Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

MPAMBA fenomen - topla voda se brže smrzava od hladne

Evo... još nešto iz 'radionice' mog prijatelja Mire ... za duboko promišljanje o tome kako malo znamo, a tako puno - LUTAMO! Hvala, Miro!
UVOD 

Objašnjenje Mpamba efekt-a

-Teško a možda je i nemoguće objasniti svih 67. više ili manje poznatih anomalija vode. Objašnjenje ili dobar dokaz za Mpamba efekt bi mogla objasniti cijeli niz a možda i sve anomalija vode.   Da bi objasnio svoju teoriju Mpamba efekta nužan je skroman uvod:

Poznato je da elementarne čestice, atomi, molekule ... pa i tekuča voda  imaju elektro naboj koji određuje njihovu magnetnu orijentaciju. Promatranjem H2O voda u stanju nulte gravitacije, ali i čvrsti dokazi o ponašanju vode u odsutnosti tlaka doslovno nude prihvatljiv odgovore za veliki broj anomalija vode.

(Odgovor je ponudila NASA koja je učinila dostupnim snimke o ponašanju tekuće vode u uvjetima nulte gravitacije. Opiti sa ledom koji pokazuje svojstva slabog magneta, dovoljno snažan magnet koji živoj žabi omogućava da savlada gravitaciju….. hvala Yutubu.) Svi ti opiti dokazuju da je u tekućoj vodi prisutan magnetizam a  to sila je mogući uzrok „čudnog“ ponašanja vode. Koje zbog slabog poznavanja tog životno važnog fluida neopravdano zovemo anomalijama, koje nam možda upravo tim anomalijama osiguravaju privilegiju da o njoj razmišljamo.

-Mpamba efekt-(topla voda se počne brže zaleđivati od hladne vode?) 

Da bi se objasnio Mpaba efekt  potrebno je razumjeti neke stanja tekuće vode u njezinu nama "prirodnom" agregatnom stanju koje je samo jedno od mogućih stanja: led, tekućina, para, tu treba dodati i plin-praskavac. 
 
1. Tekuća voda na + 4 celzija ima najveću gustoću-najmanji volumen (1dcm3 = 1 litra = 1 kg), ali i najveću otpornost na promjene agregatnog stanja.

Tekuću vodu u tom stanju  može se nazvati termo reduciranom, jer je u njoj  maksimalno reduciran molekularni među prostor. Molekularno gibanje u tekućoj vodi s reduciranim međuprostorom određuje njezinu  otpornost na promjene agregatnog stanja( zaleđivanje, ali i prelazak u paru). Voda s reduciranim međuprostorom otporna je na brze promjene agregatnog stanja. Upravo u stanju reduciranog molekularnog među prostora  je i velika količine vodene  mase na našoj planeti u oceanskim dubinama. Reduciranje molekularnog među prostora događa  se u tekućoj vodi koja je pod  tlakom od 180 bara i više( u tim uvjetima voda je uvijek na +3 do +4 stupnja celzija), znači (1 dcm3 = 1 litra = 1 kg)  u stanju kada je tekuća voda bitno otpornija na promjene temperature, a to znači i na promjene agregatnog stanja. 

Dokazi: Aktivni oceanski vulkani svojom toplinskom energijom ne izazivaju dramatične temperaturne posljedice u oceanskim dubinama. Sunce po jednom kvadratnom metru isporučuje 1kW toplinske energije, ali pritom zagrijava relativno tanak sloj površinske vode, koja na većim dubinama ima mehanički reduciran molekularni  među prostor. Ta "osobina stanje" vode objašnjava  prisutnos  tekuće vode i na ekstremno hladnim područjima.
 
2. Tekuća voda pokazuje svoje anomalije kada se nalazi u podtlaku, znači ima mehanički povećan volumen molekularnog  među prostora.U tim uvjetima postaje medij  koji uz minimalna zagrijavanja brzo mijenja agregatno stanje isparavanjem. Voda u bestežinskom stanju nulte gravitacije (unutar svemirskog broda ) lebdi prostorom u relativno malenim nakupinama koje na okupu drže mikromagnetne sile molekule vode (ti uvjeti omogućili niz opita na tekućoj vodi). 
 
-Analiza tih stanja upućuje  na to da tekuća voda mijenja svoje karakteristike upravo zbog  brzih promjena volumena molekularnog među prostora rashlađivanjem, nad tlakom ili podtlakom, ali i kada magnetnim silama tretiramo molekule u vodi. Opit s Bitterovim magnetom od 16 T koii je dostatan da žaba doslovno lebdi u tako snažnom magnetnom polju  upućuje na to da tekuća voda reagira na magnetne sile. Neupitno je da su molekule vode u osnovi tetraedni  mikromagneti, koji pod djelovanjem magnetnih sila mijenjaju magnetnu silu samih molekula vod, koje su u osnovi dezorijentirani  magne  tetraednog oblika (trokut ima tri strane tri vrha a magnetne sile imaju dva pola). Tetraedn i oblik magneta otežava njihovo čvršće povezivanje koje poznajemo kod permanentnih magneta ,koji spajanjem manjih magneta postaju veći magneti. Magneti u obliku trostrane piramide nisu skloni takvu povezivanju, a tetraedne molekule vode otežavaju nastanak uredne strukture, koja bi osigurala maksimalnu redukciju molekularnog među prostora između molekula vode. Tekuća voda je jako nepredvidiv medij koji je ovisan o mnogim vanjskim utjecajima što mijenjaju njezine osobine pa tako i dobivene rezultate opita. 
 
-Analiza opita u kojem u dvije (metalne) posude ispunimo istom količinom vode, ali u jednoj je voda zagrijana na + 8 a u drugoj na + 85 celzija, istovremeno počnemo rashlađivati do konačnih - 10 celzija. Površina vode s toplom vodom će dobiti tanak ledeni sloj za 30 minuta koji po isteku 60 minute postane deblji kompaktniji i čvrst.Istekom 60 minute na površini hladne vode počinje formiranje tankog sloja leda. To upućuje na to da je voda s povećanim molekularnim među prostorom, koji molekulama vode olakšava intenzivno gibanje molekula vode, a to za  50 % ubrava pojavu leda. Voda s termalno reduciranim molekularnim  među prostorom zbog usporenog i ograničenog  gibanja molekula  pokazala je 50 % veću otpornost na početak stvaranja leda. Volumen i gustoća su u toj početnoj fazi bili bitno različiti. Činjenica da će se kompletno zaleđivanje u obadvije posude dogoditi gotovo istovremeno nakon 200 minuta od početka opita dokazuje da je brza pojava leda na toplom uzorku posljedica povećanog molekularnog među prostora u toplijem uzorku koji se nakon rashlađivanja opitnog uzorka i po termalnom reduciranju preostale ne zaleđene vode tada prelazi u stanje otpornosti na promjenu agregatnog sanja. Gotovo istovremeno potpuno zaleđivanje vode u obadva uzorka i mala ali razlika u temperature leda u trenutku kompletnog zaleđivanja oba opitna uzorka to neupitno i dokazuje. 
 
-Ponavljanje opita zbunjuje sve koji ne uzmu u obzir: oblik i materijal opitne posude, njezine magnetne karakteristike, oscilacije amosferskog tlaka. Karakteristike vode se dramatično mijenjaju  ako tekuću vodu prije opita izložimo djelovanju magnetnh silnica. One pojačavaju ili oslabe magnetne sile molekule vode koje su u osnovi tetraeda znači tri vrha, koje se otežano magnetno orijentiraju na dva magnetna pola. Tako da rasprave o vodi  kao  mediju koji pamti, može biti mrtav ili živ, imaju smisla.
 
-Kvalitetnije multidisciplinarno analiziranje tekuće vode  moglo bi objasniti čudne učinke tlaka u baro komori  na ljudski organizam. Tekuća voda lako i gotovo dramatično mijenja svoja svojstva koja u nekim graničnim vrijednostima vodi daju osobine koje nismo proučili ni protumačili. Kavitacija je u osnovi prelazak vode iz tekućeg u plinovito stanje (mehanička razgradnja vode iz H2O u plin HHO). Tekuća voda izložena naglim promjenama tlaka koji se događaju  na obodu brodskog propelera kod njegova  prolaska kroz vodu ako je njegova obodne brzine 180 km/h i vča.  

-Naše srce odnosno negovu konstrukciju možemo poistovjetiti s pumpom, koja  u osnovi "pumpa" (otopinu voda saliniteta mora). Srce, ali i krvne žile imaju difuzorne prsjeke u kojima imamo brze izmjene tlakova koje mogu i izazivaju učinke poznate kao kavitacija. Maleni poremećaji u tom "stroju" imaju dramatične posljedice. Voda pri relativno malenim promjenama stanja gotovo trenutno reagira i mijenja svoje osobine. Sveprisutnost vode nas je vjerovjatno odvratila od potrebe da ju ozbiljnije i temeljitije znanstveno ispitamo.Činjenica da je u njoj 2/3 vodika koji tek sto godina najavljuju kao eko energent budučćosti ima šanse da to i ostane idućih tisuću.

Autor: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript