Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-09-21


21.09.1996.  F.,Laura, JR, TR ( bilješka: za vrijeme sesije, zvuk žabljeg kreketanja u daljini se ponekad ?uo )

 

P: Pozdrav. I koga ve?eras imamo sa nama?

O: Toyiia.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, prošli tjedan kad smo završili sa sesijom imali smo pitanje o filmu ID4, Independence Day ( Dan Nezavisnosti ) i re?eno nam je da pitamo daljnja pitanja o tome, pa nam to daje trag da je to nekako zna?ajno. Da li se netko sje?a koje je bilo pitanje koje sam tada postavila? T: Ima li kakvog zna?aja u filmu ID4?

O: Naravno.

P: Koja je bila primarna namjera producenta filma? Primarna poruka koju su pokušali prenijeti?

O: Uliti misaone forme sa ( planceta se ovdje okrenula nekoliko puta ) konceptom o vanzemaljacima.

P: Oni su namjeravali uliti misaone forme s konceptom vanzemaljaca... da li je tu bilo kakve posebne iskrivljenosti vanzemaljaca, same po sebi, koja je bila poželjna za vidjeti u tom filmu?

O: Iskrivljenosti?

P: Iskrivljenosti, drugim rje?ima, da li su oni željeli prikazati ih nekorektno da bi zbunili ljude, da bi ih prikazali kao nešto ?ega bi se trebalo bojati i protiv ?ega se treba boriti, ili da ih predstave potpuno krivo tako da kad se pojave stvarni vanzemaljci da ne?e biti shva?eni kao negativni?

O: Uljevanje.

P: Uljevanje. Samo koncept, koncept o vanzemaljcima generalno. Dobro...

O: Dio ve?eg projekta.

P: I koji je to projekt?

O: Zove se "Projekt probu?enih" ( Project Awaken, prim. prev. ).

P: I tko je iza tog projekta, ili glavni kod njega?

O: Mnogi.

P: Tko su primarna grupa, grupe ili individualci? Sigurna sam da nam ne?ete re?i koji su to individualci, ali bar samo grupe.

O: Thor-ov Panteon ( Thor's Pantheum, prim. prev. ).

P: Što je Thorov Panteon?

O: Pod-selektirane osobe na obuci radi prijenosa prosvjetiteljske frekvencije izgla?ivanja.

P: Što je prosvjetiteljska frekvencija izgla?ivanja?

O: Promisli!

P: Prosvjetiteljska frekvencija izgla?ivanja... dakle, pod-selektirane osobe na obuci...

O: Samo-objašnjivo.

P: Pa, da li je ta grupa OPS ili OPD?

O: Oboje.

P: Dobro... T: Da li oni rade u zajedni?ke svrhe?

O: Ne.

P: Oni rade zajedno? Dvostrano?

O: Ne.

P: J: Da li su oni svjesni jedni drugih? Da rade na tome?

O: Da.

P: Da li oni pritežu jedni druge? L: Ne, to ide u krivom smjeru...

O: Tu ima toga više nego što možete i sanjati.

P: T: Tu ima puno toga svega... da li se to odnosi... tko su oni? Thorov Panteon. I oni su pod-selektirane osobe koje treniraju... To je grupa iza ovog filma. Dobro...

O: Vojska Arijskih psihi?kih projektanata.

P: Pa to objašnjava mnogo više nego Thorov Panteon sub-selektiranih osoba! Vojska psihi?kih projektanata. L: I što oni projiciraju?

O: Sebe... To?no u ne?iju glavu.

P: T: U ne?iju glavu... to je bolje nego "Morate vidjeti na TV-u"! L: Projiciraju to?no u ne?iju glavu... da li je netko podvrgnut tom projiciranju?

O: Da.

P: I kad se oni projiciraju u ne?iju glavu, što taj netko vidi?

O: Inspiraciju.

P: Inspiraciju ?ega, ili što da u?ini?

O: Da.

P: Da? Da nešto u?ini?

O: I...

P: Da nešto u?ini, i da razumije ili opazi nešto, da li je to?

O: Da.

P: J: Da vjeruje ne?emu? L: Da. Dakle, koliko ih je u toj vojsci?

O: 1,6 miliona.

P: Kad oni ?ine tu projekciju u ne?iju glavu, od kuda oni projiciraju?

O: Ve?inom iz podzemlja.

P: Podzemlje, dakle to su ljudi u tunelima, podzemnim bazama i svih tih raznih stvari. Da li su oni bi?a 3. ili 4. denziteta?

O: Oboje.

P: T: Da se vratim na pitanje sada. Ako oni mogu napraviti tu projekciju sami, koja je svrha u filmu?

O: Ne, pogrešno ste shvatili... To je intenzivna aktivnost, usmjerena prema utjecajima kreativnih sila viših nivoa.

P: Projicirano protiv njih? Jer taj film, ako ste slijedili kritike i izjave ljudi koji govore o njemu, taj film je ponavljan više puta nego bilo koji, ve? godinama i godinama. Ljudi su ga gledali deset ili dvadeset puta! L: Da li je bilo ne?eg podsvjesnog u filmu ( subliminalnih poruka )? Što je otvaralo nešto? J: To je dobro pitanje!

O: Naravno.

P: L: I koje su to subliminalne aktivnosti kod filma koje su dizajnirane za otvaranje tog daljnjeg...

O: Ne za vas, ali za ostale.

P: Zašto? Mislite, mene osobno ili nas kao grupe? T: Pa film nije uticao na mene.

O: Grupe.

P: Što nas ?ini imunima na to?

O: Vi ste ve? imali znanje.

P: T: Film nije bio namjenjen nama, mi smo ve? znali. Film je bio namjenjen za sve one koji nisu razumjeli.

O: Pozdravite Gene Roddenberry-ja.

P: L: Da li je Gene Roddenberry prisutan?

O: Ne.

P: Drugim rje?ima, da ga pozdravimo jer je on u?inio tu stvar ve? odavno?

O: Da.

P: Da li je Gene Roddenberry jedan od tih ljudi iz Thorovog Panteona...

O: Ne.

P: Zašto ste spomenuli Gene Roddenberry-ja? J: Jer je on to radio u Star Trek-u? ( Zvjezdane Staze )

O: Da.

P: T: On je ?inio sasvim druga?iju stvar sa Star Trekom... L: Pa, da ne skrenemo previše, držite se...

O: To nije u stvari "uljevanje", to je "koncept, budalo".

P: T: Pa, ne trebaju vrije?ati sada! L: Nisu. Dobro...

O: "To je ekonomija, budalo".

P: J: Znali smo to!!! T: To je samo zadirkivanje. Ha, ha! L: ?ekajte malo. Kad ste rekli utjecanje na kreativne sile viših nivoa, da li ste mislili kao sakupljanje, što bi vi nazvali, gravitacijskih valova...

O: Ne.

P: Koje su to kreativne sile viših nivoa, koje su poželjne da utje?u ili je poželjno da se uti?e na njih?

O: One s kreativnim vještinama.

P: Dakle, drugim rje?ima, vidim, ova grupa koristi svoje mogu?nosti projiciranja da bi utjecala na one s kreativnim vještinama da bi kreirali stvari koje ?e zato utjecati na ljude na planeti. Da li je to to?

O: Da.

P: I ti individualci su u podzemnim tunelima i rekli ste da su oni i OPD i OPS.

O: Mi nismo specificirali "tunele", vi ste.

P: T: Oni su rekli... kako su to izrekli? Podzemne... J: Ve?inom iz podzemlja. T:... podzemlje. Drugim rje?ima, podzemlje, kao u pokretima otpora, podzemlje kao u...

O: Ne.

P: Ne borci, ve? ideja da su oni dio nekog pokreta podzemlja? L: Podzemlje kao literarna rije?, ispod površine Zemlje?

O: Da.

P: Dobro, ali ne u tunelima, nego?

O: Nismo rekli niti "ne u tunelima", tako?er.

P: Da li te individue žive... znam da smo mi rekli u tunelima...

O: Bit jest: što se dešava kad pretpostavljate?

P: Mi ne?emo pretpostavljati. Ima li još neka stvar vezana uz taj film, osim što generalno otvara ideju o vanzemaljcima...

O: Ne.

P: Dakle tu nema neke specifi?ne stvari koju bi mogli ista?i u tom filmu i re?i da bi to mogao biti to?na prezentacija bilo ?ega? To je samo zabava i to je svrha?

O: Dosta je bilo o filmu ve?!

P: T: Ali oni su bili ti koji su to iznijeli! L: Pa da, ali možda nas žele dovesti do teme o tom Thorovom Panteonu? T: Pa želim biti siguran da nismo nešto propustili... T: Dakle, tražimo neke Arijske osobe koje psihi?ki projiciraju i pokušavaju stimulirati ljude na pozitivan na?in, kao Gene Roddenberry... L: Sad, to je pretpostavka. Možemo li re?i da oni stimuliraju ljude na pozitivan na?in?

O: Možda.

P: J: Možemo li re?i da oni stimuliraju ljude na negativan na?in?

O: Možda.

P: L: Dakle, tu je mogu?nost za oboje. I rekli ste da smo mi imuni na to jer ve? imamo znanje. Sada, kad ste rekli da imamo znanje, da li ste mislili na znanje posebno kao o vanzemaljcima, njihovim realitetima, potencijalima, itd.?

O: Da.

P: Ima li još nešto o ovoj temi, o tim arijskim psihi?kim projekcijama o kojima bi trebali znati ili istraživati?

O: Arkadiusz je bio pra?en sada.

P: Od koga?

O: Sivih.

P: I što oni planiraju u?initi?

O: Neodre?eno.

P: Ima li ne?eg... Zašto ste mi to rekli? T: Da mu ti kažeš?

O: Jer je vrijeme da razgovaraš više s njim o vanzemaljcima. On nije dobro informiran o tome!

P: Pa, poslala sam mu knjigu "Velike iluzije", Bramley-ovu knjigu i Jacques Vallee-ovu knjigu. On je trenutno u ?itanju te tri knjige. Što mu još trebam re?i? On ?ita transkripte, pro?itao ih je u jednom tjednu, sve.

O: I koliko je puta komentirao specifi?no o vanzemaljcima?

P: Ne baš mnogo. O?ito je tu još nešto što bi vi htjeli da mu prenesem. Budu?i da ?u s njim razgovarati telefonom sutra...

O: Ozbiljnost situacije... njezin realitet... to nije zabava, niti igra.

P: Koju mu specifi?nu stvar mogu re?i koja bi mogla u?initi ili... Kako se on može zaštititi? Ima li kakvog specifi?nog znanja... ali on zna te stvari!

O: Bile su mu re?ene, ali svijest mu nije oštra kao što bi trebala biti. Pitaj ga gdje leži njegov skepticizam. Sva ta putovanja van puta imaju dodatni rizik!

P: Pa, nije li to istina za sve nas koji ovdje sjedimo?

O: Više je za njega!

P: Zašto je više za njega?

O: Radi njegove pozicije i njegovog znanja o naprednoj fizici!

P: Da li ?e znanje i svijest...

O: Realitet mora "pogoditi dom".

P: Još nešto?

O: Mnogo toga, ali morate pitati.

P: Da li je bio otet prije toga?

O: Ne.

P: Da li je ikad bio otet?

O: Ne.

P: Ima li kakav plan za njegovo otimanje u sadašnje vrijeme?

O: Ne ide to tako.

P: Kako to ide?

O: Prekompleksno.

P: Ima li kakvog pokušaja u sadašnje vrijeme da se modificira njegovo razmišljanje?

O: Pokušaj nije to?na ideja.

P: Koja je to?na ideja? Sad, ?ekajte malo. Stanite sa svime! ( Sesija je bila iznenadno prekinuta od Laure, koja se uznemirila kod ideje da bi Ark mogao biti otet. To je djelomi?no zato što nije prepoznala Kasiopejski odgovor koji je izrekao George Bush "To je ekonomija, budalo". Ona je mislila da su Kasiopejci napadali TR-a i onda da su bili negativni prema Ark-u )