno privlači drugo isto.

Vi u ovom času zaključujete mnoge faze vaših iskustava. Možda imate želju da se povučete, da biste mogli u miru da ocijenite ono što se nalazi pred vama.

Mi smo vam govorili kao Plejadanski putnici u vremenu i preci; mi smo uzeli u pomoć knjigu zemlje, da bismo vam pomogli, da sebe same lokalizujete i da se u nekoj mjeri pripremite za neobične događaje, koji se najavljuju za čovječanstvo.

Mi smo zajedno bacili pogled na odlomke vaše istorije i prbližili smo vam putem knjige zemlje značaj vašeg povezivanja sa precima, čija životna iskustva čine knjigu. U jednom velikom vremenskom prostoru zemaljske mase su se pomjerile od planete i promijenile oblik. Vi mislite da su to bile postepene promjene, ali teorija postepene promjene gubi na važnosti, jer zemlja izvodi jedan pravi ples na geofizičkoj energetskoj ravni. Niko ne zna tačno, kako da se tumače te promjene, jer najčešće ste skloni tome, da pratite oficijelno objavljenu "istinu". Vaša odabrana iskustva daju se priključiti na postepene promjene vaših osnovnih pravila, ali vi nemate pojma o tome, kojem znanju su vaši preci imali pristup.

Njima je bilo poznato, da je moguće da se dese neočekivane, iznenadne i isto veoma uzbuđujuće promjene sa jednog momenta na drugi i da je skoro nemoguće, da pravite planove za neke moguće slučajeve. Ako se bavite studiranjem pripovijedanja vašeg svijeta, u opštem smislu nedostaje vam konkretno iskustvo za to: vi ne čitate samo o tome, i većim dijelom niste sigurni koje su priče istinite, a koje su izmišljene, koje su takoreći oficijelne, a koje su neoficijelne. Da li vi možete da razumijete integritet pojedinačne kapi vode u jednoj velikoj rijeci? Ona se razvija u rijeci ali ipak ostaje uvijek ona sama. Ako je ona dio cjeline, da li se onda ta kap može opet pronaći na bilo kojem mjestu velike rijeke? Mi hoćemo da pustite da vam fantazija teče, da biste razumjeli fenomen holograma, koji, iako samo dio tog cijelog, ipak cijelu informaciju nosi u sebi. Zamislite jedno biće, koje je tako inteligentno, živo i otisnuto, da je svugdje istovremeno.

U svojoj posebnosti ono je čisto i reaguje na svaki drugi aspekt svoga Ja. To je jedno biće, koje zrači željom za znanjem i oblikovanjem, koje mu omogućava, da se sa svima sjedini i da se sa njime sjedinjuju. Upoznajte taj ples energija. Vaš zadatak je, da zračite ljubav i to toliko jako, kako samo možete. Volite vaše prijatelje i vas same, ponašajte se uzdignuto, njegujte harmoniju, čuvajte mir. To bi samo po sebi već bio veliki dobitak, jedan, koji mnogi vaši preci nikada nisu bili sposobni da ostvare.

Neki od njih su položili test i ostvarili ono, što biste vi nazvali utopijom. Gdje je dom utopije? Da li bi se moglo pronaći u zemaljskom toku našeg, nama poznatog doba? Da li je uopšte moguće da nešto kao utopija postane stvarnost? Ili, da li bi jednostavno kroz samog sebe stala na ravan, kada se frekvencija talasa podigne dovoljno visoko? Ali, da bismo dospjeli do još dubljeg razumijevanja spojeva, potrebno je, da u duši idete još dalje vremenski unazad. Zašto su vaši preci uopšte na taj način mjerili i označavali vrijeme? Šta je to bilo, šta je njihovom unutrašnjem biću iskočilo i pomoglo zemlji da svim snagama dođe u ravnotežu? Da li je mogla da bude ravnoteža između logičnog mišljenja i intuitivnog ja, koju vi sada pod hitno morate da uspostavite, dok ulazite u 21.vijek? Vaši preci su živjeli još prije računanja vremena kalendarom i onih malobrojnih epoha, koje smo ovdje spomenuli.

Postoji u stvari visoka potreba da se naša kolektivna svijest temeljito izmijeni, prije nego što smo se mogli kvalifikovati za lektiru knjige zemlje, jer kao što je rečeno: "Studirati knjigu je isto što i živjeti je. "Kako se može to desiti?" pitate se vjerovatno. U sadašnje vrijeme je dobro o tome razmišljati. Mnogi vas u suštini samo vide kao zeke ili miševe za pokuse u laboratorijama; objekat studija određenih promjena i modifikacija. To baš i ne zvuči jako ohrabrujuće, ili? Ali, tu su još i oni koji vas u najboljim namjerama posmatraju, hoće da vas vide kako se razvijate i prihvataju vas takve, kakvi ste. Onda opet drugi vas vide kao djecu, kojima treba roditeljska podrška; oni su tu, da vam stvarno pomognu, ne da vas kazne.

Žele da vam pomognu sa zadovoljstvom da naučite potrebne lekcije, kao što bi to ljubazni roditelji uradili. Oni su kao roditelji, kojima je važno, da pruže svojoj djeci dovoljno vremena, da su u direktnoj razmjeni sa djecom, kao što su to bili stari, umjesto da ih, kao današnji roditelji, prepuste "učenju" televizora i drugim tele "učiteljima". Kada jednom prepoznate vrijednost vašeg biološkog bića, moći ćete isto tako da primijetite, da u vama boravi isto jedno lijepo duhovno biće, koje je vrednije nego sve ostalo, što biste ikad mogli da stvorite, duh koji se ne može platiti, plamen svjetla, kao dragulj, sličan smaragdu ili dijamantu, sa mnogo svjetlucajućih faseta, da mu u rastu pomaže već i samo gledanje. To je od neprocjenjive vrijednosti.

I opet vam izmakne ta svijest o vašoj vrijednsoti, ili je odbijate, ili odvratite: "Ali to uopšte ne piše o nama u istorijskim u knjigama; dakle samo nam pokažite ." Ili možda vjerujete da hoćemo da vas poškakljamo po trbuhu i da vam laskamo. Čovjek je neprocjenjivo vrijedan? Dakako! Upravo je tako!

Realnost je kao ogledalo. Stvoritelj boravi u svim stvarima. On se pruža preko svega stvorenog, preko svega što je bilo i što će biti . Ova bezgraničnost je jedno jedinstveno polje ljubavi. Ako možete i vi to da osjetite, moći ćete da opušteno živite svoj život. Ako na temelju ovoga unapređujete svoj razvoj, i živite svaki dan prema ovim principima, moći ćete istinski da zahtijevate i koristite nasljeđe vaše neprocjenjive vrijednosti. Nemojte da napravite grešku da vjerujete da će se sve uraditi za vas. Jedan od hrabrih aspekata kreativne snage je, da sebi dozvolite, da se tako razvijate, kao što mislite da je ispravno, da se osjećate povezano ili razdvojeno, onako kako želite da saznate.

Ta kreativna snaga ste vi. Jedno inteligentno biološko biće, koje sebi traži prostore i vrijeme, u kojem hoće da skuplja iskustva. Ako zaista želite da dobijete odgovor, onda se postavite pred lekcije, koje život postavlja pred vas, u vjerovanju da jasna namjera proizvodi frekvencije, koje vas kvalifikuju za to, da još više saznate o cjelini. U vašem nastojanju da saznate više, pokušavate zapravo da se povežete sa stvoriteljem, čije misterije nisu nigdje zapisane; a ipak svi putevi vode čini se do stvoritelja, iako on, kao što je već rečeno nema nikakvu adresu. Na bilo kojoj od tačaka ste mogli i vi prestati da egzistirate, međutim ponekad nauče kolektivne energije utopijskih civilizacija da savladaju svoje frekvencije, da su u stanju da sve više integrišu energije koje dotiču izvana.

U ovom procesu se može sa vaše tačke gledišta pomisliti da oni zaista nestaju. Oni su u stanju da svoje vibracije suosjećanja i tolerancije povise u jednu tačku, u kojoj mogu prepoznati perfekciju koja boravi u svjetlu i u tami. Oni se sigurno ne bi penjali do tačke, prema vašim shvatanjima, koja još nije potpuno na svjetlu, međutim oni su tzv. tamnu stranu integrisali u sebe i pri tome hoće da transformišu tu tamu. Oni drže otvorenim vrata spasa za tamne energije i one se tako pojavljuju da se podvrgnu procesu transformacije. Zar to nije interesantan koncept?

Stvoritelj je pokretač svih vremena, neistraženi duh, za momenta ovdje, a onda ponovo negje drugdje, upravo iza ugla, ili na putu prema sljedećem gradu, ili upravo na drugoj strani brda. Na zemlji je sada potrebno da konačno spasenje odnese pobjedu. U vama stoji potencijal da dostignete vibracije ljubavi i da ih odašiljate . Ovo će promijeniti sve; egzistencija će se dovesti do jedinstvene cjeline i služiti kao ogledalo velikog stvoritelja. To je vaš sadašnji potencijal.

Ako svaki od vas pošalje talas misli inteligentnog stvaranja iz zemaljskog energetskog polja u ukupnu egzistenciju, onda će biti osjetna razlika prema sadašnjoj situaciji. Dajte svakome i svemu na znanje da ljubav ovdje ima šansu i da ste vi na to istinski ponosni. Ako vi kao čovječanstvo jednom budete ujedinjeni, vrata će se otvoriti tako da možete ići u susret vašim ostalim pripadnicima porodice kao ravnopravni članovi; ako se vaša veza jednom uspostavi, laži i prevare nemaju više nikakvu šansu.

Molimo vas : zgrabite ovu priliku uđite u vaš vlastiti duh i položite u unutrašnjosti vašeg bića sjeme novih mogućnosti na polju slobodnog izbora. Izaberite za sebe same mogućnost da kao bića budete neprocjenjivo vrijedni, stanje u kojem spoznajete egzistenciju, potpuni mir, opuštanje i nadu, na osnovu svog dubokog znanja. Ako se nalazite u rezonanciji sa ljubavi, nadređeni cilj plana i njegovog djelimičnog aspekta će biti veoma brzo jasan onda ćete takođe osjetiti kako tama pomaže svjetlosti i njegovim inspiracijama. Ona oslikava svoje obrise i daje im oblik i definiciju. Mi želimo da shvatite priliku koju ste stvorili za vas same. Zamislite da ste umjetnik, kojemu su na raspolaganje stavljeni alati stvoritelja.

Ako hoćete sada bilo šta da znate, izuzmite ovu sliku i zamislite kako puštate energiju da teče duž ove ležeće osmice; zatim pogledajte sami sebe na tački presjeka osmice , postavite pitanje, koncentrišite se i pustite da vam dođe odgovor. To jedna stara tehnika iz knjige zemlje koju su koristili još vaši preci. Oni su uspostavljali balans između lijeve i desne polovine mozga, a zatim su koncentrisali svoju pažnju na područje, koje vi označavate kao treće oko. Koristite snagu vaše životne iskre za imaginaciju i kreaciju i mislite na to, da su vaši preci ustvari putem svojih gena sa vama u komunikaciji. Ova i još neke druge skrivene misterije su stvarale temelj za mnoga tajna društva, jer tajne se mogu održavati samo onoliko dugo, koliko nadčulna snaga čovjeka to dopusti.

Imajte suosjećanja sa vašim precima posljednjih milenijuma čije tadašnje predanje može postati kroz strah sada novo oružje i vaš štit. I da se kaže još jedanput: test svih vremenskih epoha je bio i uvijek je, dali širite oko vas vibracije straha ili vibracije ljubavi. Možda ćete se vi jednog dana priključiti nekoj utopiji, nekom mjestu u duhu, koje se može dostići samo jednom određenom frekvencijom. Nijedan takav skakač u vremenu sa još tako preciznim vremenskim koordinatama nije još nikada mogao prodrijeti u jednu utopijsku vremensku liniju.

Vašim riječima moglo bi se reći da su te linije tajne i da odgovaraju određenoj vibraciji. Za vas je važno da razumijete taj koncept, jer za neko vrijeme ćete moći proizvesti na zemlji vibracije ove frekvencije. Pronađite šta imate zajedničko sa ostalima i učite da se ujedinite idući u tom pravcu. Onda ćete vrlo brzo i primijetiti da ono što se čini da vas tiraniše iznutra i iz vana, nije ništa drugo nego test. Koje vibracije vi proizvodite? Ko ćete vi biti? A kad jednom naučite da proizvodite vibracije ljubavi da ih očuvate i da sami sebe time opskrbljujete: Da li ćete to dijeliti sa drugima? Ili ćete to ponovo voditi kao tajne zabilješke u vašim knjigama i sve sakriti, kao što su to već činili neki od vaših predaka?

Ako sada ustuknete jedan korak unazad i izvršite ponovnu ocjenu vašeg viđenja svijeta, vas samih i kosmičkih odnosa, šta to sve znači za vas? Možete li izmjeriti vrijednost života. Mi vas to pitamo kao rođaci i pratioci na vašem putovanju. Oduvijek je bilo takvih koji su mogli da koriste svoj duh da utiču na elektromagnetne energije a time i na vrijeme. Odakle imaju takva bića svoje ideje? Sada pomislite: nevidljivo vas svuda okružuje. Multidimenzionalna bića se nalaze među vama u vašem svijetu. Takođe i kada se učini da su bogovi otišli, ili da drijemaju, oni ipak igraju sa vama igru "potraži me".

U toku vremena ljudi su posmatrali svoje nadčulno nasljeđe sa strahom i gubili polako prirodnu telepatsku žicu sa svojim bogovima. Ovaj procjep možete sada prevazići slično kao kod vaših polovina mozga. Rezultat će biti potpun osjećaj i potpuno živjeti, što vam daje opet mogućnost da komunicirate sa vašim stvoriteljima, vama istim, svojim prijateljima i svojom porodicom a istovremeno da isključite "signale ometanja,", koji vas zbunjuju i treba da spriječe vaše buđenje, tako da dospijevate do pune živosti i spoznaje te svoje neprocjenjive vrijednosti. To je istina. To je velika borba o kojoj je već jednom bilo riječi, borba za duše , duhove i tijela čovječanstva, jer vaše jezgro bića djeluje na mnoga bića krajnje privlačno. Držati vas u stanju neznanja, posebno u linearnosti, vas prisiljava da proizvodite vibracije straha, umjesto vlastitih svojevrsnih životnih vibracija ljubavi, na osnovu vašeg biološkog nasljeđa. Ljubav ne nalazi inače nigdje tako lako oslonac kao unutar vas samih, jer vi ste dio biblioteke, najneobičniji i najvredniji eksperiment.

Vaš najljepši čas ostaje prepušten vama; on će biti obilježen posebnom jedinstvenošću. Ovdje i sada imate priliku; da oslušnete dublje u vama, da istražite tajne u vašim ćelijama. Počnite da vjerujete vašem stomaku. Zamislite da je to mjesto sa kojeg osjeća vaš intuitivni sam. Morate učiti da kako mozak u lobanji, tako i stomačni mozak koristite kao centar za osjećaj, kojim osjećate vanjski svijet i sa njim stupate u kontakt. Ovo je ključ za proizvodnju vibracija ljubavi. Ako odbijate biti iskreni prema samom sebi i da se ophodite iskreno sa jednostavnim stvarima života, kako ćete onda istaći ljubav? Vi biste proizveli odbijanje jer ono što činite i radite bi bile dvije različite stvari. Razumljivo? Ako stvari, koje se pojavljuju u vašem centru za osjećaje nazovete imenom i sa njima se ophodite otvoreno, uvijek se možete pozvati na ljubav, tako što ćete činjenicama gledati u oči. Upravo to je bio jedan od izazova za vaše pretke u njihovom ophođenju sa bogovima. I kao što je već rečeno skoro uvijek je u prošlosti biran put straha, žrtve, krvavog ubijanja, sile i ugnjetavanja. Sa gradnjom mosta u 21. vijek neposredno se povećava vaša frekvencija. Prizovite znanje vaših predaka; vaša krvna linija je bogata najrazličitijim spoznajama o vama samima. Gledajte vaše pretke kao kolege i prijatelje. Mnoga multidimenzionalna bića se pojavljuju ovdje, neki kao prijatelji, drugi koji zbunjuju, kao prevaranti.

Čovjek se ne može dijeliti što se tiče njegovog ponašanja u nekakve kategorije ladica; neki su agresivni, drugi više nego ljubazni. Mnoga nezemaljska bića dolaze ovamo da doznaju vaš obrazac vibracija, da vas testiraju i da vas pozovu u proces integracije. Vi ne želite da se stavite u stanje straha. Ako birate strah, prekidate energijsku rijeku između njih i vas, jer vaša snaga nestane tamo gdje nastane strah. Naučite da budete gospodar vašem strahu. Takođe postanite gospodar nad vašim tijelom. U unutrašnjosti vašeg duha, u najdubljim slojevima, postoji korijen bića. Vaš identitet, sa kojim morate naučiti kontaktirati. Ovo putovanje do samog sebe može vam se predstaviti kao mračna noć, u kojoj ovaj život i sakupljena osjećanja još jednom temeljno istražujete.

Možda nađete i prethodne živote. Dok se tako otvaraju linije vremena i vi dobijate samo vaše nadčulno nasljedstvo a ne nasljedstvo straha vaših predaka, mislite na to da ste dio jedne porodice, u kojoj ste nekim članovima dobrodošli, dok vas drugi ignorišu. Neki bi sve uradili da vam pomognu u razvoju, dok drugi žele vidjeti samo vašu propast. Veliki stvoritelj dopušta oboje jedno pored drugog. Sad Zamislite taj most i kako se svi ljudi osjećaju privučeni prema njemu. Osjetite to u vašem najdubljem korijenskom biću, i zamislite jedan plamen, koji se nikada ne gasi. Aktivirajte taj plamen sredinom vašeg daha. Pogledajte tu snažnu energiju, koja vas spaja sa talasom ljubavi.

Važno nam je da vas što više prepozna ovaj veliki dolazeći zadatak. U većoj knjizi postojanja je to samo jedan od više zadataka, ali u knjizi zamlje je to veoma veliki, gigantski zadatak, dok vi živite od dana do dana i od momenta do momenta, ali ipak vi niste sami: sada izdahnite svoje talase u polje koje vas okružuje. Onda udahnite svoj zdravi čovječiji razum, vaš mir i vašu ljubav u vaša pluća. Sa svom snagom vašeg duha, koji izbija iz najdubljih slojeva, koristite snagu svog duha da mislite za sebe, da definišete vašu realnost i vašu samovladavinu. Istaknite sebe samog u riječima, djelima i u životu, dragi prijatelji. Iz knjige zemlje je uvijek vidljivo, da oni, koji su znali da razumiju istinsku vrijednost povjerenih im genetskuh podataka, su ih uvijek držali u tajnosti. Oni koji vaš život održavaju u toku i sami stoje u službi i kao dizajneri sebe samih, često su bili u tami sa ignorancijom, što se ticalo vašeg potencijala i vaših sposobnosti.

Koliko vas je izabralo strah, a velikoj prilici okrenulo leđa. I tako vas definiše vaša sjena, koja vas prati kroz vaše svjetlo. Budite spremni na rast vašeg unutrašnjeg korijenskog bića. Spojite se sa svojim iskustvima i razumite, da vaša sjena koja se prikazuje na zemlji ima razlog: i to da vam pomogne da se oporavite i stvorite jednu utopiju. Utopija je jedna civilizacija koja je tako visoko razvijena. I to je tačno ovdje gdje se unosi ravnoteža gdje Yin i Yang, svjetlo i mrak, crno i bijelo, nad i noć koji dozvoljavaju i božijem štitu i božijoj perfekciji da postoje jedno pored drugog. Znanje pretpostavlja hrabrost. On se može podijeliti slobodno, ali ne može tako lako zadržati. Mi Plejadanci, kao i mnogi drugi možemo da vas posmatramo duž rijeke vremena. Vi ste u svakom od doba, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, živi i u stanju da napravite vaš izbor.

Primijetili ste da je zemlja sama svjesna, živa i da je vezana sa drugim velikim dešavanjima, koja se mogu odgonetnuti. Kada to jednom osjetite razumijete, to će vam pomoći u vašoj samospoznaji i samomoći, i odvesti vas možda čak do najviših tačaka sudbine. Naša sudbina je naravno u našim rukama, iako postoje takozvane kolektivne sudbine, jedna vrsta nebeskih zadataka, ili kako ih još nazivaju, veliki putevi vremena. Ta kolektivna sudbina je naša inspiracija. Starim kulturama je stvarni zadatak zemlje više poznat nego vama.

Oni su znali da u svakoj stvari, pa čak i u haosu ima red, i da je odnos čovjeka sa haosom test razvijanja. Na tom mjestu vas želimo za jedan kratak momenat zamoliti da se sami pogledate. Šta se desilo, jeste li kontaktirali sa našim vijestima i pozvali nas na tom putovanju pretvaranja? Gledajte realnost koju ste stvorili i razumite to kao dio procesa pretvaranja. To što vam pričamo izgleda neprihvatljivo: priče iz prošlosti, i skromna znanja o kosmosu, stare skrivene tajne i misterije. Našim riječima vas namjeravamo ohrabriti i dati vam snagu, ali i skrenuti vam pogled na tren prema tami, zlu i strahu. Moguće je, da vas je to što smo vam rekli poljuljalo, možda osjećate da se vaše razmišljanje, vaš život, vaše unutrašnje biće od temelja mijenja. Ako pri narednim promjenama dišite opušteno, možete se spojiti sa talasom, koji će vam olakšati ubrzanje promjene. Mi vam isporučujemo te talase i radimo sa njima među vama.

Oni koji se spremni za taj proces transforamcije i koji su spremni za taj veliki zadatak, da se uzdignu do energetiziranih vibracijskih bića, usred haosa od straha i otrova. Ti otrovi se nalaze u vašoj torbi za kupovinu i na svakom uglu ulice. Hoćete li ih prepoznati i prema tome proizvoditi vašu vlastitu frekvenciju, umjesto da preuzimate zatrovanu hranu? ?? ?? dio velikog zadatka koji je pred vama. Mi želimo da sami još dublje istražite i da vidite ko ste. Kuda ćete se uputiti? Šta ćete uraditi sa novim pogledom na stvar? Lepeza promjena se tek počela otvarati, ali to ide sve brže.

Što ste više spremni za introspekciju, to se više spajate sa plamenom života i održavate ga u životu, u nadi da se nalazite na putu do cilja, sve više postajete pionir. Moguće je da ste vi svjetlosne zrake koje udobno sjede kod kuće, ali istovremeno ste u stanju da istopite polarne kape i da promijenite svijet. Sa našeg gledišta egzistencije, u stanju smo da razumijemo i dovoljno smo fleksibilni.

Možda vam se razdanjuje i smrkava u međuvremenu, da raspolažete ovom sposobnošću. To ne znači da mi razaramo linije vremena; to znači da mi nanovo projektujemo i oblikujemo realnost. Pogledajte globus u njegovom punom obliku i vidjećete da uglavnom oko većih gradova ima prirodnih vodenih puteva i luka. To su uvijek bila sigurna mjesta za polaske brodova, gdje su počele da cvjetaju. razmjena i trgovina Na taj način spoznajete sami sebe kao kulturu; ona sa sobom nosi obećanje o rastu i učenju. Mi ćemo vam ovdje dati slikovito poređenje da vam ukažemo na to sa čime su vaši preci imali posla. Tako da vi kao čovječanstvo razumijete o čemu se radi kod otvaranja daljina takozvanih nepoznatih i nevidljivih svijetova.

Kojim lukama se osjećate privučeni? Kakve puteve ćete graditi i gdje ćete uraditi taj pionirski posao? Gdje ćete sagraditi svoj dom? I hoće li neki reći: "Hej radije se ne naseljavajte se tamo, previše opasno! Gdje će se nalaziti sigurniji prostor? Hoćete li kao vaši preci uskoro živjeti u grupama, ili će novo vremeni među vama otvoriti oblast na novi način, stvoriti jedan novi model obrasca povezivanja, kroz koji ljudi mogu zajedno kročiti smjenjujući djelovanje?

Uzmite jedan duboki udisaj tačno ovom momentu do vrhova svojih pluća, zadržite ga kratko, a zatim potpuno izdahnite. Zamislite pri tome vaš dah kao finu energijsku magla, koja je prodrla vašom namjerom. Možete koristiti energiju kako želite. Mislite na to, vaša namjera s početka putovanja odlučiće put objavljivanja, koji ćete preći.

Zamislite broj 8 okrenut na stranu, simbol beskonačnosti, kao leži iznad vaših očiju. Aktivirajte tu predstavu kao dio samog sebe.

Ako pričamo o testovima i ciklusima vremenskih epoha, zamislite jednu energetsku i pulsirajuću mandalu, jedan oblik i boju prhvatajućeg kalidoskopa. Osjetite to. Ono vam se čini kao još jedno dalje oko koje vas gleda, u sredini crno kao vaša zjenica isto tako se šireći i skupljajući. Dužica tog oka odražava vaše ukupno unutrašnje biće.

Spojite se sa svojim unutrašnjim bićem uz pomoć tog oka. Ovim možete doći do najviših tačaka vaše sudbine, do važnih odlučujućih tačaka i ključnih puteva. Uzmite to što mi sa vama dijelimo da sebi olakšate životne zadatke u tekućim brzim vremenima. Sa naše strane trenutno postoji samo jedno mjesto gdje se možete nalaziti i to unutra. Promjene koje uzrokuju naše riječi i naša energija omogućavaju vam da istražite više o sebi i obrascima ponašanja.

Stare obrasci realnosti koji su vam tako ugodni drže vas stabilno u mjestu, čvrsto ukorijenjene, ali izložene konfliktima i bitkama. Ti obrasci će biti poljuljani u toku vašeg otvaranja za naše energije. Želimo još jednom da se vratimo vašim precima da ih uzmemo kao primjer. U poređenju sa vašim, njihov zadatak je bio premalen. Iz knjige zemlje je vidljivo da se mnoge linije vremena ulijevaju u taj kratki momenat. Onoliko mnogo koliko ih hoćemo povećati i studirati da bismo istražili, šta mogu da prouzrokuju, toliko vam se čini da se međutim sada krećete kao krtice u svom sistemu tunela.

Jedna od najvećih vještina, koju smo postigli mi skakači u vremenu, sa pristupom knjigama zemlje i egzistencije, je što smo pustili da vam dolazi energija, koju sadrže knjige zemaljske biblioteke. Dospjećete do ovih podataka i energije, tako što ćete upoznati sebe same. Zatim će se morati pokazati šta ste time postigli. Pri tome će vas voditi vaši osjećaji. Vjerujte svojim osjećanjima i učite da ih izrazite. Nemojte nekoga drugoga praviti odgovornim za vaša osjećanja. Budite svoje vi, posmatrajte sami sebe. To će vam pomoći da razumijete i prebrodite sve krize i konflikte prošlosti kao i budućnosti. Krize i konflikti su materijal od kojeg nastaju prilike, da se ponište stari kruti obrasci, jer oni neće otpasti sami od sebe jednog mirnog jutra, tako što ćete reći: "Od danas puštam jednostavno da sve padne." To bi bila jedna odluka razuma;

Zagledajte se duboko u sebe, da biste saznali kakvi su vaši osjećaji o onome što upravo stvarate. Ako ste nedavno imali emocionalan doživljaj, koji vas je otvorio za duboko sežuće osjećaje, onda čestitajte sebi; ne osuđujte svoje emocije. Želimo vas samo podsjetiti, da ciljano obratite pažnju na osjećaje gnjeva, na osjećaj «ja sam žrtva» i na prebacivanje krivice na drugog. Nije pogrešno osjećati gnjev; no nikada ne prebacujte odgovornost za svoje osjećaje na nekog drugog. Možda mogu oni među vama, koji su izučili dekodiranje šifre i carstva života koje se razmahuje, da sakupe hrabrost, da žive šifru i da istraže neke druge knjige znanja.

Mi ovdje još jednom spominjemo vašu fleksibilnost i sposobnost za promjene vrijedne hvale, jer ste vi sa nama putovali dovdje, u najdublje dubine, u skriveno, u misteriozno iza kulisa, da se prepozna plan iza plana. Onda ste spremni sada da primite. još puno više znanja.

Sada na posljednjim stranama vašeg dijela knjige vaši preci dolaze do vas u svim oblicima i pojavama: kroz dimenzije, iz zemlje, kroz vašu krv i vaše ćelije, kroz vodu, koja daje život na zemlji. Važno obećanje, koje ste sebi sami trebali dati je da držite čistim i svetim vode; shvatite: Ovo je posljednji signal za opomenu da svoje aktivnosti na površini zemlje obustavite. i da proizvodite vibracije ljubavi; to je takođe izazov, angažovati ljudski razum i zaustaviti dalju proizvodnju svih tih otrova. Za kraj dragi prijatelji, ovo: Stvorite veliku panoramu svojih snova i vizija za sebe same i budite svjesni, da je ona prva od mnogih.