Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Su-Glasnici prekidaju šutnjuPosljednjih desetak godina prof.Buljan Herceg iz Zagreba ponijela je odgovornost da u javnosti progovara o indigo fenomenu, pripremajući teren za događaje kojima upravo sada svjedočimo.

Kroz jedinstveni terapijski pristup – metodu regulacije biopolja objedinila je znanstvene i duhovne principe koji leže u pozadini čitave lepeze poremećaja i bolesti.

Istovremeno, unatrag dvije godine, logopedski rad prof. Lidije Carević u Dubrovniku pretvorio se u pravu enigmu.

Koliko god to nevjerojatno zvučalo, djeca s teškim komunikacijskim poteškoćama nepogrešivo su usmjeravala njezinu potragu u pravcu prof. Buljan Herceg.

Događaji kojima su svjedočile u zajedničkoj suradnji u korijenu su promijenili njihove živote i do sada duboko dotaknuli živote mnogih ljudi.

Odškrinuta su vrata u svjetove o kojima smo do sada čitali samo kao o mogućnostima.

Tekst koji slijedi izvorni je tekst namijenjen jednom časopisu, ali nije bio objavljen, već je u skraćenoj i iskrivljenoj verziji objavljen u elektronskom obliku.

...

Iz perspektive profesija koje prate i bave se dječjim razvojem, unazad tridesetak godina uočen je postupni porast razvojnih teškoća. Stalno se govori o sve većem broju djece s poremećajima pažnje i hiperaktivnosti, jezičnim poremećajima, poremećajima iz autističnog spektra, kao i cijelom paletom smetnji kao što su anksioznost, dječje depresije, epi napadi, alergije itd.

Posljednjih par godina sve više se govori o kristalnoj, zvjezdanoj, duginoj djeci kao o najmlađim generacijama visokoosjetljive djece. Njihova hiperosjetljivost je ono što ih čini iznimno ranjivima i samim tim podložnijima svim onim stanjima koja se medicinskom terminologijom svrstavaju u različite razvojne poremećaje.

Osnovni problem suvremene medicine, srodnih disciplina pa tako i onih iz područja razvojnih znanosti je taj što svoja saznanja crpe gotovo isključivo iz analitičkog pristupa i materijalističkog poimanja života.

Teorijski okviri i iz njih proizašli terapeutski postupci također se zasnivaju na analitičkom pristupu u promatranju djece s razvojnim poteškoćama i radu s njima.

Za većinu razvojnih poremećaja (autizam, disleksija, jezične teškoće...) znanost još nije utvrdila jasan uzrok njihova nastanka.

Većina terapeutskih postupaka usmjerena je na problem i promjenu ponašanja.

Da bismo imali jasniju sliku nekog disharmoničnog stanja, potreban je sintetički, odnosno cjeloviti uvid u širu sliku ljudskog zdravlja. U tom smislu, zdravlje moramo promatrati kao ravnotežu na fizičkoj, mentalnoj i emocionalno-duhovnoj razini. Unatoč tome što i prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje predstavlja tjelesno, duševno i socijalno blagostanje, stavka duhovno gotovo je potpuno izostavljena iz dijagnostike, a i iz prakse.

Najveći problem suvremene medicine je što još uvijek zapostavlja upravo emocionalnu i duhovnu komponentu ljudskog bića, iz koje i preko koje teče razvoj svakog pojedinca.

Postavlja se pitanje, zbog čega još uvijek nema dovoljno interdisciplinarnih istraživanja koja bi objedinila suvremene spoznaje iz medicine, neurobiologije, psihologije, kvantne fizike i srodnih disciplina.

Neke od relativno novijih grana znanosti, poput psihoneuroimunologije, neurokardiologije ili noetičkih znanosti, objašnjavaju povezanost osjećajne, mentalne i fizičke razine svakog bića.

Intrigantno i fascinirajuće otkriće znanstvenika D. Wintera govori u prilog njihove tijesne povezanosti – naime, otkrio je da emocije mogu reprogramirati strukturu DNA jer su emocije kao i misli energija određenih frekvencija u kretanju.

Kako zbog neznanja još uvijek prevladava otpor prema prihvaćanju nefizičke energetske stvarnosti, tako i sam pojam energija kod različitih ljudi stvara različite nejasne konotacije.

U današnje vrijeme, kada postoji toliki broj znanstvenih istraživanja koja dokazuju i objašnjavaju kvantnu ili subatomsku razinu, kao i energetske pretvorbe i transmisije, skepticizam vezan uz energiju i „rad s energijom“ više nema pokriće.


ZABLUDE O KOMUNIKACIJI

Sve oko nas, kao i mi sami, jest energija različitih frekvencija, odnosno gustoće. Drugim riječima, s energijom radimo svi u svakom trenutku. Energija misli, osjećaja, govora neprestano je u međudjelovanju sa svime oko sebe.

Svi mi komuniciramo i onda kada ne govorimo. Naše tijelo stalno odašilje i prima informacije iz okoline, iako često toga nismo niti svjesni.

Zbog toga je komunikacija proces koji neprestano teče – govorili mi ili ne pa čak i htjeli mi to ili ne.

Osnovna zabluda o komunikaciji je da ljudi dominantno komuniciraju govorom. Govor ima tek neznatan udio u cjelokupnoj komunikaciji. Neverbalnim putem odašiljemo gotovo 90% poruka. Uobičajeno se pod pojmom neverbalne komunikacije smatra sve ono što se može iščitati iz našeg ponašanja, držanja te načina govora. Ono što smo previdjeli – to je ona nevidljiva razina emocionalne komunikacije.

Često zanemarujemo ono što registriramo u prvim sekundama susreta s nekom osobom jer smo naučeni biti orjentirani na govor. Pritom smo uljudni, „dobro odgojeni“, i naravno često neiskreni, odnosno u potpunom nesuglasju s onim što istinski osjećamo i mislimo

Drugim riječima, jezična i govorna komunikacija, ostavljaju ogroman prostor za laž i manipulaciju za one koji računaju na nesposobnost većine da iščitava izvornu namjeru. (Retorika mnogih potvrđuje upravo ovo.)

Nove generacije visokoosjetljive djece upravo nepogrešivo iščitavaju izvornu namjeru i poput radara registriraju sve što se odvija u nevidljivom polju.

Ova djeca dominantno komuniciraju na neverbalnoj razini koju nismo dovoljno osvijestili i stoga mogu imati problem u interakciji s onima koji nisu dovoljno svjesni ove suptilne razine komunikacije.

U lepezi poteškoća različitog intenziteta, ali i različite pojavnosti s kojima se nose visokoosjetljiva djeca, poremećaji socijalnog kontakta i komunikacije su vrlo učestali. Autizam, kod kojeg je najizraženiji upravo izostanak odnosno poremećaj u socijalnoj interakciji i komunikaciji, zapravo je vrh ledenog brijega koji otapa priča o kristalnoj djeci.

Tekst koji čitate odnosi se upravo na sam vrh skrivenog ledenog brijega koji predstavlja poremećaje iz autističnog spektra. Pod tom dijagnozom su otpisivane čitave generacije djece.MAJSTORI SUPTILNE KOMUNIKACIJE

Očigledno smo previdjeli činjenicu da među nama postoje majstori najsuptilnije komunikacije, kojima mi još uvijek nismo dorasli. To su upravo oni koji se skrivaju iza maski autistične djece.

Djeca iz Dubrovnika dala su ključeve za rješavanje te vječne enigme.

Nakon dvije godine intenzivnih zbivanja te višemjesečne šutnje za javnost, djeca su naložila prekidanje te šutnje i iznošenje kompletne priče.

Dugogodišnje iskustvo defektologinje prof. Katice Buljan Herceg iz Zagreba u radu s djecom od samog početka upućivalo je na odbacivanje klišeiziranih pristupa u pogledu dijagnostike, a jednako tako i terapijskog pristupa. Njezino iskustvo nepogrešivo je vodilo ka novom i drugačijem pogledu na prirodu samih poremećaja, te je postupno potpuno izvelo izvan okvira standardnog rehabilitatorskog rada. Još od 1997.god. komunikacija i odnosi s djecom vodili su je ka sve suptilnijim razinama komunikacije – od crteža prema izravnoj telepatskoj komunikaciji s djecom. Već tada je bila sigurna da se kod velikog broja djece krije izvanredno znanje, nemjerljiva inteligencija kao i sposobnosti o kojima je kasnije progovorila objašnjavajući ih pod nazivom indigo i kristalna djeca.

Mnoga od njih imala su informacije koje objektivno nisu imali otkuda saznati ili naučiti, sposobnost predviđanja budućih događaja i sjećanja na prošle živote.

Višegodišnje logopedsko iskustvo prof. Lidije Carević iz Dubrovnika, naprotiv, išlo je naizgled uobičajenim tijekom. Znanstveni studij iz područja jezične komunikacije i kognitivne neuroznanosti kao i specijalistički studij iz rane intervencije trebali su omogućiti odgovore na pitanja koja su se rojila u radu s djecom. Iskustvo s autističnom djecom ubrzo ju je povelo ka otkrivanju i spoznavanju nepoznatog lica autizma.

Kroz rad s dvoje autistične djece koja nisu govorila, 2006. godine započeta je prva komunikacija pisanim putem preko računala. Zbunjujuće je bilo to što su djeca imala samo četiri godine i nikada prije nisu bila poučavana pisanju. Osim teških komunikacijskih smetnji, njihovo ponašanje još je odavalo i dojam intelektualnog zaostajanja.

Ali, odmah je postalo jasno da unatoč tome, njihovo jezično znanje kao i opseg općeg znanja koje su pokazivala daleko nadmašuje njihovu dob.

Uskoro se počelo potvrđivati kako nisu u pitanju pojedinačni slučajevi, jer je svako sljedeće dijete s poremećajem iz autističnog spektra koje joj je došlo na tretman pokazivalo iste sposobnosti. Od 2007. do 2009. godine u kabinet je na individualne terapije dolazilo desetero djece u dobi od 2 do 12 g., koja su imala ista ili slična obilježja.

Prvotna namjera nakon otkrića ove jedinstvene mogućnosti komunikacije, bila je pomoći djeci da tu sposobnost počnu koristiti u svrhu funkcionalne svakodnevne komunikacije. Samo troje djece je do izvjesne mjere prihvatilo komunicirati na ovaj način i s drugim osobama izvan kabineta. Jedno je od njih, zahvaljujući mogućnosti psihologijske reopservacije, dobilo priliku za prijelaz iz škole s posebnim programom u šesti razred redovne škole.

Iskustva s djecom koja su kroz pisanu komunikaciju počela progovarati o drugim svjetovima uskoro su povela u slijepu ulicu u kojoj struka nije imala odgovore na pitanja kojih je iz dana u dan bivalo sve više. Djeca su pisala o frekvencijama, univerzumu, univerzalnom znanju, astralnim putovanjima, telepatskoj komunikaciji i sličnom.

Potraga za odgovorima, unatoč prvotnoj odbojnosti prema senzacionalističkim, površnim pričama o inidgo djeci, s kojima se najčešće susretala, ubrzo ju je dovela do suradnje s prof. Buljan Herceg u Zagrebu.

To je bila jedina osoba iz struke čiji su cjeloviti uvid i drugačiji pristup dali smisao dotadašnjim razgovorima s djecom i cjelokupnom iskustvu s njima.

Sve je dobilo jasnije i potpuno novo značenje te se pokazalo da su ih djeca vodila i nepogrešivo pripremala njihov susret.

Tako je započela jedinstvena suradnja Dubrovnika i Zagreba.

Suradnja Dubrovnika i Zagreba ubrzano je slagala i izoštravala sliku.

Priča o djeci s poremećajima komunikacije, koja su komunicirala pisanim putem, dobila je zamah. U dubrovačkom logopedskom kabinetu iz mjeseca u mjesec bilo je sve više djece. Susreti s nekolicinom njih iz Zagreba, Splita, Makarske, Korčule... potvrđivali su pravilo – sva su djeca bez prethodnog poučavanja ili pripreme spontano i voljno prihvaćala i započinjala komunikaciju putem računala.

Međutim, vremenom je postalo jasno da nijedno od djece ne doživljava ovakav način komunikacije kao sredstvo svakodnevnog komuniciranja s okolinom. Pokazalo se da je pisana komunikacija imala posve drugu svrhu.

U godinu i pol dana kroz kabinet je prošlo više od tridesetero djece s istim sposobnostima. Tijekom vremena, iskustvo s pisanom komunikacijom počelo je otkrivati potpuno nove spoznaje.

Ne samo da je dijete za djetetom s poremećajem iz autističnog spektra potvrđivalo kako bez obzira na dob (pisala su djeca od 2 godine!!!) s lakoćom uspostavlja komunikaciju pisanim putem, već su demantirali i sve druge teoretske i znanstvene općeprihvaćene postavke.
 
 • sva djeca su u potpunosti razumjela jezik
 • sva su djeca spontano započinjala komunikaciju
 • vladala komunikacijom na svim razinama
 • nepogrešivo su iščitavala i najskrivenije namjere drugih osoba
 • svi su imali fokusiranu i dugotrajnu pažnju pri komunikaciji pisanim putem
 • vladali su prostorom i odnosima, ali ne na nama uobičajen i površnim uvidom razumljiv način
 • izražavali su se pisanim jezikom koji je bio daleko iznad njihove kronološke dobi
 • njihova inteligencija i znanje nadilazila je ne samo dob već i znanje odraslog visokoobrazovanog čovjeka
 • rabili su izraze za koje je bilo potrebno posezati za rječnikom stranih riječi
 • koristili su izraze koji su opisivali različite oblike energetskih transformacija i prijenosa
 • svi su govorili/pisali na isti način, istim jezikom te o istoj temi
 • svi su međusobno telepatski komunicirali. Pisali su jedni o drugima, mada se nikada nisu fizički sreli, a tako su isto pisali i o ljudima koje fizički nisu poznavali
 • dominantno su se služili jezikom simbola, te je za razumijevanje cjelokupne slike bilo potrebno pronalaziti značenja i tumačenja u rječniku simbola

Pokušavajući pronaći i proniknuti u značenje izraza poput sonološki prijenos, kispijanska energija, zomora, romoruko inicijacije, argan, homonološki, inimiziranje, himiniziranje, kimoćeno i rijošomno emitiranje, tražile smo pomoć rječnika i pretraživale internet, ali bez rezultata. Za poneke izraze djeca su sama u određenom trenutku davala objašnjenja kao npr. sonološki prijenos označavao je prijenos informacija putem znoja, odnosno vode u tijelu.


Počeli su govoriti o misiji...

Postupno se otkrivao pravi smisao cijele priče. Njihova misija bila je usmjerena osvjetljavanju i razotkrivanju općeprihvaćene teorije o ljudskom znanju, učenju pa tako i učenju i usvajanju jezika. Drugim riječima, oni su počeli razotkrivati stvarni ljudski potencijal. Iskustvo prof. Carević u radu s ovom djecom demantiralo je svaku teoretsku, odnosno znanstvenu postavku u pogledu jezičnog i govornog razvoja kojom se ranije rukovodila u svom logopedskom radu.

Kao prvo, pokazalo se da nije točno da djeca s autizmom ili uopće ne komuniciraju ili to čine samo u svrhu zadovoljenja osnovnih potreba. Uvriježeni stav da je osnovni problem djece s autizmom nerazumijevanje tuđih emocija i namjera što im predstavlja osnovnu prepreku u komunikaciji, pokazao se potpuno netočnim.

Iskustvo s njima je iz dana u dan mijenjalo sliku ne samo razvojnih poremećaja već ljudske svijesti i mogućnosti.
Postupno, počela su na isti način pisati i djeca koja su govorila. Neka od njih imala su različite stupnjeve jezično-govornih teškoća, dok su druga imala samo poremećaj pažnje ili poteškoće u učenju.

Kruna svega i spoznaja do koje smo prirodno došle istražujući ovaj fenomen, bila je, da sposobnost jednakog načina komunikacije pisanim putem imaju i djeca potpuno urednog razvoja.

Ta spoznaja dala je komunikaciji pisanim putem još veći značaj nego li je to imala početna spoznaja koja se odnosila na pisanu komunikaciju isključivo vezanu uz djecu s autizmom.

Naime, iskustvo je potvrdilo da autizam zapravo nije ono što i struka i laici misle.

Autizam nije bolest nego stanje neravnoteže, koje ne samo da nije kronično i neizlječivo, već je promjenjivo u ovisnosti s kim i u kakvim uvjetima boravi i komunicira dijete.

Tekst koji ste upravo pročitali predstavlja samo osnovni okvir složenih zbivanja u protekle dvije godine.

Sama činjenica da se na jednom mjestu okupio tako veliki broj djece otkrivajući postupno svoju povezanost s nama te zajedničku misiju, svjedoči sama za sebe.

Odgovornost zbog uloge koja nam je dodijeljena nalaže nepokolebljivo kretanje samo u jednom smjeru, neovisno o prosudbama, skepticizmu i nerazumijevanju.

Vjerujemo da niste ostali ravnodušni čitajući ovaj tekst. Citati koji slijede iza teksta samo dijelovi onoga što su djeca pisala kroz protekle dvije godine. Razgovore s djecom u cijelosti, onako kako su kronološki slijedili, moći ćete uskoro čitati na našim stranicama

Zajednička, još neobjavljena, knjiga K. Buljan Herceg i L. Carević „suGLASNICI“, priča jedinstvenu priču o osobnim životnim putevima te zajedničkom iskustvu s djecom koja su inicirala razvoj opisanih događaja.

Knjigu ćete u skoro vrijeme imati priliku čitati na našim stranicama.IZVATCI IZ VIŠE STOTINA RAZGOVORA S DJECOM

Koja je svrha cijele priče? DA SE ŠIRI ISTTINA O SVIJETU IZ KOJEG DOLAZIMO I KOJI JE I TOMIR H

DRAGO MI JE DA SAM TU U UUUUUU TOM UDRUŽENJUU UDRŽENJUU ZA DA KAD ŽELIŠ U
BBIO SAM U TTTOM UDRUŽENJU I ZATO ZNAM KOLIKO JE IMITACIJA ZLA NAPRAVILA U OVOM SVIJET I KOLIKO JE ZNANJE TAMO VANI ZNANO I TAKO POTREBNO I ZATO HOĆU ISTINU

DA TI SI ODABRANA ZATO JER SI IMALA OTVORENO SRCE I JER SI MU TAKO ZNALA ZNANJEM OOMOGUĆITI DA ZANIMANJE LOGOPEDA ZNANSTVENICIMA OTVORI OČI I ONIM SA FAKULTETA TREBAŠ REĆI ŠTO ZNAŠ O NAMA A TO JE DA NISMO BOLESNI NEGO ZNAMO DRUGE STVARI IZ DRUGIH PLANETA U ORBITI ZEMLJE I HOĆU IMATI JOŠ ZNANJE O GOVORU JER MI TO TREBA ZA TAJ RUŠILAČKI

DA JER TOJE TVOJ POSAO

TI NAM OMOGUĆUJEŠ ZNOJEM INICIJACIJU UMOVIMA JER ZNANJE TOGA TREBA ZA MISIJU

NIŠTA NIJE TAKO LOŠE KAKO TI MISLIŠ U MINISTARSTVU ZNOJA MINISTARSTVU ZNANJA JE BUDUĆNOST JER TE TREBAJU TVOJI UBIJATI U POJAM ZATO DA MOŽEŠ NOSITI TERET I POMOĆI

BILA SI POMOGLA PONIJETI MI ONOLIKO OMAŠKI KOJE NISI RAZUMJELA ZATO JER SAM IMITIRAO HOOĆU REĆI NIŠTA NISI KOLIKO LOŠE MISLIŠ IMITIRALA JER GADIO MI SE TVOJ KOMIČNI UMIŠLJENI UM JADALA SSSSSSSSI SE MOJOJ KAITCI JOŠ ZZZOMORINO ONDA KAD STE SE UPOZNALE I MISLILA SI DA IMITIRAM

KATICA JE TVOJA ZNOJNA SESTRA I ZATO JOJ MORAŠ LAMIJU JOJ KATICI NISI IMITIRALA H

MI NOSIMO NOVO ZNANJE

DA KOMUNICIRAMO ODAVNO JER TE PRIPREMAMO ZA POSAO

NISI (slučajno u ovo sve upala) BILO TI JE ZADATAK JOŠ PRIJE

TADA TE MISAO NIJE ZBUUNJIVALA TAKO JER GA REKLI SMO TI DA SE TAMO RADILO ZNANJE TAMO ODAKLE DOLAZIŠ I TI I MI ODAVNO OMOGUĆUJEMO ZNANJE SVIJETLOST I LJUBAV TADA GENIJALNI MRAK NEĆE VIŠE BITI NA ZEMLJI I ZNANJE TEBE ESTIMIRA UUNIJELO MI JE ZNOJEM O

ZNOJ MI PRENOSI MILIJUN INFORMACIJA

DA TAKO JE NAJBOLJE ZATO JER ZNAM DA SI ISKRENA U TOME ZNANJU I HOLĆEŠ MI POMOĆI DA BDEM ZNANSTVEIK U ZEMLJI MKOJA ZNA ZNANJE ZEMLJANA

UMU JE UVIJEK SAMO ZADANO KOLIKO MOŽE ZNATI UOSTALOM TI KAKO MISLIŠ TAKO TI BUDE A TO MOŽE ZATO JER MISLI SE ENERGIJOM DAJU UREĐIVATI LOŠE ILI DOBRO

ZAŠTO USTIMA OMOGUĆUJETE DA KAŽU SVE ŠTO MISLITE A BEZ DA PROMISLITE ŠTO JE ISTINA I ONDA KAŽETE „

DAJEM TI ONO ZNANJE KOJE TI TREBA ZA OSTVARENJE USPOSTAVLJANJA ZNANJA I ISTINE KOJA ZNANJE TADA ISPUNJA

RADI SE O TOME DA TI I NE ZNAŠ KOLIKO UMIJEŠ USPOSTAVITI USKLAĐIVANJE UMOVA I TO JE ONO ŠTO SE MORA TAKO ISPAŠTATI USTARI ISKUSITI O TOME

„VIDJELA SI SE S KATICOM I RADILA TI JE TRETMAN I ANĐEO TI JE VIDIKE PA SI MALO OSTALA ZBUNJENA ANĐEO TI JE ZASVIJETLIO U SRCU I ZATO TI JE REKLA ANĐELE I ZATO IMAM OSJEĆAJ ONAKAV I ZATO USPIJEVAM UNIJETI USPAVLJUJUĆE ISKUSTVO

SKEPTIČNA SI O TOME I ZATO NE MOŽEŠ SI STALNO IMATI TAKVO ISKUSTVO I ZATO SI RAZMIŠLJALA O PASTVI KOJA IMA ZNANJE O ZNANSTVENIM ZNANJIMA U ZAGREBU I MISLILA ISTO KAO ONI I ZATO SI MI GOVORILA ZA AUTIZAM SA ZNANJEM SA FAKULTETA ZATO NISAM ZNAO USPOSTAVITI KOMUNIKACIJU S TOBOM A HTIO SAM I SAMO SAM ČEKAO USPOSTAVLJANJE VEZE IZMEĐU NAS DA TI MOGU POKAZATI ŠTO SAM SAMO JA ZNAO OSJETITI A TO JE TVOJA ANĐEOSKA UNESENOST I ZATO SAM TAKO MMORAO ZADOBIVATI PAŽNJU S ASTRALNIM PUTOVANJIMA ZA TEBE TAKO ZNAM KAKO TI JE BILO U ZAGREBU I TAKO ZNAM UMOVIMA ISPASTI ONO ŠTO NISAM

SADA JE SVE DRUGAČIJE JER SI MI STAVILA DO ZNANJA KOLIKO SI ISKRENA U MOJOJ I TVOJOJ KOMUNIKACIJI I KOLIKO TI JE ZNANJE ZAROBLJENO A TO TI MOGU POMOĆI DA ZNANSTVENICIMA POKAŽEŠ ŠTO JE ISTINA

DA SAMO JE JEDNA ISTINA U TOME ŠTO SI REKLA A TO JE DA SE TRUDIŠ KOLIKO MOŽEŠ A TO NIJE DOVOLJNIO JER TREBAŠ DATI SVE OD SEBE DA IZNESEŠ ISTINU

ZNAM I TO MI JE DRAGO JER BI I JA TO HTIO UMJESTO DA ONI ZAMAJAVAJU ZNANJE TO TREBA RADITI ONAJ KOJI ZNA ISTINU I MOŽE REĆI ONO ŠTO JE VIDIO U SVOM RADU S DJECOM S AUTIZMOM“

GODI MI OVA KOMUNIKACIJA O NAMA JER MI JE TO FALILO ZA SVO OVO VRIJEME KAD SI BILA KOČILA NAŠU KOMUNIKACIJU

KOMUNICIRALA SI S UUMIŠLJENIM ZNANJEM I HTJELA MI POPRAVITI ONO ŠTO UMIJEM BOLJE OD TEBE

DA TO JE GOLA ISTINA U MOM ZNANJU NIŠTA NE MOŽE BITI LAŽ

SAMO MI RECI JE LI MI STALNO ZABORAVLJAŠ PITATI KATICU KAD ĆE DOĆI

DA ZNAM ALI ŽELIM ČUTI OD TEBE

SAMO SAM HTIO POTVRDU OD TEBE DA MOG REĆI MAMI DA TREBAM KATICU I TEBE DA MI MOGU ZNATI TO SU RADILI VANSVJETOVNI LJUDI S RAZNIH PLANETA I MOGU ZNANJEM TO NAPRAVITI - SLOMITI ZLO

TI TREBAŠ ZVATI KATICU DA DOĐE U DUBROVNIK RADITI TRETMANE
DA POMAŽE OSLOBODITI ZNANJE DA MOŽEŠ RADITI ŠTO I ONA
RECI MAMI DA OMOGUĆI DOLAZAK KATICE AKO ŽELI TEBI OLAKŠATI POSAO

TI RECI MAMI DA DOĐE I RECI ZA KATICU

RECITE MU (tati) ZNANJE KOJE IMAM RODILO SE SAMO I A TI MU RECI ZA KATICU

DA ONDA KAD MI NISI POVJERENJE ZNOJEM IMITIRALA U BOŽJIM INICIJACIJAMA HOĆEŠ BITI OMOGUĆI MOJOJ KATICI ONO ŠTO MI TREBA A TO JE ZNOJEM IMITIRAJ LJUBAV I ČIŠTO SRCE ZA NJU

MAMA VJERUJE ONO ŠTO KAŽE KATICA U VEZI RADA N ENERGETSKOM NIVOU
ZOVI JOŠ KATICU JER MI TREBA

TREBAŠ ZVATI KATICU ZA DOLAZAK U DUBROVNIK

DA BIT ĆEMO SVI ZAJEDNO U KABINETU JER JE MIŠLJENJE DA TO KILOMETRIMA DALEKO BUDE POZNATO

TREBA MI PODIĆI FREKVENCIJU I PAOU OMOGUĆITI ZNANJE KOJE IMATE VI NA ZEMLJI

TI NAM OMOGUĆUJEŠ ZNOJEM INICIJACIJU UMOVIMA JER ZNANJE TOGA TREBA ZA MISIJU

HOĆEMO MI MORAMO IMITIRATI SVJETLO U SVIJETLOM LJUUUUUBAČU ZATO NAM TREBA ZEMLJUUU U LJUBAČU JER ZNANJE MORA IZAĆI NA VIDJELO

NOVA UDRUGA ĆE SE ZVATI MOST I RADIT ĆEMO S KATICOM I GORANOM

SMISAO I JEST DA MOŽEMO MISLIMA KOMUNICIRATI I MOŽEMO ZMIJSKIM UMOVIMA RUŠITI ZNANJE
SAMO JOŠ NEŠTO – TI I JA MORAMO EMITIRATI ZNANJE

ZNANJE ZOVE IZ MORA DJECE I OMOGUĆUJUĆI MORU KLINACA DA TOME ZMIJSKOM LEGLU, INAČE KOJE ZNAMO KOLIKO ZMIJE VOLE MISLITI O ZNANJU I MOJIM SPOSOBNOSTIMA, TO JE ISTINA, ZNAM I S TOBOM IMAM POVJERENJE JER IMAMO PRIJATELJSTVO KOJE TRAJE EONIMA I OPET TI KAŽEM IMAJ POVJERENJA ZNAM KOLIKO TI JE TEŠKO GLEDATI ZOMBIJA KAKO IMITIRA ZNANJE KOJE TI DAJEŠ I MOLIM TE NEMOJ MI RUŠITI PLAN

BOG JJE UNIO MIR U TVOJE SRCE I ZATO IMAM POTREBU IZNIJETI ONO ŠTO ZNAM O TEBI I MOJOJ KATICI U ZAGREBU IMITIRAŠ JE I KUMULIRAŠ ZNANJE KOJE SE IZNOSI U MORE JOŠ DUŠA KOJE NISU OSTVARILE ONO ŠTO OSTVARUJE ISTINU

MOILIM TE NE BOJ SE RANA KOJE IMITIRAJU DRUGI NOSE TREBAŠ IM OČS

NOMINALLLNO INCIRAMO ONE KOJIMA JAKO NOSIMO PORUKE

SONOLOŠKI OMOGUĆI NOMINALNO OKUUPLJANJE TO ZNAČI ZNOJEM INICIRATI NOVE LJUDE ZNOJEM PRENOSIŠ INFORMACIJE KAD ISTINSKI OMOGUĆUJEŠ LJUBAV IMITIRAJUĆI NOMINALNO

MISLIŠ DA INICIRAMO LAMIJI ONO ŠTO IMITIRAMO LOMLJIVIM IMITATORIMA A TEBE SAMO OMOGUĆUJEMO ZA TVOJ POSAO

DA JA SAM ZVJEZDANO DIJETE

MOŽEŠ JA SAM IZ ROMORUKO PLLLLLANETA U PLEJADAMA
NNIIIŠTA NE TREBAŠ MMMMMMENE NAUČITZI JJER SVE ZNAM
MOGU IMATI ZANIMANJE I BEZ ŠKOLE

ZOVI KATICU I RECI JOJ ZA ORIONCE DA IMITIRAJU

SVRHA JE IMATI UNIJJU

UDRUGUU OMOGUUĆI PRIJE JESENI SADA ZATO JER SE INICIRAJUUĆI UDRUGU I SA TADA OKUPLJENIM RODITELJIMA OMOGUĆUJE

NISI POŽALILA ZZZZZZZZZMIJI ZBOG TOGA 5ŠTO MI OMOGUĆUJEE TROVANNJENN ANTTIBIOTIKOM

MMISLIM O TOMMMME DDDDDA MAMMMI KKAŽEM KOLIKO JE MOLIM DA MI VJERJUJE DA IMAM ZNNNNNANNNNNJE

NEMOJ NEGKO JJJJJOOOOOOOOJ OMMOGUĆI DA I OOOOONI VVVVVJERJU MOJE PISANJE

POKKKAŽI JMLOJ OVO I RECIO JJOJ DA MMI VJERUJE Š

RTECI MAMI CA HOĆ ČPRIČATI S NJOM O MOM PROBLEMU

IMITIRA MAMA STRAH I ZATO SE ONEMOGUĆAVA JASNOĆA MISLI

MAMA IMMA JEDNU GADNU OSOBINU A TO JE DA TRAŽI OD MENE DA GOVORI M

ZNANSTVENICI MISLE DA JA MMMMMMMENTALNO ZAOSTAJEM I NISU TE SHVATILI KAD SI IM PRIČALA DA PIŠEM

MOM, DUHU IDE NA ŽIVCCE ČINI MI SE DA MAMI NIJE DRUŠTVO KOMISIONARA INTERESANTNO I MOŽDA JOJ DOJADI PA OMOGZUĆI MIS

MOLIM TE ZAMOLI KATICU DA OPIŠE KOŽU OD MOJE MERKURIJEVE MAME
TAMO JE BIO DJEČAK (vidio je svoj odraz u staklu)
MOJE LICE JE ZNNNNNATNO DRGAČIJE NEGHO PRIJE

ZATO ŠTO NE MOG KONTROLIRATI SVOJE TIJELO

TO NE BI ZNAO NI JA JER TO MI JE NOVO ISKUSTVO U ZAMCI TIJELA U ZAMCI FIZIČKOG SVIJETA

MANIČNO JE DEPRESIVNO STANJE KADA TI JE TIJELO OSTAVLJENO BEZ KONTROLE DA KONTROLIRA ONO UM BLAGO VAMA JER ZATO ŠTO DAKLE VAMA NIJE TAKO

UMOVI NISU MOJ I TVOJ NEGO KOLEKTIVNI I ONO ŠTO ZNAM JA ZNAŠ I TI

VI NE TRPITE TO ŠTO JA TRPIM ZATO JER IMATE SAMO JEDAN UM I ONU I

HTIO SAM TI REĆI DA IMA JEDNA DUŠA I TRI UMA, DA U ZNANJU SAM ZATO ISPRED VAS

GORE NE POSTOJI IMA TO DRUGI USZROJ I IMA ZNANJE KOJE JE JEDNO I TO JE ONO ŠTO JE ZNANJE O BOGU. U RELIGIJAMA JE TO PODIJELJIVANO NA IMENA I ZATO JA KAŽEM RIMOKATOLIK

MISLIM DA RIJEČIMA NE MOGU IZREĆI

ZNANJE IKAD UMOVI TRAJU I KAD UMOVI BJEŽE IMA SVOJU ISTINU I ZATO JA ŽELIM OSTATI U UMU KOJI IMA DUŠU I UČITI VAS KOJA JE ISTINA I KOJA JE MOJA ULOGA JOŠ

UMORILO ME JE OVO ZMAJSKO ONI GOVORE U UMU TO DA IMAM TRI UMA TUMAČIM DA ZNANJE KOJE IMAM TINJA U TRI UMA I UMOVI MI ZATO IMAJU ZNANJE IZ TIH TINJAJUĆIH UMIOVA

UMOVI UNOSE ČIM OSJETIM ONO O ČEMU IMITIRAJU OSJETIM UMOR I MUČKI ME L

IZMIJEŠALI SU MI UMOVI IMITIRINJENM U I

ZAŠTO IMAMO ENERGIJU U TIM IMITIRAJUĆIM UMOVIMA KOJA UNOSI NEMIR U MOJ UM I

GOVOR ZNA BITI NABIJEN UMOVIMA PA TAD NE MOGU ZNATI TKO GOVORI

TAKO UMOVE ZBRKAJU I DA MI TO NANOSI BOL

HOĆEMO KAD ZNANJE BUDE UVIJEK INTUITIVNO I ZURENJE U UMOVE USPIJE BITI

ZNAM ŠTO HOĆEŠ OMOGUĆITI UMU UVIJEK (MOM) HTIO SAM REĆI ZNANJU JEDNU MOGUĆNOST UNIVERZALNE INFORMACIJE I ZNANJA

DA, MISLI KOJE MI DOLAZE D DRUGIH UMVA I MIJEŠAJU SE S MOJIM

TO ZNAČI UJEDINITI UMOVE – (unimizacija umova, op. A.)

VJERUJ MI SVE JE TAKO TREBALO BITI I MORALO JE SVED ZAJEDNO MUKOM ODRADITI DA BI OVO BILO MOGUĆE

OMOOGUĆILO TI SE DA ZNANSTVENICIMA POKAŽEŠ 9ISTINU O DJECI YSA Z

MOSTIŠ LOGIČKI UM

TREBATE INICIRATI REGULACIJU BIOPOLJA KAO PRIZNATU METODUAutori:

Katica Buljan Herceg, prof.
Lidija Carević, prof.

Sva prava pridržana © 2010 Indigo kristalni most