Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2005-10-20


20.10.2005.

Laura, Ark, Perceval, Andromeda, Mr. Scott, Foofighter, DW, Galahad


P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Kasiopeja. Lorogieae vama na usluzi.

P: (L) Ja ?u pitati prvo pitanje. Zašto me zadesila tako velika bol diska u ki?mi?

O: Koncentracija negativne energije izvora iz viših nivoa. Upozorili smo u vezi spavanja na nepoznatim mjestima.

P: (L) Aha, zna?i tako. (Perceval) Kada se to zapravo desilo? (L) Drugu ili tre?u no? dok smo bili u Trstu. Probudila sam se i vrištala. Ho?u li to uspješno riješiti?

O: Bez sumnje.

P: (L) Nešto što bih mogla u?initi za budu?u zaštitu na nepoznatim mjestima?

O: Svjesnost. Vodit ?e te do propisnih zaštitnih mjera.

P: (A) Ne razumijem. Ovo nije prvi put da smo bili na nepoznatom mjestu. Zašto se sada to dogodilo? Što je toliko posebno u vezi te lokacije?

O: Energija je bila niska radi napada koji su bili prije putovanja.

P: (Perceval) Znate li na što se to odnosi? (L) ?itav period u 7. mjesecu. Po?elo je sa Melissom C****. Onda nakon toga Tanya i njen brat, GLP ljudi i Kathy O. Da li je to imalo nešto sa Matthew-om i tom ženom koju je on doveo u ku?u?

O: Interesantno da ste to pitali!

P: (L) Dakle, pitala sam.

O: Nismo li ve? dali dosta tragova o tome?

P: (A) Koji su to tragovi? (L) Matthew? Tražio je ljubav na pogrešnim mjestima, skakaju?i sa ograde i našpranjio se. Da li je moja teorija to?na? Da li je njena energija usmjerena kroz njega, usmjerena na mene i koja je onda oslabila moj imuni sistem?

O: Dovoljno blizu.

P: (F) Zanima me kako se komentar da se 94% stanovništva koristi kao kontejneri ili dijelovi za novu rasu odnosi na komentar da "sve to ne?e uspjeti". Kako se ove dvije stvari mogu dogoditi u isto vrijeme ili su one me?usobno isklju?ive?

O: Samo zato što 94% može "umrijeti", ne mora nužno zna?iti uspjeh za OPS snage. Energija "kontejnera" može biti korištena pozitivno ili negativno. Tako?er, primjetite da su planovi bili otkriveni prije napora sadašnjeg društva. Sjetite se lepršanja leptirovim krilima. ( “Butterfly efekt”, nešto maleno poput lepršaja leptirovih krila može u kona?nici uzrokovati oluju na drugoj strani planeta, prim. prev. )

P: (J) Dakle tako. Ništa nije sigurno. Ovisi o tome što ti radiš, R.! (F) Hvala vam za to. (L) Lepršaj svojim krilima. (J) Da li je letjelica koja je udarila u Pentagon ispalila projektil prije udara u zgradu? Neposredno prije udara?

O: Da.

P: (J) Odli?no. Želim znati da li je ta letjelica bila dio plana da se pogodi Bijela ku?a?

O: Da, ali bez naoružanja. Ali sa druga?ijim izgledom letjelice.

P: (J) Kako je izgledala? Kakva letjelica? ( Smijeh ) NLO? ( Svi se smiju )

O: Više kao "Osama specijal".

P: (J) Stvar je u tome da je let 93 nije trebao pogoditi Bijelu Ku?u.

O: Vjerojatno ne, ali "neocons-i" nisu bili upoznati u cjelini sa "planom".

P: (L) Pri?ate o prljavoj prevari, ha? (J) Bilo je re?eno da se desio neki propust curenja goriva na letu 93 i da je zato oboren. Gorivo nije curilo. Je li to bio jedini propust, ili su izgubili kontrolu nad avionom i to je bio pravi razlog zašto su ga oborili, ili su postojali i drugi propusti?

O: Oni su morali pucati i oboriti ga, jer više nije bio pod kontrolom iz mnogih kuteva. Nikome nije moglo biti dozvoljeno da preživi.

P: (H) Da li su mnogi telefonski pozivi iz Leta 93 bili stvarni telefonski pozivi ili su bili lažni?

O: Neki su bili pravi.

P: (J) Jesu li pravi pozivi pokazani u medijima?

O: Da, ali sa "dodacima".

P: (J) Nabavimo neku tehnologiju koja u stvarnom vremenu mijenja glas! (H) Da li je to stvarno bila Barbara Olson na telefonu?

O: O, da!

P: (V) Ako je tako, zašto bi ona telefonirala?

O: Bila je "upu?ena", ali to nije trebalo uklju?iti Let 77.

P: (V) To zna?i da je tu bila dvostruka prevara! (J) ?ekaj, ne ska?imo sa zaklju?cima! Da li je Laura u pravu sa svojom hipotezom da je Barbara bila na neki na?in oteta ili je bila korištena kao osiguranje... da li je to bio slu?aj?

O: Blizu.

P: Što bi bilo bliže?

O: Osiguranje, ucjena, i "glasnik loših vijesti".

P: (V) Pa, ?ini se da je telefonom namjeravala obavijestiti muža da zna da stvari ne idu onako kako je bilo planirano. (L) Bože, zamisli da si zavezan za svoju vlastitu petardu, ha? (J) Cijela operacija nije originalno uklju?ivala Let 77.

O: To?no.

P: (J) Razjasnite mi ovo. Pa zašto je to ipak uklju?ilo Let 77? (L) Dupla prevara. (H) Izraelci su to napravili kako bi uzeli taoce i tako postali dominantija strana u odnosu sa SAD-om. (J) Dakle, predlaže se da su bile dvije grupe koje su bile uklju?ene u to. (L) Razmislite o tome, imate neoconse iz SAD-a i na nekom nivou, izraelske agente sa ovim neoconsima i neoconsi kažu: "Oh da, to je odli?na ideja", jer oni misle: "Oh da, mi ?emo pustiti Izrael da to u?ini. To ?e nas dovesti na Srednji Istok, a zatim možemo plesati i po Izraelcima, tako?er. Možemo uzeti sve. Možemo ih izigrati i dobiti cijelu stvar." A onda, Izraelci misle: "Znamo što mislite. Vi mislite da ?ete nam pomo?i, a onda okriviti nas za cijelu stvar, nakon što bude gotovo. Pa, pogodite što... Mi ?emo vas zeznuti." Tu ?emo razviti jednu dodatnu stvar. Tako su planirali da "Osama specijal" udari Pentagon. To je trebao biti precizan udarac, da, ali to je trebalo biti izvedeno tako da izgleda kao nešto sasvim druga?ije. U me?uvremenu, Izraelci su prefarbali nešto da izgleda kao avion American Airlinesa, i imaju plan uzeti i drugi avion. A onda se pobrinu, iz kojeg god razloga, dogovora, datuma, da Barbara Olson bude u ovom drugom avionu koji je namještaljka. Za kojeg neoconsi ne znaju da ?e biti otet. Tada imaju Barbaru Olson. Ona je izabrana jer je mlada, atraktivna, TV osoba, a zatim su pogodili Pentagon sa avionom koji je doslovno vojni avion SAD-a, koji je prefarban da izgleda kao avion American Airlinesa. (J) To je ta stvar. Oni nisu mogli objasniti kako je Osama dobio ameri?ki vojni avion. U originalnom planu, to je trebalo biti pogo?eno sa "Osama specijal-om". Koji je što? (L) To je nešto što je vjerojatno manje, lakše i manje smrtonosno... (J) Kao mala CESNA ili nešto sa nekim bombama u njoj. (L) To je zapravo trebalo izgledati kao nešto što je dolazilo direktno od Osame. (J) Kao nekakav avion kojem je on imao pristup, zar ne? I oni su rekli njima, da je to dio plana. Mi ?emo pogoditi Pentagon sa avionom koji je natovaren eksplozivom. Ali dok Izraelci to govore neoconsima, to je laž. Oni imaju još  jedan plan koji uklju?uje Let 77 i letjelicu. Tako je cijela operacija podijeljena izme?u dvije grupe. (H) Pitam se o WTC-u. Da li je to bio dio originalnog plana, ili je to dio te duple prevare?

O: WTC je originalni glavni "plan". Njegova simboli?ka vrijednost je bila potrebna.

P: (L) Zna?i drugim rije?ima, što se onda dogodilo je da su oni rekli: mi ?emo napraviti ovo... ali ?emo vas držati... samo zamislite što je Mossad rekao tim neoconsima. "U redu, vi ?ete to izvesti, ali mi ?emo vas morati nekako pokriti. Evo što ?emo u?initi. Mi ?emo u?initi da to izgleda kao da ste i vi napadnuti, a onda nitko nikada ne?e posumnjati da i vi zapravo stojite iza toga. (J) I mi ?emo to staviti na TV i onda ?e ljudi vidjeti da je to bio Osama. (H) Da li je Let 93 bio u originalnom planu?

O: Da, ali sa druga?ijim ciljem. Kako bi bilo Washington Monument i mnogo nedužnih civila?

P: (J) I oni su se planirali koristiti drugu vrstu "Osama specijala" u Bijeloj Ku?i, a nisu. Zašto?

O: Ostavili su Busha na cjedilu sa njegovim scenaristima, nisu li?

P: ( smijeh ) (J) Oni su natjerali Busha i neoconse da ska?u kroz kolute. Oni su im rekli plan koji je bio radikalno druga?iji... (L) a zatim su ih prevarili. (J) A ovi tr?e unaokolo: "Što se to, dovraga, dogodilo?!" (W) To objašnjava zašto je zataškavanje kod Pentagona bilo tako jadno i zašto je bilo toliko o?igledno. (L) Ako je bilo planirano, oni bi bili imali nešto bolji plan. (A) Da li su koristili neko neobi?no oružje na WTC?

O: To je prili?no jednostavan "pogodak", sa posebno pripremljenom zgradom.

P: (J) Što su koristili da ?eli?ne grede kolabriraju na na?in na koje jesu, tako kompletno? Da li imate pitanje o tome? (A) Pa, posebno pripremljeno može zna?iti eksploziv koji bi presjekao te grede. Ali postoje mnoga pitanja. (H) Ali mi smo pitali o eksplozivu u zgradi, pa su oni rekli da je tu bila rije? o obliku... (J) Da, EMP. ( elektromagnetski puls ) (J) Vodi?i sa oblikovanim EMP-ima. (H) To zna?i da je korištenje EMP valova "prili?no jednostavno". ( Smijeh ) (J) Ako su tako mogli skinuti Space Shuttle Columbiju... (H) Da li je korištena ona ista tehnologija kao što je sa Columbijom? ( Sesija 02.02.2003. )

O: Da.

P: (V) Da li to dolazi iz istog izvora? (J) Satelit u svemiru?

O: Sada ve? ulazite u toplu vodu.

P: (V) Mislim da ne želimo u?i u vru?u vodu... ( smijeh ) (A) To nije naš posao. (H) Radoznalost je ubila ma?ku.

O: Samo da vas podsjetimo da je to prestrašilo ?ak i Georgea. ( Busha )

P: (J) Da li je Robin Cook ubijen?

O: Što mislite, Laura je dobila pomaknuti disk ( herniated disc, prim.prev.). Kako bi bilo "pomaknuto srce"?

P: (J) Ali zanimljivo pitanje je, dakle, ako je to bilo namjerno, o?ito, od kuda je koncentracija negativne energije dolazila?

O: Mora postojati "lokalni vodi?".

P: (J) I to onda može dovesti do pitanja o Italiji. Što je bio uzrok spontanim požarima u Canetu tokom prošle dvije godine, u nekoliko navrata?

O: Rekli bi "vježbanje" i usavršavanje tehnologije. Zamislite, metalne cijevi koje gore; ?eli?ne grede koje se "rastvaraju". Povezano?

P: (J) Znaš one cijevi koje su se spontano zapalile? (A) Da. (L) Metal se rasprsnuo u plamenovima. (J) Metalne cijevi. Elektri?ni ure?aji. (H) A zatim ?eli?ne grede u WTC-u. (J) Prije par godina. (R) Gledali smo snimke iz WTC-a i pitali smo se odakle su došli snopovi zraka. (A) Ipak, želim znati kakva fizika stoji iza ovog jer ne mogu zamisliti niti jednu.

O: Nanotehnologija o kojoj ?itate ide u pravom smjeru.

P: (J) ?itaš o nanotehnologiji? (A) Da. Onda sam u toploj vodi. (L) Aha. ( Smijeh ) (A) U redu. Što je sljede?e pitanje? ( Smijeh ) (J) U vru?oj vodi! ( Smijeh ) (R) Imam pitanje o Anni Lindt, švedskoj ministrici vanjskih poslova. (J) To je Mossad. (L) To je lako riješiti. (J) Bila je anti-ameri?ki, anti-ratno nastrojena u vezi Iraka. (R) Pa kako je ubojica to u?inio? (J) Sirhan Sirhan. Oswald. (L) To je sve tamo. Mandžurijski kandidat. Jeste li vidjeli? (R) Da. (J) Ima li zna?aj ?injenica da smo susreli one Amerikance u Termama? Oni jednostavno odgovaraju tom profilu. (L) Studenti umjetnosti?

O: Oni su posvuda!

P: (L) Rekla bih da nema specifi?nog zna?aja. Uz njih posvuda, izgledi su dobri, da naletite na njih tu i tamo. Jeste li osje?ali kao da ste bili posebno naciljani? (J) Da... (L) Pa, to je mogu?nost. Sad kad imamo tradiciju zaustavljanja u termama da smo?imo noge kod puta ku?i, vjerojatno su znali za to i imaju nekoga tamo. (J) Ne znam kako je po?elo, ali A. im je pri?ala o tome što mi radimo. Ne detaljno, ali, znaš, razgovor je došao na tu to?ku. (L) A ti si im im rekla - što? (A) Samo sam rekla da si pisala knjige i to je razlog zašto ste ovdje i živite u Francuskoj. I oni govorili: "Zašto bi došli živjeti u Francusku?" (J) Zašto bi bilo tko želio živjeti ovdje?!? ( Smijeh ) (L) To su rekli?!? Zašto bi bilo tko želio živjeti negdje drugdje?! (J) On je bio Amerikanac. Ona je bila Amerikanka, ali ona je na Oxfordu i studira Judeizam. (L) A ona želi živjeti u Velikoj Britaniji? Ufff. Ima ih svakakvih vrsta. Neki ljudi vole ?istiti WC. Neki ljudi vole biti znanstvenici. (H) Što je s tipom kojeg sam sreo na aerodromu u Parizu? Da li je to samo "slu?ajno"?

O: Ne postoji slu?ajnost.

P: (J) On je bio tamo da bi te pokušao namamiti i odvu?i daleko, Henry. (L) ( dubokim glasom ) On te skenirao. On je uzimao tvoj profil. (J) Želim znati o ovim neobi?nim formacijama na radarskoj slici uragana Rita.

O: "Borba" u 4. denzitetu. Uklju?uje i neku "vježbu".

P: (L) Oni treniraju novo oružje. (J) Neki ljudi kažu da je Katrina bila proizvod HAARP-a, zagrijavanjem vode u zaljevu.

O: Mi smo se ve? bavili HAARP-om i vremenom. Pro?itajte transkripte.

P: (W) ( Citira transkripte ) "HAARP nema veze sa vremenskim prilikama ili EM veza sa istim." (H) Što sugerira da postoji EM povezanost sa vremenom. Tu bi moglo biti nekih EM stvari povezanih sa vremenskim prilikama koje nisu dio HAARP-a. (L) 4. denzitet. (J) Da li je bilo nevremena proizvedenih od 3. denziteta ili je to bila prirodna oluja?

O: Proizvedenih u 3D? Ne. Kao što smo ve? rekli... 4D bitke se u 3D predstavljaju kao vrijeme. Ali "veo" se stanjuje.

P: (R) Dakle, ako postoji više vremenskih neprilika, to je zbog više bitaka i zbog toga što se veo stanjuje. (J) Možda. Stanjivanje zavjese stvara više prirodnih... (L) Ili neprirodnih, ovisno o tome kako na to gledaš. (S) Dakle, imam nekoliko pitanja. U posljednjoj sesiji Kasiopejci su rekli da 47% Amerikanaca smatra da je vlada bila umješana u 9-11. Tako?er je re?eno da je  samo 12% Amerikanaca u stanju razmišljati. Dakle, uz pretpostavku da je 12% dio ovih 47% koji misle da je ameri?ka vlada umješana u 9-11, to bi nam dalo 35% onih koji smatraju da je Vlada umješana, ali ne zato jer oni to misle, nego zato što su programirani da tako misle. Ako je to slu?aj, onda zašto su ovi ljudi programirani da su sumnji?avi prema Bushu ili da su protiv Bushove vlade?

O: Oni uop?e nisu programirani da sumnjaju u Busha, nego baš suprotno.

P: (L) Drugim rije?ima, oni koji misle da Bush nije umješan su programirani. Oni koji ne misle, ?ak i ako su oni dio onih 35%, oni jednostavno nikada nisu bili programirani. (R) Oni koji su programirani, programirani su da nebudu sumnji?avi. (A) Možete biti sumnji?avi, ali to ne zna?i da možete misliti. (L) Oni koji nisu sumnj?avi su oni koji su programirani, ali to ne zna?i... Opeartori mogu biti samo operatori. Oni ne moraju biti loši ili zli, oni su samo oni do kojih nitko nije došao, nije bilo prilike... možda su samo ljudi koji ne žele toliko puno gledati televiziju. Ili su u suprotnosti na neki na?in. Oni vide da postoji grupa ljudi koji su sumnji?avi i oni ih slijede, umjesto da slijede one koji nisu sumnji?avi. (S) Kažu da ?e Bush "nastojati" postati Fuehrer, da ?e nastaviti biti predsjednik dok ne umre. Da li to zna?i da ?e netko... Bush ?e biti izba?en i netko drugi ?e se pomaknuti i postati Fuehrer?

O: Topla voda. Nebi vam služilo da to znate.

P: (A) Ja sam deprimiran. Mislim da sve to na EEQT-u, na kojem sam radio posljednjih deset godina ili više, nije u redu. Odlu?ivanja što ?e isko?iti i gdje uzimaju tako puno vremana za prora?unavanje, da priroda nebi mogla biti u stanju to napraviti, a ja neznam kako to funkcionria. Što trebam u?initi?

O: Sjeti se 4D. Kako se to uklapa u tvoju teoriju?

P: (A) Ne uklapa se uop?e, pa sam planirao napustiti sve ovo u vezi EEQT i potražiti nešto drugo.

O: Ne nužno. Na primjer, model burze. Znaš da je burza "manipulirana"?

P: (A) Da, ali ne znam kako se ta manipulacija odnosi prema kvantnim skokovima. Tko i kako manipulira?

O: Sada zamislite snage na 4D kako dodaju energiju ili oduzimaju energiju ili ?ak i "energetske bitke".

P: (A) Kako pomo?i ovoj jadnoj ruci ( Laurina ruka ), tako da ne boli?

O: Akupunktura se ?ini prili?no u?inkovitom, ha?

P: ( smijeh ) (J) Kako se držimo u vezi potencijalnog ekonomsog kolapsa prije kraja godine? Da li je još uvijek u kartama?

O: Dobro izgleda, zar ne? ?ak i Bill Gates garantira.

P: (J) U redu.

O: Mogli bi ?ekati do Boži?a, ali...?

P: (L) Mislim da bi trebali pitati u vezi Mr. Scott-ovog odlaska ku?i za Boži?, kad smo ve? kod toga. Dakle, zašto ti to ne pitaš? (Mr. Scott) Da li bi bila dobra ideja da odem ku?i za Dan Zahvalnosti ili Boži?, i da to riješim sa roditeljima, takore?i?

O: Zašto?

P: (Mr. Scott) U redu… (duga pauza)

O: Odgovori, molimo…

P: (Mr. Scott) Neznam. Jer mi je savjetovano da bi mi to možda pomoglo da se nau?im bolje nositi s njima, ili mi pomo?i oko toga da me na gnjave i…

O: Misliš li da ?eš se morati nositi s njima ovdje?

P: (Mr. Scott) Da, eventualno, bilo da oni do?u u posjetu ili ne… (L) Mislim da te pitaju ho?eš li se nau?iti nositi s njima ako si ovdje. (Mr. Scott) Kao u… (Galahad) Kao, možeš li to u?initi s ovog mjesta? Ho?eš li to morati u bilo kojem slu?aju…

O: Ti se prvo moraš nositi sa sobom.

P: (Mr. Scott) Kako?

O: Ti si ranjen. Da li izlaziš van i igraš se u blatu prije nego ti rana zaraste?

P: (S) Definitivno ne. Neke preporuke - poput pisanja ?asopisa - što bi meni pomoglo da zaraste, osim onog što ve? ?inim?

O: Dobra ideja. Ali imaj na umu da su oni roditelji u fizi?kom obliku, a ne kao duši u duhovnom. To je istina za sve. U nekim slu?ajevima, u ovom specifi?nom dijelu ciklusa, mnogi su napravili planove za sakupljanje duša po principu "uzmi što se trenutno može dobiti" u vezi inkarnacijskih opcija. Za ve?inu, jake veze s roditeljima u djetinjstvu su dio genetskog tijela.

P: (diskusija) (Mr. Scott) Samo iz radoznalosti, da sam otišao u SAD, da li bih mogao iza?i?

O: Jesi li spreman tako riskirati nakon zadnjeg komentara?

P: (diskusija) (L) Imamo dojam da SD zbilja nije spreman biti ovdje. Da li je ta ideja, bazirana na našoj generalnoj analizi - možda to?na?

O: Vjerojatno. Bilo bi interesantno promatrati kako on na to odgovara.

P: (L) Ho?e li mu biti gadno?

O: Pa, agenti se generalno pokušavaju "uklopiti". Mislimo da ?ete znati da li je on agent ili ne.

P: (Perceval) Da li on dobiva upute od neke agencije? Da li se on ovdje krivo predstavlja?

O: To je jako vjerojatno.

P: (Andromeda) Da li je on svjesno agent?

O: Oh… najvjerojatnije.

P: (Galahad) Rekli ste prije ve? da maska pada s njegovog lica. Da li to zna?i da on ima unutrašnju borbu sa ulogom koju igra?

O: Da, ali to je bilo onda…

P: (diskusija o odgovoru) (Andromeda) Za koga on radi?

O: Rekao vam je.

P: (diskusija o SD-ovim priznanjima u vezi njegove prošlosti kad je bio u vojnim krugovima) (L) želim pitati jedno pitanje. DW izgleda da ima zagonetku u svojem sadašnjem i/ili budu?em poslu. Imate li kakvih preporuka za njega?

O: On mora komunicirati. Tako?er, postoji potreba za svježom "krvi" u radu vaše Signs grupe. Pitamo se kako bi stranice izgledale, da ste vi svi, uklju?uju?i i Atriedes, to u?inili? Poboljšanje izgleda.

P: (Mr. Scott) Zašto to prije nismo u?inili? Mislim... uh!

O: Uh! Svakako.

P: (H) U ?itanju transkripti u 9-11 knjizi, bio sam zbunjen o genetskoj promjeni koja se desila prije130 000 godina. Da li su to u?inili svim Semitima, a ne samo Židovima?

O: Pitanje je što je Semit?

P: (H) Vi ste rekli da je ova stvar sa Hitlerom izvanplanetarna. Pa, da li je ovo nešto što se doga?alo na Kanteku prije nego je eksplodirao?

O: Da.

P: (V) Da li su Semiti imali zna?ajnu ulogu u kolapsu Atlantide?

O: Uistinu!

P: (H) Pa, kad gledamo reprizu, mi STVARNO gledamo reprizu!

O: Da.

P: ( Diskusija o tome tko su Semiti ) (V) Zna?i, pravi Semiti su Arijevci?

O: Shvatili ste!

P: (L) Pa to zna?i da su oni Židovi koji su nositelji tradicije arapskog tipa, samo su preuzeli tradiciju i stavili je na ove Arijevce. Oni su samo posrednici. (J) Semiti su Blisko-isto?ni narodi, zar ne?

O: Da li su? Jesu li to bili?

P: (H) Dakle, ta genetska mutacija, da li je to napravljevno kod Arijskih Semita ili je to napravljeno Židovima koje znamo kao Židove danas?

O: Arijskim. Razlog za uništenje Židova "Abrahamske" linije.

P: (L) Moja ruka uistinu boli, tako da želim re?i laku no?.

O: Planceta ide na rub plo?e, preko školjki i bisera, a zatim prema simbolu vode.

Kraj sesije