Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Putnici Prolaznici - Wanderers- Prevod članka Laure Knight-Jadczyk - izvor:
http://www.cassiopaea.org/cass/pleiadians.htm

16.01.2001.

Proteklih tjedana opetovano se pojavljuju povezanosti, odnosi, bića viših denziteta „jednih sa drugima“ (ako uopće postoji takav termin u odnosu na 6. denzitet). Moram priznati da na neki način nisam vidjela problem u ovome zbog komunikacije sa Kasiopejcima koja me naučila da ne razmišljam linearno. Također sam navikla razmjenjivati mišljenja sa drugima koji slično razmišljaju.

To je moj propust.

U zadnjem nastavku Val Serije dati su neki komentari čitatelja koji su me trgnuli. Dobila sam ljubazno pismo čitatelja koji je vrlo pažljivo istaknuo da sam „malo izvan kontakta sa zbivanjima“. Odmah sam shvatila da sam čak i ja imala slične „linearne“ percepcije na početku Kasiopejske komunikacije, i napravila sam lošu uslugu čitaocima smatrajući da oni mogu ili da će slijediti moj pravac razmišljanja u takvim stvarima bez nekih od osnova za razumijevanje.

Obzirom da jako dobro ističe ovaj problem, reproducirati ću to pismo ovdje:


Pozdrav Laura,

Izvadak iz Vala 13 E:

Najviše me pogađa njihova direktna tvrdnja da su oni također diktirali B. Marciniak
informacije kao Pledijci – a postoje divovske nepodudarnosti, kontradikcije i potpuno
drugačije gledište između dva seta informacija.
Tražila si ovo: „Pitati ću čitaoce koji žele naći ono što su Kasiopejci rekli o ovome, da koriste tražilicu na stranici, i da RAZMIŠLJAJU o specifičnim pitanjima i odgovorima kako bi uvidjeli da je ovo iznad jasan primjer „izvrtanja“ teksta i zaključivanja onoga što nije bilo izraženo.

I, upamti, ti si to tražila:

On/Ona je tu informaciju pokupila iz 4. dijela Vala, a interesantno je da je ona potekla od Terrya, na MUFON okupljanju u Clearwateru.

„...postoji nešto tamo vani što se zove Granica Oblasti/Realiteta (Realm Border), koja je val, zid, frekvencija neke vrste, kao hodnik (prelaz) između različitih denziteta; i Kasiopejci, Pledijci, tkogod prenosi kroz to – to proširuje njihove mogućnosti transmisije iz 6. denziteta prema 3. U vrijeme kada je Barbara kanalizirala svoje informacije, taj je val bio lociran u dijelu svemira koji zovemo Plejade, pa su sebe nazivali Pledijcima da bi dali referentnu točku. Kako ga mi percipiramo, taj prozor sada prolazi kroz ono što nazivamo Kasiopea. Kada je to bilo u regiji Arkturusa, nazivali su se Arkturijancima."
Što su rekli Kasiopejci?

P: Tko su bili originalni bogovi stvoritelji?
O: Mi. Šesti denzitet.
P: Kasiopejci? Je su li Pledijci također originalni bogovi stvoritelji?
O: Isti. Šesti denzitet.

Iz Vala, dio drugi:

P: Znači ako pronađemo generalne udaljenosti… i da li svako od ovih sazviježđa predstavlja općenito područje Vala?
O: Svako predstavlja lokaciju u prostoru/vremenu. Možeš odrediti brzinu i vrijeme dolaska ako ponovno pogledaš udaljenosti sa objavljenim datumima poruka od nas.
P: Skužila sam! Želite reći da ste VI Arkturijanci, Pledijanci i sad ste „Kasiopejci“ jer „ste tamo gdje jeste“. I vi dolazite na valu. Je li val ravna linija koja povezuje sva ova sazviježđa?
O: Kružna ili ciklična ruta.
P: Znači poput spirale?
O: Da.

Sada, ako je 6.denzitet ono što su oni rekli... naime mnoge duše u grupnoj svijesti, oni (jesu/bili su/bit će ponovo) Pledijci. Moram priznati da sam i ja bio dobio sličnu ideju.

- Pa, ponovo vidimo da je problem neodvojiv od objavljivanja materijala ovakve prirode, bez konteksta i bez osnovnih principa postavljenih na svoje mjesto. A naravno, tu je i problem „prevoda“ od jedne osobe drugoj. Vrlo je mali broj ljudi precizan u svojoj upotrebi riječi, u ovisnosti o mnogim drugim faktorima komunikacije uključujući „osjećaje“ i vizualne gesture u konverzaciji.

Ono što je sadržavala izvorna izjava a što je bilo potpuno neprecizno, bilo je:

„... njihova direktna tvrdnja da su oni također diktirali informacije Marciniakovoj kao Pledijci.“
Sada, umjesto da ovo analiziramo do smrti, hajmo pogledati sve napomene glede ovoga sadržane u tijelu teksta kojeg imamo:

P: Koliko je članova u toj Orion/Lizzard grupi?
O: 16.
P: Tko su dobri momci? Vi kažete da su Kasiopejci dobri momci. Tko još?
O: Pledijci i mnogi drugi.
P: Koliko?
O: 16.
P: Da li su strane jednake (balansirane)?
O: Da.

Ovdje imamo ideju da postoji razlika između Kasiopeaca i Pledijaca. Zapravo, više manje imamo „sortiranje“ i nabrajanje grupa.

P: Tko su bili originalni bogovi stvoritelji?
O: Mi. Šesti denzitet.
P: Kasiopejci? Je su li Pledijci također originalni bogovi stvoritelji?
O: Isti. Šesti denzitet.

Ovdje imamo jednu ideju da su svi „bogovi stvoritelji“ (kao različiti od Primarnog Kreatora, koji će uslijediti za minuticu) sa šestog denziteta. Ovo nije isto kao da se kaže da je svaka „grupa“ upravo isto. To mi je uporedivo kako kada bih marsovcu rekla da sam ja „isto“ što i Marciniakova jer smo obje sa Zemlje.

P: Jeste li vi također i Pledijci?
O: Ne.
P: Jeste li povezani sa Pledijcima?
O: Da, kao i ostali.
P: Vi ste svi od porodice svjetlosti?
O: Da. Upravo tako. Napravila si „domaću zadaću“.
Ovdje imamo daljnju razliku. Kasiopejci su bili rekli da Ne, oni NISU Pledijci u smislu na koji je ispitivač pitao; a to je bilo da se striktno odredi i ocrta „pozicija“.
P: Ok, tko je rekao E.P. da su Pledijci?
O: OPS Orion.
P: Pa, da ste bili OPS Orionci i da smo pitali tko ste, ne bi li rekli da ste Kasiopejci?
O: Ne. Pledijci. To je "u modi", zato i varljivo.

U ovome iznad bila je proučavana specifična situacija gdje je u pitanju bio momak za kojeg se kasnije ispostavilo da je „umjetnik dezinformacije“, (duga priča). I tu se pojavila ideja da bi tvrdnja da je izvor sa Plejada, mogla biti korištena u svrhe obmanjivanja, jer je to postalo popularno (biti sa Plejada).

P: Sa kojeg su nivoa Pledijci koje je kanalizirala Barbara Marciniak?
O: 6. denzitet.

Ovo je jednostavno pitanje sa jednostavnim odgovorom. No, u zavisnosti kako osobe postavljaju svoja pitanja, i kako ih slijede, mogu postati vrlo zavedene na krivi put od strane svojih vlastitih pretpostavki, koje za sebe ubacuju u prostor između točke „A“ i točke „B“:

Sada, lako je uvidjeti kako se nešto može pogrešno protumačiti bez da se ima uvid u cijelu perspektivu. A Kasiopejci su napomenuli ovo:

P: Njena druga izjava jest: "Kasiopejci su istaknuli da su oni nastavak Pledijanaca. Pledijski pogled na seks, da se slobodno izrazim, izgleda potpuno suprotno od ovoga".
O: Pa, to je miješanje koncepata. Ali samo da prionemo jednom od ovoga, tko kaže da je predstavljanje Pledijanskih koncepata zbilja isto?

A evo i još jednog vida te perspektive:

P: U kakvom ste srodstvu s Pledijcima?
O: Pledijci komuniciraju sa mnogim drugima; mi smo na "sceni" sa vama, ali mi smo u biti isti, samo imamo malo drugačiju točku fokusiranja na granici realiteta.
P: Pa, zašto se sve te aktivnosti sada dešavaju?
O: Veliki ciklus se zatvara i predstavlja unikatnu mogućnost.
P: Da li to znači da je to jedinstvena mogućnost da se promijeni budućnost?
O: Budućnost, prošlost i sadašnjost.

U ovome iznad počinjemo razumijevati da tamo postoji jedna esencijalna „jednakost“ mnogih izvora sa viših nivoa koji komuniciraju sa ostalima na Zemlji. Ali, ne samo da se oni nalaze pri „neznatno drukčijim fokalnim točkama“ granice oblasti realiteta, nego se i pojedinci sa kojima oni komuniciraju također razlikuju u smislu njihove sposobnosti da prime ili „transduciraju“ ono što primaju.

Sada, u izvatcima koji slijede, čak iako još uvijek pokušavam shvatiti stvari i postavljati pitanja na linearan način, počinjemo se kretati u novu konceptualnu oblast; počinjemo doživljavati viši nivo apstrakcije:

P: Dobro, tko je kreirao Kasiopejce?
O: Vaši super-drevni spiritualni preci.
P: Da li ta bića imaju ime? [poput neke definirane „grupe“]
O: Ne.
P: Kako su ih zvali?
O: Privremeni putnici.
P: Kad ste spomenuli kreatore vaše grupe kao super-drevni starosjedioci zvani Privremeni Putnici, što je značenje tog termina i tko su bila ta bića?
O: Privremeni Putnici nisu bića. Oni su ujedinjene misaone forme.
P: Zašto se nazivaju Privremenim Putnicima?
O: Jer putuju kroz sve forme realiteta. I oni izviru unaprijed iz Ujedinjene forme egzistencije.

Ovdje moramo uletjeti sa „viteškim potezom“ kako bi iznijeli još jedan koncept. Ono što zna samo nekoliko ljudi, jest da svaki puta kada komuniciramo sa Kasiopejcima, mi naslovljujemo drukčiji „vid“ te realnosti. Ne postoji jedan {pojedinačni} komunikant. Na početku smo bili pitali o tome:

P: Zašto mi svaki put kad komuniciramo sa vama, dobijemo drugu osobu?
O: Potrošnja energije.
P: Kome se troši energija?
O: Idućem u nizu. Mi se trošimo. Naše trošenje ide na neki način „na smjene“.
P: Postoji li neka prednost u tom smjenjivanju u odnosu na to da se ima samo jednog komunikanta?
O: Da.
P: Kakva?
O: Ujednačenost energije.
P: U jednoj drugoj transmisiji bilo nam je rečeno da ćemo primiti informaciju od drugog bića pri svakom kontaktu, kako bismo dobili dobre informacije. Zašto je to tako?
O: To je kako bi se osiguralo da se održava balans, ravnoteža, a također su i informacijski izvori svježiji u interakciji između davatelja i primatelja.

I, čak jednom kasnije, iznašli smo da su naši upiti za ime konceptualno ograničeni:

P: Kako ti je ime?
O: Vi još uvijek želite ime. Reći ćemo: Toren.
P: Ako to nije važno, nema veze.
O: Ono što ima veze je ono što je važno vama, i naše želje da udovoljimo.

Sada, da se vratimo na stvar „trošenja“ i Privremenih Putnika:

P: Postoji li samo jedan ultimativni kreator univerzuma?
O: Sve je jedno. I jedno je sve.
P: Isprva, što je bila prva razdioba?
O: Dijeljenje mase i trošenje.
P: To je bilo istovremeno (simultano)?
O: Da.
P: Da li je to ono što mi zovemo "Veliki Prasak" (Bing Bang)?
O: Da.
P: Ima li taj događaj neki odnos s vremenom?
O: Uvijek.
P: Možemo li mi reći da sve što postoji u materijalnom univerzumu, da je recimo "x" godina staro?
O: Ne. Sada je vječno. Ne samo da se dogodilo, to se događa i događat će se. Proširena prisutnost.

Molim vas da obratite pozornost na činjenicu da Kasiopejci NISU potvrdili ideju o „Velikom prasku“ na način kako je ona predstavljena od strane znanosti. Oni su se složđili da je to „trošenje mase“ ono na što se mi pozivamo u tim terminima, ali da se radi o konstantnom kruženju, vječnom SADA. Ta konstantno kružeća kreativnost sada, nam daje neku ideju o tome kako se nositi sa konceptima „fokusnih točaka“ na granici realiteta. I ovdje imamo nove ideje, pomičući se čak i u veću apstrakciju, u „oblast“ svakog individualnog bića.

P: Sad, vratimo se na planet, ako u nekoj točki unutar ciklusa, tijela budu generirana na tom planetu i donešena na Zemlju, tko će ih donijeti?
O: Križanje realiteta.
P: To nije tko, već što, točno?
O: Sve je tko i što.
P: Pa, neku noć ste spomenuli nešto o Privremenim Putnicima koji vuku ta tijela sa planete i donose ih na Zemlju, točno?
O: Da.
P: Pa, da li su ti Privremeni Putnici, realiteti?
O: Da. Kao što ste i vi.

Sada nam se polako počinju paliti lampice o tome da su viši realiteti vrlo različiti od onoga što smo mislili da jesu. I ne samo to, svatko od nas ima neki dio sebe koji se produžuje u više oblasti, uključujući 6.denzitet. A u sljedećem izvatku čitaoci će moći steći uvid u to koliko nam je krajnje teško bilo ostaviti po strani naše linearno razmišljanje, i zahvatiti ono što su Kasiopejci bili govorili.

P: Ima li drugih dijelova nas u svim realitetima, čineći druge stvari u ovome trenutku?
O: Da.
P: I kako će utjecati granica križanja realiteta na to?
O: Stopit će se (ujediniti, spojiti).
P: Da li trebamo proširenu hipnozu da iznesemo te aspekte nas samih i da se nosimo s njima pomalo?
O: Desit će se nenamjerno. Bit će kao termonuklearna eksplozija. Poruka slijedi: Vidite uzorak. Orion, Plejade, Arcturija, Kasiopeja; provjerite udaljenost od Zemlje; napredujući lokator za val kombiniran s Zemaljskom referencom prostora/vremena. Za vas da shvatite. Križanje referenci kanalizira poruke, oslikava datume i lokaciju. Mi smo tamo gdje jesno.
P: Što mislite, vi ste tamo gdje jeste?
O: Usporedite reference vremena i udaljenosti.
P: Koju knjigu trebamo da bi usporedili reference?
O: Bilo koju zvjezdanu mapu i Marciniak, Arcturians Kanal, Orion literatura i nas. Mi govorimo sa "vrška" vala, sad, gdje smo mi?
P: Da li je to zagonetka?
O: Gdje smo, a ne odakle.
P: Vi govorite sa vrha vala? Da li vi jašete val?
O: Da.
P: Rekli ste u drugoj sesiji da ste bili 6000 milja...
O: Prozor transmisije.
P: Mi se definitivno nadamo da ćete napraviti sve od tog jasno i čisto...
O: To jest.
P: Pa, možete li nam pomoći kao jadnim bićima sa 2 zavojnice DNA da to razumijemo?
O: Koliko je udaljena Kasiopeja?
P: Da li trebamo točnu udaljenost?
O: Generalno je u redu.
P: Dakle, ako samo nađemo prosječne udaljenosti... i da li svaka od tih zvjezdanih uzoraka predstavlja glavno područje vala?
O: Svaki predstavlja lokator u vremenu/prostoru. Vi možete prosuditi brzinu i ETA ( estimated time of arrival = procjenjeno vrijeme dolaska ) pomoću križanja referenci udaljenosti sa dobivenim datumima i ovim porukama od nas.

Ovdje trebamo zastati i primijetiti da ovo „NAS“ znači 6.denzitet, a nikakvu specifičnu grupu, iako je predloženi koncept onaj o konstantnom cikličkom 'trošenju' {rasapu}, i da bismo iz ove konverzacije trebali shvatiti nešto vrlo suptilno.

P: Shvatila sam! Mislili ste da ste VI Arkturijci, Pledijci, i sad ste "Kasiopejci" jer ste "tamo gdje jeste"! I vi jašete val. Da li je taj val ravna crta koja povezuje sve te konstelacije?
O: Kružna ili ciklička ruta (put).
P: Dakle, ona je poput spirale?
O: Da.
P: Dakle, mi zbilja trebamo otvoriti mapu da ga možemo nacrtati?
O: Da.
P: Kad govorimo sa Oriona, mi smo "Orionci". Kad iz Plejada, mi smo "Pledijci", itd.
P: Dakle, sve te kanalizirane knjige koje ste spomenuli, dolaze od istog, jednostavnog izvora, kroz različite kanale, kojima se oni mogu spojiti radi njihovih različitih pozicija u prostoru/vremenu i nivoa pripreme kanala, točno?
O: Blizu. Mi smo vam dali lokator valnog vrha. Mi smo oni od kuda govorimo. Razumijete?
P: Vi ste vrh vala?
O: Mi smo Marciniakini Pledijci. Mi smo gdje smo.
P: Dakle, vi niste zbilja Kasiopejci iz konstelacije Kasiopeja?
O: Mi smo Privremeni Putnici.

I u ovome izgleda leže sve poteškoće koje nastaju u mislima većine čitatelja. Kasiopejci su pokušali izraziti jedinstvo ne samo 6.denziteta, nego svih denziteta, te progresivnog i cikličkog 'trošenja' kreacije, realnosti, napredovanja, i „točaka fokusa“ koje postepeno rastu veće i postaju uključive kako „vrijeme“ napreduje. Njihova namjera, kada se sve uzme u obzir, nikada nije bila da sugeriraju da su ONI „diktirali“ Pledijski materijal Barbari Marciniak, nego da nam daju naznake za ujedinjenu prirodu 6. denziteta koji je, iako „ujedinjen“, još uvijek ciklički i sa različitim fokusima. Značenje bi bilo isto kao i da sam ja rekla da smo Barbara i ja jedno. U smislu univerzalnog Jedinstva, ovo je duboka istina. No pri ovom iskustvenom nivou postoji Mnoštvo i različiti fokus obzirom na perspektivu. Štoviše, oni nam govore da mi percipiramo da smo strukture u prostoru određujući fokalne točke beskrajno cikličkog i 'trošećeg' {rasapnog} Vala Kreacije. Da Primarni Kreator ima mnoge dijelove i vidove i da je cijeli Kozmos Tijelo Boga.

Imajte ovo na umu:

Kasiopejci: Sve što postoji su lekcije. Ovo je jedna beskrajna škola. Nema drugog razloga da išta postoji. Čak i neživa tvar uči da je sve jedna „iluzija“. Svaka individua posjeduje svu kreaciju u svojem umu. Sada kontemplirajte na trenutak. Svaka je duša svemoguća i može stvoriti ili uništiti svo postojanje, samo kada bi znala kako. Vi i mi i svi ostali su međusobno povezani preko našeg zajedničkog sadržaja svega što postoji. Vi možete kreirati alternativne univerzume ako želite i boraviti u njima. Vi ste svi duplikat univerzuma u kojem boravite. Vaš um prezentira sve što postoji. "Zabavno" je vidjeti koliko možete postići.

P: Za koga je zabavno da vidi koliko mi možemo pristupiti u našem napretku?
O: Za sve. Izazovi su zabavni. Što mislite, gdje je granica vašeg uma?
P: Gdje?
O: Mi smo pitali vas.
P: Pa, nagađam da nema granice.
O: Ako nema granice, tada što je razlika među vašeg uma i svega ostalog?
P: Pa, mislim da nema razlike ako je sve ultimativno jedno.
O: Točno. I kada među dvjema stvarima, a svaka nema apsolutno nikakvih ograničenja, one su točno iste stvari.

Poanta je istaknuta na još jedan način:

P: Da li govorimo o bogu kreatoru kao što su rekli Pledijci?
O: Ne Pledijci. Primarni Kreator.
P: Koja je razlika između Primarnog Kreatora i "Boga"?
O: Nema je. Sve dok postojite, vi ste od Primarnog Kreatora.

U sljedećem dijelu, u vrijeme govora MUFON grupi, Terry se još uvijek, poput većine nas, borio sa linearnim konceptom koji jednostavno nije mogao zahvatiti ono što su Kasiopejci pokušavali prenijeti:

P: Budući da vi jašete taj val, da bi komunicirali, a budući da je val ono što koristite da bi se fokusirali za ovaj kontakt, i vi ste to učinili, tko god mogli biti i na kojoj god točki val bio, dali ste Barbari Marciniak informacije pod imenom Pledijci. Vi ste nam to rekli. Da li ste rekli drugim ljudima, kao npr. Barbari Marciniak, da vi kontaktirate druge ljude?
O: Ne.
P: Dakle, Barbara možda ne zna da su ti kontakti isti, samo pod drugim imenom?
O: Ne.
P: Da li je zato što ona nije pitala?
O: Progresivne informacije. Također, sistem je kao mozaik.
P: Da li to znači da razni ljudi dobivaju različite dijelove mozaika?
O: Da.
P: Jeste li iz iste grupe kao i Pledijci?
O: Isto. Kada smo kod Plejada, onda smo Pledijci, kada smo kod Kasiopeje, onda smo Kasiopejci. Svjetlosna bića.
P: Kakva ste vi vrsta izvora?
O: 6.denzitet.

I, kao što svi znamo, mozaik se sastoji od mnoštva malih kockica, koje jedino kada su zajedno oblikuju cijelu sliku.

Svjetlost i tama ujedinjuju sve denzitete.

P: Da li su Orionci 6. denziteta znani kao Privremeni Putnici?
O: Da.
P: Dakle, imamo Privremene Putnike koji su OPD, isto kao i koji su OPS?
O: PP (Privremeni Putnik) je "wanderer". (lutalica)
P: I što je wanderer?
O: PP.
P: Pa, ideja o Wanderersima, prema Ra materijalu, jest ta da su bića 4. ili 5. denziteta koja su izabrala da se vrate natrag u 3. denzitet da bi nam pomogla. Da li bi to bila ista vrsta Wanderera?
O: 5. ili 6. denziteta.
P: Dakle, postoje OPS i OPD na 6.denzitetu koji balansiraju? I samo su tamo, samo postoje?
O: Refleksija radi balansa.
P: Da li su Orionci 6. denziteta, također znani kao Privremeni Putnici, isti Privremeni Putnici kao i oni za koje ste rekli da su nas genetski napravili, ili nas stavili ovdje?
O: Blizu. Oni su "Jahači" vala.
P: Da li su te grupe, koje jašu val, da li je jahanje vala dio definicije tih Privremenih Putnika?
O: Da.
P: Da li oni vole jahati taj val?
O: Da li je vama "zabavno" živjeti na Zemlji?
P: Pa, uveliko volim živjeti na Zemlji, ali ne volim bol i patnju, i ne volim ljudsku nečovječnost prema samom sebi i ne volim vidjeti da drugi ljudi pate.
O: Da li živite na Zemlji iz zabave?
P: Željela bi živjeti na Zemlji iz zabave ali nisam se tako skoro puno nasmijala odkad sam tu ovaj put. Htjela bih imati život na planeti u kojem su stvari ugodne...
O: Pogrešno si shvatila.
P: Vidim što hoćete reći. Tamo oni žive jer - tamo žive.
O: Da.

Nadam se da u ovoj točki čitaoc ima jasniju ideju o toj stvari. Kada uzmemo u obzir velike razlike u razumijevanju koje vladaju između nas i naših malih kompanjona iz životinjskog carstva, možda ćemo shvatiti koliko je teško zahvatiti koncepte iz oblasti svjesnosti i razumijevanja viših od naše. Na kraju, uopće si ne činimo uslugu kada takve koncepte pokušavamo ugurati u linearne konstrukcije, koje, sjetimo se, nama pomažu da funkcioniramo u 3.denzitetu, i osmišljene su za 3.denzitet; no, kako počinjemo biti spremni da se preselimo, počinjemo se takvih konstrukcija rješavati.

A ponekad je to prava borba. Ali to je dio neophodne borbe za proširenjem i otvaranjem uma, i da se postane slobodan od svig ograničenja subjektivnosti i željnog razmišljanja. To je prikazano u sljedećem izvatku:

P: Sad, možete li nam reći malo o onome što zovu "Fotonski pojas"?
O: Ključ ostaje jedna od interpretacija. Poruke su prave; interpretacije su varijabilne u svojoj točnosti. Dakle, kad netko priča o "fotonskom pojasu", trebao bi zbilja razmišljati o konceptu kad mu daje ime.
P: Dakle, mislili ste, da razne osobe vide nešto i samo to opisuju unutar granica svojeg znanja?
O: Na nekom nivou, da.
[ ... ]
P: Da li su Lizzard bića agenti za neku drugu grupu?
O: Pa to je jednostavnije pitanje. Ali, tu ima nivoa autoriteta u 4. denzitetu OPS okoline. I oni su određeni prema intelektualnom i fizičkom moći, kao i uvijek, u OPS-u. "Piramidalni" kako bi vi to zvali. Dakle, možemo reći da su na dnu oni koji zovete Siva bića, u sredini su oni koje zovete Lizzard bića, a iznad su drugi s kojima baš i niste upoznati.
P: Tko su oni?
O: Najčešće znani kao, naravno, OPS Orionci.
P: Kako oni izgledaju?
O: Oni su, u stvari, humanoidne strukture, liče na velika ljudska bića.
P: I mi ih ne viđamo tako često?
O: Pa naravno da dosad već znate, da oni koji su najčešće viđeni na nivou 3. denziteta, da su Siva bića. Svi ostali su manje često viđeni.
[ ... ]
P: Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bićima trenutno?
O: Pa sad! Prvo, važno vam je znati koristiti naziv: Vanzemaljac, što je naravno, jedan od najčešće točnih izraza korištenih na vašem nivou, ali to NIJE Vanzemaljac u odnosu Zemlje ( Extra-Terrestrial, prim. prev. ). I oni na površini vaše Zemaljske okoline koji se smatraju superiornom vrstom, ili sami u svemiru, ili jedinim u svemiru, su ekstremno smješni. To je poput toga da mikrob na zrnu pjeska gleda na sebe kao na jedinu životnu formu na plaži. Zar ne? Sad, kad pitate ima li bića u okolici Siriusa, to bi bilo nešto poput tog istog mikroba, lociranog na zrnu pjeska na plaži, koja je naravno, samo jedna od plaža lociranih na površini Zemlje, i poslije svega, pitanje ima li u stvari nekog života lociranog u blizini ove školjke.... Sad da odgovorimo na vaše pitanje: "Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz područja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bićima trenutno?". To je teško za odgovoriti jer neznamo kako definirati "područje Siriusa". Ali ako mislite unutar svjetlosne godine ili toliko otprilike od Siriusa, kao što vi mjerite udaljenosti, onda mi možemo reći da nema takvih bića u tom području koja su 3. denziteta. Ali to ostavlja otvorenim od 4. do 6. denziteta. Dakle, vidite, kao što već znate, ali mi želimo to učvrstiti, tu ima toliko toga za sagledati da je smješno kad ti oko vas spominju izvjesna područja ili zvjezdane sisteme i tvrde da su ta i ta bića od tamo i tamo, ili bilo kuda, i da je njihov cilj taj i taj, ili neki drugi. Jer da vi znate PRAVU prirodu univezuma, SVE od univerzuma, sve od mogućih realiteta, vi bi također i znali to da su bilo koja, i sve stvari - moguće, i da u stvari POSTOJE! NE ZABORAVITE to.
P: Dakle, drugim rječima, ti ljudi su u pravu?
O: Svi od tih ljudi su u pravu i svi od tih ljudi su u krivu. Jer je glupo uprijeti u neki sektor na nebu, i pripisati neko područje kao "dom" ovih ili onih.
P: Ali što ako je to, stvarno, slučaj? Orionci žive u nekom zvjezdanom sistemu u Orionu, točno?
O: A i vi.
P: Pa, mi ne živimo tamo sada!
O: To nije bit. Ako ste ovdje ostali u vašem 3. denzitetu i vidite vašu zvijezdu, koju znate kao Sunce, iz druge točke u galaksiji, ono bi se pojavilo kao dio Orionskog sistema. Zar nebi?
P: Vjerojatno.
O: Pa, sad možda počinjete razumijeti o čemu mi pričamo??? Na nečijem nivou i u nečijem smislu.
P: Pa kako su ta bića došla ovamo i prešla toliko prostrana područja u svemiru?
O: Kao što smo vam rekli, tu su 7 nivoa denziteta koja uključuju, između ostalih stvari, ne samo stanje bića kao fizičko, spiritualno i eterično i materijalno, već također, važnije, stanje svijesti. Vidite, stanje svijesti je ključni element svim egzistencijama u kreaciji. Vi ste nesumnjivo zapamtili da smo vam rekli da je to sve, poslije svega, velika iluzija, zar ne? Dakle, zato ako je to sve velika iluzija, što je važnije, fizička struktura ili stanje svijesti???
P: Stanje svijesti?
O: Upravo tako. Sad, kad idemo mjernim sistemom, koji je naravno, bio lijepo formuliran da bi ga vi mogli razumijeti, stupnjevima denziteta od 1 do 7, ključni koncept, naravno, stanje je svijesti. Svi putevi kroz njih. Dakle, jednom kad se uzdignete do višeg stupnja svijesti, takve stvari kao što je fizička limitacija, ispari. I kad to ispari, prostrane distance, kao što ih vi opažate, postanu neegzistirajuće. Dakle, samo to što niste u mogućnosti vidjeti i razumijeti nema nikakve veze s time što je moguće ili nije. Osim unutar vašeg vlastitog nivoa denziteta. I to je ono što skoro nitko na vašem trenutnom nivou denziteta nije u mogućnosti to razumijeti. Ako vi to možete razumijeti i prenijeti im, vi ćete omogućiti najveću pomoć koju je vaša vrsta ikad vidjela. Razmislite o tome trenutak. Neka se to procjedi u vašu svijest. Analizirajte ju. Razdjelite ju. Pogledajte to sve pažljivo i onda ponovno sastavite zajedno opet.
P: Što je to što ograničava našu svijest?
O: Vaša okolina. I to je okolina koju ste izabrali. Pomoću vašeg nivoa u progresu. I to je ono što ograničava sve. Kao što idete prema višim nivoima denziteta, ograničenja se miču.
P: Što kreira ovu okolinu ograničenja?
O: To je velika iluzija koja je tu iz razloga učenja.
P: I tko je postavio tu iluziju na mjesto?
O: Kreator koji je također Kreiran. Što ste također i vi i mi svi skupa. Kao što smo vam rekli, mi smo vi i obratno. I tako je i sve ostalo.
P: Da li je ključ da je to sve iluzija?
O: U osnovi, da. Kao što smo vam rekli prije, ako ćete biti strpljivi samo na trenutak, univerzum je samo škola. I škola je tu da bi svi učili. Zato i sve postoji. Tu nema drugog razloga. Sad, ako samo vi razumijete istinsku dubinu te tvrdnje, vi ćete početi gledati i doživljavati za vas, sve nivoe denziteta koji su mogući za doživjeti i iskusiti, sve dimenzije koje ste u mogućnosti doživjeti, svu svijest. Kad individua razumije tu tvrdnju u njenoj najvećoj mogućoj dubini, ta individua postaje prosvjetljena. I naravno da ste čuli za to. I u jednom momentu, koji traje vječno, ta individua zna apsolutno sve što je tu za saznati.
P: Dakle, vi kažete da je put k prosvjećivanju znanje, a ne ljubav?
O: To je točno.
P: Da li je također istina da emocije mogu biti korištene da odvedu u krivo, da se izokrenu i generiraju isključivo tjelesno i lažno programiraju?
O: Emocije koje ograničavaju su smetnja za progres. Emocije su također neophodne da bi napravili progres u 3. denzitetu. One su prirodne. Kad počnete odstranjivati ograničavajuće emocije bazirane na pretpostavkama od emocija koje otvaraju nekog prema neograničenim mogućnostima, to znači da se pripremate za idući denzitet.
P: Što je s ljubavlju?
O: Što s njom?
P: Imamo mnoga učenja koja šire da je ljubav ključ, odgovor. Ona kažu da je prosvjetljenje i znanje i da sve ne može biti postignuto kroz ljubav.
O: Problem nije izraz "ljubav", već je problem interpretacija izraza. Oni na 3. denzitetu imaju tendenciju da strašno zbunjuju stvari. Poslije svega, oni zbune mnoge stvari kao što je ljubav. Kad stvarna definicija ljubavi kao što je vi znate, nije korektna. To nije neophodno osjećaj koji bi netko mogao također interpretirati kao emociju, već je to, kao što smo vam prije već rekli, bit svjetla koja je znanje je ljubav, i to je bilo iskrivljeno kad je bilo rečeno da ljubav vodi u prosvjetljenje. Ljubav je Svjetlost je Znanje. Ljubav nema smisla kad se koriste uobičajene definicije u vašoj okolini. Da bi voljeli, vi morate znati. I da bi znali, morate imati svjetlo. I da bi imali svjetlo, morate voljeti. I imati znanje znači voljeti.

 

Izvor: http://4dlog.blogspot.com/2009/04/putnici-prolaznici.html