Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 32


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 32
27.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Želeli bismo da nastavimo sa materijalom od prekjuče. Tema je bila na koji način seksualni pol deluje kao katalizator u evoluciji i kako se na najbolji način može iskoristiti taj katalizator. Želeo bih da popunim nekoliko praznina u tom materijalu koje možda u ovom trenutku nismo dobro razumeli. Možete li mi reći razliku između aktivacije narandžastog i žutog zraka? Hteo bih da pređem sve centre, od crvenog do violetnog. Pokrili smo crveni zrak, tako da bih želeo da vas pitam koja je razlika između aktivacije žutog i narandžastog zraka?

Ra: Ja sam Ra. Narandžasti zrak je uticaj ili vibracioni obrazac unutar koga celina uma/tela/duha izražava svoju moć na individualnoj bazi. Ta moć nad pojedincima se može posmatrati kao narandžasti zrak. Taj zrak je veoma intenzivan među vašim ljudima na individualnoj bazi. U tom zraku možete videti tretiranje drugih–sebe kao ne-entiteta, robova ili svojine, ne dopuštajući drugima-sebi nikakav status.

Žuti zrak je fokus i veoma snažan zrak i tiče se odnosa entiteta prema, da tako kažemo, grupama, društvima ili velikom broju celina tela/uma/duha. Vibracija narandžastog – ispravljamo se – žutog zraka je u samom srcu ratobornih akcija u kojima jedna grupa entiteta oseća potrebu i pravo da dominira drugim grupama entiteta, pokoravajući njihovu volju volji gospodara. Negativan put, kako biste vi to nazvali, koristi kombinaciju žutih zraka i narandžastih zraka u svojim obrascima polarizacije. Ovi zraci će, ako se koriste uz posvećenost, omogućiti kontakt sa inteligentnom beskonačnošću. Uobičajena priroda seksualne interakcije, ako je čovek žut ili narandžast u svom primarnom vibracionom obrascu, predstavlja jednu od blokada i zatim neutaživu glad usled te blokade. Kada postoje dva sopstva, koja vibriraju u toj oblasti, nastaje potencijal za polarizaciju, pri čemu će jedan entitet iskusiti zadovoljstvo ponižavanja, pokoravanja ili ropstva, drugi zadovoljstvo gospodarenja i kontrole nad drugim entitetom. Na taj način se javlja transfer seksualne energije negativnog polariteta.

Ispitivač: U materijalu koji ste nam preneli 17. februara ste izjavili: „U trećem zraku postoje dve mogućnosti. Kao prvo, ako oboje vibriraju u trećem zraku doći će do uzajamnog ojačavanja prenosa energije.“ Koje je boje treći zrak u ovom materijalu.

Ra: Ja sam Ra. Zrak o kojem smo često govorili u tom materijalu bi trebalo da bude  odgovarajuća zelena zraka ili četvrta zraka.

Ispitivač: Dakle, treba da promenim treću u četvrtu ili zelenu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Molimo, nastavite sa uočavanjem grešaka u vezi sa brojevima, kao što ih vi zovete, jer nam je taj koncept stran i mi ga moramo prevesti. To je jedna od slabosti ovog kontakta do koje dolazi usled razlika između našeg i vašeg puta. Veoma cenimo vašu pomoć.

Ispitivač: Hvala vam. Verujem da smo dovoljno pokrili zeleni zrak, tako da ću je sada preskočiti i preći na plavi. Možete li mi reći razlike koje se javljaju između zelenog i plavog zraka sa akcentom na plavom zraku?

Ra: Ja sam Ra. Sa prenosom energije zelenog zraka dolazi do velike prekretnice u seksualnosti, kao i u svakom drugom obliku iskustva. Zeleni zrak može biti usmeren ka spolja, kada entitet radije daje nego što prima. Prvo davanje iznad zelenog zraka je davanje prihvatanja ili sloboda, pružajući tako primaocu energetskog prenosa plavog zraka mogućnost za osećaj prihvaćenosti, oslobađajući time drugog – sebe da se izrazi pred davaocem tog zraka. Treba primetiti da, kada dve celine uma/tela/duha dosegnu energetski prenos zelenog zraka, naredni zraci se mogu dostići, a da entiteti ne moraju da napreduju ravnomerno. Tako entitet koji vibrira u plavom zraku ili entitet koji vibrira u indigo zraku mogu deliti tu energiju i sa drugim-sobom zelenog zraka, delujući tako kao katalizator za nastavak učenja/podučavanja drugog-sebe. Dok drugi-sebi ne dosegne zeleni zrak, takav prenos energije kroz zrake nije moguć.

Ispitivač: Koja je razlika između prenosa indigo i violetnog zraka?

Ra: Ja sam Ra. Indigo zrak je zrak, možemo reći, budnosti ili svesnosti samog kreatora kao sebe; tako da oni, čija je vibracija indigo zraka aktivirana, mogu ponuditi prenos energije od Kreatora ka Kreatoru. To je početak sakramentne prirode onoga što nazivate biseksualnim reproduktivni činom. To je jedinstvo koje se oslanja na sveukupnost, celovitost, jedinstvo koje se nudi drugome – sebi.

Ispitivač: Koja je razlika između violetne zrake i drugih?

Ra: Ja sam Ra. Violetni zrak, baš kao i crveni zrak, je konstantan u seksualnom iskustvu. To iskustvo može biti iskrivljeno ili potpuno ignorisano ili neshvaćeno od strane drugog – sebe. U svakom slučaju, violetni zrak, koji predstavlja zbir i supstancu celine uma/tela/duha okružuje i informiše bilo koju aktivnost celine uma/tela/duha.

Ispitivač: Da li se ovaj prenos energije javlja i u petom, šestom i u sedmom denzitetu – svih zraka?

Ra: Ja sam Ra. Zraci, kao što ih vi razumete imaju tako različito značenje u svakom sledećom denzitetu i u svakom sledećem, da ćemo morati da odgovorimo negativno na vaše pitanje. Transfer energije se odvija samo na četvrtom, petom i šestom denzitetu. To su još uvek, kako biste ih vi nazvali, polarizovane prirode. Međutim, zahvaljujući sposobnosti svakog od ovih denziteta da vide harmoniju između pojedinaca, ti su entiteti izabrali one supružnike koji su harmonični i to im dozvoljava nepromenjen prenos energije i propagiranje telesnog kompleksa koji svaki denzitet koristi. Proces je različit u petom i šestom denzitetu kao što možete razumeti. Međutim, to je u ovom slučaju još uvek bazirano na polarnosti. U sedmom denzitetu ne postoje takve određene razmene energije kao što je nepotrebno recikliranje telesnog kompleksa.
Ispitivač: Pretpostavljam da na Zemlji danas i da smo u prošlosti imali Putnike sa četvrtog, petog i šestog denziteta. Kada uđu u inkarnaciju u fizičkom obliku kao Putnici, koja vrsta polarizacije ih privlači s obzirom na različite zrake?

Ra: Ja sam Ra. Verujem da sam shvatio srž vašeg pitanja. Molim vas, postavite dalja pitanja ako ovaj odgovor nije dovoljan. Putnici sa četvrtog denziteta, kojih ovde nema mnogo, će težiti da izaberu one entitete za koje se čini da su puni ljubavi ili da trebaju ljubav. Postoji velika mogućnost/verovatnoća da će entitet načiniti greške u proceni zbog saosećanja (empatije) sa kojim se posmatraju drugi-sebe.

Putnici sa petog denziteta su enormno privučeni stimulansom različitih zraka drugih – sebe i na svoj sopstveni način nude sebe kada uoče potrebu. Ovi entiteti verovatno neće biti privučeni, da tako kažemo, običajem vaših ljudi koji zovete brakom i verovatno će osetiti odbojnost prema donošenju dece na svet i njihovom podizanju usled svesti o neadekvatnosti planetarnih vibracija u odnosu na harmonične vibracije denziteta svetlosti.

Šesti denzitet, čiji biste smisao prenošenja/oplodnje mogli povezati sa onim što nazivate fuzijom, će se u velikom stepenu uzdržavati od biseksualnog reproduktivnog programiranja telesnog kompleksa i umesto toga tražiti one sa kojima je prenos seksualne energije potpuna fuzija koliko je to god moguće u trećem denzitetu.

Ispitivač: Možeti li dodatno objasniti šta podrazumevate pod „potpunom fuzijom“?

Ra: Ja sam Ra. Čitava ova kreacija počinje od jednog Kreatora. Ta podela/svođenje seksualne aktivnosti na telesni kompleks je neprirodna. Sve stvari se posmatraju kao jednake u seksualnom pogledu, u umu, u telu i u duhu; sve što je deo pola entiteta. Seksualna fuzija se može posmatrati sa ili bez onoga što vi zovete seksualnom interakcijom, kao potpuno stapanje uma, tela i duha u ono što se oseća kao stalni orgazam, da tako kažemo, radost i uživanje/ jednih u postojanju drugih.  

Ispitivač: Da li mnogi Putnici sa tih denziteta imaju ozbiljne probleme u inkarnaciji u traćem denzitetu zbog ovih različitih orijentacija?

Ra: Ja sam Ra. Mogućnost/verovatnoća za ovakve probleme, kako ih vi nazovete, je za šesto – denzitetsku inkarnaciju na treći denzitet veoma velika. To nije neophodno problem ako hoćete da ga tako nazovete. To zavisi od jedinstvene orijentacije svake celine uma/tela/duha koji se suočava sa ovom situacijom ili je postavljena u vibratorne obrasce.

Ispitivač: Možete li mi dati ideju kako različite boje ... teško je formulisati pitanje. Imam problema da nađem odgovarajuće reči. Ono do čega pokušavam da dođem je kako različite boje nastaju kao funkcija za različita izražavanja svesti? Ne znam da li je ovo pitanje dovoljno.

Ra: Ja sam Ra. Pitanje je dovoljno jasno da bismo pokušali da objasnimo materijal koji, kako ste uočili, nije lako shvatljiv za intelektualni um. Priroda vibracija je takva da se može reći da poseduje matematičku tačnost ili se sastoji od uzanih stepenika. Može se uzeti da ti stepeni imaju granice. Unutar svake granice postoji beskonačna gradacija vibracije ili boje. Međutim, kada se jedna približi granici, mora se učiniti napor da bi se prešla ta granica. Te boje su jednostavan način da se izraze granice delova vašeg denziteta. Postoji takođe vremensko/prostorna analogija koja se može posmatrati kao sama boja u modifikovanom aspektu.

Ispitivač: Hvala vam. Da li je za entitet u trećem denzitetu moguće da fizički pređe čitavu skalu boja ili je entitet utemeljen u jednoj od boja?

Ra: Ja sam Ra. To će biti poslednje puno pitanje za ovu seansu. Molim vas, ponovite pitanje radi veće jasnoće.

Ispitivač: Mislio sam da li je za osobu koja je primarno aktivirana u zelenom zraku moguće da u manjem ili većem obimu varira na obe strane zelenog zraka u pogledu energetske aktivacije ili je to primarno zeleni zrak?

Ra: Ja sam Ra. Razumemo novitete materijala koji tražite. Bilo je nejasno, jer smo smatrali da smo pokrili ovaj materijal. Deo koji smo pokrili je ovaj: Zeleni zrak aktivacije je uvek podložan posedovanju od strane žutog ili narandžastog zraka, bivajući većinom u žutom zraku koji često prelazi u narandžasti. Strah od posedovanja, želja za posedovanjem, strah da se bude posedovan, želja da se bude posedovan: to su distorzije koja će izazvati deaktivaciju energetskog prenosa zelenog zraka.

Novi materijal je ovo: Jednom kada se dostigne zeleni zrak, sposobnost entiteta da stupi u plavi zrak nastupa trenutno i samo se očekuje napor pojedinca. Indigo zrak se otvara samo putem promišljene discipline i prakse koja je uglavnom povezana sa prihvatanjem samog sebe, ne samo kao polarizovanog i balansiranog sopstva već kao Kreatora, kao entitet beskonačne vrednosti. To će početi da aktivira indigo zrak.

Ispitivač: Hvala vam.

Ra: Ja sam Ra. Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zatvorimo?

Ispitivač: Mislim da bi sve što bih pitao bilo predugo. Tako da bih samo postavio pitanje da li postoji nešto što možemo učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Mi smo oprezni ne samo prema instrumentu nego prema svemu što utiče da vitalna energija bude dovoljna da instrument ne bude iscrpljen i da podignemo nivo kontakta. Vi ste veoma savesni, moji prijatelj. Mi ćemo biti sa vama. Ostavljam vas sada u ljubavi i svetlosti jednog beskonačnog Kreatora. Idite onda, ujedinjeni u moći i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.