Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Duhovna premorenost i kako je prevladatiMnogi svjetlosni radnici na ovoj planeti osje?aju se malo «duhovno umorni ili premoreni»! Ovo poglavlje je posve?eno raspravi, razumijevanju i pokušaju izlje?enja ove najzanimljivije teme!

Dopustite mi da zapo?nem s rije?ima kako je to «višestrana» tema, te joj se mora pristupiti iz «višestrane perspektive»!

Postoji mali dio tog razumijevanja koji je normalan za svakoga. To ne govorim u terminima bilo kakvih negativnih osje?aja, ve? zapravo svatko zna i razumije na nekoj razini da smo ovdje u posjeti. Svi smo mi došli od BOGA i Nebeskih podru?ja naše kreacije, te je normalno za svakoga da posjeduje duhovnu želju za povratkom ku?i, da tako kažem! To ne zna?i da ne možemo 100% u potpunosti uživati u zemaljskom životu, pošto možemo, i trebamo, ustvari u potpunosti ostvariti BOGA na svim razinama!

Tako?er se treba shvatiti kako je Zemlja teška škola, tako da i to tako?er treba uzeti u obzir. Tako?er treba uzeti u obzir da smo se inkarnirali u teškom univerzumu (postoji beskrajan broj univerzuma), a «tema» za naš Melkizedekov univerzum je «hrabrost»! Ostali univerzumi imaju razli?ite teme! Stoga kako bi bili uspješni u ovom univerzumu sve duše moraju posjedovati «hrabrost»!

Razumjevši ove stvari, sada moramo istražiti neke ostale manje kozmi?ke razloge kako se neke duše osje?aju malo duhovno premorene. Drugi razlog je što ova planeta i naša fizi?ka tijela nikada nisu bi odre?ena da se zgusnu do stupnja do kojeg jesu u originalnom božanskom planu stvari, stoga je i to stvorilo dodatne poteško?e mnogim dušama!

Stvari koje sam do sada spomenuo su više duhovni razlozi. Navode?i te stvari nije mi niti najmanje namjera da vam sugeriram kako bismo trebali osje?ati duhovnu premorenost, i ako je ne osje?ate, namjera ovog poglavlja nije da vas uvjeri kako biste trebali osje?ati jer mnogi je ne osje?aju! Ovo poglavlje je napisano kako bi objasnilo zašto neki ili mnogi je osje?aju!

Drugi duhovni razlog je što je ve?ina duša na ovom planetu imala ogroman broj prošlih života i to prisje?anje duše je u dubljim slojevima podsvjesnog uma, a neki od tih prošlih života su bili teški. To se može nazvati „curenje prošlih života“. Mi tako?er prihvatimo prošle živote svih naših 12 i/ ili 144 proširenja duše iz naše monade od kojih svaki obi?no ima na stotine prošlih života!

Pogledajmo sada mentalne razloge zašto se to doga?a! Na mentalnoj razini ljudi osje?aju premorenost jer nisu ispravno trenirani u duhovnoj psihologiji. Zbog toga ne posjeduju potpuno samomajstorstvo nad umom. To može biti mentalno veoma iscrpljuju?e i jedan je od najve?ih uzroka duhovne premorenosti. Mnogi ljudi tako?er ne znaju kako umiriti svoj um, tako da im um uvijek juri, a u Zapadnom svijetu ljudi uvijek nastoje ?initi i postizati umjesto „bivati“ što tako?er iscrpljuje!

U stvari, što posjedujete ve?u kontrolu nad umom, to ?ete imati više energije. To je stoga što vaše misli kreiraju vašu stvarnost, i stoga vaše misli kreiraju vašu energiju! Ako uvijek mislite sa svojim duhovnim/ Kristovim/ Budhinim umom bit ?ete ispunjeni sa osobnom snagom, bezuvjetnom ljubavi, aktivnom inteligencijom, skladom, znanstvenom znatiželjom i že?i za znanjem, predanosti, slobodom, entuzijazmom, sre?om i radosti, da spomenem neke duhovne/ Kristove/ Budhine kvalitete!

Tako?er trebate shvatiti da vaše misli kreiraju vaše osje?aje i emocije, stoga kada kontrolirate svoj um, vaši osje?aji i emocije su uvijek pozitivne, entuzijasti?ne i energizirane!

Nadovezavši se na to, kada kontrolirate svoj um i emocije vi kontrolirate um negativnog ega/ baziran na strahu/ odvojenosti koji je prvi uzrok onoga što crpi vašu energiju i ?ini vas duhovno izmorenima!

Ja sam osobno neobi?an, no ne osje?am duhovnu premorenost. Ovo ne govorim kako bih trubio u svoj rog, ali jednostavno ne osje?am! To pripisujem majstorstvu o kojem sam upravo govorio i tako?er time što je moj život tako ispunjen s BOGOM, Majstorima, bezuvjetnom ljubavi, ljepotom, neizmjernom kreativnosti i nadahnutim raznolikim radom služenja da ja iskreno ne mogu do?ekati da se ustanem svakog jutra! Kako Te?aj ?uda kaže: „Istinsko zadovoljstvo je služiti BOGA!“ Kada integrirate Duha u svaki aspekt svoje svijesti i života sve postaje ispunjeno s božanskim entuzijazmom i energijom! Tako?er sam tako nevjerojatno zaposlen da ne stignem biti umoran! Doslovno sam previše zaposlen! Jedan od klju?eva je da svoj rad duhovnog služenja u?inite na?inom na koji zara?ujete novac! Mnogi ljudi moraju raditi na poslu koji ne vole i osje?am veliku samilost za to. Tako?er osje?am veliku samilost prema onima koji se osje?aju duhovno premoreni.

Me?utim kažem vam, ako možete nau?iti svladati svoje misli, osje?aje, podsvjesni um i transcendirati razmišljanje negativnog ega i da razmišljate samo sa svojim duhovnim / Kristovim/ Budhinim umom, to ?e vas na duži period osloboditi ve?eg dijela duhovne premorenosti, ako ne i sve premorenosti!

Na fizi?koj razini ljudi se fizi?ki premore jer ne posjeduju dovoljno fizi?ke energije, ili imaju kroni?ne zdravstvene lekcije i/ ili prolaze kroz duhovnu mutaciju! Tako?er osje?am ogromnu samilost za to. Kada fizi?ko tijelo prolazi lekcije, s kojima se mentalno i emocionalno morate boriti, to može postati malo duhovno zamorno! Ovdje je naravno klju? da se stvarno dobro brinete za svoje fizi?ko tijelo! Jedite zdravo, dosta se odmarajte! Klonite se lijekova, še?era i umjetnih stimulansa. Pozovite BOGA i Majstore za pomo? u iscjeljenju vašeg fizi?kog tijela i energizirajte ga svakog dana. Tražite od BOGA i Majstora da vam pomognu da djelomi?no živite od Svjetlosti. Ne govorim da prestanete jesti, jer Majstori to ne preporu?uju. Me?utim oni preporu?uju, djelomi?no življenje na Svjetlosti, kada vas Svjetlost održava podjednako kao i hrana! Možete razmisliti o korištenju „Vode života“! U vezi toga je tako?er važno da razumijete kako svatko posjeduje lekcije sa zdravljem koje nosi sa svojim tijelom. Veoma je važno ne dati svoju osobnu snagu svojem fizi?kom tijelu! Majka Tereza je ve?i dio svoga života imala sr?ane probleme ali to je nije zaustavilo! Dalai Lama je imao hepatitis i bio je na posebnoj ishrani. Svi svjetlosni radnici imaju bolove i nelagode i raznolike stvari i ?ovjek ne smije tetošiti sebe. Ako prekinemo svoju duhovnu misiju na svaki znak boli i nelagode fizi?kog tijela svijet se nikada ne?e promijeniti. Kod svjetlosnih radnika simptomi duhovne mutacije i ?ak bolesti naj?eš?e su znak vašeg jako ubrzanog uzašaš?a i procesa inicijacija i da se ?istite i pro?iš?avate!

Tako?er, život u ovom zaga?enom svijetu u odnosu na hranu, pitku vodu, zrak, elektri?no zaga?enje, zvu?no zaga?enje, pesticide, brzu hranu, lijekove umjesto homeopatskih pripravaka i ljekovitog bilja, živine plombe, ošte?enja ozonskog omota?a, „efekt staklenika“, kisele kiše, smog, petrokemijsko zaga?enje, metale, kemijsko zaga?enje i tako dalje, nisu najbolji za naš imuni sistem, jetru ili fizi?ko tijelo koje je sklono slabljenju ili deenergiziranju. Tu ponovno dobra ishrana, pijenje mnogo vode, dobar životni prostor, homeopatija, ljekovito bilje i pozivanje BOGA i Majstora i An?ela da vas o?iste od tih stvari na svakodnevnoj osnovi, ponovno izgra?uju i pro?iš?avaju vaš imuni sistem i tijelo!

Dakle u biti odgovor na izlje?enje tog osje?aja je postajanje „Integrirani Uzašli Majstor“! Što budete više napredovali u svojem uzašaš?u i procesu inicijacija, to ?ete više biti ispunjeni sa svjetlosnim kvocijentom i kvocijentom ljubavi! Što više postanete integrirani u ovom procesu, to ?ete više biti ispunjeni sa sjajnom i božanskom svjetlosti i ljubavi na duhovnoj, psihološkoj i fizi?koj/ zemaljskoj razini! Kada nau?ite svladati sve te razine na integriran i uravnotežen na?in vi po?injete stvarno isijavati tu svjetlost, ljubav i snagu na svim razinama! Vi postajete potpuno prožeti sa svojim Višim Sebstvom, Mo?nom Ja Jesam Prisutnosti, Majstorima, An?elima, Vije?em Elohima, izvanzemaljcima Kristove svijesti, duhovnim/ Kristovim/ Budhinim mislima, duhovnim/ Kristovim/ Budhinim osje?ajima i emocijama, i duhovnim/ Kristovim/ Budhinim eteri?nim i fizi?kim tijelom! Svaka akcija koju poduzmete postaje Bog u akciji! Sve što mislite, kažete i u?inite postaje ispunjeno s bezuvjetnom ljubavi, radosti i pobožnosti! Vaš život je ispunjen s apsolutnom božanskom strasti za služenjem i pomaganjem vašoj bra?i i sestrama. Vaš um se iskri od kreativnih potencijala! Radost, sre?a i blaženstvo BOŽJE konstantno izviru unutar vas. Vi živite Melkizedekov/ Kristov/ Budhin/ duhovni život i sve što zapo?nete ?initi pretvara se u „zlato“ jer vaš integrirani pobožni život daje vam Midin dodir. Vi postajete tako ispunjeni s ljubavlju prema BOGU, ljubavlju prema svojoj bra?i i sestrama, ljubavlju prema svojoj obitelji i prijateljima, ljubavlju prema služenju, tako nevjerojatno ispunjeni s BOŽJOM kreativnosti. Tako ispunjeni s božanskim entuzijazmom za životom, da ?ak i „magare?i posao“ postaje užitak! Jer ne vidite odvojenost u niti jednom dijelu svoga života. Bilo da obavljate poslove ili ?istite ku?u, ili bacate sme?e, to je BOG u svemu. Vaš stav je tako nevjerojatno pozitivan da ne dopuštate ni?emu da vas obori. Sve što se dogodi u životu a što nije u skladu s vašim sklonostima vidite kao duhovni test i duhovnu lekciju i bez obzira koliko teška bila situacija, vaš stav je pretvara u pozitivno. Kao što volim re?i: „Pretvaranje limuna u limunadu!“ To je BOŽJA svijest! BOG pretvara sve u pozitivno bez obzira na sve! To je duhovna/Kristova/ Budhina svijest!

Moji voljeni ?itatelji, po?injete li osje?ati kako duhovna premorenost može po?eti nestajati kada postignete „integrirano uzašaš?e“?

Premda ova škola može biti teška tako smo blagoslovljeni što smo ovdje u ovom trenutku Zemljine povijesti kada ustvari ulazimo u Sedmo zlatno doba! Duše na unutarnjem planu ?ekaju u redovima pokušavaju?i prona?i fizi?ka tijela kako bi se inkarnirale! Ne šalim se! Upravo sada ovo je jedan od najaktualnijih planeta u galaksiji zbog ogromne prilike za ubrzanjem duhovnog rasta i služenja! Zbrajajte svoje blagoslove!

Drugi klju? za osloba?anje od duhovne premorenosti je da uravnotežite svoj trostruki plamen! Ništa vas ne?e brže iscrpiti i stvoriti vam nebrojene probleme u vašem životu više od ovoga. Morate nau?iti sve vrijeme posjedovati svoju osobnu snagu 100% neprekidno. Ako ne posjedujete svoju osobnu snagu 100% vaša psihološka baterija ?e se energetski iscrpiti. Vi ?ete tako?er smjesta postati žrtva svojih misli, osje?aja i uma ne-razlu?uju?e podsvijesti i nižeg sebstva negativnog ega. Dakle uvijek morate manifestirati svoje energije samo u bezuvjetnoj ljubavi! Tako?er ?ete biti potpuno iscrpljeni ako to ne u?inite. Tre?e, razvijte psihološku i duhovnu mudrost, kakvu ja podu?avam u ovoj knjizi i razvijte aktivnu inteligenciju. To zna?i koristiti svoju snagu i ljubav za manifestiranje s inteligencijom vaše misije na Zemlji!

Moji voljeni ?itatelji, ako u potpunosti uronite u svoj duhovni put i rad služenja na integriran i uravnotežen na?in vaš život ?e biti tako ispunjen sa snagom, ljubavlju i mudroš?u da ?e stanice u vašem fizi?kom tijelu i vašem cijelom bi?u postati ispunjene s duhovnom strujom na duhovnoj, psihološkoj i fizi?koj/ zemaljskoj razini! Vaš stav ?e biti tako nevjerojatno pozitivan da ?ete posjedovati unutarnji mir, sre?u i radost bez obzira što radili! Pozdravite neda?e i zahvalite BOGU na njima, umjesto da im dopustite da vas obore! Ako vam se sve oduzme recite: „Gol sam došao iz maj?ine utrobe i gol ?u se vratiti. Gospod je dao i Gospod je oduzeo, blagoslovljeno budi ime Gospodnje!“

Dobivate li duhovni osje?aj i intuitivni osjet kako duhovna premorenost ne može opstati ako postanete potpuno prožeti Bogom na svakoj razini svoga bi?a! Sada su 2:00 sata ujutro i tipkam ve? ?etiri sata i imam tako mnogo energije da ne znam što da radim sa sobom! To je BOŽJA energija. Izabrao sam temu duhovne premorenosti i energizirao sam sebe do takvog stupnja da ne znam da li ?u no?as mo?i spavati! Upravo sam „limun pretvorio u limunadu!“

Postoje dvije stvari u vezi nadilaženja duhovne premorenosti i umora. Prva, održavajte ravnotežu muškoga i ženskoga. Ako si dopustite da budite previše emocionalni to ?e iscrpiti vašu energiju. Ako postanete previše mentalni ili muški to ?e tako?er iscrpiti vašu energiju, jer u vašim osje?ajima i emocijama prisutna je ogromna energija i entuzijazam. Zatim, za u?inkovit život u ovom svijetu morate biti veoma snažni i veoma jaki. To je jedna od tajni kako ne biste postali potpuno duhovno umorni. U životu trebate razviti sposobnost da budete duhovni ratnik kada je to je potrebno! Tako?er morate razviti dobru radnu etiku! Ne govorim da budete radoholi?ar, pošto rad treba biti uravnotežen s igrom i odmorom. Nebo mora biti uravnoteženo sa Zemljom. Vertikalno mora biti uravnoteženo s horizontalnim. Me?utim, morate posjedovati veoma jaku „volju za življenjem“ i „volju za životom“! To zna?i nevjerojatno snažan borbeni duh! Nikada ne odustanite, nikada ne odustanite, nikada ne odustanite! Za dolazak na mjesto na kojem se sad nalazim u životu kada život više nije borba, najprije sam morao razviti tu sposobnost da budem duhovni ratnik i da budem veoma snažan. Kada kažem duhovni ratnik ne mislim da je život rat! Mislim na to da bez obzira koliko puta budete srušeni s konja, vratite se na njega! Bez obzira koliko puta padnete s „duhovne planine“, nastavite se penjati! Nikada ikada nemojte odustati, jer ako odustanete bit ?ete potišteni!

Kada nau?ite svladati te lekcije koje vam dajem u ovoj knjizi i u mojim ostalim knjigama vi ?ete pobijediti u bici niže sebstvo i negativni ego, i vi ?ete reprogramirati svoj podsvjesni um s duhovnim/ Kristovim/ Budhinim mislima i osje?ajima! Vi ?ete temeljno pobijediti u Armagedonu unutar sebe. Kada se postigne ova temeljna lekcija „integriranog uzašaš?a“ život više nije borba. Vi posjedujete „duhovnu naviku“ ?injenja svih ovi stvari. Još uvijek se možete povremeno poskliznuti no to nije bitno. Ve? samo još jedna prilika da oprostite i nau?ite još jednu dobru lekciju! Ja više ne moram biti duhovni ratnik i nisam to ve? dugo vremena. Sada je samo navika da posjedujem svoju osobnu snagu, da održavam svoje samomajstorstvo sve vrijeme, da budem budan sve vrijeme, da budem uzrok svoje stvarnosti, i da održavam svoj trostruki plamen i dvanaest zraka u ravnoteži! Navika je da za pomo? konstantno pozivam Duha i Majstore! Navika je „ostati u integriranom uzašaš?u!“ S miloš?u BOGA i Majstora život više nije borba! Ja volim zemaljski život, uistinu ga volim! Toliko sam ispunjen s duhovnom strujom i u svih duhovnih stvari koje ?inim na tako mnogo razina da je duhovna premorenost potpuno nestala! Morao sam raditi kako bih dotle došao i ovo dijelim u potpunoj skromnosti i poniznosti, jer s Miloš?u BOGA i Majstora svi mi kre?emo! Me?utim, ovo dijelim s velikim suosje?anjem prema onima koji se osje?aju duhovno umorni kako je duhovna borba samo faza koja se može i ho?e nadi?i kada potpuno ostvarite svoje „integrirano uzašaš?e!“

dr. Joshua David Stone