Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-04-22


22.04.1995.  F., Laura, LM, TR i JR

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: L: Koga danas imamo sa nama?

O: Lioa.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Imamo nekoliko osobnih pitanja za K.-e. Da li ste voljni odgovoriti na ta pitanja?

O: K.-ovi su skloni krvnim osvetama.

P: Oni su skloni da međusobno rade osvete unutar srodstva?

O: Neodređeno.

P: I oni su objekti nekih vrsta osveta?

O: Uključujući sve.

P: T: Što to sve uključuje?

O: Podešenje umova.

P: J: Da li su paranoični?

O: Dobro.

P: L: Pa, oni imaju svoja imena. Mogu li iznijeti imena i vi da odgovorite na svako? To su ljudi koji su umješani i oni bi htjeli znati...

O: Mi ne želimo biti korišteni za usmjerenja osobnih puteva od onih koji su uzeli orijentaciju prema van. Mi smo dali odgovore za te ljude prije, i vi neznate što su oni učinili s tim informacijama.

P: V. želi pitati da li bi Naropa Institut u Boulder-u bilo dobro mjesto za nju, gdje bi išla u školu?

O: Više na prethodnu temu: savjetujemo ići polako i koristiti diplomaciju, ne ono što je TR savjetovao!

P: Da, mi ih ne želimo otkucati. J: Pa, ne volim lagati. L: Pa, tu su laži koje su ok, i tu su laži koje mogu povrijediti...

O: Da. Poslije daljnje "online" povezanosti s K.-ovima, informacije će biti od pomoći.

P: Da li želite da ih nazovem?

O: To je bilo pod "navodnicima".

P: V. i ja smo razgovarale o točkama u kojima ulaze bestjelesni duhovi. Sjećam se da je JR govorila o nečemu što ju je zgrabilo na vrat sa zadnje strane kad je radila za kompjuterom. Željela bi znati ima li kakvog uobičajenog mjesta gdje se dešavaju takve vrste povezanosti?

O: Ne.

P: Mogu li se one desiti na bilo kojem mjestu?

O: Da.

P: Da li je stražnji dio vrata uobičajeno mjesto?

O: Uobičajeno?

P: J: Da li oni pronalaze vašu slabu fizičku točku i tu uđu?

O: Fizička nije u pitanju.

P: L: Dakle, oni pronalaze vašu slabu točku u auri?

O: Blizu.

P: Da li se naše slabe točke u auri ponekad reflektiraju u fizičkim slabim točkama?

O: Sve je moguće.

P: Za vrijeme dok smo svi imali bolove u našim ramenima, da li je to bio psihički napad?

O: Možda.

P: Pa, rekli ste da je to bio dokaz o DNA promjenama. Što je to?

O: Kako netko uči?

P: Budući da nismo opremljeni da bi ispitivali genetski materijal i saznali o DNA promjenama, mi se oslanjamo na vas da nam kažete kad nam se dešavaju DNA promjene. Istaknuli ste u to vrijeme da su to bile DNA promjene.

O: Mreža.

P: Ima li nešto s tim procesom "zagrijavanja", tim osjećajima kako smo vrući?

O: Paranoja će vas uništiti.

P: Pa, nisam bila paranoična. U stvari, ima li to nešto s vibracijskim promjenama? Da li je ta toplina refleksija toga?

O: U stvarnosti, ne.

P: T: Kad mi radimo kanaliziranje i Reiki, da li to generira zagrijavanje tijela?

O: Više energije.

P: Da li se to pretvara u toplinu?

O: Da u trećem denzitetu.

P: L: Kad sam čitala naše zabilješke o Oak Islandu ( otoku ) drugi dan, primjetila sam da nikad nismo dotakli određene stvari. Možemo li to sada pitati?

O: Da.

P: Dobro, rekli ste tada da je Transdimenzionalni Atomski Remolekularizator ( TDARM ) bio zakopan na Oak Islandu. Da li je to točno?

O: Da.

P: Tko ga je tamo zakopao?

O: Naučite.

P: Pa, mi smo spremni naučiti jer ćete na podučiti, točno?

O: Vi već imate alat.

P: Što ste mislili pod time da mi već imamo alat?

O: Mi va pokušavamo podučiti da koristite vašu najdragocjeniju robu.

P: I to su, naravno, naši umovi?

O: Možete se kladiti!

P: Govoreći o dragocjenoj robi, od moje nesreće, moj mozak radi neke čudne stvari. Kad pišem, premještam slova. Dobivam prazna mjesta. Radila sam i druge čudne stvari, igrala sam se da vidim da li nešto znam, i onda sam otkrila da to zbilja znam. To je vrlo čudno i pitam se da li je ta nesreća imala nešto s tim stranim i čudnim događajima?

O: Da.

P: Dakle, kad sam dobila udarac u glavu, to me zbilja pogodilo! J: Izmješalo ti mozak.

O: Nije u tome stvar.

P: L: Učemu je stvar? Možete li mi reći točno što se dogodilo mojoj glavi?

O: Nije stvar u tome.

P: Pa u čemu je? J: Mi smo govorili o učenju. L: Da li mi je taj događaj učinio nešto da bi naučila na drugačiji način?

O: Da.

P: Tada, nebih trebala brinuti o tome. T: Sad ti samo moraš to koristiti. J: Da ne odemo s teme. L: Vratimo se na Oak Island. Dobro. Ono što sam pročitala o Oak Islandu bilo je to da su tamo bile legende svjetla viđene prije 1703.

O: Da.

P: Prije 1703. bilo je zakopavanje bilo čega što je tamo, u najmanju ruku, točno?

O: Da.

P: Da li su ta svjetla bila svjetla od letjelica drugih bića, a ne od letjelica domorodaca ove planete?

O: Elektromagnetski profil.

P: Ono što je primjećeno kad su klinci stigli na otok, bili su odrezani ekstremiteti na drveću u dolini i bilo je tragova užadi i povlačenja za udove. T: Ako je netko napredniji od iskopavanja klopki, nebi koristilo užad, lance i kolutove. L: To je nešto na što sam došla. Dakle, da je tamo bilo dokaza o takvim stvarima, to bi izgledalo da žele pokazati da je netko nešto radio tamo tko je bio malo više humaniji i nije bio limitiran onom tehnologijom, točno?

O: Da.

P: Sad, moja misao je ta, da je to iznad ljudske tehnologije da se napravi takva jama, u tom vremenu?

O: Iznad znane tehnologije.

P: Ali su ljudi možda bili umješani u tu aktivnost?

O: Bingo!

P: J: Vratimo se na ono kad smo govorili o tome kad ste spomenuli svjetla.

O: Neki ljudi su oduvijek bili u vezi sa "višim" silama.

P: L: Dakle, su možda imali stvarnu... J: Kao ona djeca koja su provalila u te kuće i napravili svu tu štetu. Oni su to mogli učiniti sami, ali su bili navedeni da to učine. Mislim da je to dobra analogija.

O: Nije dobra analogija, mi smo govorili o svjesnoj vezi u tomu i drugim slučajevima.

P: Dobro, bila je tu svjesna veza između ljudi i drugih snaga u gradnji te jame. Koja grupa ljudi je to bila?

O: Zabavno je učiti.

P: J: Gusari? L: Pa, tko je bio u tom području? Eskimi?

O: Ne.

P: Indijanci?

O: Nastavite, mreža.

P: Tamo su bili Francuzi i Englezi. A Vikinzi? F: Ne, Vikinzi su bili 600 godina prije toga. T: Pa, mi neznamo koliko prije je jama iskopana. J: Ja sam još uvijek... pa da, dobro pitanje. L: Kad je jama bila iskopana?

O: 1500-tih. Nacionalnost nije u pitanju.

P: T: Pa, ta jama je iskopana sredinom 1500-tih godina. J: I ona je otkrivena 1700-tih.

O: Pristupite informacijama sekti.

P: L: Dakle, to može biti neka religiozna grupa.

O: Sad, tko je tražio vezu, Laura ima u bazama podataka iz apsorpcije iz prakticiranja masovnog čitanja.

P: F: Da li je tamo bila sekta u tom vremenu koja je imala vezu?

O: Da.

P: L: Mislim da bi to moglo imati nešto s ljudima koji su kasnije znani kao Kajuni ( Cajuns, prim. prev. ), Francuska religiozna sekta koja je tamo živjela...

O: Možda.

P: Sad, taj članak kaže da bi za to trebalo stotinu ljudi koji bi to radili svaki dan, i da bi za izgradnju te jame trebalo 6 mjeseci...

O: Ne.

P: Članak također kaže da je to moralo biti iskopano u 1780-tima...

O: Ne.

P: Kad su kopali rupu, ponešto zlata se pojavilo i dio pergamenta i možda ponešto drugih dobara i stvari. Koje su to bile?

O: Alkemija.

P: T: Remolekularizator ih je napravio. L: Zašto ne? Ako su ti ljudi bili umješani u izradu toga, zašto to nebi napravili?

O: Dane su im instrukcije da to naprave.

P: Više sile su im dale instrukcije, one s kojima su bili u kontaktu, točno?

O: Da.

P: Što su oni namjeravali učiniti s time jednom kad je to već tu? Da li je netko namjeravao vratiti se natrag u nekoj točki vremena?

O: Ne.

P: J: Možda je to bila lekcija. T: Da li je to tamo zakopano na toj lokaciji iz nekog specifičnog razloga?

O: Naravno.

P: L: Da li to čini nešto? T: Ima li ta lokacija nešto s namjenom te stvari tamo?

O: Magnetska.

P: Ima li drugih zakopanih na planeti?

O: Da.

P: I one su međusobno raspoređene na planeti u nekoj vrsti geometrijskog uzorka?

O: Možda.

P: Da li one sve rade skupa?

O: Možda.

P: Oh, sad dolazimo preblizu, neće nam htjet reći to. J: Možete li nam reći gdje su druge?

O: Koristite umove, oni su zato tu.

P: T: Mi koristimo naše umove. I mi razgovaramo s vama o tome. Mi smo prijateljski raspoloženi.

O: Grad prečica.

P: Pa da! Sve je o tome. Mi smo još uvijek 3. denzitet! Ako bi koristili...

O: Nije lijepo zavaravati Majku Kasiopeju!

P: ( smjeh ) T: Veselje! Ako bi slijedili koordinate gdje je zakopana ta stvar, da li bi nas to odvelo do drugih?

O: Pokušajte to i vidite. Kad je L. rekao da želi u lov na zakopano blago, da li mislite da je on to zbilja imao na umu?

P: Da li je tamo remolekularizator ispod toga?

O: Ne.

P: L: Dobro. Želim se vratiti nazad, na funkcioniranje te stvari. Rekli ste da je to zakopano i da nebude otkopano. U stvari, to je zakopano da bi tamo i ostalo? Točno?

O: Da.

P: Tada to objašnjava mnogo stvari o načinu na koji je to zakopano. Tamo su pronađene, na izvjesnom nivou, stijene sa izrezbarenim znakovima na sebi. To kamenje je uništeno kroz nebrigu. Znatiželjna sam o tome što je tamo pisalo. Možete li pristupiti tim podacima i reći nam što je tamo pisalo?

O: Mjerne oznake.

P: J: Može li biti moguće da je ta naprava nekako povezana s kristalnom piramidom Atlantide?

O: U malom smislu.

P: Da li je piramida imala što s napajanjem te naprave?

O: Da.

P: Očito je da je naprava zakopana dugo poslije toga već kad je piramida bila tamo, ali se jednostavno mogla uključiti. L: Da li je ta naprava neprestano uključena?

O: Ne.

P: Što ju stimulira da proradi ( da se uključi )? Pod pretpostavkom da radi.

O: Magnetske anomalije.

P: J: Da li utječu na nju potresi?

O: Mogu.

P: L: Da li su te magnetske anomalije one koje se prirodno dešavaju na planeti?

O: Oboje.

P: Dakle, one se mogu prirodno desiti na planeti, a mogu biti i generirane ili stimulirane nekim drugim izvorom?

O: Da.

P: Kad se aktivira taj stroj, što se dešava?

O: Previše neodređeno.

P: J: Da li je ta naprava prolaz za ulazak u ovu dimenziju?

O: Može biti korištena kao takva.

P: Da li je moguće zaključati prolaz u ovu dimenziju?

O: Ne.

P: Da li je to fokusna točka za ulazak u ovu dimenziju?

O: Ne.

P: T: To je samostojeći stroj ili se može koristiti u spoju s drugim?

O: Oboje.

P: J: Oh. Dakle, oni su umreženi skupa i ako je mali posao, jedan to može učiniti, ali ako je to veći posao, oni se svi mogu aktivirati. T: Da li svaki od njih pokriva izvjesno područje na planeti?

O: Ne.

P: Rekli ste da oni ne moraju svi raditi istovremeno, nego da mogu raditi neovisno jedan o drugome? Da li su oni postavljeni na takav način da ako se nešto malo desi da samo nekoliko njih radi, ali ako se desi nešto veliko, radi ih onoliko koliko je potrebno?

O: Dobro.

P: Da li su oni postavljeni ovdje da bi držali planetu stabilnom, u neku ruku?

O: Neodređeno.

P: L: Tko ga posjeduje?

O: Posjeduje?

P: Tko ga je izgradio?

O: Odgovori za sebe, i dosta već smo rekli o ovoj temi!!!

P: J: Mislim da sam upravo čula kako su se vrata zalupila! L: Želim poći na teroristički bombaški napad koji se upravo desio. Možemo li pričati o tome?

O: Vi uvijek možete pitati bilo koja pitanja, ne trebate pitati za dozvolu, ako ne možemo odgovoriti iz nekog razloga, mi ćemo vam dati na znanje.

P: Dobro. Mi smo primili predviđanje tog terorističkog bombaškog napada 25.02. kada ste rekli da bi se mogao desiti teroristički bombaški napad u Washingtonu DC unutar mjesec dana ili tu negdje, što je vezano uz suđenje koje traje i koji je identificiran kao teroristički napad Muslimana koji su bombardirali i Blizance. Možete li nam reći da li je to bombaški napad koji je trebao biti izveden u Washingtonu, ali se tada izveo u Oklahomi radi pojačanih sigurnosnih poteza?

O: Ne.

P: Pa, nije se desio teroristički napad u Washingtonu. Možete li reći zašto?

O: Još.

P: Još se nije desio?

O: Neodređeno.

P: Bomba u Oklahomi je bila povezana s Patriotskim pokretom. Da li su to u stvari, oni bili iza toga?

O: Tu nema sjedinjenog pokreta kao takvog, u bilo kojoj svrhi ili pravcu. To je ekstremno podijeljeno!

P: J: Pročital sam da bi to moglo biti povezano s Branch Davidians. L: Da li je to točno?

O: Ne.

P: J: Topovsko meso? T: Da li je iza toga svjetska vlada?

O: Ne.

P: L: Da li su momci koji su to učinili jednostavno topovsko meso?

O: Blizu.

P: Dakle to je bilo samo... J: Nekoliko se "voća" okupilo skupa i... L: "Zgnječilo"?

O: Vrlo je lako biti izmanipuliran, zato i lako vidjeti demone gdje ih nema i obratno.

P: Da li kažete da su ti momci izmanipulirani?

O: Da.

P: Možete li identificirati izvor manipulacije?

O: Razni.

P: Možete li nam dati mali trag ovdje? Imenujte jedan od izvora manipulacije?

O: Lizzard rasa.

P: T: Imenujte drugi.

O: Svi njihovi agenti svjesni i nesvjesni.

P: L: Možete li nam reći tko su neki od ljudi, agenata Lizzarda? LM: Organizacijski. L: Mi nećemo reći!

O: Svi ljudi su u neko "vrijeme".

P: Da. Nitko nije imun na manipulaciju. I to me dovodi natrag do teme o telefonskom pozivu od S. neki dan. Željela bi znati koja je motivacija iza tog telefonskog poziva?

O: Kopiranje pretjerivanja.

P: To nije bilo po prirodi "pecanje"? J: Ili pokušaj pomirenja?

O: Možda.

P: T: Pa, to bi bilo njeno pretjerivanje. L: Da li ste mislili pod pretjerivanjem, njezinih emocija ili čega?

O: Odgovori su lakši kad su pitanja određenija.

P: Da li je ona zvala radi pomirenja?

O: Podsvjesno, možda.

P: Da li je nazvala radi družine iz Metafizičke Crkve koji su joj rekli da to napravi?

O: Daaa.

P: Da li je još uvijek povezana s M.F.?

O: Jedva.

P: Pa, nije ni važno. Zašto su žohari bili toliko ludi u zadnjih tjedan dana ili tu negdje? Zbilja su bili neobuzdani.

O: Elektromagnetizam.

P: Koji je izvor tog elektromagnetizma?

O: Poremećaj EM polja.

P: T: Što je poremetilo polje?

O: Sezmičko.

P: L: Gdje će biti "centar"?

O: Neodređeno.

P: Pa, mislim da će se nešto desiti jer svaki put kad vidim žohare da se tako ponašaju, nešto se desi. Potresi, oluje, nevremena, itd. Koja je veličina i položaj u ovom slučaju?

O: Neprestano se kreće.

P: Da li je to prilično veliki poremećaj?

O: Da.

P: T: Gdje je bio prije nego što je došao ovdje?

O: Kruži Zemljom na 6500 okretaja po minuti. ( r.p.m. )

P: L: Po minuti?

O: Da.

P: LM: Da li je podzemni ili atmosferski?

O: Oboje.

P: L: Koji je izvor tog EM poremećaja?

O: Prekomplicirano.

P: J: Mrzim kad to kažu! LM: Kao orahova ljuska? Da li je to prirodni događaj ili je generiran iz drugih dimenzija?

O: Prirodan.

P: L: Da li je on iz iste aktivnosti unutar same planete, ili planetarna reakcija na kosmičke valove?

O: Unutar i okolo.

P: J: To je normalan događaj?

O: Ne.

P: Da li se to prije dešavalo?

O: Da.

P: Kad?

O: Prije 4 mjeseca.

P: L: Što se desilo prije 4 mjeseca?

O: Pristupite memoriji.

P: T: Pa, potres u Japanu se desio prije 4 mjeseca. L: Da li je to na što ste ciljali?

O: Da.

P: LM: Da li će vjerojatno opet udariti?

O: Neodređeno.

P: T: To će nam se pokazati kao neka vrsta izvjesnih zemaljskih promjena?

O: Da.

P: L: Možete li nam dati kakvo predskazanje o tome?

O: Neodređeno.

P: T: To se dešava izvjesno vrijeme sada. L: Oko deset dana, mislim. J: Da li je deset dana točno?

O: Blizu.

P: T: Koji je vremenski period u načelu, da se to može vidjeti?

O: Neodređeno.

P: Da li će centar biti u Laurinoj kući? ( smjeh )

O: Neodređeno. Ako će biti tako, predlažemo "odmor".

P: ( smjeh ) J: Imate kakve prijedloge kamo bi trebali ići? LM: Los Angeles. T: To je dobro mjesto za ljetnu Olimpijadu! Čuo sam da SAD tim ima dobre šanse da dobije zlatnu medalju i prekinu šemu ove godine. L: Još jednom, pitat ću za V. da li je Naropa institut dobro okruženje za nju da nastavi svoje studiranje?

O: Ako ona odluči.

P: Moja majka želi znati koje su posljedice kremiranja? Ona je pročitala neke stvari na tu temu i zbilja je malo zabrinuta oko toga. T: Oni to ne čine dok nisi umro.

O: Nema.

P: L: Dakle, u redu je kremirati tijelo i...

O: Tijelo je treći denzitet, ne peti denzitet.

P: Razlog zbog čega je zabrinuta je taj što je pročitala knjigu koja govori da treba izvjesno vrijeme da se duša kompletno odvoji od tijela i da je tu "stanična" svijest koja može iskusiti bol kroz neko vrijeme poslije smrti sve dok svaka stanica ne umre individualno. Da li je išta od ovog istina?

O: Ne. Kad duša napušta tijelo, napušta trenutno. Nemo tjelesne svijesti koja ostaje i umire "sporo". Jednom kad si mrtav - mrtav si.

P: T: Jedinu bol koju to uzrokuje je od onih koji prodaju čestice na groblju i pretjerane sahrane koji se nadaju da se trend kremiranja neće nastaviti! F: Ako se ljudi nastave pokopavati, nećemo li ostati bez prostora? T: Na nekim mjestima se recikliraju groblja! Želim biti kremiran. LM: Pođimo van! T: Ne sada! Ne dok nisam mrtav. L: Tada to neće boljeti! ( smjeh ) J: Ha, daj malo benzina i dođi van! LM: Samo se šalim! ( smjeh ) T: Da , imali smo našu mačku, mr. Scott, koja je kremirana i kad ja umrem, želim biti kremiran i želim da mr. Scott-ovi ostaci budu usuti samnom, tako da uvijek imam svoju mačku uz sebe i mr. Scott neće biti sam. L: To je vrlo dirljivo. TR: Malo bolesno, ali dirljivo. LM: Zašto ne uzgojiš koju rajčicu i ne pognojiš sa mr. Scott-om i tada ćeš ga imati uz sebe? T: Ali ono što uđe, mora i izaći! I onda bi on otišao! ( pauza )

P: Prije nekoliko sesija koristili ste izraz "uzeti". Što je to značilo?

O: "Uzeti" znači sve uz što je ono povezano.

P: J: Gledala sam nekoliko programa na TV prošlu noć. Jedan od njih je bio o čovjeku koji je bio pogođen svjetlosnim snopom, prije oko 20 godina i taj udar je uveliko pojačao njegove psihičke mogućnosti. Pitam se da li je to normalni nus-proizvod od pogađanja svjetlosnim snopom?

O: Da.

P: T: Da li poboljšane psihičke sposobnosti ostaju ili se smanjuju poslije kroz neko vrijeme?

O: Ostaju.

P: L: Da li je moj udarac glavom kod udesa koji sam imala prošlog Decembra, povećao moje psihičke sposobnosti?

O: Možda.

P: J: Gledali smo program o piramidama u Egiptu i rekli su da tamo nije bilo ničega magičnog ili neobičnog o tome kako su piramide tamo došle ili bile izgrađene. Originalno, oni su pokušavali mjeriti to s mjerilima koja im se pružaju i nisu točna. Dakle, oni su odlučili da su korišteni kotači koji su im omogućili da to učine bez nekog velikog matematičkog izračuna. Da li je to točno?

O: Ne.

P: L: Znalasi to. T: Zato se PI pojavljuje u matematici piramide?

O: Uzimanje znači subjekt. Tj. drugačije "uzimanje" na subjektu.

P: J: Dakle, mi bi trebali uzeti drugačiji pristup subjektu. LM: Pa sve knjige i tekstovi pokazuju stotine tisuća robova koji kotrljaju blokove na deblima da bi izgradili piramide. L: To je učinjeno sa fokusiranjem zvučnog vala.

O: Knjige i tekstovi su propaganda ( reklamiranje ).

P: T: Da li su sagrađene na isti način kao i Coral Castle?

O: Blizu.

P: L: Ja želim da mi moj muž pribavi sjedalo i da mi ga pričvrsti za drvo da se mogu okretati u njemu. Ako to napravim, da li ću razviti čudne mogućnosti?

O: Da, vrtoglavicu.

P: Da li je momak koji je izgradio Coral Castle ( Koralni dvorac ), sjedio u svojem avionskom sjedalu koje je visilo sa stropa i vrtio se u njemu?

O: Neodređeno.

P: Da li je sjedalo koje je bilo obješeno u njegovoj sobi za strop, dio toga kako je on napravio taj posao?

O: Ako se vi vrtite, to mora biti precizna metoda, ne samo vrtnja nasumce.

P: Da li je on otkrio preciznu metodu vrtnje da bi napravio takve stvari?

O: Neodređeno.

P: T: dakle, mnogo okretaja u određenom smjeru? L: Možemo li mi to slijediti? Ima li kakve veze to okretanje sa zvukom o kojem ste nam govorili? J: Kakva je to precizna metoda okretanja?

O: Predlažemo eksperimentiranje.

P: L: Što nije u redu s mojim uhom?

O: Neodređeno.

P: Nešto nije u redu s njim. J: Opiši to. L: Ne, preopširno je. J: Učini to.

O: Masno tkivo.

P: L: Ne može to biti! Moje uho se razvija i izlučuje crnu smolastu tvar. Mislim da je to krv izmješana s ušnim voskom.

O: Ne. Masno tkivo.

P: Zašto se to dešava?

O: Unutrašnje uho.

P: T: Da li nešto nije u redu s Laurinim unutrašnjim uhom?

O: Ne brinite za to.

P: L: Da li sam radila dobru stvar koristeći peroksid, alkohol i ocat?

O: Dobro, ali lagano s tim.

P: Pa, to je samo jedno uho. Drugo je u redu. T: Možeš li čuti dobro? L: Da. J: Neki ljudi zbilja imaju vrlo aktivno lučenje voska. L: Ali samo imam na jednom uhu. I to na onom kojeg najviše koristim.

O: Ne brini.

P: T: Lako je njima reći, oni nemaju uši. L: Dobro, jedno brzinsko pitanje: Da li ću dobiti uskoro svoje rješenje ( podmirenje duga )?

O: Neodređeno. Čekaj i vidi.

P: Pa da, ali sam upravo bez novaca.

O: Bila si i prije, i preživjela si.

P: Toliko sam dekintirana da ne mogu ni kupiti hranu.

O: Neće dugo potrajati.

P: Pa, imam mnoge stvari koje trebam napraviti. Kako ću platiti ulaznicu za konferenciju, na primjer?

O: Vjera. Vrijeme je za reći laku noć.

P: Laku noć.