Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1999-07-10


10.07.1999.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga večeras imamo sa nama?

O: Krollah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: A: Želio bih početi sa nekim totalno nevezanim pitanjima. Želio bih znati mogu li dobiti neke naznake u vezi mog porijekla - gdje da potražim, jer neznam ništa od prije mog djeda, nemam ideje otkud dolaze moji geni. Dakle, gdje da potražim?

O: Neke linije proističu iz Bjelorusije. Neke se mogu pratiti kroz Slovačku. Vlade u tim zemljama trenutno rade na genetskim programima da bi stimulirali internacionalni turizam i odmore. Familija na očevoj strani je "raspršena" za vrijeme Napoleonovog pohoda u ranim godinama 19. st. Majčina strana ima jak ogranak u regiji Gdansk.

P: Ako mogu pitati za još malo: kako je moje ime bilo deformirano? Od kuda je došlo?

O: Ime nije deformirano, već jednostavno izmjenjeno, radi promjene nacionalnosti.

P: L: Dakle, originalno je to bilo rusko ime?

O: Bjelorusko.

P: L: Kako je bilo u originalu prije nego što je postalo "poljsko"?

O: Internet otkriva.

P: Bjelorusko?

O: Vidi prethodne odgovore.

P: Dobro, napravit ćemo neke provjere. A: U redu, to je bilo jedno pitanje. Drugo nevezano pitanje: da li bi mi trebali razmišljati o preseljenju u Švicarsku? Da li je to dobra ideja?

O: Vi možete razmišljati o bilo čemu.

P: Dobro, nema savjeta za to. Sad, iduća pitanja su vezana uz priču o kreaciji koju je L. napisala za web stranice, pročitao sam ju i pokušavao shvatiti smisao, pokušavali smo da to nebude kontradiktorno, a to je vrlo teško jer su mnogi od koncepata koji se koriste u tim sesijama kontradiktorni jedni drugima ili se ne uklapaju u standardna shvaćanja tih koncepata, pa bih pitao da mi malo nešto razjasnite. Prvo, rečeno nam je da je gravitacija u osnovi najopširnija sila i da proističe iz onog iz čega sve proističe...

O: Gravitacija je vezivo.

P: Ali, moje pitanje jest: gravitacija je izraz koja je definirana u rječnicima i enciklopedijama i izraz koji ima vrlo precizno značenje za fizičare i matematičare. Želim znati da li vi govorite o istoj stvari ili koristite izraz "gravitacija" da bi opisali nešto kompletno drugačije nego kako mi to znamo? Da li govorimo o istome?

O: Pa, jeste li sigurni da te "definicije" o kojima govorite, nisu ograničene?

P: Da, siguran sam da su one ograničene. Svejedno, to su precizno definirani koncepti, a vi koristite isti izraz "gravitacija", pa pitam da li govorimo o istoj stvari ili je to kompletno različito?

O: Kako bi mogli reći, veliko proširenje istog koncepta?

P: U redu. To je odgovor na moje pitanje. Dakle, koristimo izraze za istu stvar, ali za vas je to adekvatnije ili tako nekako. Sad, želim pitati u vezi matematičkog modeliranja gravitacije. Gravitacija koju mi poznajemo, modelirana je u geometriji kao zakrivljeni prostor. Da li je gravitaciju, o kojoj vi govorite, koja je proširenje ovog koncepta, moguće modelirati na sličan način, pomoću geometrije?

O: Geometrija je korektan model.

P: Dakle, geometrija je točan model i razumijem da trebamo samo ispisati generalizaciju ili proširenje Einsteinove UTP i to će onda biti korektan model gravitacije. Da li je to točno?

O: Blizu.

P: Sad, pitanje jest: ako se gravitacija može modelirati na taj način - geometrija je točan model - ono što bi mi trebali nadodati je još i svjesnost? Da li bi se to uklapalo u takav model gravitacije, ili je to još nešto posebno?

O: Svjesnost je sadržana unutar proširene realizacije modela gravitacije. UTP, ako se kompletira, daje nekome uvid u sinhroniziranu vezu između gravitacije i svjesnosti.

P: Ako se gravitacija modelira pomoću zakrivljenja ili zakretanja geometrije, matematički, kako bi se prikazala svjesnost u toj geometriji?

O: Ovo je razlomljeno pitanje. Ono što možemo reći je ovo: ako bi netko mogao vizualizirati inverznu reprezentaciju gravitacijskog geometrijskog modela, taj bi bio podešen za put razumijevanja geometrijskog modela svjesnosti.

P: Sad, postoje tvrdnje, više-manje, poznate među mnogim znanstvenicima koje u kvantnoj teoriji neophodno modeliraju ili podrazumijevaju svjesnost. Iz onog što je prije rečeno, izgleda da kvantna teorija nema neophodni ili dovoljan geometrijski model za sveobuhvatnu gravitaciju.

O: Ne, ne sveobuhvatnu, već proširenu.

P: Da li to znači da kvantna teorija nije bitna za razumijevanje modeliranja svjesnosti?

O: Kvantna teorija prvo treba maturirati i izaći iz realiteta teorija.

P: C: To znači da ona treba biti dokazana, točno?

O: Ne. Dokazivanje je koncept koji bi trebali odsad ostaviti iza sebe.

P: Kad ste rekli da "treba maturirati i izaći iz realiteta teorija", pretpostavila sam da treba biti dokazana. Dakle, kako će ona maturirati? Što je idući realitet poslije teorijskog?

O: Ne, draga moja, promašila si bit. Trenutno istaknut protokol za "dokazivanje" teorija je malo zaostao, mislimo. Možete li zamisliti da pokušavate letjeti avionom, a prije toga morate prvo dokazati da postoji nebo?

P: Dakle, ne pokušavajmo dokazati kvantnu teoriju, već samo ići dalje i koristiti je, zar ne?

O: Prilično blizu.

P: A: Da li se vi smijete kvantnoj teoriji?

O: Ne. Mi se smijemo znanstvenom protokolu 3. denziteta!

P: U redu, dolazimo do denziteta. Ali prije toga, jedno pitanje: što je materija? Kako je materija izgrađena od gravitacije? Što formira gravitaciju koja odgovara materiji, s obzirom na geometrijski model?

O: Prvo i prvo, budući da odgovaramo na takva pitanja, trebate napraviti ovu površinu glađom!!! ( pleksiglas koji pokriva ploču je bio ljepljiv, ispolirali smo ga sredstvom za čišćenje prozora )

P: A: Dakle, bilo je dobro za prijašnja pitanja, ali ne za ovo! ( smjeh ) L: Dobro, idemo dalje!

O: Vi živite u "materijalnom" univerzumu, gledano iz vaše perspektive. Postoji popratni energetski univerzum koji vi uveliko još nemožete percipirati.

P: Ali, moje pitanje je bilo...

O: Tko/što je Mandelbrot??

P: Dobro, sad govorite o fraktalima, naravno...

O: Govorimo li?

P: Mandelbrot je ime francuskog matematičara koji je poznat jer je otkrio fraktale i neke zakone koji upravljaju fraktalima i kaosom. Ali, kao "što" - neke slike fraktala se također zovu "mandlebrot".

O: I kuda to vodi, Ark?

P: L: Ali to ne odgovara na pitanje što je materija.

O: Donosimo vam mjesto gdje možete početi put svojeg razumijevanja toga.

P: A: To nam donosi fraktalne karakteristike vremena/prostora i takvih stvari.

O: Što ako je materija bila "pola života" energije?

P: C: Pa, pola života je faktor nestajanja. Što ako se energija pretvara u materiju? Da li je to ono što vi kažete?

O: Budite oprezni kod navodnika, oni vam donose raskršća. Kao kod: "ti idi lijevo, ja ću desno, a ja ću doći u Škotsku prije tebe".

P: L: Mislim da to znači da ne koristimo uobičajenu interpretaciju "pola života", već da je tu igra riječima, trag koji se ovdje treba dešifrirati.

O: Gledajte družino, nemožemo vam jednostavno ispljunuti tajne cjelokupne egzistencije na ovu ploču, ali vam sigurno možemo otvoriti vrata, to da.

P: Ovo dovodi do malog pitanja koje ovdje želim umetnuti. Rekli ste da Opredjeljenje Prema Drugima ( OPD ) znači "dati svima onima koji pitaju". Mi pitamo, pa zašto nedate sve?

O: Ne baš. Nemožemo prekršiti slobodnu volju!

P: Pa, moja slobodna volja kaže da ja želim sve tajne egzistencije! Mislim, drugi ljudi kanaliziraju izvore koji samo daju beskonačne odgovore o bilo čemu i...

O: Drugi ljudi kanaliziraju Mc gluposti.

P: C: To je nova vrsta hamburgera! A: Sad, dva glavna koncepta koja koristimo jesu dimenzije i denziteti. Opet, vi koristite koncept dimenzija ne baš na način na koji ga koriste fizičari i matematičari.

O: Phi.

P: Pa, nemam pojma što tu radi Phi, vjerojatno je vezan uz Fibonacci ( niz ) i zlatni omjer...

O: Carboni.

P: Pa ipak, tu je još uvijek moje pitanje o dimenzijama. Phi nije cijeli broj i mi ćemo ga istražiti. Ali, ono što sam rekao je to da način na koji vi koristite izraz "dimenzije" nije ono s čime su fizičari bliski kad koriste taj izraz.

O: Nevolja ovdje je sa semantikom: opća javnost koristi tu riječ koja znači druge stvari nego kod fizičara!

P: C: Dobro, phi je grčko slovo, ali ne vidim kako je to povezano.

O: Ne, ne phi, već dimenzije!

P: L: Definirajte dimenziju. A: Pokušao sam nagađati što su oni mislili pod dimenzijom iz svega što su rekli o njoj...

O: Naše "mišljenje" je bliže onoj definiciji opće javnosti.

P: Vrlo dobro, pa ipak, rekli ste neke stvari u kontekstu koji je više vezan za strukturu univerzuma. I mi također govorimo o dimenzijama u kontekstu Kaluza-Klein teorije. U jednoj točki, rekli ste da postoji beskonačno mnogo dimenzija, a u drugoj da se podrazumijeva da bi to značilo beskonačno mnogo univerzuma. Želio bih predstaviti te dimenzije u nekom matematičkom modelu. Moja ideja je bila ta da su te dimenzije poput kriški; i svaka kriška je univerzum i, naravno, postoji beskonačno mnogo mogućih kriški. Dakle, to je bila moja ideja o dimenzijama: kriške. Da li je to točno?

O: To je u redu.

P: Postoji beskonačno mnogo dimenzija jer postoji beskonačno mnogo kriški ( odrezaka ). Sad dolazimo do denziteta. Ne postoji beskonačno mnogo denziteta, već ih je samo 7. Ili, jesu li tih sedam samo za javnost, a zapravo ih postoji zbilja bezbroj, kao i dimenzija?

O: Ne.

P: Dobro. Dakle, postoji 7 denziteta. Sad, zašto ih ima 7, a ne 3, 5 ili 11? Da li to proističe iz neke vrste matematike?

O: Koji način matematičke teorije najbolje opisuje koncept balansa?

P: L: Algebra. A: Dakle, imam ideju da su tih 7 denzitea vezana uz ono što je Gurdjieff vezao za broj zakona koji se primjenjuju u različitim denzitetima; što je viši denzitet, manje se primjenjuje zakona, što znači da je onda tu više slobode.

O: To je vrlo blizu. Tu je ključ svjesnost.

P: Da, pa je moje pitanje vezano za geometrijski model gravitacije i svjesnosti.

O: Zamisli beskonačan oktagon... u tri dimenzije.

P: Rešetka, mislite?

O: U redu.

P: Jesu li ti denziteti vezani uz matematički koncept "metričkih znakova"? Želio bih modelirati denzitete sa kriškama sa različitim geometrijskim karakteristikama, kod određenih kriški sa različitim karakteristikama udaljenosti.

O: Da...

P: Postoji nekoliko ljudi koji u biti razmišljaju u istom pravcu, baš kako i mi diskutiramo o tome... oni su skoro na istim stvarima kao i mi. Matti Pitkanen je jedan od njih, a Tony Smith je drugi. Kako ta dva momka imaju te slične ideje bez pristupa kanaliziranju?

O: Tko je rekao da oni nemaju pristup kanaliziranju? Neki kanaliziraju i da neznaju da to rade.

P: L: Pa, JW kanalizira! ( smjeh ) A: Danas na toj listi je bio momak koji se zove Boyd i koji je pričao o svojim šamanskim iskustvima kod razgovora sa stijenama. Ne zvuči lud, ali govori tom kamenju na dnevnoj bazi i to kamenje mu odgovara, i to kamenje ima svijest, ima svoje pamćenje ( memoriju ). Pisao sam mu, ali bi želio znati da li su njegova iskustva stvarna, da nisu samo njegove izmišljotine?

O: Ovo je vrlo široko pitanje, koje pretpostavlja ograničenja ili barijere gdje one i nemoraju postojati.

P: L: Da li je itko u mogućnosti da se prilagodi svjesnosti kamenja?

O: Što ako se oni zbilja prilagođavaju svijesti kroz stijene?

P: A: Prilagođavaju Svijesti? Čijoj svijesti ili kojoj svijesti? Univerzalnoj svijesti?

O: Od drugoga.

P: Drugoj svijesti. L: Ima li kamenje svijest?

O: Pogledajte materijal koji se odnosi na: 1. denzitet.

P: L: Da, pa prije je već bilo rečeno da 1. denzitet ima svoju svijest... da čak i kamenje ima svijest i ono može učiti. To nas dovodi natrag do Boyda, da li je on, može li on, da li se on podešava sa sviješću kamenja i/ili drugoj svijesti KROZ kamenje?

O: Zadnje je bliže.

P: Dakle, svijest kamenja možda i nebi mogla biti pristupačna za komuniciranje.

O: Točno.

P: Kojoj drugoj svijesti se osoba može prilagoditi kroz kamenje? BILO koja druga ili specifično neka druga?

O: Bliže ovo prvo.

P: A: Ako tu postoji svijest, to znači da tu postoji svjesna jedinica i ta svjesna jedinica može biti unutar ili povezana sa nekim tijelom u nekom denzitetu. Može li se netko podesiti sa svjesnošću koja prebiva, takoreći, u višim denzitetima od trećeg, tako da se koriste stijene? Da li je moguće?

O: Blizu.

P: Dakle, možete se podesiti da komunicirate s mrtvim momcima ili sa Kasiopejcima. L: Da li je svijest ljudskih bića nešto što je kružilo od minerala pa kroz biljke, životinje, pa evoluirala u svijest uma 3. denziteta, kako mi to razumijemo?

O: Na zaobilazan način.

P: Da li je svatko od nas, koji sjedimo ovdje, u nekoj točki u dalekoj prošlosti, neodređeno vremenski, bio životinja, takoreći, ili biljka ili drvo?

O: Ti još uvijek možeš biti životinja, draga!

P: Dakle, ostanimo van vremena, niz svijesti, koji nas čini individuama, koji se grana i koji se proširuje u niže denzitete, ili nas povezuje s njima poput drveta?

O: Možda.

P: A: S obzirom na te stijene, želim pitati u vezi DNA fantomskog efekta koji su neki Rusi nedavno otkrili. Oni su usmjerili lasere u vakuum i bilježili fotone sa detektorima. Oni detektiraju šum jer tamo nema ničeg koherentnog. Onda, stavili su mali komadić DNA. Ta DNA je imala izvjesnu regularnu strukturu. Dakle, fotoni iz lasera su razbacali iz te molekule DNA izvjesni valni oblik koji je odgovarao unutrašnjoj strukturi DNA. Sad, odstranili su DNA i za mjesec-dva su nastavili održati koherentni uzorak u vakuumu kao da je nešto još uvijek bilo tamo. Oni su to nazvali "fantomska DNA".

O: "Fantom" je ostatak svijesti koja je bila sadržana unutar DNA strukture.

P: Gdje ostaje taj ostatak? U vakuumu, u vibracijama vakuuma, u gravitacijskom polju koji je unutar vakuuma, u nekom nelinearnom elektromagnetskom polju? Gdje to ostaje? Što ga održava? Prostor sam po sebi?

O: Pogodio si prilično blizu sa zadnja tri.

P: C: Da li bi to moglo biti poput ostavljanja otiska u jastuku? A: Da, ali ovo je vakuum. L: Mislim da vakuum nije ono što mi mislimo da je. Tu postoji nešto što nije pristupačno našoj percepciji. A: Dakle, svijest ostaje u DNA strukturi. C: Pa, vratimo se na stijene, nisu li sve svijesti povezane? A: Da, ali smješno je to u vezi tih stijena što one imaju sposobnost prilagođavanja nečijoj svjesnosti, koja se prilagodi drugoj tako da je čak, principijelno, svačija svijest jedna svijest, a ipak, postoje odvojene jedinice svijesti koje su na nekom nivou spojene. Na našem nivou se još uvijek čine da su odvojene, pa tu ima nešto u tome oko tog kamenja. C: Možda činjenica da je ono toliko jednostavno. A: Da. Ali izgleda kao da je to napravilo kamenje, a ne zemlja, pa što je toliko specijalno u vezi tog kamenja? L: Dobro, taj antropolog, Michael Harner, radio je neka ispitivanja na terenu i kaže da je otišao u Peru, Amazonu da bi proučavao kulturu Conibo Indijanaca. ( Narby - Kozmička zmija ) Poslije godinu dana ili tu negdje, imao je neke natuknice u vezi njihovog religijskog sistema i onda su mu Conibo objasnili da "ako zbilja želiš naučiti, moraš popiti ahayahuascu". Harner je prihvatio, ne bez straha jer su ga ljudi upozorili da bi mu iskustvo moglo biti zastrašujuće. Sljedeću večer, pod striktnim nadzorom svojih prijatelja indijanaca, popio je trećinu bočice. Poslije nekoliko minuta našao se kako leti u svijetu stvarnih halucinacija. Kad je došao u celestinsku špilju gdje je bio karneval natprirodnih demona u punom zamahu, vidio je dva čudna broda koja lebde u zraku i koja su imala veliku zmajevu glavu na pramcu, ne nalik na one kod brodova Vikinga. Na palubi mogao je prepoznati velik broj ljudi koji su imali glavu šojke i ljudska tijela, ne poput ptičjoglavih bogova iz crteža iz drevnog Egipta. Poslije višebrojnih epizoda, koje bi bilo predugačko opisivati ovdje, Harner je postao uvjeren da umire. Pokušavao je dozvati svoje prijatelje indijance Conibo da mu daju protivotrov, bez da je progovorio ijednu riječ. Onda je vidio da njegove vizije proističu iz velikih reptilskih bića koja obitavaju u najdubljim dijelovima njegovog mozga. Ta bića su počela projicirati scene ispred njegovih očiju i istovremeno ga informirala da su te informacije bile rezervirane za umiranje i za mrtve. "Prvo su mi pokazali planetu Zemlju kao što je bila prije nekoliko eona, prije nego što je bio život na njoj. Vidio sam ocean, pusto tlo i jasno plavo nebo. Onda su crne čestice bačene sa neba, stotine njih i sletjele su na pusto tlo ispred mojih očiju. Mogao sam vidjeti da su čestice ustvari bile velike, sjajna crna bića sa zdepastim krilima poput pterodaktila i velikim tijelim poput kitova. Objasnili su mi pomoću nekog jezika koji se prenosio mislima, da su doletjeli iz nečeg u svemiru. Oni su došli na planetu Zemlju da bi pobjegli svojem neprijatelju. Onda su mi ta bića pokazala kako su kreirala život na Zemlji da bi se sakrila unutar višebrojnih vrsta i tako se prerušila i prikrila svoju prisutnost. Prije mene su postojali prekrasni biljni i životinjski svijet, bezbroj vrsta, milionima godina. Ta aktivnost na toj skali se nemože jasno i točno opisati riječima. Naučio sam da su zmajska bića bila tako unutar svih vrsta života, uključujući i čovjeka." U toj točki njegovog pisanja, Harner je napisao fusnotu na dnu stranice: "retroaktivno bi netko mogao reći da su oni bili poput DNA, cijelo vrijeme, a te 1961. ništa nisam znao o DNA." Dakle, željela bih znati što je bio izvor i priroda tih, skoro univerzalnih, vizija koje su se desile u tim šamanskim iskustvima; razna bića uključujući zmije i momke s ptičjim glavama, itd.? Što je izvor tih halucinacija?

O: Budi malo preciznija.

P: Kako mogu biti preciznija? C: U tim kemijsko izazvanim transevima, zašto je uobičajeno iskustvo viđenje tih bića sa ptičjim glavama i zmijolikih bića?

O: Dok imate fizičko, jedan dio vas ostaje povezan sa svojm korijenima.

P: L: Kažete da svi ti ljudi koji kažu da ljudska bića imaju reptilsku genetiku - govore istinu? Da li mi imamo reptilske gene?

O: Da.

P: Da li imamo ptičje gene, također?

O: Da.

P: I da je to naša osnovna fizička povezanost, ili osnova?

O: Da, kao biološko stvorena bića 3. denziteta, vi vodite paradu na švedskom stolu ( smorgasbord, prim, prev. http://en.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B6rg%C3%A5sbord ) koja vas okružuje u fizičkom realitetu.

P: A: dakle, mi smo biološki stvorena bića 3. denziteta? L: To vodi do jednog drugog pitanja: postoji mnogo razgovora u vezi Merovingijske krvne linije, ili linije "Nordijske povelje", ili kako god to nazvali, što bi bilo "svježija" verzija reptilske genetske linije. To je predstavljeno u mitovima boga Oannesa, Sumeranskih priča, ili Quinotaura koji je oplodio majku Merove-a, dok se ona kupala u moru i čak ženu stvaraoca Angevinovih, Melusine, različito opisanih kao morsku djevu ili morske sirene. Dakle, tu se tvrdi da postoji jača i snažnija reptilska linija u tim krvnim linijama. Da li je to točno?

O: Može biti.

P: Pa, da li je to značajno, u bilo kojem smislu?

O: Za one koji su opsjednuti materijalizmom.

P: Dobro, postoje i neke novije propagirane ideje da će se u 8. mjesecu ove godine, dogoditi neke grozne promjene ili događaji, ili značajni događaji za vrijeme "psećih dana" u Augustu. postoji li nešto značajno u vezi nadolazećeg mjeseca Augusta?

O: Kakva je svrha predskazanja/upozorenja na grozne događaje?

P: Pa, moj pogled na takva predskazanja su ta da su ona dizajnirana da odvuku ljude i da ih drže zabrinutima i uznemirenima, pa da se nemogu koncentrirati na nešto što je važno. Sad, vratimo se na Harnerovu priču: te stvari u vezi tih zmajolikih bića, koja bježe od nečega. Ta priča se dosta ponavlja. Da li je to točan dio priče? Da li su oni bježali od nečega?

O: Možda, ali što onda?

P: Od čega su bježali? Znatiželjna sam!

O: Bježali? Sav život samo ispunjava praznine koje postoje. To je prirodan proces; egzistencijalizam.

P: Kao što dosad znate, bila sam gost na radio emisiji. Moj osjećaj je takav da mi kaže da to nije bilo značajno. NAUČILA sam da ne želim ikada više ići na radio! Vidite li neke posljedice vezane uz to?

O: Uzdržavamo se. Dobro, ljudi, laku noć.