Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nestanak struje 30.09.2010. u 00:15 h


30.09.2010. 15 minuta nakon pono?i ( po našem lokalnom vremenu, ina?e je bio 29.09. i bilo je 22.15 h po mjerenju UTC+02 ), dogodio se nestanak struje ( barem isto?ni dio Zagreba, a možda i šire - nemam još informacija o tome ), koji sam po sebi i nije neki neobi?ni doga?aj, ali neobi?no je to da su to mnogi ljudi opisali kao "?udno" jer to što ih je za?udilo je to - što su razni elektri?ni aparati reagirali neobi?no kod tog nestanka struje.

Osobno, moje iskusvo je bilo ovo: u to vrijeme sam na svojem kompjuteru gledao jednu seriju, i kad je nestalo struje - mrak, sve se ugasilo! Nije bilo ni vani svjetla od uli?ne rasvjete, pa sam odmah znao da je u pitanju neka ve?a trafo-stanica automatski isklju?ila opskrbu struje. To sve nebi bilo ?udno da moj kompjuter i LCD monitor nisu priklju?eni na UPS. Za one koji nemaju pojma što je to - to je ure?aj koji ima automatsku zaštitu od varijacije napona u mreži, kao i nestanku istog, te kad do?e do takvih uvjeta - isklju?i napajanje iz mreže i prebaci se na opskrbu iz malog akumulatora-baterije koja je u njemu. I tako uslijed nestanka struje, vi imate otprilike 10-15 minuta da završite svoj rad na kompjuteru, da snimite sve svoje podatke ili da nastavite rad ukoliko se struja iz elektri?ne mreže vrati unutar tog perioda. Moj UPS je APC 500W i nije više nov, pa sam odmah pomislio da je baterija ve? stara i da više ne može držati niti sekunde nakon pada mreže. Dakle, nestalo je struje i UPS se POTPUNO UGASIO!!! "Mrtav"! A kamoli da bi davao struju još desetak minuta nakon nestanka napona u mreži...

Nakon možda i manje od minute - struja je opet došla, i sve žarulje su opet zasvjetlile. No, UPS se mora "ru?no" uklju?iti pritiskom tipke na njemu kad se "diže iz mrtvih". Jedan "klik" i normalno se upalio. Dobro, sad kad ima struje, idem ga istestirati da vidim kako ?e reagirati kad mu ru?no isklju?im kabel iz kojeg dobiva struju iz mreže. Upalio sam kompjuter normalno, LCD, te ostavio da radi. Isklju?io sam kabel iz zidne uti?nice, a kompjuter i LCD su - naravno - uobi?ajeno ostali raditi, dok je UPS automatski prebacio na svoju bateriju. Sad je SVE NORMALNO radilo kako bi i trebalo u tim uvjetima. UPS daje signale "bip" da nema struje i da ?e se isklju?iti nakon nekog kra?eg vremenskog perioda. Dakle - RADI. Nije neispravan.

Oko podne, prijatelji i ja smo sjedili na kavi i pri?ali o tome, i smješno je to što je i moj prijatelj isto imao identi?nu situaciju sa njegovim UPS-om i kompjuterom! Dakle - malo ?udno da su oba UPS ure?aja reagirala trenutnim "gašenjem" nakon nestanka struje. I drugi prijatelji su opisivali "?udno" ponašanje svojih televizora i drugih sli?nih elektroni?nih ure?aja.

Ovo sve me je potaklo da napišem ovaj ?lanak dok je još "svjež"... razmišljao sam što bi mogao biti UZROK ovakvog "ponašanja" elektronike... i mislim da je to bio neki SLABIJI eletromagnetski PULS koji je trenutno "isklju?io" mnogo elektronike iz rada... ?ak i u ure?ajima koji služe za zaštitu od pada napona i sli?no! Sre?om, nije mi ništa pregorilo, jer sam ?itao mnogo slu?ajeva kad je elektromagnetski puls skurio sve što radi na struju. Možda je ovo bio puls ekstremno niske frekvencije... o kojem su i Kasiopejci govorili, a i opisano je u mnogo dokumentaraca o raznim takvim pulsevima koji mogu biti i prirodnog izvora ( Sunce, itd. ), ali i "umjetnog" u smislu raznih vojnih eksperimanata i sli?no.

Ovom prilikom bih molio sve ljude koji su iskusili ovaj doga?aj, i imaju potrebe napisati nešto o tome - da mi pošalju svoj tekst i doživljaje na e-mail, pa ?u to objaviti ovdje, kao nastavak na ovaj tekst - u svrhu da što više ljudi podijeli me?usobna saznanja o ovakvim slu?ajevima ( kojih ?e, izgleda, biti sve više i više u nadolaze?im vremenima ). Puno hvala unaprijed!


Jack987

---

Nadopuna 1: ista ova stvar ponovila sa upravo prije nekoliko minuta ( oko 19 h ) - u nekoliko navrata. Nestalo je struje, UPS ostao "mrtav", televizor u drugoj sobi se automatski upalio i nastavio prijenos programa kojeg su tamo gledali ( iako obi?no nakon dolaska struje ostane u "Stand-by" ).

Nadopuna 2: opet je nestalo struje ( oko 19.15 h ), ali ovaj put je UPS djelovao, tj. ostao je na napajanju baterije, baš kako bi i trebao. Prijatelj mi javio na mobitel da mu se pokvario UPS kod prošlog nestanka struje, tj. da se više nikako ne?e uklju?iti.

Nadopuna 3: ( 19.45 h ) - prijatelj javio da mu je UPS "došao k sebi" i da je ipak nekako proradio nakon višebrojnih uklju?ivanja i pokušaja "reanimacije".

Pronašao sam ovu tabelu aktivnosti Sunca ( sa ovog linka ), i tu možemo vidjeti da su 28.09. bile 2 solarne aktivnosti na Suncu, te je 29.09. bila najja?a solarna aktivnost ( Solar flux ). Da li je to bio uzrok ili ne, procjenite sami...

Solarna aktivnost - Rujan 2010.