Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 18


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 18
04.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskonačnog Stvoritetelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Prošle noći sam razmišljao: kada bih bio Ra, prva distorzija Zakona Jednog bi mi dopustila da neke pogrešne informacije pomešam sa pravim koje prenosim ovoj grupi. Da li vi to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ne radimo to namerno. Međutim, biće zabuna. Naša namera u ovom konkretnom projektu nije da damo pogrešne informacije, već da preko omeđenog prostora vašeg jezičkog sistema izrazimo osećaj Beskonačne Misterije Jedne Kreacije u njenom beskonačnom i inteligentnom jedinstvu.

Ispitivač: Hvala vam. Imam pitanje koje ću sada pročitati: „Većina mističnih tradicija potrage na Zemlji se drži verovanja da individualno sopstvo mora da bude uklonjeno ili poništeno i da se mora ignorisati materijalni svet da bi se dostigla ’nirvana’, kako se to naziva, ili prosvetljenje. Šta je odgovarajuća uloga individualizovanog sopstva i njegovih zemaljskih aktivnosti da bi pomogla rast u skladu sa Zakonom Jednog?“

Ra: Ja sam Ra. Odgovarajuća uloga entiteta na ovom denzitetu je da iskusi sve stvari koje želi, da onda analizira, razume i prihvati ta iskustva, destilišući iz njih ljubav/svetlo sadržano u njima. Ništa ne treba nadvladavati. Ono što nije potrebno otpada.

Orijentacija se razvija usled analize želja. Želje pokazuju sve veću distorziju ka svesnoj primeni ljubavi/svetla, jer entitet unosi u sebe destilovana iskustva. Mi smatramo da je ekstremno neodgovarajuće ohrabriti potiskivanje bilo kojih želja, jedino bismo sugerisali imaginaciju pre nego izvršenje na fizičkom planu, kako biste rekli, želja koje nisu u skladu sa Zakonom Jednog, štiteći tako primarnu distorziju slobodne volje.

Razlog zašto nije mudro potiskivanje (prevazilaženje) želja leži u tome, što je potiskivanje nebalansirana aktivnost, koja stvara teškoće u balansiranju u ovom vremenu/prostoru. Potiskivanje kreira okruženje u kome ono, što je spolja potisnuto, traje i dalje.

Sve stvari su prihvatljive u odgovarajuće vreme za svaki entitet, i kroz iskustva, razumevanje i prihvatanje i razmenu sa sopstvima-drugih odgovarajuća distorzija bi trebalo da se pomeri od distorzije jednog tipa ka distorziji koja bi u većoj meri bila u skladu sa Zakonom Jednog.

Jednostavno ignorisanje ili potiskivanje bilo koje želje je, da tako kažemo, prečica. Umesto toga ona treba da se razume i prihvati. Ovo zahteva strpljenje i doživljaje (iskustva) koje treba analizirati uz brižljiv pristup i sa empatijom prema sebi i prema sopstvima-drugih.

Ispitivač: Rekao bih da bi u biti kršenje slobodne volje drugog entiteta bilo osnovna stvar koju nikada ne bi trebalo učiniti pod Zakonom Jednog.  Možete li navesti još neko kršenje Zakona Jednog pored tog osnovnog pravila?

Ra: Ja sam Ra. Kada se krećemo od primarne distorzije slobodne volje, nastavljamo ka razumevanju središnje tačke inteligentne energije koja je kreirala inteligenciju ili puteve pojedinačne celine uma/tela/duha u njegovom okruženju, kako prirodnom, tako i onom koje je stvorio čovek, kako biste to nazvali. Tako, distorzije koje treba izbegavati su one koje se ne preduzimaju uz uvažavanje distorzija fokusa energije ljubavi/svetla ili da tako kažemo Logosa ove određene sfere ili denziteta. To uključuje nedostatak razumevanja za potrebe prirodnog okruženja i potrebe celina uma/tela/duha sopstva-drugih. Takvih je mnogo zbog različitih distorzija kompleksa, koje je načinio čovek, u kojima je inteligencija i svest entiteta sama izabrala put korišćenja dostupne energije.

Tako, ono što bi bila neodgovarajuća distorzija kod jednog entiteta je odgovarajuća kod drugog. Možemo sugerisati pokušaj da se postane svestan sopstva-drugih kao sebe i zatim preduzimanje akcija koje su potrebne sopstvima-drugih i razumevanje izvedeno iz inteligencije i svesti sopstva-drugih. U većini slučajeva ovo ne uključuje degradiranje slobodne volje u pravcu distorzije ili fragmentacije nazvane narušavanje (slobodne volje). Međutim, to je delikatan način služenja i empatija, senzitivnost i sposobnost da se saoseća pomažu da se izbegnu distorzije inteligencije i svesti, koje je stvorio čovek.

Zbog toga vi imate dve jednostavne smernice: svest o inteligentnoj energiji, izraženoj u prirodi i svest o inteligentnoj energiji u sebi, da bi se podelila sa socijalnim kompleksom, kada entitet smatra da je to primereno; postoje beskonačno dovitljivi i različiti aparati distorzije, kojih biste mogli postati svesni; to je distorzija u pogledu sebe i sopstva-drugih ne s obzirom na slobodnu volju, već s obzirom na harmonočne odnose i služenje drugima, na način koji će za njih biti najkorisniji.

Ispitivač: Kada neki entitet kao dete raste na ovom denzitetu, on postaje sve više svestan svoje odgovornosti. Da li postoji neka granica u uzrastu, ispod koje entitet nije odgovoran za svoje delovanje ili je odgovoran od trenutka rođenja?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji je inkarniran na Zemlji postaje svestan sebe u različitim tačkama svog vremena/prostora kroz kontinuum. U proseku je to približno posle petnaest vaših meseci. Neki entiteti postaju svesni sebe u periodu koji je bliže inkarnaciji, neki u kasnijem periodu u odnosu na taj događaj. U svakom slučaju odgovornost postaje retroaktivna od te tačke unazad u kontinuumu samo ako entitet treba da shvati distorzije i da ih poništi, budući da entitet uči.

Ispitivač: Onda bi dete od četiri godine bilo u potpunosti odgovorno za sve aktivnosti koje su protiv ili nisu u skladu sa Zakonom Jednog. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Treba dodati da su strukture vašeg socijalnog kompleksa uredile da novi entiteti dobiju vodiče fizičkih celina uma/tela/duha, tako da su sposobni da uče šta je u skladu sa Zakonom Jednog.

Ispitivač: Ko su ti vodiči?

Ra: Ja sam Ra. To su vaši roditelji, učitelji, prijatelji.

Ispitivač: Juče ste izjavili da je oproštaj uklanjanje karme. Pretpostavljam da bi balansiran oproštaj za potpuno uklanjanje karme zahtevao oproštaj ne samo sopstvima-drugih, već i oproštaj sebi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Sažeto ćemo proširiti ovo razumevanje da bismo objasnili.

Opraštanje drugima je opraštanje sebi. Razumevanje ovoga počiva na punom oproštaju na svesnom nivou sebi i sopstvima-drugih, jer oni su jedno. Puni oproštaj je tako nemoguć bez uključenja sebe.

Ispitivač: Hvala vam. Veoma važna tačka.

Pomenuli ste da postoje brojne Konfederacije. Da li sve služe beskonačnom Stvoritelju na isti način ili su neke specijalizovane za posebnu vrstu služenja?

Ra: Ja sam Ra. Svi služe Jednog Stvoritelja. Ne postoji ništa drugo do služenje, jer Stvoritelj je sve što postoji. Nemoguće je ne služiti Stvoritelja. Postoje samo različite distorzije tog služenja.

Kao i Konfederacija koja radi sa vašim ljudima, svaka Konfederacija je grupa individualizovanih socijalno-memorijskih celina od kojih svaka čini ono što predstavlja da bi to dovela do manifestacije.

Ipitivač: Možete li mi reći kako je Yahweh komunicirao sa ljudima Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. To je donekle kompleksno pitanje.

Prva komunikacija je bila genetska, kako biste je vi nazvali. Druga komunikacija je bila hodanje među ljudima, da bi se proizvele daljnje genetske promene u svesti. Treći je bio serija dijaloga sa izabranim kanalom.

Ispitivač: Možete li mi reći šta su bile te genetske promene i kako su izvođene?

Ra: Ja sam Ra. Neke od tih genetskih promena su su odvijale na sličan način kao ono što biste nazvali procesom kloniranja. Tako su se entiteti inkarnirali u kopiju Yahweh entiteta. Treći je bio kontakt, kako biste vi rekli, seksualne prirode, pri čemu je promenjena celina uma/tela/duha preko prirodnih načina reproduktivnih obrazaca, izvedenih iz inteligentne energije vašeg fizičkog kompleksa.

Ispitivač: Možete li mi reći određeno šta su oni radili u tom slučaju?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorili smo na to pitanje. Molimo vas da preformulišete radi daljih informacija?

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o seksualnom programiranju pre intervencije Yahweh-a i posle?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je pitanje na koje možemo odgovoriti samo izjavom da je intervencija genetskim načinom ista, nezavisno šta je izvor te promene.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o namerama Yahweh-a pri stvaranju genetskih seksualnih promena?

Ra: Ja sam Ra. Namera pre 75.000 godina, kako vi merite vreme, je bila jedino: da se u celini uma/tela/duha izraze one karakteristike koje će voditi do daljnjeg i bržeg razvoja spiritualnog kompleksa.

Ispitivač: Kako su te karakteristike vodile do spiritualnijeg razvitka?

Ra: Ja sam Ra. Podstaknute karakteristike su uključivale senzitivnost svih fizičkih čula da bi se izoštrila iskustva i jačanje kompleksa uma da bi se unapredila analiza tih iskustava.

Ispitivač: Kada je Yahweh sproveo te promene?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh-grupa je pre 75.000 godina radila ono što nazivate kloniranjem sa entitetima sa planete Mars. Postoje nesuglasice, ali one leže u budućnosti kontinuuma vašeg vremena/prostora i mi ne možemo prekršiti Zakon Konfuzije.

Otprilike 2.600. – ispravka – 3.600. je bila vreme delovanja Orionske grupe kroz taj kulturološki kompleks; došlo je do serije susreta u kojima su oni, pod nazivom Anak, bili oplođeni novim genetskim kodom na način vaših fizičkih kompleksa, da bi organizmi bili veći i snažniji.

Ispitivač. Zašto su želeli jače i snažnije organizme?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh-entiteti su nameravali da dovedu do razumevanja Zakona Jednog putem stvaranja celina uma/tela/duha, sposobnih da shvate Zakon Jednog. Eksperiment je iz perspektive željenih distorzija bio nedvosmislen neuspeh zbog činjenice da je umesto usvajanja Zakona Jednog nastala težnja da se takozvani socijalni kompleks ili sub-kompleks elita posmatra kao drugačiji i bolji od sopstva-drugih, jedna od tehnika služenja sebi.

Ispitivač: Onda je Orionska grupa stvorila taj veći telesni kompleks da bi kreirala elitu, kako bi Zakon Jednog bio primenjen u smislu koji nazivamo negativnim.

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Yahweh-entiteti su bili odgovorni za ovu proceduru, suzbijajući u pojedinim slučajevima Orionsku grupu.

Međutim, Orionska grupa je uspela da iskoristi ovu distorziju uma/tela da bi ulila misli o eliti pre nego koncentraciju na učenje/podučavanje jednosti.

Ispitivač: Onda je Yahweh bio iz Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh je bio iz Konfederacije ali su njegovi pokušaji da pomogne bili pogrešni.

Ispitivač: Onda Yahweh-ove komunikacije nisu pomogle ili stvorile ono što je on želeo. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Rezultati ovih interakcija su bili veoma različiti. Tamo gde su entiteti posedovali sumu vibracionih svojstava koja su prijanjala uz jednotu, zahvati Yahweh-a su bili uspešni. Kada su entiteti slobodnom voljom izabrali manje pozitivno orijentisanu konfiguraciju totalnog vibracionog kompleksa, Orionska grupa je po prvi put bila u stanju da izvrši seriju napada na svest planetarnog kompleksa.

Ispitivač: Možete li mi reći šta je omogućilo da se izvrše najozbiljniji od tih napada Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje opširno pitanje.

Posebno oni koji su snažni i inteligentni, imaju težnju da osete kako se razlikuju od onih koji su manje snažni i inteligentni. To je distorzija percepcije jednosti sa sopstvima-drugih. To je Orionskoj grupi omogućilo da stvori koncept svetog rata, kako biste ga nazvali. To je ozbiljna distorzija percepcije. Bilo je mnogo takvih ratova destruktivne prirode.

Ispitivač: Hvala vam. Kao što verovatno znate, ja radim sledeća tri dana, tako da bismo želeli da imamo sledeću seansu večeras, ako smatrate da je to moguće. Neće biti sledeće seanse u naredna četiri dana. Da li mislite da je druga seansa tokom noći moguća.

Ra: Ja sam Ra. Instrument je donekle slab. To je distorzija zbog nedostatka vitalne energije. Nega instrumenta preko fizičkog balansiranja će omogućiti drugu seansu. Da li razumete?

Ispitivač: Ne sasvim. Šta konkretno treba da uradimo radi balansiranja?

Ra: Ja sam Ra. Prvo – povedite računa o ishrani. Drugo – obradite kompleks tela tako da se olakša distorzija bola. Treće – podstaknite rad vaših vežbi, kako ih nazivate. Poslednje uputstvo: povedite računa o rasporedu predmeta tokom te druge seanse, tako da instrument dobije što veću pomoć od različitih simbola. Predlažemo vam da najbrižljivije proverite te simbole. Instrument je donekle pomeren u odnosu na odgovarajuću poziciju. Nije važno za ovaj put. Mnogo je važnije ako se ugovori sledeća seansa.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.