Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2002-02-26


26.02.2002. Ark, Laura, RO



P: Pozdrav.

O: Cassiopaea.

P: (L) Koga imamo sa nama večeras?

O: Goorpplo.

P: (L) Kroz kuda prenosite?

O: Cassiopaea.

P: (L) Koliko često bi trebali imati sesije?

O: Redovno je najbolje. Dva puta u toku tjedna, ako je neophodno.

P: (L) Zašto je T.B. zvao?

O: Da ispita da li može.

P: (L) Jay Weidner je napisao pismo, gdje u jednom dijelu kaže:

"Ja sam bio taj koji je dao Vincentu Bridgesu 'The Stargate Conspiracy". On je mislio da ste vi dio toga i želio je u tu grupu. To sam shvatio sada. On mi je rekao da ste vi jednom bili "zajedno" sa Sarfatijem, koji je vjerojatno bio član Stargate-a. Ovo su očajni muškarci koji su dali svoje duše višem entitetu kojeg su kreirali svojim vlastitim lažima. Oni misle da je svaki kanal direktna linija do nečastivog. Oni misle da ste vi u komunikaciji sa duhom koji će njima dati neku vrstu prednosti u ovom svijetu. Budući da je "Set" vladar ovog svijeta, oni misle da ste vi u komunikaciji sa njim. Sad vjeruju da ste vi uvrijedili Seta, na neki način, i da on više ne razgovara sa vama. Oni također vjeruju da je "Frank" vjerojatno jedini stvarni kanal. Misle da ste se vi udaljili od kanala i sada vas pokušavaju uništiti. Iskreno, oni su mogli uspjeti u tome, da ja nisam došao unutar slike i zbunio sve. VB je pokušavao ući u sotonistički klub. On je okrenuo svaku informaciju u vezi Hendaye-a u sotonistički posao. Mislio je da vi znate pravac do zlata Sotone. Da li vi znate što to znači? Da li znate zašto on nikada nije otkrio tajnu dvorca "Rennes", iako to stalno obećava? Nisu vladari svjetlosti oni koji žive u južnoj Frnacuskoj, već njihova direktna suprotnost!!! Vi ste njih i njega vodili do tog mjesta. Ali Kasiopejci to nikada nisu otkrili. Neznam da li oni uistinu znaju ili nisu rekli ( izgleda kao da je tako ) ili da to nikada nisu ni znali. Kada je VB rekao da ste se preselili u Marseilles, ja sam mislio da ste vi bili u Francuskoj i tražili zlato. Kao i Otto Rahn, koji je išao prije vas, a vi ste bili ( nesvjesni ) predvodnici tamnih vođa ka njihovom posljednjem cilju."

Da li je Jay Weinder u pravu da postoji nešto u južnoj Francuskoj, što je zaista loše? Da li je on u pravu sa ovom procjenom situacije?

O: Ne baš. Ali ovi koji štite tajne, mogli bi biti takvi. Također, oni žele da i drugi tako misle. Machiavelli!!!

P: (L) Pa, to funkcionira. Da li će sigurno mjesto na kraju vremena biti nađeno u Peru-u, kao što Jay Weidner misli?

O: Ne.

P: (L) Da li je mjesto sigurnosti fizička lokacija na planeti?

O: Ne.

P: (L) Da li je mjesto sigurnosti hiperdimenzionalno stanje postojanja?

O: Da.

P: (L) Zašto COINTELPRO pokušava uvjeriti toliko mnogo ljudi da je u Peru-u izvor ogromne mudrosti, dobrote, duhovnosti i tako dalje?

O: Isto kao i obično: pomućivanje znanja.

( Podloga za sljedeće pitanje: Ark i RO su tjednima radili na programiranju Kvantnih fraktala i generiranja Vala, baziranog na Schroedingerovoj jednadžbi i Arkovoj Kvantnoj teoriji povećanja slučaja, a taj program grafički simulira rasipanje, miješanje i kolaps kvantnih vjerojatnih valova. Ja sam baš kompletirala 20. poglavlje Serije "Avanture s Kasiopejcima". Sljedeće je iz e-maila napisanog u to vrijeme:

Mi smo odlučili uzeti jedno slobodno poslijepodne i odvesti se na obalu plaže gdje smo promatrali jedan crni NLO koji je izgledao kao bumerang. Iste noći sam radila hipnotičku sesiju sa jednom ženom čiji je muž bio penzionirani fizičar koji je radio za JPL na promatraču Marsa i pronalaženju uzoraka kod nekoliko Voyager projekata, a također je i radio godinama u podzemnim bazama kod Catoctina. Ovo je bila sesija o kojoj je pisao Tom French u St. Pete Times članku. Iste noći, crni NLO je također viđen u mom susjedstvu, koji je vidjela i meni nepoznata osoba ( mi to nismo vidjeli u to vrijeme ). Znači, tamo gdje smo bili mi, iznad Bayporta, zaustavili smo se u Bayoportovoj gostionici za ručak, Ro, Ark, ja i dvije naše kćeri. Raspravljali smo o contrails-ima ( koje smo promatrali na nebu ), kao i o napredovanju Serije Avantura i planovima za istu. Kako sam skupljala "dokaze" ili kronološke zabilješke iz e-mailova i ostalog, za događaje koji su se desili u prošlih pet godina, jedna stvar se isticala u vezi s tim - da je mnogo čudnih ljudi bilo zainteresirano za nas, kojima je bio glavni cilj dobiti informacije o "vremenskom putovanju". Ovo je malo poslije, nakon što smo postavili web stranice o Kasiopejskoj komunikaciji. Bilo je e-mailova od raznih tipova koji su bili samo znatiželjni i nismo u to vrijeme o tome mnogo razmišljali.
Ali onda se pojavio "Greg" koji nam je pisao i koji je počeo predstavljati "razlog", zbog kojeg bi mi trebali raditi sa njim u vezi vremenskog putovanja. Mi smo mu ušli u trag i otkrili da se on spaja sa jednog IP-a u Langley-ju. Napisala sam odgovor na njegov e-mail i taj odgovor je postao dio web stranica, na nekim ranijim stranicama u arhivi. Nakon toga je došlo nekoliko sličnih priča, jedan par iz "Južne Afrike". Kompletna zamka je bila dizajnirana tako da pritisne naše suosjećanje i uvuče nas u centar te teme putovanja kroz vrijeme. Kao što smo raspravljali sa njima, ( bila sam vrlo žalosna zbog te žene koja je tvrdila da je izgubila dvoje djece u automobilskoj nesreći ), pojavili su se problemi u cijeloj priči i mi smo shvatili da smo bili "igračke" za koje je ta priča bila mamac. Nedugo nakon toga, Greg se opet pojavio pod drugim imenom, ali sa istom IP adresom.

Onda dolazi J** C**, ekonomist iz Ohaja, koji je došao posjetiti nas, a tokom dva dana razgovora, objelodanio je da je njegov program rada bio putovanje kroz vrijeme. On je također otkrio svoju vezu sa Drunvalom, Wright Patterson, AFB vladine privredne programe i ostalim.
U međuvremenu smo imali drugog momka iz Evrope koji je bio vrlo zainteresiran za nas pridobije da počnemo raditi seminare i radionice, što nismo željeli. Poslije šest dana nakon odlaska ekonomiste iz Ohaja, Vincent Bridges je počeo pokretati svoju operaciju uzmanja materijala pod svoju kontrolu, a naročito postići kontrolu nadamnom. Zanimljiva stvar je ta da sam pisala Vincentu Bridgesu i rekla mu o J. C-ovoj posjeti i nagovijestila da, zato što je on htio prisustvovati sesijama, da bi mogao doći i prisustvovati zajedničkoj sesiji.  Naveo je mnoge probleme i iznio niz razloga zbog kojih nije mogao prisustvovati. On nikada nije spomenuo da je poznavao J**, što se kasnije pokazalo kao točnim. Dalje, dolazi Jojo, Terri Burns i Olga. I pogodite što? Vraćajući se na njihove ranije e-mailove, izgleda da je putovanje kroz vrijeme uvijek bio njihov primaran cilj.

Tako smo mi, u Bayport kafiću, pokušavali odgonetnuti što se dešava. Zašto su svi ovi ljudi zainteresirani za putovanje kroz vrijeme? Zašto fokusiraju svoju pažnju na nas, na jedan ili drugi način? I zašto svaka veza sa takvim ljudima vodi ka nekoj vrsti "situacije" obično velikog nezadovoljstva? I kakva je to veza sa mornaricom, koja se konstantno održava u mom životu, od rođenja?

U međuvremenu, imala sam neka završena istraživanja materijala u vezi Planete X i pronašla sam da je postojala ranija i određena veza sa takozvanom "granom Inka". Postojala je hrpa igrača i aktivnosti, previše brojnih da bi se spominjali u središtu tog istraživanja, ali jedan čitatelj mi je poslao sljedeće:

"Generalno, sadašnja epoha je peta nakon Atlantide i to je era izraza Svjesnosti Duše. U ovoj su ljudi koji govore engleski "na neki način" vođe, zato što su instiktivno usavršili Svjesnost Duše. Također, "na neki način" centralni Evropljani, posebno Nijemci, su vođe, jer su oni usavršili svoje "Ja", koje podstiče rađanje Svjesnosti Duše. Sljedeća epoha, šesta, bit će vrieme usavršavanja Duhovnog sopstva, iako Duhovno "Ja" neće postati čovjekovo osobno vlasništvo kao što je "Ja" u Svjesnosti Duše danas, nego će se to desiti tek u dalekoj budućnosti, tokom sljedeće planetrane inkarnacije, Novog Jupitera. U šestoj epohi Duhovnog Sebe, postojat će inspiracija odozgo, kao što je bila od anđela. Istočni Slaveni, posebno Rusi trebali bi predvoditi ovaj razvitak, iako će na neki način, ta kultura postojati u cijelom svijetu. Ovo je naravno vrlo sirova skica; ako se uzme previše bukvalno, može prouzrokovati mnoge nesporazume. Izbačeni ruski antropolog Gennady Bondarev smatrao je da šesta epoha mora biti više "Germansko Slavenska", jer se pravo usavršavanje može desiti jedino ako kultura Srednje-Evrope svoje socijalno "Ja" usavrši i preda dalje prema Istoku. To je bio cilj svih uspješnih, zlih okultno-političkih snaga u 20. stoljeću - da slome Germane i Istočne Slavene, da spriječe pravu evoluciju ka šestoj Epohi. Ako ovi zli planovi uspiju, šesta Epoha će biti centrirana u Južnoj Americi, ali će biti osakaćena i izobličena, a Duhovno "Ja" se neće kretati onim putem koji je bio namjenjen za progresivnu evoluciju. Bondarev nije dao citat Steinera za ovu zadnju točku, ali ja mislim da Prokofieff jest, u svojem "Duhovnom Porijeklu Istočne Evrope". Prokofieff je plasirao ideju da su Istočni Slaveni preuzeli, kao žrtvu, svjetsku karmu materijalizma u vidu Boljševičkog ugnjetavanja i tako omogućili da se zapadna i centralna Evropa razvije bolje nego što bi se drugačije mogla."

Ovo je bilo interesantno, jer sam shvatila da su aktivnosti COINTELPRO-a i zlih tajnih društava i okultista, bile dizajnirane da usmjere "duhovnost" Novog Doba u pravcu Južne Amerike i njene "duhovnosti". U isto to vrijeme, meni su poslali knjigu u ruke, koja je prilično jasno opisivala piramidalni krvavi kult Južne hemisfere, koji je u suprotnosti sa simbiotskim krugom ljudi iz Sjeverne hemisfere, gdje uživanje i ples idu kao direktna veza sa prirodom, kao dijelom postojanja. Shvatila sam da je ovdje postojalo nešto vrlo važno za pogledati. Tako da sam prije dva dana pričala sa RO-om i pokazala mu "Ica lubanje" i usporedbu između njih i nekih slika lubanja iz Egipta i familije Nefertiti ( Akhenanten je imao normalnu lubanju, prije vjenčanja za Nefertiti, pa se može pretpostaviti da je on bio predstavljen u kasnijoj umjetnosti kao "deformiran" iz "solidarnosti" sa njom i njenom djecom ). Ovo, vjerujem, predstavlja jednu jasnu vezu između njih i Ica lubanja, kao i onih glava na Uskršnjim otocima, Nefilskih hibrida, rekla bih. Mi smo pretpostavljali kako bi ova bića mogla izgledati sa mesom na kostima i usljedila je poduža forenzičarska diskusija u vezi toga. Druga stvar o kojoj smo raspravljali je činjenica da su sva ova tajna društva tražila nešto, zapravo, prilično očajno. Zašto, ako imaju sposobnosti putovanja kroz vrijeme, svi oni traže nešto? Da li su "izgubili" nešto?

Sljedeća stvar o kojoj smo raspravljali je zašto su oni bili toliko očajni, da su bili spremni da me fizički kidnapiraju, kad sam imala četiri godine? Naravno, sve vrste čudnovatih priča o "otmicama" su tamo negdje, ali izgleda da to nije bila opcija u ovom slučaju. I izgleda, nešto je bilo vrlo važno i oni su bukvalno riskirali svoje otkriće čineći ovo. A zašto, promatrajući ovo očajničko kidnapiranje, zašto oni samo nisu postavili kraj mojoj egzistenciji? Poslije svega, ako smo mi izloženi lažima i manipulacijama, trebalo bi biti jednostavno namjestiti neku nesreću ili nešto slično.

Dakle, došli smo na ideju da su OPS snage, izgubljene u svojem željenom razmišljanju, na neki način stisnuti i da su izgubili neki "artifakt". Nešto što je presudno u njihovom planu... nešto što očajnički pokušavaju vratiti... i možda nešto za što su bili uvjereni da ja mogu "pronaći" za njih ili nešto u tom smislu. Štoviše, oni znaju da "miješanje" sa prošlosti u određenom slučaju, može i za njih biti destruktivno. I tu nas je diskusija odvela, i onda smo napustili restoran.

Kad smo stigli kući, unijela sam poštu. Bila su tri mala paketa. Jedan je bio špijunski program od Nielsena, kojim su pošiljaoci željeli špijunirati kad ga instaliram na kompjuter, nudeći mi besplatno popularnost na internetu. Nema šanse.

Drugi paket je bio od jedne arheološke izdavačke kompanije, koja mi je nudila knjigu o forenzici, koja pokazuje slike kako je lice sagrađeno od lubanje, knjigu o forenzici i DNA i knjigu o bioluminiscenciji. Sve teme naših nedavnih diskusija bile su ovdje u našoj kući. To je bilo interesantno, jer je taj predmet forenzike bio nedavno.

Zadnji paket je bila web kamera. Nitko iz ove kuće nije naručio kameru. To je poslano iz kancelarija naše telefonske kompanije. Bez računa, bez objašnjenja, samo kamera, programi i instrukcije za instalaciju. Ark se šalio da oni moraju biti u lovu na nas, zbog našeg otkrića Sitchina i Planete X. Ja sam se nasmijala i rekla "naravno!".
On je tražio na "google-grupama", stavljajući samo qcam i Verizon ( telefonske kompanije - da vidi da li su oni imali neku vrstu promocije ) i pogodite što? Bila je samo jedna stranica u vezi toga koja kaže:
Planet X: Sonde poslane u istraživanje? http://groups.google.com/group/sci.astro.amateur/browse_frm/thread/cffd0157438d753d?hl=en&lr=&ie=UTF-8&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3Dqcam%2B%2Bverizon%26hl%3Den%26selm%3D3AF1E3E7.4FDBDD97%2540verizon.net%26rnum%3D1
Ovo je bilo post kojeg je napisala Nancy Lieder iz Zeta Talk-a u sci.astro.amater-u, ( news grupa ) koji glasi:
"Putem ovog saopćenja iz 1987. od JPL John Andersona, jedina funkcija Voyagera bila je da traži Planet X". http://www.ex.ac.uk/Mirrors/nineplanets/hypo.html
U 1987., John Anderson u JPL je ispitivao kretanje svemirske letjelice Pioneer 10 i Pioneer 11, da vidi da li postoji neko skretanje zbog nepoznatih gravitacijskih sila. Niti jedno nije nađeno, a iz ovog je Anderson zaključio da najvjerojatnije postoji deseta planeta! JPL je isključio promatranje Urana prije 1910. u njegovim orbitama, dok je Anderson  imao povjerenje u ranija promatranja. Anderson je zaključio da deseta planeta mora imati sličnu eliptičnu orbitu, daleko, da ju je nemoguće otkriti, ali periodično dolazeći dovoljno blizu da bi ostavila svoj potpis na putanjama vanjskih planeta. On spominje masu 5 puta veću od Zemljine mase, orbitu od 700-1000 godina i koja je jako nagnuta. Njeno djelovanje na vanjske planete neće biti otkrivene do 2600.g. Anderson se nadao da dva Voyagera mogu pomoći kod otkrivanja lokacije ove planete...

Naravno, web-kamera i Verizon dovodi nas direktno do kompletnog kruga od nekoliko povezanih stvari. To je bilo savršeno!

Sa svim ovim povezanostima, napravljenim nakon istraživanja, sastavljenih u vremensku liiju, počeli smo shvaćati da se uistinu događa nešto veliko. Čini mi se da je ovaj program za skretanje pažnje na Južnu Ameriku glavni "COINTELPRO" plan. To je veliko sakrivanje i diverzija. I Vincent Bridges i Jay Weinder su dio toga sa svojim malim knjigama "Spomenik kraju vremena". )

P: (L) Tko nam je poslao kameru?

O: UMS.

P: (L) Ured mornaričke službe. ( smijeh ) (R) U koju svrhu?

O: Više kao poruka, nego nešto drugo.

P: (L) Kao poruka? (A) Uh, uh. Promatramo vas našim očima! (L) To me izluđuje! (R) Trebamo li pitati o kamionu za kablovsku TV, koji je bio tu u blizini kad je kamera stigla? (L) Da li ljudi iz "Warner Kablovske" imaju bilo što sa time?

O: Vjerojatno ne. Samo rade.

P: ( Laura i Ark imaju kratku raspravu u vezi slučajnosti i raznih upozorenja u njihovoj okolini ). (L) Da li je naša procjena, u vezi mnogih slučajnosti prikupljenih u tako kratkom vremenskom periodu, da je to u biti mijenjanje programa ili premošćivanje realiteta, da li su to točne procjene?

O: Da, na bolje.

P: (L) Radili smo nekakve teorije vezane za ovaj objekt koji je V.B. tražio - Zavjetni kovčeg, ( pogledajte sesiju iz marta i jula 2000. godine ). Vjerujem da smo shvatili da je to jedan objekt od velike korisnosti, neka vrsta optičkog uređaja. Da li je to točno?

O: Da.

Q: (L) Da li je to nešto što OPS grupa, mislim, znam da je svatko na Zemlji OPS, ali oni na dužnostima, to - što su oni imali, a onda izgubili, ili izgubili kontrolu, ono o čemu smo prije špekulirali?

A: Da.

P: (L) Kako su oni to izgubili?

O: To nije toliko "izgubljeno", nego je više "preneseno" i postavljeno na sigurno, na čuvanje.

P: (R&L) Tko je to sklonio?

O: Misija iz 4D OPD.

P: (L) Tko je taj tko to traži? 3D OPS ili 4D OPS?

O: I jedni i drugi.

P: (L) Ako je to izum trećeg denziteta, zašto to četvrti denzitet želi?

O: To je uređaj za prijelaz iz denziteta u denzitet.

P: (L) Pa ako je OPS četvrtog denziteta tehnički napredan, kako to da oni jednostavno ne naprave još jedan?

O: Ovaj artifakt je podešen na svjesnost. To je takva vrsta frekvencije koju OPS-i nisu sposobni proizvesti u toj preciznosti, a to je područje koje obuhvaća višestruke moguće vektore. OPS djeluje na uskom pojasu.

P: (R) Znači, oni to ne mogu napraviti, ali mogu koristiti. Zbog toga moraju naći jedan koji je već napravljen. (L) Da li je to moguće? (A) Sa uređajem se radi pomoću svijesti? (L) Oni su rekli da je podešen na svijest, a ne da radi pomoću svijesti. ( diskusija u vezi ove tvrdnje ) Prvo želimo pitati, da li ste mislili kad ste to rekli da je "podešen kad je proizveden" ili "podešen kod upotrebe"? (A) Postoji scenario da će oni čekati dok to OPD bića ne pronađu i podese, i onda će skočiti na njih. (L) Da. Da li mislite podešen kao podešavanje pri proizvodnji ili podešavanje pri rukovanju?

O: Kod proizvodnje.

P: (A) Ok. Jednom, kad je podešen, podešen je, zar ne? (R) Da. I ako je to slično našoj kompjuterskoj simulaciji, onda je podešavanje izvršeno izlaganjem toga sličnoj frekvenciji. (L) Ili možda sastavljanje toga pomoću frekvencija kojima je proizveden. Ali još uvijek mora biti razjašnjenjo da li, ili ne, 4D OPS to mogu vidjeti. Diskutirali smo o tome, da je to u stvari jedini razlog zbog kojeg oni to nemogu naći, a mi to možemo vidjeti - taj što je to na neki način zaštićeno frekvencijom ili nečim drugim i oni neznaju gdje je to? Da li je ovo točno?

O: Uglavnom. Oni imaju općenitu ideju.

P: Što specifično, štiti to od njih i njihovog lociranja specifične točke i pronalaska toga?

O: Zatvorenost.

P: (A) Što je zatvorenost? (R) Ja mislim da je to slično...

O: Frekvencijska ograda.

P: (R) To je slično onome o čemu smo pričali. Ako nemaš istu frekvenciju, to je... (L) Ili oni mogu podesiti frekvenciju oko toga, da ta bića to ne mogu pronaći ili ne mogu do toga prodrijeti. (R) To postaje nevidljivo u nekom smislu. (L) Ali oni još uvek mogu na neki način otkriti šire područje. Ali to može biti kao šum ili nešto slično; možda ima toliko mnogo smetnji da ne mogu izolirati signal. Da li je to razlog zbog kojeg ovi ljudi dolaze do nas, zbog toga što žele da mi pomognemo njima kako bi pronašli ovu stvar? Da li je to razlog?

O: Više-manje. Ali nije jedini.

P: (R) Pa mislim da je drugi, veliki razlog, općeniti prekid ( naših aktivnosti ). Više ili manje da, ali postoje i drugi razlozi. Jay Weidner je rekao da misli da će im Frank pomoći to pronaći, da je on kanal za Seta. (A) Neznamo da li je ovo istina. Što je Jay rekao u vezi njihove nade u vezi Franka? Da je ovo istina, oni bi veći imali Franka, bili bi zauzeti sa Frankom i nas bi ostavili na miru. Tako da ne mislim da je to važno. (L) Niti ja, također. To je samo bio mamac bačen od strane Jay-a. (R) Pitao sam se da li postoji pozitivno korištenje uređaja?

O: Višestruk. U prastara vremena, ovaj objekt je nazivan "Dar od Boga". Bio je korišten za pomoć kod manifestacija svih stvari koje su neophodne za egzistenciju.

P: (A) Manifestaciju? (R) To zvuči kao Merkabah. Matrijarhalni kamen. Matični kamen. (A) Znači to može činiti svakakve stvari... (R) Da li je to Merkabah?

O: Matični kamen, da.

P: (R) Znači to je to! To je stvarno značenje riječi Merkabah. Prilično jasno. I samo je jedan od njih dostupan. Ovo stavlja vrlo čudan aspekt na sve ovo. (L) Gdje je to kreirano?

O: Kantek.

P: Da li je to bilo ono što je pomoglo kod transporta Kantekijanaca na Zemlju, u vrijeme uništenja njihove planete?

O: Nekima od njih. Druge su transportirli Lizzardi.

P: (L) To stavlja drugačiji pogled na to. U redu, mi smo primjetili da kada smo pitali detalje o tome, lokaciju, itd, odgovor je dolazio vrlo sporo, detalji o tome gdje je to i svi ostali detalji su dolazili vrlo sporo. Hajde da nastavimo. (R) Želim pitati ponovo u vezi ove žene, HR, da li je ona bila na "auto-pilotu" i ja sam se jednostavno našao na njenom putu ili je netko upravljao s njom? (L) Ili drugim riječima, poslali su je na tvoj put? (R) Da.

O: HR je bila i stvarna i stvorena. Kada je tvoja frekvencija pročitana, kontrolni program je bio aktiviran. Ali upozoravamo vas da postoji mnogo drugih i ponekad ima zadrške prije nego što se program aktivira. I često su emocije to što zasljepljuje.

P: (L) Jedna stvar koju sam primjetila je ta da kada vi sretnete osobu, uvijek postoji nešto što vam daje znakove da postoji mogućnost, da oni tu osobu mogu aktivirati, kao agenta. I ako ste pazili na ove znakove i ako ste vidjeli jedan ili dva, onda ste se zaštitili. Ako vidiš tri ili četiri, onda je bolje da odeš. Ali to je teško napraviti. Ponekad oni nude tako puno opčinjenosti. A mi smo nekad vrlo emotivno siromašni. Usamljeni smo ili nam je potreban prijatelj ili trebamo nekog za razgovor. Trebamo nekog da podijelimo neke stvari sa drugima, o kojima obično šutimo, zato što nema nikog kome bi pričali o tome. Toliko mnogo ljudi ima svoje poglede, koji su zatvoreni i ne dijele ništa, jer nemaju sa kim podijeliti. Tako da postoji toliko mnogo razloga zbog čega smo namamljeni u ovakvo prijateljstvo. Pa ipak, postoje ovi mali znakovi rizika koje primjećujemo u početku. Ali težimo ih ignorirati, zato jer trebamo ili želimo nešto. (A) Ja bih rekao da je jedna od dobrih stvari promatranje, ne toliko tuđih, koliko vlastitih reakcija. Pogledao bih u sebe i pokušao vidjeti da li pokušavam sakriti nešto, pomesti nešto pod tepih. Da li pokušavam potisnuti jedan dio sebe - da ga ne zadovoljim ili ne toliko zadovoljim, koliko da se ne pomamim. (L) Ili da nemaš neprilika ili da se ne ohladiš? (A) I onda kada shvatimo ove stvari o nama, to zahtjeva tišinu, razmišljanje o tome, onda znamo da je to valjan znak koji nas upozorava. (R) Kakva je veza između platonskih čvrstoća u našoj kvantnoj fraktalnoj simulaciji i fraktalnih obrazaca? Izgleda da nas to veže sa prošlom diskusijom koju smo imali u vezi tetraedra i heksagona? (A) Da, to je toliko interesantna stvar koju sam koristio, tetraedre za ovu kvantnu simulaciju, prije nego sam i znao većinu u vezi toga. Pitanje je: za što su oni dobri? Možda su važni, a možda i nisu. (L) Možete li eksperimentirati i otkriti? (A) Ne, zato što neznamo kako eksperimentirati, što da činimo sa njima. Na primjer, ovi ljudi koji promoviraju svetu geometriju i slično, oni misle da ove primjese, 200 ili 600 stanica, da su iz nekoga razloga važne. Točno. Oni nemaju ideju što je razlog. Oni misle da znaju, ali ja nemam ideju kakva je funkcija ovog oblika?

O: Ovakvi politopi su krajnji proizvodi, ne inicijatori.

P: (R) Znači nešto drugo inicira to i to rezultira politopima. Što fraktalni oblici predstavljaju?

O: Događaje.

P: (R) Da li su detektori koje smo mi koristili u "EEQT" teoriji aktualni? Da li bi trebali biti uključeni? (A) Imam teoriju da je način na koji smo mi koristili ove detektore - samo privremen i da oni u biti predstavljaju neku vrstu kretanja u različite denzitete ili dimenzije, koje još nismo modelirali. (R) Znači oni su privremeno pojednostavljenje. (A) Upravo tako.

O: To će se otkriti!

P: (A) Imam pitanje. Kada sam pitao u vezi kvantnih skokova, odgovor je bio: Neznam da li ću biti u mogućnosti pročitati jer to je u šiframa, kodirano je. Ne mogu to dekodirati. Čita: "Sa poštovanjem prema hmmm... ( Ark i Rickard čitaju sa papira ) (R) "Sa sobom za promjene, ključ za kvantne skokove je uvijk u otkrivanju nove matematike." Moje prvo pitanje je u vezi "sobe za promjene" što zvuči vrlo sumnjivo, kao nagađanje. "Soba" je ovdje čudna riječ. Sumnjam da je to skriveno značenje, na primer, za Hilbertov prostor. To je moje mišljenje - da riječ soba ovdje ima duplo značenje?

O: Di/bi-duplo.

P: (L) "Di" kao dipolan, "bi" kao bipolaran i "duplo", što je trostruko značenje. (A) Ova nova matematika je bila odgovor koji sam dobio kada su me pitali u vezi "P-adic" brojeva, koji imaju veze sa prostim brojevima. Tako sam dobio knjigu o "P-adic" brojevima. I spreman sam  uskočiti u ovu novu matematiku, ali ne želim uskočiti u pogrešne stvari, u redu? Pa pitanje je: Kakva je "nova matematika"? Može li ona imati veze sa kvantnim skokovima?

O: Morat ćete sami složiti slagalicu iz mnogih dijelova.

P: (L) Znači ne postoji niti jedna forma matematike koja će pokriti sve. (R) Mi imamo fraktale, P-adic brojeve, proste brojeve, krugove i grupe. Ah! Trebamo li pitati da li Benzenov krug također ima veze sa grupama i kružnom algebrom, ne samo običnom algebrom, da li je to dobro pitanje? (A) Da, znamo da je algebra važna, da je algebra osnovna matematika, tako da ako pitamo u vezi algebre odgovor bi sigurno bio "da", a to nije dovoljno specifično. (R) Ok. Trebamo li pitati da li je prstenasta algebra u kombinaciji sa prostim brojevima? (A) Da, sigurno će odgovor biti "da", jer kada smo proučavali proste brojeve, automatski su dolazili sa krugovima ( prstenovima ). Nema načina da to izbjegnemo. (R) Imam samo jedno pitanje, da li su detektori točke povezivanja svijesti, da li je to nešto gdje je svjesnost povezana sa realitetom ( stvarnosti )?

O: Granice frekvencija svijesti.

P: (L) Od čega su napravljene te granice? Čije svijesti? (R) To ima smisla. (L) Da, ali čija svjesnost je granica? (R) Mislim da naša.(A) Tko smo "mi"? Čija svjesnost? Univerzalna? (R) Općenito, za svaku svjesnost, pretpostavljam.

O: Prirode/podjele 7. denziteta.

P: (A) Ok, znači postoji to - što Gurdjieff zove svjetovi - on je dao vrlo dobar opis. (R) Ok, pa moje pitanje bilo bi da li bi svjesnost, na primer, nas triju u ovoj sobi, da li mi imamo interakciju sa realitetom kroz sedmi denzitet koji koristi ove granice frekvencija svjesnosti? Tako da je to je neka vrsta središnjeg koraka. Nisam baš siguran kako bi se izrazio u vezi toga.

O: Sedmi denzitet ima interakciju sa podjelama kroz vas.

P: (R) Ah! Dakle, mi nemamo interakcija sa realitetom kroz sedmi denzitet, nego baš suprotono. Sedmi denzitet ima interakciju s konceptom podjele kroz nas. (A) Na taj način to funkcionira. (L) Mi smo to. (R) MI smo poveznici. ( interfaces, prim. prev. ) (A) Naravno. (L) Mogli smo imati V-8Q! (A) Kad sam tražio pravu ključnu riječ za svoje poglavlje, došao do ovog Matti Pitkanen-a. I počeo čitati. On je imao sve ove stvari koje su meni bile na umu ili koje su bile spomenute od strane Kasiopejaca ili koje sam pitao Kasiopejce... (L) Kao i Dan Winter (A) Pa Matti je fizičar! (L) Kao i Dan Winter, prema svojim vlastitim tvrdnjama! (A) Au! Znači, Matti je imao sve točne stvari i on je znao matematiku: "p-adic" brojeve sam naučio od njega. Kompleksifikacije, dimenzije, čak i kvantne skokove. Gdje je on pronašao sve ove ključne riječi? Kakva je njegova uloga? Tko mu je omogućio da rezonira sa svim tim stvarima? Ne razumijem što takvi ljudi rade, kako se oni sami nose sa svim ovim stvarima.

O: Patnja aktivira neuro-kemikalije koje aktiviraju DNA receptore.

P: (A) Ja ne želim patiti! A da dobijem svoje receptore... (L) Pa morat ćemo izumiti specijalnu patnju samo za to! (A) Ok, draga. ( smijeh ) (L) Moramo biti pametniji nakon svih ovih patnji, koje su trajale od kada imamo posla sa V.Bridgesom, od Jula prošle godine, pa sve do Januara ove godine. Moramo postati pametni zbog toga što smo uistinu patili i to je sve kulminiralo nevjerovatnom patnjom. Ali ne želim više zaraze. To nije bila prava vrsta patnje. Ali možda je to bio dokaz neurokemijskog uključivanja! Kad smo svi oboljeli u januaru, prvo sam bila jako, jako bolesna, otprilike u istom vremenskom periodu je Ark bio vrlo bolestan. Oboje smo imali jaku infekciju sa kojom je bilo teško boriti se. Morali smo uzimati jake antibiotike. Zatim je bol bila grozna. Što je bio uzrok ovih infekcija?

O: Laura, Ark: prvo otvaranje je bio stres. Drugi dio je bio usmjereni val negativne energije. Treće je bila bakterija aktivirana tom frekvencijom. Krajnji rezultat je bio odgovor od strane vašeg sistema koji je korisno djelovao.

P: (R) Što je uzrok glavobolje iznad mojeg lijevog uha?

O: Psihički stres.

P: (R) Hvala vam (L) Psihički stres? (A) Da, okolina. (R) To je ista stvar koju je i doktor rekao.

Kraj sesije