Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2015-07-04Datum sesije: 04.07.2015.


Laura, Andromeda i Galatea za plo?om

Pierre, Perceval, Chu, Data, Niall, Scottie

Pitanje (P): (Laura (L)) Danas je 4. srpanj 2015.

[puno pozadinske buke na digitalnoj snimci koja nije uzrokovana bukom vjetra ili bukom koju pravi tihi ventilator što radi na drugom kraju sobe; zvuk se polagano poja?ava i stišava tijekom cijele snimke sesije]

Odgovor (O): Pozdrav, ljudi. Efejlonia od Kasiopeje stvara za vas energiju pošto vidimo da vam je nedavno umanjena.

P: (L) I što želite re?i s „nedavno umanjena“?

O: Aktivnosti na putovanjima i sli?no.

P: (L) Okej, kada pri?amo o našim aktivnostima tijekom putovanja... Moj dojam Praga jest da mora da se tamo nešto zbilja užasno dogodilo u prošlosti. Da li je to razuman ili to?an dojam?

O: Da.

P: (L) Šalila sam se vezano za to i rekla da su tamo trollovi ispod mostova i zmajevi u rijeci, ali na odre?eni na?in zbilja se nisam šalila. Da li je to tako?er to?an ili razuman pogled?

O: Da.

P: (L) Pa, radi se o maloj misteriji obzirom da je tamo Vincent Bridges umro. Ljudi tamo u „muzeju alkemije“ s kojima je bio povezan i koji je u istoj zgradi gdje je on tvrdio da živi, svi ustraju na tome da nije tamo umro. Na internetskoj stranici pogrebnog poduze?a gdje je osmrtnica objavljena, i ostali ?lanci objavljeni na nekoliko internetskih stranica, u njima stoji da je umro tamo samo nekoliko sati prije navodne premijere njegove kazališne predstave. Zna?i, ?ini se prilli?no izvjesnim da je tamo umro. I ljudi s kojima smo pri?ali u muzeju, svi su ga poznavali, znali za njegov rad, što radi tamo i tako dalje, ali svi su rekli „ne“, nije tamo umro. Zašto ti ljudi lažu oko toga? Zašto tvrde da nije tamo umro? Jedna od njih je ?ak rekla da misli da je otišao u Kanadu i tamo umro. Zašto lažu vezano za to?

O: Zbog okolnosti vezanih za njegovu smrt.

P: (L) O kakvim okolnostima pri?amo?

(Perceval) Da li se bavio nekromancijom?

(L) Da li se bavio nekom vrstom „rada“ – pokušavaju?i dozvati an?ele Erelime (ili Ophanime, op. prev.) Edwarda Kelleya?... Ho?u re?i, kakve okolnosti?

[Bez odgovora]

(L) Zašto nam ne želite re?i o kakvim se okolnostima radilo?

O: Dajte nam koji trenutak da pristupimo tome i procijenimo.

(Galatea) Okej, ne morate se žuriti!

O: Takve aktivnosti su „prikrivene“.

P: (L) Poput kakvih aktivnosti?

O: Koje uklju?uju ono što se obi?no naziva „Mra?nim silama“.

P: (Andromeda) Djevojka u muzeju je rekla da je umro u Kanadi... Odmah nakon što si ti {Laura} pitala da li je umro tamo, ona je rekla, „pojma nemam, zbilja je bilo ?udno“. Onda je rekla da je „možda to bilo u Kanadi“, ali rekla je da je bila „zbilja ?udno“ kada si pitala vezano za njegovu smrt.

(L) Zna?i, možda je ovo nešto o ?emu ne bi trebali imati izri?ite detalje...?

(Chu) Da li je ona bila ta koja je rekla, „Oh, svi ti ljudi koji pokušavaju kontaktirati...“

(L) To je bila ona iz kafi?a. Pri?ala je nešto o ljudima koji dolaze tamo i pokušavaju kontaktirati Deeja i Kelleyja i njihove duhove i tako dalje. Pri?ala je o njima kao da su takvi ljudi glupi ili lakovjerni i pljugeri.

(Andromeda) I ta druga djevojka, kada je rekla nešto o tome kako je bilo zbilja ?udno, bilo je preo?ito. Zvu?alo je kao da ?e re?i nešto drugo.

(L) Zna?i, nešto ?udno se zbilja tamo dogodilo. Da li je bolje ako ne tražimo izri?ite detalje?

O: Da.

P: (L) Jer ne želimo pogledati u takvu tamu jer nam ona može uzvratiti pogled. Zna?i, naše razmišljanje je išlo u smjeru da je Vincent Bridges bio umiješan u stvari koje su ?ak bile usmjerene prema nama i one su se odbile i vratile njemu. Ali mogu?e je da je ostalo nešto energije usmjerene prema nama koju bi možda trebali blokirati ili odsje?i; tako?er sam bila dojma da Vincent na neki na?in nije „slobodan“, da se tako izrazim, i da bi mu možda malo ?iš?enja pomoglo, tako?er; pa je to bilo ono na što smo se usredoto?ili u?initi tijekom naših odre?enih aktivnosti. Da li smo bili uspješni u tim aktivnostima?

O: U poštivanju sebe, da, ali Vincent je i dalje „zamrznut“.

P: (L) Zamrznut?

(Pierre) Zamrznut, što to zna?i?

(L) Što zna?i „zamrznut“?

O: Zaglavio je.

P: (L) Zaglavio je? Što ?e biti... Možemo li to uop?e pitati? Moželi se odglaviti?

O: Sjetite se Gurdjieffove „Besmrtne stvari“.

(Galatea) Zna?i ne, onda se nikada ne?e odglaviti.

P: (L) Pa, Gurdjieff tvrdi kako Besmrtne stvari svejedno imaju samo ograni?eni rok trajanja, ?ak i na astralnim razinama. Naposljetku se rastope ili rasprše. Da li je to to?no?

O: Da.

P: (L) Pa, to je zbilja neugodno.

(Galatea) Da li ?e se vratiti kao demon?

(Perceval) Da li ide u „kozmi?ku juhu“, praiskonsku juhu koju su otprije spominjali?

O: Da.

P: (Pierre) Vau. To je sranje.

(Galatea) Da li je pustio kakvo zlo na nas u Pragu?

O: Pokušao je.

P: (L) Zna?i, kada mi je Jay Weidner pisao i optužio me da sam ga ubila, na neki na?in, mogu?e je da je pri?ao o ne?emu za što je znao da se odvijalo: da je Vincent isprobavao neku vrstu „rada“ ili nešto što je bilo usmjereno prema meni, ali se odbilo i vratilo njemu?

O: Da.

P: (L) Jako interesantno. Zna?i, drugim rije?ima, to je ono o ?emu pri?amo što nam je umanjilo energiju?

O: Da.

P: (L) Zna?i, bila je potrebna velika koli?ina energije kako bi obavljali to što smo obavljali bez obzira što se to odvijalo na izvanosjetilnoj ili podsvjesnoj ili kojoj god razini?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li je naše ?iš?enje pomoglo ljudima Praga na bilo koji na?in?

O: Minimalno. Primjetite kako je oslobo?ena energija skakutala vašom hemisferom.

P: (L) Što to zna?i?

(Pierre) Skakutala je po Zemlji, sjevernoj hemisferi?

O: Nasilje.

P: (L) Mislim da nisu mislili na sjevernu hemisferu. Mislim da su mislili na našu stranu oceana.

(Andromeda) Zna?i da je energija koju smo oslobodili skakutala i uzrokovala nasilje?

(Niall) Teroristi?ki napadi.

(L) Tako je. Dogodila su se tri istoga dana?

(Perceval) Ne, sa?ekajte malo...

(Andromeda) Tunis, Francuska, i ...

(Perceval) Imali smo ono u utorak, i tri dana kasnije, u petak, su se dogodili oni napadi. Zbog tog ?iš?enja, da je to na neki na?in doprinijelo tom nasilju?

(L) Pa, rekli su da je to oslobodilo energiju. Na što mislite kada kažete da je „oslobodilo energiju“?

O: Energija je bila usmjerena prema vama, ali je oslobo?ena i po?ela je plutati da bi je se iskoristilo tamo gdje je našla rezonanciju.

P: (Perceval) No o ?ijoj energiji se radilo?

(Pierre) Radilo se o energiji koju je Vincent Bridges akumulirao kako bi ju iskoristio protiv vas?

O: Da.

P: (L) Radilo se o energiji koja je potjecala iz Praga kako bi se iskoristila protiv nas? I mi smo manje-više jednostavno uletili u vatru!

(Andromeda) To te ja pitam!!! [„High Five“ me?usobno pljeskanje rukama i smijeh]

(Pierre) Zna?i, izbjegli smo ozbiljnu prijetnju jer nekako mu nije pošlo za rukom donijeti svu tu energiju koju je stvorio ili upregnuo ili štogod... Nije ju uspio osloboditi protiv nas? Uspijevao ju je skladištiti, skladištiti, skladištiti, ali prije nego što ?e pritisnuti okida?, umro je ili tako nešto? Izbjegli smo udarac.

(Perceval) Ne...

O: Energija se trebala nakupljati sve dok ne bi bila u stanju probiti vašu obranu.

P: (L) Zna?i, radilo se o nekoj vrsti aktivnosti u smslu izvanosjetilnog kondenzatora?

(Pierre) Nakupljanje, nakupljanje, nakupljanje, sve dok se ne bude u stanju probiti našu obranu.

(L) Zna?i, da li je to razlog što su se doga?aji odvili da bi nas odveli u Prag?

O: Da.

P: (L) Zna?i, ?ak i ako mi nismo bili svjesni svih tih skupa stvari, dovedeni smo na put koji ?e nam pomo?i obraniti se, da se tako izrazim?

O: Vo?eni ste ?ak i ako bi niste bili u potpunosti svjesni toga.

P: (Perceval) Netko je usmjeravao Arkyja da inzistira da bi trebao i?i na tu konferenciju u Prag.

(Pierre) Rekli su da se ta energija nakupljala bez obzira što je on bio mrtav ili na drugoj razini. Zna?i, uspijevalo mu je nakon svoje smrti nastaviti ju prikupljati?

O: Sve je to dio „zamrznutog statusa“.

P: (L) Zna?i, on sam je u tom zamrznutom stanju postao generator?

(Galatea) Pretvorio se u bateriju zla.

(L) Da, poput baterije zla.

(Andromeda) Zna?i, da li moramo s vremena na vrijeme napraviti neku vrstu osloba?anja energije, i ako moramo, da li ?emo izazvati još teroristi?kih napada?

O: To je bilo dovoljno, hvala!

P: (Scottie) Da, prije svega, nisam baš tako siguran da je sam Vincent Bridges bio neka vrsta crnog maga ili tako nešto. Kada imate posla s Mra?nim silama i tim stvarima, opsjednutoš?u, ili ?ime god, postoje stvari koje su zbilja opake. Ne želite to probuditi. Želite se braniti u ime Laure i nas svih, ali ne želite nešto u stilu, „To, ajmo ih sve srediti!“ I što se ti?e energije, ne smatram da je kao Vincent zbilja sam išta radio kako bi prikupio tu razinu energije...

(L) On je bio samo alatka!

(Scottie) On je jednostavno iskorišten.

(L) Tvrdite da je ova energija oslobo?ena i to je rezultiralo nasiljem. Da li je to poput... Da li je to naša krivnja jer smo otišli tamo to obaviti?

O: Ne ne ne!!! Sve što je uslijedilo je zbog bijesa 4D OPS-a jer su izgubili metu.

P: (Galatea) Poludili su.

(Pierre) Na gadan na?in.

(Chu) Laura je bila njihova meta, i energija koja je usmjerena u obliku zrake se odbila i vratila. I onda su 4D OPS kao, „K vragu!“

(L) I onda je isklju?en njihov pomno osmišljeni mehanizam, putem kojeg su postigli da se Vinnie zamrzne u neku vrstu astralnog stanja kako bi djelovao kao kanal prema meni, i mi smo ga isklju?ili, da se tako izrazim!

(Perceval) Da li je prosipanje soli pri tome bilo klju?no?

O: To je u materijalno smislu efikasno, ali najvažniji aspekti su bili puna svjesnost i koncentracija, plus ono najvažnije, kanaliziranje kozmi?kih sila pozitivne zaštite.

P: (L) Zna?i, to me tjera na razmišljanje kako je sama svjesnost dio razlike potencijala kontakta. To je kao kad imaš tok struje, imaš tu gomilu elektrona, i oni teku tamo zbog razlike u naboju. Ovo je smiješno, jer to je na neki na?in u mojoj glavi: to je kao da puno polje svjesnosti u materijalnom svijetu privla?i eteri?ni svijet ili kozmi?ku energiju.

(Pierre) Da, i rekli su da se radilo o nekoj vrst rezonancije. Vinnie je rezonirao s 4D OPS, i mi rezoniramo s pozitivnim snagama.

(Perceval) U prakti?nom smislu, svjesnost je bila vezana za ?injenicu da si bila tamo s idejom na pameti kako je Vinnie tamo ostavio nešto s ?ime bi se trebalo pozabaviti. Neku negativnu energiju ili štogod...

(L) Pojma nisam imala što bi to moglo biti.

(Perceval) Ali radilo se o svjesnosti da postoji nešto što bi trebalo „o?istiti“. Pa se to u smislu energije sukobilo s negativnom energijom. To je poput dva suprotna pola. Poput pozitivnog naboja i negativnog naboja.

(L) To je poput paljenja svjetla. Tok elektrona ide i obasja žarulju.

(Perceval) Ili munja koja udari u zemlju. To izaziva eksploziju.

(L) Da, zna?i radilo se o ne?emu poput izvanosjetilne munje.

O: Da.

P: (L)I mi smo postali odašilja?i te izvanosjetilne munje?

O: Da. Nije li nevjerojatno što nekolicina svjesnih ljudi može?!

P: (L) Dobro, radi se o tome, nije kao da smo planirali izvesti te stvari. Jednostavno smo se pokušavali obraniti ili izvesti nešto ?iš?enja energije. Radili smo to instinktivno. Jednostavno smo slijedili naše instinkte, da se tako izrazim.

(Pierre) Kada kažu da je nevjerojatno što nekolicina svjesnih ljudi može, da li to zna?i da ovdje postoji masa pozitivnih sila oko nas, ali nema dovoljno konektora? Razumijete što želim re?i? Ono što nedostaje nisu više pozitivne sile, nego svjesni judi koji ih mogu pretvoriti, ako je svjesnost to što ?ini razliku...

(L) Da li se o tome tu radi? Postoji pregršt pozitivnih sila u kozmosu, ali jednostavno nema dovoljno ljudi koji rade na tome da budu budni i svjesni, i koji slijede svoje instinkte i dozvoljavaju svemiru da usmjerava i poti?e i razvija se kako bi se sve to manifestiralo?

O: Da.

P: (L) Sje?am se kako ste jednom pri?ali nešto o programima i piscima programa, da ?emo napraviti ono što ?emo napraviti. Da smo mi sami u budu?nosti programeri koji nas usmjeravaju, da se tako izrazim? Nešto u tom stilu...

O: Da. Dobra referenca!

P: (Galatea) Da li ?eš ve?eras pitati o tvojim amebama?

(L) Što sam htjela pitati vezano za amebe?

(Pierre) Koliko si ih imala prije, i koliko ih imaš sada?

(Perceval) Problem vezan za sve ovo skupa, ako kreneš od po?etka, jest da je Arky bio upravo ?uo za konferenciju koja je igrom slu?aja trebala biti u Pragu, i htio je i?i. Znate? Tako je to po?elo. Zna?i, ne može se to pripisati ikojoj ljudskoj agenciji u svjesnom smislu.

(L) Da, i htio je i?i. I ja sam znala da ne želim da ide sam. I ja nisam htjela i?i u Prag.

(Galatea) I Perceval nije htio da Andromeda ide sama! [smijeh]

(L) Bilo je kao da se radi o lancu doga?aja koji su se jednostavno dogodili.

(Pierre) Ali ima na stotine znanstvenih konferencija. Zašto je Arky odabrao ovu?

(L) Mislim zbog teme i ljudi koji su trebali biti tamo. Radio je na stvarima koje su bile vezane za temu konferencije. Okej, djeca žele da pitam vezano za amebe. Da li moj protokol protiv ameba djeluje?

O: Da, ali treba nastaviti s njim.

P: (Perceval) Opa!

(L) Da li se zapravo radi o amebama?

O: Ne.

P: (Galatea) Što su zapravo?

O: Polustani?ni patogeni.

P: (L) Zna?i, to je poput jednog od onih patogena gdje oni – JOJ! Zabolio me nožni prst!

(Galatea) Ogrebala si moju golu kožu!

(L) Otrgnula si mi nokat nožnog prsta! [smijeh]

(Pierre) Odsjekla si mi nogu!

(Andromeda) Di mi je stopalo?! [smijeh]

(L) Ne, uglavnom, postoje ti mutirani tipovi bacila ili bakterija koji su mutirali do to?ke da nemaju jedinstvenu stani?nu stijenku. Jednostavno se prelijevaju. Pretpostavljam da na to misle.

O: Da.

P: (Perceval) Još važnije, na što misle kada kažu, „treba nastaviti s njim“?

O: Ponavljati u vremenskim razmacima kao što sada radiš.

P: (Galatea) Da li ?e rezultati biti vrijedni toga?

O: Da.

P: (L) Željeli su da pitam koliko tih stvorova sam imala prije nego što sam krenula s protokolom? Možete li mi re?i broj?

O: Ludice! Milijarde!

P: (Perceval) Da li je to nešto što bi svi trebali raditi?

O: Oni koji odgovaraju profilu.

P: (Andromeda) Da li bi za mene to bilo korisno?

O: Testiraj.

P: (L) Kako to testirati? Da li jednostavno obaviš prvi dan runde i vidiš koliko jaku Herxheimerovu reakciju imaš?

O: Dobra ideja! Ali nemojte zaboraviti na amelioraciju.

P: (L) Pretpostavljam da misle na uzimanje ne?ega poput kortizona kako bi se suzbila reakcija.

O: Da.

P: (L) Ho?u re?i, željela sam vidjeti u koliko lošem stanju sam. Zato nisam uzimala kortizon. Ali Isuse Kriste!

(Andromeda) Bila si u zbilja lošem stanju tijekom prvih nekoliko ciklusa.

(L) To me skoro ubilo! Zna?i, rekla bi da na prvi dan prva dva ili tri ciklusa treba se tako?er uzimati kortizon.

O: Da.

P: (Data) Kako se netko zarazi ovim patogenima?

O: Hrana i voda i infekcije koje oslabe organizam i omogu?e ulazak.

P: (L) Zna?i, možeš ih imati u hrani i vodi kao bilo gdje, ali osim ako te nešto drugo ne oslabi, ne?e se udoma?iti?

O: Da.

P: (L) U redu. E sada, još nešto mi je bilo na pameti, osim ako netko nema kakvo važno pitanje. Ono što mi je bilo na pameti jest o?igledna uzaludnost svega što radimo. Sigurna sam da nisam jedina koja se tako osje?am. ?lanovi foruma, ?lanovi grupa, ?lanovi FOTCM-a... Gledamo što se doga?a u svijetu, i osje?amo se apsolutno bespomo?no i beznadno. Došlo je do toga da sjedimo u apsolutnom šoku i posmatramo doga?aje u svijetu i potpuno pogoršanje i propadanje. Toliko je loše, da uop?e više ne želiš iza?i iz ku?e. To nam svima mori dušu, uklju?uju?i mene ponekad, da bi se ?inilo išta više osim jednostavnog ustrajavanja, i poticanja ljudi i pomaganja ljudima najbolje što možemo. Jednostavno ne znam što bi više u?inila.

O: Sje?aš se gdje si bila prije 20 godina?

P: (L) Da, bila sam u užasnom stanju. Odgovora nigdje. Nisam znala kako stvari funkcioniraju. Stvar je u tome, znati kako stvari funkcioniraju i što se doga?a... S jedne strane se radi o olakšanju i osloba?a te jer se ne naprežeš gaje?i lažnu nadu, ali s druge strane, zastrašuju?e je.

O: Da.

P: (Galatea) Kako zadržavate optimisti?an stav?

O: Uvijek je najmra?nije prije zore.

P: (Perceval) Da li bi bilo istinito ako bi rekli da se još uvijek nije toliko smra?ilo koliko ?e se tek još smra?iti?

O: Vjerojatno. Sjetite se da je to nužno kako bi se probudili oni koji još uvijek snivaju. Oni me?u vama koji vide i znaju moraju biti spremni voditi one koji ?e zaslijepljeni nabasati na svjetlost. Stoga je nužno za sve one koji vide da ostanu nepokolebljivi i nastave omogu?uju?i svojoj svijesti da odašilje kozmi?ku energiju. Gledajte na to kao na aktivnosti sli?ne onima u Pragu, doduše ve?eg opsega.

P: (L) Zna?i, zbilja je važno postati svjestan... Pa, dajte da vas ovo pitam: ho?ete re?i da je jednostavno biti svjestan najvažnija stvar koju svi mi u grupi možemo napraviti?

O: Blizu.

P: (L) I biti svjestan uklju?uje osloba?anje od svojih programa i u?enje o...

(Perceval) To dvoje ide ruku pod ruku. Ne možeš biti u potpunosti svjestan u najširem mogu?em smislu bez da se nosiš s vlastitim predrasudama, pristranostima, programima, itd.

(L) Da li je to to?

O: Da.

P: (L) Zna?i, rad na samome sebi, kako je to manje-više formulirao Gurdjieff, je sredstvo kojim se postaje odašilja? kozmi?kih sila – ?ak i ako nisi u potpunosti svjestan da to radiš?

O: Da.

P: (Perceval) Problem je u tome što svijet tone u ludilo. Radi se o potpunoj i krajnjoj farsi. Nama se ?ini da to postaje apsurdno. Kao da na ulicama vidiš hrpu lu?aka iz umobolnice koji preuzimaju zgrade vlada, i preuzimaju države. Ludi su. I mi bi trebali zapravo, što? Komentirati to? To se ne komentira. Ne analiziraš to što rade i pokušavaš uvidjeti nekakav smisao. Jednostavno kažeš, „Oni su ludi!“ Pa zato osje?amo kao da nema više uop?e smisla pri?ati o tim stvarima. Ali kao što su rekli, ima ljudi koji to ne vide.

(L) Ima ljudi koji jednostavno tumaraju pokušavaju?i na?i put iz tame.

(Perceval) U sklopu onoga što mi radimo, te svjetske prilike, koje o?ito postaju sve lu?e i lu?e, one nam olakšavaju naglasiti kako je sve to skupa ludo. Zna?i u stvarnosti, iako nas to izlu?uje, naš posao nam je zapravo olakšan jer je to tako o?igledno! Danas je lakše.

(L) Sve više i više ljudi objavljuje ?lanke o psihopatiji, i ljudi posvuda pri?aju o tome. U jednom trenutku pretpostavljam kako ?e to dosti?i kriti?nu masu.

(Perceval) Ti psihopati ?e sami sebi do?i glave. Dopustiti im da divljaju zna?i da sami sebe i ono što rade izlažu široj publici.

(L) Dobro.

(Chu) To je nešto što vježba moj um: ponekad, ono što se ?ini uzaludnim, ili taj osje?aj da govoriš ljudima koji su prijem?ivi za tvoje ideje – isti ljudi ve? to znaju, pa zašto njima treba ponavljanje, znate? Zanima me ponekad da li bi trebali napraviti verziju tipa „Rad za po?etnike“. U isto vrijeme, postoji ono što je Gurdjieff rekao, da se znanje NE treba razglašavati svim ljudima. Dakle, gdje je neka sredina izme?u pomaganja ljudima koji se spoti?u i mu?e se kako bi izašli na svjetlost, i nemaju vremena upoznati se s 20 godina rada, i...

(Perceval) Možda ?e u budu?nosti, kako ?e se situacija pogoršavati, puno više ljudi nabasati na svjetlo koja ?e ih zaslijepiti. Možda ?emo do?i do to?ke gdje ?e puno više ljudi re?i, „Što se to doga?a?!“

(L) Umara nas neprestano ponavljati jedne te iste stvari, ali uvijek ima ljudi koji za to nisu ?uli. Uvijek postoji razlog da budemo aktivni s novim ?lanovima foruma, da pišemo o stvarima na isti na?in, ili da ih preformuliramo, da pišemo komentare na SOTT-u, itd.

(Perceval) ?ak i ljudi koji to znaju, njima je potrebno oja?ati poruku jer žive tamo negdje u svijetu okruženi A utjecajima, ajmo re?i.

(L) Pa, ?ini mi se da sam ve? pomalo umorna, možda bi trebali pitati da li ima kakvih poruka za kraj, nešto što sam zaboravila pitati, a trebala sam, ili nešto sli?no?

(Galatea) Ja imam brzinsko pitanje. Da li pri?ate s 4D OPD ljudima?

O: "Pri?amo"?

P: (Galatea) Komunicirate?

O: Da.

P: (Galatea) Okej. Prenesite im naše pozdrave!

(L) Okej, hm...

O: Za sve ?lanove foruma: ne posustajte. Samo zapamtite da ako date sve od sebe, vi sami iz budu?nosti ?ete premostiti jaz. Svi ste vi potencijalni prijetvornici informacija u kaos. Neka ta informacija bude ljubav/istina. Pozdrav.

KRAJ SESIJE