Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 21


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 21
10.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Imam nekoliko pitanja, koja ne bih voleo da zaboravim u ovom trenutku, zato ću prvo njih postaviti.

Prvo pitanje glasi: Ako instrument bude čitao već primljeni materijal, da li će to imati bilo kakvog uticaja na budući sadržaj ove knjige.

Ra: Ja sam Ra. Buduća – kako vi merite vreme/prostor – komunikacija, koju pružamo preko ovog instrumenta, nije ni na koji način povezana sa celinom uma instrumenta. To je tako iz dva razloga: prvo, zbog istinske voljne posvećenosti instrumenta službi beskonačnom Kreatoru; drugo, distorzija/razumevanje naše socijalno-memorijske grupe, da je najdelotvorniji način da prenesemo materijal uz što je moguće manju distorziju, uz neophodnost da se koriste glasovno-vibracioni kompleksi, taj da udaljimo svesni kompleks uma iz celine uma/tela/duha, tako da možemo komunicirati bez obzira na orijentaciju instrumenta.

Ispitivač: Da li koristite rečnik instrumenta ili svoj sopstveni rečnik da biste komunicirali sa nama?

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo rečnik jezika koji vi poznajete. To nije rečnik instrumenta. Međutim, ova određena celina uma/tela/duha podržava upotrebu dovoljnog broja glasovno-vibracionih kompleksa, tako da distinkcija najčešće nema nikakvog značaja.

Ispitivač: Tako, znamo da je na početku tog perioda od 75.000 godina bio uspostavljen pun karantin. Pretpostavljam da su onda Čuvari bili svesni kršenja slobodne volje do koga bi moglo doći, ukoliko ne bi postavili karantin i zbog toga su to i učinili. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično netačno. Netačnost se sastoji u sledećem: oni entiteti, čija su se treće-denzitetska iskustva na vašoj Crvenoj planeti prevremeno okončala, su bili genetski izmenjeni tokom transfera na ovaj treći denzitet. Iako je to učinjeno u želji da se pomogne, to se smatralo kršenjem slobodne volje. Svetlosni karantin, koji su Čuvari, ili baštovani, kako ih još možete nazvati, već postavili, je bio pojačan.

Ispitivač: Kada je pre 75.000 godina započeo ciklus, životni vek je iznosio otprilike devet stotina godina. Kako se odvijao proces i raspored, da tako kažem, reinkarnacije u to vreme i kako je vreme između dve inkarnacije na trećem denzitetu uticalo na rast celine uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje je kompleksnije nego inače. Počećemo. Putanja inkarnacije nove treće-denzitetske celine uma/tela/duha počinje u mraku koji možete shvatiti kao san i zaborav. Ovo je jedini plan zaborava. Za treće-denzitetsko biće je neophodno da zaboravi, kako bi mehanizam konfuzije ili slobodne volje mogao da deluje na novo individualizovani svesni kompleks.

Novi entitet je u svoj svojoj nevinosti orijentisan prema animalnom ponašanju, koristeći druge-sebe samo kao produžetke sebe za očuvanje sve-sopstva. Entitet postepeno postaje svestan da poseduje potrebe koje nisu animalne; to znači da nisu neophodne za opstanak. Te potrebe uključuju: potrebu za društvom, potrebu za smehom, potrebu za lepotom, potrebu da sazna o Univerzumu. To su početne potrebe.

Kako se inkarnacije akumuliraju, otkrivaju se i druge potrebe: potreba da se trguje, potreba da se voli, potreba da se bude voljen, potreba da se animalno ponašanje unapredi do univerzalnije perspektive.

Tokom prve polovine treće-denzitetskog ciklusa inkarnacije su automatske i javljaju se brzo posle obustave energetskog kompleksa u fizičkom vozilu. Postoji mala potreba za kritičkim osvrtom ili za lečenjem iskustava iz prethodne inkarnacije. Kada energetski centri počnu da se aktiviraju u većem stepenu, više iskustvenih sadržaja je povezano sa lekcijama ljubavi.

Na taj se način vreme, kako vi to razumete, između inkarnacija produžava, da bi se mogla posvetiti potrebna pažnja kritičkom osvrtu i lečenju iskustava iz prethodne inkarancije. U jednom trenutku tokom trećeg denziteta aktivira se energetski centar zelenog spektra i od tog trenutka inkarnacije prestaju da budu automatske.

Ispitivač: Kada inkarnacija prestane da bude automatska pretpostavljam da entitet može da odluči gde je potrebno da se inkarnira da bi podržao svoje sopstveno učenje. Da li on bira i svoje roditelje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: U ovom trenutku našeg ciklusa, blizu kraja, koliki procenat entiteta pravi sopstvene izbore?

Ra: Ja sam Ra. Približno pedeset četiri procenta.


Ispitivač: Hvala vam. Da li je tokom prvog ciklusa od 25.000 godina postojao neki industrijski razvoj ili neke mašine?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko koristimo termin „mašina“ na način kako ga vi razumete, odgovor je ne. Međutim, postojali su različiti alati od drveta i kamena koji su se koristili da bi se došlo do hrane i kao odbrana od agresije.

Ispitivač: Da li se na kraju tog prvog ciklusa od 25.000 godina odigrala neka brza fizička promena, slična onoj koja se javlja na kraju ciklusa od 75.000, ili je to samo vremenski indeks za označavanje perioda žetve?

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo promena, izuzev onih u skladu sa inteligentnom energijom, što biste mogli nazvati fizičkom evolucijom; ona je prilagođavala fizičke celine njihovom okruženju i uticala je na boju kože u zavisnosti od oblasti u kojoj su entiteti živeli na sferi; postepeni rast ljudi zahvaljujući poboljšanoj ishrani.

Ispitivač: Na kraju ciklusa od 25.000 godina pretpostavljam da su Čuvari otkrili da neće biti žetve niti pozitivnih, niti negativnih entiteta. Recite mi šta se onda desilo? Koje su aktivnosti bile preduzete?

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo nikakvih aktivnosti, osim što je postojala budnost za slučaj da entiteti sa ovog denziteta potraže pomoć i razumevanje. Konfederacija je zainteresovana za očuvanje uslova koji doprinose učenju. To se uglavnom odnosi na prvu distorziju slobodne volje.

Ispitivač: Onda baštovani Konfederacije ne čini ništa dok neke biljke u njihovoj bašti ne zatraže pomoć?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kada se dogodio prvi poziv i kako se to dogodilo?

Ra: Ja sam Ra. Prvi poziv je bio pre otprilike 46.000 vaših godina. Poziv je došao od entiteta sa Maldeka. Ti entiteti su bili svesni svoje potrebe za pročišćenjem zbog posledica svojih aktivnosti i bili su zbunjeni svojim inkarnisanim stanjem, kao i okolnostima svoje inkarnacije; nesvesno budni, svesno potpuno zbunjeni. To je stvorilo poziv. Konfederacija je poslala ljubav i svetlost tim entitetima.

Ispitivač: Kako je Konfederacija poslala svetlost i ljubav? Kako su oni to uradili?

Ra: Ja sam Ra. Unutar Konfederacije postoje planetarni entiteti, koji ne čine ništa drugo osim što sa svojih planetarnih sfera šalju ljubav i svetlost u vidu čistih tokova onima koji zovu. To nisu konceptualna razmišljanja, već čista i nepodeljena ljubav.

Ispitivač: Da li je prva distorzija Zakona Jednog iziskivala da se podjednako vreme, da tako kažem, pruži i entitetima orijentisanim prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. U ovom slučaju to nije bilo potrebno za neko vaše vreme, zbog orijentacije ovih entiteta.

Ispitivač: Koja je bila njihova orijentacija?

Ra: Ja sam Ra. Orijentacija je bila takva da pomoć Konfederacije nije bila opažena.

Ispitivač: Budući da nije bila opažena, nije bilo potrebe da se ona balansira. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ono što je potrebno balansirati je mogućnost. Ukoliko postoji ignorancija, ne postoji mogućnost. Ukoliko postoji potencijal, onda svaka mogućnost treba da bude balansirana, pri čemu to balansiranje nije uslovljeno samo pozitivnom i negativnom orijentacijom onih koji nude pomoć, već takođe i onih koji traže pomoć.

Ispitivač: Hvala vam. Izvinjavam se zbog svoje gluposti pri postavljanju pitanja, ali ovo mi je veoma razjasnilo stvari.

Da li se tokom drugog ciklusa razvila neka velika civilizacija?

Ra: Ja sam Ra. U smislu tehnološkog razvitka nije bilo velikih zajednica tokom tog ciklusa. Postojao je izvestan progres među onima sa Deneba koji su izabrali da se inkarniraju kao telo u oblasti koju nazivate Kinom.

Bilo je pozitivnih koraka u aktiviranju energetskog kompleksa zelenog spektra na mnogim delovima vaše planetarne sfere, uključujući Ameriku, kontinent koji nazivate Afrikom, ostrvo koje zovete Australijom, deo koji znate kao Indiju, kao i kod ljudi rasejanih van ovih oblasti.

Nijedna od njih nije postala ono što biste nazvali velikim na način kako vam je poznata veličina Lemurije i Atlantide, velika zahvaljujući strukturi snažnog socijalnog kompleksa ili u slučaju Atlantide, veoma velikog tehnološkog znanja.

Međutim, u oblasti Južne Amerike, kako je vi poznajete, razvila se snažna vibracija u pravcu ljubavi. Ti entiteti su mogli da budu požnjeveni na kraju drugog velikog ciklusa, a da nisu čak obrazovali snažan socijalni ili tehnološki kompleks.

Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Postoji li pitanje na koje možemo brzo odgovoriti pre nego što zaključimo seansu, jer je instrument pomalo iscrpljen?

Ispitivač: Želeo bih da se izvinim zbog svoje konfuzije, dok smo se bavili drugim ciklusom od 25.000 godina.

Da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi instrument bio pogodniji za kontakt? Voleli bismo da imamo još jednu seansu danas.

Ra: Ja sam Ra. Postoji blagi disbalans između knjige, sveće i kandila. Disbalans nije značajan, ali kao što smo rekli, kumulativni efekat na instrument nije dobar. Vi ste savesni. Možemo imati drugu seansu posle odgovarajućih vežbi i tretmana fizičkog kompleksa instrumenta.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.