Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-10-09


09.10.1994. F. i Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga imamo s nama?

O: Baderea.

P: Kako Kasiopejci izgledaju?

O: Svjetlosni oblik.

P: Što mislite pod svjetlosnim oblikom?

O: Humanoidni svjetlosni oblik.

P: Da li ste fizički u atomskom smislu?

O: Sve ovisi o promatraču.

P: Da li mislite da se vi uobličite prema onome što promatrač želi?

O: Ne. To ovisi o kapacitetu percepcije.

P: Možete li se nama pokazati?

O: Ne. Vibracijska frekvencija vanjskog omotača vašeg denziteta to sprečava.

P: Da li ste u bilo kojem smislu fizički?

O: Varijabilni stupnjevi u odnosu na realitet.

P: Zašto komunicirate s nama?

O: Jer ste pozvali.

P: Koe su razlike između Kelta i Arijevaca?

O: Geografske i kulturne.

P: Da li su neke razlike uzrokovane radi porijekla ( matične planete )?

O: Ne. Različiti razvoj nakon dolaska.

P: Da li su bili isti prije dolaska?

O: Da.

P: Da li je Mars ikada bio nastanjen?

O: Da.

P: Tko je bio naseljen na Marsu?

O: Onima koje vi znate kao Sasquatch ili Bigfoot.

P: Da li oni sada žive na Zemlji kao rezultat transporta od strane drugih bića?

O: Oni su u tranziciji. Nisu naseljeni zauvijek.

P: Pa kako su došli i otišli?

O: Oni su robovi i "ljubimci" od Lizzarda.

P: Kako su Sasquatch došli ovdje sa Marsa?

O: Donjeli su ih Lizzardi, ali oni ne naseljavaju Zemlju.

P: Zašto su Sasquash viđani na udaljenijim mjestima kroz povijest?

O: Stavljeni su tamo za izvršavanje zadataka kao robovi.

P: Da li to znači da kad god je viđen Sasquash, da je i Lizzard bio u blizini?

O: Ne.

P: Koje robovske zadatke su izvršavali?

O: Sakupljanje uzoraka.

P: Zašto je svako tko je ikad došao u kontakt sa Sasquashom komentirao odvratni smrad? Zašto oni toliko smrde?

O: Organske funkcije.

P: Što te organske funkcije čine da toliko smrde?

O: Znojenje.

P: Tko je ubio Sir Harry Oakes-a?

O: David Crofts.

P: Tko je bio St. Issa od Indije?

O: Lama Kirtanah.

P: Od kuda je bio?

O: Palestina.

P: Kad je bio u Indiji?

O: 13 i 14 g. ( nove ere ).

P: Da li je F. umno programiran?

O: Da.

P: Da učini što?

O: Da bude otvoreni kanal. ( za komunikaciju )

P: S čije strane?

O: Naše.

P: Rekli ste jednom da je on također programiran i od strane Sivih.

O: Da.

P: Da učini što?

O: Da sam sebe uništi.

P: Zato je važno za njega da bude kanal.

O: Da.

P: Zašto se oni hrane emocijama?

O: Da bi "napunili" svoju energiju.

P: detalji o Isusovom "proširenom spavajućem" stanju.

O: On je proveo 96 sati u stanju kome u špilji pored Jeruzalema. kada se probudio, prenio je svojim učenicima proročanstva i onda izašao iz špilje. 27000 ljudi se okupilo jer se pojavio matični brod i on ga je "uzdignuo" u svjetlosnom snopu.

P: Zašto imamo poteškoća sa kazetofonom?

O: Utjecaj Lizzarda. U vašim glavama.

P: Zašto mi niste rekli da kazetofon nije snimao traku?

O: Morate doživjeti da bi naučili prakticirati oprezno.

P: Dat ću listu planeta koje je Sitchen interpretirao u Sumeranskim tekstovima. Zamolila bi vas da mi date istiniti prijevod tih imena. Što je misliokad je spomenuo: Mummu: Skupina kometa. Lahamu: Venera Lahmu: Zemlja The Hammered Bracelet: Komet putanja Venere i skupine. Anshar: Jupiter. Anu: Mjesec.

O: Sunce. Gag.

O: Saturn. Marduk: Mars. Tiamat: Sirius.

P: Rekli ste da je Krist došao u izazov, možete li pojasniti što je to značilo za nas?

O: Tri žene predstavljale su seksualni izazov. Osjećao se loše poslije svake. Oprao se i pitao za snagu i oproštaj.

P: Što je Krist napisao na zemlji ( podu ) u priči o preljubniku koji će biti skamenjen?

O: Pogledaj u dušu.

P: To je napisao?

O: Da. Prevedeno.

P: Što u stvari točno zna vlada SAD-a o vanzemaljcima?

O: Da oni postoje.

P: Da li je vlada imala ikad dogovor sa vanzemaljcima?

O: Da.

P: Da li imamo posljedice tog dogovora?

O: Nikad niste imali.

P: Da li su pokušali dogovoriti se s njima?

O: Da.

P: Da li su vanzemaljci odbili?

O: Ne. Prevarili.

P: Koliko dugo je trebalo da vlada SAD-a shvati da su izigrani?

O: 19 godina.

P: Koje je to godine bilo?

O: 1972.

P: Da li vlada ima vanzemaljsku tehnologiju?

O: Da.

P: Tu su tehnologiju dobili?

O: Da.

P: Da li je to tehnologija kontrole uma?

O: Blizu.

P: Da li vlada ima mogućnost npr. hodanja kroz zidove kao što mogu i vanzemaljci?

O: Neovlašteni ( nesposobni ).

P: Da li vlada prisluškuje naše telefone?

O: Može.

P: Individua u knjizi Karle Turner koja je imala doživljaj sličan virtualnoj realnosti, unutar plavog mjehura, tko je to učinio?

O: Sivi.

P: Za koga su Sivi radili kad su to napravili?

O: Lizzarde.

P: Da li M.F. radi bilo za vladu ili vanzemaljce?

O: Vanzemaljce.

P: Za koje?

O: Lizzarde. Nesvjesno.

P: Pod kojim je utjecajima bio Adolf Hitler kad je radio stvari koje je radio? Tko ga je vodio?

O: Lizzardi. Indirektno.

P: Koju vezu su koristili da bi utjecali na njega

O: Projicirana bića ljudskog oblika, nadahnute forme velikih Arijevskih duhova.

P: Možete li nam reći o 6 milijardi ljudi na planeti za vrijeme Noah-ovog potopa. Gdje je živjela većina ljudi?

O: Atlantida.

P: U nadolazećim kataklizmama, koji će kontinent pretrpjeti najveća uništavanja?

O: Zasad neodređeno.

P: Zašto je većina otmica od strane Sivih u SAD-u, nego u drugim državama širom svijeta?

O: Vlada je otvorila kanal.

P: Ima li vanzemaljskih baza u SAD-u?

O: Da. New Mexico, Colorado, Off Florida, Appalachia, California.

P: Da li su to podzemne baze?

O: Da. Također i ispod vode.

P: Koliko godina sam imala kad su me oteli prvi put?

O: Tri.

P: Tko me je oteo?

O: Sivi.

P: Koji je razlog te otmice?

O: Kodiranje.

P: Da učinim što?

O: Ubiješ sebe.

P: zašto su htjeli da se ubijem?

O: Prijetnja za otkrivanje istine.

P: Kad su me oteli idući put?

O: Tri godine.

P: Zašto?

O: Isto.

P: Da li su ikad učinili nešto s mojim fizičkim tijelom što mi je uzrokovalo probleme?

O: Da.

P: Što su učinili?

O: Implant.

P: Koja vrsta i gdje?

O: Moždani silikon.

P: Da li su ikad stavili koji u donji dio kralježnice?

O: Ne.

P: Da li sam ikada oteta s vaše strane, momci?

O: Ne. Kontaktirali u dobi od 3 godine. Mi ne otimamo.

P: Kako su Sivi znali da im mogu biti prijetnja?

O: Slikovito čitanje aure.

P: Da li je to razlog što su i F. oteli mnogo puta?

O: Da.

P: Koliko su mene puta oteli?

O: 17 ( to je za pet više nego što su mi prije rekli ).

P: Koliko su puta oteli F.?

O: 53.

P: Zašto su F. oteli toliko puta više nego mene?

O: Ti si se oduprijela.

P: Kada je bila zadnja otmica kada su me oteli?

O: Godine 22.

P: Kad su zadnji put oteli F.?

O: Godine 23.

P: Dakle, nisu nas otimali jedno vrijeme, jel tako?

O: Zasad.

P: Imaju li neke planove da nas opet otmu?

O: Možda.

P: Ima li koji način da to spriječimo?

O: Kanal znanja.

P: Možete li nam objasniti istinsko značenja Ozirijskog ciklusa. Koja je bila simbolika ubijanja Osirisa i rezanja njegovog tijela?

O: Odstranjenje centara znanja.

P: Centara znanja čega?

O: Vaše DNA.

P: Dakle, komadanje Ozirisovog tijela prezentira trganje naše DNA u našim tijelima?

O: Djelomično. Također znači smanjenje kapaciteta znanja.

P: Koja je bila simbolika bacanja penisa u rijeku kojeg su pojele tri ribe?

O: Uvođenje energije seksualnog nasilja.

P: Što je Isis tražila za njenog Osirisa - što to simbolizira?

O: Odvajanje ženske energije od muške iz njihovog ujedinjenja.

P: ima li to kakve veze sa moždanim aktivnostima?

O: Da. Odvajanje sfera ( polutka ) mozga.

P: Da li je to učinjeno kroz DNA modifikaciju?

O: Da.

P: Što sin Isis-e, Horus, predstavlja?

O: Novu realnost ograničenja.

P: Što znači Horusovu osvetu nad Set-om, ubojicom njegovog oca, Osirisa?

O: Početak neprekidnog konflikta energija da bi ograničio čovječanstvo.

P: Što predstavlja Set?

O: Rat.

P: Koji rat?

O: Sve.

P: Rekli ste da je učinjeno ljudskoj rasi da se smanji apsorbiranje znanja i to genetski. Ima li što su nam učinili ( meni ili F. ) prije ili za vrijeme rođenja, glede toga?

O: Proces mijenjanja da postanete pametniji. U tijeku još od zamisli. Kapacitet za procesiranje informacija će porasti eksponencijalno.

P: Mislite, postat ćemo pametniji nego sada?

O: Mnogo. ( smijeh )

P: Tko su bila bića koja su otela Karlu Turner i njenu porodicu?

O: Lizzardi.

P: Zašto su oteli tu grupu ljudi?

O: Iz istih razloga kao i što su oteli tebe i F.

P: Oteli su ih jer su ih smatrali prijetnjom?

O: Da.

P: U jednoj otmici gdje je bio i njen sin umješan, što je bila crna sjenasta stvar koja se činila kao micanje "ničega" na tlu?

O: Blokirani Sivi. Sin nije "podešen" kao Karla. Pažljivo vozite sami prema lekcijama i sastancima.

P: Da li bi ona trebala biti sigurna da je uvijek netko s njom u autu?

O: Noću i na osamljenim cestama. Nećak mora pripaziti. Također i sinov prijatelj.

P: Zašto su Egipćani mumificirali njihove mrtve?

O: Sujevjerje.

P: Da li je stvarno bilo kletve na grobnici Kralja Tut-a koje je uzrokovalo smrti mnogih ljudi?

O: Da.

P: Tko je postavio kletve tamo?

O: Egipćani. Bilo tko može kreirati kletvu uspješno sa dosta mentalne energije.

P: Što se desilo Tiffany Sessions?

O: Ubijena.

P: Tko ju je ubio?

O: Bob August.

P: Gdje je tijelo?

O: Mnoga mjesta. Mi pokušavamo kontaktirati cimera sina Karle Turner. Ali on se odupire. Ona ne shvaća vrlo veliku važnost toga. Komuniciraj o tome s njom sada, Laura. Molimo.