Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 12-e1


Serija o Valu - poglavlje 12e1

 

Skinut do kostiju
ili
Šamanska inicijacija zaređenih: Tehničari Ekstaze


>nastavak serije o Valu 12e<


Orijentacija Prema Sebi i Orijentacija Prema Drugima


Nexus 7 piše u Top Secret/Demon:

Citat:

Pojmovi o Orijentaciji-Prema-Sebi i Orijentaciji-Prema-Drugima koji su u popularnoj upotrebi u kanaliziranoj UFOlogiji danas su razuzdana ali pogodna pojednostavljenja zamršenosti stvari. Kako se definicije mijenjaju prema tome što {izraz} "sebi" zaokružuje, ti pojmovi pokrivaju šaroliku raznolikost orijentacija i prikladno je uvesti dijalektički, trijadni obrazac koji je zaista uključen iznad dualističkog pojma. Iako jedva proširuje razlikovnu metaforu u tri klase, to i dalje ostaje teško.


U ovoj napomeni, Nexus Sedam jasno pokazuje da su potpali pod uticaj "prigušnog efekta" OPS obmanjivanja. Nema jasnijeg razumijevanja stvarnosti Kreacije od zahvaćanja koncepta Postojanja prema Nepostojanju (Bivstvovanja prema Nebivstvovanju}. To je suština. Jedan koji JE Dva u Jednom. Samo u dinamici između njih može BITI "Treći Čovjek". Treći Čovjek jest Kreirani Kozmos.

Citat:

P: (L) Ali samo za naznaku: kako je misao postala materija?
O: Bilaterarno {dvostrano}. Dvostrukim iskrsavanjem {pojavljivanjem.
P: (L) Iskrsavanje u što i čega?
O: Ne "u što i čega" nego radije "iz čega u što".
P: (L) Što je iz čega iskrslo?
O: Početak iskrsava iz kraja i obratno.
P: (L) A što je početak a što je kraj?
O: Unija sa Jednim. 7.denzitet. drugim riječima: sve što jest i što nije.


Stvar je u tome, obzirom da je to ciklus, da to znači da nije svatko "spreman" u bilo koje vrijeme! Oni koji SU spremni imaju dubinski osjećaj "misije". A nekima, ta "misija" znači da pomažu onima koji su VRLO BLIZU buđenju da to i ostvare. Ali čak i oni sa "misijom" moraju se u nju i probuditi:

Citat:

P: Ali, samo koja je točno misija?
O: Ti se budiš njome baš dobro, hvala!
P: Kažete da svo ovo konstantno diskutiranje i razdvajanje jedne stvari od druge i govoreći o njima i misleći o njima, doslovce nas i vodi negdje?
O: Apsolutno!!!!!
P: Da li je dijeljenje sa drugima tih dobivenih informacija dio te "misije"?
O: Kad naučite, vi se napunite energijom. Vođenje za rukicu ne dolazi u obzir!
P: Znači sami moramo napraviti taj izbor. OK, diskutirali oko imena magazina koje bi na neki način simboliziralo tu misiju i zaključili smo da - tko zna kako - Aurora, što simbolizira svitanje, buđenje... takvu vrstu stvari. Od kuda nam je to došlo?
O: Pogledajte prethodni odgovor.
P: Znači ovdje sve moramo odabrati sami.Bilo kakvih komenatara?
O: Nema potrebe, ide vam jako dobro samima.
P: Što si očekivao da će reći? "Napadnuta djevojka"?!? ( smjeh ) Da li će se magazin sam održavati? Hoćemo li dobiti kakvu podršku?
O: Mi vam to nećemo reći jer bi to prekršilo direktivu nivoa jedan.
P: Koja je direktiva nivoa jedan?
O: Pogledaj prethodni odgovor.
P: Pa lijepo! Želim znati! Ima li neko mjesto tamo koje izdaje naređenja?
O: Ti ćeš znati kad će to biti u redu, a ne prije!
P: Momci, želim da znate da se ponekad osjećam kao mala i sitna poput pijuna na šahovskoj ploči!
O: I trebala bi se, ti naseljavaš OPS okruženje 3. denziteta.
P: U najmanju ruku sam se nadala da ako sam bila pijun, da su neki igrači dobri momci. Da li je to pitanje previše?
O: Da. Dobri momci ne igraju šah.
P: Ali tu je bilo toliko mnogo stranih događaja, toliko sinhroniziranih dešavanja. Da li to dobri momci pomažu ili me loši momci vode u krizu?
O: Niti jedno. Priroda ide svojim smjerom.
P: Dobro. Jedan od osjećaja kojeg sam iskusila je taj da sam imala obrve nabijene toliko negativnom energijom i doživljajima u 3. denzitetu, i kasnije sam pomislila da mi je svega dosta u apsolutnom smislu, i jedan je od primarnih motivacija kod želje pronalaženja izlaska iz ove zamke u kojoj jesmo. Želim van iz toga. Da li je to dio te "prirode", kako ste ju vi nazvali?
O: Da. Kad vi vidite uzaludnost ograničenja života 3. denziteta, to znači da ste spremni za napredovanje. Primjetite one koji se valjaju u njemu.
P: Neki se, očito, ljudi valjaju u ekstremnom materijalizmu. I tu izgleda ima jedna druga stvar koja je više podsvijesna, koja ima nešto s tim da vi kažete da želite rasti i postati prosvjetljeni, i još uvijek takva osoba nije u mogućnosti probiti veo svojih vlastitih iluzija oko toga kako postati prosvjetljen, a onda se valjaju u iluziji da čine napredak...
O: Valjanje ima mnoge oblike. Češće, znak valjanja je netko tko se ne osjeća u istoj ravnini sa očitim zamkama i ograničenjima 3. denziteta.


I tako, znamo da očite zamke i ograničenja 3.denziteta daju "osjećaj otuđenosti" u osobi koja je u procesu buđenja

No opet, buđenje nije u dlaku ista stvar kao "rast po mjeri" 4.denziteta. Znamo da se moramo probuditi kako bi odabrali naš polaritet/orijentaciju, ali onda dolazi stvar pojačavanja putem Prisilne Oscilacije.

I u toj stvari izabiranja orijentacije i pojačavanja termini Orijentacije Prema Drugima i Orijentacije Prema Sebi postali su najvažnije ideje predstavljene ljudima u današnje vrijeme. One NISU "razuzdana ali pogodna pojednostavljenja zamršenosti stvari", kako to predlaže Nexus sedam.

U praktičnim terminima, kako mi "rastemo čvršći" u našem polaritetu? Ako se radi o OPD poretku, nije li onda neophodno davati? Nije li to jedini ključ? A nije li istina da OPS polarizirana bića samo uzimaju?

Pa, to JE tako jednostavno, a opet složenije.

Iz jedne perspektive izgledat će da su najprihvaćenije i najvoljenije stvari koje bi trebalo raditi, voljeti SVIH - okružiti sve one iz OPS poretka sa Ljubavlju i Svjetlošću tako da budu zatvoreni i prežeti sa tom ljubavlju koja će ih onda transformirati u OPD poredak.

No, odmah primijetite da, u tim terminima, da slanje ljubavi ima namjeru da PROMIJENI, TRANSFORMIRA, da OPOVRGNE SLOBODNU VOLJU. I prema tome, jednostavnim činjenjem toga, netko se svrstava baš sa tom istom Orijentacijom koja traži da opovrgava Slobodnu Volju, drugim riječima OPS. Rezultat je da baš ta ista energija Ljubavi koja je bila poslata JEST OPS Prisilna Oscilacija!

I što će onda ona učiniti? Ona će POJAČATI OPS frekvenciju u osobi ili situaciji kojoj je poslana da je transformira. Napravit će upravo suprotno od onoga što je željela, ali točno ono što je NAMJERAVALA.

Orijentacija Prema Sebi traži dominaciju i uzima sve kako bi napunila svoju crnu rupu straha. Poslati ljubav (ili išta dati) sa namjerom da se nešto ili nekoga promijeni, transformira, ili napravi išta drukčijim od onoga kako jest, znači tražiti DOMINACIJU.

Za polaritet Orijentacije Prema Drugima, dozvoliti sebi da bude manipuliran obmanjivim učenjima "slanja ljubavi za transformaciju svijeta" odnosi se na prihvaćanje dominacije. Prigušivanje svoje vlastite frekvencije: gubitak amplitude.

Orijentacija Prema Drugima traži da daje SVE od sebe drugima. No, budući da je glavna stvar koju želi dati Slobodna Volja, ona samo daje kada je ZAMOLJENA.

Zvuči kao vjenčanje u nebesima, jel'? Jedna strana želi uzeti, druga želi dati. Kreni, što čekaš; nije li tako?

Ideja da oni OPD frekvencije ne smiju davati bez da ih se pita, jest suptilna stvar. Koncept sadržan u "traženju" {pitanju, zamolbi} jesto onaj o voljnoj razmjeni. Pitanje {Potraživanje} je davanje onoga koji potražuje. Odgovor je davanje onoga od kojeg se potražuje. ako postoji ičega u ijednom od njih što očekuje ikakvu promjenu DRUGAČIJU od eksplicitnog traženja I davanja, interakcija potpada pod OPS a ne OPD.

Međutim, ako netko može tražiti {pitati, zamoliti}, a drugi može dati bez očekivanja ikakve promjene ikakve vrste u primatelju, OPD dinamika je funkcionalna.

Ako postoji čak i skriven motiv da će nešto biti promijenjeno razmjenom, rezultat je prigušivanje OPD frekvencije.

Kada dajete kao odgovor na manipulaciju, što predstavlja dinamiku dominacije, vi također dajete iz pozicije OPS, što predstavlja daljnje SamoPrigušivanje OPD orijentacije i pojačavanje prema OPS. I onda, na vrhu SamoPrigušivanja, vi gubite energiju, jer tu nema voljne razmjene!

Krajnji rezultat davanja energije ljubavi prema OPS polaritetu jest postepena potrošnja OPD polariteta u sebi kao i na većim šemama stvari, i eventualno, odvajanje svih sa takvim polaritetom od dijeljene simbiotičke potpore {življenja}. Netko tada, po principu, postaje dio OPS hijerarhije i izgubio je upotrebljivost u terminima Orijentacije Prema Drugima. A ako vi tražite polarizaciju u OPD modus, morate zadobiti energiju putem svrstavanja i pojačavanja da se maknete iz OPS oblasti u OPD dinamiku gdje si svi daju međusobno i gdje putem takvog djelovanja dolazi do uvećanja sile u djelu, umjesto potrošnje.

Drugi način da se to kaže bio bi da je istinski objekt OPD dinamike to da se daje Bogu u ulozi KREATIVNE ili SLOBODNOVOLJNE FUNKCIJE; da se uspostavi frekvencijska rezonancija u ovoj dinamici.

Istinski objekt OPS dinamike je da daje Bogu u ulozi Smrti i Razarača - Misli o Ne-bivstvovanju, da odbaci Slobodnu Volju da Kreira ili BUDE.

OPS strana želi dati porobljavanje. OPD strana mora to odbiti kako bi zadržala svoju snagu i čistoću i mogućnost da ostvari Slobodnu Volju za SVIH.

Esencija Kreacije je činjenica da, podno empirijskog, opažajnog "stvarnog svijeta" postoji oblast potencijala i naš fizički svijet manifestiran je iz ležećih potencijala putem naše perspektive. Stvoriteljev dar "Slobodne Volje" jest naša mogućnost da IZABEREMO našu perspektivu. Možemo odabrati "živuću vodu" koja postaje "vrelo vode koja stalno izvire iz nutra", ka "vječnom životu/stvaranju," ili možemo izabrati vodu sa "Jakovljeva bunara" kao nadomjestak, koja će nas ostaviti žednima opet i opet. I u ovom izboru dolazimo do napomene Don Juana
"...Kako svjesnost doseže nivo veći od nožnog prsta, golemi pokreti percepcije postaju nešto sasvim prirodno."

Takav izbor je "pomak percepcije", iako to mogu reći samo i jedino retrospektivno. Bila sam u takvom neznanju o onome što mi se dešavalo koliko to netko može biti.

Daljnji pomaci percepcije odnose se na mogućnost pravljenja svakog izbora temeljenog na "viđenju neviđenog". Svaki puta kada odaberemo, temeljeno na znanju/ljubavi, umjesto kemijsko/emocionalnoj ljubavi ili pretpostavke/željno razmišljajuća ljubav, poguravamo njihaljku pojačavajući našu Frekvencijsku Rezonantnu Vibraciju. A takvo pojačanje povećava našu polarizaciju i mi "rastemo".

Problem je što na početku, kad počinjemo koristiti disciplinu da bi pokušali "vidjeti neviđeno", mi smo poput slijepca koji luta labirintom. Mi smo Tezej u Minotaurovoj jazbini, vođeni jedino Arijadninom niti. Naša mogućnost da spoznamo Noumenalni svijet, aktivnosti 4.denziteta, zahtijeva veliku pažnju, veliku disciplinu i sposobnost da se " smireno suočimo sa mogućnostima koje nisu uključene u našim očekivanjima."
Mi moramo naučiti umjetnost "suočavanja sa beskonačnošću bez da trepnemo
{ustuknemo}". I taj su nam proces Kasiopejci olakšali. Kada nam govore da taj noumenalni svijet, oblast 4.denziteta, ne bi trebalo da nas na kraju plaši, trebalo bi da nas probudi u mogućnosti sa kojima se suočavamo i koje NISU u skladu sa našim očekivanjima.

I kako počinjemo da stvarno VIDIMO, mi počinjemo praviti neke eksperimentalne izbore bazirane na onome što vidimo. Neki od njih rade {su OK}, a neki od njih ne. Mi postepeno prilagođavamo svoj kurs, učeći što pojačava naš polaritet i što ga prigušuje.

Nedavno sam primila prepisku od članova Grupe koji su bili eksperimentirali sa "buđenjem" i "viđenjem značenja iza realnosti", kako su ocrtali Kasiopejci. Jedan od njih je napisao:

Citat:

Jedna od stvari koju konačno shvatam unatoč decenijama religioznog i društvenog obučavanja jest da mi svi imamo donijeti samo jednu odluku, samo jednu. U ma kojem specifičnom momentu, mi smo svi suočeni sa mogućnošću da prizovemo OPS ili OPD pristup specifičnoj lekciji koja nam je u rukama. Fokusiranjem na taj specifični izbor u momentu umjesto uzrujavati se zbog cjeloživotnih "pogrešnih" izbora i podnošenje težine iskušenja/iskupljenja preko nekog vanjskog izvora koji zahtijevaju da im platite novcem, pa će "reći koju lijepu riječ njihovom Gospodinu poslije života", ukomponirano sa Kasiopejskom inzistiranju da ne postoji "pravo ili pogrešno", samo lekcije, čini "zadatak" postajanja kandidatom ta OPD toooliko jednostavnijim ...


A drugi je član Grupe odgovorio:

Citat:

Ne izgleda li da izbor načinjen u sadašnjem trenutku koji donosi duboku jasnoću i razumijevanje lekcije, mijenja prirodu svih izbora ikada napravljenih?


I to je u srži stvari. Izbor napravljen u sadašnjem trenutku - MAKOJEM sadašnjem trenutku - isključujući sve vanjske uticaje, sa uzimanjem u obzir SAMO da li DOZVOLJAVA slobodnoj Volji da bude uključena, mijenja prirodu svih izbora ikada napravljenih!

Svaki izbor koji podržava Slobodnu Volju za ijedno biće, bilo da to bića koriste svoju slobodnu volju da izaberu da opovrgavaju slobodnu volju sebi ili drugima, do opsega do kojeg je Slobodna Volja održana za sve uključene, jest izbor ZA Slobodnu Volju na najdubljim nivouma postojanja. Ali, primijetite ključ:podržati Slobodnu Volju drugih da bi oni izabrali i u potpunosti iskusili svoj vlastiti put - a to NE znači podržati izbor koji su oni učinili učeći svoju lekciju! Učestvovati u izboru orijentacije drugih znači činiti svoj vlastiti. On se tada može ponašati kao prigušivač za vaše osobno pojačavanje.

To znači da mogućnost za podržavanje Slobodne Volje u drugima koja leži na OPD putu MORA ostati čista i NE SMIJE se podvesti pod OPS poredak ili Slobodna Volja za svih može prestati postojati u našoj sadašnjoj stvarnosti što može stvoriti disbalans takovih razmjera da me je strah i pomisliti na posljedice. Zapravo, moglo bi se čak i reći da učenje istinske dinamike Orijentacije Prema Sebi i Slobodne Volje među onim kadrom koji ima unutrašnju sklonost, i da bi ju počeo prakticirati, mora razumno predvidjeti makoju predvidljivu kataklizmu. Međutim, jedna stvar je sigurna: nastavak kršenja Slobodne Volje sa svim tim "Ljubav i Svjetlost" naporima da se izmijeni svijet, da se "tama transformira u svjetlost", rezultirati će samo pogoršavanjem uvjeta na našoj planeti baš zbog činjenice da oni pojačavaju OPS polaritet.

To je za Boga, za SVIH - uključujući i one polariteta Orijentacije Prema Sebi - da OPD kandidati moraju odbiti podržati i nastaviti hraniti one OPS orijentacije. Ako hranite OPS polaritet, on izrasta čvršći (a već je i onako "glavni" ovdje, preko 300.000 godina!) a OPD prisutnost postaje slabija, čime će se srozati Slobodna Volja za svih.

I tako se ponovo vraćamo ljuštenju slojeva luka iluzije, konstantnom piljenju po činjenici da vi spavate, šokiranju vaše senzibilnosti, uvijek iznova sa idejom da osim ako niste budni vaše stanje je beznadno - vi ste "hrana za bogove." Uzimanjem svake vaše nade ili sna van iz iskupljenja na koje ste uvijek mislili da se možete osloniti, ostavljam vaše kosti gole. Ne samo da sam vas ogolila do kostiju, nego i skuhala meso. A za one koji se istinski PITAJU, to je esencijalna funkcija koju izvodim za vas. To je Šamanska Inicijacija. Ne možete se ponovo roditi ako niste umrli. A doklegod se "čovjek ponovo ne rodi", ne može imati "vječni život".

U najširem smislu, ljudsko biće koje ima vladavinu nad svojim životom, jest Šaman. A oni od vas koji se najviše opiru tom procesu, najvjerojatnije su oni sa najvećim Šamanskim kapacitetom. Volja je Volja. Samo treba biti oženjena za znanje.

Opaženo je da je želja ljudskog bića da stupi u kontakt sa Božanskim u direktnom sukobu sa strahom od odricanja jednostavnih ljudskih uvjeta. Iz naše diskusije iznad, možemo vidjeti da je to u biti sukob između Orijentacije Prema Drugima i Orijentacije Prema Sebi. Rad na prikupljanu znanja i poniznosti, te suočavanje sa dubokom unutrašnjom istinom o sebi, predstavlja cijenu koju nije svatko u stanju platiti. I to je ljudska dvojba. Ništa nije prijatnije nego biti ljudsko biće. Mi smo u stanju zauvijek živiti iza velova iluzije, trpeći naše sljepilo, i umirati u našem neznanju; i dok se neki vid tog ljudskog bića nije nasitio patnji i smrti, neće postojati želja za upuštanjem u opasan poduhvat u nepoznatom da bi se tražio lijek za ljudsku bolest. Samo duša koja je spremna za ovo konačno putovanje voljna da riskira strah i jezu duše zbog putovanja u začaranu šumu Kozmosa, kako bi iskusila neizgovorljivo zadovoljstvo nalaženja Grala - izbor za Slobodnu Volju Orijentacije Prema Drugima koja služi SVIH.

Šaman je, kako nam Eliade opisuje, Tehničar Ekstaze. To je esencijalna kvalifikacija i/ili rezultat kontakta sa Božanskim. Čak štoviše, kako bi se bilo u direktnom kontaktu sa Božanskim, ljudsko biće mora biti u stanju "vidjeti neviđeno". To Viđenje. predstavlja kapacitet ljudskog bića da uveća polje svoje percepcije doklegod nije sposobno da napravi prorez ne samo kroz vanjsku pojavnost nego i kroz bît svega kako bi pristupio nivou bivstvovanja koji mu omogućuje da čini izbore koji su sposobni pokrenuti nove uzročne nizove.

Naravno, pojavljuju se problemi kada neki pojedinac pokušava biti Šaman bez znanja. Nedavno nam je dopisnik poslao neke informacije o popularnom kanaliziranom izvoru koji tvrdi da daje učenje o novim pogledima na fiziku.

Citat:

Dragi Ark i Laura,
Neznam mnogo o Skalarnim Valovima, svakako ne dovoljno da bih znao da li su informacije o Skalarnim Valovima sa te web stranice upotrebljive ili ne. Stoga sam informaciju proslijedio vama. Čuo sam govor Anne Hayes na radijskoj emisiji Jeffa Rensa; ostavila je dobar utisak kao osoba očito mirna i znanjem potkovana.


Ark je pogledao web stranicu pomenutu u pismu i počeo čitati. Nakon nekog vremena proučavanja, odgovorio je kako slijedi:

Citat:

Pozdrav _______,
Dok čitam:

"Dimenzije su protkani slojevi skalarnih valova koji služe usmjeravanju toka svijesti/energije u višestruke šablone refrakcije kroz koje se hologram materijalne gustoće, linearno vrijeme i pojavno upredmećenje stvarnosti mogu iskusiti. Dimenzije postoje u točno određenoj međusobnoj vezi tvoreći 90-stupanjsku razliku u Kutnoj Rotaciji Čestične Rotacije {spin} između dimenzionalnih pojaseva. Skalarni Valovi su točke Stojnih Valova, sastavljeni od količina svijesti, koji emaniraju {zrakasto se šire} iz fiksnih točaka vibracije koje oblikuju ultra-mikro-čestične jedinice zvane Partiki, Partika i Partikum. Skalarni Valovi egzistiraju unutar fiksnog Skalarnog Polja koje oblikuje Univerzalno Ujedinjeno Polje svijesti/energije. Fiksni skalarni valovi nam izgledaju kao da se kreću zbog vječite akcije unutrašnje fisije i fuzije, putem kojih nizovi točaka stojnih skalarnih valova ‘naizmjence bljeskaju/trepere' tvoreći ritmove pokreta zvanih ‘sekvence linije bljeska' putem kojih se zbiva neprestana pojavnost i ne-pojavnost materije."

Ne mogu si pomoći, a da ne mislim kako je šteta da osoba koja očito nezna ništa o valovima, dimenzijama, čestičnim spinovima itd, izabire da ‘PODUČAVA' druge o toj temi. No, na jednu stranu gledajući, stvaranje još više konfuzije je baš ono što je Gugijima na pameti. I izgleda da su uspješni. Na drugoj strani pak, mi smo u Univerzumu Slobodne Volje - na svakoj je osobi da izabere put i ‘učitelja'. Hvala za link - pomaže mi.
Svako dobro želim,
Ark.


Kako to obično biva, odgovor je također bio poslat i promotoru pomenutog kanaliziranja, koji je tada uzvratio:

Citat:

"Pozdrav:
Netko ne treba znati ništa o specifičnoj temi kada informacija ne dolazi od njega samoga nego od višeg izvora.
Ljubav, Svjetlost i Radost"


Pored činjenice da je čitanje besmislica obična drenaža energije, takav pogled NIJE u skladu sa Kasiopejskom informacijom prema kojoj je neovisno proučavanje i prikupljanje znanja postavljeno za najviši prioritet kao jedini način kojim možemo biti zaštićeni od navođenja u "zamke". Ark je odgovorio:

Citat:

"Naravno, ali treba i provjeriti da li informacija dolazi od višeg ili nižeg izvora; zatim provjeriti ima li informacija ikakvog smisla ili se radi o običnom laprdanju. Postoji mnoštvo mrtvih klipana i drugih entiteta koji su više nego spremni nalivati svakovrsne besmislice u naše glave. UVIJEK je potrebno istinsko istraživanje. Kako da drugačije znamo jesmo li ili nismo dezinformirani? Nikada se nesmiješ POUZDATI u ono što ti entiteti govore. Stalno trebaš provjeravati i biti kritički raspoložen u odnosu na dobiveno! Osim ako ne želiš živjeti u iluziji. Mnogi ljudi to i čine.
Svako dobro,
Ark"


Svatko može kanalizirati. Ono zahtijeva znanje i VOLJU da se bude u stanju ODABRATI koga ili ŠTO će netko kanalizirati.

Jedna od najtežih stvari za nekoga da prizna je njegova podložnost sugestiji, manipulaciji i vanjskoj kontroli. Nitko ne želi priznati da se njegovom sviješću može manipulirati. Ipak, bez iznimke, sva Misterijska Učenja nam govore da je zapovjest u ‘poslu' proširivanja svjesnosti nadvladati hipnozu, ili ‘stanje spavanja' u kojem egzistira čovjek. I, bez iznimke, sva Misterijska Učenja nam govore da je to tako strašan zadatak da ga samo jedan od deset hiljada može ispuniti! .

Razmislite na trenutak o tome. 9.999 ljudi reagirat će na ovu izjavu razmišljajući "ja sam jedan od 10.000!" Veliki Učitelji će vam reći da ako tako mislite - onda NISTE!

To je onaj koji shvaća da sve njegove percepcije moraju detaljno biti proučavane, dovođene u pitanje, provjeravane, istražene i izazvane; takav gaji najmanje nade o bijegu iz hipnoze!! . I shvaća da je to samo prvi u dugačkom nizu koraka prema buđenju. I upamtite, buđenje nije ista stvar kao i viđenje! Mnogi su u stanju vidjeti u proširenoj svjesnosti, ali se odmah vraćaju spavanju, a ono što su vidjeli interpretirano je standardima "stanja hipnotičkog sna" uobičajene svijesti. To je ono što se događa većini onih koji tvrde da kanaliziraju bez potrebe za "provjerom njihovih izvora!" I, kao što je Ark napisao, treba "...provjeriti da li informacija dolazi od višeg ili nižeg izvora; zatim provjeriti ima li informacija ikakvog smisla ili se radi o običnom laprdanju. ... UVIJEK je potrebno istinsko istraživanje. ... Osim ako ne želite živjeti u iluziji."

A iz moje perspektive, glavni razlog što takvi "vidovnjaci" ne dvoje, provjeravaju, ispituju i izazivaju svoje tzv "vodiče" jest čisto i jasno zbog svojeg ega. Njima je rečeno da su oni "posebni" ili "odabrani" ili da su "glasnici" ovog ili onog "vijeća" ili "nebeske kuće" ili štogod sličnoga, i daleko je lakše i udobnije vjerovati u to, i u daljnju uputu "sve što trebaš jest slušati nas!" nego uložiti enorman trud potreban za saznavanje i iskorjenjivanje slabosti vlastitog ega, šefa jednog bića, dakako, osjetljivog na manipulaciju od strane sila daleko nepoštenijih nego što ljudski um može zamisliti.

Don Huan je rekao da Vidovnjaci moraju biti uzori zahvaljujući svojoj volji i namjeri kako bi nadvladali gotovo nepobjedivu labavost ljudske uvjetovanosti i programiranosti. Kazati: "Netko ne treba znati ništa o specifičnoj temi kada informacija ne dolazi od njega samoga nego od višeg izvora," je toliko zaprepašćujući primjer te labavosti i manipulacije da je teško razumjeti kako to osoba može napisati, a da joj tako ludo stajalište smjesta ne počne bosti oči!

Citat:

"Jedan od neophodnih uvjeta za učenje kako bi se istinski VIDJELO jest biti u stanju dovesti misli u fokus na bilo što sa izuzetnom snagom i jasnoćom. Pa ipak, ono što se tada nauči obično je nedostupno normalnom prisjećanju." [Castaneda, Unutrašnji Oganj, 1984.]


Očito, ovdje je potrebna velika čvrstina polariziranosti. VIDJETI znači posvjedočiti nepoznato i letimice okrznuti pogledom nesaznajno. Nepoznato* je zakriveno velom od čovjeka, ali se nalazi unutar dosega ljudskog razuma ako je dostatno polariziran i pojačan! Nesaznajno* je neopisivo, nezamislivo, i neshvatljivo. To je nešto što nam možda nikada neće biti poznato u ovom našem ljudskom obliku, ali vidovnjaci koji su olabavljeni i programirani ne dozvoljavaju da ih TO zaustavi!

Citat:

„ ...sigurno je bilo pokušaja da se orlu [neopisivo nepoznatom] pripišu osobine koje nema. Ali to se dešava uvijek kada ljudi podložni utiscima uče izvoditi djela koja zahtijevaju veliku trezvenost. Vidovnjaci se javljaju u svim veličinama i oblicima. ...postoji veliki broj imbecila koji postaju vidovnjaci. Vidovnjaci su ljudska bića puna mana, to jest ljudska bića puna mana sposobna su postati vidovnjaci. ...Osobina ništavnih vidovnjaka jeste da su oni spremni zaboraviti čudesnost sveta. Oni su sasvim obuzeti činjenicom da vide i vjeruju da je jedino njihova genijalnost važna. Vidovnjak mora biti uzoran kako bi mogao da nadjača gotovo nepobjedivu labavost našeg ljudskog stanja. Od samog viđenja mnogo je važnije što vidovnjaci rade sa onim što vide.« [Castaneda, Unutrašnji Oganj, 1984.]


Očito napor potreban da bi se ovo učenje dovelo u normalnu svijest jest kolebljiv i nemoguć za većinu ljudi jer nemaju "brod znanja" spreman da to primi. On nam dalje govori, a ovo je potkrijepljeno i u drugim učenjima, da za interakciju za nepoznatim, ali onim nepoznatim* koje se nalazi unutar dosega putem silnog truda, treba biti napunjen energijom, stimuliran i ispunjen čak i onda kada je to prepuno razumijevanja i straha. . Izgleda da je jedan od efekata uvećanja perceptivnog polja kombinacija potpunog zadovoljstva pomiješanog sa zastrašujućim osjećajem tuge i čežnje. To je očigledno jer puno polje svijesti uključuje sve suprotnosti u savršenom balansu.

{Prema učenju Don Huana, nepoznato se naziva područjem koje je vidovnjacima dostupno za istraživanje putem svojih sposobnosti svijesti; ono je nepoznato ali dohvatljivo za svijest vidovnjaka. Nesaznajno je pak onaj dio emanacije univerzuma koji nije ni na koji način . dostupan za vidovnjake bez obzira na trud ili energiju koju ulože da bi zahvatili to područje (barem ne dok su na Zemlji, u ljudskom obličju). Don Huan ga još naziva, čini mi se, i "..to možemo još nazvati i ‘šta te briga šta je to' ". Isto tako napomenuo je da svaki susret sa nesaznajnim odnosi velike količine energije, koja je stoga potrošena ‘bez veze', kako ćemo vidjeti u daljnjem tekstu - p.p.}

No, čak i na nivou nepoznatog koje je u konačnici dostupno ljudskoj percpciji, Vidovnjaci koji istinski VIDE često nalaze dijelove, fragmente koji ih upućuju da je postojanje neshvatljivo kompleksno i da naša normalna svijest izvrće sve i izopačuje sa svojim ograničenjima.

Don Huan je napomenuo da:

Citat:

"...je u životu ratnika krajnje prirodno biti tužan bez očiglednog razloga. ...Kad god su granice poznatog probijene, samo jedan letimičan pogled na vječnost izvan čahure dovoljan je da se ugodnost našeg popisivanja [kontrolirane svijesti] poremeti. Rezultirajuća melankolija je ponekad tako jaka da može dovesti skoro do smrti. Rekao je da je najbolji način da se melanholija iskorjeni taj da se sa njom tjera šega." [Castaneda, 1984.]


No, interakcija sa nesaznajnim za posljedicu ima iscrpljenost ili konfuznost, te otvorenost za tlačenje i posesivnost. Tijela takvih vidovnjaka gube ton, njihovo razmišljanje postaje manjkavo, a njihova trezvenost besciljno luta.

Kasiopejci su bili rekli:

Citat:

O: suština leži u ovome: Vi nastanjujete 3.denzitet. Po prirodi ste OPS. Možete biti OPD kandidati, ali NISTE OPD doklegod niste na 4.denzitetu. Nikada nećete zahvatiti smisao ovih pokušaja konceptualizacija doklegod ne budete na četvrtom ili iznad.


Kako bih ovu točku još malo pojasnila, dodati ću da, prije "Pada", ljudska su bića bila 3.denzitetna OPD, što znači da su bila PORAVNATA sa 4.denzitetnim OPD. Već smo diskutirali kakva je ova stvarnost morala biti u terminima graditelja megalita koji su bili u mogućnosti putem svoje interakcije sa Nebeskim silama, da manifestiraju sve što je trebalo bez napada na Zemljin okoliš.

Don Huan nam govori da su Vidovnjaci drevnih vremena bili "ljudi sposobni za nezamisliva djela. Bili su to moćni čarobnjaci, natmureni/sumračni i izopačeni; oni su razmrsili tajne" postojanja na našem nivou. Bili su sposobni "uticati i obmanjivati ljude putem fiksacije svoje svijesti na štogod bi odabrali." To je značajan ključ u terminima Frekvencijske Rezonantne Vibracije koji se mora naglasiti.

Postoje dva pristupa, pozicije, u izučavanju i razumijevanju svijesti: Čarobnjački i onaj od Ratnika Koji Vide. Obje struje prakticiraju isto Viđenje, a razlikuje ih namjera. Čarobnjaci prakticiraju da kontroliraju druge. Ratnici prakticiraju da postanu Slobodni.

Kasiopejci su označili te dvije pozicije kao "Orijentiranost Prema Drugima" i "Orijentiranost Prema Sebi." Oni koji žele kontrolirati druge, Služe Sebi; oni koji žele postati slobodni i pomoći drugima koji žele postati slobodni, Služe Drugima.

Šaman predstavlja drugi način da se opiše Ratnika koji prakticira da bi postao slobodan. Šaman nije mag ili čarobnjak iako MOŽE igrati te uloge ako tako izabere. On nije iscijelitelj, iako također može igrati i tu ulogu. Šaman je daleko više; on pomaže dušama pri prelazu, svećenik, mistik i pjesnik. Šamanizam NIJE religija, to je funkcija, uloga. Magijsko-religijski fenomen specifičan izvjesnim individualcima koji imaju ekstatički kapacitet dozvoljavajući "magičan let" u više oblasti, spuštanje u podzemni svijet kako bi se borio sa mračnim silama, gospodario vatrom, materijom, vremenom i prostorom. Na nesreću, kako je to Don Huan primijetio, u današnje vrijeme, Šamanska djela su djela u mnogome olabavljena, izvrnuta i aberantna.

Riječ "šaman" dolazi nam preko Rusije od Tunguskog "saman". Riječ je derivat iz Pali {vrst jezika} samana, (Sanskrit sramana), kroz konesko sha-men (transkripcija riječi iz Pali-ja).

Riječ šaman mogla bi biti povezana sa Sarman. Prema Johnu G. Bennettu, Sarmoung ili Sarman:

Citat:

"Izgovaranje je isto, slova i riječ mogu biti pripisani staro Perzijskom. Činjenica je da se pojavljuje u nekim Pahlawi tekstovima... Riječ se može interpretirati na 3 načina. To je riječ za pčelu, što je oduvijek bilo simbol za one koji prikupljaju dragocjeni med tradicionalne mudrosti kako bi ga očuvali za buduće naraštaje. Kolekcija legendi, dobro znana u Armenijskimm i Sirijskim krugovima, naslovljena Pčele; revidirana od strane Mar Salamona, Nestorijanskog Arhimandrita iz 13-og st. Pčele se odnose na zagonetnu silu prenešenu iz vremena Zoroastrizma iz koje je naoravljen manifest u vrijeme Krista."

"Man" na Perzijskom znači "kvalitet prenešen putem nasljedstva i stoga karakterističan za obitelj ili rasu. Može biti skladište naslijeđene osobine ili tradicije. Riječ sar znači glava, i to u oba smisla - doslovnom i u smislu glavnoga ili šefa. Kombinacija sarman tako bi označavala glavno skladište tradicije..."

"Još jedno moguće značenje riječi sarman je... doslovno, oni čije su glave bile pročišćene. . " [John G. Bennett, Gurdjieff: Pravljenje Novog Svijeta]


Oni čije su glave bile pročišćene! Kako interesantna ideja! Osobito kada uzmete u obzir koncept Frekvencijske Rezonantne Vidracije i Orijentaciju/Polarizaciju.

Već ionako smo sumnjali da su te ideje daleko starije od Zoroastrizma. A za one koji su pretpostavljali da je koncept šamana bio stimuliran od strane Budizma, istaknut ću da su starije studije pokazale da čak i prije upada Budizma u Centralnu Aziju, postojao je kult Buga, boga neba, nebeskog obožavanja koje prethodi obožavanju Sunca i Mjeseca.

Središnja tema Šamanizma je "uzdizanje na nebo" i/ili "spuštanje" u podzemni svijet. U prvom, praktikant doživljava ekstazu, u drugom on se bori sa demonima koji prijete dobrostanju čivječanstva. Postoje studije koje predlažu da se dokazi najranijih praksi nalaze u spiljskim slikarijama Lascauxa sa mnogim predstavljanjima ptica, zaštitničkih duhova, i ekstatičkih iskustava (otprilike 25.000 pr.Kr). Životinjske kosti i lubanje pronađene na mjestima iskopavanja Europskog Paleolitskog perioda (prije 50.000 - 30.000 pr.Kr.) bile su interpretirane kao dokazi Šamanskih praksi.

"Ekstatičko iskustvo" je primarni fenomen Šamanizma, i u toj ekstazi može biti viđen akt stapanja sa nebeskim bićima. A stapanje rezultira Prisilnom Oscilacijom koja mijenja Frekvenciju. Nastavljena interakcija sa Nebeskim bićima predstavlja oblik Frekvencijske Rezonantne Vibracije.

Ideja o postojanju vremena kada je čovjek bio u direktnom kontaktu sa Nebeskim Bićima nalazi se u korijenu mitova o Zlatnom Dobu koji su bili preuređeni u Gralske priče 11-og i 12-og stoljeća. Tokom tog rajskog vremena, predloženo je da su komunikacije između neba i zemlje bile lake i pristupačne svakome. Mitovi nam govore o vremenu kada su se "bogovi odrekli" čovječanstva {povukli se}. Kao rezultat nekog "dešavanja", drugim riječima "Pada", komunikacije su bile prekinute, a Nebeska Bića povukla su se u viša nebesa.

Upravo to je ono što su nam Kasiopejci rekli glede našeg poravnanja {svrstanosti} sa 4.denzitetnim OPD i našom trenutnom svrstanošću sa 4.denzitetnim OPS, a to smo u izvjesnoj mjeri obradili u prethodnim poglavlljima ovog rada.

No, mitovi nam također govore da su tamo postojali oni izvjesni ljudi koji su bili u mogućnosti da se "uzdignu" i vode prisne razgovore sa bogovima u ime njihovog plemena ili obitelji. Kroz njih, održavan je kontakt sa "duhovima vodičima" grupe. Vjerovanja i prakse Šamana današnjih dana predstavljaju preživjeli dio temeljito modificiranih, čak i korumpiranih i degeneriranih ostataka ove drevne tehnologije komunikacija između neba i zemlje.

I, ponovo, Kasiopejci su predložili ovaj pogled, koji se potvrdio u kasnijim proučavanjima. No, na to ćemo se vratiti kasnije.

Šaman u svojoj sposobnosti da dostigne ekstatičko stanje nedostižno ostatku čovječanstva, bio je smatran privilegiranim bićem. I više od toga, mitovi nam govore o Prvim Šamanima koji su bili poslani na zemlju od strane Nebeskih Bića kako bi OBRANILI ljudska bića od "negativnih bogova" koji su preuzeli vladavinu nad čovječanstvom. Zadatak Prvih Šamana bio je da aktiviraju, u svojim vlastitim tijelima, neku vrst "transduktora" kozmičke energije za dobrobit svog plemena. To je bilo izraženo kao koncept "stabla svijeta", i postalo je "osovina" ili Pol Svijeta, a kasnije "kraljevske krvne linije".

Izgleda da je istinito da tu postoji spesifičan odnos, veza, između te funkcije i izvjesnih "krvnih linija". No, kao i sa svim ostalim što je bilo dato da pomogne čovječanstvu, taj koncept je bio preuzet od strane sila koje traže da zadrže čovječanstvo u tami i neznanju. Istinske i drevne krvne linije Prvih Šamana bile su zamračene i skrivene putem lažnih tragova izmišljenih {izumljenih} genealogija Hebrejskog Starog Zavjeta koje navodno vode do izvjesnih grana današnjih Europskih kraljevskih i/ili plemićkih obitelji, koje traže da uspostave lažno "kraljevstvo" koje je privuklo velik dio pozornosti u nedavna vremena.

Kao što smo već napomenuli, PRIJE Pada, svako je ljudsko biće imalo pristup komunikaciji sa višim denzitetima putem "djeva na vrelu", ili unijom između desne i lijeve polovice mozga i poravnanjem sa 4.denzitetnim OPD. Zbog nihovog svrstanja, njihovoe frekvencije, i pomanjkanja OPS prigušivača, pojačavanje frekventne Rezonantne Vibracije bila je jednostavna stvar.

NAKON Pada, izgleda da je specifična genetska varijacija somatski uvedena od strane inkarnacije izvjesnih više denzitetnih bića koja su "dala svoju krv" za "iskupljenje ljudi". To znači da su oni promijenili tijelo i DNK putem Prisilne Oscilacije. Vjerojatno je da je to bilo učinjeno kroz ženske inkarnacije zbog uloge mitohondrijske DNK, ali ne želim sada trčati pred rudo, pa ćemo to sada ostaviti.

Pa ipak, prisutnost ove DNK, u ovisnosti o terminima rekombiniranja, čini veoma vjerojatnim da postoje doslovce milioni nosioca ove krvne linije/Šamanske mogućnosti na zemlji danas. I zbog svih VAS napisane su ove stranice.

U ovom sadašnjem vremenu, postoje naznake da su Kozmičke promjene monumentalnih razmjera "u zraku". Također postoje indikacije da je umiješan i poseban "vremenski element", i sve sile tame traže da zavaraju i zamrače na nivoima nikad prije dosegnutima kako bi odvlačile pozornost, zbunjivale, razdijeljivale, rastvarale i demontirale mogućnosti onih koji bi mogli biti nosioci "struja promjene" za cijelo čovječanstvo.

Sufiji su održali koncept "Tehničara ekstaze" na životu u svojim tradicijama "Polova {stubova, stožera} Svijeta". Kutub ili q'tub (pol njegova vremena) jest jedno postavljeno biće, potpuno duhovne prirode, koji se ponaša kao božanski agent sfere u izvjesnom razdoblju u vremenu. Svaki kutub ima ispod sebe 4 awtad-a (potpornja) i brojne abdals (zamjenike), koji mu pomažu u njegovu poslu očuvanja i održavanja svijeta. Interesantna stvar o ovoj ideji je da pojedinac koji zauzima poziciju {mjesto}ne mora čak ni biti toga svjestan! Njegov život, njegovo postojanje, čak i njegova prava psihologija jest funkcija viših denziteta istisnuta u 3.denzitet. Da je ovo od velikog značaja i povezano sa "krvnim linijama", kako je objavljeno u novije vrijeme - jest istina - ali ne na način kako je predloženo. Opet moram reći da čemo se na to vratiti kasnije.

Citat:

P: Ali, nije li priroda osobe određena njezinom vlastitom dušom, a ne fizičkim tijelom?
O: Djelomično, zapamtite, profil aure i karmičke reference se stapaju sa fizičkom strukturom.
P: Dakle, kažete da su ti posebni genetski uvjeti fizička refleksija spiritualne orijentacije? To da se duša mora uklapati u genetiku, čak iako samo kao potencijal?
O: Da, upravo tako.
P: Dakle, potencijal osobe za spiritualni napredak ili razvitak, uveliko ovisi o njenim genima?
O: Prirodni proces se "vjenča" s sistematskom konstrukcijom kad je ona prisutna. [Kasiopejci]


U današnje vrijeme, izgleda da se oni sa „krvnom linijom" bude. Nije više izvodivo da se bude „Stub {pol} Svijeta" onome koji spava, jer, kao što ćemo to ubrzo ispitati, postoje neke jako ozbiljne stvari izbora i akcija koje bi mogle biti 'nadređene' probuđenom Šamanu. Prva naredba posla izgleda da je biti budan i akumulirati čvrstoću polariteta.

Šamani su rođeni i načinjeni. Drugim riječima, rođeni su da bi bili napravljeni, ali ta izrada je stvar njihova izbora. I, iz onoga što sam bila u mogućnosti odrediti, izbor bi mogao biti onaj koji je napravljen na drugačijem nivou no što je to svjesno 3.denzitetno linearno iskustvo. Oni koji su napravili izbor na višim nivoima, i zatim negirali izbor na ovom nivou jer nisu sposobni odreći se njihova svakodnevna života, zaista plaćaju visoku cijenu.

Šamani se ističu zbog izvjesnih karakteristika "religioznih kriza". Oni su drugačiji od ostalih ljudi zbog intenziteta njihovih religioznih iskustava. U drevna vremena, zadatak Šamanske elite bio je da budu "Specijalisti za Dušu," da paze dušu plemena, jer je jedino Šaman mogao "vidjeti neviđeno" i znati za oblik i sudbinu Grupne Duše. No, prije nego je stekao svoju sposobnost, često je bio uobičajeni mještanin, ili čak izdanak šamana bez vidljivog zvanja (uzimajući u obzir da je sposobnost držana za nasljednu, iako ne nužno prisutna u svakoj generaciji.)

U nekoj točki njegova života, šaman je imao doživljaj koji ga "izdvaja" od ostatka čovječanstva. Ova "potraga za vizijom" Američkih Indijanaca predstavlja preživjele ostatke drevnog razumijevanja prirodne inicijacije šamana koji "je pozvan" u svoje zvanje od strane bogova. Duboko proučavanje stvari otkriva da oni koji traže magijsko-religiozne moći putem potrage za vizijom kada nisu spontano bili "pozvani", općenito postaju "Mračni Šamani", ili čarobnjaci; oni koji kroz sistematska proučavanja zadobivaju moći sa namjerom osobnog napretka. (Ponovo, sjetimo se Don Huanova razlikovanja Čarobnjaka i Ratnika koji prakticiraju da budu Slobodni.)

Istinska Šamanska inicijacija dolazi putem snova, ekstatičkih transeva kombiniranih proširenim proučavanjem. Od Šamana se očekuje ne samo da prođe kroz izvjesna inicijacijska teška iskušenja, nego on/ona mora također biti duboko obrazovana osoba kako bi bila u mogućnosti procijenjivati, vrednovati, iskustva i izazove sa kojima će se suočiti. Na nesreću, do sada je bilo malo onih dragocjenih koji su putovali stazom Šamana, uključujući prakticiranje pratećih vještina "borbi sa demonima", koji bi mogli podučiti ili savjetovati smjer proučavanja za Šamana koji se Budi.

Za budućeg šamana tradicionalno se smatra da bi trebao prikazati izvjesne izuzetne crte u djetinjstvu. On je često vrlo nervozan, čak i boležljiv na neke načine. (u nekim se kulturama epilepsija smatrala "oznakom" šamana, iako je to kasnije korumpirana percepcija ekstatičkog stanja) Primijećeno je da šamani, kao djeca, često budu morbidno osjećajna, slabog srca, poremećene probave i pate od vrtoglavice. Postoje i oni koji će to smatrati početnim znakovima mentalnog oboljenja, ali činjenica je da su proširene studije pokazale da se tzv halucinacije ili vizije sastoje od elemenata koji prate specifičan model koji je konzistentan od kulture do kulture, od godišta do godišta, i sastoji se od zapanjujućeg teoretskog sadrđžaja. Moglo bi se čak reći da ljudi "koji polude" jesu "pali šamani" koji nisu uspjeli ili zbog nedostataka u genetskom prijenosu, ili zbog faktora okoline. U isto vrijeme postoji mnogo više mitova o palim Šamanskim herojima nego o uspješnima, tako da je upozorenje o onome što se može dogoditi već dugo vremena istaknuto. Mircea Eliade napominje da:

Citat:

...mentalno bolestan pacijent pokazuje se kao neuspješan mistik, ili bolje, karikatura mistika. Njegovo je iskustvo bez religioznog sadržaja, čak i kao izgleda da liči na religiozno iskustvo, baš kao što jedan akt autoeroticizma dolazi do istog psihološkog rezultata [orgazma] kao i seksualni akt, a opet je karikatura potonjeg jer se odvija bez konkretnog prisustva partnera. [Eliade, Šamanizam, 1964.]Pa, to je prilično interesantna analogija! To nam čak sugerira ideju da onaj koji pokušava aktivirati Šamansko naslijeđe unutar OPS okvira Željnog Razmišljanja, ima "iluzornog" partnera kao u prethodno opisanoj aktivnosti, sa sličnim rezultatima. Drugim riječima, Čarobnjaštvo je poput masturbacije: praktikant zadovoljava sebe, ali njegov akt ne čini nikome drugome nešto dobro. I, u istom smislu, Šaman koji barata bez znanja jest poput poslovične preuranjene ejakulacije: on postiže da su svi uzbuđeni, a zatim ih ostavlja!

Ostavimo li takve zabavne vulgarnosti po strani (čak iako one odlično ističu poantu), stvar glede šamana jest da on/ona nije samo bolesna osoba, ona je osoba koja je bila OZDRAVLJENA, ili koja je uspjela sebe izliječiti!! Ne može se dovoljno istaknuti ova točka! Oni koji teže misticizmu, Šamanskoj putu, a koji još uvijek ostaju neotporni ili bolesni u fizičkom, materijalnom ili spiritualnom smislu, nisu još možda bili upoznati sa inicijacijom, ili, ako jesu, možda nisu uspjeli proći. Mogućnost za zadobivanje Šamanskih moći za Orijentaciju Prema Sebi također postoji, tako da je potrebna velika pažljivost u pokušavanju "viđenja neviđenog".

U mnogim slučajevima "biranje" šamana ispoljava se kroz sasvim ozbiljna oboljenja koje se jedino migu izliječiti putem "uzdizanja u nebo." Nakon ekstatične vizije inicijacije, šaman se osjeća MNOGO bolje! Nakon odaziva pozivu bogova, šaman pokazuje više nego normalnu zdravstvenu konstituciju; u stanju je zadobiti neizmjernu koncentraciju koja je iznad kapaciteta običnog čovjeka; mogu izdržati iscrpljujuće napore, i, najvažnije, u stanju su "zadržati hladnu glavu" pred licem iskustava koja bi slomila običnu osobu.

Još jedna točka koju bi trebalo istaknuti, jest da Šaman mora biti u stanju zadržati potpunu kontrolu nad sobom čak i u ekstatičkom stanju! (Kanaliziranje u Transu bez sjećanja na to što je kanalizirano NIJE aktivnost Šamana koji je u potpunosti pokriven perjem!) Ta sposobnost "hodanja u dva svijeta istovremeno" pokazuje izvanrednu nervnu građu. Bilo je rečeno sa Sibirski šamani ne pokazuju znakove mentalnog propadanja u poodmakloj dobi; njihova su sjećanja i moći samokontrole DALEKO iznad prosjeka.

Don Huan naziva to stanje "besprijekornošču". Ova ideja je također odražena u drevnim sistemima Yakut-a, gdje šaman mora biti "ozbiljan, posjedovati takt, biti sposoban učinkovito komunicirati sa svim ljudima; iznad svega, nesmije biti arogantan, ponosan, zlovoljan." Istinski šaman zrači unutrašnjom snagom koja je svjesna, i nikad napadna. U isto vrijeme treba biti primijećeno da istinski šaman može izazvati vrlo negativne odgovore od strane onih koji su pod dominacijom OPS polariteta.

Vratimo li se slabostima, nervnim poremećajima, bolestima kriza itd, koje su "znakovi odabranosti", također je primijećeno da su ponekad neka nesreća, pad, udarac u glavu ili pogodak munje, znakovi iz okoline da je šaman odabran. Ali biti "pozvan" nije isto što i biti "odabran", ili preciznije, biranje. "Mnogi su pozvani; nekolicina izabere da se odazove."

No, to je odabiranje proces. I to je proces borbe i bola i patnje, jer na kraju, ono što je ubijeno jest ego. Provela sam vas, čitatelju, kroz mnoge stupnjeve ovoga procesa poput namjesnika, i znam da to utiče na vas na mnoge slične načine na koje je uticalo i na mene, sudeći prema pošti koju sam primila. Mnogi su od vas već prošli kroz proces inicijacije. Mnogi se od vas bore sa procesom odumiranja ega i skapavaju za ponovnim rođenjem kao Šamanom - onim čije je glava bila pročišćena. U svakom slučaju, mnogi od vas znaju da to može biti proces koji se proteže kroz mnoge godine i mnoga razdoblja, ponekad uključujući mnoge bolesti, mnoge nesreće i mnoge napade na fizičko tijelo jednako kao i na dušu.

Inicijacija od glavnog značaja Šamanu se dešava nakon dugog perioda "priprema." Gledajući unatrag, mogu vidjeti da je to bio taj proces, ali obzirom da sam ja prolazila kroz njega, nisam imala pojma što se dešavalo. Jednostavno sam se borila sa boleštinama, nesrećama, patnjama, iskušenjima, pokušajima, lekcijama itd, koje su naprosto izgledale kao staza mog života u generičkim terminima. Ja ih nisam vidjela kao testove ili da su se pojavljivali u mom životu kao "poziv". Bilo je to tek NAKON "izbora" kada sam počela praviti otkrića koja su objašnjavala proces moga života, i koji sada dijelim sa vama.

A za mnoge od vas, čitanje ovih stranica imalo je sličan efekt - inicijacijski - iako sadašnja serija nije započeta sa tom namjerom. Ona je samo, više-manje, preuzela stvar i počela "pisati samu sebe". Dakle, za one koji žele "samo činjenice, gospođo!", ja se ispričavam. Ne namjeravam to promijeniti, ali priznajem vaše pravo da želite nešto drukčije.

Vraćajući se na moje "spuštanje u Pakao" i osjet da sam bila "oguljena od svega", da, bilo je i ostalih koraka u procesu, drugih izbora, vizija i iskustava. Ali ni jedan od njih nije bio poput trenutka kada sam bila potpuno oguljena do kostiju od svih vjerovanja u išta i sve što sam ikada držala za istinu, uključujući sva moja vjerovanja i iluzije o mojem osobnom životu i odnosima i o meni samoj!

Patologija Šamanskog puta izgleda kao da je dio sredstava dosizanja "uvjeta" da se bude iniciran. No, istovremeno, ta sredstva često predstavljaju samu inicijaciju. Ona imaju fiziološki efekt koji se odnosi na transformaciju obične osobe u tehničara svetinje.

(Ali, ako jedno takvo iskustvo nije praćeno periodom teoretskih i praktičkih uputa, šaman postaje alat za one sile koja žele upotrebiti Šamansku funkciju za daljnje porobljavanje čovječanstva, kako smo već spomenuli)

Sada, iskustvo koje preobražava šamana sastavljeno je od dobro poznatih religioznih elemenata patnje, smrti i uskrsnuća. Jedno od najranijih predstavljanja tih elemenata dato je u Sumeranskoj priči o silasku Ištar/Inane u Podzemni svijet da spasi njenog sina-ljubavnika, Tammuza. Ona je trebala proći 7 "kapija Pakla" i, na svakim vratima ili kapiji, bio joj je skinut neki dio njenog svečanog ruha, jer je u Podzemni svijet mogla ući jedino gola. Dok je bila u Podzemnom svijetu, zemlja i njeni stanovnici pretrpjeli su gubitak kreativne energije. Nakon što je završila svoju misiju, plodnost se vratila.

Kasnije uređenje ove priče bio je mit o Perzefoni/Kori, kćeri Demetre, koja je bila oteta od strane Hadesa/Plutona. U njezinoj boli za kćerkom, Demetra je odbila plodnost zemlji. Nakon silnih napora, postignut je dogovor da će imati svoju kćerku samo jedan dio godine, to je bio činioc pojavnosti godišnjih doba. Možemo vidjeti da ovo predstavlja vrlo drevan izvještaj o cikličkoj prirodi vremena, No, čak i više, sada možemo vidjeti da je to Šamanska priča o silasku "kćeri" Veće Duševne jedinice u 3.denzitet gdje je uhvaćena u zamku od strane sila tame, a potraga Demetre za svojom kćeri jest pozivanje višeg sebstva na Šamanski put. I naravno, primjećujemo da se u starijim verzijama radilo o odvajanju boginje od svog pratioca što bi moglo ukazivati na odvajanje dualnih energija i polutki mozga.

U svakom slučaju, u tom silasku u podzemni svijet, Šamanske vizije predstavljaju komadanje tijela, odlijetanje mesa sa kostiju, i njegovo kuhanje u kotlu, i zatim ponovno sastavljanje od strane bogova i/ili boginja. Patnja, smrt i uskrsnuće.

Yakutski šaman, Sofron Zateyev, tvrdi da tokom te vizionarske inicijacije, budući šaman "umire" i leži u yurti {šatoru} tokom tri dana bez da jede i pije. ...Pyotr Ivanov daje daljnje detalje. U viziji, udovi kandidata su odstranjeni i rastavljeni pomoću željezne kuke; kosti su očišćene, meso oguljeno, tjelesne tekućine bačene, a oči izvađene iz ležišta. Nakon te operacije sve su kosti prikupljene i spojene skupa pomoću željeza. Prema trećem šamanu, Timofeju Romanovu, vizionarsko komadanje traje od tri do sedam dana; tokom cijelog tog vremena kandidat ostaje poput mrtvaca, teško dišući, na osamljenom mjestu. [eliade, 1964.]

Prema još jednom Yakutskom izvješću, zao duh odnosi sušu budućeg šamana u podzemni svijet i tu je zatvara u kuću na 3 godine (samo godinu za one koji će postati manji šamani). Ovdje šaman prolazi kroz svoju inicijaciju. Duh mu odsijeca glavu, koju stavljaju sa strane (tako da kandidat mora gledati svoje komadanje svojim očima), i siječe ga na male dijelove, koji su onda raspoređeni duhovima različitih bolesti. Samo prolaskom kroz takvo teško iskušenje budući šaman zadobiva moć liječenja. Njegove kosti tada se pokrivaju sa novim mesom, i u nekim slučajevima također dobiva i novu krv.

Prema još jednom izvješću, "đavli" drže kandidatovu dušu doklegod nije naučio svu njihovu mudrost. Tokom cijelog tog vremena kandidat leži bolestan. Postoji i ponovno pojavljivanje motiva divovske ptice koja "liježe šamane" na granama Stabla Svijeta što je jedna aluzija na "Ptičju krvnu liniju" kao suprotnost reptilskoj. (više o tome kasnije!) Sljedeći su izvadci iz raspoloživih izvješća prikupljenih u istraživačkom polju, nabrojani u knjizi Šamanizam: Drevne Tehnike Ekstaze :

Citat:

... Kandidat ...dolazi iznad golog čovjeka radeći sa mijehom {kovačkom puhalicom za raspirivanje vatre}. U vatri je bio kotao "velik poput polovine zemlje". Goli čovjek ga je spazio i ugrabio dugum parom kliješta. Novajlija je imao vremena da pomisli: "Mrtav sam!". Čovjek mu je odsjekao glavu, raskomadao tijelo na dijelove, i sve stavio u kotao. Tu je kuhao njegovo tijelo tokom 3 godine. Tamo su također bila i 3 nakovnja, i goli je čovjek iskovao kandidatovu glavu na trećem, a to je bio onaj na kojem se kuju najbolji šamani. ... Iskovao je njegovu glavu i rekao mu kako će čitati slova koja se nalaze unutra nje. Promijenio mu je oči; i to je razlog zbog kojega, kada radi šamanski posao, on ne vidi svojim tjelesnim očima, nego mističkim očima. Probušio mu je uši i učinio da razumije jezik biljaka.

...Tunguški šaman Ivan Čolko tvrdi da budući šaman mora pasti bolestan i imati raskomadano tijelo u dijelove, i krv popijenu od strane zlih duhova. Ovi onda bacaju njegovu glavu u kotao gdje se ona topi sa izvjesnimm metalnim dijelovima koji će kasnije oblikovati dio njegovog obrednog kostima.

...Prije no što postane šaman, kandidat mora kroz dugi period vremena biti bolestan; duše njegovih šamanskih predaka tada ga okružuju, muče ga, udaraju, sijeku njegovo tijelo noževima, itd. Tokom te operacije, budući šaman ostaje beživotan; lice i ruke su mu plavi, srce mu jedva tuče.

...Teleutska žena postaje šaman nakon što je imala viziju u kojoj je nepoznati muškarac rasijekao njezino tijelo na komade i skuha ih u loncu. Prema tradicijama Altainskih šamana, duhovi njihovih predaka jedu njihovo meso, piju njihovu krv, otvaraju im trbuhe i slično.

...U Južnoj Americi kao i u Australiji ii Sibiru, i spontano postajanje i potraga za inicijacijom uključuju ili zagonetno oboljenje ili višemanje simboličan ritual mistične smrti, ponekad sugerirano kao komadanje tijela i obnova organa.

...Otvorili su mu glavu, izvadili mozak, oprali ga i vratili kako bi mu dali jasnoću uma da probije u zagonetke zlih duhova i zamršenosti boleština; uložili su zlatni prah u njegove oči kako bi mu dali oštrinu i čvrstoću pogleda dovoljno moćnog sa vidi dušu gdjegod da ova luta; postavili su bodljaste kuke u njegove prste da mu omoguće da ugrabi dušu na brzinu i zadrži ju; i na kraju su probušili njegovo srce sa strijelom kako bi ga učinili meka srca, i punog simpatija prema bolesnima i onima koji pate.

...Ako su nabrojeni razlozi sa obnovu organa (dodjela boljeg pogleda, mekosrčanost, itd.) autentični, to ukazuje da je izvorni smisao obreda bio zaboravljen.

...Onda gospodar priskrbljuje učenikovo "sijevanje" ili "prosvjetljenje" koje se sastoji od zagonetnog svjetla koje šaman iznenada osjeti u svome tijelu, unutar glave, unutar mozga, neobjašnjiv reflektor, luminozna vatra, koja mu omogućuje da vidi u mraku, i to u doslovnom i u metaforičkom smislu, jer sada može, čak i sa zatvorenim očima , vidjeti kroz tamu i spoznavati stvari i nadolazeće događaje koji su ostalima skriveni...

Kandidat zadobiva to mistično svjetlo nakon mnogih sati čekanja, sjedeći na klupici u svojoj kolibi... Kada to iskusi prvi puta "to je kao da se kuća u kojoj se nalazi iznenada izdigla; on vidi daleko ispred sebe, kroz planine, kao da je zemlja bila jedna velika ravan, a oči su mu mogle doseći do kraja zemlje. Ništa mu više nije sakriveno; ne samo da može vidjeti stvari daleko, daleko unaprijed, nego također može i pronaći duše, ukradene duše, koje su ili čuvane prikrivene u dalekim stranim zemljama, ili su bile uzete gore ili dole u Zemlju Mrtvih.

...Iskustvo unutrašnjeg svjetla koje određuje karijeru Igluličkih šamana zajedničko je mnogim višim misticizmima. U Upanišadama, "unutrašnje svjetlo" određuje bît atmana. U jogijskim tehnikama, posebice onih iz Budističkih škola, svjetlo različitih boja ukazuje na uspješnost pojedinih meditacija. Slično, Tibetanska Knjiga Mrtvih daje veliku važnost svjetlu u kojem se, kako izgleda, kupa duša umirućeg čovjeka tokom njegovih samrtničkih bolova i odmah nakon smrti; čovjekovo odredište nakon smrti (oslobođenje ili reinkarnacija) ovisi o čvrstini kojom odabire da bude spojen sa svjetlom.

...Esencijalni elementi ove mističke vizije predstavljaju bivanje odvojenosti od mesa. ... U svim tim slučajevima smanjenje, redukcija, na sam kostur ukazuje na prolaženje iznad nečistih ljudskih uvjeta i stoga slijedi odvajanje od njega.

... Kost predstavlja pravi izvor života. Reducirati nekoga na sami kostur, uvjet je koji je ekvivalentan ponovnom ulasku u maternicu radi cjelovite obnove, mističkog ponovorođenja. ... To je jedan izraz volje da se nadiđe nečistost, individualan uvjet, i da se postigne nadvremenska perspektiva.

...Mit o obnovi pomoću vatre, kuhanjem, ili komadanjem nastavio je proganjati ljude izvan spiritualnog horizonta šamanizma. ...Mit o pomlađivanju putem raskomadanja i kuhanja iznešen je u Sibirskim, Centralno Azijskim i Europskim folklorima, ulogu kovača bio je igrao Isus ili neki drugi svetci. [Eliade, Šamanizam, 1964.]


Nekoliko važnih stvari za primijetiti jesu ideje da kandidat mora biti "pod kontrolom" demona ili bića koja ga muče kako bi mogao naučiti njihovu mudrost, i da je taj proces dodjeljuje velike "moći" inicijantu. Iskustvo današnjice koje je toliko slično ovoj inicijaciji jest scenarij Tuđinske Otmice {Alien Abduction}. Na nesreću, baš kako je izviješćeno među Šamanističkim pripovjestima o "palim inicijantima", postoje mnogi koji su prigrlili mučitelje i postali njima zaposjednuti u ovoj ili onoj mjeri. I, u dubljem smislu, možemo uočiti da se prava činjenica našeg postojanja u OPS stvarnosti 3.denziteta sastoji u inicijacijama u mnogim, mnogim inkarnacijama. Moramo trpiti laži prije no što možemo spoznati istinu!

I tako sada vidite što ja radim. Dijelim sa vama znanje o procesu inicijacije koju su mnogi od vas iskusili bez konteksta; pomažem onima koji su pitali, u procesu bivanja oguljenosti do kostiju; patnje, umiranja, i, nadajmo se, bili uskrsli; u procesu postajanja Šamanom; postajanjem jednog od onih kojemuje glava bila pročišćena.

Sve što slijedi odavde dalje mora biti shvaćeno da se primjenjuje SAMO na one koji su prihvatili POZIV. Ako vaš život nije slijedio šablonu Šamana, ništa od sljedećeg ne može biti protumačeno da se odnosi na vas. Na drugu pak stranu, ako vi mislite da je vaš poziv da budete "jedan od onih čija je glava bila pročišćena", onda trebate proučavati daleko više dok ne prispijete na svoju vlastitu "inicijaciju", a u toj će točki VAŠI izbori biti VAMA jasni. No, za one koji su već "tamo", data je sljedeća napomena kao uopćenost da se primijeni SAMO kada se "uklapa".

Idemo sada korak naprijed u praktične stvari. Kao što sam rekla, nakon "inicijacije" koju sam prošla kroz moje "spuštanje" u pakao, svijet se za mene promijenio na temeljite načine. Temeljitost promjene bila je na nivou u koji ne mogu u potpunosti proniknuti sa svojom sviješću, ali je ta promjena gotovo odmah urodilo plodom. moj pogled na sve moje veze, sve moje akcije i interakcije sa svijetom promijenio se na neproračunjive načine. doslovno sam mogla "vidjeti neviđenu" dinamiku svake ‘razmjene' između mene i ostalih ljudi u svim situacijama. I putem viđenja, bila sam u mogućnosti odabrati onu reakciju koja je bila istinski izraz Bezuvjetne Ljubavi, Istine, konačne Ljepote u kozmičkim terminima. Više nisam vidjela svojim ljudskim očima niti sam bila vođena ljudskim emocijama. Ovo NE znači da ih nisam osjećala! Ali već sam bila napravila izbor od velike magnitude u terminima stavljanja sa strane svih ljudsko egoističkih potreba za udobnošću i iluzijom, i jednostavno više nisam bila kadra ikada vidjeti išta na isti način.

Jedna od prvih primjena mojeg novog stanja bića bila je, kako sam već notirala, sređivanje mojeg osobnog života što je uključivalo razvod od mog bivšeg supruga i stopiranje svih manipulativnih interakcija između mene i moje djece, bliskih prijatelja i suradnika. Mnogi ljudi su ovo vidjeli kao da sam "postala teška", ili kao izvjesno zahlađenje, ili pomanjkanje ljubavi i brige. No, ISTINA je da, doklegod sam učestvovala u tim dinamikama, HRANILA sam OPS sile. Shvatila sam svoj položaj: trebalo je da zadobijem snagu. Također sam znala da sam trebala biti jaka u svojoj polarizaciji za dobrobit drugih, ne samo onih najbližih oko mene. Iz pogleda unatrag u moj život također sam shvatila da sam posebice bila ranjiva imajući blizu sebe ljude koji su tu bili sa svrhom ekspresnog isisavanja, dreniranja moje životne sile koja je bila vrlo potentna, i manipuliranjem mene da dajem tu silu OPS dinamici bila sam snažna mašina za prehranjivanje koja je pojačavala njihove energije! Također sam razumjela da oni koji NISU budni, u potpunosti su subjekt ove manipulacije. I više od toga, razumjela sam da se moram boriti i za duše onih koje sam voljela i da je to čak moglo značiti fizičko i emocionalno napuštanje njih tako da ne pojačavam OPS frekvenciju u njima. Znala sam da ako se nastavim ponašati kao njihov prigušivač, učiniti ću im gotovo nemogućim da nadvladaju svoje predatore. Takva je cijena bila toliko visoka da je nisam mogla uzeti u obzir.

Da, shvatila sam da sam zbog ljubavi koju sam osjećala za moju djecu mislila da bi mi mogli ili da ćemo zajedno putovati na više nivoe, ali da bi to mogla biti i zamka, ali zasigurno sam znala da ako je to bio izbor njihovih duša, onda oni trebaju da se probude, i to brzo, a to neće NIKADA napraviti samnom koja sam manipulirana da pojačavam njihovu OPS frekvenciju! Shvatila sam da ljubav NEMA ništa sa stvari koja sprečava druge u učenju njihovih lekcija zbog kojih su ovdje došli, bez obzira na to kako je teško gledati onoga kojeg voliš u trenucima dok pati. Morate voljeti druge kao da SU tu zbog toga da nauče vlastite lekcije, i to je najgorča lekcija za svih iz ljudskog roda koji odaberu služiti drugima u Kozmičkom smislu.

Da sam bila ljubazna ili darežljiva prema svojoj djeci, misleći kako će ih to "naučiti" nešto o ljubaznosti ili darežljivosti, NE bi ih bila prihvaćala onakvima kakvi su bili. To ne znači da sam prestala biti ljubazna ili darežljiva, niti da sam prestala biti roditelj i uspostavljati neophodnu disciplinu koja je dio ‘roditelji-dijete' duševnog sporazuma, to jednostavno znači da sam znala da, ako to činim jer očekujem od njih da se promijene, ili da će oni zbog svojih manipulacija mene imitirati kako bi izveli nešto što će meni ugoditi, to bi bio POGREŠAN razlog da to onda i činim. Također sam znala da kada su činili stvari koje su zahtijevale disciplinske mjere, oni su zapravo TRAŽILI od mene da ih discipliniram. Najviše traženja/zahtijevanja rješava se putem djelovanja, nema riječi!

U slučaju mojeg bivšeg supruga shvatila sam da ako ga nastavim emocionalno podržavati u njegovim izborima, u kojima je u većini, ako ne i u svima, bio u potpunoj suprotnosti sa mojim vlastitima, onda sam ili očekivala da će ga moja podrška "preobratiti" na moje poglede, ili sam jednostavno predavala svoju slobodnu volju. Razumjela sam da su njegovi izbori bili njegovi i u potpunosti vrijedni njegove potrage. Oni jednostavno nisu bili moji. Istim mjerilom gledano, MOJI izbori nisu bili njegovi i više nisam mogla očekivati ili tražiti njegovu potporu jednostavno stoga što je bio moj suprug. Znala sam da je to dosezalo do toga da sam si izgledala poput vampira! I ne samo to, shvatila sam da, putem njegovog ponašanja, on je TRAŽIO od mene da ga oslobodim {otpustim}. Čak i ako to nije bilo svjesno, niti dio njegove društvene ili religijske programiranosti. Na vrlo dubokom nivou duše, bio je vođen da se ponaša na suptilne načine, koji su ipak definitivno tražili otpuštanje. Odbiti takvo traženje, NE BI bila ljubav!

U slučaju veze muž - žena, to je najteža stvar za procjenu jer je to veza, odnos, temeljena na privrženosti sličnim ciljevima i idealima, intimnim interakcijama međusobnog asimiliranja i identifikacije. Kada u potpunosti shvatite da predavanje energije OPS poretku u MAKOJEM smislu znači da on raste dok vi umanjujete vlastite mogućnosti povećanja OPD dinamike, suočeni ste sa vrlo teškim izborima na najintimnijem nivou. I zapravo U tim i KROZ te izbore, te njihovom aktivacijom vi vjenčate vaše znanje sa vašom voljom! Ako spoznate, činite ispravne izbore u korist istinske OPD dinamike, izvršenje volje će snažno pojačati vašu Frekvenciju! A što je bliskija veza, odnos, teže je da se to UČINI, da se prevlada iluzija programiranja; no tada će efekt na pojačanje biti dublji!

U terminima bračnog partnera, da, naravno, još uvijek možete imati slične ciljeve, podizanje djece, plaćanja računa ili gradnje prebivališta za dane mirovine. Ne možemo li reći da "Služenje Drugima" može biti sastavljeno od "davanja podrške" takvim svjetovnim ljudskim potragama dok ostali vidovi naših života, naše spiritualne potrage, ostaju odvojene? I ne samo to, nego kad netko pogleda na razvod, onda vjerojatno gleda u mogući gubitak nečijeg vlastitog financijskog/fizičkog/emocionalnog sistema potpore koji može biti štetan osobito kada su uključena djeca, dakle nije li to očito Služenje Sebi?

U slučaju braka, to je ono gdje počinje akcija u smislu primjene nečijeg znanja i izbora. Sve ovisi o vašoj ideji o tome što bi brak trebao biti i što su vam životni ciljevi, i može li se to uskladiti.

Za većinu nas, brak se sastoji od privrženosti da se pruža fizička, emocionalna i financijska potpora i izdržavanje drugoj osobi "u dobru i u zlu, u bogatstvu i siromaštvu, u bolesti i u zdravlju, dok nas smrt ne rastavi."

Primijetite ključne riječi: "potpora i izdržavanje".

Sada, ako postaje jasno da je bračni partner na nivou ili položaju "ciklusa učenja" koji je različit od osobe koja "se budi", koji je nivo odgovornosti? Neki mogu misliti da je njihova odgovornost da ostanu u braku zbog toga što SU jednostavno vjenčani ili posvećeni. U tom slučaju trebali bi promisliti vrlo pažljivo o izrazu "ODGOVORNOST" *

{* U tekstu se koristi rastavljanje engleske riječi responsibility [=odgovornost]: ‘'RESPONSE - ability'' što daje izraz ‘ODGOVOR - mogućnost', ili mogućnost odgovora - p.p.}

Kako ćete odgovoriti osobi koja čini izbore koji djeluju kao "hrana" OPS hijererhije? Kako ćete odgovoriti osobi koja je još uvijek "izgubljena u iluziji" da ima slobodnu volju i moć da izabere svoju sudbinu, i potpuno je nesvjesna sila koje dominiraju svijetom? Kako ćete podržati osobu koja čini izbore da NE proširuje svoju bazu znanja u izvjesnoj mjeri, osobu koja je zadovoljna da ostane u zaključanoj sobi i ne mari da je možda zaključana. Takva osoba nije ni prispjela do točke u kojoj bi trebala provjeriti vrata! Ako ste napustili vašu vlastitu "zaključanu sobu", hoćete li se onda preseliti u zaključanu sobu od neke druge osobe?

Pa, možete im nastaviti pružati potporu, a u tom slučaju vaša energija pojačava njihovu OPS frekvenciju I hrani OPS dinamiku KROZ njih. Dobro. To je cool! Možete misliti da je to nešto što ste voljni učiniti kao jedan akt Ljubavi i Davanja jer su Ljubav i Davanje vaši ideali. No, tu postoji nešto daleko važnije, a to je: ako su, pri nivou duše, oni postavili lekcije na takav način koji bi ih eventualno mogao dovesti do jednog OPD izbora, vaša nastavljena podrška produžuje period vremena koji će im trebati da to naprave! Moglo bi čak i biti da, vašom podrškom, pojedinci neće naučiti ono za što su se inkarnirali da nauče u ovom životu i biti će prinuđeni da odrade još jedan (ili više) cjelokupnih života opet iznova. Ako ih pokušavate "spasiti", činite daleko više zla nego dobra.

Nedavno mi je prijatelj pisao o naznaci koju je dobio baš o istoj toj stvari:

Citat:

Ne mislim da mi možemo ‘spasiti' ikoga ALI možemo pomoći mnogim drugima u SPAŠAVANJU SAMIH SEBE (pa, pretpostavljam da bi se to moglo nazvati oblikom spašavanja, ako baš želiš, to je samo stvar semantike). Kada sam prošle noći otišao spavati, nekako sam se zapitao: ako postoji išta kako bismo ‘spasili' ostale, želio bih znati kako se to radi. I imao sam san, baš prije buđenja... U osnovi, bio sam se susreo sa nekime iz ‘suprotnog tabora', bili smo u nekoj vrsti obračuna/diskusije, dok on nije rekao: molim te, razriješi {oslobodi} me, pomozi da izađem iz ovoga. Bilo je to rečeno u iskrenosti, pošteno. Onda, je ‘nešto', nešto što je ‘izašlo van' iz mene, nekako se stopilao sa tom osobom i ONA SE POTPUNO PROMIJENILA, KAO DA JE PROMIJENILA OBLIK, VRLO ČUDNO!!!


A ključ je bio u onome za čime je zavapila duša onog drugog: MOLIM OSLOBODI ME! I to je zaista način! Osloboditi takve duše kako bi one u potpunosti ušle u lekcije koje su odabrale i to bez našeg miješanja ili potpore, osim Voljeti ih KAKVI JESU. Ono nešto što je "izašlo i stopilo se sa osobom", bila je ta Bezuvjetna Ljubav koja im je dopustila da BUDU kakvi jesu, na njihovom nivou, tako da mogu IZRASTI izvan njega! On je "dao slobodnu volju" i obustavio svoje hranjenje OPS frekvencije, i tako oslobodio dušu da se mijenja na svoj način i u svoje vrijeme!

Dakle, u Kozmičkoj šemi stvari, što je ISTINSKO Davanje i Ljubav? Pružati podršku i izdržavati osobu u iluziji sa svom pratećom "hranom" koja obuhvaćena u bračnim odnosima, nastaviti pojačavati njihovu OPS frekvenciju, ili OSLOBODITI ih u {njihove} lekcije - davanje koje je istinski prikladno njihovim djelovanjima/traženjima - oni mogu eventualno olakšati vlastiti rast i/ili inicijaciju, ako ne u ovom životu - možda u sljedećem?

Naravno, pitanje tada postaje: možete li povući potporu iz dinamike i još uvijek podržavati osobu? Činjenica je, u terminima izbora duše, nemoguće je intimno podržavati dušu koja je poravnata sa izvjesnim izborom duše bez da također ne podržavate i izbore te duše.

No, ne radi li se ovdje o tome da treba ‘baciti vrlo teažk pogled" na sebe i zapitati se ZAŠTO bi vi htjeli nastaviti izdržavanje i podržavanje osobe koja je dio dinamike koju ste izabrali da NE hranite više? (opet ponavljam da je ono što govorim ovdje SAMO za one koji su poduzeli korak naprijed ka punoj inicijaciji!)

Ostajete li u vezi radi financijskih obzira? Je li to "zbog djece"? Ili jer ne vidite kako nastaviti vaš put učenja bez financijske potpore iz braka? Ako je to zbog financijskih obzira {potraživanja} koji se odnose na vas, lako je vidjeti da ste VI vampir. Vi nudite jednu ‘iluziju' ljubavi i potpore kako bi zadobili nešto što VI želite ili trebate. Ako ostajete radi dobrobiti djece, morate biti vrlo pažljivi kako će to biti dobro za njih. Na prvom mjestu, pri nekom nivou duše, ta djeca uče putem promatranja i doživljavanja. Ona promatraju i doživljavaju vampirsku dinamiku, a onda odrastu i imitiraju je u svojim životima. Da li to želite za svoju djecu? U drugom smislu, ako ste u vezi i+u kojoj je u toku "hranjenje", jedno ili oboje bračnih partnera MORATI će pribaviti energiju odnekuda, a najvjerojatniji izvori biti će djeca. Da li je TO ono što želite?

Ključ je u tome da li možete ostati u vezi bez OČEKIVANJA da IŠTA bude promijenjeno ili učinjeno boljim putem vaše prisutnosti i/ili podrške?

Esencijalna stvar glede OPD Šamanskog puta je davanje samo kada su ZAMOLJENI. I onda, dati SVE što je pitano. To isključuje davanje onima OPS poretka jer oni NIKADA ne pitaju! Oni manipuliraju, zahtijevaju, preklinju, čak i pitaju riječima ali ne i svojim djelima. Ova stavka "pitanja" je stvar koju možete vidjeti jedino putem viđenja neviđenog. Možda bi jedan način da se o tome razmišlja mogao biti taj da vi možete odrediti da li netko stvarno "pita" ako tamo NE postoji očekivanje sa njihove strane da ćete im vi dati ono što traže! I, da VAMA nije postavljen nijedan uvjet koji bi se odnosio na to da li ćete odgovoriti ovako ili onako. Drugim riječima, ako kažete "ne" (jer zbog bilo kojeg razloga ne možete reći "da") vi ste sigurni da neće doći do prekida ili opadanja u vašoj vezi. Jednaka stvar odnosi se i na vas. Ako vi "pitate", da li zaista pitate? Ili postoji neka kvaka zakačena za to kao što je "ako me voliš, reći ćeš "da" ili "vidiš što sam napravio za tebe; sada je tvoj red".

Stvar koja je esencijalna i koju treba znati je da je Orijentacija Prema Drugima put spiritualne ljubavi, i da je to nešto sasvim drugo od svjetovne ljubavi i samoljublja. Cijela tajna Istinske Magije leži unutar zakona božanske neposredne blizine. Kako rastete bliže ka Ljubavi na način na koji ju Stvoritelj izražava, izrastate bliže Bogu. A Bog voli sve upravo onakvo kakvo jest. To je jednostavno ZATO!

Što više osoba postaje uvučena u Orijentaciju Prema Drugima, efektivniji su njeni izbori, no, istovremeno, ostalima njeno postojanje postaje neshvatljivo.

Sada, prilično je lako prakticirati ove termine pri davanju strancima ili suradnicima koji nisu intimno povezani sa vašim životom. Mnogo je teže to činiti u bliskim, osobnim vezama! No, to je ono u čemu leži esencija Šamana!

Razlog za to leži u posebnoj ulozi koji Šaman igra u Kozmičkoj dinamici u svim vremenima, a najposebnije u sadašnjem - onoj Duhovnog Ratnika.

Citat:

...Šamanizam je važan ne samo po mjestu koje drži u povijesti misticizma. Šamani su igrali esencijalnu ulogu u obrani psihičkog integriteta zajednice. Oni su nadmoćni antidemonski šampioni; oni se bore ne samo sa demonima i bolestima, nego i protiv crnih magova. Uzorita figura šamanskog šampiona jest mitski utemeljitelj Na-Khi šamanizma, neumornog istrebljivača demona. Vojni elementi koji imaju veliku važnost u izvjesnim tipovima Azijskog šamanizma su navedeni kao za potrebe rata protiv demona, istinskih neprijatelja čobječanstva. U općenitom smislu može se reći da šamanizam brani život, zdravlje, plodnost, svijet "svjetla", protiv smrti, bolesti, neplodnosti, katastrofa i svijeta "tame" [Eliade, 1964.]


Temeljna i univerzalna funkcija Šamana jest da posjeduje silu neophodnu za ono što možemo nazvati borbom protiv "sula zla". To NE znači izaći sa Demonom na piknik ili prepucavanje koja je kanalizirana informacija ispravna ili pogrešna ili molitva za Svjetski Mir ili slanje Ljubavi Svjetla u ratom pocijepanu Bosnu. To ne znači raditi duhovna oslobađanja ili egzorcizam (iako može uključivati takve stvari u izvjesnim okolnostima).

Ono što to tnači je stalna i uvijek prisutna potreba za održavanje vrlo određene Frekventne Rezonancije. Ono što Šaman predstavlja jest "Stub {pol} Svijeta", kroz koji se energije Stvaranja mogu prevesti u 3.denzitet. Oni su potrebni da bi u svojim tijelima manifestirali izvjesne frekvencije koje se jedino mogu razviti u odnosima u kojima je životna sila Šamana POJAČANA putem interakcije, a ne isisavana/drenirana.

U pričama o drevnim Šamanima velikih moći, često je primijećeno da ako postanu Šamani u točki njihova života kada imaju bračnog druga i obitelj, vrlo često Šamanu je dat novi "duhovni bračni drug" čija je najvažnija funkcija da priprema specijalnu hranu za Šamana tako da on/ona može obaviti specijalan posao. Ponekad taj "duhovni bračni drug" bio stvarna "druga žena" ili suprug koji se uselio u obitelj. U kulturama u kojima je Šamanizam bio shvaćen, ako originalna žena nije bila "prikladna", barem je shvaćala neophodnost za "specijalnom ženom" da ispuni funkciju "hranjenja šamana". Naravno, postoje neke priče o prvim ženama koje NISU dobro prihvatile posjedovanje druge žene, iako je je to bio samo duh a ne utjelovjenje u drugoj ženi, i rezultat je općenito bio sukob koji bi završio smrću prve žene. (ili smrću supruga, ako je šaman bila žena.)

Poanta ovoga nije da nam govori nešto u doslovnom smislu, nego daje simboliku Šamanske spiritualne potrebe da bude u interakciji sa bićima koja radije "hrane" nego da dreniraju, crpe. Mogao bi se izvući zaključak da OPD Šaman mora biti u direktnoj interakciji na jednom intimnom nivou samo sa nekime tko je "sličan". U takvom slučaju njihove će se energije razmijenjivati, mijenjati i proširivati iz te interakcije. Oni će jedno drugome "poguravati njihaljku". Oni će postaviti Frekventnu Rezonancijsku Vibraciju između sebe koja je tako snažna da će prirodno "rasti".

I naravno, mi do sada znamo da će sile tame iznijeti mnogo svojih vlastitih kandidata za tu intimnu interakciju koji NISU slični, za svrhu da se osiguraju da Šaman nkada ne zadobije dovoljnu čvrstoću. U isto vrijeme, prisutnost takvih osoba u Šamanovom životu MOŽE služiti svevažnoj funkciji u pripomaganju pri "slamanju" i guljenju mesa sa kostiju u pripremi za inicijaciju. No, jednom kada se desi inicijacija, KRUCIJALNO je za Šamana da DJELUJE na način da odmah učvrsti svoj polaritet. Bolje je NE biti u vezi nego biti u takvoj koja i drenira i prigušuje sebe i hrani i pojačava OPS frekvenciju.

A putem djelovanja temeljenog na suptilnim naznakama u svojem okruženju, uključujući i vlastitom tijelu, njegove sposobnosti da VIDI rastu. A kada se te mogućnosti za viđenje povećaju, on je bolje u stanju činiti izbore temeljene na viđenju neviđenog, što djeluje na dobrobitan način za cijeli OPD polaritet. Što više Šaman prakticira Slobodnu Volju i osigurava Slobodu Volje drugih, više raspoložive energije Slobodne Volje nastaje za cijeli planet. A to ima velike posljedice: što je više Slobodne Volje raspoloživo, više će se OPS dominacija PRIRODNO SMANJIVATI! Manje ljudi koji su na "raspolaganju" za prehranu, manje OPS može rasti!

Šaman je "specijalist svetoga". Oni su sposobni "vidjeti" duhove, otići u nebo i susretati bogove, spuštati se u podzemni svijet i boriti se sa demonima, bilestima i smrću. Šamanova esencijalna uloga u obrani psihičkog integriteta zajednice ovisi iznad svega o njegovoj sposobnosti da VIDI što je skriveno i nevidljivo ostalima i da donese direktnu i POUZDANU informaciju iz natprirodnog svijeta.

Postoji zapanjujuća sličnost između izvještaja Šamanskih ekstaza i izvjesnih epskih tema u drevnim usmenim predajama. Šamanove avanture u drugom svijetu, teška iskušenja kojima se podvrgava u ekstatičkim spuštanjima niže i uzlascima u nebo sugeriraju nam mnoge avanture heroja iz velikih mitova i epova od Gilgameša do Perzeja, od Odiseja do Parsifala. Krajnje je vjerojatno da najveći dio motiva, kao i likova, slika i klišea tih mitova i priča imaju ekstatičko porijeklo. U ovom smislu, oni postaju esencijalni za proučavanja onima koji slijede Šamanski put jer su po svoj vjerojatnosti pripovjesti šamana koji opisuju svoja putovanja i avanture u nadljudskim svjetovima.

Citat:

Označili smo ekstatičko iskustvo kao "primarni fenomen" jer ne vidimo razlog zbog kojeg bi ga smatrali posebnim povijesnim momentom koji je nastao putem izvjesnog oblika civilizacije. Radije ćemo ga smatrati temeljnim za ljudske uvjete i stoga poznatim cijelom drevnom čovječanstvu; ono što se promijenilo i bilo prilagođeno različitim oblicima kultura i religija bila je interpretacija i vrednovanje ekstatičkog iskustva. Što je onda bila povijesno-religijska situacija u Centralnoj i Sjevernoj Aziji, gdje se kasnije šamanizam izkristalizirao kao jedan autonoman i specifičan kompleks? Posvuda u tim područjima, i iz ranijih vremena, nalazimo dokumente o postojanju Vrhovnog Bića nebeske strukture, koje također odgovara morfološki svim ostalim Vrhovnim Bićima drevnih religija. Simbolika uzdizanja, sa svim obrdima i mitovima koji se oslanjaju na nju, mora biti povezana sa nebeskim Vrhovnim Bićem; mi znamo da je "visina" bila sveta kao takva, da su mnogi vrhovni bogovi drevnih naroda bili nazivani "On na visinama", "On na nedu", ili jednostavno "Nebesa". Ova simbolika uzlaska i visine zadržava svoju vrijednost čak i nakon "povlačenja" nebeskih Vrhovnih Bića... Stoga moramo smatrati Azijski šamanizam kao jednu drevnu tehniku ekstaze čija je izvorna temeljna ideologija - vjerovanje u nebesko Vrhovno Biće sa kojime je bilo moguće ostvariti direktan odnos putem uzdizanja na nebo - bila konstantno preobražavanaputem dugih nizova egzotičnih doprinosa što je kulminiralo upadom Budizma. Koncept mističke smrti povećavao je poticaj uobičajenih odnosa sa dušama predaka i "duhovima", odnosima koji su završavali posjednutošću. Fenomenologija transa pretrpila je mnoge promjene i korupcije najvećim dijelom zbog konfuzije oko precizne prirode ekstaze. Ipak nisu sve te inovacije i korupcije uspjele u eliminiranju mogućnosti istinske Šamanske ekstaze; i mi smo u stanju pronaći primjere istinskih mističkih iskustava šamana, koji uzimaju oblik "duhovnog" uzdizanja...

Više nego jednom prepoznali smo Šamansko iskustvo kao "nostalgiju za rajem..." [Eliade, 1964.]


I opet smo dovedeni do pitanja, u praktičnom smislu: Što nam je ČINITI? Pogledajmo u nešto što smo iznijeli prije, da vidimo hoćemo li ovdje pronaći kakvu naznaku:

Citat:

O: Prvo, nešto "raznog materijala za zaređene vitezove"... Potražite detaljnu mapu i promotri, zapamti putovanja kad si bio sam, davno, i počni odblokiravati i razbijati misterije koje će dovesti do otkrića koja otvaraju vrata za veće učenje i eksploziju!!
P: Rekli ste za "zaređene vitezove", kao da ima tu nekog značaja u imenu...
O: Otkrijte...
P: Da li je tu bilo nekog genetskog inžinjeringa?
O: Ne, ne u smislu kako vi mislite. Ali, svi su u neku ruku.
P: Pa, ono što ZBILJA želim znati je to ZAŠTO smo mi imali sve te LUDE stvari koje su se dogodile u našim životima, i sve te ljude koji su lutali oko nas i izgleda postavljenih tu, ili su svojevoljno manipulirani da utječu na nas negativno? Mislim, da li sam u krivu, ili to nije VRLO neobična luda situacija?
O: Što vi mislite?
P: Pa, nemam ideje!
O: Jer ste vi ekstremno rijetki i nekoliko vas je koji imate sposobnosti složiti slagalicu skupa.
P: Dakle, što bi trebali učiniti? TK: Otkriti.
O: Da.


Sada, čak iako je napomena data meni i mojem bratu, čak i ako uzmemo u obzir činjenicu da je naše prezime (po ocu) Vitez, pravo je pitanje: Što to predstavlja biti „zaređeni Vitez" {onaj koji je postao vitezom}. Već znamo da je u izvjesnim terminima cijeli koncept Viteza vjerojatno izveden iz Šamanske funkcije. A ako je to tu slučaj, koliko je mnogo tih „Zaređenih"?

Heroj Potrage za Gralom je Parsifal, „Strastni Vitez". On je također bio znan kao „Udovičin Sin", što je također bilo imenovanje Horusa Mlađeg, Izis je bila Ozirisova Udovica. Priču o Izis i Ozirisu lako možemo sagledati kao varijaciju priče o Demetri i Perzefoni i Ištar/Inana silaženju u podzemni svijet da bi spasila svoga sina-ljubavnika Tamuza/Domuzija.

Parsifal objedinjuje mnoge paganske i Kršćanske mitove ali je također evidentno da su Kršćanski mitovi bili zapravo preuređena izdanja drevnih Šamanskih puteva. Parsifal je bio poslat da „izliječi svjetovne bolesti" i da „povrati plodnost Pustoj Zemlji". On je bio skriven, kao i mnoga „božanska djeca", i odgojen u potaji, ali pitanje zbog kojeg smo najviše zabrinuti je Zašto „Parsifal"? Ako uzmemo u obzir da sva imena i opisi u Gralskim pripovjestima predstavljaju naznake, tragove, a evidentno je da to i jesu, onda moramo smatrati da ime glavnog lika predstavlja jedan od najvećih tragova.

Pa, kad pogledamo u ime Parsifal {Perceval}, prvo primjećujemo sličnost sa Perzefonom. Smatrano je da je ime izvedeno od Velškog poluboga Peredura ili Paladrhira čije je ime značilo „Kopljanik sa Dugim Kopljem". (Nemojte se smijati! Ima tu više od onoga što na prvi pogled pada na pamet!) To je često bilo uspoređivano sa drevnim imenovanjem Ozirisa koji je bio „Mumija sa Dugim Člankom". Stoga je bilo pretpostavljeno da Parsifal znači „Onaj koji buši {probada, probušuje} dolinu", u smislu seksualne konotacije.

Posvetila sam ovom problemu mnogo razmišljanja i jednostavno nisam bila zadovoljna tim objašnjenjima. Preslagivala sam misli o tome jednoga dana kada sam nešto istraživala po Internetu u potrazi za nekim naznakama koje bih mogla pronaći, kada je vani počelo grmljavinsko nevrijeme. Kako sam požurila da isključim i iskopčam moju opremu (otkako sam izgubila dva modema zbog munja), STRAHOVITA munja zaparala je praktički vrlo blizu mog prozora. Trenutno sam se sjetila moga psa koji se UŽASAVAO munja. "Jadan Percy", pomislila sam... i u momnetu sam shvatila porijeklo Parsifala. Vidite, ime mojega psa je Perzej {Perseus}.

I tako sam počela razmišljati o Perzeju i uspoređivati priče u dinamičkim terminima. Vidite, postoji više priča o NEUSPJEŠNIM {PALIM} herojima nego o uspješnima, ali Parsifal i Perzej su bili USPJEŠNI heroji, zapravo, Perzje je po svoj prilici najuspješniji heroj u cijeloj epskoj i mitskoj povijesti! On nije samo odsjekao glavu Gorgone I ubio Morsko Čudovište, on je spasio djevu u opasnosti, oženio ju i bio „Uzdignut da zvijezsa." Perzej je bio sinonim za heroje koji su Oslobađali Djeve Velsa. Svojim vjenčanjem sa Andromedom zadobio je Šamanske sposobnosti korištenja moći Meduzine glave da „uravnotežuje oblast" putem pretvaranja u kamen svih onih koji su tlačili ljude. Primijetite svevažnu točku da se Šamanski Vitez, Perzej nije „borio" protiv ikoga; jedva da je držao i uperio glavu Gorgone, i oni koji su bili „uštimani" na nju, pretvorili su se u kamenje.

Citat:

P: [U terminima Potrage za Gralom] što je značenje "Sina udovice"? Što je dublji smisao?
O: Put stabljike prema inkarnaciji mudrosti. Perceval je postao vitezom u dvoru sedmorice.
P: Dvor sedmorice, čega?
O: Mačevi pokazuju i pojačavaju kristalni predajnik promatrane istine.

P: Čitajući Keltske legende, otkrila sam da je Kasiopea bila dio Trostruke Boginje skupa sa Andromedom i Dane, ili Don, kao u Tuatha de Danaan, ili sudnica božice Danu. Dakle, drugim rječima, superiorna božica Kelta je bila Kasiopeja. I Kasiopeja je pronađena u zodijačkom znaku ovna, "janje", gdje su također pronađeni Cefeus "kralj" i "kamen", kao i Perzej, "koji je slomio" - sa jednom od zvijezda u svojoj nozi, zvanoj „lomitelj kamenja". Slika Perseusa koji gazi zmiju i drevne keltske rezbarije prikazuju rogatog boga koji mu pokazuje kako je zgrabio 2 zmije za vrat. Željela bih znati simboliku toga...
O: Na dobrom si tragu.
P: Što je simbolika "razbijanja kamenja" kao što se spominje u alkemijskim tekstovima, i kako je to povezano s Perseusom "koji razbija"?
O: Dešava se za vrijeme kad se razbije kamenje, u smislu elektromagnetskih impulsa koji se oslobađaju iz kamenja u tlu kad se pomiče radi tektonskih sila, i mnogo, mnogo važnije, moguće korištenje spomenutih sila bilo da su one inducirano prirodno ili drugačije.

P: Imam nekoliko pitanja u vezi Kasiopeje. U nekoliko slučajeva opisali ste Kasiopeju ili Kasiopejce, svjetlosna bića ujedinjene misaone forme, koji prenose kroz Kasiopeju, koji su na "prvoj crti balansirajućeg prirodnog sistema univerzuma". Drugom prilikom ste rekli da je Izis bio "izvidnica". Sad, to mi izgleda da je nešto što je na prvoj crti također izvidnica - da su definicije nepromjenjive, ili slične. Kroz čitanje svih različitih mitova i legenda, izgleda mi da postoji sličnost između predodžbe kraljice Kasiopeje i Isis-a i ona je dosta upadljiva. Kakva je veza između kraljice kasiopeje, arhetipski govoreći, i Isis-a?
O: Podsvjesna. Za one koji „vide neviđeno".
P: Još sam primjetila jednu stvar u vezi riječi "Isis", da se ona može lako promjeniti u "I Zeus". I Perseus može biti "per Zeus" i Perzija ( Persia ) može biti "per ziu". Jedan od najstarijih etmoloških korijena riječi "God" ( Bog ) je "ziu" iz koje dobivamo "deu". Sve to predstavlja engleski prijevod za "for God" ( za Boga ), kod Perceval je "per ziu val" ili "strong for God" ( jaki za Boga ). Možete li komentirati te veze?
O: Međusobno povezano trojezičnom linijom učenja.
P: Također sam primjetila da riječ "Osiris" može također biti lako modificirana recimo u "of Sirius" ( od Siruisa ). Komentar molimo.
O: Sirius je bio visoko cijenjen u vašoj "prošlosti".
P: Na čemu se temelji ta visoka cijenjenost Siriusa?
O: "Od tamo odakle dolaziše, izgleda da znanje nemaše granica".
P: Možete li objasniti malo ovo?
O: Mogli bi, ali nećemo.
P: Zašto?
O: Jer vi to možete!
P: Istovremeno primjetila sam da su tamo dvije vrste kukaca. Škorpioni i pauci. Zodijak je promijenjen tako da je Rak izvađen iz Škorpiona i kreiran je iz njih znak Vage. Ta slika je bila ona kod koje žena drži balansirajuću vagu, obično vezanih očiju. To je učinjeno bez zapisane povijesti, ali vjerojatno je formalizirano kroz okultne tradicije Kabale. Sad, kod pokušaja shvaćanja tko je imao koju boju šešira, ako postoji takva stvar, došla sam do provizornog zaključka da je pauk, ili onaj koji okreće mrežu, utaboren kod Rozenkrojcera, a da škorpion predstavlja tragača mudrosti... jer, zapravo, riječ Škorpion dolazi iz istog korijena i onog što znači probosti ili otkriti ( objelodaniti, skinuti veo ). Zato, Škorpion je također Perseus, per Ziu, ili "for God" ( za Boga ). I Rozenkrojceri su "drugi", takoreći. Možete li mi to pojasniti? Ili komentirati?
O: Kad zamršenu mrežu ispletemo, onda vas i ne smijemo pustiti unutra. ( What a tangled web we spin, when we must not let you in ) - ( rimuje se kao stih u pjesmi )
P: Kod najstarijih religija, bile su Božice, majke i bezgranični potencijal nepretpostavljanih doživljaja koji su bili Božanski. Postojala je bezuvjetna ljubav na početku. Ali onda, patrijarhalan pogled je izokrenuo to i to je postalo nasilno, užasno i ograničavajuće. I iz patrijarhalnog pogleda je proizašlo "oslobođeni sin", dok je prije bilo oslobođenje Božanske krvi. Dakle, ono što želim znati jest: što se desilo da se kreirao patrijarhalan sistem? Kako je potisnuto žensko božanstvo?
O: Sve je bilo iskrenuto i suspregnuto, pa zašto ne i to?
P: Jednom ste spomenuli "grčke pokorivače" koji su napisali Novi Testament. Od kuda su došli ti grčki nasilnici?
O: Red Thelon-a.
P: Nikad čula. U jednoj prilici ste rekli Nefilski "osvajači". Ima li tu kakve povezanosti između tog reda Thelion-a i Nefila?
O: Možda...
P: Gdje je zapovjedništvo te grupe?
O: Sicinthos.
P: Nikad čula za njega. Iduće pitanje: Božica Bijele Kobile, slika koja je prethodila simbolu Omega, kakva je veza Bijele Kobile sa simbolikom Viteza? vitez na konju opetovano se koristi u alkemijskoj simbolici.
O: Obredi. {rituali}
P: Jedan od obreda je taj kad se vitezu dotaknu oba ramena s mačem, što je zapravo simbolično odsijecanje glave. Zašto se vitezu simbolički odsijeca glava?
O: Ruši otvorena ograničenja zatvaranja duha u tijelo.
P: Kada sam stavila materijal na web stranicu, ljudi koji su pročitali material vjeruju da se ovo odnosi na njih također. Mislila sam da bića, koja su ujedinjene misaone forme, predstavljaju vrlo veliku grupu ljudi u ovom denzitetu. Znam da imamo posla sa ograničenim pojmovima, ali, da li se ovo odnosi na ljude koji su IZABRALI opciju Kasiopejaca?
O: Možda je bolje reći da se to odnosi na ljude koji su prepoznali aplikaciju.
P: Znači, ako je prepoznaju, ako znaju da su to oni, oni su dio toga. (A) Ali razmišljajući na nelinearan način, na nama je odluka da sve ovo napravimo savjesno i precizno. Postavila si ovo pitanje što upućuje na to da odgovor postoji. Ali, upravo ono što bi mogao biti odgovor još nije odabrano i na nama je da to napravimo na ovaj način.
O: Zvijezda vodilja je ključni trag za vas. {lodestar, sjevernjača}
P: Mislim da se to odnosi na neku vrstu zvijezde vodilje. Nešto što privlači... lodestone, magnetna ruda ( kamen, magnetit? ) je magnetski, gdje kompas pokazuje. U mitu, Kasiopeja, Dana i Atena su surađivali zajedno da bi omogućili Perzeju da odsječe glavu Gorgoni i ubije čudovište iz mora i spasi Andromedu. Od svih ovih mitskih heroja, Perzej stoji iznad svih jer je on bio USPJEŠAN. On je otišao u potragu, uspio je u misiji, spasio je djevojku u neprilici, ubio mnoge vrste Lizarda, izbalansirao situaciju u svojoj okolini i oni su čak živjeli sretno do kraja života. Nije izgubio razum, nije doživio neuspjeh... to je jedini zaista uspješan mit. On je to NAPRAVIO. I to dobro napravio.
O: Traganje je uspješno ako se ide korak po korak. Nema potrebe za mjerenjem stepeništa.
P: Jedini zaključak koji sam pokušala da napraviti je taj, da je možda jedini razlog Kasiopejske veze, možda čak izraza „Kasiopeja", arhetip funkcije...
O: To je dobro.
P: U jednoj drugoj knjizi, postoji Keltska riječ koja ističe tu malu knjigu, "pryf". Što je "pryf"?
O: Duša.
P: U knjizi se kaže da postoji potreba za nekom u nekoj krvnoj liniji, koja bi postala "slobodno zmajevo leglo". "Nitko osim nje nemože donijeti pryf iz dubine nematerije koja bi donijela toliko leglo izvijanja. Ako ona može zadržati svoje mjesto na vratima vremena." Što oni govore ovdje, iznošenje zmajevog legla i kako je to vezano uz dušu?
O: Ne vidite?
P: Također kaže da ta osoba sa tom krvnom linijom, da je njena dužnost da kreira most između ljudi i bogova, da otvori vrata vremena. Možete to komentirati?
O: Ova pitanja imaju objašnjenja koja su lako uočljiva i očita.
P: Pa, prije nego što sam postavila pitanje, rekli ste da bi trebala dobiti odgovore od "stabala". Ova knjiga je sva u vezi "stabala" ( porodičnih ), na bilo koji način - drevni Druidi, itd. Da li je taj trag dan da bi uočila ove stvari u ovoj posebnoj knjizi, čak i kroz njenu fikciju?
O: Naravno.


Sada, stavimo ovu zadnju najinterseantniju stvar skupa sa simbolikom „razbijanja kamenja", povezanu sa Perzejom kao „onim koji lomi" i možemo smatrati da, u nekoj točki ne tako daleke budućnosti, u vrijeme kada „stijene pucaju, kao u elektromagnetskim impulsima koji zrače iz zemaljskih stijena kada se pomiču tektonskim silama, i mnogo važnije, mogućoj primjeni pomenutih sila bilo induciranima na prirodan ili umjetan način.

I tako, možda imamo bolju ideju o funkciji Šamana-Viteza... Zaređenih: Inkarnacije arhetipa/Misaonih Centara Perzeja, heroja koji je odsjekao glavu Gorgoni, koja je hranila duhove ograničenja, oni sa posebnom Frekvencijskom Rezonantnom Vibracijom dostatne čvrstine i čistoće da budu u stanju stvoriti most između čovjeka i bogova, da otvore hodnike vremena.

I nije to tako loš dnevni posao, čini mi se!

-----------------------

Prijevod: EQ@2008