Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2020-05-23

 
Datum sesije: 23.05.2020.

Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, Noko?udesni Pas, Princeza Leia

P: (L) Danas je 23. svibnja 2020. [Pregled prisutnih] Pretpostavljam da možemo po?eti. Halo, ima li koga tamo? Osje?am da dolazi Pink Floyd moment…

O: Pozdrav, djeco. Hinokiaea od Kasiopeje. Zanimljivo je bilo zadnjih pet mjeseci, zar ne? Još toga slijedi!

P: (L) Prije nego što krenemo sa postavljanjem pitanja o bilo ?emu, Ark ima pitanja koja želi postaviti. Njega UVIJEK zapostavljamo, tako da ?e danas imati priliku biti prvi!

(Ark) Zaboravio sam kako uop?e postavljati pitanja! [smijeh]

(L) Do?i sjesti pored mene.

(Ark) O, moj Bože… [Ark se približi plo?i pokraj Laure] Dakle, zapo?eti ?u sa laganim („light“ u engl. izvorniku, op.) pitanjima. Da.

(Artemis) O svjetlosti (tako?er „light“ u engl. izvorniku, op.)?

(Ark) Pa, da i ne. Da. Prvo pitanje je o konferenciji koja je krajem lipnja u Belgiji. Oklijevam bih li trebao oti?i ili ne. Upravo sada, preferiram da ne idem. Ali možda postoje neki razlozi da ipak odem. Koji mi savjet dajete?

O: Ništa zna?ajno tamo za tebe.

P: (Ark) U redu. Da nastavim s tim pitanjem… ?ak i da ne odem tamo, još uvijek mogu objaviti nekakav bezvrijedan rad u njihovim službenim materijalima, i ljudi ?e to ?itati, a ja mogu prenijeti ljudima nešto važno. Da razmišljam u tom smjeru?

O: Da.

P: (Ark) Oh! Hvala vam. Dobro. Zapravo, i nisam trebao pitati jer mi je i tako i tako ovo bila namjera. Samo sam provjerio. Želio bi se sada vratiti na sesiju od 8. listopada 2001. kada sam postavljao neka pitanja. Pitao sam što bi trebao u?initi ako želim do?i do istinskog otkri?a. Odgovor je bio: Riemann i Pauli. To me pomalo iznenadilo. Riemann je bio matemati?ar, a Pauli fizi?ar. Predloženo mi je da ih povežem. Riemann je bio matemati?ar geometrije, a Pauli fizi?ar kvantne teorije. Pa sam pomislio da to s Paulijem možda ima veze sa spinom, jer je Pauli bio poznat po otkri?u spina. Ali bio je tako?er poznat i po drugim stvarima. Dakle, moje pitanje je: da li je spin zbilja to, kad u ovom slu?aju pri?amo o Pauliju?

O: Samo uska definicija. Ima još toga vezano za Paulija.

P: (Ark) Još toga vezano za Paulija… Što još? Neka naznaka?

(L) Ne znam. Što je još Pauli radio?

(Ark) Na ?emu je radio? Pa, uveo je spin. Uveo je takozvani princip isklju?enja, što zna?i da fermioni ne mogu biti u istom stanju, ali se bozoni mogu okupiti u istom stanju.

O: Pridružite to geometriji.

P: (Ark) Tako dakle. Sljede?e… Tako?er je u ovoj sesiji bilo spominjano nešto tipa: „operatori povezuju Reinmanna sa Paulijem“. Razmišljao sam što to zna?i… Jedan popularni i poznati operator je nazvan Diracov operator, a drugi Paulijev operator. Dakle, je li to Dirac, Pauli, ili neki drugi operator koji povezuje Paulija sa Reinmannom?

O: Dirac.

P: (Ark) Dirac? Dirac! U redu… Potom, na istoj sesiji, pitao sam o znakovima u geometriji: znakovima plusa i minusa. Prostor ima tri plusa jer ima tri dimenzije. Vrijeme se razlikuje od prostora i ima negativnu dimenziju. Pitao sam o tim dimenzijama i trebam li razmotriti neku ujedinjenu teoriju polja bez pluseva i minusa, koja bi umjesto toga imala nule. I odgovor je bio da bih trebao odbaciti neke od tih dimenzija - ne samo ubaciti nule. To je bio odgovor. Bio sam iznena?en, ali sad si razmišljam… Je l' odbacivanje zna?i stavljanje ni?ega - bez plusa ili minusa?

O: Da.

P: (Ark) Da li to zna?i ono što ja nazivam sub-Riemannovskom geometrijom?

O: Da.

P: (Ark) Onda u redu. E sad, još jedno pitanje: bio je neki tip imena Mendel Sachs koji je izumio neku vrstu na?ina kako se gravitacija može izgraditi iz spinora i spina. Nije funkcioniralo, ali ja mislim da se može napraviti da funkcionira. Da nastavim razmišljati u tom smjeru?

O: Vrte?i i nestabilni gravitacijski valovi?

P: (Ark) Pod upitnikom, što zna?i da moram o tome razmisliti. Imam još jedno pitanje vezano za te spinore. Jesu li ti spinori samo spinori s kojima se fizi?ari poigravaju, ili bi to trebali biti algebarski spinori poput onih s kojima je Keller – kojeg obožavam - radio? Algebarski ili normalni?

O: Da.

P: [smijeh] (Artemis) Plavo ili zeleno? Da!

O: Algebarski.

P: (Ark) U redu, dobro. Vjerojatno zadnje pitanje danas: U utorak ?u držati seminar, moje prvo predavanje u proteklih nekoliko godina. Govoriti ?u o vremenu u kvantnoj teoriji. Postoji li nešto konkretno što bi trebao prenijeti ljudima na ovom seminaru?

O: Sve što znaš!

P: (Ark) U redu. Još jedno pitanje: dakle, postoji mogu?nost nadogra?ivanja gravitacije iz elektromagnetizma. Druga opcija je nadogra?ivanje elektromagnetizma iz gravitacije. A još jedna opcija je izgradnja ujedinjene teorije polja. Još jedna opcija je da… Da, u redu, znam odgovor.

(L) Upravo mi je prošla kroz glavu!

(Ark) Ujedinjena teorija polja, naravno.

(L) Ako izgradiš gravitaciju, dobiti ?eš ju…

(Ark) U redu.

O: Da.

P: (L) Drugim rije?ima, ako nadogradiš gravitaciju, dobiti ?eš ujedinjenu teoriju polja (UTP).

(Joe) Da bi nadogradio gravitaciju, potrebna ti je skela.

(Niall) Imamo tako?er i miješalicu cementa ako ti zatreba.

(L) Trebaš betona za tu gravitaciju?

(Pierre) Treba ga puno!

(L) U redu… E sad, vratimo se na uvod iz ove sesije. Rekli ste da se doga?alo puno interesantnih stvari zadnjih pet mjeseci i da još toga slijedi. Prošli put ste rekli da ?e biti vremenskih nepogoda.

O: Uskoro astronomski fenomeni.

P: (L) Hmm.

(Artemis) Astronomski fenomeni.. Nisu li nedavno emitirali da su vanzemaljci ili NLO-i sada stvarni ili nešto sli?no? Je li to povezano?

O: Da. Bome si pametna!

P: (Joe) Artemis, upravo si se osvrnula na nedavna izvješ?a o NLO-ima - one stvari iz Pentagona. Pitala si je li to povezano s astronomskim pojavama?

(Artemis) Da.

(Joe) Na koji na?in misliš da su povezani?

(Artemis) Pa, imate pandemiju, i onda usput, "hej! NLO-i su stvarni! LOL!" Ali onda ajmo to onda u?initi neprimjetnim. Kao da su to skinuli s dnevnog reda jer moraju. To je nekako sumnjivo.

(L) Izuzetno je sumnjivo. U me?uvremenu, oni forsiraju tu istragu Obame i njegove bande na prili?no odlu?an na?in. Uz pandemiju koja se doga?a, to je nekako ... Mislim, oni to mogu izbrisati sa naslovnih stranica pomo?u vijesti o pandemiji.

(Artemis) Gotovo kao da iz nekog razloga MORAJU otkriti stvarno postojanje NLO-a, ali zapravo ne
žele da itko obrati pažnju.

(L) Da. Sljede?a pitanja?

(Pierre) Ja imam nekoliko. Pitanja su vezana uz temu o bombardiranju kometa, masovnom izumiranju i o virusima. Prvo pitanje: kako su se tijekom tih masovnih izumiranja prouzrokovanih kometima ubacili novi virusi? Tri hipoteze, koje se me?usobno ne isklju?uju: doneseni kometom, materijalizirani putem radijacije uzrokovane kometom, i virusi gornjeg dijela atmosfere donešeni kometom na površinu?

O: Zavjesa izme?u stvarnosti probijena elektromagnetskim pulsiranjima.

P: (Pierre) Imamo ubacivanje novih informacija preko tih materijaliziranih virusa. Kako se razvijaju novi oblici života? Na primjer: dinosauri nestanu, pojave se sisavci. Ovaj novi oblik, sisavci, jesu li evoluirali od po?etka, od predaka sisavaca ili su evoluirali od preživjelih dinosaura? Odakle potje?u? Tu su bili ti novi virusi, ali gdje su se vezali i razvili te nove oblike života?

(L) Pa mogu ja odgovoriti na to.

(Pierre) Što je bilo?

(L) Pa, u vrijeme kad su dinosauri bili na pragu izumiranja, ve? su postojali oblici života koji su bili prete?e današnjih sisavaca. Proto-sisavci. Za njih su se virusi vezali.

(Andromeda) Vezali i uzrokovali mutacije.

(L) Da.

(Pierre) Drugo pitanje je, tokom virusne epidemije ima smrti. Da li te smrti zna?e da žrtve u suštini nisu kompatibilne s nadogradnjama koje je virus donio?

O: Da.

P: (Pierre) I zadnje pitanje: u prethodnim sesijama, bilo je spomenuto da dodatni lanci nematerijalne DNK… Možete li nam dati dodatne informacije o ovim dodatnim lancima DNK?

(L) Što je bilo to?no…

(Pierre) Zadnje je Joe pitao koliko lanaca DNK ima.

(Joe) Ne, Artemis je pitala.

(Pierre) Oh. Artemis je pitala, a odgovor je bio 13.

(Joe) Pitala je za nekoliko razli?itih. I tada sam ja pitao, ali mi imamo samo dva lanca… I Laura je rekla da njihova definicija „DNK lanaca“ nije ono što mi mislimo.

(L) Mislim da, kada pri?aju o lancima, pri?aju o dijelovima genetskog koda koji su isklju?eni putem stopiraju?ih kodona, tako da ako vam se nešto odjednom otvori, imate drugi „lanac“ ili niz kodova koji se operativno otvaraju.

(Andromeda) Oni su ve? tu radi potencijalne aktivacije…

(L) To nije kao da pove?avate broj kromosoma ili kako god nazivali te…

(Pierre) 46 kromosoma.

(L) 46 kromosoma, a svaki kromosom ima 2 lanca. Dakle, ne radi se kao da to udvostru?avate ili tako nešto. Samo postoje dijelovi DNK-a koji su ugašeni.

(Joe) Oni su aktivni ili neaktivni.

O: Da.

P: (Pierre) Hvala.

(Joe) Sje?ate li se one snimke svjetlucavog vala koji se uzdizao kroz oblak nad Bliskim istokom? Prije koliko je to bilo?

(Niall) Velja?a.

(Joe) Pitali smo za to i rekli su da se nešto probija. Mislim da su rekli da je to neka vrsta proboja kroz zavjesu izme?u stvarnosti ili ?ega ve?. Je li to imalo veze s ovom pandemijom?

O: Samo djelomi?no.

P: (Ark) Imam još jedno pitanje o gravitaciji. Da li bi gravitacija trebala poštovati brzinu svjetlosti, ili je ona trenutna ili tako nešto?

O: Zamjenjuje je.

P: (Ark) Ok.

(Andromeda) Želiš li pitati o tom mirisu?

(L) Nekoliko mjesta: Los Angeles ...

(Andromeda) Sjever Francuske.

(Niall) Pariz.

(Joe) Zapravo puno mjesta u Francuskoj.

(Andromeda) To je bilo prije otprilike dva ili tri tjedna?

(Joe) Da.

O: Probijanje granice izme?u stvarnosti.

P: (L) Sjetite se da ?avla navodno uvijek prati mirisa sumpora… i Jeti!

(Niall) I bi?a koja propadaju u našu stvarnost („window fallers“ u engl. izvorniku, op.).

(Joe) To je kemijska nuspojava trans-denzitetskog prolaza?

O: Da.

P: Pa, to je zapravo nešto zanimljivo ?ime bi se trebalo pozabaviti. Koja su svojstva sumpora? Zašto bi to bilo povezano sa probijanjem granice izme?u stvarnosti?

(Andromeda) Da.

(Joe) Pa, šta je probijalo zavjesu izme?u stvarnosti? Šta se probijalo u Los Angelesu i Francuskoj i gdje sve još u isto vrijeme?

O: Za vas još uvijek nevidljiva, ali bi?a 4D OPS energije.

P: (Artemida) Da, tako da možete nekako vidjeti šta ?e se dogoditi. Pandemija, vanzemaljci su stvarni, nebeske stvari, 4D OPS bi?a ... Sve to sastavite i znate što ?e se dogoditi.

(L) Mi smo u dubokoj kakici!

(Niall) Pripremaju se za slu?aj da ?e ih ljudi vidjeti.

(Joe) Pa, stani malo. Rekli su uskoro astronomski fenomeni... Možemo li znati kakve vrste fenomena?

(L) ?ekajte i vidite!

(Joe) Radi li se o ne?emu s dvije ruke i noge, ili ne?emu stjenovitom?

(L) Astronomski. Nebo, zvijezde, planete, komete.

(Joe) Supernova!

(Artemis) Nije li nešto projurilo kraj Zemlje nedavno?

(L) Asteroidi i to. Nedavno ih se nekoliko njih dosta približilo. To bi bilo astronomski.

(Ark) Ali kad ?e se pojaviti supernova... Može biti svaki ?as.

(L) Trebali bismo imati supernovu. Još kakva pitanja?

(Artemida) Bio je to miris sumpora. A ljudi pri?aju i o sjaju na nebu. Šta je sa tim sjajem na nebu?

O: Elektromagnetske energije komešaju kometarnu prašinu.

P: Pa, upravo sam ?itala da se Zemljin magnetski štit spustio još niže i to stvara probleme satelitima. Ho?e li to biti veliki problem u narednim danima?

O: Oh, zaista. Najbolje osmišljeni planovi ne uspijevaju?

P: (L) Drugim rje?ima, mo?nici koji upravljaju svime nisu toliko pametni kao što misle da jesu...

O: Upravo tako.

P: Nisu ra?unali na to da ?e njihovi sateliti biti sprženi.

(Pierre) I druga elektroni?ka oprema kojom prate, kontroliraju i uti?u na stanovništvo. Doživit ?e kvar elektronskog sistema upravljanja.

O: Naposljetku ?e se igrati u ravnopravnim uvjetima. Samo sa?ekajte da struja pote?e!

P: (L) Drugim rje?ima, sve ?e nas spržiti struja!

(Pierre) To bi moglo biti zbog ?injenice da magnetosfera štiti planetu od ve?ine visokoenergetskih kozmi?kih zraka i drugih zra?enja. Ako nemate magnetni štit, planeta je otvorena za sva takva zra?enja.

(Joe) Da li se to odnosi na astronomske pojave i bliski prolaz velikog tijela koji ?e uzrokovati protok struje?

(Chu) Pa, rekli su pojave ...

O: Blizu! Sjetite se o brazdi na Malti.

P: (Pierre) Govore o elektrokemijskoj obradi površine planete...

O: Da.

P: (Pierre) Elektrokemijska obrada zna?i u osnovi elektri?ni luk...

(Joe) Kretanje munje duž zemlje.

(Pierre) Dugotrajna pokretna munja.

(Joe) Koja vija ljude!

(Andromeda) To dolazi uskoro?

O: Dovoljno brzo.

P: (L) Dovoljno brzo, ali ne odmah.

(Pierre) Obi?no se ta elektrokemijska obrada doga?a izme?u našeg planeta i tijela sa velikim nabojem poput komete. Ho?e li kometa biti izvor tih izboja?

(Joe) To je ono što sam upravo pitao.

O: Sa?ekajte i vidite. To nije jedini izvor takvih pojava!

P: (Andromeda) Dakle, uz sve te stvari koje se dešavaju na nebu, vjerovatno je dobra stvar što nema toliko ljudi u avionima.

(Pierre) Koliko je nama poznato, izvor može biti ?ak i letjelica. Velika letjelica.

(Joe) U posljednjoj sesiji, kada su rekli da ?e restrikcije prestati nakon dva mjeseca zbog razotkrivanja stvari, da li se to razotkrivanje ve? dogodilo?

(L) Mislim da nisu rekli da ?e se to završiti s razotkrivanjem stvari. Rekli su da ?e restrikcije trajati 2 mjeseca, i da ?e na kraju do?i do razotkrivanja. Ne mislim da su ove dvije stvari me?usobno uzro?no-posljedi?no povezane.

(Joe) Mislim da su ih povezali.

(L) Ne, nisu ih povezali.

[Pregled bilješki o prethodnoj sesiji]

(Chu) Imam je ovdje: "Da, ali i to ?e im se obiti o glavu zbog razotkrivanja." Ne spominje se kada...

O: Dolazi ve?e razotkrivanje.

P: (Artemida) Laura je u prethodnoj sesiji pitala može li se virus manifestirati na negativan na?in kod nekih ljudi. Govorimo li o nekoj Invaziji tjelokradica na neki na?in?

O: U nekim slu?ajevima to se može ?initi tako.

P: (Chu) Prošli put dali su postotak ljudi koji su imali pozitivnu verziju Covida-19. Ali koliko se ukupno ljudi zarazilo virusom?

O: 24 posto.

P: (Andromeda) Dakle, 37% od 24% stanovništva je imalo pozitivnu verziju virusa.

(Chu) I ?etvrtina ?ovje?anstva ga je imala, pa nije ?ak ni toliko zarazan kao što su tvrdili.

(Joe) Jesu li njihovi pokušaji da sprije?e ljude da se zaraze donekle djelovali?

O: Ne.

P: (Pierre) Zna?i oni su bili ZAISTA o?ajni.

O: Da.

P: (Pierre) A ?ak i sada, usprkos restrikcijama i mjerama iz o?aja, nije postignuto poboljšanje. Nema smanjenja zaraze.

O: Ništa se nije dogodilo od onoga šta su o?ekivali, zbog željnog razmišljanja. Samo držite otvorene o?i i uši! Stiže puno iznena?uju?ih preokreta. Bolje od roller coastera.

P: (Joe) Šta ako ne voliš roller coastere? Šta ako povra?aš na roller coasteru?

(Artemis) Imate li tko još kakva pitanja?

O: Nema prostora za brigu! Pozdrav.


KRAJ SESIJE


Preveo: Ivan Novak