Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1994-07-30


30.07.1994. F.,S., Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama?

O: Ime Panua Ime Oz Ime Pamala

P: Od kuda ste?

O: Corsoca.

P: Imate li poruke za nas?

O: Budite pažljivi.

P: Prema ?emu?

O: Vanzemaljci.

P: Koji?

O: Orionci.

P: Što oni rade?

O: Slijede vas.

P: Da li su Ann, S. i Laura vidjele vanzemaljski brod prošlu no??

O: Više ste vjerovali u to.

P: ?iji je to bio brod?

O: Orion.

P: Da li se pojavio zbog nas specifi?no?

O: Ne.

P: Da li oni znaju da smo ih vidjeli?

O: Da.

P: Da li su otišli zbog toga jel smo ih vidjeli?

O: Da.

P: Da li su planirali oteti nekoga?

O: Možda. Vi ste sljede?i.

P: Što?

O: Da budete oteti.

P: Tko?

O: LK.

P: S ?ije strane?

O: Orion.

P: Kada?

O: Nepoznato.

P: Zašto?

O: Za pregledavanje znanja. Brod iznad sada.

P: Iznad ku?e?

O: Apsolutno.

P: Dobro je za mene da budem oteta.

O: Neutralno.

P: Da li ?u biti oteta jer sam ih vidjela prošlu no??

O: Djelomi?no. M. i J. su te prijavili.

P: Da li su u dosluhu sa vanzemaljcima?

O: Ne koliko znamo.

P: Kako onda?

O: Podsvijest. Implanti.

P: Imamo li implante?

O: Dva implanta; jedan monitor ( kontrolni aparat ).

P: Koja je razlika izme?u implanta i kontrolnog monitora?

O: Svi su kontrolni ure?aji. Implanti su stalni. F. i Laura imaju stalne implante. S. je dobila monitor prije tri mjeseca. Idu?i je implant.

P: Zašto?

O: Da bi vas nadgledali i promatrali.

P: Zašto?

O: Vi ste svi bi?a višeg nivoa. F. implant: 4 godine star. Laura implant: 5 godina star.

P: Da li su Laurina djeca bila otimana?

O: Ne još.

P: Da li su djeca od S. bila oteta?

O: Jedno.

P: Koje?

O: Zadnje.

P: Tko nam ugra?uje implante?

O: Orionci.

P: I tu ništa ne možemo u?initi? To je bolesno!

O: To je stvar gledišta - perspektive.

P: Kako Orionci izgledaju?

O: Sivi.

P: Imaju li velike nosnice?

O: Obe vrste sivih.

P: Da li su insektoidi?

O: Ne.

P: Imaju li grupnu dušu?

O: Ne.

P: Imaju li emocije?

O: Ne.

P: Žele li ljudska tijela kao nosioce?

O: Neki.

P: Kakav je njihov planet?

O: Jednak kao i Zemlja.

P: Koji je planet opisan u nekoliko knjiga kao pustinja s velikim paucima s nogama velikim kao trupci drveta?

O: Uzuli.

P: Da li je netko od nas bio ikad otet od strane velikih paukova?

O: Nitko nije.

P: Zašto su onda ljudi vidjeli taj planet?

O: To je jedan planet od ZR 4.

P: Što je ZR 4?

O: Zeta Reticuli 4. Tamo su 7 planeta. ?etvrti planet.

P: Koje druge informacije nam možete dati?

O: Baze vanzemaljaca blizu; male.

P: Da li ste vi oni koje zovemo "Momci iz Brazila"?

O: Da. Anclote Gulf Park je korišten kao vojna baza. Ispod zemlje.

P: Zašto pod zemljom?

O: Da bi bio sakriven.

P: S kojom ste vi grupom?

O: Federacija. Izme?u mnogih.

P: Da li ima bilo koji na?in da sprije?imo otmice od strane Orionaca?

O: Ne.

P: Zašto?

O: To bi utjecalo na univerzalni zakon o slobodnoj volji i opredjeljenju prema sebi.

P: Ali mi ne želimo da nas se otima. Možemo li o zaustaviti?

O: Ne baš. Oni imaju više mo?i od vas.

P: Onda zašto nam vi ne možete pomo?i?

O: Umješali bi se u prirodan napredak vaše rase kao i njihove. Židovi su nas ve? zvali da ih spasimo i nismo mogli. I starosjedioci vaše zemlje su nas zvali i nismo ih mogli spasiti od vaše rase; ne možemo ni ovo zaustaviti. To je prirodan napredak, vidite?

P: Da li ?e nas vanzemaljci zbrisati sa lica zemlje kao dio tog prirodnog napretka?

O: Možda. Što vas navodi na pomisao da ste posebni?

P: Isus je rekao da nas Bog voli. Da li je to istina?

O: Ali broji se duša, a ne tijelo. Tijelo umire, ne duša.

P: Pa ?itava stvar je jeziva.

O: Vi ste energija. Postoji energija koja dolazi od spajanja duše i tijela, kasnije je tijelo korišteno za dijelove.

P: Za što koriste našu energiju i tijela?

O: Da kreiraju novu rasu. Njihova izumire.

P: Dakle, oni samo uzmu ljude i ubiju ih,i što onda naprave?

O: Razrežu ih.

P: Da li umru?

O: Maksimalna koli?ina energije i materije se desi za vrijeme tog na?ina tranzicije.

P: Drugim rje?ima, kažete da im polagana i bolna smrt omogu?uje najviše onoga što žele? To je totalno bolesno.

O: Pitali ste za istinu. Vi kažete da je to bolesno, ali to je skoro krajnji oblik opredjeljenja prema sebi ( OPS ). ( Tu je A. opisao u jednom odlomku knjige da su Indijanci vjerovali da polagana smrt i tortura neprijatelja im daje ve?u mo? ).

O: Što sa vašim životinjama u laboratorijima? Nije li to isto opredjeljenje prema sebi? Što sa nepoželjnim insektima, itd...?

P: Mi smo bili ovdje prvi!

O: Pa i insekti. Sivi sada žele vašu planetu.

P: To je bolesno.

O: Da li je prirodni proces i napredak bolestan?

P: Da li je to kao i što je Isus opisao kao usporedbu zrna pšenice gdje su radnici došli i prvo odvojili iz žita?

O: Blizu.

P: Koja vrsta ljudi je to napravila?

O: Ljudi niskog nivoa.

P: Što se desilo s ljudima višeg nivoa?

O: Neki ?e preživjeti.

P: Da li ?e Isus biti reinkarniran u tijelu?

O: Ne.

P: Da li je Isus vanzemaljac?

O: On je jedan od nas.

P: Da li ?e biti nuklearnog rata?

O: Ne.

P: Da li ? biti rata na nebu sa vanzemaljcima?

O: Da.

P: Da li ?e on biti izme?u Federacije i Oriona?

O: Da.

P: Da li ?e biti vidljiv sa Zemlje?

O: O, da!

P: Kad ?e to biti?

O: Ve? je po?elo. Bit ?e intenzivniji sigurno.

P: Zašto mi još nismo svjesni da je ve? po?eo?

O: On je još prerušen kao vremenske neprilike. Još je uvijek u drugim dimenzijama. Pojavit ?e se u ovoj unutar 18 godina. Bilo kad u tom periodu. Apsolutno vrijeme nije mogu?e odrediti, odnosno re?i to?no kada. To može biti sutra ili za 18 godina.

P: 18 godina od sada je 2012.g. Ima li neku specifi?nost baš to vrijeme?

O: Da.

P: Da li ?e komet ili planet utjecati na Zemlju tada?

O: Možda. Jedno po jedno pitanje, molimo.

P: Da li je vegeterijanstvo kako bi se trebali prehranjivati?

O: To je koncentracija na fizi?ko. Tijelo nije bitno.

P: Da li to zna?i da je bilo kakva briga za tijelo loše?

O: Blizu. Ne koncentrirajte se na život u tijelu. Koncentrirajte se na duh.

P: Da li to zna?i da zanemarim svoje probleme sa srcem?

O: Ne brini oko toga. Lje?ite duh.

P: Ali mi volimo biti u tijelima i imati prilike da volimo i cijenimo prirodni svijet i sve lijepe stvari kreacije. To je jedino prirodno da ne želimo prekinuti pristup ne?emu što može biti toliko ugodno.

O: Uvijek ?ete imati pristup.

P: Da li ?emo biti sretni kad se preselimo u Britansku Guyanu?

O: Ne baš.

P: Da li ?emo biti sretni ako ostanemo ovdje i popravimo ku?u?

O: Vjerojatnije. Nema perilica su?a i veša u Guayani. Nema struje. Nema klima. Da li ste spremni za to?

P: Ali mi ne želimo ostati ovdje i biti vanzemaljski ru?ak!

O: Vanzemaljci jedu i Guayance tako?er.

P: Ali kamo da odemo kada se potopi Florida?

O: Tko kaže da ?e se Florida potopiti?

P: Da li smo mi "odabrani"?

O: Što je odabran? Samo vi možete odlu?iti. Izbor dolazi prirodno i slobodna volja i gledanje i slušanje. Gdje ste nije bitno. Tko ste i što vidite je bitno.